VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Laura Malinauskienė' publikacijų sąrašas

2023
1 Isaksson, Marléne; Antelmi, Annarita; Dahlin, Jakob; Stenton, Joanna; Svedman, Cecilia; Zimerson, Erik; Glas, Bo; Hagvall, Lina; Lagrelius, Maria; Löwnertz, Anna; Malinauskienė, Laura; Matura, Mihaly; Bruze, Magnus. Exclusion of Disperse Orange 3 is possible from the textile dye mix present in the Swedish baseline patch test series. A study by the Swedish Contact Dermatitis Research Group // Contact dermatitis. Hoboken : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. ISSN 0105-1873. eISSN 1600-0536. 2023, vol. 88, iss. 1, p. 54-59. DOI: 10.1111/cod.14223. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
2 Vėlavičiūtė, Akvilė; Malinauskienė, Laura (autorius, temos vadovas). Alerginio kontaktinio dermatito, sukelto kosmetikos priemonių, diagnostika ir testavimas VUL SK // Studentų mokslinės veiklos LXXV konferencija, Vilnius, 2023 m. gegužės 15-19 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. eISSN 2783-7831. 2023, p. 283-284. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 33). DOI: 10.15388/SMVK.2023. [DB: Dimensions]
3 Malinauskienė, Laura; Chomičienė, Anželika; Černiauskas, Kęstutis; Kvedarienė, Violeta; Blažienė, Audra; Dubakienė, Rūta; Linauskienė, Kotryna; Griguola, Linas. Alergologija ir klinikinė imunologija : [vadovėlis] / [Laura Malinauskienė, Anželika Chomičienė, Kęstutis Černiauskas, Violeta Kvedarienė, Audra Blažienė, Rūta Dubakienė, Kotryna Linauskienė, Linas Griguola] ; [recenzavo Jūratė Staikūnienė, Loreta Bagdonaitė, Vytas Antanas Tamošiūnas] ; Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Klinikinės medicinos institutas, Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2023. 564 p. ISBN 9786090708484. Prieiga per internetą: <https://www.knygynas.vu.lt/alergologija-ir-klinikine-imunologija>.
4 Biliūtė, Gabija; Linauskienė, Kotryna; Černiauskas, Kęstutis; Griguola, Linas; Chomičienė, Anželika; Malinauskienė, Laura. The role of nasal provocation test in determining between allergic and non-allergic rhinitis // Allergy: Special issue: Abstracts from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Hybrid Congress, 9‐11 June, 2023. Hoboken : Wiley. ISSN 0105-4538. eISSN 1398-9995. 2023, vol. 78, iss. S112, art. no. 000354, p. 306. DOI: 10.1111/all.15925. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
5 Černiauskas, Kęstutis; Chomičienė, Anželika; Linauskienė, Kotryna; Griguola, Linas; Malinauskienė, Laura. Double sensitization: Bee and wasp sige ratio versus component diagnostics? // Allergy: Special issue: Abstracts from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Hybrid Congress, 9‐11 June, 2023. Hoboken : Wiley. ISSN 0105-4538. eISSN 1398-9995. 2023, vol. 78, iss. S112, art. no. 001481, p. 647. DOI: 10.1111/all.15925. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2022
1 Žilėnaitė, Eglė; Malinauskienė, Laura; Černiauskas, Kęstutis; Griguola, Linas; Linauskienė, Kotryna; Kvedarienė, Violeta; Chomičienė, Anželika. Vaccinating with a COVID-19 vaccine: experience of the tertiary allergology center = Vakcinavimas COVID-19 vakcinomis – tretinio lygio alergologijos centro patirtis // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2022, vol. 29, no. 1, p. 6-11. DOI: 10.15388/Amed.2022.29.1.1. [DB: Index Copernicus, MEDLINE]
2 Stražnickaitė, Indrė; Samuolytė, Austėja; Malinauskienė, Laura. Sensibilizaciją sukeliančios medžiagos Lietuvos rinkoje parduodamose plaukus dažančiose priemonėse = Analysis of the sensitizing components of hair dye products available on the Lithuanian market // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2022, t. 32, Nr. 4, p. 11-14. DOI: 10.35988/sm-hs.2022.131. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete]
3 Aleksandravičiūtė, Laima; Malinauskienė, Laura; Černiauskas, Kęstutis; Chomičienė, Anželika. Plasmapheresis: Is it a potential alternative treatment for chronic urticaria? // Open medicine. Warsaw : De Gruyter Poland. eISSN 2391-5463. 2022, vol. 17, iss. 1, p. 113-118. DOI: 10.1515/med-2021-0399. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed, Index Copernicus, Embase, Dimensions]
4 Biliūtė, Gabija; Malinauskienė, Laura. Anafilaksija ir pirmoji pagalba jai pasireiškus // Alergija, astma, imunologija : žurnalo "Internistas" priedas. Vilnius : „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai. ISSN 2783-6584. 2022, Nr. 1, p. 43-47.
