VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Laimutė Genovaitė Jurgauskienė' publikacijų sąrašas

2023
1 Danila, Edvardas; Aleksonienė, Regina; Besusparis, Justinas; Gruslys, Vygantas; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Laurinavičienė, Aida; Laurinavičius, Arvydas; Mainelis, Antanas; Zablockis, Rolandas; Zeleckienė, Ingrida; Žurauskas, Edvardas; Malickaitė, Radvilė. Lymphocyte subsets and pulmonary nodules to predict the progression of sarcoidosis // Biomedicines. Basel : MDPI. eISSN 2227-9059. 2023, vol. 11, iss. 5, art. no. 1437, p. [1-12]. DOI: 10.3390/biomedicines11051437. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
2 Strumilienė, Edita; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Zeleckienė, Ingrida; Bliudžius, Rytis; Samuilis, Artūras; Jančorienė, Ligita. Lung recovery after COVID-19 pneumonia: the insights into the axis of CD4+CCR2 and CD8+CCR2+ T-Cells // Abstract book of the 21st European Congress of Internal Medicine (ECIM) joint with the 12th International Congress of Internal Medicine, 15-18 March, 2023, Athens, Greece. Milan : SMC media Srl. eISSN 2284-2594. 2023, vol. 10, suppl. 1, p. 139. DOI: 10.12890/2023_V10Sup1. [DB: Scopus, PubMed Central, DOAJ]
3 Strumilienė, Edita; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Zeleckienė, Ingrida; Bliudžius, Rytis; Samuilis, Artūras; Jančorienė, Ligita. Lung recovery after COVID-19 pneumonia: immunological insights of PD-1 T cells. // 33rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Copenhagen, Denmark, 15 – 18 April 2023. 2023, p. [1].

2021
1 Svetikienė, Marija; Trybė, Dainius; Strioga, Marius; Vėželienė, Jevgenija; Isajevas, Viktoras; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Ringaitienė, Donata; Šerpytis, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė. Impact of immunonutrition on T cell activation: a randomized control study in cardiac surgery patients = Imunomitybos poveikis T ląstelių aktyvacijai: atsitiktinių imčių tyrimas kardiochirurginių ligonių grupėje // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2021, vol. 28, no. 2, p. 16. DOI: 10.15388/Amed.2021.28.2.16. [DB: Index Copernicus, MEDLINE]
2 Danila, Edvardas (sudarytojas, redaktorius); Zablockis, Rolandas; Gruslys, Vygantas; Šileikienė, Virginija; Žurauskas, Edvardas; Blažienė, Audra; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Dementavičienė, Jūratė; Matačiūnas, Mindaugas; Davidavičienė, Edita; Vasiliauskienė, Edita; Miškinis, Kęstutis; Šerpytis, Mindaugas; Kiverytė, Silvija; Ambrazaitienė, Rūta; Kačergius, Tomas; Malinauskienė, Laura; Jocius, Donatas. Klinikinė pulmonologija. I tomas. penktasis papildytas leidimas. Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2021. 510 p. ISBN 9786098215281.
