VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rūta Praninskienė' publikacijų sąrašas

2023
1 Šaulytė, Marta; Rugelytė, Julija; Navickas, Alvydas; Kuzmickas, Kęstutis; Praninskienė, Rūta. Pediatrinio autoimuninio neuropsichiatrinio su streptokokine infekcija susijusio sindromo (PANDAS) diagnostika ir gydymo galimybės: literatūros apžvalga = Diagnosis and treatment options for pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infections (PANDAS): literature review // Medicinos mokslai = Journal of medical sciences. Kėdainiai : VšĮ Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras. eISSN 2345-0592. 2023, vol. 11, no. 2, p. 22-31. DOI: 10.53453/ms.2023.2.3. [DB: Index Copernicus]
2 Andriušaitytė, Urtė; Praninskienė, Rūta. Gliukozės pernašos baltymo (GLUT1) stygiaus sindromo klinikinės išraiškos = Clinical manifestations of glucose transporter-1 (GLUT1) deficiency syndrome // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : UAB “Vitae Litera". ISSN 1392-3218. 2023, t. 27, Nr. 2, p. 114-118. Prieiga per internetą: <http://zurnalai.vitaelitera.lt/eb/3114/lietuvos-bendrosios-praktikos-gydytojas-2023-m-nr-2/>. [DB: Index Copernicus]
3 Ekkert, Sofija; Praninskienė, Rūta (temos vadovas). Leigh sindromas. Klinikinio atvejo aprašymas ir liter atūros apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXV konferencija, Vilnius, 2023 m. gegužės 15–19 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. eISSN 2783-7831. 2023, p. 534-535. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233). DOI: 10.15388/SMVK.2023.
4 Ekkert, Sofija; Praninskienė, Rūta (temos vadovas). Leigh syndrome. Literature review and case report // International student conference on pediatrics 2023, April 29th ; abstract book. Vilnius. 2023, p. 11.
5 Simonavičiūtė, Viktorija; Praninskienė, Rūta; Grikinienė, Jurgita; Samaitienė-Aleknienė, Rūta. Anti-N-methyl-d-aspartate receptor encephalitis and positive human herpesvirus-7 deoxyribonucleic acid in cerebrospinal fluid: a case report // Journal of medical case reports. London : BioMed Central Ltd. eISSN 1752-1947. 2023, vol. 17, iss. 1, art. no. 304, p. [1-6]. DOI: 10.1186/s13256-023-03909-x. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus]

2022
1 Tumienė, Birutė; del Toro Riera, Mireia; Grikinienė, Jurgita; Samaitienė-Aleknienė, Rūta; Praninskienė, Rūta; Ardeshir Monavari, Ahmad; Sykut-Cegielska, Jolanta. Multidisciplinary care of patients with inherited metabolic diseases and epilepsy: current perspectives // Journal of multidisciplinary healthcare. Auckland : Dove Medical Press Ltd. ISSN 1178-2390. 2022, vol. 15, p. 553-566. DOI: 10.2147/JMDH.S251863. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 3.300; AIF: 3.900; Q2 (2022 InCities JCR SCIE)]
2 Grikinienė, Jurgita; Milmantienė, Daiva; Praninskienė, Rūta (temos vadovas). Seizures associated with vitamin B12 deficiency in infant of vegan mother // Baltic Child Neurology Association, BCNA, 2022 :16th BCNA Conference, 12.05-14.05.2022, Parnu. Parnu : Baltic Child Neurology Association. 2022, p. 28. Prieiga per internetą: <https://bcna2022.com/>.
3 Plėšnytė-Čapkauskienė, Kamilė; Kilaitė, Loriana; Radzevičienė, Jurgita; Praninskienė, Rūta; Samaitienė, Rūta. Unusual hallucinations of unknown neurological etiology or atypical acute polymorphic psychosis: case presentation // Networks in child and adolescent psychiatry: 19th international congress of ESCAP Maastricht, 19-21 June 2022 : abstract book. Maastricht : ESCAP. 2022, p. 561-562. Prieiga per internetą: <https://www.escap2022.eu/wp-content/uploads/2022/06/ESCAP-Abstractbook-1.pdf>.
4 Jackevičiūtė, Sofija; Samaitienė-Aleknienė, Rūta; Praninskienė, Rūta. A retrospective diagnosis of anti-GAD65 autoimmune encephalitis // 16th International Conference of Baltic Child Neurology Association (BCNA 2022) : 12-14 May 2022, Pärnu, Estonia : final programme and abstract book. Pärnu : Baltic Child Neurology Association. 2022, p. [1].