5 Linauskienė, Kotryna; Dahlin, Jakob; Ežerinskis, Žilvinas; Isaksson, Marlene; Šapolaitė, Justina; Malinauskienė, Laura. The penetration of chromium: an up-to-date 0.5% potassium dichromate vehicle comparison // Dermatitis. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1710-3568. eISSN 2162-5220. 2022, vol. 33, no. 5, p. 368-372. DOI: 10.1097/DER.0000000000000805. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 5.200; AIF: 3.600; Q1 (2022 InCities JCR SCIE)]
6 Linauskienė, Kotryna; Zimerson, Erik; Sorensen, Osten; Antelmi, Annarita; Bruze, Magnus; Dahlin, Jakob; Malinauskienė, Laura; Stenton, Joanna; Svedman, Cecilia; Isaksson, Marlene. Patch test results to extracts of synthetic garments in textile dye positive patients // Contact dermatitis. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 0105-1873. eISSN 1600-0536. 2022, vol. 87, no. 4, p. 325-330. DOI: 10.1111/cod.14182. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 5.500; AIF: 4.750; Q1 (2022 InCities JCR SCIE)]
7 Malinauskienė, Laura; Aleksandravičiūtė, Laima; Kryžauskaitė, Lina; Savlan, Ilona. Rare complication of nadroparin injections: Skin necrosis and heparin‐induced thrombocytopenia syndrome // Clinical case reports. Hoboken : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. eISSN 2050-0904. 2022, vol. 10, iss. 1, art. no. e05297, p. [1-4]. DOI: 10.1002/ccr3.5297. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE]
8 Chomičienė, Anželika; Černiauskas, Kęstutis; Linauskienė, Kotryna; Meškauskas, Raimundas; Malinauskienė, Laura. Two case reports of skin vasculitis following the COVID-19 immunization // Open medicine. Warsaw : De Gruyter Poland. eISSN 2391-5463. 2022, vol. 17, no. 1, p. 1944-1948. DOI: 10.1515/med-2022-0608. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
9 Malinauskienė, Laura; Černiauskas, Kęstutis; Chomičienė, Anželika. Mastocitozė – kas tai? = Mastocytosis – what is it? // Pulmonologija ir alergologija. Kaunas : UAB „Vitae Litera“. ISSN 2538-7324. 2022, t. 6, Nr. 2, p. 129-137. DOI: 10.37499/PIA.1014. [DB: Index Copernicus]
10 Žemaitytė, Julija; Linauskienė, Kotryna; Malinauskienė, Laura. Kontaktinė alergija augalinės kilmės alergenams: odos lopo mėginių su Europos bazinės serijos alergenais šešerių metų tyrimų analizė = Contact allergy to plant allergens: a six-year analysis of European baseline series allergens // Pulmonologija ir alergologija. Kaunas : UAB „Vitae Litera“. ISSN 2538-7324. 2022, t. 6, Nr. 2, p. 191-197. DOI: 10.37499/PIA.1021. [DB: Index Copernicus]
11 Černiauskas, Kęstutis; Malinauskienė, Laura. Alergijos plėviasparnių vabzdžių nuodams diagnostikos savitumai: ar viskas paprasta? = Diagnostic peculiarities of hymenoptera venom allergy: is it easy? // Pulmonologija ir alergologija. Kaunas : UAB „Vitae Litera“. ISSN 2538-7324. 2022, t. 6, Nr. 1, p. 24-30. DOI: 10.37499/PIA.963. [DB: Index Copernicus]

2021
1 Stražnickaitė, Indrė; Samuolytė, Austėja; Malinauskienė, Laura (temos vadovas). Lietuvos rinkoje esančių plaukų dažų analizė: dažniausiai naudojamų cheminių medžiagų ir kontaktinės sensibilizacijos ryšys // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija, Vilnius, 2021 m. gegužės 17-20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. ISBN 9786090706244. p. 233-234. (Vilnius University Proceedings, ISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