3 Svetikienė, Marija; Ringaitienė, Donata; Vezeliene, Jevgenija; Isajevas, Viktoras; Trybė, Dainius; Vicka, Vaidas; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Norkūnienė, Jolita; Šerpytis, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė. The efficacy of early postoperative enteral immunonutrition on T-lymphocyte count: A randomised control study in low-risk cardiac surgery patients // Clinical nutrition. Edinburgh : Churchill Livingstone. ISSN 0261-5614. eISSN 1532-1983. 2021, vol. 40, iss. 2, p. 372-379. DOI: 10.1016/j.clnu.2020.05.009. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 7.643; AIF: 5.781; Q1 (2021 InCities JCR SCIE)]
4 Aleksonienė, Regina; Besusparis, Justinas; Gruslys, Vygantas; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Laurinavičienė, Aida; Laurinavičius, Arvydas; Malickaitė, Radvilė; Norkūnienė, Jolita; Zablockis, Rolandas; Žurauskas, Edvardas; Danila, Edvardas. CD31+, CD38+, CD44+, and CD103+ lymphocytes in peripheral blood, bronchoalveolar lavage fluid and lung biopsy tissue in sarcoid patients and controls // Journal of thoracic disease. Hong Kong : AME Publishing Company. ISSN 2072-1439. eISSN 2077-6624. 2021, vol. 13, iss. 4, p. 2300-2318. DOI: 10.21037/jtd-20-2396. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.005; AIF: 6.674; Q3 (2021 InCities JCR SCIE)]

2020
1 Riklikaitė, Augustė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė. Granzimų ir perforinų pokyčiai sveikų ir inksto transplantaciją patyrusių pacientų kraujyje // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2020, t. 22, Nr. 2, p. 92-97. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Šileikienė, Virginija; Laurinavičienė, Aida; Leščiūtė-Krilavičienė, Daiva; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Laurinavičius, Arvydas. Levels of CD4+ CD25+ T regulatory cells in bronchial mucosa and peripheral blood of chronic obstructive pulmonary disease indicate involvement of autoimmunity mechanisms // Advances in respiratory medicine. Gdańsk : Via Medica. ISSN 2451-4934. eISSN 2543-6031. 2019, vol. 87, no. 3, p. 159-166. DOI: 10.5603/ARM.2019.0023. [DB: Scopus, MEDLINE, DOAJ, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]
2 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Rainienė, Tatjana. Pusė amžiaus su žmogaus leukocitų antigenais: pirmieji klinikinės imunologijos žingsniai // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2019, t. 21, Nr. 4, p. 199-205. [DB: Index Copernicus]
3 Šileikienė, Virginija; Laurinavičienė, Aida; Leščiūtė-Krilavičienė, Daiva; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Norkūnienė, Jolita; Laurinavičius, Arvydas. Levels of CD4CD25 T regulatory cells in bronchial mucosa and peripheral blood of chronic obstructive pulmonary disease indicate involvement of autoimmunity mechanisms // European respiratory journal: Conference: European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Madrid, Spain, September 28-October 02, 2019. Sheffield : European Respiratory Society. ISSN 0903-1936. eISSN 1399-3003. 2019, vol. 54, suppl. 63, art. no. PA4102, p. 1. DOI: 10.1183/13993003.congress-2019.PA4102. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 12.339; AIF: 4.089; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Zablockienė, Birutė; Kačergius, Tomas; Ambrozaitis, Arvydas; Žurauskas, Edvardas; Bratchikov, Maksim; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Zablockis, Rolandas; Gravenstein, Stefan. Zanamivir diminishes lung damage in influenza A virus-infected mice by inhibiting nitric oxide production // In vivo. Athens : International Institute of Anticancer Research. ISSN 0258-851X. eISSN 1791-7549. 2018, vol. 32, no. 3, p. 473-478. DOI: 10.21873/invivo.11263. [DB: Biological Abstracts, BIOSIS Previews, MEDLINE, Chemical abstracts, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.609; AIF: 3.083; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Svetikienė, Marija; Ringaitienė, Donata; Vėželienė, Jevgenija; Trybė, Dainius; Vicka, Vaidas; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Norkūnienė, Jolita; Šerpytis, Pranas; Šipylaitė, Jūratė. Role of nutritional immunomodulation in immune responses in malnourished patients undergoing cardiac surgery // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 79. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-02]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]

2017