5 Kasiulevičiūtė, Ieva; Praninskienė, Rūta; Samaitienė-Aleknienė, Rūta; Čerkauskienė, Rimantė. Preventive antiepileptic treatment in tuberous sclerosis complex: 3 case reports // 16th International Conference of Baltic Child Neurology Association (BCNA 2022) : 12-14 May 2022, Pärnu, Estonia : final programme and abstract book. Pärnu : Baltic Child Neurology Association. 2022, p. [1].
6 Runkauskaitė, Dovilė; Praninskienė, Rūta; Grikinienė, Jurgita; Galkauskaitė, Miglė. Clinical signs of the neuronal ceroid lipofuscinosis type 2 // 16th International Conference of Baltic Child Neurology Association (BCNA 2022) : 12-14 May 2022, Pärnu, Estonia : final programme and abstract book. Pärnu : Baltic Child Neurology Association. 2022, p. [1].
7 Andriušaitytė, Urtė; Praninskienė, Rūta; Samaitienė-Aleknienė, Rūta; Grikinienė, Jurgita. Variety of clinical symptoms in Dravet syndrome: a case series of 11 patients // 16th International Conference of Baltic Child Neurology Association (BCNA 2022) : 12-14 May 2022, Pärnu, Estonia : final programme and abstract book. Pärnu : Baltic Child Neurology Association. 2022, p. [1].
8 Stankevičiūtė, Rugilė; Judickienė, Asta; Praninskienė, Rūta. A case of possible exacerbations severe myasthenia gravis crisis after Covid-19 infections // 16th International Conference of Baltic Child Neurology Association (BCNA 2022) : 12-14 May 2022, Pärnu, Estonia : final programme and abstract book. Pärnu : Baltic Child Neurology Association. 2022, p. [1].
9 Jackevičiūtė, Sofija; Praninskienė, Rūta; Tumienė, Birutė; Grikinienė, Jurgita. Neurologic manifestation of ATP1A3 mutation // 16th International Conference of Baltic Child Neurology Association (BCNA 2022) : 12-14 May 2022, Pärnu, Estonia : final programme and abstract book. Pärnu : Baltic Child Neurology Association. 2022, p. [1].
10 Vaišvilas, Mantas; Kutuzova, Olga; Praninskienė, Rūta. A case of possible COVID-19 induced focal cerebral arteriopathy induced ischemic stroke in a previously healthy child // 16th International Conference of Baltic Child Neurology Association (BCNA 2022) : 12-14 May 2022, Pärnu, Estonia : final programme and abstract book. Pärnu : Baltic Child Neurology Association. 2022, p. [1].
11 Merkevičius, Kajus; Praninskienė, Rūta; Grikinienė, Jurgita. Migraine like headaches in Osler-Weber-Rendu syndrome // 16th International Conference of Baltic Child Neurology Association (BCNA 2022) : 12-14 May 2022, Pärnu, Estonia : final programme and abstract book. Pärnu : Baltic Child Neurology Association. 2022, p. [1].
12 Vingras, Algimantas Alfonsas; Praninskienė, Rūta; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų ligų ABC: ką turi žinoti tėvai : [vaiko pirmųjų trejų gyvenimo metų mažoji ligų enciklopedija tėvams]. Vilnius : Alma littera, 2022. 383 p. ISBN 9786090149782.
13 Plėšnytė-Čapkauskienė, Kamilė; Kilaitė, Loriana; Radzevičienė, Jurgita; Lukšaitė, Birutė; Samaitienė-Aleknienė, Rūta; Praninskienė, Rūta. Hallucination related to seizure or atypical manifestation of acute polymorphic psychotic episode: a case study of a thirteen-year-old GIRL // 9th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS 2022), October 7–11, 2022, Barcelona & online : abstract volume. Lausanne : Frontiers Media SA, 2022. ISBN 9782889710249. p. 3354-3355. DOI: 10.3389/978-2-88971-024-9.
14 Stankevičiūtė, Rugilė; Praninskienė, Rūta (temos vadovas). Miastenija ir infekcinės ligos // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 16–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 419. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 21). DOI: 10.15388/SMVK.2022.