2 Malinauskienė, Laura; Černiauskas, Kęstutis; Griguola, Linas; Chomičienė, Anželika. Contact allergy to tribenoside: a rare allergen // Contact dermatitis. Hoboken : Wiley. ISSN 0105-1873. eISSN 1600-0536. 2021, vol. 85, no. 6, p. 718-719. DOI: 10.1111/cod.13952. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 6.419; AIF: 5.371; Q1 (2021 InCities JCR SCIE)]
3 Nyman, Gunnar S. A.; Giménez‐Arnau, Ana Maria; Grigaitienė, Jūratė; Malinauskienė, Laura; Paulsen, Evy; Hagvall, Lina. Patch testing with propolis of different geographical origins in a baseline series // Acta dermato-venereologica. Uppsala : Acta dermato-venereologica. ISSN 0001-5555. eISSN 1651-2057. 2021, vol. 101, no. 11, art. no. adv00591, p. [1-6]. DOI: 10.2340/actadv.v101.423. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 3.875; AIF: 3.986; Q2 (2021 InCities JCR SCIE)]
4 Kanepa, A.; Malinauskienė, Laura; Šitkauskienė, Brigita; Bajoriūnienė, Ieva; Ress, K.; Savisaar, M.; Purina, S.; Milta, S.; Kurjane, N. Hereditary angioedema in the Baltic states // Allergy: Special issue: Abstracts from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Hybrid Congress, 10-12 July 2021. Hoboken : Wiley. ISSN 0105-4538. eISSN 1398-9995. 2021, vol. 76, suppl. 110, p. 372-373. DOI: 10.1111/all.15095. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 14.710; AIF: 7.111; Q1 (2021 InCities JCR SCIE)]
5 Danila, Edvardas (sudarytojas, redaktorius); Zablockis, Rolandas; Gruslys, Vygantas; Šileikienė, Virginija; Žurauskas, Edvardas; Blažienė, Audra; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Dementavičienė, Jūratė; Matačiūnas, Mindaugas; Davidavičienė, Edita; Vasiliauskienė, Edita; Miškinis, Kęstutis; Šerpytis, Mindaugas; Kiverytė, Silvija; Ambrazaitienė, Rūta; Kačergius, Tomas; Malinauskienė, Laura; Jocius, Donatas. Klinikinė pulmonologija. I tomas. penktasis papildytas leidimas. Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2021. 510 p. ISBN 9786098215281.
6 Linauskienė, Kotryna; Dahlin, Jacob; Ežerinskis, Žilvinas; Isaksson, Marlene; Šapolaitė, Justina; Malinauskienė, Laura. Occupational exposure to nickel, cobalt, and chromium in the Lithuanian hard metal industry // Contact dermatitis. Hoboken : Wiley. ISSN 0105-1873. eISSN 1600-0536. 2021, vol. 84, no. 4, p. 247-253. DOI: 10.1111/cod.13756. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 6.419; AIF: 5.371; Q1 (2021 InCities JCR SCIE)]
7 Rudzikaitė-Fergizė, Gabija; Linauskienė, Kotryna; Malinauskienė, Laura. Kontaktinė alergija kosmetikos alergenams: penkerių metų analizė = Contact allergy to cosmetic allergens: a five-year study // Medicinos mokslai = Journal of medical sciences. Kėdainiai : VšĮ Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras. eISSN 2345-0592. 2021, vol. 9, iss. 1, p. 50-74. Prieiga per internetą: <https://medicsciences.com/f/2021/01-30/7.%20Contact%20Allergy%20to%20Cosmetic%20Allergens.%20A%20Five-Year%20Study.pdf>. [DB: Index Copernicus]
8 Strumilienė, Edita; Zeleckienė, Ingrida; Bliūdžius, Rytis; Samuilis, Artūras; Žvirblis, Tadas; Zablockienė, Birutė; Strumila, Arūnas; Gruslys, Vygantas; Malinauskienė, Laura; Kasiulevičius, Vytautas; Jančorienė, Ligita. Follow-up analysis of pulmonary function, exercise capacity, radiological changes, and quality of life two months after recovery from SARS-CoV-2 pneumonia // Medicina. Kaunas; Basel : LSMU ; MDPI AG. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2021, vol. 57, no. 6, art. no. 568, p. 1-12. DOI: 10.3390/medicina57060568. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), PubMed, Scopus] [IF: 2.948; AIF: 8.301; Q3 (2021 InCities JCR SCIE)]

