VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Kristina Norvilaitė' publikacijų sąrašas

2023
1 Norvilaitė, Kristina; Ramašauskaitė, Diana; Bartkevičienė, Daiva; Šliachtenko, Aleksandra; Kurmanavičius, Juozas. Fetal tibial artery doppler in late IUGR fetuses: a longitudinal study // Journal of clinical medicine. Basel : MDPI. ISSN 2077-0383. eISSN 2077-0383. 2023, vol. 12, iss. 1, art. no. 82, p. [1-9]. DOI: 10.3390/jcm12010082. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
2 Šlaičiūnaitė, Neringa; Norvilaitė, Kristina (temos vadovas). Gimdymo būdas didelės rizikos nėštumų su vaisiaus augimo sulėtėjimu atvejais, esant normaliems ir nenormaliems blauzdikaulio arterijos parametrams. Biomedicininis tyrimas // Studentų mokslinės veiklos LXXV konferencija, Vilnius, 2023 m. gegužės 15-19 d. : pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. eISSN 2783-7831. 2023, p. 40. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233). DOI: 10.15388/SMVK.2023.
3 Šlaičiūnaitė, Neringa; Norvilaitė, Kristina (temos vadovas). Gimdymo būdas didelės rizikos nėštumų be vaisiaus augimo sulėtėjimo atvejais, esant normaliems ir nenormaliems blauzdikaulio arterijos parametrams. Biomedicininis tyrimas // Studentų mokslinės veiklos LXXV konferencija, Vilnius, 2023 m. gegužės 15-19 d. : pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. eISSN 2783-7831. 2023, p. 41. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233). DOI: 10.15388/SMVK.2023.

2022
1 Žaliūnas, Bronius; Jakaitė, Vaidilė; Kurmanavičius, Juozas; Bartkevičienė, Daiva; Norvilaitė, Kristina; Passerini, Karolina. Reference values of fetal ultrasound biometry: results of a prospective cohort study in Lithuania // Archives of gynecology and obstetrics. Heidelberg : Springer Heidelberg. ISSN 0932-0067. eISSN 1432-0711. 2022, vol. 306, iss. 5, p. 1503-1517. DOI: 10.1007/s00404-022-06437-z. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 2.600; AIF: 3.200; Q3 (2022 InCities JCR SCIE)]

2021
1 Norvilaitė, Kristina; Ramašauskaitė, Diana; Bartkevičienė, Daiva; Žaliūnas, Bronius; Kurmanavičius, Juozas. Doppler ultrasonography of the fetal tibial artery in high-risk pregnancy and its value in predicting and monitoring fetal hypoxia in IUGR fetuses // Medicina. Kaunas; Basel : LSMU, MDPI AG. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2021, vol. 57, no. 10, art. no. 1036, p. [1-6]. DOI: 10.3390/medicina57101036. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.948; AIF: 8.301; Q3 (2021 InCities JCR SCIE)]
2 Norvilaitė, Kristina; Ramašauskaitė, Diana; Bartkevičienė, Daiva; Kurmanavičius, Juozas. Abnormal tibial artery in IUGR fetus. Case report // International journal of gynecology and obstetrics: Special Issue: Abstracts of the XXIII FIGO World Congress of Gynecology & Obstetrics. Hoboken : Wiley. ISSN 0020-7292. eISSN 1879-3479. 2021, vol. 155, iss. S2, P0205, p. 207. DOI: 10.1002/ijgo.13886. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 4.447; AIF: 3.486; Q1 (2021 InCities JCR SCIE)]