15 Baukienė, Edita; Jusienė, Roma; Praninskienė, Rūta; Lisauskienė, Lina. The role of emotional reactivity in a relation between sleep problems and the use of screenbased media among toddlers and pre-schoolers // Early child development and care. Abingdon : Routledge journals, Taylor & Francis. ISSN 0300-4430. eISSN 1476-8275. 2022, vol. 192, iss. 9, p. 1402-1412. DOI: 10.1080/03004430.2021.1885392. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, PsycInfo, ERIC]

2021
1 Kunigel, Agata; Stankutė-Kolosova, Austėja; Praninskienė, Rūta; Čerkauskaitė, Agnė; Sutkus, Viktoras; Jankauskienė, Augustina; Čerkauskienė, Rimantė. Renal manifestations of tuberous sclerosis in children - single Lithuanian centre experience // Pediatric nephrology: Abstracts of the 53rd ESPN Annual Meeting, Amsterdam, The Netherlands, September 2021. New York : Springer. ISSN 0931-041X. eISSN 1432-198X. 2021, vol. 36, iss. 10, p. 3447. DOI: 10.1007/s00467-021-05210-9. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.652; AIF: 3.911; Q2 (2021 InCities JCR SCIE)]
2 Breidokienė, Rima; Jusienė, Roma; Urbonas, Vaidotas; Praninskienė, Rūta; Girdzijauskienė, Sigita. Sedentary behavior among 6-14-year old children during the COVID-19 lock-down and its relation to physical and mental health // Healthcare. Basel : MDPI. eISSN 2227-9032. 2021, vol. 9, no. 6, p. 756-770. DOI: 10.3390/healthcare9060756. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
3 Rakickienė, Lauryna; Jusienė, Roma; Breidokienė, Rima; Laurinaitytė, Ilona; Praninskienė, Rūta. Ikimokyklinio amžiaus vaikų prie įvairių ekranų leidžiamas laikas ir vizualiniai motoriniai gebėjimai // Patirtis be sienų : Lietuvos psichologų kongresas 2021, 2021 m. balandžio 19-24 d. : pranešimų santraukų leidinys. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2021. eISBN 9789955156925. p. 81.
4 Jusienė, Roma; Būdienė, Virginija; Gintilienė, Gražina; Girdzijauskienė, Sigita; Stonkuvienė, Irena; Žėkaitė, Jovita; Adomaitytė Subačienė, Ieva; Baukienė, Edita; Breidokienė, Rima; Buzaitytė Kašalynienė, Jolita; Dragūnevičius, Kęstutis; Grabauskienė, Vaiva; Praninskienė, Rūta; Schoroškienė, Vaiva; Speičytė-Ruschhoff, Erika; Urbonas, Vaidotas. Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės ir galimybės ekosisteminiu požiūriu. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. 276 p. ISBN 9786090705919.
5 Galkauskaitė, Miglė; Praninskienė, Rūta (temos vadovas). 2 tipo neuronų ceroidinė lipofuscinozė: klinikinio atvejo aprašymas // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 460-461. (Vilnius University Proceedings ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
6 Urbonas, Vaidotas; Praninskienė, Rūta; Jusienė, Roma. Vaikų sveikata COVID-19 pandemijos metu: svarbiausios tyrimo išvados ir rekomendacijos = Childrenʼs health during COVID-19 pandemic: the main study results and recommendations // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2021, Nr. 1, p. 9-13.

2020
1 Lesinskienė, Sigita; Rojaka, Darja; Praninskienė, Rūta; Morkūnienė, Aušra; Matulevičienė, Aušra; Utkus, Algirdas. Juvenile Huntington’s disease: two case reports and a review of the literature // Journal of medical case reports. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1752-1947. 2020, vol. 14, art. no. 173, p. [1-5]. DOI: 10.1186/s13256-020-02494-7. [DB: Scopus, Academic Search Premier, MEDLINE, Embase]
2 Niestroj, Lisa-Marie; Perez-Palma, Eduardo; Howrigan, Daniel P.; Zhou, Yadi; Cheng, Feixiong; Saarentaus, Elmo; Nurnberg, Peter; Stevelink, Remi; Daly, Mark J.; Palotie, Aarno; Lal, Dennis; Tumienė, Birutė (tyrėjas); Mameniškienė, Rūta (tyrėjas); Utkus, Algirdas (tyrėjas); Praninskienė, Rūta (tyrėjas); Grikinienė, Jurgita (tyrėjas); Samaitienė, Rūta (tyrėjas). Epilepsy subtype-specific copy number burden observed in a genome-wide study of 17 458 subjects // Brain. Oxford : Oxford University Press. ISSN 0006-8950. eISSN 1460-2156. 2020, vol. 143, iss. 7, p. 2106-2118. DOI: 10.1093/brain/awaa171. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, BIOSIS Previews, Embase] [IF: 13.501; AIF: 4.552; Q1 (2020 InCities JCR SCIE)]
3 Balčiūnienė, Greta; Vingras, Algimantas Alfonsas; Mickevičiūtė, Dalia Elena; Praninskienė, Rūta; Žilinskaitė, Virginija. Nėštuas. Gimdymas. Pirmieji gyvenimo metai. Kaunas : UAB ,,Vitae Litera", 2020. 535 p. ISBN 9786094544347. eISBN 9786094544361.