2020
1 Bojarska, E.; Linauskienė, Kotryna; Malinauskienė, Laura; Blažienė, A. Contact allergy to cosmetics: The 6 year experience from Vilnius University Hospital Santaros Klinikos // Allergy: Special issue: Abstracts from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Digital Congress, 06–08 June 2020. Hoboken : Wiley. ISSN 0105-4538. eISSN 1398-9995. 2020, vol. 75, suppl. 109, art. no. 1232, p. 456-457. DOI: 10.1111/all.14508. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 13.146; AIF: 5.887; Q1 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Malinauskienė, Laura; Gečaitė, Ignė; Linauskienė, Kotryna; Černiauskas, Kęstutis; Dubuske, Lawrence; Blažienė, Audra. To test or not to test: patch testing with the patient's own cosmetics // Journal of allergy and clinical immunology: Annual Meeting of the American-Academy-of-Allergy-Asthma-and-Immunology (AAAAI), Philadelphia, PA, March 13-16, 2020. New York : Elsevier BV. ISSN 0091-6749. 2020, vol. 145, iss. 2, suppl., art. no. 211, p. [AB69-AB69]. DOI: 10.1016/j.jaci.2019.12.640. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 10.793; AIF: 5.887; Q1 (2020 InCities JCR SCIE)]
3 Rudzikaitė-Fergizė, Gabija Julija; Malinauskienė, Laura (temos vadovas). Contact allergy to formaldehyde and formaldehyde releasers // Juvenes Pro Medicina 2020 : 16th international and 58th Polish conference, 15-16th May 2020 : the book of abstracts. Łódź : Medical University of Łódź, 2020. ISBN 9788394762735. p. 285. Prieiga per internetą: <http://jpm.umed.pl/pliki/abstractbook/JuvenesProMedicina-2020.pdf> [žiūrėta 2020-05-19].
4 Savonytė, Agnė; Malinauskienė, Laura (temos vadovas). Paveldima angioedema. Atvejo pristatymas // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 113. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
5 Linauskienė, Kotryna; Isaksson, Marlene; Malinauskienė, Laura. Heavy metals and the skin: sensitization patterns in Lithuanian metalworkers // Contact dermatitis. Hoboken : Wiley. ISSN 0105-1873. eISSN 1600-0536. 2020, vol. 83, iss. 6, p. 450-457. DOI: 10.1111/cod.13681. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 6.600; AIF: 4.903; Q1 (2020 InCities JCR SCIE)]
6 Malinauskienė, Laura; Černiauskas, Kęstutis; Linauskienė, Kotryna; Griguola, Linas; Chomičienė, Anželika; Blažienė, Audra. Skin testing with bendamustine: what concentration should be used? // Allergy, asthma & clinical immunology. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1710-1492. 2020, vol. 16, iss. 1, art. no. 70, p. [1-3]. DOI: 10.1186/s13223-020-00469-3. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase] [IF: 3.406; AIF: 5.887; Q3 (2020 InCities JCR SCIE)]
7 Linauskienė, Kotryna; Grincevičienė, Gintarė; Malinauskienė, Laura; Blažienė, Audra; Chomičienė, Anželika. Severe anaphylactic reaction to cisatracurium during anesthesia with cross-reactivity to atracurium // Open medicine. Warsaw : De Gruyter Poland. ISSN 2391-5463. 2020, vol. 15, iss. 1, p. 384-386. DOI: 10.1515/med-2020-0126. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed Central, Index Copernicus, Embase] [IF: 2.199; AIF: 5.182; Q3 (2020 InCities JCR SCIE)]
