VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rūta Kaladytė Lokominienė' publikacijų sąrašas

2023
1 Gourrame, Khadija; Griškevičius, Julius; Haritopoulos, Michel; Lukšys, Donatas; Jatužis, Dalius; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Bunevičiūtė, Ramunė; Mickutė, Gabrielė. Parkinson’s disease classification with CWNN: Using wavelet transformations and IMU data fusion for improved accuracy // Technology and health care. Amsterdam : IOS Press. ISSN 0928-7329. eISSN 1878-7401. 2023, vol. 00, iss. 00, p. 1-9. DOI: 10.3233/THC-235010. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
2 Lokominaitė, Gabrielė; Kaladytė Lokominienė, Rūta. Psychosis as an isolated manifestation of COVID-19 in non-demented patients with Parkinson's disease: clinical cases and literature review = Psichozė kaip izoliuotas Covid-19 klinikinis sindromas, sergant Parkinsono liga be demencijos: atvejų pristatymas ir literatūros apžvalga // Neurologijos seminarai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2023, t. 27, Nr. 5(95), p. 60-66. DOI: 10.29014/NS.2023.27.8. [DB: Academic Search Ultimate, Dimensions, Scilit]

2022
1 Nasvytis, Matas; Kaladytė Lokominienė, Rūta. Successful treatment of stiff-person syndrome with plasmapheresis: case report and literature review = Sėkmingas sustingusio žmogaus sindromo gydymas plazmafereze: atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga // Neurologijos seminarai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2022, t. 26, Nr. 3(93), p. 155-160. DOI: 10.29014/NS.2022.26.22. [DB: Academic Search Ultimate, Dimensions, Scilit]

2020
1 Kaladytė Lokominienė, Rūta. Parkinsono liga ir kiti judėjimo sutrikimai SARS-COV-2 sukeltos pandemijos kontekste = Parkinson’s disease and other movement disorders in the context of the SARS-COV-2 pandemic // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 2, p. 125-131. DOI: 10.29014/ns.2020.17. [DB: Academic Search Ultimate]

2019
1 Jarašiūnaitė, Ieva; Kaladytė Lokominienė, Rūta. Sergančiųjų pirminiu neramių kojų sindromu psichosocialiniai, fiziniai, kognityviniai ir gyvenimo kokybės ypatumai = Psychosocial, physical, cognitive and quality of life aspects in primary restless legs syndrome // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2019, Nr. 3(81), p. 149-153. DOI: 10.29014/ns.2019.20. [DB: Index Copernicus]
2 Timofejavaitė, Reda; Vilda, Vaidas; Liveikienė, Aušra; Kaladytė Lokominienė, Rūta. Regos suvokimo sutrikimai, sergant Parkinsono liga be demencijos = Disturbances of visual perception in non-demented patients with Parkinson’s disease // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2019, Nr. 3(81), p. 154-163. DOI: 10.29014/ns.2019.21. [DB: Index Copernicus]
3 Jarašiūnaitė, Ieva; Kaladytė Lokominienė, Rūta (temos vadovas). Sergančiųjų neramių kojų sindromu psichosocialiniai, kognityviniai ir gyvenimo kokybės ypatumai // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas ; leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701607. p. 162. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf>.
4 Timofejavaitė, Reda; Kaladytė Lokominienė, Rūta (temos vadovas). Regos suvokimo sutrikimas sergant Parkinsono liga // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701607. p. 158. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf>.

