VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Radvilė Malickaitė' publikacijų sąrašas

2023
1 Danila, Edvardas; Aleksonienė, Regina; Besusparis, Justinas; Gruslys, Vygantas; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Laurinavičienė, Aida; Laurinavičius, Arvydas; Mainelis, Antanas; Zablockis, Rolandas; Zeleckienė, Ingrida; Žurauskas, Edvardas; Malickaitė, Radvilė. Lymphocyte subsets and pulmonary nodules to predict the progression of sarcoidosis // Biomedicines. Basel : MDPI. eISSN 2227-9059. 2023, vol. 11, iss. 5, art. no. 1437, p. [1-12]. DOI: 10.3390/biomedicines11051437. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
2 Radzišauskienė, Daiva; Urbonienė, Jurgita; Jasionis, Arminas; Klimašauskienė, Aušra; Malickaitė, Radvilė; Petrulionienė, Agnė; Vitkauskaitė, Monika; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas. Clinical and epidemiological features of Lyme neuroborreliosis in adults and factors associated with polyradiculitis, facial palsy and encephalitis or myelitis // Scientific reports. Berlin : Nature Portfolio. eISSN 2045-2322. 2023, vol. 13, art. no. 19881, p. [1-11]. DOI: 10.1038/s41598-023-47312-4. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]

2021
1 Svetikienė, Marija; Trybė, Dainius; Strioga, Marius; Vėželienė, Jevgenija; Isajevas, Viktoras; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Ringaitienė, Donata; Šerpytis, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė. Impact of immunonutrition on T cell activation: a randomized control study in cardiac surgery patients = Imunomitybos poveikis T ląstelių aktyvacijai: atsitiktinių imčių tyrimas kardiochirurginių ligonių grupėje // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2021, vol. 28, no. 2, p. 16. DOI: 10.15388/Amed.2021.28.2.16. [DB: Index Copernicus, MEDLINE]
2 Danila, Edvardas (sudarytojas, redaktorius); Zablockis, Rolandas; Gruslys, Vygantas; Šileikienė, Virginija; Žurauskas, Edvardas; Blažienė, Audra; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Dementavičienė, Jūratė; Matačiūnas, Mindaugas; Davidavičienė, Edita; Vasiliauskienė, Edita; Miškinis, Kęstutis; Šerpytis, Mindaugas; Kiverytė, Silvija; Ambrazaitienė, Rūta; Kačergius, Tomas; Malinauskienė, Laura; Jocius, Donatas. Klinikinė pulmonologija. I tomas. penktasis papildytas leidimas. Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2021. 510 p. ISBN 9786098215281.
3 Svetikienė, Marija; Ringaitienė, Donata; Vezeliene, Jevgenija; Isajevas, Viktoras; Trybė, Dainius; Vicka, Vaidas; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Norkūnienė, Jolita; Šerpytis, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė. The efficacy of early postoperative enteral immunonutrition on T-lymphocyte count: A randomised control study in low-risk cardiac surgery patients // Clinical nutrition. Edinburgh : Churchill Livingstone. ISSN 0261-5614. eISSN 1532-1983. 2021, vol. 40, iss. 2, p. 372-379. DOI: 10.1016/j.clnu.2020.05.009. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 7.643; AIF: 5.781; Q1 (2021 InCities JCR SCIE)]
4 Aleksonienė, Regina; Besusparis, Justinas; Gruslys, Vygantas; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Laurinavičienė, Aida; Laurinavičius, Arvydas; Malickaitė, Radvilė; Norkūnienė, Jolita; Zablockis, Rolandas; Žurauskas, Edvardas; Danila, Edvardas. CD31+, CD38+, CD44+, and CD103+ lymphocytes in peripheral blood, bronchoalveolar lavage fluid and lung biopsy tissue in sarcoid patients and controls // Journal of thoracic disease. Hong Kong : AME Publishing Company. ISSN 2072-1439. eISSN 2077-6624. 2021, vol. 13, iss. 4, p. 2300-2318. DOI: 10.21037/jtd-20-2396. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.005; AIF: 6.674; Q3 (2021 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Šileikienė, Virginija; Laurinavičienė, Aida; Leščiūtė-Krilavičienė, Daiva; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Laurinavičius, Arvydas. Levels of CD4+ CD25+ T regulatory cells in bronchial mucosa and peripheral blood of chronic obstructive pulmonary disease indicate involvement of autoimmunity mechanisms // Advances in respiratory medicine. Gdańsk : Via Medica. ISSN 2451-4934. eISSN 2543-6031. 2019, vol. 87, no. 3, p. 159-166. DOI: 10.5603/ARM.2019.0023. [DB: Scopus, MEDLINE, DOAJ, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]