8 Malinauskienė, Laura; Šlekytė, Goda; Mowitz, Martin; Isaksson, Marléne; Zablockis, Rolandas. Allergic contact dermatitis caused by isobornyl acrylate in two patients treated for idiopathic pulmonary arterial hypertension : [editorial] // Contact dermatitis. Hoboken : Wiley. ISSN 0105-1873. eISSN 1600-0536. 2020, vol. 83, iss. 2, p. 170-171. DOI: 10.1111/cod.13617. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 6.600; AIF: 4.903; Q1 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Linauskienė, Kotryna; Zimerson, Erik; Malinauskienė, Laura; Isaksson, Marlene. Low amount of formaldehyde in topical medication and cosmetics: is it clinically relevant? // Contact dermatitis. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 0105-1873. eISSN 1600-0536. 2019, vol. 81, no. 1, p. 60-61. DOI: 10.1111/cod.13220. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.952; AIF: 3.935; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Malinauskienė, Laura; Linauskienė, Kotryna; Černiauskas, Kęstutis; Chomičienė, Anželika. Bakuchiol - a new allergen in cosmetics. // Contact dermatitis. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 0105-1873. eISSN 1600-0536. 2019, vol. 80, no. 6, p. 398-399. DOI: 10.1111/cod.13211. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.952; AIF: 3.935; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Kisielienė, Inga; Grigaitienė, Jūratė; Kučinskienė, Vesta; Malinauskienė, Laura; Chomičienė, Anželika; Blažienė, Audra; Šitkauskienė, Brigita; Staikūnienė, Jūratė; Bylaitė-Bučinskienė, Matilda. Atopinio dermatito vietinio ir sisteminio gydymo rekomendacijos = Guidelines for local and systemic treatment of atopic dermatitis // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2019, t. 23, Nr. 10, p. 680-687. [DB: Index Copernicus]
4 Kisielienė, Inga (sudarytojas); Grigaitienė, Jūratė; Kučinskienė, Vesta; Malinauskienė, Laura; Chomičienė, Anželika; Blažienė, Audra; Šitkauskienė, Brigita; Staikūnienė, Jūratė; Bylaitė-Bučinskienė, Matilda. Atopinio dermatito diagnostikos ir gydymo rekomendacijos : mokomoji knyga / Vilniaus universitetas; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Lietuvos dermatovenerologų draugija. Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija ; [Sudarė Inga Kisielienė ; Recenzentai : Regina Ėmužytė, Aistė Beliauskienė]. Vilnius : [s.n.], 2019. 80 p.
5 Vėbrienė, Rūta; Malinauskienė, Laura; Blažienė, Audra; Chomičienė, Anželika. Premedication for cold induced urticaria in a patient undergoing cold cardioplegia : letter to the editor // Allergology international. Tokyo : Japanese Society Allergology. ISSN 1323-8930. eISSN 1440-1592. 2019, vol. 68, no. 4, p. 544-545. DOI: 10.1016/j.alit.2019.05.003. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.806; AIF: 4.771; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
6 Isaksson, Marlene; Malinauskienė, Laura. Textiles // Contact dermatitis / Johansen J., Mahler V., Lepoittevin JP., Frosch P. (eds). Cham : Springer. 2019, p. [1-23]. DOI: 10.1007/978-3-319-72451-5_77-1.
7 Svedman, Cecilia; Engfeldt, Malin; Malinauskienė, Laura. Textile contact dermatitis: how fabrics can induce dermatitis // Current treatment options in allergy. Cham : Springer nature. eISSN 2196-3053. 2019, vol. 6, p. 103-111. DOI: 10.1007/s40521-019-0197-5. [DB: Scopus]
8 Grigaitytė, Anna Greta; Malinauskienė, Laura (temos vadovas). Odos lopo testų tyrimai su skirtingos kilmės propoliu įvairiose šalyse // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas Leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 147. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-05-04].