2019
1 Jusienė, Roma; Praninskienė, Rūta; Petronytė, Lina; Breidokienė, Rima; Laurinaitytė, Ilona; Rakickienė, Lauryna; Urbonas, Vaidotas; Babkovskienė, Edita; Vitkė, Laura. Fizinės ir psichikos sveikatos veiksniai ankstyvojoje vaikystėje: naudojimosi informacinėmis technologijomis vaidmuo. = Analysis of physical and mental health in early childhood: the importance of screen media use // Visuomenės sveikata. Vilnius : Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 1(84), p. 56-67. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2019.1(84)/vs2019%201(84)%20ORIG%20Informacines%20technologijos.pdf> [žiūrėta 2019-04-15]. [DB: Index Copernicus]
2 Gaižauskaitė, Rimantė; Praninskienė, Rūta; Sakalauskaitė, Domantė; Grikšienė, Ramunė. Study of EEG frequencies characteristicsof children with epilepsy: standard diagnostic and Mozart sonata supplemented EEG record analysis // Behavioural medicine and neuroplasticity : XI international conference of Lithuanian neuroscience association, 29 November 2019, Kaunas, Lithuania : book of abstracts. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. eISBN 9786094674266. p. 29. Prieiga per internetą: <http://www.neuromokslai.lt/files/uploaded/out-19-11-27-abstract-book-lna-conference-04.pdf> [žiūrėta 2019-12-10].
3 Jusienė, Roma; Urbonas, Vaidotas; Laurinaitytė, Ilona; Rakickienė, Lauryna; Breidokienė, Rima; Kuzminskaitė, Monika; Praninskienė, Rūta. Screen use during meals among young children: exploration of associated variables // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2019, vol. 55, iss. 10, p. 688-697. DOI: 10.3390/medicina55100688. [DB: PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.205; AIF: 4.391; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
4 Leu, Costin; Stevelink, Remi; Smith, Alexander W.; Goleva, Slavina B.; Kanai, Masahiro; Ferguson, Lisa; Campbell, Ciaran; Kamatani, Yoichiro; Okada, Yukinori; Sisodiya, Sanjay M.; Cavalleri, Gianpiero L.; Koeleman, Bobby P.C.; Lerche, Holger; Jehi, Lara; Davis, Lea K.; Najm, Imad M.; Palotie, Aarno; Daly, Mark J.; Busch, Robyn M.; Lal, Denis; Tumienė, Birutė (tyrėjas); Mameniškienė, Rūta (tyrėjas); Utkus, Algirdas (tyrėjas); Praninskienė, Rūta (tyrėjas); Grikinienė, Jurgita (tyrėjas); Samaitienė, Rūta (tyrėjas). Polygenic burden in focal and generalized epilepsies // Brain. Oxford : Oxford university press. ISSN 0006-8950. 2019, vol. 142, no. 11, p. 3473-3481. DOI: 10.1093/brain/awz292. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 11.337; AIF: 3.777; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Laurinaitytė, Ilona; Jusienė, Roma; Rakickienė, Lauryna; Praninskienė, Rūta; Urbonas, Vaidotas. Psychological effects of screen time for young children // The 29th International Congress of Applied Psychology: Connecting Science to Solutions. Montreal : The International Association of Applied Psychology. 2018, Session 35238, p. 266. Prieiga per internetą: <https://eventmobi.com/icap2018/agenda/00000000-0000-0000-0000-4147454e4441/49576be8-3c2a-4143-bea8-64d1f4db53a6>.