2 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Rainienė, Tatjana. Pusė amžiaus su žmogaus leukocitų antigenais: pirmieji klinikinės imunologijos žingsniai // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2019, t. 21, Nr. 4, p. 199-205. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Svetikienė, Marija; Ringaitienė, Donata; Vėželienė, Jevgenija; Trybė, Dainius; Vicka, Vaidas; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Norkūnienė, Jolita; Šerpytis, Pranas; Šipylaitė, Jūratė. Role of nutritional immunomodulation in immune responses in malnourished patients undergoing cardiac surgery // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 79. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-02]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
2 Palevičiūtė, Eglė; Malickaitė, Radvilė; Matačiūnas, Mindaugas; Šileikienė, Virginija; Kryžauskaitė, Lina; Širmenis, Raimondas; Karalius, Rimantas; Gumbienė, Lina. Life-saving pulmonary endarterectomy for a young female with primary antiphospholipid syndrome complicated by severe chronic thromboembolic pulmonary hypertension // Seminars in cardiovascular medicine / Lietuvos širdies asociacija. Warsaw : DeGruyter Open. eISSN 1822-7767. 2018, vol. 24, iss. 1, p. 1-8. DOI: 10.2478/semcard-2018-0001. [DB: J-Gate, Index Copernicus, Embase, CNKI Scholar (nenaudotinas)]

2017
1 Aleksonienė, Regina; Zeleckienė, Ingrida; Matačiūnas, Mindaugas; Puronaitė, Roma; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Strumilienė, Edita; Gruslys, Vygantas; Zablockis, Rolandas; Danila, Edvardas. Relationship between radiologic patterns, pulminary function values and bronchoalveolar lavage fluid cells in newly diagnosed sarcoidosis // Journal of thoracic disease. Hong Kong : Pioneer Bioscience Pub. Co. ISSN 2072-1439. eISSN 2077-6624. 2017, Vol. 9, no 1, p. 88-95. DOI: 10.21037/jtd.2017.01.17. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 1.804; AIF: 4.073; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Malickaitė, Radvilė; Burneikaitė, Audronė; Simanavičienė, Stanislava. T limfocitų atsakas į Mycobacterium tuberculosis antigenus esant latentinei tuberkuliozei: 2009-2015 metų tyrimų analizė // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2016, T. 18, Nr. 2, p. 56-61. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/en/straipsnis/visas/563/2016> [žiūrėta 2017-04-27]. [DB: Index Copernicus]
2 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Simanavičienė, Stanislava. Imuniniai biožymenys pacientų po širdies persodinimo stebėsenai = Immune biomarkers in monitoring after the heart transplantation // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2016, T. 18, nr. 3, p. 111-117. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/imuniniai-biozymenys-pacientu-po-sirdies-persodinimo-stebesenai> [žiūrėta 2016-11-21]. [DB: Index Copernicus]
3 Bajoriūnienė, Ieva; Biziulevičienė, Genė; Biziulevičius, Gediminas Arvydas; Čaplinskas, Saulius; Dadonienė, Jolanta; Dubakienė, Rūta; Duobienė, Rasa; Eidukaitė, Audronė; Garbaravičienė, Jūratė; Jacevičienė, Ingrida; Jonauskienė, Irena; Katkuvienė, Jūratė Dalia; Laiškonis, Alvydas Pranas; Lukauskas, Kazimieras; Malickaitė, Radvilė; Marciuškienė, Eglė; Matuzevičienė, Rėda; Mauricas, Mykolas; Milušauskienė, Ramutė; Moncevičiūtė-Eringienė, Elena; Pašukonienė, Vita; Pieškus, Juozas; Rainienė, Tatjana; Rainytė, Aldona; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas; Sruoga, Aniolas; Šiaurys, Almantas; Šitkauskienė, Brigita; Tamošiūnas, Vytas Antanas; Triponienė, Dalia; Urbonienė, Daiva; Usonis, Vytautas; Vitkauskienė, Astra; Žvirblienė, Aurelija; Railienė, Birutė Elena (sudarytojas). Imunologijos raida Lietuvoje. Trys amžiai: nuo empirinių užuominų apie atsparumą iki imuniteto tyrimų : mokslinė monografija / Sudarytojai: Vytas Antanas Tamošiūnas, Radvilė Malickaitė, Brigita Šitkauskienė, Birutė Railienė, Audronė Eidukaitė, Mykolas Mauricas ; Lietuvos imunologų draugija. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [Recenzentai : Dainius Characiejus, Romaldas Mačiulaitis ; Moksliniai redaktoriai: Radvilė Malickaitė, Vytas Antanas Tamošiūnas]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. 615 p. ISBN 9789986498704.
