VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Paulius Petreikis' publikacijų sąrašas

2007
1 Petreikis, Paulius; Pauliukevičius, Alvydas Rimantas; Laima, Sigitas. Investigations on the body injuries using the CT scanning-Case Study // Forensic science international. ISSN 0379-0738. 2007, Vol. 169, suppl. 1, p. s20. DOI: 10.1016/j.forsciint.2007.04.197. [DB: Academic Search Premier, CAB Abstracts, MEDLINE, ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.015; AIF: 1.508; Q1 (2007 InCities JCR SCIE)]
2 Laima, Sigitas; Pauliukevičius, Alvydas Rimantas; Petreikis, Paulius; Andriuškevičienė, Rasa. Hematoma subarachnoidale traumatica caused by the rupture of arteria vertebralis // Forensic science international. ISSN 0379-0738. 2007, Vol. 169, suppl. 1, p. s44. DOI: 10.1016/j.forsciint.2007.04.100. [DB: Academic Search Premier, CAB Abstracts, MEDLINE, ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.015; AIF: 1.508; Q1 (2007 InCities JCR SCIE)]

2004
1 Blinstrubaitė, Laura; Navickas, Alvydas; Dembinskas, Algirdas; Žukauskas, Gediminas; Petreikis, Paulius; Benošis, Alvydas. Nusinuodijimų psichotropinėmis medžiagomis ypatumai // Psichikos ligų klinika ir gydymas : mokslinės praktinės konferencijos darbų rinkinys. Vilnius : Presvika, 2004. ISBN 9955567546. p. 36-37.
2 Petreikis, Paulius; Pauliukevičius, Alvydas Rimantas. Mirtinų galvos smegenų traumų (griūvant ir krintant) analizė = Analysis of deadly brain-related traumas caused by fall or tumble down // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2004, Nr. 4, p. 20-22.

2003
1 Petrikis, Paulius; Pauliukevičius, Alvydas Rimantas. Galvos smegenų traumos ir insultai teismo medicininiu aspektu = Head brain traumas and strokes from the forensic medicine point of view // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2003, T. 13, Nr. 2, p. 9-11. Prieiga per internetą: <http://sena.sam.lt/repository/dokumentai/sveikata/svmokslai_2003_02.pdf>.

2002
1 Vaitkevičius, Eduardas; Pauliukevičius, Alvydas Rimantas; Bulavaitė, Elžbieta; Petrikis, Paulius. Šalutinio sužalojimo, padaryto 5,6 mm kalibro kraštinio įskėlimo medžioklinio šovinio didelio pradinio greičio kulka, ypatumai // Teisiniai medicininiai smurto aspektai. Vilnius, 2002. ISBN 9955442859. P. 224-231.
2 Bulavaitė, Elžbieta; Vaitkevičius, E.; Petreikis, Paulius. Cлучай из практики: повреждение от выстрела из малокалиберной винтовки ТОЗ-8-01 калибра 5,6 см // Альманах судебной медицины. 2002, № 3, p. 30-31.