VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Miglė Leonavičiūtė Klimantavičienė' publikacijų sąrašas

2021
1 Bradūnaitė, Rūta; Leonavičienė, Laima; Akramas, Laimis; Vasiliauskas, Audrius; Dumalakienė, Irena; Vilienė, Rita; Jonauskienė, Irena; Mackiewicz, Zygmunt; Leonavičiūtė Klimantavičienė, Miglė. The effect of complex herbal extract and methotrexate on suppressing adjuvant arthritis in rats // Veterinarski arhiv. Zagreb : University of Zagreb. ISSN 0372-5480. eISSN 1331-8055. 2021, vol. 91, iss. 4, p. 411-425. DOI: 10.24099/vet.arhiv.0973. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 0.409; AIF: 2.319; Q4 (2021 InCities JCR SCIE)]
2 Kindurytė, Austėja; Liekytė, Austėja; Leonavičiūtė Klimantavičienė, Miglė (temos vadovas). Fathers' attitudes towards children's vaccination in Lithuania // Rīga Stradiņš University international student conference 2021 (Rīga, March 22nd-23rd, 2021): abstract book – Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2021. eISBN 9789934892752. p. 232. Prieiga per internetą: <https://isc.rsu.lv/wp-content/uploads/2021/04/ISC2021_Health-Abstracts.pdf>.
3 Liekytė, Austėja; Kindurytė, Austėja; Leonavičiūtė Klimantavičienė, Miglė (temos vadovas). Fathers' involvement in the child's education // Rīga Stradiņš University international student conference 2021 (Rīga, March 22nd-23rd, 2021): abstract book – Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2021. eISBN 9789934892752. p. 243. Prieiga per internetą: <https://isc.rsu.lv/wp-content/uploads/2021/04/ISC2021_Health-Abstracts.pdf>.

2020
1 Bradūnaitė, Rūta; Leonavičienė, Laima; Akramas, Laimis; Leonavičiūtė Klimantavičienė, Miglė; Vasiliauskas, Audrius; Dumalakienė, Irena; Jonauskienė, Irena; Baleišis, Justinas; Mackiewicz, Zygmunt. Anti-inflammatory and antioxidant effects of turmeric extracts in rat adjuvant arthritis // Veterinarski arhiv. Zagreb : University of Zagreb. ISSN 0372-5480. eISSN 1331-8055. 2020, vol. 90, no. 4, p. 393-402. DOI: 10.24099/vet.arhiv.0675. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 0.496; AIF: 2.107; Q4 (2020 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Čeledinaitė, Indrė; Leonavičiūtė Klimantavičienė, Miglė (temos vadovas). Rankų dominavimo pagal jėgą ir išorinio kvėpavimo funkcijos sąsajos (žvalgomasis tyrimas) // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599378. eISBN 9786094599361. p. 32. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2019-05-03].

2002
1 Klimantavičienė, Miglė; Valiulis, Arūnas; Lapinskas, Remigijus. Mažų vaikų plaučių funkcijos tyrimas pertraukiamuoju metodu // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2002, t. 5, Nr. 1-2, p. 1649-1656.

2001
1 Klimantavičienė, Miglė; Valiulis, Arūnas. Kvėpavimo takų astmos uždegimo žymenys // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2001, t. 4, Nr. 1-2, p. 1277-1288.
2 Leonavičiūtė-Klimantavičienė, Miglė; Valiulis, Arūnas. Kvėpavimo takų pasipriešinimo matavimas pertraukiamuoju metodu // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2001, t. 4, Nr. 4, p. 1525-1532.

2000
1 Ročkaitė, Birutė; Ročka, Saulius; Sabalienė, Rima; Klimantavičienė, Miglė; Valiulis, Arūnas. Kūdikių maitinimo svarba sergant alerginėmis ligomis // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2000, t. 3, Nr. 1, p. 19-31.