VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Juozas Raistenskis' publikacijų sąrašas

2023
1 Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Raudonis, Vidas; Adomavičienė, Aušra; Raistenskis, Juozas; Griškevičius, Julius. BiomacEMG: a Pareto-optimized system for assessing and recognizing hand movement to track rehabilitation progress // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2023, vol. 13, iss. 9, art. no. 5744, p. 1-17. DOI: 10.3390/app13095744. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, INSPEC]
2 Daunoravičienė, Kristina; Pauk, Jolanta; Žižienė, Jurgita; Belickienė, Vaida; Raistenskis, Juozas. Study of foot support during gait in healthy children from neighbouring countries // BIOMDLORE:14th international conference, 22-24 October 2023, Bialystok, Poland: book of abstracts. Bialystok : Bialystok University of Technology, 2023, art. no. 28. ISBN 9788367185806. p. 45. DOI: 10.24427/978–83–67185–80–6.
3 Belickienė, Vaida; Šidlauskienė, Aurelija; Sinkevičius, Romualdas; Raistenskis, Juozas. Schroth metodikos efektyvumas esant paauglių idiopatinei skoliozei = The effectiveness of Schroth exercises in adolescents with idiopathic scoliosis // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2023, t. 33, Nr. 2, p. 172-178. DOI: 10.35988/sm-hs.2023.070. [DB: Academic OneFile, Academic Search Complete, Index Copernicus]
4 Šidlauskienė, Aurelija; Striokaitė, Neda; Dadelienė, Rūta; Belickienė, Vaida; Aukštikalnis, Tomas; Raistenskis, Juozas. Kineziterapijos vandenyje poveikis darbingo amžiaus asmenų juosmeninės stuburo dalies funkcinei veiklai, esant apatinės nugaros dalies skausmui = Effectiveness of water physiotherapy on low back function in chronic low back pain in working age population // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2023, t. 33, Nr. 2, p. 42-47. DOI: 10.35988/sm-hs.2023.048. [DB: Academic OneFile, Academic Search Complete, Index Copernicus]
5 Daunoravičienė, Kristina; Pauk, Jolanta; Žižienė, Jurgita; Belickienė, Vaida; Raistenskis, Juozas. Study of foot support during gait in healthy children from neighbouring countries // Technology and health care: Selected Papers From the 14th International Conference BIOMDLORE 2023. Amsterdam : IOS Press. ISSN 0928-7329. eISSN 1878-7401. 2023, vol. 31, iss. 6, p. 2457-2466. DOI: 10.3233/THC-235011. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, PubMed, Embase]
6 Vaidelienė, Laimutė (autorius, sudarytojas); Burokienė, Sigita; Valiulis, Arūnas; Misevičienė, Valdonė; Ivaškevičius, Rimvydas; Kudzytė, Jolanta; Petraitienė, Sigita; Ivaškevičienė, Inga; Rudzevičienė, Odilija; Levinienė, Giedra; Jankauskienė, Augustina; Čerkauskienė, Rimantė; Masalskienė, Jūratė; Rudaitis, Šarūnas; Gurskis, Vaidotas; Kėvalas, Rimantas; Žilinskaitė, Virginija; Labanauskas, Liutauras; Urbonas, Vaidotas; Kučinskienė, Rūta; Rokaitė, Rūta; Stonienė, Dalia; Tamelienė, Rasa; Aldakauskienė, Ilona; Liubšys, Arūnas; Garunkštienė, Rasa; Šileikienė, Rima; Kinčinienė, Odeta; Kiudelienė, Rosita; Rutkauskienė, Giedrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Rascon, Jelena; Vaitkevičienė, Goda Elizabeta; Endzinienė, Milda; Laurynaitienė, Jūratė; Grikinienė, Jurgita; Praninskienė, Rūta; Verkauskienė, Rasa; Jašinskienė, Edita; Mockevičienė, Giedrė; Dobrovolskienė, Rimantė; Kemežys, Robertas; Petrulytė, Jovita; Mikulėnaitė, Laima; Raistenskis, Juozas; Juškėnienė, Giedrė; Leskauskas, Darius; Baltrėnė, Jūratė. Vaikų pagrindinių ligų ir būklių diagnostikos ir gydymo algoritmai bei integruotos sveikatos priežiūros principai : (Metodinių rekomendacijų leidinys sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems paslaugas vaikams: šeimos gydytojams, skubios pagalbos gydytojams, vaikų ligų gydytojams, vaikų gydytojams-specialistams, slaugytojams) / [sudarytoja Laimutė Vaidelienė]. Vilnius : Vaistų žinios, 2023. 373 p. ISBN 9786098215472.