1 Aleksonienė, Regina; Zeleckienė, Ingrida; Matačiūnas, Mindaugas; Puronaitė, Roma; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Strumilienė, Edita; Gruslys, Vygantas; Zablockis, Rolandas; Danila, Edvardas. Relationship between radiologic patterns, pulminary function values and bronchoalveolar lavage fluid cells in newly diagnosed sarcoidosis // Journal of thoracic disease. Hong Kong : Pioneer Bioscience Pub. Co. ISSN 2072-1439. eISSN 2077-6624. 2017, Vol. 9, no 1, p. 88-95. DOI: 10.21037/jtd.2017.01.17. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 1.804; AIF: 4.073; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Simanavičienė, Stanislava. Imuniniai biožymenys pacientų po širdies persodinimo stebėsenai = Immune biomarkers in monitoring after the heart transplantation // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2016, T. 18, nr. 3, p. 111-117. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/imuniniai-biozymenys-pacientu-po-sirdies-persodinimo-stebesenai> [žiūrėta 2016-11-21]. [DB: Index Copernicus]
2 Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Aleksonienė, Regina; Simanavičienė, Stanislava; Danila, Edvardas. Influence of smoking on multifunctional membrane surface glycoprotein expression on the surface of T lymphocytes in BAL fluid from patients with pulmonary sarcoidosis // European respiratory journal. Sheffield : European respiratory society. ISSN 0903-1936. eISSN 1399-3003. 2016, Vol. 48, Suppl. 60, abstract no. PA906. DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.PA906. [DB: BIOSIS Previews, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 10.569; AIF: 3.929; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Steponavičiūtė, Kristina; Mačionienė, Ernesta; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Miglinas, Marius. Pacientų po inksto transplantacijos antikūnų prieš žmogaus leukocitų antigenus koreliacija su laboratorinių ir histologinių tyrimų duomenimis = Association between anti-human leucocyte antigen system antibodies and clinical as well as histology findings in kidney transplant recipients // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 223-227. [DB: Index Copernicus]
4 Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Aleksonienė, Regina; Simanavičienė, Stanislava; Danila, Edvardas. Comparisin of hyadherin expression on the surface of T lymphocytes in BAL fluid and peripheral blood samples from patients with pulmonary sarcoidosis // Eesti arst. Tartu : Eesti Arstide Liit. ISSN 0235-8026. 2016, Vol. 95, suppl. 1, p. 50. Prieiga per internetą: <https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/download/12917/8000> [žiūrėta 2017-04-03]. [DB: INIS, Embase]

2014
1 Chomičienė, Anželika; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Kowalski, Marek; Blažienė, Audra. Serum induced CD63 and CD203c activation tests in chronic urticaria // Central European journal of medicine. Warsaw : Versita. ISSN 1895-1058. 2014, vol. 9, no. 2, p. 339-347. DOI: 10.2478/s11536-013-0274-2. [DB: Embase, Scopus, Chemical abstracts, AGRICOLA, SpringerLink, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.153; AIF: 4.198; Q4 (2014 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Aleksonienė, Regina; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas. Imuniniai plaučių fibrozės žymenys // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2013, t. 16, nr. 2, p. 86-91. [DB: Index Copernicus]
2 Garjonytė, Lina; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Šileikienė, Virginija; Danila, Edvardas. T reguliacinių ląstelių pokyčiai ir jų klinikinė reikšmė sergant lėtine obstrukcine plaučių liga // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2013, t. 15, nr. 2, p. 63-68. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/t-reguliacini%C5%B3-l%C4%85steli%C5%B3-poky%C4%8Diai-ir-j%C5%B3-klinikin%C4%97-reik%C5%A1m%C4%97-sergant-l%C4%97tine-obstrukcine> [žiūrėta 2014-03-13]. [DB: Index Copernicus]
3 Šileikienė, Virginija; Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė. Blood T regulatory lymphocytes number is decreased in severe COPD // European respiratory journal. Lausanne : European Respiratory Society. ISSN 0903-1936. eISSN 1399-3003. 2013, vol. 42, suppl. 57, abstract no. P605, p. 1. Prieiga per internetą: <https://erj.ersjournals.com/content/42/Suppl_57/P605> [žiūrėta 2020-04-06]. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus] [IF: 7.125; AIF: 3.806; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Chomičienė, Anželika; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Blažienė, Audra. Chronic urticaria and thyroid autoimmunity markers // Central European journal of medicine. Warsaw : Versita. ISSN 1895-1058. 2012, vol. 7, no 6, p. 736-741. DOI: 10.2478/s11536-012-0074-0. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, AGRICOLA, Chemical abstracts] [IF: 0.262; AIF: 3.934; Q4 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Šileikienė, Virginija; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas. Kraujo citokinų koncentracijos pokyčių priklausomybė nuo lėtinės obstrukcinės plaučių ligos klinikinės fazės = Blood cytokines concentration reliance on clinical phase of chronic obstructive pulmonary disease // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2011, T. 13, nr. 1, p. 26-30. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/354319897f55ea0ab445d87b83c269c9b332ce69e.pdf> [žiūrėta 2017-11-21]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Bukauskaitė, Jolanta. Augimo faktorių poveikis pelių miogeninių ląstelių proliferacijai ir paviršinių žymenų ekspresijai = Impact of growth factors on miogenic mouse cells proliferation and surface markers expression // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2010, t. 12, nr. 1, p. 20-24. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/1763624626d0f6d06cf22df31245421a5aac368ae2.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Simanavičienė, Stanislava; Maneikienė, Vytė; Sudikienė, Rita; Ručinskas, Kęstutis. Imuninė stebėsena širdies transplantacijoje: atmetimo reakcijos poveikis T limfocitų žymenų ekspresijai = Measuring T cell reactivity for predicting heart transplant rejection // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2010, t. 8, nr. 3, p. 120-126. DOI: 10.15388/LietChirur.2010.3.2103. [DB: Index Copernicus]
3 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Simanavičienė, Stanislava. T cell surface markers in predicting heart transplant rejection // The 10th Baltic congress in laboratory medicine : programme and abstracts, Tallinn, September 16-18, 2010. Tallinn : International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2010, p. 57.
4 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė. Imuninės ląstelės ir jų vaidmuo lėtinės obstrukcinės plaučių ligos patogenezėje = Immune cells in the pathogenesis of chronic obstructlve pulmonary disease // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2010, t. 12, nr. 4, p. 198-201. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/218450967f0d7a846007bf0318e47a3f203e153de.pdf> [žiūrėta 2018-10-23]. [DB: Index Copernicus]
5 Ryliškytė, Ligita; Laucevičius, Aleksandras; Malickaitė, Radvilė; Ryliškienė, Kristina; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Skorniakov, Viktor. Endothelial progenitor cells and arterial stiffness in male hypertensive patients // Artery research. Hampton Hill : Elsevier. ISSN 1872-9312. 2010, vol. 4, iss. 4, p. 164. [DB: Embase, TOC Premier, Scopus, PubMed, ScienceDirect]

2009
1 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė; Norkūnienė, Jolita; Malickaitė, Radvilė. BAL fluid cells in newly diagnosed pulmonary sarcoidosis with different clinical activity // Upsala Journal of Medical Sciences. Oslo : Taylor & Francis. ISSN 0300-9734. 2009, Vol. 114, iss. 1, p. 26-31. DOI: 10.1080/03009730802579729. [DB: MEDLINE, BIOSIS Previews, SpringerLink, Zentralblatt MATH (zbMATH), VINITI, MathSciNet, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.733; AIF: 4.099; Q3 (2009 InCities JCR SCIE)]
2 Danila, Edvardas; Norkūnienė, Jolita; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė. Diagnostic role of BAL fluid CD4/CD8 ratio in different radiographic and clinical forms of pulmonary sarcoidosis // Clinical respiratory journal. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 1752-6981. 2009, vol. 3, no. 4, p. 214-221. DOI: 10.1111/j.1752-699X.2008.00126.x. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus, Academic Search Complete, Current Abstracts (EBSCO)] [IF: 0.597; AIF: 3.402; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]
3 Chomičienė, Anželika; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Kovalski, M.; Blažienė, Audra. Autologous serum skin tet (ACCT) results correlate with serum induced CD63 but not CD203c upregulation on basophils in patients with chronic urticaria // Allergy. Oxford : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 0105-4538. 2009, vol. 64, iss. s90, p. 119. DOI: 10.1111/j.1398-9995.2009.02075.x. [DB: Ingenta Connect, Blackwell Synergy, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 6.380; AIF: 3.979; Q1 (2009 InCities JCR SCIE)]
4 Chomičienė, Anželika; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Blažienė, Audra. Basophil activation tests in chronic urticaria // Get2gether in alergology and asthma : tarptautinis kongresas, 2009, gegužės 21-22 d., Vilnius. 2009, p. 33-34.
