VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Laimutė Samsonienė' publikacijų sąrašas

2023
1 Daunytė, Kotryna Ugnė; Aleksienė, Vilmantė; Samsonienė, Laimutė. Asmenų, sergančių išsėtine skleroze, improvizacijos profilių vertinimas, taikant grupinę muzikos terapiją. Atvejo analizė = Assessment of improvisation profiles of people with multiple sclerosis using group music therapy. Case analysis // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2023, t. 33, Nr. 2, p. 48-56. DOI: 10.35988/sm-hs.2023.049. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete]
2 Bičiūnaitė, Monika; Samsonienė, Laimutė. Moterų, sergančių išsėtine skleroze, psichoemocinės sveikatos raiška, taikant dramos terapiją = Expression of psychoemotional health in women with multiple sclerosis through drama therapy // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2023, t. 33, Nr. 2, p. 33-41. DOI: 10.35988/sm-hs.2023.047. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete]
3 Mykolaitytė, Jurgita; Samsonienė, Laimutė. Sporto veteranų psichoemocinė sveikata ir socialinio vaidmens identitetas. Sisteminė literatūros apžvalga = Psychoemotional health and social identity of sports veterans. Systematic literature review // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2023, Nr. 2(101), p. 68-73. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2023.2(101)/VS%202023%202(101)%20LIT%20A%20Sporto%20veteranai.pdf>. [DB: Index Copernicus]
4 Šeškutė, Eimantė; Samsonienė, Laimutė. Baleto artisčių psichosocialinės sveikatos raiška // Saugi, tvari ir inovatyvi aplinka sveikam ir kokybiškam gyvenimui: tarptautinė mokslinė konferencija, 2023 m. kovo 22-24 d. : pranešimų tezės. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2023. eISBN 9786094811715. p. 69. Prieiga per internetą: <https://www.ku.lt/uploads/documents/files/SVMF/Konferencijos/SvMF%20konferencija/Konferencija_2023.pdf>.
5 Markauskienė, Rimantė; Rimkevičienė, Violeta; Samsonienė, Laimutė. Psichosocialinės sveikatos poreikių raiška, taikant dramos terapinius žaidimus pacientėms patiriančioms depresiją // Saugi, tvari ir inovatyvi aplinka sveikam ir kokybiškam gyvenimui: tarptautinė mokslinė konferencija, 2023 m. kovo 22-24 d. : pranešimų tezės. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2023. eISBN 9786094811715. p. 71. Prieiga per internetą: <https://www.ku.lt/uploads/documents/files/SVMF/Konferencijos/SvMF%20konferencija/Konferencija_2023.pdf>.
6 Pakalenkaitė, Audronė; Samsonienė, Laimutė. Sveikatinimo veiksmingumas ir specialieji poreikiai = Health effectiveness and special needs // Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Saugi, tvari ir inovatyvi aplinka sveikam ir kokybiškam gyvenimui." Pranešimų tezės. 2023 m. kovo 22–24 d. Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 2023. ISBN 9786094811715. p. 72. Prieiga per internetą: <https://svmf.ku.lt/uploads/structure/docs/7482_0486c94f7ea69a3012131de440bf8f41.pdf> [žiūrėta 2023-09-27].
7 Kašėtaitė, Gailė; Samsonienė, Laimutė. Integralūs sveikatos veiksniai: amžius, fizinis aktyvumas ir somatiniai negalavimai = Integral determinants of health: age, physical activity and the expression of somatisation // Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Saugi, tvari ir inovatyvi aplinka sveikam ir kokybiškam gyvenimui." Pranešimų tezės. 2023 m. kovo 22–24 d. Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 2023. ISBN 9786094811715. p. 73. Prieiga per internetą: <https://svmf.ku.lt/uploads/structure/docs/7482_0486c94f7ea69a3012131de440bf8f41.pdf> [žiūrėta 2023-09-27].

2022
1 Samsonienė, Laimutė. Sociopsichologiniai veiksniai veteranų sporte // Sporto mokslas: Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Ateities sporto mokslas-2022: fizinių ir psichosocialinių aspektų aktualijos“ : tezės. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2022, Nr. 1(101), p. 85-86. DOI: 10.15823/sm.2022.101. [DB: Index Copernicus]
2 Samsonienė, Laimutė; Juozapavičiūtė, Gabrielė; Baranauskas, Marius. Socialinių, medicinos ir sveikatos mokslų studentų fizinio aktyvumo įpročiai ir sąsajos su somatizacijos simptomatika COVID-19 pandemijos laikotarpiu // Sporto mokslas: Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Ateities sporto mokslas-2022: fizinių ir psichosocialinių aspektų aktualijos“ : tezės. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2022, Nr. 1(101), p. 83-84. DOI: 10.15823/sm.2022.101. [DB: Index Copernicus]
3 Samsonienė, Laimutė; Abraitytė, Lauryna. Sportininkų, turinčių negalią, reabilitacijos organizavimo aktualijos // Sporto mokslas: Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Ateities sporto mokslas-2022: fizinių ir psichosocialinių aspektų aktualijos“ : tezės. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2022, Nr. 1(101), p. 86-87. DOI: 10.15823/sm.2022.101. [DB: Index Copernicus]
4 Samsonienė, Laimutė; Aleksienė, Vilmantė; Daunytė, Kotryna Ugnė. Saviveiksmingumo kaita taikant improvizacinę muzikos terapiją sergantiesiems išsėtine skleroze // Sporto mokslas: Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Ateities sporto mokslas-2022: fizinių ir psichosocialinių aspektų aktualijos“ : tezės. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2022, Nr. 1(101), p. 79-80. DOI: 10.15823/sm.2022.101. [DB: Index Copernicus]
5 Samsonienė, Laimutė; Zvicevičienė, Solveiga; Lučiūnienė, Monika. Kompleksinę negalią turinčių paauglių funkcinės veiklos kaita, taikant šokamojo folkloro programą = The association between dance folklore and functional activities in adolescents with complex disabilities: a case study // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2022, t. 32, Nr. 2, p. 120-125. DOI: 10.35988/sm-hs.2022.063. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete, ERA]

