VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Kostas Ivanauskas' publikacijų sąrašas

2018
1 Girdenytė, Milda; Radavičiūtė, Guoda; Ivanauskas, Kostas. Selling non-prescription drugs in general sales stores in Lithuania // Baltpharm forum 2018, Tartu 2018-04-13. Tartu. 2018, p. 6.
2 Ivaškienė, Tatjana; Ivanauskas, Kostas. Cell & gene therapies vs. medicines, where is the bordeline? // Baltpharm forum 2018, Tartu 2018-04-13. Tartu. 2018, p. 7.
3 Gudauskaitė, Greta; Škiudaitė, Lina; Vaitkus, Rimantas; Tumkevičius, Sigitas; Ivanauskas, Kostas. The change of mint and lavender composition during drying process // BaltPharm Forum 2018, Tartu, 2018-04-13. Tartu. 2018, p. 5.

2017
1 Kriščiūnaitė, Aistė; Bieliauskaitė, Ramunė; Ivanauskas, Kostas. The pharmacy cirriculum at Vilnius University // BaltPharm Forum 2017, Jurmala, 2017-04-28. 2017, p. 15.

2015
1 Grincevičienė, Švitrigailė; Kubilienė, Loreta; Ivanauskas, Kostas; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Ramašauskaitė, Diana; Grincevičius, Jonas; Bernatonienė, Jurga; Savickas, Arūnas. Experiences of community pharmacists advising pregnant women // International journal of clinical pharmacy. Dordrecht : Springer. ISSN 2210-7703. eISSN 2210-7711. 2015, vol. 37, no. 4, p. 636-644. DOI: 10.1007/s11096-015-0111-6. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, AGRICOLA, Global Health, International Pharmaceutical Abstracts, Scopus] [IF: 1.339; AIF: 3.039; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Kasparavičienė, Giedrė; Ramanauskienė, Kristina; Savickas, Arūnas; Velžienė, Saulė; Kalvėnienė, Zenona; Kazlauskienė, Daiva; Ragažinskienė, Ona; Ivanauskas, Kostas. Evaluation of total phenolic content and antioxidant activity of different Rosmarinus officinalis L. ethanolic extracts = Bendro fenolinių junginių kiekio ir antioksidacinio aktyvumo įvertinimas skirtingose Rosmarinus officinalis L. etanolinėse ištraukose // Biologija = Biology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. eISSN 2029-0578. 2013, t. 59, Nr. 1, p. 39-44. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/biologija/article/view/2650/1486>. [DB: Academic Search Complete, Academic Search Premier, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)]
2 Pranskūnienė, Živilė; Bernatonienė, Jurga; Kalvėnienė, Zenona; Masteikova, Rūta; Mekas, Tauras Antanas; Velžienė, Saulė; Ivanauskas, Kostas; Suchockas, Vytautas; Mintaučkienė, Inesa; Savickas, Arūnas. New formula herbal pellets demonstrate a uniform and stable release of the active ingredients in vitro // Acta Poloniae pharmaceutica. Drug research. Warsaw : Polish Pharmaceutical Society. ISSN 0001-6837. 2013, vol. 70, no. 4, p. 727-736. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23923396>. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Chimica, Scopus] [IF: 0.693; AIF: 2.971; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Ivanauskas, Kostas; Velžienė, Saulė; Tarasevičius, Eduardas. Johann Friedrich Wolfgang founder of the pharmacy in Vilnius University // FIP Centennial Congress, 3-8 October in Amsterdam, The Netherlands. Amsterdam : International Pharmaceutical Federation. 2012, [1 p.].
2 Ivanauskas, Kostas; Tarasevičius, Eduardas. Pharmacy Education at Vilnius University in the first half of the 20th century // Achievements and development perspectives of pharmaceutical chemistry and other sciences : the international conference on pharmaceutical sciences and pharmacy practice dedicated to 125th Birth Anniversary of prof. Benediktas Šiaulis : book of abstracts : November 24, 2012 Kaunas, Lithuania / conference organizers : Vitalis Briedis, Eduardas Tarasevičius, Vilma Petrikaitė et al. ; Lithuanian University of Health Sciences. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2012. ISBN 978-9955-15-254-5. p. 42. Prieiga per internetą: <http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:B.03~2012~ISBN_978-9955-15-254-5/DS.001.1.01.BOOK> [žiūrėta 2014-02-06].