VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jurga Indriūnienė' publikacijų sąrašas

2021
1 Muntianaitė, Inga; Verbickaitė, Daina; Indriūnienė, Jurga; Jamontaitė, Ieva Eglė. Funkcinių judesių poveikis asmenų, kurie jaučia lėtinį nespecifinį apatinės nugaros dalies skausmą, funkcinio liemens pajėgumo ir judesio baimės rodikliams = Effect of functional movements on trunk functional capacity and kinesiophobia in patients with chronic nonspecific low back pain // Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. eISSN 2538-8673. 2021, Nr. 1, p. 56-65. DOI: 10.33607/rmske.v1i24.1076. [DB: DOAJ, Index Copernicus]
2 Kiškūnaitė, Monika; Muntianaitė, Inga; Sinkevičiūtė, Viltė; Indriūnienė, Jurga. Juosmens -dubens srities tiesimo ir rotacinių judesių kontrolės testų patikimumo tyrimas = Reliability of lumbopelvic extension and rotation movement control tests // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 107-110. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.047. [DB: Index Copernicus]
3 Indriūnienė, Jurga; Nakutavičiūtė, Indrė; Muntianaitė, Inga; Petravičienė, Rūta; Dadelienė, Rūta. The relationship between work-related stress, burnout and aerobic capacity among physiotherapists = Kineziterapeutų darbe patiriamo streso, perdegimo ir aerobinio pajėgumo sąsajos // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 61-64. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.037. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Indriūnienė, Jurga; Ramanauskas, Karolis; Muntianaitė, Inga; Petravičienė, Rūta. Statinio ir dinaminio tempimo poveikis blauzdos lenkiamųjų ir tiesiamųjų raumenų sprogstamajai jėgai = The effect of static and dynamic stretching on peak torque of knee flexors and extensors // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 161-165. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.028. [DB: Index Copernicus]
2 Muntianaitė, Inga; Kiškūnaitė, Monika Dorotėja; Sinkevičiūtė, Viltė; Indriūnienė, Jurga; Jamontaitė, Ieva Eglė; Aučynienė, Ligita. Užpakalinių šlaunies raumenų ilgio įtaka sveikų asmenų juosmens ir dubens judesiams bei jų kontrolei = The impact of hamstring muscle length on lumbopelvic movements and motor control in healthy individuals // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 134-138. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.023. [DB: Index Copernicus]
3 Kulikauskaitė, Rūta; Palionytė, Dovilė; Indriūnienė, Jurga. Skersinio pilvo raumens ir šlaunų pritraukiamųjų raumenų lavinimo poveikis dubens dugno raumenų funkcijos sutrikimams: šlapimo nelaikymui ir seksualinei disfunkcijai = Impact of transversus abdominis muscle and hip adductors exercises on pelvic floor muscles disorders: urinary incontinence and sexual dysfunction // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 143-147. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.025. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Indriūnienė, Jurga; Juocevičius, Alvydas; Jamontaitė, Ieva Eglė; Muntianaitė, Inga. Izokinetinių ir tradicinių jėgos treniruočių įtaka moterų blauzdos lenkiamųjų raumenų funkcinei būklei = Isokinetic and traditional strength training program influence on women‘s knee flexors functional status // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, Nr. 3, p. 14-20. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.038. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]
2 Muntianaitė, Inga; Blužaitė, Fausta; Indriūnienė, Jurga; Žilinskienė, Ramunė; Nainaitė, Akvilė. Koordinacijos ir pusiausvyros pratimai pagerina senyvo amžiaus asmenų ne tik funkcinį pajėgumą, bet ir kognityvines funkcijas = Balance and coordination exercises improove functional performance as well as cognitive function in older adults // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, Nr. 3, p. 47-52. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.043. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]

2013
1 Juocevičius, Alvydas; Jamontaitė, Ieva Eglė; Aučynienė, Ligita; Indriūnienė, Jurga; Varnienė, Lina; Cirtautas, Alma. Physiotherapy studies in Vilnius University // A modern approach to children's physical medicine and rehabilitation : international scientific-practical conference : [abstracts], Vilnius, May 13th-14, 2013. Vilnius. 2013, p. 30.