5 Chomičienė, Anželika; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; DuBuske, Lawrence M.; Blažienė, Audra. Identification of autoimmune urticaria in chronic urticaria patients by autologous serum skin tests versus basophil activation tests // Journal of allergy and clinical immunology. Milwaukee : Mosby, Inc. ISSN 0091-6749. 2009, vol. 123, no. 2, suppl. p. s101. DOI: 10.1016/j.jaci.2008.12.365. [DB: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science), BIOSIS Previews, MEDLINE] [IF: 9.165; AIF: 3.979; Q1 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Danila, Edvardas; Characiejūtė, Vilija; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Meškienė, Danutė; Ostanevičiūtė, Elvyra; Zablockis, Rolandas. Bronchoalveolinio lavažo reikšmė diseminacijos plaučiuose ir intersticinių plaučių ligų diagnostikai ir diferencinei diagnostikai = Diagnostic value of bronchoalveolar lavage in differential diagnosis of dissemination in the lung and interstitial lung diseases // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, nr. 2, p. 89-94. [DB: Index Copernicus]
2 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė. BAL fluid cells and pulmonary function in different radiographic stages of newly diagnosed sarcoidosis // Advances in medical sciences. ISSN 1896-1126. 2008, vol. 53, no 2, p. 228-233. Prieiga per internetą: <http://www.advms.pl/files/16-paper_0.pdf> [žiūrėta 2008-10-01]. [DB: Academic Search Premier, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus]
3 Chomičienė, Anželika; Blažienė, Audra; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; DuBuske, Lawrence M. Increased basophil CD63 and CD203C expression versus autologous serum skin tests in chronic urticaria patients // American college of allergy, asthma and immunology : annual scientific meeting, November 6-11, 2008 : abstract book. Washington : ACAAI. 2008, p. 120.
4 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Danila, Edvardas; Malickaitė, Radvilė. T cell apoptotic and proliferating markers in bal fluid of lung sarcoidosis patients // 6th international congress on autoimmunity, Porto, Portugal, September 10-14, 2008 : final program. Porto. 2008, poster no. 144.
5 Chomičienė, Anželika; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Blažienė, Audra. Bazofilų CD63 žymens ekspresijos tyrimas diagnozuojant lėtinę autoimuninę dilgėlinę = Serum induced CD63 upregulation on basophils as diagnostic tool in chronic autoimmune urticaria // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, nr. 4, p. 212-217. [DB: Index Copernicus]
6 Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Simanavičienė, Stanislava; Stanevičienė, Aldona-Marija; Ručinskas, Kęstutis; Žurauskas, Edvardas. Periferinio kraujo T limfocitų potipių kitimas pirmus tris mėnesius po širdies transplantacijos = Dynamics of the T-cell subsets during the first three months after the heart transplantation // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, nr. 3, p. 146-150. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Gerčiukaitė, N. Correlation between lymphpcyte mitochondrial enzymes and lymphocyte surface activation markers in blood samples of kidney post-transplanted patients // Clinical chemistry and laboratory medicine. Berlin : Walter de Gruyter GmbH. ISSN 1434-6621. eISSN 1437-4331. 2007, vol. 45, suppl. 1, p. 473. DOI: 10.1515/CCLM.2007.236. [IF: 1.741; AIF: 2.080; Q2 (2007 InCities JCR SCIE)]
2 Malickaitė, Radvilė; Stanevičienė, Aldona-Marija; Ručinskas, Kęstutis; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Miniauskas, Saulius; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Imuninė sensitizacija po dirbtinės širdies prijungimo = Immune sensitization after artificial heart support device implantation // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 366-370. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2208. [DB: Index Copernicus]
3 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Švedas, V.; Malickaitė, Radvilė; Balčiuvienė, R.; Šatkauskas, B. BALF cells and pulmonary functions in different radiographic stages of newly diagnosed sarcoidosis // ERS Stockholm annual congress: [abstracts, September 15-19, 2007]. Stockholm. 2007, p. 116-117.

