VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Laima Mikulėnaitė' publikacijų sąrašas

2023
1 Vaidelienė, Laimutė (autorius, sudarytojas); Burokienė, Sigita; Valiulis, Arūnas; Misevičienė, Valdonė; Ivaškevičius, Rimvydas; Kudzytė, Jolanta; Petraitienė, Sigita; Ivaškevičienė, Inga; Rudzevičienė, Odilija; Levinienė, Giedra; Jankauskienė, Augustina; Čerkauskienė, Rimantė; Masalskienė, Jūratė; Rudaitis, Šarūnas; Gurskis, Vaidotas; Kėvalas, Rimantas; Žilinskaitė, Virginija; Labanauskas, Liutauras; Urbonas, Vaidotas; Kučinskienė, Rūta; Rokaitė, Rūta; Stonienė, Dalia; Tamelienė, Rasa; Aldakauskienė, Ilona; Liubšys, Arūnas; Garunkštienė, Rasa; Šileikienė, Rima; Kinčinienė, Odeta; Kiudelienė, Rosita; Rutkauskienė, Giedrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Rascon, Jelena; Vaitkevičienė, Goda Elizabeta; Endzinienė, Milda; Laurynaitienė, Jūratė; Grikinienė, Jurgita; Praninskienė, Rūta; Verkauskienė, Rasa; Jašinskienė, Edita; Mockevičienė, Giedrė; Dobrovolskienė, Rimantė; Kemežys, Robertas; Petrulytė, Jovita; Mikulėnaitė, Laima; Raistenskis, Juozas; Juškėnienė, Giedrė; Leskauskas, Darius; Baltrėnė, Jūratė. Vaikų pagrindinių ligų ir būklių diagnostikos ir gydymo algoritmai bei integruotos sveikatos priežiūros principai : (Metodinių rekomendacijų leidinys sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems paslaugas vaikams: šeimos gydytojams, skubios pagalbos gydytojams, vaikų ligų gydytojams, vaikų gydytojams-specialistams, slaugytojams) / [sudarytoja Laimutė Vaidelienė]. Vilnius : Vaistų žinios, 2023. 373 p. ISBN 9786098215472.

2020
1 Petrulytė, Jovita; Perminaitė, Rita; Mikulėnaitė, Laima. Vaikų psichomotorinės raidos tikrinimo ir kalbos bei bendravimo sutrikimų diagnostikos sąsajos = Developmental screening of children and diagnosis of language and communication disorders // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 114-117. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.019. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Navickienė, Lijana; Piščalkienė, Viktorija; Mikulėnaitė, Laima; Grikainienė, Loreta; Tender, Jura; Bukauskaitė, Miglė; Šulinskas, Urtis; Šatė, Gintarė. Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų? Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Ugdymo plėtotės centras, 2019. 167 p. ISBN 9786098246049.
2 Petrulytė, Jovita; Mikulėnaitė, Laima; Perminaitė, Rita. Developmental screening for language and communication disorders in children: what should be improved? // 4th Baltic paediatric congress, May 16-18, 2019, Vilnius. Vilnius : [s.n.]. 2019, p. [1].

2017
1 Kvaščevičius, Robertas; Lapteva, Ona; Kesienė, Jūratė; Vaitkus, Alfredas; Mikulėnaitė, Laima; Raugalas, Ramūnas; Šipylaitė, Jūratė; Ročka, Saulius; Juocevičius, Alvydas. Intrathecal baclofen therapy for the treatment of spasticity in Lithuania // Journal of neurological surgery. Part A: Central European neurosurgery. New York : Thieme Medical Publishers. ISSN 2193-6315. eISSN 2193-6323. 2017, Vol. 78, Iss. 3, p. 281-285. DOI: 10.1055/s-0036-1593973. [DB: Embase, Current Contents, PubMed, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.947; AIF: 3.012; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Dovydėnaitė, Judita; Sidaravičiūtė, Ieva; Petrauskienė, Karolina; Mikulėnaitė, Laima; Petrulytė, Jovita; Liubšys, Arūnas. Naujagimio raidos priežiūra ir pagalba - šeimai draugiškos ligoninės sudėtinė dalis // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2017, t. 20, Nr. 1, p. 52-60. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugėlavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. 2-oji laida. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2015. 751 p. ISBN 9789955974253.

2014
1 Varnienė, Lina; Kazlauskaitė, Lina; Raistenskis, Juozas; Mikulėnaitė, Laima; Aukštikalnis, Tomas; Dudonienė, Vilma. Kineziterapijos efektyvumas taikant Atlanto kostiumą cerebriniu paralyžiumi sergantiems vaikams // Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija / Lietuvos sporto universitetas, Klaipėdos universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. 2014, Nr. 2(11), p. 30-36. DOI: 10.33607/rmske.v2i11.840. [DB: Index Copernicus]
2 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugelavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. Antroji laida. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2014. 750 p. ISBN 9789955974253.

2012
1 Jegorova-Marčenkienė, Natalija; Jasonaitė, Armyda; Mikulėnaitė, Laima; Lesinskienė, Sigita; Petrulytė, Jovita. Tėvų, auginančių sutrikusios raidos vaikus, emocinės būklės vertinimas // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 45-48. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/378> [žiūrėta 2017-10-24]. [DB: Index Copernicus]
2 Petrulytė, Jovita; Mikulėnaitė, Laima; Akinytė-Žalienė, Skaistė; Audronytė, Eglė; Raistenskis, Juozas; Juocevičius, Alvydas. Tėvų požiūris į vaikų maitinimo problemas ir šeimos poreikiai // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 41-44. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/377/pdf> [žiūrėta 2013-09-17]. [DB: Index Copernicus]
3 Tamošiūnaitė, Irma; Mikulėnaitė, Laima; Petrulytė, Jovita; Raistenskis, Juozas; Juocevičius, Alvydas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, sergančių autizmo spektro sutrikimais, savarankiškumo įgūdžių raidos ypatumai // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 188-193. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/412/pdf> [žiūrėta 2013-09-18]. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Mikulėnienė, Marija; Mikulėnaitė, Laima. Vaiko raidos etapų trukmės skaičiavimas, remiantis matematiniais metodais // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2007, Nr. 6, p. 1298-1303. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Mikulėnaitė, Laima; Petrulytė, Jovita. Ankstyvojo amžiaus vaiko raidos prioritetai = Priorities of child development in early childhood // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2003, Nr. 5, p. 126-127.

2001
1 Petrulytė, Jovita; Mikulėnaitė, Laima. Different approaches to diagnosis of feeding problems in developmentally disabled children // 6th international conference of Baltic child neurology association, June 13-16, 2001, Kaunas : program and abstracts. Kaunas. 2001, p. [1].

2000
1 Petrulytė, Jovita; Mikulėnaitė, Laima; Pūras, Dainius. Sutrikusios raidos vaikų maitinimo problemos // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, nr. 1, p. 13-19.
2 Praninskienė, Rūta; Mikulėnaitė, Laima. Sutrikusios raidos vaikų kompiuterinės galvos elektroencefalografijos tyrimo rezultatai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, nr. 1, p. 94-97.

1999
1 Petrulytė, Jovita; Mikulėnaitė, Laima. Psichologinės ir neurologinės vaikų vidurių užkietėjimo priežastys ir gydymas // Vaikų vidurių užkietėjimas : respublikinės konferencijos medžiaga. Vilnius : Presvika, 1999. ISBN 9986805899. p. [1].