4 Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Aleksonienė, Regina; Simanavičienė, Stanislava; Danila, Edvardas. Influence of smoking on multifunctional membrane surface glycoprotein expression on the surface of T lymphocytes in BAL fluid from patients with pulmonary sarcoidosis // European respiratory journal. Sheffield : European respiratory society. ISSN 0903-1936. eISSN 1399-3003. 2016, Vol. 48, Suppl. 60, abstract no. PA906. DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.PA906. [DB: BIOSIS Previews, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 10.569; AIF: 3.929; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]
5 Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Aleksonienė, Regina; Simanavičienė, Stanislava; Danila, Edvardas. Comparisin of hyadherin expression on the surface of T lymphocytes in BAL fluid and peripheral blood samples from patients with pulmonary sarcoidosis // Eesti arst. Tartu : Eesti Arstide Liit. ISSN 0235-8026. 2016, Vol. 95, suppl. 1, p. 50. Prieiga per internetą: <https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/download/12917/8000> [žiūrėta 2017-04-03]. [DB: INIS, Embase]

2013
1 Aleksonienė, Regina; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas. Imuniniai plaučių fibrozės žymenys // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2013, t. 16, nr. 2, p. 86-91. [DB: Index Copernicus]
2 Garjonytė, Lina; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Šileikienė, Virginija; Danila, Edvardas. T reguliacinių ląstelių pokyčiai ir jų klinikinė reikšmė sergant lėtine obstrukcine plaučių liga // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2013, t. 15, nr. 2, p. 63-68. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/t-reguliacini%C5%B3-l%C4%85steli%C5%B3-poky%C4%8Diai-ir-j%C5%B3-klinikin%C4%97-reik%C5%A1m%C4%97-sergant-l%C4%97tine-obstrukcine> [žiūrėta 2014-03-13]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Daukšas, Tomas; Sudikienė, Rita; Malickaitė, Radvilė; Čelutkienė, Jelena. The potential role of ultrasonic strain imaging and immunophenotyping in diagnosing acute rejection after heart transplantation // Seminars in cardiovascular medicine. Vilnius : Lietuvos širdies asociacija. ISSN 1822-7767. 2012, vol. 18, no 2, Art. no. 7 [p. 1-8]. DOI: 10.2478/v10287-012-0007-z. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Šileikienė, Virginija; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas. Kraujo citokinų koncentracijos pokyčių priklausomybė nuo lėtinės obstrukcinės plaučių ligos klinikinės fazės = Blood cytokines concentration reliance on clinical phase of chronic obstructive pulmonary disease // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2011, T. 13, nr. 1, p. 26-30. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/354319897f55ea0ab445d87b83c269c9b332ce69e.pdf> [žiūrėta 2017-11-21]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Bukauskaitė, Jolanta. Augimo faktorių poveikis pelių miogeninių ląstelių proliferacijai ir paviršinių žymenų ekspresijai = Impact of growth factors on miogenic mouse cells proliferation and surface markers expression // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2010, t. 12, nr. 1, p. 20-24. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/1763624626d0f6d06cf22df31245421a5aac368ae2.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Sudikienė, Rita; Malickaitė, Radvilė; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus; Ručinskas, Kęstutis; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Vaikų širdies transplantacija: Vilniaus širdies chirurgijos centro patirtis = Cardiac transplantation in pediatric patients: experience of Vilnius Cardiac Surgery Center // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2010, t. 8, nr. 3, p. 127-133. DOI: 10.15388/LietChirur.2010.3.2104. [DB: Index Copernicus]
3 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Simanavičienė, Stanislava; Maneikienė, Vytė; Sudikienė, Rita; Ručinskas, Kęstutis. Imuninė stebėsena širdies transplantacijoje: atmetimo reakcijos poveikis T limfocitų žymenų ekspresijai = Measuring T cell reactivity for predicting heart transplant rejection // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2010, t. 8, nr. 3, p. 120-126. DOI: 10.15388/LietChirur.2010.3.2103. [DB: Index Copernicus]
4 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Simanavičienė, Stanislava. T cell surface markers in predicting heart transplant rejection // The 10th Baltic congress in laboratory medicine : programme and abstracts, Tallinn, September 16-18, 2010. Tallinn : International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2010, p. 57.
5 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė. Imuninės ląstelės ir jų vaidmuo lėtinės obstrukcinės plaučių ligos patogenezėje = Immune cells in the pathogenesis of chronic obstructlve pulmonary disease // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2010, t. 12, nr. 4, p. 198-201. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/218450967f0d7a846007bf0318e47a3f203e153de.pdf> [žiūrėta 2018-10-23]. [DB: Index Copernicus]
6 Ryliškytė, Ligita; Laucevičius, Aleksandras; Malickaitė, Radvilė; Ryliškienė, Kristina; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Skorniakov, Viktor. Endothelial progenitor cells and arterial stiffness in male hypertensive patients // Artery research. Hampton Hill : Elsevier. ISSN 1872-9312. 2010, vol. 4, iss. 4, p. 164. [DB: Embase, TOC Premier, Scopus, PubMed, ScienceDirect]

2009
1 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė; Norkūnienė, Jolita; Malickaitė, Radvilė. BAL fluid cells in newly diagnosed pulmonary sarcoidosis with different clinical activity // Upsala Journal of Medical Sciences. Oslo : Taylor & Francis. ISSN 0300-9734. 2009, Vol. 114, iss. 1, p. 26-31. DOI: 10.1080/03009730802579729. [DB: MEDLINE, BIOSIS Previews, SpringerLink, Zentralblatt MATH (zbMATH), VINITI, MathSciNet, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.733; AIF: 4.099; Q3 (2009 InCities JCR SCIE)]
2 Danila, Edvardas; Norkūnienė, Jolita; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė. Diagnostic role of BAL fluid CD4/CD8 ratio in different radiographic and clinical forms of pulmonary sarcoidosis // Clinical respiratory journal. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 1752-6981. 2009, vol. 3, no. 4, p. 214-221. DOI: 10.1111/j.1752-699X.2008.00126.x. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus, Academic Search Complete, Current Abstracts (EBSCO)] [IF: 0.597; AIF: 3.402; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]
3 Malickaitė, Radvilė; Ručinskas, Kęstutis; Stanevičienė, Aldona-Marija; Miniauskas, Saulius; Maneikienė, Vytė Valerija; Zuozienė, Gitana; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Sensitisation and post-transplant course after the implantation of ventricular assist device // Interactive cardiovascular and thoracic surgery. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2009, vol. 8, no. 3, p. 339-343. DOI: 10.1510/icvts.2008.192567. [DB: ScienceDirect]
4 Miškinytė, Snaiguolė; Karčiauskaitė, Dovilė; Malickaitė, Radvilė. Neutrofilų aktyvacijos produktų įtaka mezenchiminių kamieninių ląstelių migracijos aktyvumui = Investigation of the influence of neutrophil activation products on mesenchymal stem cells chemotaxis // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinės diagnostikos centras. ISSN 1392-6470. 2009, t. 11, nr. 3, p. 135-139. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/75/2009> [žiūrėta 2018-11-13]. [DB: Index Copernicus]
5 Milašius, Kazys; Malickaitė, Radvilė; Dadelienė, Rūta. Effect of spirulina food supplement on blood morphological parameters, biochemical composition and on the immune function of sportsmen // Biology of sport. ISSN 0860-021X. 2009, Vol. 26, no. 2, p. 157-172. [DB: Embase, SPORTDiscus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.051; AIF: 1.933; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Ručinskas, Kęstutis; Miniauskas, Saulius; Sirvydis, Vytautas-Jonas. HLA sensitization after the implantation of artificial heart support device and heart transplantation // East-West immunogenetics conference: final programme and book of abstracts, Prague, 13-14 February 2008. Prague. 2008, p. 18.