2006
1 Rainienė, Tatjana; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Dobrovolskienė, Rasa; Kabelienė, Birutė; Kiverytė, Silvija. Early diagnosis and successful treatment of CMV reinfection after repeated kidney transplantation in highly sensitized patient // Laboratorinė medicina: 8th Baltic Congress of laboratory medicine, Vilnius 2006. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija; Lietuvos žmogaus genetikos draugija; Nacionalinė laboratorijų tiekėjų asociacija (NLTA). ISSN 1392-6470. 2006, Nr. 1, p. 42. [DB: Index Copernicus]
2 Rainienė, Tatjana; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Dobrovolskienė, Rasa; Kabelienė, B.; Kiverytė, Silvija. Early diagnostics and successful treatment of CMV reinfection after repeated kidney transplantation in highly sensitized patient // Laboratorinė medicina: 8th Baltic Congress of laboratory medicine. ISSN 1392-6470. 2006, nr. 1, Vilnius 2006, p. 42. [DB: Index Copernicus]
3 Rainienė, Tatjana; Dobrovolskienė, Rasa; Kučinskis, G.; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė. Outcome of renal transplantation in diabetic nephropathy // Laboratorinė medicina: 8th Baltic Congress of laboratory medicine. ISSN 1392-6470. 2006, nr. 1, Vilnius 2006, p. 42. [DB: Index Copernicus]
4 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Gerčiukaitė, N.; Malickaitė, Radvilė. Diagnostic significance of HLA-B27 typing and anti-CCP testing in some inflammatory rheumatic diseases // Laboratorinė medicina: 8th Baltic Congress of laboratory medicine. ISSN 1392-6470. 2006, nr. 1, Vilnius 2006, p. 28. [DB: Index Copernicus]
5 Ginevičienė, Valentina; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Danila, Edvardas. Sergančiųjų plaučių sarkoidoze T limfocitų apoptozės inicijavimo ir IL-2 receptorių tyrimas bronchoalveolinio lavažo skystyje ir periferiniame kraujyje = The investigation of T-lymphocytes proliferation receptors and apoptosis initiative receptors in bronchoalveolar lavage fluid and peripheral blood of patients with lung sarcoidosis // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2006, nr. 2, p. 7-12. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Rainienė, Tatjana; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė. Tailored immunosuppression for allopresensitized kidney recipients // Allergy: from the past to the future : 1st Baltic allergy congress, 24-25 May 2005, Vilnius, Lithuania : final program and abstract book. Vilnius. 2005, p. 18.
2 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Danila, Edvardas; Avižienienė, Marija; Malickaitė, Radvilė. Correlation between the lymphocytes metabolic enzymes activity and the expression of some T cell surface markers in BAL fluid of sarcoid patients with different disease activity // European respiratory journal: 15th ERS annual congress. ISSN 0903-1936. 2005, vol. 26, suppl. 49, p. 551. [IF: 3.947; AIF: 2.999; Q1 (2005 InCities JCR SCIE)]

2004
1 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Zablockis, Rolandas; Aleksonienė, Regina; Šatkauskas, Bronislovas. Alveolito intensyvumo nustatymas sergant plaučių sarkoidoze = Severity of alveolitis in patients with sarcoidosis // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2004, t. 7, Nr. 1, p. 2468-2474.
2 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Zablockis, Rolandas; Aleksonienė, Regina; Šatkauskas, Bronislovas. Bronchoalveolinio lavažo skysčio ląstelių pokyčiai priklausomai nuo plaučių sarkoidozės stadijos = The relationship between the sarcoidosis radiographic stages and bronchoalveolar lavage fluid cells // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2004, Nr. 3, p. 8-11.
3 Rainienė, Tatjana; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė. T cell activity in kidney allograft recipients before transplantation and its impact on antigraft response // Нефрологический семинар 2004 : сборник трудов XII ежегодного Санкт-Петербургского нефрологического семинара, 15-18 июня 2004 г., Санкт-Петербург, Россия. Санкт-Петербург. 2004, p. 64-65.
4 Blažienė, Audra; Chomičienė, Anželika; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Čaponienė, N. Variations of immunological tests before and after 1 year of specific immunotherapy // The young investigator at the frontiers of allergy : XXIII EAACI congress, 12-16 June 2004, Amsterdam : abstract book. Amsterdam. 2004, p. 149.