2 Laurinaitytė, Ilona; Jusienė, Roma; Rakickienė, Lauryna; Praninskienė, Rūta; Urbonas, Vaidotas. Išmaniųjų įrenginių naudojimas ir mažų vaikų sveikata: ar laikas sunerimti? // Psichologija vakar, šiandien, rytoj : Lietuvos psichologų kongresas, 2018.05.17-19, Klaipėda : kongreso pranešimų santraukos. Klaipėda : [Klaipėdos universitetas], 2018. ISBN 9789955189886. p. 51. Prieiga per internetą: <http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPK2018%20santrauk%C5%B3%20leidinys_13.pdf> [žiūrėta 2018-09-10].
3 Praninskienė, Rūta; Jusienė, Roma; Laurinaitytė, Ilona; Rakickienė, Lauryna; Petronytė, Lina; Urbonas, Vaidotas. Šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimas ir ikimokyklinio amžiaus vaikų miegas = Electronic media use and sleep in toddlerhood and preschool age // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, t. 22, nr. 1, p. 49-56. DOI: 10.29014/ns.2018.06. [DB: Index Copernicus]
4 Praninskienė, Rūta; Jonuškaitė, Dovilė; Judickienė, Asta; Vitėnaitė, Joana; Čerkauskienė, Rimantė. Sunki kūdikių ir mažų vaikų miokloninė epilepsija (Dravet sindromas): literatūros apžvalga ir šeši atvejai = Severe infantile myoclonic epilepsy (Dravet syndrome): literature review and six case reports // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 1, p. 34-40. [DB: Index Copernicus]
5 Sutkus, Viktoras; Judickienė, Asta; Praninskienė, Rūta; Čerkauskienė, Rimantė. Antro tipo neuronų ceroidinės lipofuscinozės diagnostika ir gydymas: literatūros apžvalga = Diagnostics and treatment of neuronal ceroid lipofuscinosis type 2: literature review // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 1, p. 46-50. [DB: Index Copernicus]
6 Jonuškaitė, Dovilė; Praninskienė, Rūta; Čerkauskienė, Rimantė. Kaip miega vaikai, sergantys lėtinėmis inkstų ligomis? = How do children with chronic kidney diseases sleep? // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 1, p. 84-88. [DB: Index Copernicus]
7 Jusienė, Roma; Laurinaitytė, Ilona; Praninskienė, Rūta; Rakickienė, Lauryna; Urbonas, Vaidotas. Electronic media use related to emotional and behavioral problems in toddlers and preschoolers // Infant mental health journal: World Association for Infant Mental Health 16th World Congress, May 26-30, 2018, Rome, Italy. Hoboken : Wiley-Blackwell. 2018, vol. 39, suppl. p. 164-165. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
8 Žalalytė, Živilė; Praninskienė, Rūta; Mameniškienė, Rūta. Šiuolaikinių informacinių technologijų ir žiniasklaidos priemonių įtaka vaikų ir paauglių miegui bei sveikatai = Impact of media on sleep and health in children and adolescents // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, t. 22, Nr. 4, p. 319-324. DOI: 10.29014/ns.2018.33. [DB: Index Copernicus]
9 Cimbalistienė, Loreta; Morkūnienė, Aušra; Vaitkevičius, Arūnas; Praninskienė, Rūta; Ambrozaitytė, Laima; Utkus, Algirdas. Phenotypic variability of myotonia congenita in Lithuanian three generation family with heterozygous mutation in CLCN1 gene // European journal of human genetics: Abstracts from the 50th European Society of human genetics conference: posters, Copenhagen, Denmark, May 27–30, 2017. London : Springer. ISSN 1018-4813. eISSN 1476-5438. 2018, vol. 26, suppl., art. no. P10.35C, p. 437-438. DOI: 10.1038/s41431-018-0247-7. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.650; AIF: 4.178; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
10 Kučikienė, Domantė; Praninskienė, Rūta. The impact of music on the bioelectrical oscillations of the brain = Muzikos įtaka smegenų bioelektriniam aktyvumui // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, t. 25, Nr. 2, p. 101-106. DOI: 10.6001/actamedica.v25i2.3763. [DB: MEDLINE, DOAJ]

2017