2012
1 Indriūnienė, Jurga; Marcinkevičienė, Judita; Jamontaitė, Ieva Eglė; Juocevičius, Alvydas; Raistenskis, Juozas. Skirtingų kineziterapijos priemonių įtaka pacientų judamojo aparato būklei po kelio sąnario priekinio kryžminio raiščio rekonstrukcinės operacijos = Effect of different physical therapy programs on patiens’ musculoskeletal function after anterior cruciate ligament reconstructive operation // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 3, p. 27-30. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/286> [žiūrėta 2012-10-15]. [DB: Index Copernicus]
2 Indriūnienė, Jurga; Juocevičius, Alvydas; Kowalski, Ireneusz M.; Žeimys, Eimantas; Valiulis, Algirdas. Sveikų ir kelio sąnario traumą patyrusių studenčių izokinezinės treniruotės efektyvumas // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 184-187. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/411/pdf> [žiūrėta 2014-02-24]. [DB: Index Copernicus]
3 Indriūnienė, Jurga; Palšytė, Teresė; Juocevičius, Alvydas. Physiotherapy students' body composition and aerobic capacity // 7th Baltic rehabilitation association conference on physical and rehabilitation medicine : programme and abstracts, November 30-December 1, 2012, Vilnius. Vilnius. 2012, p. 35.
4 Zakarienė, Neringa; Palšytė, Teresė; Indriūnienė, Jurga; Aučynienė, Ligita. Posture disorders among physiotherapy students // 7th Baltic rehabilitation association conference on physical and rehabilitation medicine : programme and abstracts, November 30-December 1, 2012, Vilnius. Vilnius. 2012, p. 33.
5 Kupčiūnas, Juozas; Palšytė, Teresė; Indriūnienė, Jurga; Sinevičius, Tomas. Lithuanian National Opera and Ballet theatre ballet dancers' trunk muscle strength evaluation // 7th Baltic rehabilitation association conference on physical and rehabilitation medicine : programme and abstracts, November 30-December 1, 2012, Vilnius. Vilnius. 2012, p. 34.
6 Indriūnienė, Jurga; Palšytė, Teresė; Juocevičius, Alvydas; Jamontaitė, Ieva Eglė. Physical activity and physical fitness evaluation of physiotherapy students of Vilnius university Medical faculty // 7th Baltic rehabilitation association conference on physical and rehabilitation medicine : programme and abstracts, November 30-December 1, 2012, Vilnius. Vilnius. 2012, p. 34.
7 Juocevičius, Alvydas; Indriūnienė, Jurga. Fizinis aktyvumas ir senėjimas // Aktyvus ir sėkmingas senėjimas kintančioje visuomenėje: kasdieninės veiklos strategijos : mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2012, spalio 1 d. Kaunas. 2012, p. 17-24.

2011
1 Indriūnienė, Jurga; Juocevičius, Alvydas. Amžiaus įtaka moterų blauzdos tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų jėgos ir ištvermės parametrams = Age influence on womens' knee extensor and flexor muscles strength and resistance // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2011, t. 12, nr. 3, p. 167-171. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2011/nr_3/2011_167_171.pdf> [žiūrėta 2012-03-29]. [DB: Index Copernicus]
2 Indriūnienė, Jurga; Juocevičius, Alvydas; Panavas, Marius; Palšytė, Teresė. Evaluation of isokinetic trainings' influence on thigh muscle characteristics // Journal of rehabilitation medicine. Uppsala : Stiftelsen Rehabiliteringsinformation. ISSN 1650-1977. 2011, vol. 43, no. 9, p. 860. Prieiga per internetą: <https://www.medicaljournals.se/jrm/content/abstract/10.2340/16501977-0869>. [DB: MEDLINE, BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.049; AIF: 1.926; Q1 (2011 InCities JCR SCIE)]
3 Jagelavičiūtė, Jurga; Palšytė, Teresė; Juocevičius, Alvydas; Aučynienė, Ligita. Physical activity and physical fitness evaluation of physiotherapy students of Vilnius University Medical Faculty // Journal of rehabilitation medicine. Uppsala : Stiftelsen Rehabiliteringsinformation. ISSN 1650-1977. 2011, vol. 43, no. 9, p. 860-861. Prieiga per internetą: <https://www.medicaljournals.se/jrm/content/abstract/10.2340/16501977-0869>. [DB: MEDLINE, BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.049; AIF: 1.926; Q1 (2011 InCities JCR SCIE)]
4 Zakarienė, Neringa; Janonienė, Dainė; Palšytė, Teresė; Jagelavičiūtė, Jurga. Posture disorders among physiotherapy student // Journal of rehabilitation medicine. Uppsala : Stiftelsen Rehabiliteringsinformation. ISSN 1650-1977. 2011, vol. 43, no. 9, p. 865-866. Prieiga per internetą: <https://www.medicaljournals.se/jrm/content/abstract/10.2340/16501977-0869>. [DB: MEDLINE, BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.049; AIF: 1.926; Q1 (2011 InCities JCR SCIE)]