9 Paulikaitė, Gintarė; Malinauskienė, Laura; Chomičienė, Anželika; Černiauskas, Kęstutis; Linauskienė, Kotryna; Vėbrienė, Rūta; Dubuske, Lawrence M.; Blažienė, Audra. Utility of skin tests for diagnosis of hypersensitivity reactions to iodinated contrast media // Journal of allergy and clinical immunology. New York : Elsevier. ISSN 0091-6749. eISSN 1097-6825. 2019, vol. 143, iss. 2, suppl., art. no. 180, p. AB60. DOI: 10.1016/j.jaci.2018.12.182. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 10.228; AIF: 4.771; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]
10 Dumčiūtė, Milda; Linauskiene, K.; Chomičienė, Anželika; Malinauskienė, Laura; Černiauskas, Kęstutis; Vėbrienė, Rūta; Kvedarienė, Violeta; Blažienė, Audra. NSAID hypersensitivity: Experience from Vilnius University Hospital Santaros Klinikos // Allergy: Abstracts from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 01–05 June 2019, Lisbon, Portugal. Hoboken : Wiley. ISSN 0105-4538. eISSN 1398-9995. 2019, vol. 74, iss. S106, abstract no. LBTP1816, p. 859. DOI: 10.1111/all.13962. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)] [IF: 8.706; AIF: 4.771; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Stasevičienė, Dominyka; Chomičienė, Anželika; Malinauskienė, Laura; Grigaitienė, Jūratė. Allergic contact dermatitis caused by laurel fruit oil // Journal of the European Academy of dermatology and venereology. Hoboken : Wiley. ISSN 0926-9959. eISSN 1468-3083. 2018, vol. 32, iss. 11, p. e428-e429. DOI: 10.1111/jdv.15031. [DB: PubMed, MEDLINE, Academic Search Complete, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5.113; AIF: 2.789; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Malinauskienė, Laura. Contact allergy to a meteorite: An interesting consequence of nickel allergy. // Contact dermatitis. Hoboken : Wiley. ISSN 0105-1873. eISSN 1600-0536. 2018, vol. 79, iss. 1, p. 36-37. DOI: 10.1111/cod.12974. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5.504; AIF: 3.890; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Tiplica, G.S.; Boralevi, F; Konno, P; Malinauskienė, Laura; Kaszuba, A; Laurens, C; Saint-Aroman, M; Delarue, A. The regular use of an emollient improves symptoms of atopic dermatitis in children: a randomized controlled study // Journal of the European Academy of dermatology and venereology. Hoboken : Wiley. ISSN 0926-9959. eISSN 1468-3083. 2018, vol. 32, iss. 7, p. 1180-1187. DOI: 10.1111/jdv.14849. [DB: PubMed, MEDLINE, Academic Search Complete, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5.113; AIF: 2.789; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Malinauskienė, Laura; Bruze, Magnus; Isaksson, Marlene. Patch testing with the Swedish baseline series supplemented with a textile dye mix and gold in Vilnius, Lithuania and Malmo, Sweden // Contact dermatitis. Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell. ISSN 0105-1873. eISSN 1600-0536. 2017, vol. 77, iss. 3, p. 189-190. DOI: 10.1111/cod.12802. [DB: MEDLINE, Embase, Current Contents, BIOSIS Previews, Biological Abstracts, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.275; AIF: 3.660; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Chomičienė, Anželika; Stankevičiūtė, Rūta; Malinauskienė, Laura; Grigaitienė, Jūratė; Blažienė, Audra. Rare cause of periorbital and eyelids lesions: discoid lupus erythematosus misdiagnosed as allergy // Annals of allergy, asthma & immunology. New York, NY : Elsevier Science Inc. ISSN 1081-1206. eISSN 1534-4436. 2017, Vol. 119, iss. 6, p. 568-569. DOI: 10.1016/j.anai.2017.09.062. [IF: 3.263; AIF: 4.511; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Linauskienė, Kotryna; Malinauskienė, Laura; Blažienė, Audra. Metals are important contact sensitizers: an experience from Lithuania // BioMed research international. New York : Hindawi. ISSN 2314-6133. 2017, Vol. 2017, Art. no 3964045 [p. 1-6]. DOI: 10.1155/2017/3964045. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, MEDLINE] [IF: 2.583; AIF: 3.298; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
4 Tiplica, George Sorin; Kaszuba, Andrzej; Malinauskienė, Laura; Konno, Pille; Boralevi, Franck; Garrigue, Eric; Saint-Aroman, Marketa; Delarue, Alain. Prevention of flares in children with atopic dermatitis with regular use of an emollient containing glycerol and paraffin: a randomized controlled study // Pediatric dermatology. Hoboken : Wiley. ISSN 0736-8046. eISSN 1525-1470. 2017, Vol. 34, No. 3, p. 282-289. DOI: 10.1111/pde.13113. [IF: 1.041; AIF: 2.419; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
5 Malinauskienė, Laura (sudarytojas); Chomičienė, Anželika (sudarytojas); Kvedarienė, Violeta (sudarytojas); Linauskienė, Kotryna (sudarytojas); Černiauskas, Kęstutis (sudarytojas); Stirbienė, Neringa (sudarytojas); Stankevičiūtė, Rūta (sudarytojas); Žilėnaitė, Eglė (sudarytojas); Blažienė, Audra (sudarytojas). Padidėjusio jautrumo reakcijos jodo kontrastinėms medžiagoms: pacientų ištyrimas ir gydymas : [mokymo priemonė] / [parengė L. Malinauskienė, A. Chomičienė, V. Kvedarienė, K. Linauskienė, K. Černiauskas, N. Stirbienė, R. Stankevičiūtė, E. Žilėnaitė, A. Blažienė]. Vilnius : Akademinė leidyba, 2017. 35 p. ISBN 9789955337119.