2 Malickaitė, Radvilė. Dažnai sergantis vaikas – ar nesutrikęs jo imunitetas = The childs is frequently sick - is his immunity disturbed // Pulmonologija, imunologija ir alergologija. Kaunas : Medicinos spaudos namai. ISSN 1822-6884. 2008, Nr. 1, p. 42-45.
3 Danila, Edvardas; Characiejūtė, Vilija; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Meškienė, Danutė; Ostanevičiūtė, Elvyra; Zablockis, Rolandas. Bronchoalveolinio lavažo reikšmė diseminacijos plaučiuose ir intersticinių plaučių ligų diagnostikai ir diferencinei diagnostikai = Diagnostic value of bronchoalveolar lavage in differential diagnosis of dissemination in the lung and interstitial lung diseases // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, nr. 2, p. 89-94. [DB: Index Copernicus]
4 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė. BAL fluid cells and pulmonary function in different radiographic stages of newly diagnosed sarcoidosis // Advances in medical sciences. ISSN 1896-1126. 2008, vol. 53, no 2, p. 228-233. Prieiga per internetą: <http://www.advms.pl/files/16-paper_0.pdf> [žiūrėta 2008-10-01]. [DB: Academic Search Premier, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus]
5 Stanevičienė, Aldona-Marija; Vilkevičienė, Raminta; Malickaitė, Radvilė. HLA antigen distribution in the Lithuanian national bone marrow registry // Laboratorinė medicina: t. 10, pecial suppl. : 9th Baltic congress of laboratory medicine, September 18-20, 2008. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, special suppl, p. 37. [DB: Index Copernicus]
6 Malickaitė, Radvilė; Ručinskas, Kęstutis; Stanevičienė, Aldona-Marija; Miniauskas, Saulius; Maneikienė, Vytė Valerija; Zuozienė, Gitana; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Sensitization and post-transplant course after the implantation of a ventricular assist device // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: vol. 7, suppl. 3 : EACTS 22nd Annual Meeting : abstracts. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2008, vol. 7, suppl. 3, p. S.222. [DB: ScienceDirect]
7 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Danila, Edvardas; Malickaitė, Radvilė. T cell apoptotic and proliferating markers in bal fluid of lung sarcoidosis patients // 6th international congress on autoimmunity, Porto, Portugal, September 10-14, 2008 : final program. Porto. 2008, poster no. 144.
8 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Simanavičienė, Stanislava; Stanevičienė, Aldona-Marija; Ručinskas, Kęstutis; Žurauskas, Edvardas. Periferinio kraujo T limfocitų potipių kitimas pirmus tris mėnesius po širdies transplantacijos = Dynamics of the T-cell subsets during the first three months after the heart transplantation // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, nr. 3, p. 146-150. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Ručinskas, Kęstutis; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Miniauskas, Saulius; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Imuninė sensitizacija po dirbtinės širdies prijungimo = Immune sensitization after artificial heart support device implantation // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 366-370. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2208. [DB: Index Copernicus]
2 Zorinas, Aleksejus; Ručinskas, Kęstutis; Miniauskas, Saulius; Malickaitė, Radvilė; Žemaitaitytė, Gitana; Maneikienė, Vytė Valerija; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Citomegalovirusinės ligos gastrointestininė forma po širdies persodinimo = Gastrointestinal form of CMV disease after heart transplantation // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 431-434. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2221. [DB: Index Copernicus]
3 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Vilkevičienė, Raminta; Simanavičienė, Stanislava; Kviliūtė, Rita. Lithuania National bone marrow registry // East-West immunogenetics conference: final programme and book of abstracts, Prague, 1-3 March 2007. Prague. 2007, p. [ 1].
4 Milašius, Kazys; Dadelienė, Rūta; Pečiukonienė, Marija; Malickaitė, Radvilė. Effects of Cordyceps food supplement on the adaptation of physically active individuals to physical loads = Maisto papildo Kordicepso poveikis fiziškai aktyvių asmenų adaptacijai esant fiziniam krūviui // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2007, vol. 14, no 4, p. 278-284. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
5 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Švedas, V.; Malickaitė, Radvilė; Balčiuvienė, R.; Šatkauskas, B. BALF cells and pulmonary functions in different radiographic stages of newly diagnosed sarcoidosis // ERS Stockholm annual congress: [abstracts, September 15-19, 2007]. Stockholm. 2007, p. 116-117.
