VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Natalja Surgunt' publikacijų sąrašas

2023
1 Vičkačkaitė, Eglė; Mikaliūkštienė, Aldona; Surgunt, Natalja. Pacientų, kuriems taikoma ekstrakorporinė membraninė oksigenacija, slaugos problemų analizė = Analysis of nursing problems in patients undergoing extracorporeal membrane oxygenation // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1648-0570. eISSN 2669-1760. 2023, t. 4, Nr. 4, p. 8-13. DOI: 10.47458/Slauga.2023.4.11. [DB: Dimensions]

2022
1 Gierasimovič, Zita; Skunčikienė, Dalia; Surgunt, Natalja. Įgimta širdies yda sergančių vaikų slaugos poreikiai = Nursing needs in taking care of children with a congenital heart defect // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2022, t. 32, Nr. 2, p. 92-98. DOI: 10.35988/sm-hs.2022.058. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete]

2015
1 Surgunt, Natalja; Kriukelytė, Daiva. Operacinės slaugytojų profesinių susižeidimų adatomis ir kitais aštriais instrumentais dažnumo ir pobūdžio vertinimas = Frequency and type of operating room nurses injuries with needles and other sharp instruments assessment // Socialinė sveikata = Social health. Utena : VšĮ Reabilitacijos technika. ISSN 2351-6062. 2015, Nr. 1(3), p. 140-149.

2014
1 Surgunt, Natalja; Kriukelytė, Daiva. Operacinės slaugytojų profesinių susižeidimų aštriais instrumentais vertinimas // Mokslo įrodymais pagrįsta slaugos praktika (III) : tezės recenzuotos / Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos ir rūpybos katedra ; [Sudarytoja Lina Spirgienė ; Recenzentės: Aurelija Blaževičienė, Olga Riklikienė, Viktorija Grigaliūnienė ir kt.]. Kaunas : [Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai], 2014. ISBN 978-9955-15-339-9. p. 35-36.

2013
1 Surgunt, Natalja; Kriukelytė, Daiva. Susižalojimo aštriais instrumentais prevencija perioperacinėje aplinkoje: Perioperacinių registruotų slaugytojų asociacijos (Association of periOperative Registered Nurses – AORN) pareiškimas // Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos "Chirurginė slauga 2013: mokslas, praktika, kokybė", skirtos slaugos specialistams ir akušeriams, medžiaga : Vilnius, 2013 gegužės 10 d. / Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas. VšĮ VUL Santariškių klinikos. Lietuvos operacinės slaugytojų draugija ; [Redakcinė kolegija: Kęstutis Strupas (pirm.), Vitalijus Sokolovas, Vytautas Kasiulevičius [ir kt.]]. Ukmergė : Ukmergės spaustuvė. ISSN 978-9955-419-62-4. 2013, p. 8-11.