5 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas; Avižienienė, Marija. Expression of CD69 molecules on T lymphocytes in BAL fluid and peripheral blood samples in sarcoid patients // The 7th Baltic congress in laboratory medicine : [abstracts], September 9-11, 2004, Pärnu, Estonia. Pärnu. 2004, p. 109.
6 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Andziulis, Artūras; Balbieris, Aleksandras; Zablockis, Rolandas; Avižienienė, Marija; Aleksonienė, Regina; Šatkauskas, Bronislovas. Kvėpavimo funkcijos pokyčiai pacientams, sergantiems naujai diagnozuota plaučių sarkoidoze = Change of respiratory function in patients with newly diagnosed sarcoidosis // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2004, t. 7, nr. 2, p. 2584-2588.

2003
1 Bagdonaitė, Loreta; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Jurevičius, S. CD57+ T cells in the peripheral blood of patients with cancer // 15th IFCC-FESCC European congress of clinical chemistry and laboratory medicine, Barselona, 1-5 June 2003 : poster abstracts. Barselona. 2003, p. [1].
2 Bagdonaitė, Loreta; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Jurevičius, Saulius. Priešnavikinių efektorinių ląstelių tyrimas diagnozuojant piktybines navikines ligas // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2003, Nr. 2, p. 9-13.
3 Bagdonaitė, Loreta; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Jurevičius, Saulius. Eosinophils correlate with natural killer cells in the patients with cancer // Allergy as a global problem (EAACI 2003) : XXII congress of the European academy of allergology and clinical immunology, 7-11 June 2003, Paris : abstract book. Paris, 2003. ISBN 3980896110. p. 327.
4 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Danila, Edvardas. Activation markers of lymphocytes in bronchoalveolar lavage fluid of different sarcoidosis stages // European respiratory journal. ISSN 0903-1936. 2003, vol. 22, suppl. 45, p. 265. [IF: 2.999; AIF: 2.897; Q2 (2003 InCities JCR SCIE)]
5 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Zablockis, Rolandas; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Šatkauskas, Bronislovas; Aleksonienė, Regina; Balbieris, Aleksandras; Andziulis, Artūras. The relationship between the radiographic stages and BALF cells in patients with newly diagnosed sarcoidosis // European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 2003, vol. 24, suppl. 48: 14th ERS annual congress, p. 534. [IF: 2.999; AIF: 2.897; Q2 (2003 InCities JCR SCIE)]
6 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Zablockis, Rolandas; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Šatkauskas, Bronislovas; Aleksonienė, Regina; Balbieris, Aleksandras; Andziulis, Artūras. The relationship between the clinical symptoms, BALF cells and indices of respiratory function in patients with newly diagnosed sarcoidosis // European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 2003, vol. 24, suppl. 48: 14th ERS annual congress, p. 534. [IF: 2.999; AIF: 2.897; Q2 (2003 InCities JCR SCIE)]
7 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Danila, Edvardas; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija. Comparison of cytotoxic markers expression on the surface of lymphocytes in BAL fluid and peropheral blood samples from patients with pulmonary sarcoidosis // European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 2003, vol. 24, suppl. 48: 14th ERS annual congress, p. 322. [IF: 2.999; AIF: 2.897; Q2 (2003 InCities JCR SCIE)]

2002
1 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Avižienienė, Marija; Aleksonienė, Regina; Šatkauskas, Bronislovas. Bronchoalveolinio lavažo reikšmė sarkoidozės diagnostikai = Bronchoalveolar lavage for the diagnostics of sarcoidosis // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2002, t. 5, nr. 3, p. 1812-1816.
2 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija; Danila, Edvardas. Immunological investigation of bronchoalveolar lavage fluid of sarcoid patients // European respiratory journal. ISSN 0903-1936. 2002, vol. 20, suppl. 38, [1 p.]. [IF: 2.931; AIF: 0.000; Q1 (2002 InCities JCR SCIE)]
3 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija; Danila, Edvardas. Immunological investigation of bronchoalveolar lavage fluid of sarcoid patients // The 6th Baltic congress for laboratory medicine : abstracts volume, Riga, May 30-June 1, 2002. Riga. 2002, p. 26.
