VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Laura Linkevičienė' publikacijų sąrašas

2023
1 Gegužinskaitė, Vaiva; Linkevičienė, Laura (temos vadovas); Džiaugytė, Lina (temos vadovas). Paauglių lūkesčiai ortodontiniam gydymui breketų sistema // Studentų mokslinės veiklos LXXV konferencija, Vilnius, 2023 m. gegužės 15–19 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. eISSN 2783-7831. 2023, p. 341. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233). DOI: 10.15388/SMVK.2023.

2022
1 Žekonienė, Jūratė; Linkevičienė, Laura; Ralytė, Modesta. Ortodontinio gydymo įtaka pažeistiems periodonto audiniams = Orthodontic treatment of compromised periodontal tissues // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2022, t. 32, Nr. 1, p. 167-171. DOI: 10.35988/sm-hs.2022.033. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete, DOAJ]
2 Ralytė, Modesta; Linkevičienė, Laura (temos vadovas). Orthodontic patients treated with braces and aligners: comparison of changes in their dietary, oral hygiene and sports habits // Rīga Stradiņš University international student conference 2022 (Rīga, March 24th-25th, 2022): abstract book – Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2022. ISBN 9789934892790. p. 160. Prieiga per internetą: <https://isc.rsu.lv/wp-content/uploads/2022/05/RSU-ISC-2022-Abstract-book-Health-Sciences.pdf>.
3 Ralytė, Modesta; Linkevičienė, Laura (temos vadovas). Ortodontinių breketų sistema gydomų pacientų mitybos, burnos higienos ir sporto įpročių pokyčiai. Jų sąryšis su breketų atsiklijavimu // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 16-20 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 244-245. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 21). DOI: 10.15388/SMVK.2022.
4 Ralytė, Modesta; Linkevičienė, Laura. Ortodontinių breketų sistema gydomų pacientų mitybos, burnos higienos ir sporto įpročių pokyčiai. jų sąryšis su breketų atsiklijavimu // Odontologijos kompasas 2022: Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Tarptautinio kongreso jaunųjų mokslininkų pranešimų tezės : tezių knyga. Vilnius : LR Odontologų rūmai. 2022, p. 27.
5 Linkevičius, Tomas; Alkimavičius, Jonas; Linkevičius, Rokas; Ginevičiūtė, Evelina; Linkevičienė, Laura. Effect of Ti-base abutment gingival height on maintenance of crestal bone in thick biotype patients: a randomized clinical trial with 1-year follow-up // International journal of oral and maxillofacial implants. Hanover Park, IL : Quintessence Publishing Co. Inc. ISSN 0882-2786. eISSN 1942-4434. 2022, vol. 37, iss. 2, p. 320-327. DOI: 10.11607/jomi.9406. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 2.000; AIF: 3.200; Q3 (2022 InCities JCR SCIE)]

2021
1 Linkevičius, Tomas; Linkevičius, Rokas; Ginevičiūtė, Evelina; Alkimavičius, Jonas; Mažeikienė, Asta; Linkevičienė, Laura. The influence of new immediate tissue level abutment on crestal bone stability of subcrestally placed implants: A 1-year randomized controlled clinical trial // Clinical implant dentistry and related research. Hoboken : Wiley. ISSN 1523-0899. eISSN 1708-8208. 2021, vol. 23, iss. 2, p. 259-269. DOI: 10.1111/cid.12979. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, Current Contents, Academic Search Elite] [IF: 4.259; AIF: 3.453; Q1 (2021 InCities JCR SCIE)]

2020
1 Linkevičius, Tomas; Puisys, Algirdas; Linkevicius, Rokas; Alkimavičius, Jonas; Gineviciute, Evelina; Linkeviciene, Laura. The influence of submerged healing abutment or subcrestal implant placement on soft tissue thickness and crestal bone stability. A 2-year randomized clinical trial : original article // Clinical implant dentistry and related research. New York : Wiley. ISSN 1523-0899. eISSN 1708-8208. 2020, vol. 22, no. 4, p. 497-506. DOI: 10.1111/cid.12903. [DB: Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.932; AIF: 3.111; Q1 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Linkevičius, Tomas; Valantiejienė, Vaida; Alkimavičius, Jonas; Grinevičiūtė, Evelina; Andrijauskas, Rolandas; Linkevičienė, Laura. The effect of a polishing protocol on the surface roughness of zirconium oxide // International journal of prosthodontics. Hanover Park, Il : Quintessence Publishing Co, Inc. ISSN 0893-2174. eISSN 1942-4426. 2020, vol. 33, iss. 2, p. 217-223. DOI: 10.11607/ijp.6686. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 1.681; AIF: 3.111; Q4 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Ruškys, Mantas; Vaitiekūnaitė, Urtė; Linkevičienė, Laura (temos vadovas). Tėvų požiūris ir žinios apie vaikų burnos higieną ortodontinio gydymo metu // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 171. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-16].