2020
1 Norvilaitė, Kristina; Keževičiūtė, Monika; Ramašauskaitė, Diana; Arlauskienė, Audronė; Bartkevičienė, Daiva; Uvarovas, Valentinas. Postpartum pubic symphysis diastasis-conservative and surgical treatment methods, incidence of complications: Two case reports and a review of the literature // World journal of clinical cases. Pleasanton, CA : Baishideng Publishing Group. eISSN 2307-8960. 2020, vol. 8, iss. 1, p. 110-119. DOI: 10.12998/wjcc.v8.i1.110. [DB: Scopus, Current Contents, PubMed Central, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Serapinas, Danielius; Boreikaitė, Evelina; Bartkevičiūtė, Agnė; Norvilaitė, Kristina; Narbekovas, Andrius; Bartkevičienė, Daiva. The level of free fetal DNA as precise noninvasive marker for chromosomal aneuploidies: first results from Baltic region // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2020, vol. 56, iss. 11, art. no. 579, p. [1-8]. DOI: 10.3390/medicina56110579. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.430; AIF: 5.182; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Maželytė, Rūta; Mitrikaitė, Greta; Norvilaitė, Kristina (temos vadovas). Frequency of menopausal symptoms in middle aged Lithuanian women and their effect on self-esteem and quality of life // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. ISBN 9789934867897. p. 271. Prieiga per internetą: <https://www.docdroid.net/oInz1yw/19-074-isc-2019-health-abstracts-e-isbn-978-9934-8678-9-7.pdf#page=328> [žiūrėta 2019-05-23].
2 Mitrikaitė, Greta; Maželytė, Rūta; Norvilaitė, Kristina (temos vadovas). Knowledge about menopause and ways of treatment menopause symptoms in middle-aged Lithuanian women // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. ISBN 9789934867897. p. 262. Prieiga per internetą: <https://www.docdroid.net/oInz1yw/19-074-isc-2019-health-abstracts-e-isbn-978-9934-8678-9-7.pdf#page=328> [žiūrėta 2019-05-23].
3 Mitrikaitė, Greta; Maželytė, Rūta; Norvilaitė, Kristina (temos vadovas). Kowledge about menopause and different approaches to menopausal symptoms treatment in middle – aged Lithuanian women // 15th WIMC: 15th Warsaw International Medical Congress, 9th-12th May, 2019 Warsaw, Poland : abstract book. Warsaw : Medical University of Warsaw, 2019. ISBN 9788376374888. p. 263. Prieiga per internetą: <http://wimc.wum.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/15th-WIMC-Abstract-book.pdf> [žiūrėta 2019-05-23].
4 Maželytė, Rūta; Mitrikaitė, Greta; Norvilaitė, Kristina (temos vadovas). Variety of menopausal symptoms and their impact on self-esteem and life quality of middle aged Lithuanian women // 15th WIMC: 15th Warsaw International Medical Congress, 9th-12th May, 2019 Warsaw, Poland : abstract book. Warszaw : Medical University of Warsaw, 2019. ISBN 9788376374888. p. 164. Prieiga per internetą: <http://wimc.wum.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/15th-WIMC-Abstract-book.pdf> [žiūrėta 2019-05-23].
5 Maželytė, Rūta; Mitrikaitė, Greta; Norvilaitė, Kristina (temos vadovas). Lietuvos moterų dažniausiai patiriami menopauzės simptomai, jų įtaka moterų savivertei, gyvenimo kokybei bei santykiams su artimaisiais // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 13. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-23].
6 Mitrikaitė, Greta; Maželytė, Rūta; Norvilaitė, Kristina (temos vadovas). Lietuvos vidutinio amžiaus moterų žinios apie menopauzę ir būdai menopauzės simptomams palengvinti // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 25. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-23].
7 Keževičiūtė, Monika; Norvilaitė, Kristina (temos vadovas); Arlauskienė, Audronė (temos vadovas); Ramašauskaitė, Diana (temos vadovas); Uvarovas, Valentinas (temos vadovas). Postpartum pubic symphysis diastasis: two clinical cases and comparison of conservative and surgical treatment methods // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. ISBN 9789934867897. p. 305. Prieiga per internetą: <https://www.docdroid.net/oInz1yw/19-074-isc-2019-health-abstracts-e-isbn-978-9934-8678-9-7-pdf#page=306> [žiūrėta 2020-04-08].
8 Mitrikaitė, Greta; Norvilaitė, Kristina (temos vadovas). Middle-aged lithuanian women's knowledge about menopause and menopausal symptoms impact on their self-esteem and quality of life // 14th Bialystok international medical congress for young scientists, May 17-18th 2019 : book of abstracts. Białystok : Medical University of Bialystok, 2019. ISBN 9788395207501. p. 156. Prieiga per internetą: <http://bimc.umb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/14th-BIMC-Book-of-Abstracts.pdf> [žiūrėta 2020-05-11].

2016
1 Drąsutis, Jonas; Barkus, Arūnas; Kairienė, Elena; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Norvilaitė, Kristina; Tutkuvienė, Janina. Nėščiųjų ir jaunų negimdžiusių moterų krūtų tūrio, kūno dydžio ir pasyviosios masės lyginamasis tyrimas = A comparative study of breast volume, body size and passive body mass in pregnant and young nulliparous women // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2016, Vol. 23, no 4, p. 206-218. DOI: 10.6001/actamedica.v23i4.3422. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier]
2 Drąsutis, Jonas; Sakalauslkaitė, Indrė; Barkus, Arūnas; Drąsutienė, Gražina; Ramašauskaitė, Diana; Norvilaitė, Kristina; Tutkuvienė, Janina. Pirmą kartą ir pakartotinai gimdančių moterų kūno antropometrinių parametrų, krūtų tūrio bei kraujo serumo lipidų ir prolaktino sąsajos nėštumo laikotarpiu = Associations of anthropometric parameters, breast volume and serum lipids and prolactin among primiparous and multiparous women during pregnancy // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2016, T. 18, nr. 4, p. 176-184. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/1966495225ff8e02efcd62c50ade34f615c2b07cd4.pdf> [žiūrėta 2017-04-07]. [DB: Index Copernicus]
3 Norvilaitė, Kristina; Peštenytė, Aurelija; Bužinskienė, Diana; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Arlauskienė, Audronė; Poškus, Tomas; Ostapenko, Andrej. Vasa praevia: a case report and literature review. = Virkštelės kraujagyslių pirmeiga: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2016, Vol. 23, no 1, p. 11-16. DOI: 10.6001/actamedica.v23i1.3265. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete, Index Academicus]