2016
1 Linauskienė, Kotryna; Malinauskienė, Laura; Vitkauskaitė, Edvina; Chomičienė, Anželika; Blažienė, Audra. Severe adverse skin reaction and desensitization to sorafenib // Annals of allergy, asthma & immunology. New York, NY : Elsevier Science Inc. ISSN 1081-1206. eISSN 1534-4436. 2016, Vol. 117, Iss. 2, p. 209-210. DOI: 10.1016/j.anai.2016.06.013. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.728; AIF: 4.521; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Linauskienė, Kotryna; Malinauskienė, Laura; Blažienė, Audra. Time trends of contact allergy to the European baseline series in Lithuania. // Contact dermatitis. Hoboken : Wiley. ISSN 0105-1873. eISSN 1600-0536. 2016, Vol. 76, no 6, p. 350-356. DOI: 10.1111/cod.12726. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Complete, Embase, MEDLINE] [IF: 4.335; AIF: 3.588; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Malinauskienė, Laura; Blažienė, Audra; Chomičienė, Anželika; Isaksson, Marlene. Formaldehyde may be found in cosmetic products even when unlabelled // Open medicine. Warsaw : De Gruyter Open LTD. ISSN 2391-5463. 2015, Vol. 10, Iss. 1, p. 323-328. DOI: 10.1515/med-2015-0047. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Malinauskienė, Laura. Textiles // Quick guide to contact dermatitis / Editors: Jeanne Duus Johansen,‎ Jean-Pierre Lepoittevin,‎ Jacob P. Thyssen. Berlin : Springer, 2015. ISBN 9783662477137. p. 183-189.

2014
1 Isaksson, Marlene A.I.; Malinauskienė, Laura. Prick testing in hand eczema // Textbook of hand eczema. Heidelberg : Springer Verlag, 2014. ISBN 9783642395451. eISBN 9783642395468. p. 263-272. DOI: 10.1007/978-3-642-39546-8_25.
2 Malinauskienė, Laura. Alerginės odos ligos. Vilnius : Vaistų žinios, 2014. 272 p. ISBN 9789955884774.
3 Gaidej, Olesia; Didžiokaitė, Gabija; Buterlevičiūtė, Neringa; Paltarackienė, Viktorija; Nakrošytė, Gintarė; Kozlovska, Ana; Malinauskienė, Laura; Kvedarienė, Violeta. Anaphylactic reactions induced by NSAID according to data of Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos // Clinical and translational allergy. London : BioMed Central Ltd. ISSN 2045-7022. 2014, vol. 4, suppl. 3, Abstract no. P24. DOI: 10.1186/2045-7022-4-S3-P24. [DB: Embase, PubMed, GALE (nenaudotinas)]

2013
1 Malinauskienė, Laura; Zimerson, Eric; Bruze, Magnus; Ryberg, Kristina; Isaksson, Marlene. Sensitizing capacity of Disperse Orange 1 and its potential metabolites from azo reduction and their cross-reactivity pattern. // Contact dermatitis. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 0105-1873. 2013, Vol. 69, Iss. 1, p. 40-48. DOI: 10.1111/cod.12078. [DB: Academic Search Premier, Scopus, BIOSIS Previews, Current Contents, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.624; AIF: 3.266; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
2 Malinauskienė, Laura; Isaksson, Marlene; Bruze, Magnus. Systemic contact dermatitis in a gold-allergic patient after treatment with an oral homeopathic drug // Journal of American academy of dermatology. New York : Mosby-Elsevier. ISSN 0190-9622. eISSN 1097-6787. 2013, Vol. 68, Iss. 2, p. E58. DOI: 10.1016/j.jaad.2012.09.013. [DB: Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5.004; AIF: 2.273; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