2 Puisys, Algirdas; Žukauskas, Saulius Kazimieras; Kubilius, Ricardas; Barbeck, Mike; Razukevičius, Dainius; Linkevičiene, Laura; Linkevičius, Tomas. Clinical and histologic evaluations of porcine-derived collagen matrix membrane used for vertical soft tissue augmentation: a case series // The International journal of periodontics & restorative dentistry. Chicago : Quintessence Pub. Co. ISSN 0198-7569. eISSN 1945-3388. 2019, vol. 39, no. 3, p. 341-347. DOI: 10.11607/prd.4097. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), PubMed, Scopus] [IF: 1.513; AIF: 2.240; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Linkevičius, Tomas; Čaplikas, Audrius; Dumbrytė, Irma; Linkevičienė, Laura; Švedienė, Olga. Retention of zirconia copings over smooth and airborne-particle-abraded titanium bases with different resin cements // Journal of prosthetic dentistry. New York : Mosby-Elsevier, Inc. ISSN 0022-3913. eISSN 1097-6841. 2019, vol. 121, no. 6, p. 949-954. DOI: 10.1016/j.prosdent.2018.08.012. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.444; AIF: 2.240; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Dumbrytė, Irma; Vėbrienė, Jūratė; Linkevičienė, Laura; Malinauskas, Mangirdas. Enamel microcracks in the form of tooth damage during orthodontic debonding: a systematic review and meta-analysis of in vitro studies // European journal of orthodontics. Oxford : Oxford University Press. ISSN 0141-5387. 2018, vol. 40, no 6, p. 636-648. DOI: 10.1093/ejo/cjx102. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 1.841; AIF: 2.124; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Linkevičius, Tomas; Linkevičius, Rokas; Alkimavičius, Jonas; Linkevičienė, Laura; Andrijauskas, Paulius; Puišys, Algirdas. Influence of titanium base, lithium disilicate restoration and vertical soft tissue thickness on bone stability around triangular-shaped implants: A prospective clinical trial // Clinical oral implants research. Hoboken : Wiley. ISSN 0905-7161. eISSN 1600-0501. 2018, vol. 29, no. 7, p. 716-724. DOI: 10.1111/clr.13263. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 3.825; AIF: 2.819; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Vasiliauskas, Arūnas; Linkevičienė, Laura; Zaleckas, Linas; Lipnickienė, Asta. Importance and challenges of multidisciplinary cleft patients care // Stomatologija – Baltic Dental and Maxillofacial Journal : The 10th congress of the Baltic Orthodontic Association : 4-7 October, 2018, Vilnius, Lithuania : congress abstracts. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". ISSN 1392-8589. eISSN 1822-301X. 2018, vol. 20, no. 3, p. xvii-xvii. [DB: Scopus, MEDLINE]
4 Linkevičius, Rokas; Linkevičius, Tomas; Puišys, Algirdas; Linkevičienė, Laura; Andrijauskas, Paulius; Linkevičius, Tomas; Alkimavičius, Jonas. Influence of titanium base, lithium disilicate restoration and vertical soft tissue thickness on bone stability around triangular- shaped implants. A prospective clinical trial // Clinical oral implants research : Special Issue: 27th Annual scientific meeting of the European Association for Osseointegration, 11–13 October 2018, [Wien, Austria] / European Association for Osseointegration (EAO). Copenhagen (Denmark) ; Hoboken, USA : John Wiley and Sons, Inc. ISSN 0905-7161. eISSN 1600-0501. 2018, vol. 29, suppl. 17, October, no. 11364, p. 298. DOI: 10.1111/clr.183_13358. [DB: ISI Master Journal List, MEDLINE] [IF: 3.825; AIF: 2.819; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
5 Zaleckas, Linas; Linkevičienė, Laura; Aidukaitė, Greta; Bagušauskaitė, Greta. Vaikų, gimusių su lūpos, alveolinės ataugos ir gomurio nesuaugimais, nuo burnos sveikatos priklausanti gyvenimo kokybė = Oral health-related quality of life in children with orofacial clefts // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 1, p. 10-16. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.002. [DB: Index Copernicus, ERA, DOAJ, Academic Search Complete, Academic OneFile]

2017
