VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Paulius Kalibatas' publikacijų sąrašas

2022
1 Kalibatas, Paulius; Rascon, Jelena. Assessment of ventilation inhomogeneity in hematopoietic stem cell transplantation ecipients // NOPHO 39th annual meeting: Together towards individually targeted treatment, 6.-7. and 9.-10.5.2022, virtual, Kuopio, Finland : program and abstracts. Kuopio. 2022, p. 61.
2 Kalibatas, Paulius; Rascon, Jelena. Ventilation inhomogeneity in allogenic hematopoietic stem cell transplantation recipients // 22nd EAA congress – 15th ISGA congress – 5th international conference of evolutionary medicine, August 24-27, 2022 Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2022, p. 173. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 27). DOI: 10.15388/EAA-ISGA-ICEMMeeting.2022.
3 Plėšnytė-Čapkauskienė, Kamilė; Kilaitė, Loriana; Paškevič, Božena; Kalibatas, Paulius. Paediatric inflammatory multisystem syndrome associated with COVID-19: a six-year-old girl with neuropsychiatric symptoms manefestation // 40th annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2022), Athens & online, 9-13 May, 2022 : abstract book. Athens : ESPID. 2022, abstract no. EP496 / #468, p. 949. Prieiga per internetą: <https://espid2023.kenes.com/wp-content/uploads/sites/19/2022/06/ESPID22-Abstracts-Book.pdf?_ga=2.113339075.530332138.1673860167-2101562963.1673860167>.

2020
1 Vaičekonienė, Greta; Kalibatas, Paulius; Sučilienė, Elena; Ivaškevičienė, Inga. Tuberkuliozinis poliserozitas: atvejo aprašymas // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2020, t. 22, Nr. 2, p. 74-77. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Meščeriakova, Vitalija; Navickaitė, Agnė; Kalibatas, Paulius; Valinčiūtė, Ginreta; del Torso, Stefano; van Esso, Diego; Grossman, Zachi; Hadjipanayis, Adamos; Valiulis, Arūnas; Valiulis, Algirdas. The greatest impact on parents opinion about children vaccination is made by health care specialists // European Academy of Paediatrics (EAP2019) : congress and mastercourse, September 19-22, 2019, Porto, Portugal : abstracts. Porto : EAP – European Academy of Paediatrics. 2019, p. 4. Prieiga per internetą: <https://program.eventact.com/Lecture/197873/3938879> [žiūrėta 2020-05-26].
2 Navickaitė, Agnė; Meščeriakova, Vitalija; Kalibatas, Paulius; Valinčiūtė, Ginreta; Valiulis, Algirdas; del Torso, Stefano; van Esso, Diego; Grossman, Zachi; Hadjipanayis, Adamos; Valiulis, Arūnas. Gender and education influence on parents opinion about children vaccination // 4th Baltic paediatric congress, May 16-18, 2019, Vilnius. [Poster presentation session, May 17]. Vilnius. 2019, p. [1].
3 Navickaitė, Agnė; Meščeriakova, Vitalija; Kalibatas, Paulius; Valinčiūtė, Ginreta; del Torso, Stefano; van Esso, Diego; Grossman, Zachi; Hadjipanayis, Adamos; Valiulis, Arūnas; Valiulis, Algirdas. The greatest impact on parents opinion about children vaccination is made by health care specialists // European journal of pediatrics: EAP 2019 Congress and Master Course. New York : Springer. ISSN 0340-6199. eISSN 1432-1076. 2019, vol. 178, iss. 11, art. no. 373, p. 1622. Prieiga per internetą: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-019-03466-w> [žiūrėta 2021-01-29]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.305; AIF: 2.244; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Kalibatas, Paulius; Valasinavičius, Laurynas; Petraitienė, Sigita. Obstrukcinės miego apnėjos gydymas taikant neinvazinę ventiliaciją pastoviu teigiamu slėgiu kvėpavimo takuose: atvejo aprašymas ir literatūros apžvalga // Kasdienė gydytojo praktika 2018: vaikų kvėpavimo organų ligos : mokslinė-praktinė konferencija, 2018 kovo 16 d. Vilnius. 2018, p. 48-53.
2 Kalibatas, Paulius; Ivaškevičius, Rimvydas; Petraitienė, Sigita. Prader–Willi sindromas ir kvėpavimo funkcijos sutrikimas: Vaikų ligoninės patirtis ir atvejo aprašymas = Prader-Willi syndrome and sleep disordered breathing: experience in children’s hospital and a case report // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, nr. 1(77), p. 54-57. [DB: Index Copernicus]
3 Kalibatas, Paulius; Kilaitė, Loriana; Lankutis, Kęstutis; Ivaškevičius, Rimvydas. Plastinis bronchitas – vėlyva Fontano operacijos komplikacija = Plastic bronchitis - late complication of Fontan procedure // Labortorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, nr. 1(77), p. 72-74. [DB: Index Copernicus]