6 Širmenis, Raimondas; Baltriukienė, Daiva; Kalvelytė, Audronė-Valerija; Balčiūnas, Mindaugas; Malickaitė, Radvilė; Žurauskas, Edvardas; Bukelskienė, Virginija. Ląstelinė kardiomioplastika naudojant autologines miogenines ląsteles = Cellular cardiomyoplasty using autologous myogenic cells // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2191. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Vilkevičienė, Raminta; Stanevičienė, Aldona-Marija; Malickaitė, Radvilė; Kučinskienė, Zita Aušrelė. HLA typing for volunteer bone marrow donors at Vilnius University hospital Santariškių clinics // Laboratorinė medicina: 8th Baltic Congress of laboratory medicine, Vilnius 2006. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija; Lietuvos žmogaus genetikos draugija; Nacionalinė laboratorijų tiekėjų asociacija (NLTA). ISSN 1392-6470. 2006, Nr. 1, p. 52. [DB: Index Copernicus]
2 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Simanavičienė, Stanislava. Present status of bone marrow transplantation and HLA typing in Lithuania // Standartization of donor-recipient matching in transplantation / editor Andrzej Lange. New York : Nova science publishers, 2006. ISBN 1594544239. p. 87-91.
3 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija. Anti-HLA antibodies in patients who received human heart valve allografts // Laboratorinė medicina: 8th Baltic Congress of laboratory medicine. ISSN 1392-6470. 2006, nr. 1, Vilnius 2006, p. 34. [DB: Index Copernicus]
4 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Gerčiukaitė, N.; Malickaitė, Radvilė. Diagnostic significance of HLA-B27 typing and anti-CCP testing in some inflammatory rheumatic diseases // Laboratorinė medicina: 8th Baltic Congress of laboratory medicine. ISSN 1392-6470. 2006, nr. 1, Vilnius 2006, p. 28. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Sirvydis, Vytautas-Jonas; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Gumbienė, Lina; Zakarkaitė, Diana; Malickaitė, Radvilė; Adomonytė, Ona Birutė; Karalius, Rimantas. Surgical removal of mobile thrombi in thoracic aorta // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, no 3, suppl. 1, p. 133. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
2 Rainienė, Tatjana; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė. Tailored immunosuppression for allopresensitized kidney recipients // Allergy: from the past to the future : 1st Baltic allergy congress, 24-25 May 2005, Vilnius, Lithuania : final program and abstract book. Vilnius. 2005, p. 18.
3 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Danila, Edvardas; Avižienienė, Marija; Malickaitė, Radvilė. Correlation between the lymphocytes metabolic enzymes activity and the expression of some T cell surface markers in BAL fluid of sarcoid patients with different disease activity // European respiratory journal: 15th ERS annual congress. ISSN 0903-1936. 2005, vol. 26, suppl. 49, p. 551. [IF: 3.947; AIF: 2.999; Q1 (2005 InCities JCR SCIE)]
4 Dranenkienė, Alicija Danguolė; Gumbienė, Lina; Zakarkaitė, Diana; Malickaitė, Radvilė; Lankutienė, Lina; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Trombas aortoje - retas periferinių embolijų šaltinis = Thrombus in aorta - a rare source of peripheral embolism // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2005, nr. 4(44), p. 247-251. [DB: Index Copernicus]
5 Balčiūnas, Mindaugas; Ručinskas, Kęstutis; Čelutkienė, Jelena; Žurauskas, Evaldas; Malickaitė, Radvilė; Valentinavičienė, Giedrė; Jurkuvėnas, Vaclovas; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Laucevičius, Aleksandras. Successful treatment of multiple organ dysfunction after doxorubicin-induced congestive heart failure with left ventricle assist device // Seminars in cardiology. Vilnius : Lithuanian Society of Cardiology : Lithuanian Heart Association. ISSN 1648-7966. 2005, vol. 11, no. 4, p. 172-176. [DB: Index Copernicus]
6 Raugalė, Algimantas; Bubnaitienė, Vilija; Ėmužytė, Regina; Grinkevičiūtė, Dovilė Evalda; Gurskis, Vaidotas; Kėvalas, Rimantas; Kondratas, Tomas; Kuzminskienė, Regina; Lesinskienė, Sigita; Malickaitė, Radvilė; Narkevičiūtė, Irena; Pundzienė, Birutė; Pūras, Dainius; Rudzevičienė, Odilija; Stirbienė, Ilona; Šuliokienė, Nijolė; Usonis, Vytautas; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų ligos : 4 tomas: Infekcinės ligos. Alerginės ligos. Imunodeficito būklės. Reanimacija ir intensyvioji terapija. Vaikų elgesio ir psichikos sutrikimai / parengta vadovaujant Algimantui Raugalei; [autoriai: A. Raugalė, V. Bubnaitienė, R. Ėmužytė, D. Grinkevičiūtė, V. Gurskis, R. Kėvalas, T. Kundrotas, R. Kuzminskienė, S. Lesinskienė, R. Malickaitė, I. Narkevičiūtė, B. Pundzienė, D. Pūras, O. Rudzevičienė, I. Stirbienė, N. Šuliokienė, V. Usonis, V. Žilinskaitė] ; [Vilniaus universitetas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 712 p. ISBN 9986198607.