2018
1 Lukšys, Donatas; Jatužis, Dalius; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Bunevičiūtė, Ramunė; Sawicki, Aleksander; Griškevičius, Julius. Differentiation of gait using principal component analysis and application for Parkinson’s disease monitoring // BIOMDLORE 2018 : proceedings of 12th international conference, June 28-30, 2018 Białystok, Poland / edited by Julius Griškevičius, Gediminas Gaidulis. New York : IEEE, 2018. ISBN 9781538623961. eISSN 2345-0630. p. 1-4. DOI: 10.1109/BIOMDLORE.2018.8467197. [DB: Scopus, IEEE Xplore]
2 Mickutė, Gabrielė; Bunevičiūtė, Ramunė; Lukšys, Donatas; Kučinskas, Martynas; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Jatužis, Dalius; Juocevičius, Alvydas; Griškevičius, Julius. The influence of Lindy Hop dance therapy on motor function and quality of life for patients with Parkinson’s disease // 21st European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 1-6 May 2018, Vilnius, Lithuania : abstract book / European Society of PRM, Lithuanian Society of PRM. Vilnius : Lithuanian Society of Physical and Rehabilitation Medicine. 2018, art. no. OM 3s-1, p. 7. Prieiga per internetą: <http://www.esprm2018.com/wp-content/uploads/2018/05/Abstract-book.pdf>.

2016
1 Lukšys, Donatas; Kizlaitienė, Rasa; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Pakulaitė, Gytė; Jatužis, Dalius; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Bunevičiūtė, Ramunė; Griškevičius, Julius. Neurological diseases differentiation analysis using inertial measurement units // AIEEE’2016: 2016 IEEE 4th workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE) : proceedings of the 4th IEEE workshop, November 10–12, 2016 Vilnius, Lithuania / edited by: Dalius Navakauskas, Andrejs Romanovs, Darius Plonis. Washington : IEEE, 2016. ISBN 9781509044733. p. 1-4. DOI: 10.1109/AIEEE.2016.7821814. [DB: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science), IEEE Xplore]

