VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Mindaugas Pauliukas' publikacijų sąrašas

2022
1 Pauliukas, Mindaugas; Jotautis, Vaidas (temos vadovas). Lytiškai plintančių ligų plitimo intensyvumas tarp jaunimo (13-23 m.) Lietuvoje ir Švedijoje // Mokslas ir studijos: 2022 : Studentų tiriamųjų darbų konferencijos pranešimų santraukų leidinys. Kaunas : Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras. ISSN 2783-5979. 2022, p. 73-74. Prieiga per internetą: <https://dspace.kaunokolegija.lt/handle/123456789/6186> [žiūrėta 2022-10-27].
2 Jotautis, Vaidas; Pauliukas, Mindaugas; Gužauskas, Donatas. Švedijos gydymo įstaigų slaugytojų psichoemocinio klimato darbo vietoje vertinimas = Determining the psycho-emotional climate of nurses in swedish health care institutions // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2022, t. 32, Nr. 7, p. 85-89. DOI: 10.35988/sm-hs.2022.252. [DB: Index Copernicus, DOAJ, ERA, Gale's Academic OneFile, Academic Search Complete]