2021
1 Narkauskaitė-Nedzinskienė, Laura; Valentienė, Jolanta; Samsonienė, Laimutė; Minsevičiūtė, Gabrielė. Reassess prevalence of psychoactive substances use in a Lithuanian women‘s prison after 8 years // Annals of short reports. San Diego : Remedy Publications LLC. ISSN 2640-6691. 2021, vol. 4, art. no. 1069, p. [1-5]. [DB: Index Copernicus]
2 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Samsonienė, Laimutė; Stukas, Rimantas. Dietary acid-base balance in high-performance athletes // Body composition and physical health in sports practice: printed edition of the Special Issue published in International Journal of Environmental Research and Public Health / editor Stefania Toselli. Basel : MDPI, 2021. ISBN 9783036512013. eISBN 9783036512006. p. 59-77.
3 Žukauskienė, Milda; Samsonienė, Laimutė. Eisenos treniruoklio „EIK“ naudojimo galimybės senyvo amžiaus asmenims po galvos smegenų kraujotakos sutrikimo = Possibilities of using the gait trainer EIK for post stroke elderlies // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 1, p. 93-103. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.019. [DB: Index Copernicus]
4 Goriajeva, Sofija; Samsonienė, Laimutė. Krūties vėžiu sergančių moterų sveikatos sąlygojama gyvenimo kokybė Covid – 19 pandemijos laikotarpiu = Integral approach to health and for the quality of life of women with breast cancer during the Covid – 19 pandemic // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 51-55. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.035. [DB: Index Copernicus]
5 Samsonienė, Laimutė. The diversity of successful aging: the empowerment of sports veterans // Active aging - new challenges and new opportunities: virtual EGREPA Conference 2021 : book of abstracts. Münster : University of Münster, 2021. ISBN 9783000688249. p. 82.
6 Komžienė, Ramunė; Žukauskienė, Milda; Samsonienė, Laimutė. Student recreational physical activity during the COVID -19 pandemic period // IV. International conference on COVID-19 studies, April 17-19, 2021 İstanbul: proceedings book / editors: Gönül Gürol Çiftçi, Yonca Unlubas. Istanbul, 2021. ISBN 9786257720359. p. 378. Prieiga per internetą: <https://gavsispanel.gelisim.edu.tr/Document/etuncay/20210507010846076_39bb198c-3edb-4966-a59b-92e4ecad6c25.pdf>.
7 Komžienė, Ramunė; Valterytė, Neda; Žukauskienė, Milda; Samsonienė, Laimutė; Nedzinskienė, Laura. Effects of COVID-19 quarantine on physical activity and psycho-emotional health // Baltic journal of sport and health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2021, no. 2(121), p. 4-10. DOI: 10.33607/bjshs.v2i121.1082. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Narkauskaitė-Nedzinskienė, Laura; Samsonienė, Laimutė; Karanauskienė, Diana; Stankutė, Vilma. Psychomotor abilities of elderly people and their motivation to participate in organized physical activity // Experimental aging research. Philadelphia : Taylor & Francis Inc. ISSN 0361-073X. eISSN 1096-4657. 2020, vol. 46, iss. 3, p. 257-271. DOI: 10.1080/0361073X.2020.1743614. [DB: PsycInfo, CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts, MEDLINE, BIOSIS Previews, Abstracts in Social Gerontology, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.645; AIF: 3.986; Q4 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Kalvaitienė, Eglė; Gaupšienė, Alma; Samsonienė, Laimutė. Moterų po krūties vėžio operacijos reabilitacija, taikant šiaurietišką ėjimą = Women after breast cancer surgery rehabilitation by applying Nordic walking // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 118-123. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.020. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, DOAJ, ERA]
3 Samsonienė, Laimutė. Sociopsichologiniai veiksniai veteranų sporte // Sporto mokslas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2020, Nr.1, p. 84. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/utiyq3rawzwbuewhe3qrq1yyanpfw5s1> [žiūrėta 2020-05-20]. [DB: Index Copernicus]
4 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Samsonienė, Laimutė; Stukas, Rimantas. Dietary acid-base balance in high-performance athletes // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. eISSN 1660-4601. 2020, vol. 17, iss. 15, art. no. 5332, p. [1-19]. DOI: 10.3390/ijerph17155332. [DB: PubMed Central, MEDLINE, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
5 Machnin, Roman; Žukauskienė, Milda; Samsonienė, Laimutė. Schroth terapijos poveikis pacientų su idiopatine skolioze kvėpavimo funkcijai reabilitacijos laikotarpiu = The influence of schroth therapy on pulmonary function of patients with idiopathic scoliosis // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 4, p. 29-36. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.090. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Samsonienė, Laimutė; Kalvaitienė, Eglė. Rehabilitation for women after breast cancer surgery by applying Nordic walking // 21st European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 1-6 May 2018, Vilnius, Lithuania : abstract book / European Society of PRM, Lithuanian Society of PRM. Vilnius : Lithuanian Society of Physical and Rehabilitation Medicine. 2018, p. 328.