3 Malinauskienė, Laura; Isaksson, Marlene. Protein contact dermatitis caused by allergy to chapatti flour. // Acta dermato-venereologica. Uppsala : Society for the Publication of Acta Dermato-Venereologica. ISSN 0001-5555. eISSN 1651-2057. 2013, Vol. 93, Iss. 1, p. 91-93. DOI: 10.2340/00015555-1365. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.244; AIF: 2.273; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Malinauskienė, Laura; Bruze, Magnus; Ryberg, Kristina; Zimerson, Erik; Isaksson, Marlene. Contact allergy from disperse dyes in textiles: a review. // Contact dermatitis. Hoboken : Wiley. ISSN 0105-1873. eISSN 1600-0536. 2012, Vol. 68, no 2, p. 65-75. DOI: 10.1111/cod.12001. [DB: Science Citation Index, Scopus, Academic Search Premier, Embase, MEDLINE] [IF: 2.925; AIF: 3.120; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]
2 Malinauskienė, Laura; Zimerson, Erik; Bruze, Magnus; Ryberg, Kristina; Isaksson, Marlene. Are allergenic disperse dyes used for dyeing textiles? // Contact dermatitis. Hoboken : Wiley. ISSN 0105-1873. eISSN 1600-0536. 2012, Vol. 67, no 3, p. 141-148. DOI: 10.1111/j.1600-0536.2012.02129.x. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, MEDLINE] [IF: 2.925; AIF: 3.120; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]
3 Malinauskienė, Laura; Zimerson, Erik; Bruze, Magnus; Ryberg, Kristina; Isaksson, Marlene. Patch testing with the textile dyes Disperse Orange 1 and Disperse Yellow 3 and some of their potential metabolites, and simultaneous reactions to para-amino compounds // Contact dermatitis. Hoboken : Wiley. ISSN 0105-1873. eISSN 1600-0536. 2012, Vol. 67, no 3, p. 130-140. DOI: 10.1111/j.1600-0536.2012.02080.x. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, MEDLINE] [IF: 2.925; AIF: 3.120; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]

2004
1 Stoškutė, Laura; Dubakienė, Rūta; Glumbakaitė, Edita. Occupational contact dermatitis among operating nurses // Contact dermatitis: environmental and occupational dermatitis. ISSN 0105-1873. 2004, vol. 50, no. 3, p. 196-197. [IF: 1.716; AIF: 2.251; Q1 (2004 InCities JCR SCIE)]

2003
1 Stoškutė, Laura; Dubakienė, Rūta; Tamošiūnas, Vytautas. Citokinai alerginio kontaktinio dermatito patogenezėje // Alergologija ir klinikinė imunologija. ISSN 1392-8872. 2003, t. 2, Nr. 1, p. 33-39.
2 Glumbakaitė, Edita; Dubakienė, Rūta; Stoškutė, Laura; Jankauskas, Remigijus; Jurkuvėnas, Vytautas. Medicinos darbuotojų alergija chloro ir ketvirtiniams amonio junginiams = Allergy to quaternary ammonium and chlorine compounds among medical personnel // Alergologija ir klinikinė imunologija. ISSN 1392-8872. 2003, t. 2, Nr. 1, p. 17-24.

2002
1 Glumbakaitė, Edita; Dubakienė, Rūta; Stoškutė, Laura; Jankauskas, Remigijus; Jurkuvėnas, Vytautas. Gumines latekso pirštines naudojančių medicinos darbuotojų alergija lateksui = Allergy to latex among the medical staff, wearing the latex rubber gloves // Alergologija ir klinikinė imunologija. ISSN 1392-8872. 2002, T. 1, Nr. 1-2, p. 52-58.

2001
1 Jankauskas, Remigijus; Glumbakaitė, Edita; Dubakienė, Rūta; Stoškutė, Laura; Jurkuvėnas, Vytautas. Medicinos darbuotojų, dirbančių su cheminėmis dezinfekcijos medžiagomis, darbo sąlygos ir sveikatos būklė // Alergija, astma, imunologija XXI amžiuje : IX Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencijos medžiaga, 2001 m. birželio 20-21 dienos, Vilnius. Vilnius : [Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų d-ja]. 2001, p. 52.
2 Dubakienė, Rūta; Jankauskas, R.; Glumbakaitė, E.; Stoškutė, Laura; Tamošiūnienė, Rūta. Sensitivity to disinfectants among the medical staff working at the surgical departments in Lithuania // Allergy: vol. 56, suppl. 68: XXth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology: abstract book. ISSN 0105-4538. 2001, vol. 56, suppl. 68, p. 239. [IF: 2.852; AIF: 0.000; Q1 (2001 InCities JCR SCIE)]

1999
1 Dubakienė, Rūta; Stoškutė, Laura. Allergy to chemicals in Lithuania // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 1999, suppl. 3, p. 12-15.