1 Dumbrytė, Irma; Linkevičienė, Laura; Linkevičius, Tomas; Malinauskas, Mangirdas. Does orthodontic debonding lead to tooth sensitivity? Comparison of teeth with and without visible enamel microcracks // American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics. New York : Mosby-Elsevier. ISSN 0889-5406. eISSN 1097-6752. 2017, Vol. 151, Iss. 2, p. 284-291. DOI: 10.1016/j.ajodo.2016.06.036. [DB: MEDLINE, Embase, CINAHL Complete, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.842; AIF: 2.135; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Dumbryte, Irma; Linkevičienė, Laura; Linkevičius, Tomas; Malinauskas, Mangirdas. Enamel microcracks in terms of orthodontic treatment: A novel method for their detection and evaluation // Dental materials journal. Tokyo : The Japanese Society for Dental Materials and Devices. ISSN 0287-4547. eISSN 1881-1361. 2017, Vol. 36, Iss. 4, p. 438-446. DOI: 10.4012/dmj.2016-264. [DB: MEDLINE, Embase, Compendex, Biotechnology Research Abstracts, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.205; AIF: 3.291; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Dumbrytė, Irma; Jonavičius, Tomas; Linkevičienė, Laura; Linkevičius, Tomas; Pečiulienė, Vytautė; Malinauskas, Mangirdas. The prognostic value of visually assessing enamel microcracks: Do debonding and adhesive removal contribute to their increase? // Angle orthodontist. Lawrence, KS : E. H. Angle Orthodontists Research & Education Foundation, Inc. ISSN 0003-3219. eISSN 1945-7103. 2016, Vol. 86, No. 3, p. 437-447. DOI: 10.2319/021115-93.1. [DB: Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.366; AIF: 1.996; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Bradulskaitė, Dovilė; Gutauskas, Kristupas; Linkevičienė, Laura; Zaleckas, Linas; Berlin, Vilija. Protinių dantų šalinimas:ortodontinės indikacijos // Stomatologija. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". ISSN 1392-8589. 2016, T. 18, suppl. 1, p. 12-15.

2015
1 Linkevičius, Tomas; Puišys, Algirdas; Švedienė, Olga; Linkevičius, Rokas; Linkevičienė, Laura. Radiological comparison of lasermicrotextured and platform-switched implants in thin mucosal biotype // Clinical oral implants research. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 0905-7161. 2015, Vol. 26, iss. 5, p. 599-605. DOI: 10.1111/clr.12544. [DB: EBSCOHost (nenaudotinas), Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.464; AIF: 2.377; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Puišys, Algirdas; Vindašiūtė, Eglė; Linkevičienė, Laura; Linkevičius, Tomas. The use of acellular dermal matrix membrane for vertical soft tissue augmentation during submerged implant placement: a case series // Clinical oral implants research. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 0905-7161. eISSN 1600-0501. 2015, Vol. 26, iss. 4, p. 465-470. DOI: 10.1111/clr.12401. [DB: Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas), MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.464; AIF: 2.377; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
3 Linkevičius, Tomas; Puišys, Algirdas; Steigmann, Marius; Vindašiūtė, Eglė; Linkevičienė, Laura. Influence of vertical soft tissue thickness on crestal bone changes around implants with platform switching: a comparative clinical study // Clinical implant dentistry and related research. Chichester : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. ISSN 1523-0899. eISSN 1708-8208. 2015, Vol. 17, No. 6, p. 1228-1236. DOI: 10.1111/cid.12222. [DB: Scopus, MEDLINE, ProQuest (nenaudotinas), PubMed, EBSCOHost (nenaudotinas), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.152; AIF: 1.838; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
4 Linkevičius, Tomas; Puišys, Algirdas; Linkevičienė, Laura; Pečiulienė, Vytautė; Schlee, Markus. Crestal bone stability around implants with horizontally matching connection after soft tissue thickening: a prospective clinical trial // Clinical Implant Dentistry and Related Research. Chichester : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. ISSN 1523-0899. eISSN 1708-8208. 2015, Vol. 17, iss. 3, p. 497-508. DOI: 10.1111/cid.12155. [DB: MEDLINE, ProQuest (nenaudotinas), PubMed, EBSCOHost (nenaudotinas), Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.152; AIF: 1.838; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