7 Lesinskienė, Sigita; Dapkutė, Aldona; Balod, Agnė. Analysis of paintings made by children with linguistic disorders // European arts therapy: different approaches to a unique discipline opening regional portals. Münster, 2005. ISBN 3825889351. p. 121-131.
8 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona; Simanavičienė, Stanislava. Present status of HLA typing for haematopoietic stem cell transplantation in Lithuania = HLA tipavimas kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijai. Lietuvos patirtis // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2005, Vol. 12, no. 3, p. 32-36. [DB: TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO), Index Copernicus]

2004
1 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Zablockis, Rolandas; Aleksonienė, Regina; Šatkauskas, Bronislovas. Alveolito intensyvumo nustatymas sergant plaučių sarkoidoze = Severity of alveolitis in patients with sarcoidosis // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2004, t. 7, Nr. 1, p. 2468-2474.
2 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Zablockis, Rolandas; Aleksonienė, Regina; Šatkauskas, Bronislovas. Bronchoalveolinio lavažo skysčio ląstelių pokyčiai priklausomai nuo plaučių sarkoidozės stadijos = The relationship between the sarcoidosis radiographic stages and bronchoalveolar lavage fluid cells // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2004, Nr. 3, p. 8-11.
3 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas; Avižienienė, Marija. Expression of CD69 molecules on T lymphocytes in BAL fluid and peripheral blood samples in sarcoid patients // The 7th Baltic congress in laboratory medicine : [abstracts], September 9-11, 2004, Pärnu, Estonia. Pärnu. 2004, p. 109.
4 Malickaitė, Radvilė. HLA typing in clinical practice // The 7th Baltic congress in laboratory medicine : [abstracts], September 9-11, 2004, Pärnu, Estonia. Pärnu. 2004, p. 33.
5 Stanevičienė, Aldona-Marija; Malickaitė, Radvilė; Simanavičienė, Stanislava. Present status of HLA typing for bone marrow transplantation in Lithuania // The 7th Baltic congress in laboratory medicine : [abstracts], September 9-11, 2004, Pärnu, Estonia. Pärnu. 2004, p. 133.
6 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Andziulis, Artūras; Balbieris, Aleksandras; Zablockis, Rolandas; Avižienienė, Marija; Aleksonienė, Regina; Šatkauskas, Bronislovas. Kvėpavimo funkcijos pokyčiai pacientams, sergantiems naujai diagnozuota plaučių sarkoidoze = Change of respiratory function in patients with newly diagnosed sarcoidosis // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2004, t. 7, nr. 2, p. 2584-2588.
7 Laucevičius, Aleksandras; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Čelutkienė, Jelena; Marcinkutė, Audronė; Žurauskas, Edvardas; Geboes, Karel; Malickaitė, Radvilė; Čibiras, Sigitas Vladas; Jurkuvėnas, Vaclovas; Bubulis, Rimantas; Balčiūnas, Mindaugas; Kibarskis, Aleksandras; Valavičienė, Audronė; Skripkauskienė, Irena. Heart failure in a young woman due to toxoplasmic myocarditis // Seminars in cardiology. ISSN 1648-7966. 2004, vol. 10, no. 4, p. 217-224. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Simanavičienė, Stanislava. Present status of bone marrow transplantation and HLA typing in Lithuania // Donor-recipient matching in transplantation: the presence and perspectives in Central-East Associated States : conference, Warsaw, 28th-29th April 2003 : abstracts. Warsaw. 2003, p. [1].
2 Malickaitė, Radvilė; Milašius, Kazys; Dadelienė, Rūta. Fizinio krūvio ir maisto papildų įtaka imuninės sistemos rodikliams = Effects of exercise and nutritional supplements on the immune function // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2003, Nr. 4(20), p. 27-30.
3 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Zablockis, Rolandas; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Šatkauskas, Bronislovas; Aleksonienė, Regina; Balbieris, Aleksandras; Andziulis, Artūras. The relationship between the radiographic stages and BALF cells in patients with newly diagnosed sarcoidosis // European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 2003, vol. 24, suppl. 48: 14th ERS annual congress, p. 534. [IF: 2.999; AIF: 2.897; Q2 (2003 InCities JCR SCIE)]
4 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Zablockis, Rolandas; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Šatkauskas, Bronislovas; Aleksonienė, Regina; Balbieris, Aleksandras; Andziulis, Artūras. The relationship between the clinical symptoms, BALF cells and indices of respiratory function in patients with newly diagnosed sarcoidosis // European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 2003, vol. 24, suppl. 48: 14th ERS annual congress, p. 534. [IF: 2.999; AIF: 2.897; Q2 (2003 InCities JCR SCIE)]
5 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Danila, Edvardas; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija. Comparison of cytotoxic markers expression on the surface of lymphocytes in BAL fluid and peropheral blood samples from patients with pulmonary sarcoidosis // European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 2003, vol. 24, suppl. 48: 14th ERS annual congress, p. 322. [IF: 2.999; AIF: 2.897; Q2 (2003 InCities JCR SCIE)]

2002
1 Malickaitė, Radvilė. Imunologiniai tyrimai, jų interpretacija // Vaikų ligų imunoterapija : konferencija, Vilnius 2002, vasario mė : (paskaitų santrauka). Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2002. ISBN 9955511060. p. [1].