2022
1 Žižienė, Jurgita; Daunoravičienė, Kristina; Juškėnienė, Giedrė; Raistenskis, Juozas. Comparison of kinematic parameters of children gait obtained by inverse and direct models // Plos one. San Francisco : Public Library Science. ISSN 1932-6203. 2022, vol. 17, iss. 6, art. no. 0270423, p. 1-16. DOI: 10.1371/journal.pone.0270423. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 3.700; AIF: 7.200; Q2 (2022 InCities JCR SCIE)]
2 Makutienė, Monika; Fatkulina, Natalja; Raistenskis, Juozas. Pradinių klasių moksleivių dėmesio koncentracijos lavinimas = Improvement of attention/concentration for primary school students // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2022, t. 32, Nr. 2, p. 5-8. DOI: 10.35988/sm-hs.2022.044. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete]
3 Aukštikalnis, Tomas; Sinkevičius, Romualdas; Rašimaitė, Odeta; Šidlauskienė, Aurelija; Aukštikalnytė, Aurelija Emilija; Dulskas, Audrius; Jasiūnas, Eugenijus; Raistenskis, Juozas. The effect of comprehensive rehabilitation on Lithuanian adolescent’s nonspecific low back pain, depending on the duration: nonrandomized single-arm trial // Medicine. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0025-7974. eISSN 1536-5964. 2022, vol. 101, iss. 41, art. no. e30940, p. [1-12]. DOI: 10.1097/MD.0000000000030940. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 1.600; AIF: 6.700; Q3 (2022 InCities JCR SCIE)]
4 Kavaliauskaitė, Ieva; Petrulytė, Jovita; Budrienė, Lina; Raistenskis, Juozas. Reabilitacijos priemonių poveikis vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, ėjimo ištvermei. = Impact of rehabilitation interventions on walking endurance in children with cerebral palsy. A systematic literature review // Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. eISSN 2538-8673. 2022, t. 1, Nr. 26, p. 21-39. DOI: 10.33607/rmske.v1i26.1182. [DB: Scopus, DOAJ, Dimensions]

2021
1 Žižienė, Jurgita; Daunoravičienė, Kristina; Griškevičius, Julius; Juškėnienė, Giedrė; Rinkevičiūtė, Kristina; Raistenskis, Juozas. Changes in muscle activation pattern during gait among healthy children // ESB 2021: 26th Congress of the European Society of Biomechanics, July 11-14, 2021, Milan, Italy. Milano : Politecnico Milano. 2021, p. 287. Prieiga per internetą: <https://esbiomech.org/conference/esb2021/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/Detailed_Program-13-7.pdf> [žiūrėta 2021-07-21].
2 Adomavičienė, Aušra; Daunoravičienė, Kristina; Šidlauskaitė, Rusnė; Griškevičius, Julius; Kubilius, Raimondas; Varžaitytė, Lina; Raistenskis, Juozas. Analysis of functional recovery and subjective well-being after arthroscopic rotator cuff repair // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2021, vol. 57, iss. 7, art. no. 715, p. 1-14. DOI: 10.3390/medicina57070715. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed] [IF: 2.948; AIF: 8.301; Q3 (2021 InCities JCR SCIE)]
3 Daunoravičienė, Kristina; Žižienė, Jurgita; Pauk, Jolanta; Juškėnienė, Giedrė; Raistenskis, Juozas. EMG based analysis of gait symmetry in healthy children // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. eISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 17, art. no. 5983, p. 1-12. DOI: 10.3390/s21175983. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, DOAJ] [IF: 3.847; AIF: 4.274; Q2 (2021 InCities JCR SCIE)]
4 Juškėnienė, Giedrė; Šidlauskienė, Aurelija; Raistenskis, Juozas; Žižienė, Jurgita; Daunoravičienė, Kristina. Skirtingų reabilitacijos metodų poveikis vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, motorinėms funkcijoms bei eisenai = Effects of different rehabilitation methods on children with cerebral palsy, motor functions and gait // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 96-101. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.045. [DB: Index Copernicus, DOAJ, ERA, Gale's Academic OneFile, Academic Search Complete]

2020
1 Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva. 10-14 metų vaikų gyvensena: fizinio aktyvumo aspektai = The lifestyle in children aged 10 to 14 years: the aspects of physical activity // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 70-74. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.010. [DB: Index Copernicus]