5 Dumbrytė, Irma; Jonavičius, Tomas; Linkevičienė, Laura; Linkevičius, Tomas; Pečiulienė, Vytautė; Malinauskas, Mangirdas. Enamel cracks evaluation - a method to predict tooth surface damage during the debonding // Dental materials journal. Tokyo : J-STAGE. ISSN 0287-4547. eISSN 1881-1361. 2015, Vol. 34, no 6, p. 828-834. DOI: 10.4012/dmj.2015-085. [DB: Current Abstracts, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.087; AIF: 3.007; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]
6 Vindašiūtė, Eglė; Puišys, Algirdas; Maslova, Natalija; Linkevičienė, Laura; Pečiulienė, Vytautė; Linkevičius, Tomas. Clinical factors influencing removal of the cement excess in implant-supported restorations // Clinical implant dentistry and related research. Chichester : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. ISSN 1523-0899. 2015, Vol. 17, iss. 4, p. 771-778. DOI: 10.1111/cid.12170. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed, MEDLINE] [IF: 4.152; AIF: 1.838; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Linkevičienė, Laura; Žekonienė, Jūratė; Brazys, Martynas; Aleksandravičiūtė, Ada. Periodontologinių pacientų ortodontinis gydymas // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2014, t. 16, nr. 2, p. 15-21. [DB: Scopus, MEDLINE]
2 Bernotienė, Akvilė; Banevičiūtė, Miglė; Ivanauskaitė, Deimantė; Grigaitė, Gailutė; Linkevičienė, Laura. Validation of tretment difficulty prediction of impacted maxxilary canine // The 14th Congress of the European Academy of dento-maxillofacial radiology, 25-28 June, 2014, Cluj-Napoca, Romania : abstract book. Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu”. 2014, p. 126.

2013
1 Matulevičienė, Aušra; Preikšaitienė, Eglė; Linkevičienė, Laura; Radavičius, Marijus; Molytė, Alma; Utkus, Algirdas; Kučinskas, Vaidutis. Heterogeneity of oral clefts in relation to associated congenital anomalies // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2013, t. 49, nr. 2, p. 61-66. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1302/1302-03e.htm> [žiūrėta 2013-08-26]. [DB: MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.508; AIF: 4.036; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]
2 Laktionkinienė, Ieva; Ivanauskaitė, Deimantė; Linkevičienė, Laura. Viršutinio žandikaulio retinuotos ilties radiologinės diagnostikos galimybės, planuojant ortodontinį gydymą // Stominfo. Kaunas : UAB „Vitae Litera“. ISSN 1822-3087. 2013, nr. 2, p. 33-39.
3 Linkevičius, Tomas; Puišys, Algirdas; Vindašiūtė, Eglė; Linkevičienė, Laura; Apse, Peteris. Does residual cement around implant-supported restorations cause peri-implant disease? A retrospective case analysis // Clinical oral implants research. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 0905-7161. 2013, vol 24, no 11, p. 1179-1184. DOI: 10.1111/j.1600-0501.2012.02570.x. [DB: Embase, Scopus, Academic Search Premier, Academic Search Complete, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.123; AIF: 2.320; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
4 Linkevičius, Tomas; Vindašiūtė, Eglė; Puišys, Algirdas; Linkevičienė, Laura; Maslova, Natalija; Pūrienė, Alina. The influence of the cementation margin position on the amount of undetected cement. A prospective clinical study // Clinical oral implants research. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 0905-7161. 2013, vol 24, no 1, p. 71-76. DOI: 10.1111/j.1600-0501.2012.02453.x. [DB: Embase, Scopus, Academic Search Premier, Academic Search Complete, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.123; AIF: 2.320; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