2015
1 Kaladytė Lokominienė, Rūta; Budrys, Valmantas. The relationship between results of computerised cognitive testing and medications in early-stage Parkinson’s disease // European journal of neurology: Abstracts of the 1st Congress of the European Academy of Neurology, Berlin, Germany, June 2015. Hoboken : Wiley. ISSN 1351-5101. eISSN 1468-1331. 2015, vol. 22, iss. S1, abstract no. F3129, p. 747. DOI: 10.1111/ene.12808. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)] [IF: 3.956; AIF: 3.543; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Kaladytė Lokominienė, Rūta; Budrys, Valmantas; Jatužis, Dalius. Ankstyva Parkinsono liga be demencijos sergančių asmenų dėmesys remiantis kompiuterizuoto pasirinkimo reakcijos laiko testo rezultatais // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2013, t. 14, nr. 4, p. 205-217. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files/File/pdf/2013/nr_4/2013_205_217.pdf> [žiūrėta 2014-04-10]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Kaladytė Lokominienė, Rūta; Budrys, Valmantas; Audronytė, Eglė. Fatigue in Parkinson’s disease // European journal of meurology: Abstracts of the 16th Congress of the EFNS, Stockholm, Sweden, 2012. Hoboken : Wiley. ISSN 1351-5101. eISSN 1468-1331. 2012, vol. 19, iss. S1, abstract no. P2628, p. 671. DOI: 10.1111/j.1468-1331.2012.03889.x. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)] [IF: 4.162; AIF: 3.519; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]
2 Kaladytė Lokominienė, Rūta; Audronytė, Eglė; Budrys, Valmantas. Miego sutrikimai Parkinsono ligos metu // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2012, t. 16, nr. 4, p. 311-318. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2012_Nr4_311-318.pdf> [žiūrėta 2017-09-15]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Parnarauskienė, Regina; Daubaras, Gintautas; Jatužis, Dalius; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kizlaitienė, Rasa; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Liveikienė, Aušra; Mameniškienė, Rūta; Ryliškienė, Kristina; Ročka, Saulius; Sereikė, Ieva; Valaikienė, Jurgita; Budrys, Valmantas (sudarytojas). Urgentinė neurologija / Autoriai : Valmantas Budrys, Gintautas Daubaras, Dalius Jatužis, Rūta Kaladytė-Lokominienė, Gintaras Ferdinandas Kaubrys, Rasa Kizlaitienė, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaščevičius, Aušra Liveikienė, Rūta Mameniškienė, Regina Parnarauskienė, Kristina Ryliškienė, Saulius Ročka, Ieva Sereikė, Jurgita Valaikienė; sudarytojas Valmantas Budrys. Vilnius : Vaistų žinios, 2011. 368 p. ISBN 9789955884453.
2 Jasionis, Arminas; Kaladytė Lokominienė, Rūta. Hiperseksualumas neurologinių būklių metu = Hypersexuality in neurological disorders // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2011, t. 15, nr. 4, p. 230-240. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2011_Nr4_230-240.pdf> [žiūrėta 2012-08-29]. [DB: Index Copernicus]
3 Kaladytė Lokominienė, Rūta; Vajauskas, Donatas; Sakalauskaitė Juodeikienė, E. Ioflupane I-123 radionuklidinės kompiuterinės tomografijos vaizdinimo taikymo galimybės ekstrapiramidinių sutrikimų ir demencijų diferencinėje diagnostikoje = Ioflupane i-123 spect imaging opportunities in differential diagnosis of extrapyramidal dis or ders and dementias // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2011, t. 15, nr. 4, p. 253-260. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2011_Nr4_253-260.pdf> [žiūrėta 2012-08-30]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Ališauskas, Jonas; Arlauskienė, Audronė; Balčiūnienė, Irena; Benušienė, Eglė; Bylaitė, Matilda; Budrys, Valmantas; Bumbulienė, Žana; Dembinskas, Algirdas; Domža, Bronius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Dubakienė, Rūta; Jamontaitė, Ieva Eglė; Juocevičius, Alvydas; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Kalibatienė, Danutė; Kasiulevičius, Vytautas; Kašinskas, Romas; Kocius, Manvilius; Krikštopaitytė, Rita; Kučinskas, Vaidutis; Mačiulienė, Kornelija; Manelienė, Rasmutė; Marčiukaitienė, Irena Ona; Mečėjus, Gediminas; Ožeraitienė, Violeta; Pūrienė, Alina; Račkauskienė, Olga; Raugalė, Algimantas; Rizgelienė, Renata; Šilkūnas, Mindaugas; Strupas, Kęstutis; Stukas, Rimantas; Triponienė, Dalia; Triponis, Vytautas Jonas; Tutkuvienė, Janina; Usonienė, Audronė; Utkus, Algirdas; Valevičienė, Nomeda; Vasjanova, Vilma; Vitkus, Kęstutis; Venalis, Algirdas; Zakarevičienė, Jolita; Žiobakas, Rolandas. Akušerija ginekologija šeimos gydytojo praktikoje : antrasis pataisytas ir papildytas leidimas / sudarytoja Gražina Drąsutienė. Vilnius : Vaistų žinios, 2010. 794 p. ISBN 9789955884330.

2008
1 Baseckas, Mindaugas; Čepulis, Vytautas; Grybauskas, Simonas; Ivanauskaitė, Deimantė; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Linkevičienė, Laura; Pavilonis, Salezijus; Purlienė, Ineta; Rimkuvienė, Jūratė; Rizgelienė, Renata; Šileikis, Petras; Vaičiūnas, Renaldas; Zaleckas, Linas; Olekas, Juozas (sudarytojas). Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija : vadovėlis / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Juozas Olekas ; Aut.: Mindaugas Baseckas, Vytautas Čepulis, Simonas Grybauskas, Deimantė Ivanauskaitė, Rūta Kaladytė-Lokominienė, Laura Linkevičienė, Juozas Olekas, Salezijus Pavilonis, Irena Purlienė, Jūratė Rimkuvienė, Renata Rizgelienė, Petras Šileikis, Renaldas Vaičiūnas, Linas Zaleckas. Vilnius : Vaistų žinios, 2008. 710 p. ISBN 9789955884095.