2017
1 Samsonienė, Laimutė; Malkin, Michail Bencion; Kairys, Jonas; Juozulynas, Jurgis Algirdas. Šeimų, auginančių vaikus su autizmo spektro sutrikimu, gyvenimo gerovė = Quality of life of families, raising children with autism spectrum disorder // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2017, T. 27, Nr. 3, p. 76-83. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2017/2017%20SM3%20(1-180_Internetui).pdf> [žiūrėta 2017-07-20]. [DB: Academic OneFile, Academic Search Complete, Index Copernicus]
2 Samsonienė, Laimutė. Taikomoji fizinė veikla: sisteminis požiūris į negalių asmenų sveikatą : studijų knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 59 p. ISBN 9786094598548.
3 Samsonienė, Laimutė; Karanauskienė, Diana; Stankutė, Vilma. Environmental ecology and health of elderly people // International scientific symposium “Climbing the ladder of life, active and fit” : abstract book : 5-7 Oct, 2017, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Lithuanian Sports University, 2017. ISBN 9786098200119. p. 23-23. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/simpoziumas_2017_10_04.pdf> [žiūrėta 2017-10-10].

2016
1 Malkin, Michail Bencion; Samsonienė, Laimutė; Karanauskienė, Diana. Quality of life and special needs in families with preschool- and school-aged children with autistic disorders // Current issues and new ideas in sport science : abstracts of the 9th conference of the Baltic Sport Science Society, Kaunas, 27-29 April 2016. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. ISBN 9786098040968. p. 35-35. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/konferencijos_teziu_rinkinys_2016_05_12_0.pdf>.
2 Samsonienė, Laimutė; Karanauskienė, Diana; Stankutė, Vilma. Elderly persons’ motivation for physical activity // Physical activity and fitness: challenges and new perspectives : the 28th symposium of the International council for physical activity and fitness research, August 24–27, 2016, Kaunas, Lithuania : book of abstracts. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. ISBN 9786098200010. p. 37-37. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/en/icpafr-symposium/28th_icpafr_boa_2016_a4.pdf>.
3 Armonienė, Jūratė; Gritėnienė, Teresė; Kniukšta, Romualdas; Samsonienė, Laimutė. Physical activity and health of Vilnius university students // Current issues and new ideas in sport science : 9th conference of the Baltic sport science society : abstracts, Kaunas, 27-29 April 2016. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. ISBN 9786098040968. p. 33. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/konferencijos_teziu_rinkinys_2016_05_12_0.pdf> [žiūrėta 2016-09-13].
4 Kalvaitienė, Eglė; Samsonienė, Laimutė. Rehabilitation for women after breast cancer surgery by applying Nordic walking // Current issues and new ideas in sport science : 9th conference of the Baltic sport science society : abstracts, Kaunas, 27-29 April 2016. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. ISBN 9786098040968. p. 65-66. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/konferencijos_teziu_rinkinys_2016_05_12_0.pdf> [žiūrėta 2016-09-13].
5 Samsonienė, Laimutė; Stankutė, Vilma. Self-actualization and self-esteem of wheelchair users in the physical and socio-psychological perspective // Physical activity and fitness: challenges and new perspectives : the 28th symposium of the International council for physical activity and fitness research, August 24–27, 2016, Kaunas, Lithuania : book of abstracts. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. ISBN 9786098200010. p. 47. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/en/icpafr-symposium/28th_icpafr_boa_2016_a4.pdf> [žiūrėta 2016-09-13].
6 Samsonienė, Laimutė; Gasiūnaitė, Greta. Sociopsichologinė mokinių adaptacija integruoto ugdymo aplinkoje = Psychological adjustment of students in the integrated educational environment // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2016, T. 27, Nr. 4, p. 373-382. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2016/4/373-382.pdf> [žiūrėta 2017-02-17]. [DB: CEEOL – Central and Eastern European Online Library, SocINDEX with Full Text, IPSA, The Philosopher's Index, Social Sciences Citation Index (Web of Science)]