1 Juozapaitė, Sandra; Jakutienė, E.; Čerkauskienė, Rimantė; Praninskienė, Rūta. Širdies rabdomiomos ir aritmijos, sergant tuberozine skleroze: 2 klinikinių atvejų aprašymas = Heart rhabdomyomas and arrhythmias in tuberous sclerosis: 2 clinical cases // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2017, T. 21, Nr. 1, p. 36-41. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/04/Neuro_2017_Nr1_036-041.pdf> [žiūrėta 2017-07-07]. [DB: Index Copernicus]
2 Juozapaitė, Sandra; Praninskienė, Rūta; Burnytė, Birutė; Ambrozaitytė, Laima; Skerlienė, Birutė. Novel mutation in a patient with late onset GLUT1 deficiency syndrome // Brain & development. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0387-7604. eISSN 1872-7131. 2017, Vol. 39, Iss. 4, p. 352-355. DOI: 10.1016/j.braindev.2016.11.007. [DB: Scopus, PsycInfo, MEDLINE, Embase, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.544; AIF: 3.502; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Cimbalistienė, Loreta; Morkūnienė, Aušra; Vaitkevičius, Arūnas; Praninskienė, Rūta; Ambrozaitytė, Laima; Utkus, Algirdas. Phenotypic variability of myotonia congenita in Lithuanian three generation family with heterozygous mutation in CLCN1 gene // European human genetics conference 2017, Copenhagen, Denmark, May 27-30. Copenhagen : ESHG. 2017, abstract no. P10.35C. Prieiga per internetą: <http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=2d379845-aecd-4ea0-a85f-876226664d8d&cKey=b379bbc1-abdf-4fb5-9505-1d418bb8a5ec&mKey=15a3630e-7769-4d64-a80a-47f190ac2f4f> [žiūrėta 2017-10-03].
4 Jonuškaitė, Dovilė; Praninskienė, Rūta; Jankauskienė, Augustina; Čerkauskienė, Rimantė. Vaikų tuberozinės sklerozės kompleksas: dešimties metų patirtis // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, T. 19, nr 1, p. 20-26. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/vaiku-tuberozines-sklerozes-kompleksas-desimties-metu-patirtis> [žiūrėta 2017-11-06]. [DB: Index Copernicus]
5 Jonuškaitė, Dovilė; Praninskienė, Rūta; Michailovas, Gintaras; Čerkauskienė, Rimantė; Boltshauser, Eugen. Du vaikų nekrozuojančios encefalopatijos atvejai // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, T. 19, Nr. 1, p. 56-60. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/du-vaiku-nekrozuojancios-encefalopatijos-atvejai-diagnostinis-issukis> [žiūrėta 2017-11-06]. [DB: Index Copernicus]
6 Jonuškaitė, Dovilė; Kalibatas, Paulius; Praninskienė, Rūta; Zalubienė, Asta; Jučaitė, Aurelija; Čerkauskienė, Rimantė. Adolescent with acute psychosis due to anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis: successful recovery // Scandinavian journal of child and adolescent psychiatry and psychology. New York : Exeley inc. ISSN 2245-8875. 2017, vol. 5, no 3, 10.21307/sjcapp-2017-012, p. 111-115. DOI: 10.21307/sjcapp-2017-012. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]
7 Jusienė, Roma; Laurinaitytė, Ilona; Pajėdienė, Alina; Praninskienė, Rūta; Rakickienė, Lauryna; Urbonas, Vaidotas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų buvimas prie ekranų: kada tai tampa vaikų sveikatos rizikos veiksniu? = Screen time in young children: when it becomes the risk factor for child‘s physical and mental health // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, t. 27, Nr. 6, p. 134-143. Prieiga per internetą: <https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2019/03/1125-3098-1-PB.pdf> [žiūrėta 2019-04-15]. [DB: ERA, Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]

2016
1 Endzinienė, Milda; Gumbelevičienė, Lingvita; Jonuškaitė, Dovilė; Praninskienė, Rūta; Čerkauskienė, Rimantė. Efficacy and safety of everolimus treatment in tuberous sclerosis complex: Lithuanian experience // 14th International Child Neurology Congress (ICNC 2016) : 1-5 May 2016 Amsterdam, the Netherlands : poster abstract book / International Child Neurology Association (ICNA). Amsterdam : International Child Neurology Association. 2016, p. 154-154, no. ICNC-0762. Prieiga per internetą: <http://icnc2016.org/wp-content/uploads/2016/05/Complete-poster-abstract-book.pdf> [žiūrėta 2016-11-10].