4 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Šatkauskas, Bronislovas; Aleksonienė, Regina. Relationship between clinical symptoms and severity of alveolitis in patients with new-onset sarcoidosis // European respiratory journal: vol. 20, suppl. 38: 12th ERS annual congress, Stocholm, Sweden, September 14-18, 2002: abstracts. ISSN 0903-1936. 2002, vol. 20, suppl. 38, p. p2957. [IF: 2.931; AIF: 0.000; Q1 (2002 InCities JCR SCIE)]
5 Eidukaitė, Audronė; Prunskaitė, Renata; Jurgauskienė, Laimutė; Tamošiūnas, Vytas Antanas. Immunophenotype of the decidual lymphocytes in early pregnancy = Decidualinių limfocitų imunofenotipas ankstyvajame nėštume // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2002, T. 9, Nr. 1, p. 34-38. [DB: Index Copernicus]

2001
1 Stanaitienė, Žydrė Klementina; Rainienė, Tatjana; Lapšytė, Vida; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė. T cell subsets and lymphocyte activation in kidney allograft recipients in early post-transplant period // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 136.
2 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas; Tamošiūnas, Vytas. Phenotype of lung lymphocytes in bronchial asthma and chronic bronchitis patients in bronchial (BLF) and alveolar (ALF) lavage fluids // European respiratory journal. Shefield : European Respiratory Society. ISSN 0903-1936. eISSN 1399-3003. 2001, p. [1]. [IF: 2.989; AIF: 0.000; Q1 (2001 InCities JCR SCIE)]
3 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas; Tamošiūnas, Vytas. Ligonių, sergančių plaučių sarkoidoze, limfocitų fenotipas bronchoalveolinio lavažo skystyje = Phenotyping of lymphocytes in bronchoalveolar lavage fluid in sarcoid patients // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2001, Nr. 2, p. 17-22.
4 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija; Danila, Edvardas; Tamošiūnas, Vytas. Ligonių, sergančių bronchine astma, limfocitų fenotipavimas bronchoalveolinio lavažo skystyje // Alergija, astma, imunologija XXI amžiuje : IX Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencijos medžiaga, 2001 m. birželio 20-21 dienos, Vilnius. Vilnius : [Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų d-ja]. 2001, p. 48.

2000
1 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė. Bronchoalveolinio lavažo skysčio tyrimas ir plaučių persodinimas = Analysis of bronchoalveolar lavage and lung transplantation // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1450-1454.
2 Eidukaitė, Audronė; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Pukėnienė, T.; Tamošiūnas, Vidmantas. Activation of lymphocytes and mononuclear phagocytes in peripheral blood and peritoneal fluid of patients with endometriosis // Central-European journal of immunology. Warsaw : Polisch Society of immunology. ISSN 1426-3912. 2000, vol. 25, no. 1, p. 17-23.

1999
1 Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Danila, Edvardas. Rūkymo įtaka sveikų žmonių ir lėtiniu bronchitu sergančių ligonių bronchoalveolinio lavažo skyščio imunokompetentinėms ląstelėms // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 208-213.
2 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija; Šatkauskas, Bronislovas. Sergančiųjų lėtiniu bronchitu bronchoalveolinio lavažo skysčio tyrimas = Assessment of bronchoal veolar lavage fluid in chronic bronchitis patients // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, nr. 8, p. 893-901.

1998
1 Malickaitė, Radvilė; Stanaitienė, Žydrė Klementina; Stanevičienė, Aldona-Marija; Cicėnienė, Ona; Lapšytė, Vida; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė. Immune disturbances in patients with postoperative wound infections and immunotherapy with interferon gamma // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 1998, nr. 1, p. 80-85.
2 Danila, Edvardas; Jurgauskienė, Laimutė-Genovaitė; Malickaitė, Radvilė; Avižienienė, Marija; Šatkauskas, Bronislovas. Sveikų asmenų bronchoalveolinio lavažo skysčio įvertinimas // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34, priedas Nr. 3, p. 59-64.