2015
1 Samsonienė, Laimutė; Stankutė, Vilma; Karanauskienė, Diana; Česnaitienė, Vida. Active aging in a close-knit community // International scientific symposium in collaboration with the European Group for Research into Elderly and Physical Activity “The 3-dimensional effect of physical activity in old age – physical, mental & emotional : book of abstracts : Kaunas, 12th November, 2015. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2015. ISBN 9786098040920. p. 40. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/simpoziumas_book.pdf>.
2 Stankutė, Vilma; Samsonienė, Laimutė; Juozulynas, Jurgis Algirdas. Neįgaliųjų, judančių vežimėliuose, saviraiškos galimybės fizinio aktyvumo perspektyvoje // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2015, t. 25, Nr. 1, p. 85-89. DOI: 10.5200/sm-hs.2015.014. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Stukas, Rimantas; Švedas, Edmundas; Samsonienė, Laimutė; Karanauskienė, Diana. Nutrition status of high performance rowers, canoeists and kayakers // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2014, Nr. 1(92), p. 16-25. DOI: 10.33607/bjshs.v1i92.106. [DB: Index Copernicus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), SPORTDiscus with Full Text, SPORTDiscus]
2 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Stukas, Rimantas; Švedas, Edmundas; Samsonienė, Laimutė; Karanauskienė, Diana. Nutritional status and physical development of high-performance combat athletes in Lithuania // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2014, no. 3(94), p. 2-9. DOI: 10.33607/bjshs.v3i94.122. [DB: Index Copernicus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), SPORTDiscus with Full Text, SPORTDiscus]
3 Samsonienė, Laimutė; Šverčiauskas, Lukas. Taikomosios fizinės veiklos programa neįgaliųjų sportininkų fizinių ypatybių ugdymui // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2014, t. 24, Nr. 6, p. 80-83. DOI: 10.5200/sm-hs.2014.117. [DB: ProQuest (nenaudotinas), GALE (nenaudotinas), EBSCOHost (nenaudotinas), Index Copernicus]

2013
1 Samsonienė, Laimutė; Zimnicka, Vilija. Studentų mitybos įpročiai // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2013, Vol. 23, nr. 1, p. 109-113. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.020. [DB: Index Copernicus]
2 Juozulynas, Jurgis Algirdas; Gocentas, Audrius; Jurgelėnas, Antanas; Savičiūtė, Rasa; Samsonienė, Laimutė; Boguševičius, Andžėjus. Vilniaus gyventojų gyvenimo vertybės // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2013, Vol. 23, nr. 1, p. 5-10. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.019. [DB: Index Copernicus]
3 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas; Samsonienė, Laimutė. Nutritional habits of high-performance athletes in Lithuania // 1st meeting of the Baltic physiological societies, May 10-11, 2013, Kaunas, Lithuania : program and abstracts. Kaunas. 2013, p. 58-59.
4 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas; Samsonienė, Laimutė. Nutritional status and physical development of high-performance combat athletes // 1st meeting of the Baltic physiological societies, May 10-11, 2013, Kaunas, Lithuania : program and abstracts. Kaunas. 2013, p. 57-58.
5 Samsonienė, Laimutė; Zimnicka, Vilija. Nawyki żywieniowe studentów aktywnych fizycznie // Ruch a zdrowie. Wybrane problemy : monografia naukowa pod patronatem International Association of Sport Kinetics / Pod redakcją: Doroty Kozłowskiej i Krzysztofa L. Sobolewskiego. Białystok : DWiP WSWFiT, 2013. ISBN 9788392983651. p. 208-212.
6 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Stukas, Rimantas; Švedas, Edmundas; Samsonienė, Laimutė; Karanauskienė, Diana. Lithuanian Olympic basketball players’ nutrition during the training mezzo-cycles designed for strength training // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2013, Nr. 3(90), p. 3-10. DOI: 10.33607/bjshs.v3i90.163. [DB: Index Copernicus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), SPORTDiscus with Full Text, SPORTDiscus]

2012
1 Samsonienė, Laimutė; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Stukas, Rimantas; Saplinskas, Juozas; Armonienė, Jūratė. Life quality domans of physically active people and their addictions // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos = Current issues and new ideas in sport science [Elektroninis išteklius] : 5-oji tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2012 m. balandžio 18-19 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. ISBN 9786098040708. p. 187.
2 Jankauskienė, Konstancija; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Samsonienė, Laimutė. Факторы риска, состояние здоровья и прогноз выживания женщин // Социологические исследования. ISSN 0132-1625. 2012, № 7, p. 128-134. Prieiga per internetą: <http://ecsocman.hse.ru/data/2012/11/12/1251376560/Yankauskene.pdf> [žiūrėta 2013-02-12]. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science)]
3 Samsonienė, Laima; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Stukas, Rimantas; Jurgelėnas, A.; Jankauskienė, Konstancija; Karanauskienė, Diana; Jurkštienė, Vilma; Zimnicka, V. Studentų mitybos ypatumų tyrimai // Fizinis aktyvumas ir sportas universitete - 2012 = Physical activity and sport at university 2012 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-994X. 2012, 2012/68, p. 68-69.