5 Dumbrytė, Irma; Linkevičienė, Laura; Malinauskas, Mangirdas; Linkevičius, Tomas; Pečiulienė, Vytautė; Tikuišis, Kristupas Kazimieras. Evaluation of enamel micro-cracks characteristics after removal of metal brackets in adult patients // European journal of orthodontics. Oxford : Oxford University Press. ISSN 0141-5387. 2013, Vol. 35, iss. 3, p. 317-322. DOI: 10.1093/ejo/cjr137. [DB: Current Abstracts, TOC Premier, Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Embase] [IF: 1.390; AIF: 1.703; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Laktionkinienė, Ieva; Linkevičienė, Laura. Kleidokranialinės displazijos diagnostikos ir gydymo galimybės // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2012, Vol. 14, no. 1, suppl. p. 5-12. [DB: Scopus, MEDLINE]
2 Švedienė, Olga; Linkevičius, Tomas; Vindašiūtė, Eglė; Puišys, Algirdas; Linkevičienė, Laura. The influence of implant placement depth and impression material on the stability of an open tray impression coping // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2012, Vol. 14, suppl. 8, p. 41. [DB: Scopus, MEDLINE]
3 Dumbrytė, Irma; Linkevičienė, Laura; Malinauskas, Mangirdas; Linkevičius, Tomas; Pečiulienė, Vytautė; Jonavičius, Tomas. Comparison of enamel cracks characteristics after removal of metal and ceramic brackets in young patients // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2012, Vol. 14, suppl. 8, p. 45. [DB: Scopus, MEDLINE]
4 Linkevičius, Tomas; Vindašiūtė, Eglė; Puišys, Algirdas; Linkevičienė, Laura; Švedienė, Olga. Influence of the temperature on the cement disintegration in cement-retained implant restorations // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2012, Vol. 14, no. 4, p. 114-117. Prieiga per internetą: <http://www.sbdmj.com/124/124-03.pdf> [žiūrėta 2013-02-19]. [DB: Scopus, MEDLINE]
5 Linkevičius, Tomas; Švedienė, Olga; Vindašiūtė, Eglė; Linkevičienė, Laura. The influence of implant placement depth and impression material on the stability of an open tray impression coping // Journal of prosthetic dentistry. Philadelphia : Mosby, Inc. ISSN 0022-3913. 2012, vol. 108, no. 4, p. 238-243. DOI: 10.1016/S0022-3913(12)60169-3. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Abstracts, TOC Premier, MEDLINE, Scopus] [IF: 1.724; AIF: 1.739; Q2 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Gibavičiūtė, Ieva; Dumbrytė, Irma; Andziulienė, Irma; Linkevičienė, Laura. Viršutinio žandikaulio šoninių kandžių hipodontijos gydymo metodai // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2011, vol. 13, no. 1, p. 15-19. [DB: Scopus, MEDLINE]
2 Zaleckas, Linas; Linkevičienė, Laura; Olekas, Juozas; Kutra, Nerijus. The comparison of different surgical techniques used for repair of complete unilateral cleft lip = Visiškų vienpusių viršutinės lūpos nesuaugimų skirtingų operacijos metodikų rezultatų palyginimas // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, nr. 2, p. 85-90. Prieiga per internetą: <https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiZlpf_4K7WAhUpYZoKHWWJCSYQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fmedicina.lsmuni.lt%2Fmed%2F1102%2F1102-02e.pdf&usg=AFQjCNGR45tQtbIsqtUvg_pt92h0YyLjTw> [žiūrėta 2012-01-04]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE] [IF: 0.423; AIF: 3.900; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]
3 Linkevičius, Tomas; Švedienė, Olga; Vindašiūtė, Eglė; Linkevičienė, Laura. A technique for making impressions of deeply placed implants // Journal of prosthetic dentistry. Philadelphia : Mosby, Inc. ISSN 0022-3913. 2011, vol. 106, no. 3, p. 204-205. DOI: 10.1016/S0022-3913(11)60124-8. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Abstracts, TOC Premier, MEDLINE, Scopus, Embase] [IF: 1.324; AIF: 1.674; Q2 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Vasiliauskas, A.; Šidlauskas, A.; Šaferis, V.; Adaškevičius, R.; Linkevičienė, L. Applications of 3D maxillary dental arch scanning for mathematical prediction of orthodontic treatment need for complete unilateral cleft lip and palate patients // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. eISSN 2029-5731. 2010, Nr. 4, p. 107-112. Prieiga per internetą: <http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/9891> [žiūrėta 2020-02-28]. [DB: DOAJ, Scopus, INSPEC, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Computers & Applied Sciences Complete] [IF: 0.659; AIF: 1.462; Q3 (2010 InCities JCR SCIE)]
