VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Marius Karnickas' publikacijų sąrašas

2023
1 Vasiliauskaitė, Gabrielė; Karnickas, Marius (temos vadovas). Daugybinis asmenybės sutrikimas. Klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga. // Studentų mokslinės veiklos LXXV konferencija, Vilnius, 2023 m. gegužės 15–19 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. eISSN 2783-7831. 2023, p. 409. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233). DOI: 10.15388/SMVK.2023.

2022
1 Gataveckaitė, Milda; Vickutė, Kristina; Karnickas, Marius (temos vadovas). Nuo paciento ir psichiatro priklausantys veiksniai, nulemiantys gydymo režimo laikymąsi bei jų korekcija, ilgo veikimo antipsichotikų vaidmuo gydymo režimo laikymose procese // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 319-320. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 21). DOI: 10.15388/SMVK.2022.

2021
1 Pabarčiūtė, Inga; Karnickas, Marius. Socialinės žiniasklaidos įtaka paauglių ir jaunų suaugusiųjų psichikos sveikatai: literatūros apžvalga = The impact of social media on the mental health of adolescents and young adults: a literature review // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2021, Nr. 2, p. 8-15. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2021.2(93)/VS%202021%202(93)%20LIT%20A%20Socialine%20ziniasklaida.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Bulotaitė, Greta; Karnickas, Marius (temos vadovas); Rutkauskas, Vilius (temos vadovas). Klozapino skyrimas pacientei, sergančiai šizofrenija ir epilepsija:klinikinis atvejis // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. ISBN 9786090706244. eISBN 9786090701607. p. 343. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
3 Kirstukaitė, Beata; Karčinskaitė, Gretė; Karnickas, Marius (temos vadovas). Lietuvos medicinos studentų psichikos higiena COVID-19 pandemijos laikotarpiu // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija, Vilnius, 2021 m. gegužės 17-20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 370. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
4 Karnickas, Marius; Bulotaitė, Gabija; Rutkauskas, Vilius. The usage of clozapine in a patient with schizophrenia and epilepsy: A case report // European psychiatry: Abstracts of the 29th European Congress of Psychiatry. Cambridge : Cambridge University Press. ISSN 0924-9338. eISSN 1778-3585. 2021, vol. 64, suppl. S1, abstract no. EPV0633, p. S808. DOI: 10.1192/j.eurpsy.2021.2136. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus] [IF: 7.156; AIF: 6.111; Q1 (2021 InCities JCR SCIE)]
5 Kavaliauskaitė, Emilija; Kindurytė, Austėja; Karnickas, Marius (temos vadovas). Assessment of suicide risk factors in the adolescent-young adult age group and the impact of the COVID-19 pandemic on mental health // Rīga Stradiņš University international student conference 2021 (Rīga, March 22nd-23rd, 2021): abstract book – Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2021. eISBN 9789934892752. p. 181. Prieiga per internetą: <https://isc.rsu.lv/wp-content/uploads/2021/04/ISC2021_Health-Abstracts.pdf>.

2020
1 Būgaitė, Vaiva; Balčiūnaitė, Beatričė; Karnickas, Marius (temos vadovas). Nemigos paplitimas tarp medicinos studentų ir benzodiazepinų bei Z-vaistų vartojimas jos gydymui // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 172. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 9). DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
2 Šemetaitė, Indrė; Karnickas, Marius (temos vadovas). Bezodiazepinų vartojimas tarp RVPL Universitetinio ir psichosocialinės reabilitacijos skyriaus pacientų // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 176. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 9). DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
3 Liberytė, Kotryna; Karnickas, Marius (temos vadovas). Establishment of the effectiveness of psychosocial rehabilitation among outpatients and hospitalized patients by comparing the outcome to the control group // Juvenes Pro Medicina 2020 : 16th international and 58th Polish conference, 15-16th May 2020 : the book of abstract. Łódź : Medical University of Łódź, 2020. ISBN 9788394762735. p. 483. Prieiga per internetą: <http://jpm.umed.pl/pliki/abstractbook/JuvenesProMedicina-2020.pdf> [žiūrėta 2020-05-27].
4 Pabarčiūtė, Inga; Karnickas, Marius. Ilgalaikio antipsichotikų vartojimo sukeltos vėlyvosios diskinezijos gydymas: klinikinių atvejų aprašymas ir literatūros apžvalga = Treatment of tardive dyskinesia caused by long-term antipsychotic use: case reports and review of the literature // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 4, p. 373-383. DOI: 10.29014/ns.2020.47. [DB: Academic Search Ultimate]
5 Pabarčiūtė, Inga; Karnickas, Marius (temos vadovas). Transkranijinės magnetinės stimuliacijos taikymas obsesiniu kompulsiniu sutrikimu sergantiems pacientams: sisteminė apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 168. (Vilnius University Proceedings ; vol. 9). DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
6 Markevičiūtė, Medeinė Šilenė; Karnickas, Marius; Bagdonaitė, Aušra. Demencijos su Lewy kūneliais gydymo ir diagnostikos metodų apžvalga. Klinikinio atvejo analizė = An overview of methods for the treatment and diagnosis of dementia with Lewy bodies. Clinical case analysis // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 4, p. 350-356. DOI: 10.29014/ns.2020.44. [DB: Academic Search Ultimate]

2019
1 Radišauskaitė, Aušrinė; Valantiejūtė, Ramunė Teresė; Karnickas, Marius (temos vadovas). Psichozėmis ir afektiniais sutrikimais sergančiųjų žalingi įpročiai // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 207. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-05-25].
2 Liberytė, Kotryna; Karnickas, Marius (temos vadovas). Use of transcranial magnetic stimulation in a case of schizophrenia with auditory hallucinations // 6th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin 28th-30th November 2019. Lublin : Lublin University. 2019, p. 176.
3 Liberytė, Kotryna; Karnickas, Marius (temos vadovas). Effectiveness comparison of the psychosocial rehabilitation between hospitalized patients and outpatients // 6th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin 28th-30th November 2019. Lublin : Lublin University. 2019, p. 174.
4 Liberytė, Kotryna; Karnickas, Marius (temos vadovas). Ambulatorinės ir stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos paslaugų veiksmingumo palyginimas // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701607. p. 198-199. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-05-27].

2017
1 Šiurkutė, Aldona; Karnickas, Marius; Lengvenienė, Jūratė; Mačiulis, Valentinas. Psychopathological structure and clinical manifestation of endogenous depressions // WPA inter zonal congress : oral session abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, abstract no. SL7-3, p. 68. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/abstracts/psychopathological-structure-and-clinical-manifestation-of-endogenous-depressions/> [žiūrėta 2018-02-08].
2 Šiurkutė, Aldona; Karnickas, Marius; Lengvenienė, Jūratė; Mačiulis, Valentinas. Психопатология, клиника и вопросы терапии эндогенных депрессий: клинико-катамнестическое исследование = Psychopathology, clinics and therapy of endogenous depressions: clinical and follow-up study // Психиатрия. Москва : ООО «Издательство «Медицин ское информа- ционное агентство». ISSN 1683-8319. 2017, No.4(76), p. 11-19.