2007
1 Parnarauskienė, Regina; Kaladytė Lokominienė, Rūta. Parkinsono liga ir skausmas // Internistas. ISSN 1648-3839. 2007, Nr. 5, p. 20-21.

2006
1 Parnarauskienė, Regina; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Valaikienė, Jurgita; Duobaitė, Živilė Marija. Dopamino agonistų dopaminerginiai ir nedopaminerginiai poveikiai // Internistas. ISSN 1648-3839. 2006, nr. 1(53), p. 13-16.
2 Runkauskaitė, I.; Budrys, Valmantas; Parnarauskienė, Regina; Kaladytė Lokominienė, Rūta. Eklampsija ir galvos smegenų pažeidimas = Eclampsia and brain damage // Neurologijos seminarai. Vilnius. ISSN 1392-3064. 2006, t. 10, Nr. 3, p. 182-187. [DB: Index Copernicus]
3 Kaladytė Lokominienė, Rūta; Budrys, Valmantas; Budvytytė, Vaida; Baltrūnas, Tomas. Sexual dysfunction in multiple sclerosis // 5th Baltic congress of neurology, June 1-3, 2006, Riga, Latvia : final programme and abstracts. Riga. 2006, p. 34.

2005
1 Ališauskas, Jonas; Arlauskienė, Audronė; Balčiūnienė, Irena; Benušienė, Eglė; Budrys, Valmantas; Bumbulienė, Žana; Dembinskas, Algirdas; Domža, Bronius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Dubakienė, Rūta; Jamontaitė, Ieva Eglė; Juocevičius, Alvydas; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Kalibatienė, Danutė; Kašinskas, Romas; Kocius, Manvilius; Krikštopaitytė, Rita; Kučinskas, Vaidutis; Mačiulienė, Kornelija; Manelienė, Rasmutė; Marčiukaitienė, Irena Ona; Mečėjus, Gediminas; Ožeraitienė, Violeta; Pūrienė, Alina; Račkauskienė, Olga; Raugalė, Algimantas; Rizgelienė, Renata; Šilkūnas, Mindaugas; Strupas, Kęstutis; Stukas, Rimantas; Triponienė, Dalia; Triponis, Vytautas Jonas; Tutkuvienė, Janina; Usonienė, Audronė; Utkus, Algirdas; Valevičienė, Nomeda; Vasjanova, Vilma; Venalis, Algirdas; Zakarevičienė, Jolita; Žiobakas, Rolandas. Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje : mokomoji knyga. Vilnius : Vaistų žinios, 2005. 928 p. ISBN 9955511419.
2 Marčiukaitienė, Irena Ona; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Čeburkovas, Olegas; Lapinskas, Vincas V. Juosiančiosios pūslelinės (Herpes zoster) diagnostika ir gydymas : metodinė mokomoji priemonė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 24 p.

2004
1 Parnarauskienė, Regina; Kaladytė Lokominienė, Rūta. Ropinirolio taikymas Parkinsono ligai gydyti // Internistas. ISSN 1648-1054. 2004, Nr. 5(35), p. 14-15.
2 Parnarauskienė, Regina; Kaladytė Lokominienė, Rūta. Parkinsono ligos diagnostika ir gydymas // Internistas. ISSN 1648-1054. 2004, Nr. 4(34), p. 18-21.

2003
1 Parnarauskienė, Regina; Budrys, Valmantas; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Masaitienė, Raminta; Staišiūnaitė, Daiva. Guillain-Barre sindromas: 68 ligos atvejų klinikinė analizė = Guillain-Barre syndrome: clinical study of 68 cases // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2003, nr. 1(17), p. 79-85. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2003_Nr01_079-085.pdf> [žiūrėta 2010-03-30].

2002
1 Kaladytė Lokominienė, Rūta. Paraneoplastinė smegenėlių degeneracija = Paraneoplastic cerebellar degeneration: case report and literature review // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2002, nr. 3(16), p. 109-115.