2011
1 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Stukas, Rimantas; Švedas, Edmundas; Samsonienė, Laimutė; Karanauskienė, Diana. The influence of short-term hipocaloric nutrition on bodyweight reduction in Lithuanian Olympic team wrestlers // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical training. Sport : mokslo darbai. ISSN 1392-5644. 2011, Vol. 4 (83), p. 5-12. DOI: 10.33607/bjshs.v4i83.303. [DB: Index Copernicus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), EBSCO Publishing SPORTDiscus with Fulltext]
2 Juozulynas, Jurgis Algirdas; Jurgelėnas, Antanas; Samsonienė, Laimutė; Stukas, Rimantas; Butkienė, Birutė; Gocentas, Audrius. Negalios įtaka sportuojančių asmenų gyvenimo kokybės fizinei sričiai = Disability influence on sporting persons physical domain of quality of life // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 1, p. 15-22. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA_TP-2010-Nr.015-0221.pdf> [žiūrėta 2012-04-04]. [DB: Index Copernicus]
3 Samsonienė, Laimutė. Negalios fenomenas integraliame ugdymo ir sporto procese : monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 192 p. ISBN 9789955634300.
4 Baranauskas, Marius; Tubelis, Linas; Stukas, Rimantas; Švedas, Edmundas; Samsonienė, Laimutė; Karanauskienė, Diana. Some aspects of nutrition and moderate body weight reduction in Lithuanian olympic sport centre female basketball players = Kai kurie Lietuvos olimpinio sporto centro krepšininkių mitybos ir kūno masės mažinimo ypatumai // Ugdymas, kūno kultūra, sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros institutas. ISSN 1392-5644. 2011, nr. 2, p. 3-10. [DB: SPORTDiscus with Full Text, SPORTDiscus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Index Copernicus]
5 Jurkštienė, Vilma; Pavilonis, Alvydas; Garšvienė, Daiva; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Samsonienė, Laimutė; Daukšienė, Dalia; Jankauskienė, Konstancija; Šimonienė-Kazlauskienė, Genovaitė; Stankevičius, Edgaras. Investigation of the antimicrobial activity of Rhaponticum (Rhaponticum carthamoides D.C. Iljin) and shrubby cinquefoil (Potentilla fruticosa L.) = Paprastojo rapontiko (Rhaponticum carthamoides D.C. Iljin) ir krūminės sidabražolės (Potentilla fruticosa L.) antimikrobinio aktyvumo tyrimas // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, nr. 3, p. 174-179. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1103/1103-06e.pdf> [žiūrėta 2018-03-08]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE, Scopus] [IF: 0.423; AIF: 3.900; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Samsonienė, Laimutė; Baubinas, Algirdas; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Jankauskienė, Konstancija. Rizikos veiksnių paplitimas moterų populiacijoje, jų sveikatos būklė ir išgyvenimo prognozė // Lietuvos fiziologų draugijos konferencija 2010, 2010 m. gegužės 21 d., Klaipėda : pranešimų tezės. Klaipėda. 2010, p. 19-20.
2 Samsonienė, Laimutė; Žilinskienė, Ramunė; Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas. Organizuotoje fizinėje veikloje dalyvaujančiųjų Vilniaus universiteto studenčių mitybos ypatumai = Some aspects of the nutrition of Vilnius University female students participating in organised physical activities // Physical culture and sport in universities 2010 : proceedings of international conference. Kaunas : Technologija. 2010, p. 119-121.
3 Samsonienė, Laimutė; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Jurgelėnas, Antanas; Jankauskienė, Konstancija; Karanauskienė, Diana. Sports and health of the disabled // The 3rd International Congress Complex Systems in Medicine and Sport - ICCSMS 2010, 15-18 September 2010, Kaunas, Lithuania : abstract book. Kaunas, 2010. ISBN 9789955151876. p. 120-121.
4 Samsonienė, Laimutė; Žilinskienė, Ramunė; Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas. Organizuotoje fizinėje veikloje dalyvaujančių Vilniaus universiteto studenčių mitybos ypatumai = Some aspects of nutrition of Vilnius University female students participating in organised physical activities // Ugdymas, kūno kultūra, sportas : mokslo darbai. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros institutas. ISSN 1392-5644. 2010, nr. 2, p. 69-75. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/wp-content/uploads/2018/03/ugdymas-kuno_kultura-sportas_2010-2.pdf> [žiūrėta 2018-05-03]. [DB: SPORTDiscus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Index Copernicus]
5 Juozulynas, Jurgis Algirdas; Jurgelėnas, Antanas; Samsonienė, Laimutė. Lietuvos sportininkų, turinčių fizinę negalią, gyvenimo kokybė = Lithuanian sportsmen, physicali disabled quality of life // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2010, nr. 2, p. 66-71. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2010.2(49)/Juozulynas_2010_2.pdf> [žiūrėta 2010-12-21]. [DB: Index Copernicus]
6 Samsonienė, Laimutė; Žilinskienė, Ramunė; Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas. Organizuotoje fizinėje veikloje dalyvanjančių Vilniaus universiteto studenčių mitybos ypatumai = Some aspects of nutrition of Vilnius University female students participating in organised physical activities // Kūno kultūra ir sportas universitete - 2010 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2010. ISSN 2029-4840. 2010, p. 119-121. [DB: SPORTDiscus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Index Copernicus]
7 Samsonienė, Laimutė; Baubinas, Algirdas; Adomaitienė, Rūta; Jankauskienė, Konstancija; Korotkich, Igor; Kėvelaitis, Egidijus. Neįgaliųjų sportininkų gyvenimo kokybė ir kai kurie lygių galimybių aspektai // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2010, t. 46, Nr. 3, p. 211-218. DOI: 10.3390/medicina46030030. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, DOAJ, Index Copernicus, MEDLINE] [IF: 0.446; AIF: 3.935; Q3 (2010 InCities JCR SCIE)]
8 Samsonienė, Laimutė; Baubinas, Algirdas; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Jankauskienė, Konstancija. Fizinis aktyvumas ir gyvenimo kokybė // Lietuvos fiziologų draugijos konferencija 2010 : pranešimų tezės : 2010 m. gegužės 21 d., Klaipėda / Lietuvos fiziologų draugija. [Kauno medicinos universitetas. Klaipėdos universitetas ; org. komitetas: E. Stankevičius ir kt.]. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955151821. p. 25-26.