2 Dumbrytė, Irma; Linkevičienė, Laura; Gibavičiūtė, Ieva. Pirminis dantų dygimo sutrikimas // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2010, vol. 12, no. 1, p. 25-29. [DB: Scopus, MEDLINE]

2009
1 Matulevičienė, Aušra; Ambrozaitytė, Laima; Preikšaitienė, Eglė; Utkus, Algirdas; Linkevičienė, Laura; Aleksiūnienė, Beata; Dagytė, Evelina; Čiuladaitė, Živilė; Šliužas, Vytautas; Kučinskas, Vaidutis. Spectrum of oral clefts in the light of contemporary research study // European journal of human genetics. London : Nature Publishing Group. ISSN 1018-4813. 2009, vol. 17, suppl. 2, p. 74. Prieiga per internetą: <https://www.eshg.org/fileadmin/www.eshg.org/abstracts/ESHG2009Abstracts.pdf> [žiūrėta 2018-11-21]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 3.564; AIF: 4.368; Q2 (2009 InCities JCR SCIE)]
2 Nikopensius, Tiit; Ambrozaitytė, Laima; Ludwig, Kerstin U.; Birnbaum, Stefanie; Jagomägi, Triin; Saar, Mare; Matulevičienė, Aušra; Linkevičienė, Laura; Herms, Stefan; Knapp, Michael; Hoffmann, Per; Nöthen, Markus M.; Kučinskas, Vaidutis; Metspalu, Andres; Mangold, Elisabeth. Replication of novel susceptibility locus for nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate on chromosome 8q24 in Estonian and Lithuanian patients // American journal of medical genetics. Part A. ISSN 1552-4825. 2009, vol. 149A, no. 11, p. 2551-2553. DOI: 10.1002/ajmg.a.33024. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Wiley InterScience, MEDLINE, BIOSIS Previews] [IF: 2.404; AIF: 4.515; Q3 (2009 InCities JCR SCIE)]
3 Dumbrytė, Irma; Ivanauskaitė, Deimantė; Linkevičienė, Laura. Įprastinio radiologinio tyrimo metodai mesiodens padėčiai nustatyti // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2009, vol. 11, no. 3, p. 17-23. [DB: Scopus, MEDLINE]
4 Tamošiūnaitė, Irma; Dumbrytė, Irma; Linkevičienė, Laura; Pūrienė, Alina. Ortodontinio gydymo ypatumai pacientams, sergantiems bronchine astma, cukriniu diabetu, alergiškiems ortodontinio gydymo metu naudojamoms medžiagoms // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2009, vol. 11, no. 3, p. 28-32. [DB: Scopus, MEDLINE]

2008
1 Baseckas, Mindaugas; Čepulis, Vytautas; Grybauskas, Simonas; Ivanauskaitė, Deimantė; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Linkevičienė, Laura; Pavilonis, Salezijus; Purlienė, Ineta; Rimkuvienė, Jūratė; Rizgelienė, Renata; Šileikis, Petras; Vaičiūnas, Renaldas; Zaleckas, Linas; Olekas, Juozas (sudarytojas). Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija : vadovėlis / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Juozas Olekas ; Aut.: Mindaugas Baseckas, Vytautas Čepulis, Simonas Grybauskas, Deimantė Ivanauskaitė, Rūta Kaladytė-Lokominienė, Laura Linkevičienė, Juozas Olekas, Salezijus Pavilonis, Irena Purlienė, Jūratė Rimkuvienė, Renata Rizgelienė, Petras Šileikis, Renaldas Vaičiūnas, Linas Zaleckas. Vilnius : Vaistų žinios, 2008. 710 p. ISBN 9789955884095.
2 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina; Linkevičienė, Laura; Grigaitė, Gailutė; Kutkauskienė, Jelena. The orthodontic treatment in Lithuania: accessibility survey // Stomatologija: vol. 10, suppl. 5 : 3-oji Baltijos šalių odontologijos mokslinė konferencija, 2008 m. lapkričio 6-8 d., Vilnius. ISSN 1392-8589. 2008, vol. 10, suppl. 5, p. 18. [DB: Scopus, MEDLINE]
3 Linkevičienė, Laura; Zaleckas, Linas; Olekas, Juozas; Martusevičiūtė, Jūratė; Utkus, Algirdas; Matulevičienė, Aušra; Radavičius, Marijus. The influence of cheiloplasty on maxillary cleft size // Stomatologija: vol. 10, suppl. 5 : 3-oji Baltijos šalių odontologijos mokslinė konferencija, 2008 m. lapkričio 6-8 d., Vilnius. ISSN 1392-8589. 2008, vol.. 10, suppl. 5, p. 21. [DB: Scopus, MEDLINE]
4 Brukienė, Vilma; Šinkūnaitė, Lina; Pūrienė, Alina; Linkevičienė, Laura. Neįgaliųjų ir pacientų su specialiosiomis reikmėmis odontologinė priežiūra : praktikos vadovas odontologijos specialybės studentams ir gydytojams odontologams. Vilnius : Progretus, 2008. 162 p. ISBN 9789955781202.
