VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Mindaugas Butikis' publikacijų sąrašas

2022
1 Taminskienė, Vaida; Valiulis, Arūnas; Kvedarienė, Violeta; Ėmužytė, Regina; Dubakienė, Rūta; Janulionis, Adomas; Stukas, Rimantas; Austys, Donatas; Butikis, Mindaugas; Valiulytė, Indrė; Meščeriakova, Vitalija; Juškienė, Izabelė; Poluziorovienė, Edita; Megelinskienė, Ginreta; Stirbienė, Neringa; Vaitkaitienė, Eglė; Šutova, Viktorija; Valiulytė, Linda; Rudzevičienė, Odilija; Prokopčiuk, Nina; Valiulis, Algirdas; Katilov, Oleksandr; Doan, Svitlana; Pokhylko, Valeriy; Dubey, Leonid; Revenco, Nelli; Cirstea, Olga; Chkhaidze, Ivane; Maglakelidze, Tamaz; Stiris, Tom; El-Gamal, Yehia; Bachert, Claus; Pfaar, Oliver; Anto, Josep; Schünemann, Holger; Haahtela, Tari; Bousquet, Philippe; Bedbrook, Anna; Yorgancioglu, Arzu; Cruz, Alvaro; Fonseca, Joao Almeida; Turner, Steve; Bousquet, Jean. Gyvenimo kokybės tyrimų reikšmė alerginio rinito ir jo įtakos astmai (ARIA) tarptautinių rekomendacijų evoliucijai: nuo integruotos priežiūros iki kontroliuojamos savigydos = Importance of quality of life studies for the evolution of allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) guidelines: from integrated care pathways to guided selfmanagement // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2022, t. 32, Nr. 2, p. 34-44. DOI: 10.35988/sm-hs.2022.049. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Maceinaitė, Rūta; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita; Butikis, Mindaugas. Mokytojų nuomonė apie jų ir jų mokinių sveikatos stiprinimo informacijos poreikį = Teachers' opinion about the need for health promotion information for them and their pupils // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 37-42. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.040. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete]

2019
1 Mickevičienė, Indrė; Šurkienė, Genė; Sketerskienė, Rita; Butikis, Mindaugas; Žuravska, Julija. Všį Vilniaus gimdymo namuose gimdžiusių moterų ir jų vyrų nuomonė apie nėštumo nutraukimą ir jo pasekmes nesant medicininių priežasčių = The opinion of women who gave birth in the public institution „Vilniaus gimdymo namai“ and of their men on the termination of pregnancy and on it‘s prohibition in absence of medical reasons // Visuomenės sveikata. Vilnius : Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 1(84), p. 68-77. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2019.1(84)/vs2019%201(84)%20ORIG%20Nestumo%20nutraukimas.pdf> [žiūrėta 2019-04-02]. [DB: Index Copernicus]
2 Kirkliauskienė, Agnė; Vitkauskaitė, Monika; Žvinytė, Karolina; Leilionaitė, Vaida; Mušauskaitė, Gintarė; Butikis, Mindaugas; Stanevičiūtė, Elvyra; Baronas, Arūnas. Vilniaus miesto suaugusiųjų populiacijoje paplitusių Staphylococcus aureus padermių jautrumo antimikrobiniams vaistams analizė = Susceptibility to antimicrobials of Staphylococcus aureusstrains prevalent in Vilnius adults’ population // Visuomenės sveikata. Vilnius : Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 1(84), p. 78-84. Prieiga per internetą: <http://hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2019.1(84)/vs2019%201(84)%20ORIG%20Antimikrobiniai%20vaistai.pdf> [žiūrėta 2019-04-03]. [DB: Index Copernicus]
3 Jankovskaja, Diana; Stanislavovienė, Jelena; Butikis, Mindaugas. Psichosocialinės darbo aplinkos tyrimas Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose = Research of psychosocial work environment in Vilnius pre-school institutions // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 3(86), p. 19-28. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2019_3/VS%202019%203(86)%20ORIG%20Psichosocialine%20aplinka.pdf> [žiūrėta 2020-02-07]. [DB: Index Copernicus]
4 Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas; Butikis, Mindaugas; Dobrovolskij, Valerij. Maisto papildų vartojimo ypatumai 2019 m. Lietuvoje = Food supplements usage among Lithuanian residents in 2019 // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 4(87), p. 75-79. Prieiga per internetą: <http://hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2019%204/VS%202019%204(87)%20ORIG%20Maisto%20papildai.pdf> [žiūrėta 2020-02-07]. [DB: Index Copernicus]