2009
1 Packevičiūtė, Aušrinė; Adomaitienė, Rūta; Samsonienė, Laimutė; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Styro, Dmitrijus. Hemodinaminiai reguliacijos ypatumai asmenų, turinčių nugaros smegenų pažeidimus = The peculiarities of cardiovascular regulation of humans with spinal cord injured // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, T. 63, nr. 3 (2009), p. 2414-2418. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_3IIIdalisindd.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Aušrinė, Packevičiūtė; Adomaitienė, Rūta; Samsonienė, Laimutė; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Valeikienė, Vaineta; Gocentas, Audrius. Asmenų, turinčių nugaros smegenų pažeidimus, širdies-kraujagyslių sistemos vegetacinė reguliacija orto-klinostazės metu = The peculiarities of cardiovascular regulation of spinal cord injured humans in response to ortho-clinostatic stress // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2009, t. 10, nr. 2, p. 96-106. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2009/nr_2/2009_96_106.pdf> [žiūrėta 2010-01-25]. [DB: Index Copernicus]
3 Baubinas, Algirdas; Samsonienė, Laimutė; Jankauskienė, Konstancija; Zavadskis, Gintaras; Kriaučiūnaitė, Audronė. Lietuvos neįgaliųjų sportininkų mitybos įpročiai ir mitybos režimas = Disabled Lithuanian athletes: their nutrition habits and regimens // Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2009, Nr. 3 (57), p. 56-61. [DB: SPOLIT, Index Copernicus]

2008
1 Adomaitienė, Rūta; Samsonienė, Laima; Požėrienė, Jūratė; Ostasevičienė, Vida; Šalugienė, Sonata. National disability policy comparing to inclusive employment category of un convention on the rights of disabled // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos = Current issues and new ideas in sport science [Elektroninis išteklius] : II tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2008 m. spalio 16-17 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008. ISBN 9789955622680. p. 14-15.
2 Aušrinė, Packevičiūtė; Adomaitienė, Rūta; Samsonienė, Laima. Peculiarities of cardiovascular regulation of spinal cord injured humans in response to ortho-clinostatic stress // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos = Current issues and new ideas in sport science [Elektroninis išteklius] : II tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2008 m. spalio 16-17 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008. ISBN 9789955622680. p. 95.
3 Samsonienė, Laimutė; Baubinas, Algirdas; Jankauskienė, Konstancija; Zavadckis, Gintaras. Self-evaluation of health of athletes with disabilities and its influencing factors // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos : pranešimų tezės. II tarptautinė mokslinė konferencija : 2008 m. spalio 16-17 d. Kaunas, Lietuva=Current issues and new ideas in sport science : abstracts. 2-nd International Scientific Conference : 16-17 October, 2008 Kaunas, Lithuania / Lietuvos kūno kultūros akademija/Lithuanian academy of physical education. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008. ISBN 9789955622680. p. 113.
4 Daukša, Albertas; Jankauskienė, Konstancija; Jurkštienė, Vilma; Samsonienė, Laimutė; Baubinas, Algirdas; Juozulynas, Jurgis Algirdas. The prevalence of smoking among males in Kaunas City and its prognostic value for survival // European journal of public health. Supplement : 16th EUPHA conference. I-health: Health and innovation in Europe : Lisbon, 6-8 November 2008 / guest editors: Dineke Zeegers Paget, Constantino Sakelarides, Ilmo Keskimäki. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. 2008, vol. 18, suppl. 1, p. 191. DOI: 10.1093/eurpub/ckn504. [DB: ISI Master Journal List, MEDLINE] [IF: 2.176; AIF: 2.399; Q2 (2008 InCities JCR SCIE)]
5 Samsonienė, Laimutė; Adomaitienė, Rūta; Krivičiūtė, Jurga; Jankauskienė, Konstancija; Jurkštienė, Vilma; Kėvelaitis, Egidijus. Neįgaliųjų socializacija taikomojoje fizinėje veikloje = Socialization of athletes with disabilities in adapted physical activity // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2008, t. 44, Nr. 11, p. 877-884. DOI: 10.3390/medicina44110111. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Index Copernicus, Scopus]