2017
1 Kalibatas, Paulius; Sendžikaitė, Skaistė; Sudikienė, Rita. Autoimmune polyendocrine syndrome with recurrent serositis // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, t. 19, Nr. 1, p. 66-68. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/en/straipsnis/visas/637/2017>. [DB: Index Copernicus]
2 Jonuškaitė, Dovilė; Kalibatas, Paulius; Praninskienė, Rūta; Zalubienė, Asta; Jučaitė, Aurelija; Čerkauskienė, Rimantė. Adolescent with acute psychosis due to anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis: successful recovery // Scandinavian journal of child and adolescent psychiatry and psychology. New York : Exeley inc. ISSN 2245-8875. 2017, vol. 5, no 3, 10.21307/sjcapp-2017-012, p. 111-115. DOI: 10.21307/sjcapp-2017-012. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]
3 Kalibatas, Paulius; Griškevičius, Algirdas; Valiulytė, Indrė; Valiulis, Arūnas. S. pneumoniae sukeltų invazinių infekcijų serotipų pasiskirstymas Lietuvoje = Incidence of S. pneumoniae serotypes caused invasive infections in Lithuania // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. ISSN 1392-5261. 2017, t. 20, nr. 2, p. 49-53. Prieiga per internetą: <http://www.pediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf/zurnalas/vaiku%20pulmonologija%20ir%20alergo%20logija%20nr%202%202017%20lapkritis.pdf> [žiūrėta 2019-01-07]. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Černiauskienė, Vilija; Kalibatas, Paulius; Ažukaitis, Karolis; Jankauskienė, Augustina. Acute poststreptococcal glomerulonephritis and acute rheumatic fever: an uncommon coincidence // Annals of pediatric cardiology. Mumbai : Medknow Publications and Media Pvt. Ltd. ISSN 0974-2069. eISSN 0974-5149. 2016, Vol. 9, no 3, p. 268-269. DOI: 10.4103/0974-2069.189115. [DB: Embase, Emerging Sources Citation Index (Web of Science), EBSCOHost (nenaudotinas), Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Radžiūnienė, Violeta; Kinčinienė, Odeta; Kalibatas, Paulius. Antimicrobial susceptibility of Pseudomonas aeruginosa in Vilnius CF children center, Lithuania // Journal of cystic fibrosis. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1569-1993. 2016, Vol. 15, suppl. 1, p. S83. DOI: 10.1016/S1569-1993(16)30366-6. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, MEDLINE] [IF: 4.727; AIF: 3.929; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Kalibatas, Paulius; Radžiūnienė, Violeta; Ėmužytė, Regina; Dumčius, Sigitas. Vaikų sunkios eigos pneumonija: klinikinis atvejis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 382-386. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Radžiūnienė, Violeta; Valiulis, Arūnas; Kalibatas, Paulius. Bakterinės infekcijos reikšmė vaikų smulkiažidininės pneumonijos etiologijoje = The role of bacterial infection in children with non-alveolar pneumonia // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2013, t. 16, nr. 2, p. 5329-5333. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Kalibatas, Paulius; Babianskienė, Irena; Būtėnienė, Neringa; Viščinienė, Gražina; Cibulskienė, Goda Viktorija; Tamošaitienė, Vilma; Kinčinienė, Odeta. Ūminiai atsitiktiniai vaikų apsinuodijimai 2003-2010 metais: kas, kuo ir kada? // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 479-483. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_20-481%E2%80%93485p.pdf> [žiūrėta 2013-01-29]. [DB: Index Copernicus]