2017
1 Stankūnas, Mindaugas; Veryga, Aurelijus; Jakubauskienė, Marija; Stukas, Rimantas; Šurkienė, Genė; Beržanskytė, Aušra; Butikis, Mindaugas; Žagminas, Kęstutis; Navickas, Alvydas; Kriaučionienė, Vilma; Petraitytė, Iveta; Petronytė, Gintarė; Kanapeckienė, Virginija; Štelemėkas, Mindaugas; Liutkutė, Vaida; Joffė, Roza; Janonienė, Raimonda; Radzevičiūtė, Ieva; Pilipavičienė, Lolita; Šiupšinskas, Laimonas; Jurgutis, Arnoldas; Tarvydienė, Neringa; Kalibatas, Vytenis; Šešeikaitė, Neringa; Meščeriakova-Veliulienė, Olga; Stepukonis, Faustas. Sveikatos netolygumų mažinimo praktinės rekomendacijos / Mindaugas Stankūnas, Aurelijus Veryga, Marija Jakubauskienė, Rimantas Stukas, Genė Šurkienė, Aušra Beržanskytė, Mindaugas Butikis, Kęstutis Žagminas, Alvydas Navickas, Vilma Kriaučionienė, Iveta Petraitytė, Gintarė Petronytė, Virginija Kanapeckienė, Mindaugas Štelemėkas, Vaida Liutkutė, Roza Joffė, Raimonda Janonienė, Ieva Radzevičiūtė, Lolita Pilipavičienė, Laimonas Šiupšinskas, Arnoldas Jurgutis, Neringa Tarvydienė, Vytenis Kalibatas, Neringa Šešeikaitė, Olga Meščeriakova-Veliulienė, Faustas Stepukonis ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kaunas : UAB "Arx Reklama", 2017. 253 p. : pav., lent. ISBN 9786094770005.
2 Kalėdienė, Ramunė; Stankūnas, Mindaugas; Šmigelskas, Kastytis; Vaičiūnas, Tomas; Mocevičienė, Reda; Petronytė, Gintarė; Jakubauskienė, Marija; Sauliūnė, Skirmantė; Nedzinskienė, Laura; Valentienė, Jolanta; Liuima, Vincentas; Kaselienė, Snieguolė; Veryga, Aurelijus; Stukas, Rimantas; Šurkienė, Genė; Beržanskytė, Aušra; Butikis, Mindaugas; Žagminas, Kęstutis; Navickas, Alvydas; Kriaučionienė, Vilma; Petraitytė, Iveta; Kanapeckienė, Virginija; Štelemėkas, Mindaugas; Liutkutė, Vaida; Joffė, Roza; Janonienė, Raimonda; Radzevičiūtė, Ieva; Pilipavičienė, Lolita; Šiupšinskas, Laimonas; Jurgutis, Arnoldas; Tarvydienė, Neringa; Kalibatas, Vytenis; Jasiukaitienė, Vilma. Sveikatos netolygumai: patirtis ir perspektyvos : vadovėlis skiriamas visuomenės sveikatos, kitų biomedicinos ir socialinių mokslų sričių studentams ir specialistams bei visiems besidomintiems sveikatos ir jos priežiūros netolygumais / [sudarytota: Ramunė Kalėdienė ; autoriai: Ramunė Kalėdienė, Mindaugas Stankūnas, Kastytis Šmigelskas, Tomas Vaičiūnas, Reda Mocevičienė, Gintarė Petronytė, Marija Jakubauskienė, Skirmantė Sauliūnė, Laura Nedzinskienė, Jolanta Valentienė, Vincentas Liuima, Snieguolė Kaselienė, Aurelijus Veryga, Rimantas Stukas, Genė Šurkienė, Aušra Beržanskytė, Mindaugas Butikis, Kęstutis Žagminas, Alvydas Navickas, Vilma Kriaučionienė, Iveta Petraitytė, Virginija Kanapeckienė, Gintarė Petronytė, Virginija Kanapeckienė, Mindaugas Štelemėkas, Vaida Liutkutė, Roza Joffė, Raimonda Janonienė, Ieva Radzevičiūtė, Lolita Pilipavičienė, Laimonas Šiupšinskas, Arnoldas Jurgutis, Neringa Tarvydienė, Vytenis Kalibatas, Vilma Jasiukaitienė ; Recenzentai: Žemyna Milašauskienė, Abdonas Tamošiūnas ; Redaktorė Rita Malikėnienė] ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kaunas : UAB "Arx Reklama", 2017. 291 p. : pav., lent. ISBN 9786098081978.