2015
1 Neverauskienė, Arijanda; Gricienė, Birutė; Petkelytė, Milda; Vištartaitė, Berta; Mockienė, Evelina; Jonuškaitė, Dovilė; Praninskienė, Rūta; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas. Vaikų galvos kompiuterinės tomografijos tyrimų, atliktų dėl neurologinių simptomų, diagnostinė svarba ir apšvita = Pediatric computed tomography scans due to neurological symptoms diagnostic importance and exposure // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.1, p. 477-482. [DB: Index Copernicus]
2 Domarkaitė, Seira; Praninskienė, Rūta. Chronobiologiniai tipai ir jų sąsaja su kūno masės indeksu Lietuvos 18-60 metų amžiaus suaugusiųjų žmonių grupėje = Chronobiological types and their interface with the body mass index in 18 - 60-year-old adult group of Lithuanian people // Virtualūs instrumentai biomedicinoje 2015 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga = Virtual instruments in biomedicine 2015 : proceedings of international scientific-practical conference : [2015 m. gegužės 29 d., Klaipėda]. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955188568. p. 59-63.

2014
1 Martinkienė, Rasa; Praninskienė, Rūta; Grikinienė, Jurgita; Kutuzova, Olga. Tonzilektomijos įtaka sergantiems pediatriniu autoimuniniu neuropsichiatriniu sutrikimu, susijusiu su streptokokine infekcija (PANDAS) // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, nr. 1, p. 28-33. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr1_028-033.pdf> [žiūrėta 2014-11-28]. [DB: Index Copernicus]
2 Samaitienė, Rūta; Norkūnienė, Jolita; Juozapavičius, Algimantas; Praninskienė, Rūta; Grikinienė, Jurgita. Rolando epilepsija sergančių vaikų miego, elgesio problemos, EEG pakitimai ir klinikinės charakteristikos // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, nr. 2, p. 128-137. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr2_128-137.pdf> [žiūrėta 2014-12-01]. [DB: Index Copernicus]
3 Petronytė, Lina; Praninskienė, Rūta. Epilepsija sergančių vaikų tėvų miego ypatumai // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, nr. 2, p. 138-143. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr2_138-143.pdf> [žiūrėta 2014-12-01]. [DB: Index Copernicus]
4 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugelavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. Antroji laida. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2014. 750 p. ISBN 9789955974253.

2012
1 Raugalė, Algimantas; Kinčinienė, Odeta; Bumbulienė, Žana; Daugelavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kleinotienė, Gražina; Lukoševičiūtė, Rita; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Rudzevičienė, Odilija; Rutkauskaitė, Vilma; Sučilienė, Elena; Stankevičienė, Sigita; Tamulienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Uleckienė, Vida; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2012. 527 p. ISBN 9789955956211.
2 Praninskienė, Rūta; Dumalakienė, Irena; Kemežys, Robertas; Mauricas, Mykolas; Jučaitė, Aurelija. Melatonin secretion in children with epilepsy // Epilepsy and behavior. Maryland Heights : Academic Press. ISSN 1525-5050. 2012, Vol. 25, iss. 3, p. 315-322. DOI: 10.1016/j.yebeh.2012.08.012. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, MEDLINE] [IF: 1.844; AIF: 3.190; Q3 (2012 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Narkevičiūtė, Irena; Savickienė, Daiva; Praninskienė, Rūta; Bernatonienė, Genovaitė. Vaikų periferinė veidinio nervo parezė: ar dažnai tai yra Laimo boreliozė = Lyme borreliosis and peripheral facial nerve palsy in children: how often is it Lyme borreliosis // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2008, t. 12, Nr. 2, p. 88-91. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2008_Nr2_088-091.pdf> [žiūrėta 2019-04-15]. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Savickienė, Daiva; Praninskienė, Rūta; Narkevičiūtė, Irena; Sinkevičienė, Janina; Vyšniauskienė, Danutė; Tulevičienė, Jūra. Relationship between Lyme borreliosis and peripheral facial palsy in childhood // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2007, t. 11, priedas Nr. 1, p. s37. [DB: Index Copernicus]

2000
1 Praninskienė, Rūta; Mikulėnaitė, Laima. Sutrikusios raidos vaikų kompiuterinės galvos elektroencefalografijos tyrimo rezultatai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, nr. 1, p. 94-97.