VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jurgita Stirblienė' publikacijų sąrašas

2023
1 Šimkevičiūtė, Eigilė; Stirblienė, Jurgita; Istomina, Natalja. Informacinių technologijų naudojimo sąsajos su slaugos kokybe = Links between the use of information technology and quality of care // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2023, t. 33, Nr. 2, p. 179-184. DOI: 10.35988/sm-hs.2023.071. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete]
2 Žilionytė, Aušrinė; Sabaliauskas, Stanislav; Stirblienė, Jurgita. Slaugos studentų sąveikos su mentoriais patirtys klinikinėje praktikoje = Nursing students' experiences of interacting with mentors in clinical practic // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1648-0570. eISSN 2669-1760. 2023, t. 4, Nr. 5, p. 1-7. DOI: 10.47458/Slauga.2023.4.13. [DB: Dimensions]

2022
1 Stirblienė, Jurgita. Paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimas: aktualios teismų praktikos apžvalga = Compensation for Damage to a Patient’s Health: an Overview of Current Case-law // Lietuvos teisė 2022: esminiai pokyčiai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2669-137X. eISSN 2669-1388. 2022, p. 237-245. DOI: 10.13165/LT-22-01-17. [DB: Lituanistika]

2020
1 Stirblienė, Jurgita. Physicians’ professional qualification improvement system based on competency assessment // Contemporary Research on Organization Management and Administration (CROMA journal). Vilnius : Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (AVADA). eISSN 2335-7959. 2020, vol. 8, no. 2, p. 120-132. DOI: 10.33605/croma-022020-008. [DB: ERIH Plus, DOAJ]
2 Stirblienė, Jurgita. Physicians’ professional qualification improvement system based on competency assessment // Social transformations in contemporary society 2020 : The 8th International Scientific Conference for Young Researchers : abstract book, 4-5 June, 2020, Vilnius-Net / Mykolas Romeris University ; Doctoral candidates‘ association. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. eISSN 2424-5631. 2020, p. 32-33. Prieiga per internetą: <https://repository.mruni.eu/handle/007/17880> [žiūrėta 2021-11-08].

2019
1 Sinkevičius, Vytautas; Birmontienė, Toma; Miliuvienė, Jolita; Vilkelis, Gintautas; Novikovas, Andrejus; Bilevičiūtė, Eglė; Juškevičius, Jonas; Stirblienė, Jurgita; Kaminskienė, Natalija; Tvaronavičienė, Agnė; Kavalnė, Salvija; Pakutinskas, Paulius; Čekanavičius, Ąžuolas; Girdenis, Tomas; Marcinauskaitė, Renata; Jurka, Raimundas; Ažubalytė, Rima; Žilinskas, Justinas; Jočienė, Danutė; Katuoka, Saulius; Liauksminas, Arnas; Šaltinytė, Loreta. Lietuvos teisė 2018: esminiai pokyčiai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2019. 69 p. ISBN 9789955199397. eISBN 9789955199380. Prieiga per internetą: <https://repository.mruni.eu/handle/007/16761> [žiūrėta 2020-11-24].
2 Stirblienė, Jurgita. Žalos pacientų sveikatai atlyginimo pokyčiai: greitesnis ir paprastesnis procesas // Lietuvos teisė 2019 : esminiai pokyčiai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2669-137X. eISSN 2669-1388. 2019, p. 34-41. DOI: 10.13165/LT-19-01-05.

2017
1 Stirblienė, Jurgita. Balance of legal protection between patient and physician: presentation of expert interview results // International scientific conference for young researchers „Social transformations in contemporary society 2017“ : abstract book, 1-2 June, 2017, Vilnius-Net. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. eISSN 2424-5631. 2017, p. 20-21. Prieiga per internetą: <http://stics.mruni.eu/wp-content/uploads/2017/07/Abstracts-STICS-2017.pdf>.

2015
1 Stirblienė, Jurgita. Darbo laiko sveikatos priežiūros sektoriuje teisinio reguliavimo problematika = Working time regulation problems of health sector // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Registrų centras. ISSN 1392-6195. 2015, Nr. 22(1), p. 162-176. DOI: 10.13165/JUR-15-22-1-09. [DB: Academic Search Complete, TOC Premier, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Political Science Complete, SocIndex, DOAJ]