2015
1 Beržanskytė, Aušra; Jakubauskienė, Marta; Butkevičienė, Rūta; Stepukonis, Faustas; Butikis, Mindaugas; Kalėdienė, Ramunė. Health policy strategy in local level: experience from the country with high health inequalities // European journal of public health : 8th European Public Health Conference : 14-17 October 2015, Milan, Italy : abstracts and posters / Editor in chief Peter Allebeck ; European public health association - EUPHA. Italian Society of Hygiene [et al.]. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2015, vol. 25, suppl. 3, p. 380-380. DOI: 10.1093/eurpub/ckv176.019. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 2.751; AIF: 2.463; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Juozulynas, Jurgis Algirdas; Butikis, Mindaugas; Venalis, Algirdas; Narkauskaitė, Laura; Jurgelėnas, Antanas. Integral approach to the quality of life conditioned by health = Integralus požiūris į gyvenimo kokybę ir sveikata // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2011, vol. 18, nr. 2, p. 79-85. DOI: 10.6001/actamedica.v18i2.1819. [DB: Academic Search Complete, TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]

2010
1 Juozulynas, Jurgis Algirdas; Savičiūtė, Rasa; Butikis, Mindaugas; Jurgelėnas, Antanas; Filipavičiūtė, Rima; Cozzolino, Mauro; Tota, Francesko Gramegna; Simonova, Zuzana; Arena, Rosalba; Giustini, Marco; Longo, Eloise; Masrotta, Domenica Rosaria; Begiato, Mathias; Risse, Ralf; Szczerbinska, Katarzyna; Malinowska-Cieślik, Marta; Piórecka, Beata; Kijowska, Violetta; Roche, Robert; Escotorin, Pilar; Cirera, Mayka. Healthy lifestyle pecularity of older people = Vyresnio amžiaus žmonių sveikos gyvensenos ypatumai // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2010, nr. 5, p. 3519-3523. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2010m/2010SM_5IVdalisindd.pdf> [žiūrėta 2018-11-27]. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Jurgelėnas, Antanas; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Butkienė, Birutė; Butikis, Mindaugas. Situaciniai gyvenimo kokybės veiksniai Vilniaus mieste = Quality of life situational factors in Vilnius // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2009, t. 10, nr. 3, p. 168-175. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2009/nr_3/2009_168_175.pdf> [žiūrėta 2011-02-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Szczerbinska, Katarzyna; Malinowska-Cieślik, Marta; Piórecka, Beata; Kijowska, Violetta; Cozzolino, Mauro; Gramegna Tota, F.; Giustini, Marco; Simonova, Zuzana; Begiato, Mathias; Risser, Ralf; Roche, Robert; Escotorin, Pilar; Cirera, Mayka; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Savičiūtė, Rasa; Butikis, Mindaugas; Marotta, Domenica Rosaria; Salvator, R. Domenico. The model of advertising of health goals for older people - presentation of CHANGE project // European journal of public health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. 2009, vol. 19, suppl. 1, p. 198. Prieiga per internetą: <http://eurpub.oxfordjournals.org/content/19/suppl_1/128.full.pdf+html> [žiūrėta 2009-12-27]. [DB: Embase, PubMed, Current Contents / Clinical Medicine, CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.313; AIF: 2.367; Q2 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Juozulynas, Jurgis Algirdas; Astrauskienė, Audronė; Jurgelėnas, Antanas; Prapiestis, Jonas; Butikis, Mindaugas; Savičiūtė, Rasa; Astrauskienė, Danutė Linutė. Psichoaktyviųjų medžiagų integrali vartojimo rizika ir sauga tarp jaunimo = Integral risks and safety of using psychoactive substances among youth // Gerontologija. ISSN 1392-9062. 2008, t. 9, nr. 3, p. 157-161. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2008/nr_3/2008_157_161.pdf> [žiūrėta 2009-10-23]. [DB: Index Copernicus]
2 Jurgelėnas, Antanas; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Butkienė, Birutė; Butikis, Mindaugas; Savičiūtė, Rasa. Gyvenimo kokybės ir amžiaus integralumo bruožai = The quality of life and age characteristics of integrity // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2008, t. 9, nr. 4, p. 207-213. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2008/nr_4/2008_207_213.pdf> [žiūrėta 2018-11-26]. [DB: Index Copernicus]