2007
1 Juozulynas, A.; Danasaitė, E.; Čiplienė, M.; Samsonienė, L.; Tamašauskienė, E. Šiaulių regiono slaugytojų gyvenimo kokybės įvertinimas = Evaluation of quality of life of nurses of Šiauliai // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. ISSN 1392-6373. 2007, Nr. 1, p. 659-662. [DB: Index Copernicus]
2 Krutulytė, Gražina; Valatkienė, Dovilė; Samsonienė, Laimutė; Dudonienė, Vilma; Švedienė, Ligija. 11-12 metų moksleivių laikysenos vertinimas pagal W.W.K. Hoeger vizualinio laikysenos vertinimo metodiką = Evaluation of childrens age 11-12 posture according W.W.K. Hoeger visual method // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2007, Nr. 1 (36), p. 16-20. Prieiga per internetą: <https://sena.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/VS_2007_1(36).pdf>. [DB: Index Copernicus]
3 Samsonienė, Laimutė; Baubinas, Algirdas; Saplinskas, Juozas; Armonienė, Jūratė; Gritėnienė, Teresė; Bliumkinienė, Aleksandra; Kaminskas, Rimantas. Impact of psychosocial factors on the self-actualization of athletes in the aspect of equal possibilities // Studentų sportas - viso sporto šerdis : tarptautinė mokslinė konferencija studentams ir mokslininkams, Kaunas, 2007, gegužės 16 d. Kaunas. 2007, p. 15-16.
4 Baubinas, Algirdas; Gurevičius, Romualdas; Samsonienė, Laimutė; Jankauskienė, Konstancija; Zavadskis, Gintaras. Neįgaliųjų sprtininkų sveikatos savivertė ir jai įtaką darantys veiksniai = Health self-evaluation of athletes with disabilities and its' influencing factors // Sporto mokslas. ISSN 1392-1401. 2007, nr. 4, p. 15-21. Prieiga per internetą: <http://www.sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2007-4.pdf>. [DB: Index Copernicus]
5 Jankauskienė, Konstancija; Dulskienė, Virginija; Vitkus, Aleksandras; Baubinas, Algirdas; Jurkštienė, Vilma; Šimonienė, Genovaitė; Samsonienė, Laimutė; Daukša, Albertas; Kevelaitis, Egidijus. Загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом и риск повреждения миокарда = Air pollution from formaldehyde and risk of myocardial damage // Таврический медико-биологический вестник = Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. 2007, т. 10, № 4, p. 213-216.

2006
1 Samsonienė, Laimutė. Specialiųjų poreikių vaikai ir jų socialinė integracija : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 53 p.
2 Baubinas, Algirdas; Samsonienė, Laimutė; Saplinskas, Juozas; Zavadskis, Gintaras. Sports of people with disabilities : problems and their solutions in Lithuania // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos, 2006 m. spalio 5-6 d., Kaunas : tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006. ISBN 9955622296. p. 18.
3 Samsonienė, Laima; Adomaitienė, Rūta; Juozulynas, Algirdas. The psychosocial environment for the integrated education opportunities of the disabled in Lithuania = Psichosocialinių veiksnių įtaka neįgaliųjų integruotam ugdymui Lietuvoje // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos = Current Issues and New Ideas in Sport Science [Elektroninis išteklius] : tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2006 m. spalio 5-6 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006. ISBN 9955622296. p. 107.
4 Samsonienė, Laimutė; Adomaitienė, Rūta; Saplinskas, Juozas; Baubinas, Algirdas. Teachers' and student's attitudes towards integrated education of disabled in Lithuanian // Antropomotoryka. Krakow : Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. ISSN 0860-9853. 2006, no. 34, p. 33-39. [DB: Index Copernicus]
5 Samsonienė, Laimutė; Adomaitienė, Rūta; Eidukevičius, Rimantas; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Prapiestis, Jonas; Lukšienė, Aloyza. A model of the psychosocial environment for integrated education opportunities of the disabled in Lithuania = Psichosocialinės aplinkos modelis integruotam neįgaliųjų ugdymui Lietuvoje // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lieuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. 2006, vol. 13, no. 4, p. 281-286. [DB: TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO), Index Copernicus]
6 Samsonienė, Laimutė; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Šurkienė, Genė; Jankauskienė, Konstancija; Lukšienė, Aloyza. Psychosocial environment for the integrated education opportunities of the disabled in Lithuania // BMC public health [electronic resource]. ISSN 1471-2458. 2006, vol. 6, 305, p. 1-7. DOI: 10.1186/1471-2458-6-305. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Chemical abstracts, Scopus, Embase] [IF: 1.603; AIF: 2.238; Q3 (2006 InCities JCR SCIE)]
7 Samsonienė, Laimutė; Adomaitienė, Rūta; Jankauskienė, Konstancija. The theoretical model of a favourable socio-psychological environment for the integrated education of disabled // European journal of public health : Supplement 14th Annual EUPHA Meeting Politics : Policies and/or the Public's Health Montreux, 16–18 November 2006. ISSN 1101-1262. 2006, vol. 16, suppl. 1, p. 147. DOI: 10.1093/eurpub/ckl201. [DB: MEDLINE, Embase, Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 1.481; AIF: 2.238; Q3 (2006 InCities JCR SCIE)]
8 Samsonienė, Laimutė. Mokytojų požiūriai į neįgaliųjų integruotą ugdymą = Teachers’ attitudes toward integrated teaching of disabled students // Filosofija. Sociologija. ISSN 0235-7186. 2006, Nr. 4. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2006/4/42-45.pdf>. [DB: SocINDEX with Full Text, IPSA, CEEOL – Central and Eastern European Online Library, Sociological Abstracts]

