VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Loreta Ašoklienė' publikacijų sąrašas

2018
1 Radzišauskienė, Daiva; Žagminas, Kęstutis; Ašoklienė, Loreta; Jasionis, Arminas; Mameniškienė, Rūta; Ambrozaitis, Arvydas; Jančorienė, Ligita; Jatužis, Dalius; Petraitytė, Iveta; Mockienė, Evelina. Epidemiological patterns of tick-borne encephalitis in Lithuania and clinical features in adults in the light of the high incidence in recent years: a retrospective study // European journal of neurology. Hoboken : Wiley. ISSN 1351-5101. eISSN 1468-1331. 2018, vol. 25, iss. 2, p. 268-274. DOI: 10.1111/ene.13486. [DB: Current Contents, Academic Search Premier, BIOSIS Previews, Biological Abstracts, Embase, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.387; AIF: 3.775; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Avelytė, Justina; Ašoklienė, Loreta; Rauckienė-Michaelsson, Alona; Valintėlienė, Rolanda. Infekcijų ir antibiotikų vartojimo paplitimas bei valdymas Lietuvos ilgalaikės globos įstaigose = The prevalence and control of infections and antibiotics use in Lithuanian long-term care facilities // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2018, Nr. 3 (82), p. 33-40. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/VS%202018%203(82)_zurnalas.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Ašoklienė, Loreta; Petraitytė, Indrė; Žagminas, Kęstutis. Epidemiological patterns of tick borne encephalitis in Vilnius county // Evoliucinė medicina: sveikos sampratos ir ligų suvokimo perspektyvos = Evolutionary medicine: perspectives in understanding health and disease : tarptautinė konferencija. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2014, p. 46.

2012
1 Kavaliūnas, Andrius; Ščeponavičius, Audrius; Ašoklienė, Loreta. Developing public health at local level: Lithuanian example // IFEH 12th World Congress on Environmental Health, Vilnius, Lithuania, 22-27 May, 2012 / Editor: Andrius Kavaliunas. Bologna : Medimond, 2012. ISBN 9788875876647. p. 1-5.
2 Kalėdienė, Ramunė; Ščeponavičius, Audrius; Kavaliūnas, Andrius; Ašoklienė, Loreta. Public health bureaus: new players in health improvement in Lithuania // New Technologies, Healthy Human Being and Environment : IFEH 12th World Congress on Environmental Health : Vilnius, Lithuania 22-27 May, 2012 : Abstract book / International Federation of Environmental Health (IFEH). Lithuanian Union of Hygienists and Epidemiologists (LUHE). Ministry of Health of the Republic of Lithuania. Vilnius : International Federation of Environmental Health, 2012. ISBN 978-609-460-039-5. p. 32.

2011
1 Kalėdienė, Ramunė; Ščeponavičius, Audrius; Kavaliūnas, Andrius; Ašoklienė, Loreta. Public health bureaus: new players in health improvement in Lithuania // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos Mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2011, vol. 18, no. 4. DOI: 10.6001/actamedica.v18i4.1872. [DB: Index Copernicus, Index Academicus]

2010
1 Ščeponavičius, Audrius; Ašoklienė, Loreta; Kavaliūnas, Andrius. Visuomenės sveikatos priežiūros plėtra savivaldybėse // Urbanizacija - nauji iššūkiai žmonių sveikatai : Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas, 2010. Vilnius : Medikų žinių leidykla. ISSN 1648-7338. 2010, p. 65-69.

2008
1 Ašoklienė, Loreta; Žagminas, Kęstutis; Bunikis, Jonas. Erkių įkandimų paplitimas ir juos sąlygojantys veiksniai Lietuvoje = Prevalence of tick bites and related factors in Lithuania // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2008, Nr. 3, p. 70-79. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Ašoklienė, Loreta; Žagminas, Kęstutis; Bunikis, Jonas; Morkūnas, Bronius. Sergamumo Laimo liga pokyčiai Lietuvoje 1995-2006 metais = Dynamics of lyme disease morbidity in lithuania during 1995-2006 // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2007, nr. 2, p. 56-60. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/VS_2007_2(37).pdf> [žiūrėta 2008-05-12]. [DB: Index Copernicus]

2001
1 Kučingis, Šarūnas; Ašoklienė, Loreta; Žvironaitė, Izolda; Vainikonienė, Leonora; Račylaitė, Jūratė; Giedraitienė, Janina. Fluoridai Lietuvos šiaurės vakarų regiono geriamajame vandenyje = Fluoride in drinking water in North-West area of Lithuania // Sveikatos aplinka. ISSN 1392-4176. 2001, nr. 4, p. 3-7.

2000
1 Kučingis, Šarūnas; Žvironaitė, Izolda; Vainikonienė, Leonora; Račylaitė, Jūratė; Ašoklienė, Loreta; Giedraitienė, Janina. Lietuvos šiaurės vakarų regiono geriamajame vandenyje esančių fluoridų tyrimai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 5, p. 521-527.