2 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Aleksonienė, Regina; Šatkauskas, Bronislovas. Bronchoalveolinio lavažo reikšmė sarkoidozės diagnostikai = Bronchoalveolar lavage for the diagnostics of sarcoidosis // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2002, t. 5, nr. 3, p. 1812-1816.
3 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija; Danila, Edvardas. Immunological investigation of bronchoalveolar lavage fluid of sarcoid patients // European respiratory journal. ISSN 0903-1936. 2002, vol. 20, suppl. 38, [1 p.]. [IF: 2.931; AIF: 0.000; Q1 (2002 InCities JCR SCIE)]
4 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija; Danila, Edvardas. Immunological investigation of bronchoalveolar lavage fluid of sarcoid patients // The 6th Baltic congress for laboratory medicine : abstracts volume, Riga, May 30-June 1, 2002. Riga. 2002, p. 26.
5 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Simanavičienė, Stanislava. Introduction of information technology tool for the administration of waiting list data and donor-recipient selection procedures at the tissue typing laboratory // The 6th Baltic congress for laboratory medicine : abstracts volume, Riga, May 30-June 1, 2002. Riga. 2002, p. 28.
6 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Šatkauskas, Bronislovas; Aleksonienė, Regina. Relationship between clinical symptoms and severity of alveolitis in patients with new-onset sarcoidosis // European respiratory journal: vol. 20, suppl. 38: 12th ERS annual congress, Stocholm, Sweden, September 14-18, 2002: abstracts. ISSN 0903-1936. 2002, vol. 20, suppl. 38, p. p2957. [IF: 2.931; AIF: 0.000; Q1 (2002 InCities JCR SCIE)]
7 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Sudikienė, Rita. Imunologiniai pokyčiai po Ross'o operacijos = Immunological changes after the Ross operation // Medicina. ISSN 1010-660X. 2002, t. 38, priedas Nr. 2, p. 224-225. [DB: MEDLINE]
8 Baliūnienė, Birutė (sudarytojas); Betingienė, Vida (sudarytojas); Bytautienė, Jūratė Marija (sudarytojas); Bogušienė, Irena (sudarytojas); Burneikaitė, Audronė (sudarytojas); Duobienė, Bronislava Algimanta. (sudarytojas); Kučinskienė, Zita Aušrelė (sudarytojas); Lujienė, Aldona (sudarytojas); Malickaitė, Radvilė (sudarytojas); Vitkus, Dalius (sudarytojas). Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centro tyrimai ir jų normos : metodinė priemonė Santariškių klinikų medikams, rezidentams ir studentams / Leidinį rengė: Birutė Baliūnienė, Vida Betingienė, Jūratė Bytautienė, Irena, Bogušienė, Audronė Burneikienė, Algimanta Duobinienė, Zita Kučinskienė, Aldona Lujienė, Radvilė Malickaitė, Dalius Vitkus. 3-iasis leid. Vilnius : Sveikata, 2002. 56 p.

2001
1 Stanaitienė, Žydrė Klementina; Rainienė, Tatjana; Lapšytė, Vida; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė. T cell subsets and lymphocyte activation in kidney allograft recipients in early post-transplant period // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 136.
2 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas; Tamošiūnas, Vytas. Phenotype of lung lymphocytes in bronchial asthma and chronic bronchitis patients in bronchial (BLF) and alveolar (ALF) lavage fluids // European respiratory journal. Shefield : European Respiratory Society. ISSN 0903-1936. eISSN 1399-3003. 2001, p. [1]. [IF: 2.989; AIF: 0.000; Q1 (2001 InCities JCR SCIE)]
3 Stanaitienė, Žydrė Klementina; Lapšytė, Vida; Cicėnienė, Ona; Malickaitė, Radvilė. Potencialių širdies recipientų imuninės sistemos pokyčiai po dirbtinės širdies prijungimo // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, Nr. 11, p. 1126-1129.
4 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Rasimavičius, Gintaras. Širdies transplantacija Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos klinikoje. Recipientų ir donorų duomenų analizė // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, Nr. 11, p. 1122-1125.
5 Rainienė, Tatjana; Lapšytė, Vida; Stanevičienė, Aldona-Marija; Malickaitė, Radvilė. Ligonių, laukiančių inkstų persodinimo, įvertinimas: imunologiniai rizikos veiksniai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, Nr. 5, p. 571-578.
6 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas; Tamošiūnas, Vytas. Ligonių, sergančių plaučių sarkoidoze, limfocitų fenotipas bronchoalveolinio lavažo skystyje = Phenotyping of lymphocytes in bronchoalveolar lavage fluid in sarcoid patients // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2001, Nr. 2, p. 17-22.
7 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija; Danila, Edvardas; Tamošiūnas, Vytas. Ligonių, sergančių bronchine astma, limfocitų fenotipavimas bronchoalveolinio lavažo skystyje // Alergija, astma, imunologija XXI amžiuje : IX Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencijos medžiaga, 2001 m. birželio 20-21 dienos, Vilnius. Vilnius : [Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų d-ja]. 2001, p. 48.
8 Turkevičius, Gintaras; Grebelis, Arimantas; Čypienė, Rasa Joana; Cicėnienė, Ona; Malickaitė, Radvilė. Systemic enzymotherapy for the treatment of infectious prosthetic endocarditis: clinical and immunological data // 5th Baltic Sea Conference on Cardiac Interventions, Gdansk, Poland June 1-3, 2001. Gdansk. 2001, p. [1].