5 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina; Linkevičienė, Laura; Grigaitė, Gailutė; Kutkauskienė, Jelena. The orthodontic treatment in Lithuania: Accessibility survey // Stomatologija. ISSN 1392-8589. 2008, vol. 10, no. 3, p. 107-112. Prieiga per internetą: <http://www.sbdmj.com/083/083-05.pdf>. [DB: Scopus, MEDLINE]
6 Dumbrytė, Irma; Tamoševičiūtė, Irma; Linkevičienė, Laura; Almonaitienė, Rūta; Pečiulienė, Vytautė. Proksimalinių paviršių emalio redukcija // Stomatologija. ISSN 1392-8589. 2008, vol. 10, no. 3, suppl, p. 21-28. [DB: Scopus, MEDLINE]
7 Almonaitis, Vytenis; Čestovas, S.; Gaigalaitė, I.; Kaulinienė, Z.; Kobs, Giedrė; Linkevičienė, Laura; Linkevičius, Tomas; Mameniškis, V.; Mickus, J.; Paškevičienė, Sandra; Pletkus, Rolandas; Repšienė, S.; Rutkūnas, Vygandas; Stanapėdis, K. Dantų technologija: teorija ir praktika : vadovėlis ; sudarytojai Zigrida Kaulinienė, Valdas Mameniškis. Vilnius : Vaistų žinios, 2008. 587 p. ISBN 9789955884071.
8 Gibavičiūtė, Ieva; Linkevičienė, Laura; Žekonienė, Jūratė; Pūrienė, Alina. Dantenų recesijos ortodontijoje // Stomatologija. ISSN 1392-8589. 2008, vol. 10, no. 4, suppl, p. 16-22. [DB: MEDLINE]
9 Kaušylienė, Angelė (sudarytojas); Čepukas, Raimundas (sudarytojas); Kaušylienė, A.; Elijošaitienė, V.; Kairienė, E.; Rudėnienė, V.; Prelgauskienė, S.; Naruševičienė, O.; Mameniškis, V.; Šapkauskas, K.; Ivanauskaitė, Deimantė; Gečiauskienė, K.; Bendinskaitė, Rūta; Janulevičiūtė, I.; Maciulevičius, D.; Rutkūnas, Vygandas; Griškaitė-Šatkauskienė, R.; Žekonienė, Jūratė; Brukienė, Vilma; Linkevičienė, Laura; Baseckas, Mindaugas; Gaigalaitė, I.; Pečiulienė, Vytautė; Druktenis, Saulius. Gydytojo odontologo padėjėjo veikla: teorija ir praktika : vadovėlis / sudarytojai: Angelė Kaušylienė, Raimundas Čepukas ; [autoriai: A. Kaušylienė ... [et al.]. Vilnius : Vaistų žinios, 2008. 960 p. ISBN 9789955884088.