2005
1 Samsonienė, Laimutė; Adomaitienė, Rūta. Teachers' and students' attitudes towards integrated education of disabled, interpersonal relations and emotions // ISAPA: 15th international symposium adapted physical activity: book of abstracts, Italy, July 5-9, 2005. Verona. 2005, p. 254-255.
2 Baubinas, Algirdas; Saplinskas, Juozas; Samsonienė, Laimutė. Būsimųjų gydytojų požiūrio į aktyvų judėjimą vertinimas = The estimation of standpoint of the future doctors concerning the physical activity // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2005, Nr. 4(42), p. 42-46. Prieiga per internetą: <https://www.loa.lt/doclib/amwwfpo83bzdcy48j3kpvp6sh46nhzy8> [žiūrėta 2020-04-10]. [DB: Index Copernicus]

2004
1 Adomaitienė, Rūta; Samsonienė, Laimutė; Saplinskas, Juozas. Nacionalinės neįgaliųjų reabilitacijos koncepcijos analizė teoriniu bei tarptautinės neįgaliųjų socialinės politikos požiūriu = The analysis of national conception of rehabilitation of disabled within the theoretical and international political context // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2004, nr. 4(27), p. 37-42.
2 Adomaitienė, Rūta; Samsonienė, Laima; Saplinskas, Juozas. Nacionalinės neįgaliųjų reabilitacijos koncepcijos analizė teoriniu bei tarptautinės neįgaliųjų socialinės politikos požiūriu // Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas : Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos medžiaga, Birštonas, 2004 m. spalio 1- 2. Birštonas, 2004. ISBN 995503243X. p. 183-191.

2003
1 Samsonienė, Laimutė; Adomaitienė, Rūta; Karanauskienė, Diana; Naužemys, Remigijus. Neįgalių mokinių integracijos sociopsichologinė aplinka įgaliųjų bendraamžių kontekste // XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas : tezių rinkinys, Čikaga, 2003, gegužės 21-25. Vilnius. 2003, p. 231.
2 Adomaitienė, Rūta; Samsonienė, Laimutė. Europos neįgaliųjų socialinė politika ir nacionalinis identitetas: išūkis Lietuvos neįgaliųjų socialinės politikos vyksmui ir mistifikacijai = European policy of disability and national identity: challenge to Lithuanian process of disability policy and mystification // Europos Sąjunga - 2004: iššūkiai, procesai ir Europos studijos : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. 1 knyga : [2003, balandžio 25-26, Kaunas]. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955094095. p. 17-22.
3 Samsonienė, Laima; Adomaitienė, Rūta. Įvairūs mokytojų požiūrio į integruotą neįgaliųjų mokymą aspektai = Different aspects of teachers view on integrated education of disable children // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilnaius universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2003, Nr. 2, p. 82-89. DOI: 10.15388/STEPP.2003.2.8552.
4 Adomaitienė, Rūta; Augustinaitytė-Jurčikonienė, Greta; Mikelkevičiūtė, Jūratė; Morkūnienė, Aurelija; Ostasevičienė, Vida; Samsonienė, Laima; Skučas, Kęstutis; Adomaitienė, Rūta (sudarytojas). Taikomoji neįgaliųjų fizinė veikla : vadovėlis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams / Rūta Adomaitienė, Greta Augustinaitytė-Jurčikonienė, Jūratė Mikelkevičiūtė, Aurelija Morkūnienė, Vida Ostasevičienė, Laima Samsonienė, Kęstutis Skučas ; sudaryt. ir moksl. red. Rūta Adomaitienė ; Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas, 2003. 383 p. ISBN 9986589850.

2002
1 Samsonienė, Laimutė; Adomaitienė, Rūta; Krutulytė, Gražina. Sveikų mokinių požiūris į neįgaliuosius kaip daugiamatė samprata = The attitude of able students towards the disabled as a multidimensional construct // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2002, Nr. 1, p. 35-42.
2 Armonienė, Jūratė; Samsonienė, Laimutė; Liepinaitienė, Džiuljeta; Butkus, Valentas. Jaunimo kūno kultūros problemos reformuojamoje švietimo sistemoje // Edukologija: raida, aktualijos, perspektyvos : respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta Klaipėdos miesto 750-ies metų jubiliejui, Klaipėda, 2002 rugpjūčio 27. D. 1: Mokslo darbai, D. 2: Pranešimai ir tezės. Klaipėda, 2002. ISBN 9955456698. p. 28-30.

2001
1 Adomaitienė, Rūta; Mikelkevičiūtė, J.; Samsonienė, Laimutė. Special education reform and physical education of disabled // Adapted physical activity : 13th international symposium, 3-7 Juli 2001, Wien : abstracts. Wien. 2001, p. [1].
2 Samsonienė, Laima; Adomaitienė, Rūta. Žmogaus funkcinės veiklos tyrimas biosocialiniu aspektu // Vilniaus krašto kineziterapeutų draugijos konferencija : programa ir tezės, Vilnius, 2001 m. kovo 23. Vilnius. 2001, p. 16-17.