9 Eidukaitė, Audronė; Malickaitė, Radvilė; Tamošiūnas, Vytas. Identification of prolactin receptors on the peritoneal macrophages in women with endometriosis // Scandinavian journal of immunology: vol. 54, suppl. 1: 11th International Congress of immunology, 22-27 July Stockholm: abstracts for Thursday 26 July. ISSN 0300-9475. 2001, vol. 54, suppl. 1, p. [1]. [IF: 1.739; AIF: 0.000; Q3 (2001 InCities JCR SCIE)]
10 Malickaitė, Radvilė. Informatics tools to build concurrent services in transplant medicine. The Lithuanian experience // Health-net-CEEC 2001 : informatics tools to restructure health care services : first meeting of the Central and Eastern European Contries, [Targu Mures, Romania, 18-20 October, 2001]. Targu Mures. 2001, p. 38-39.
11 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija. Audinių tipavimas diagnozuojant seronegatyvias spondiloartropatijas // Internistas. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 10/1, p. 18-20.
12 Dubakienė, R; Ėmužytė, R; Razgauskas, E; Blažienė, A; Leišytė, Palmira; Japertienė, Lidija Marija; Malickaitė, R; Zolubas, M; Daukšienė, L; Kuzminskienė, Regina; Staikūnienė, Jūratė; Kvedarienė, V; Survilienė, V; Staponienė, I; Stoškutė, L. Alergologinių tyrimų standartai // Alergologija ir klinikinė imunologija. Vilnius. ISSN 1392-8872. 2001, t. 12, Nr. 1-2, p. 61-117.

2000
1 Malickaitė, Radvilė; Cicėnienė, Ona; Lapšytė, Vida; Stanevičienė, Aldona-Marija; Rainienė, Tatjana. Thirty years of experience in the application of microcytotoxicity test for transplant service Vilnius // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2000, suppl. 5, p. 25-35.
2 Cicėnienė, Ona; Stanevičienė, Aldona-Marija; Malickaitė, Radvilė; Ivanauskas, Tomas. Fagocitinių leukocitų aktyvumas atsiradus kardiochirurginių operacinių žaizdų infekcijai // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1443-1449.
3 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Treideris, Julius; Miniauskas, Saulius. Širdies recipientų, sergančių neišemine dilatacine kardiomiopatija, imunologinių pokyčių variantai = Peculiarities of immune parameters in heart transplant recipients with dilated cardiomyopathy // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1427-1434.
4 Lapšytė, Vida; Stanaitienė, Žydrė Klementina; Malickaitė, Radvilė. Imuninis atsakas po širdies persodinimo: periferinio kraujo T limfocitų potipiai ir limfocitų aktyvavimas pirmąjį mėnesį po operacijos // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1435-1442.
5 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė. Bronchoalveolinio lavažo skysčio tyrimas ir plaučių persodinimas = Analysis of bronchoalveolar lavage and lung transplantation // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1450-1454.
6 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija. HLA antigenai ir kaulų čiulpų donorų paieška tarp artimų giminaičių // Laboratorinė medicina: medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. ISSN 1392-6470. 2000, Nr. 1, p. 17-22.
7 Eidukaitė, Audronė; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Pukėnienė, T.; Tamošiūnas, Vidmantas. Activation of lymphocytes and mononuclear phagocytes in peripheral blood and peritoneal fluid of patients with endometriosis // Central-European journal of immunology. Warsaw : Polisch Society of immunology. ISSN 1426-3912. 2000, vol. 25, no. 1, p. 17-23.

1999
1 Lapšytė, Vida; Stanaitienė, Žydrė Klementina; Malickaitė, Radvilė. Išeminė širdies liga ir imuninė sistema: sąsaja su HLA I klasės antigenais ir kraujo limfocitų dehidrogenazių aktyvumu // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 201-207.
2 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija. The lymphocyte and monocyte phenotype in surgical patients: diagnostic and prognostic value after major surgery // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 1999, suppl. 3, p. 22-28.
3 Janulevičiūtė, Nijolė-Marija; Malickaitė, Radvilė. Klinikiniai imuniniai tyrimai // Laboratorinė medicina. Vilnius. ISSN 1392-6470. 1999, Nr. 1, p. 32-34.
4 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas. Rūkymo įtaka sveikų žmonių ir lėtiniu bronchitu sergančių ligonių bronchoalveolinio lavažo skyščio imunokompetentinėms ląstelėms // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 208-213.
5 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija; Šatkauskas, Bronislovas. Sergančiųjų lėtiniu bronchitu bronchoalveolinio lavažo skysčio tyrimas = Assessment of bronchoal veolar lavage fluid in chronic bronchitis patients // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, nr. 8, p. 893-901.

1998
1 Malickaitė, Radvilė; Stanaitienė, Žydrė Klementina; Stanevičienė, Aldona-Marija; Cicėnienė, Ona; Lapšytė, Vida; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė. Immune disturbances in patients with postoperative wound infections and immunotherapy with interferon gamma // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 1998, nr. 1, p. 80-85.
2 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija; Šatkauskas, Bronislovas. Sveikų asmenų bronchoalveolinio lavažo skysčio įvertinimas // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34, priedas Nr. 3, p. 59-64.