2007
1 Zarakauskaitė, Eglė; Matulevičienė, Aušra; Utkus, Algirdas; Linkevičienė, Laura; Kučinskas, Vaidutis. Orofacial clefts with associated anomalies in Lithuania // European journal of human genetics: European human genetics conference 2007, Nice, France, 2007, June 16-19. London : Nature Publishing Group. ISSN 1018-4813. 2007, vol. 15, suppl. 1, p. 81. Prieiga per internetą: <https://www.eshg.org/fileadmin/www.eshg.org/abstracts/ESHG2007Abstracts.pdf>. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 4.003; AIF: 4.316; Q2 (2007 InCities JCR SCIE)]
2 Maulina, Inese; Priede, Dace; Linkevičienė, Laura; Akota, Ilze. The influence of early orthodontic treatment on the growth of craniofacial complex in deciduous occlusion of unilateral cleft lip and palate patients // Stomatologija. ISSN 1392-8589. 2007, t. 9, nr. 3, p. 91-96. Prieiga per internetą: <http://www.sbdmj.com/073/073-05.pdf> [žiūrėta 2008-07-22]. [DB: MEDLINE]
3 Morkūnienė, Aušra; Steponavičiūtė, Danguolė; Ambrozaitytė, Laima; Utkus, Algirdas; Linkevičienė, Laura; Kučinskas, Vaidutis. Are TGFA, TGFB3, GABRB3, RARA and BCL3 loci associated with nonsyndromic orofacial clefts? A Lithuanian study = Ar TGFA, TGFB3, GABRB3, RARA ir BCL3 genai susiję su nesindrominiais burnos ir veido įskilumais? Lietuvos tyrimai // Biologija. ISSN 1392-0146. 2007, nr. 1, p. 1-6. [DB: CAB Abstracts, VINITI, TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO), Zoological Record]
4 Zarakauskaitė, Eglė; Matulevičienė, Aušra; Utkus, Algirdas; Kučinskas, Vaidutis; Linkevičienė, Laura. Orofacial clefts with associated anomalies in Lithuania = Su lūpos ir/ar gomurio nesuaugimu susijusios anomalijos Lietuvoje // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2007, vol. 14, no. 1, p. 17-23. [DB: TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO), Index Copernicus]

2006
1 Kučinskas, Vaidutis; Steponavičiūtė, Danguolė; Morkūnienė, Aušra; Chung, M.Y.; Šliužas, Vytautas; Chen, Y.J.; Linkevičienė, Laura; Utkus, Algirdas. Locating genes for oral-facial clefting in humans // Human genomics and public health : international symposium and XXXI annual conference of Indian Society of Human Genetics, February 27 - March 1, 2006 : abstracts. New Delhi. 2006, p. 7-8.
2 Kučinskas, Vaidutis; Steponavičiūtė, Danguolė; Morkūnienė, Aušra; Chung, M.Y.; Šliužas, Vytautas; Chen, Y.J.; Linkevičienė, Laura; Utkus, Algirdas. Investigation of the genetic basis of oral-facial clefting in humans // European journal of human genetics. London : Nature Publishing Group. ISSN 1018-4813. 2006, vol. 14, suppl. 1, p. 348. [IF: 3.697; AIF: 4.370; Q2 (2006 InCities JCR SCIE)]

2005
1 Kučinskas, Vaidutis; Morkūnienė, Aušra; Kasperavičiūtė, Dalia; Utkus, Algirdas; Linkevičienė, Laura. Linking candidate-genes to orofacial clefts in Lithuania population // The American society of human genetics 55th annual meeting: abstracts, October 25-29, 2005, USA. 2005, p. 300.
2 Morkūnienė, Aušra; Utkus, Algirdas; Kasperavičiūtė, Dalia; Linkevičienė, Laura; Kučinskas, Vaidutis. Linking TGFA gene to Cleft Lip with or without cleft plate // European journal of human genetics. London : Nature Publishing Group. ISSN 1018-4813. 2005, vol. 13, suppl. 1, p. 318. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.251; AIF: 4.417; Q2 (2005 InCities JCR SCIE)]
3 Utkus, Algirdas; Linkevičienė, Laura; Kučinskas, Vaidutis. Oral clefts: associations with epidemiological and clinical characteristics among newborns in Lithuania, 1993-1997 // European journal of human genetics. London : Nature Publishing Group. ISSN 1018-4813. 2005, vol. 13, suppl. 1, p. 121. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.251; AIF: 4.417; Q2 (2005 InCities JCR SCIE)]
4 Linkevičienė, Laura; Olekas, Juozas; Zaleckas, Linas; Kapušinskas, Gediminas. Relation between the severity of palatal cleft and maxillary dental arch size = Vilko gomurio pločio ir viršutinio žandikaulio dantų lanko dydžio sąsajos // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2005, t. 12, no. 1, p. 54-57. [DB: Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier]

2004
1 Vasiliauskas, Arūnas; Utkus, Algirdas; Matulevičienė, Aušra; Linkevičienė, Laura; Kučinskas, Vaidutis. The incidence of cleft lip and/or palate among newborns in Lithuania, 1993-1997 = Lūpos ir (ar) gomurio nesuaugimų dažnumas Lietuvos naujagimių grupėje 1993-1997 metais // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2004, vol. 11, no. 2, p. 1-6. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Linkevičienė, Laura; Martusevičiūtė, Jūratė; Lipnickienė, Asta. Vaikų su lūpos, alveolinės ataugos ir gomurio nesuaugimais gydymas // Sveikata : medicinos mokslo, sveikos gyvensenos, sveikatos kultūros propagavimo žurnalas. ISSN 1392-4907. 2003, nr. 11-12, p. 46-48.