2 Aukštikalnis, Tomas; Radzevič, Veslava; Godliauskienė, Ernesta; Urbanavičė, Rita; Kairys, Jonas; Raistenskis, Juozas. Dozuoto fizinio krūvio poveikis paauglių skeleto raumenų sistemai = The effect of measured physical activity on adolescents musculoskeletal system // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 18-26. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.003. [DB: ERA, Academic OneFile, Academic Search Complete, DOAJ]
3 Sinkevičius, Romualdas; Gėglytė, Edita; Kairys, Jonas; Radzevič, Veslava; Raistenskis, Juozas. 14 metų paauglių fizinių parametrų ir kuprinės svorio sąsajos su laikysena = Relations between physical abilities, backpack weight and body posture among 14 years old adolescents // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 27-34. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.004. [DB: Academic OneFile, Academic Search Complete, ERA, DOAJ]
4 Dadelienė, Rūta; Bartoševič, Evelina; Kairys, Jonas; Barčytė, Rasa; Raistenskis, Juozas. Tėvų, auginančių cerebriniu paralyžiumi sergančius mokyklinio amžiaus vaikus, psichoemocinės būklės ir gyvenimo kokybės sąsajos = Relationship between psychoemotional state and quality of life in parents raising school aged children with cerebral palsy // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 109-113. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.018. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, ERA, DOAJ]
5 Strukčinskaitė, Vaiva; Raistenskis, Juozas; Šidlauskienė, Aurelija; Strukčinskienė, Birutė. Mergaičių idiopatinės skoliozės gydymas schroth metodu, naudojant diers 3D diagnostikos sistemą = Treatment of idiopathic scoliosis in girls by schroth method using diagnostic diers 3D device // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 79-85. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.047. [DB: Index Copernicus]
6 Sinkevičius, Romualdas; Sutkutė, Eglė; Kairys, Jonas; Radzevič, Veslava; Raistenskis, Juozas. Laikysenos korekcijos efektyvumas, taikant Schroth kineziterapijos metodiką paauglių idiopatinės skoliozės atvejais = Effectiveness of posture correction using Schroth physiotherapy method for patients with adolescent idioapathic scoliosis // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 131-138. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.057. [DB: Index Copernicus]
7 Gylytė, Agnė; Pikūnienė, Rima; Liaudinskas, Raimundas; Urbanavičė, Rita; Emeljanovas, Arūnas; Raistenskis, Juozas. Aerobinių pratimų poveikis vaikų pažintinėms funkcijoms, pusiausvyrai ir koordinacijai, esant mišriam raidos sutrikimui = Balance and coordination of children with mixed specific developmental disorders // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 11-16. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.036. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete]
8 Valiulis, Algirdas; Balskus, Karolis; Valiulytė, Linda; Raistenskis, Juozas; Valiulis, Arūnas. Gydomieji lazeriai reabilitacijoje : mokomoji knyga visų specialybių gydytojams, gydytojams rezidentams ir studentams / sudarytojas Algirdas Valiulis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. 60 p. ISBN 9786090704455. eISBN 9786090704448.
9 Sytnikova, Viktorija; Radzevič, Veslava; Budrienė, Lina; Raistenskis, Juozas; Dudonienė, Vilma. Motinų vidinės darnos ir kūdikių motorinės raidos subjektyvaus vertinimo sąsajos // Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. eISSN 2538-8673. 2020, 2(23), p. 84-93. DOI: 10.33607/rmske.v2i23.989. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Adomavičienė, Aušra; Daunoravičienė, Kristina; Kubilius, Raimondas; Varžaitytė, Lina; Raistenskis, Juozas. Influence of new technologies on post-stroke rehabilitation: a comparison of Armeo Spring to the Kinect system // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2019, vol. 55, iss. 4, art. no. 98, p. 1-12. DOI: 10.3390/medicina55040098. [DB: DOAJ, PubMed, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.205; AIF: 4.391; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Šidlauskienė, Aurelija; Strukcinskiene, Birute; Raistenskis, Juozas; Stukas, Rimantas; Strukčinskaitė, Vaiva; Buckus, Raimondas. The association between the level of physical activity with spinal posture and physical fitness parameters in early adolescence = Udruženost nivoa fizičke aktivnosti sa stavom kičmenog stuba i parametrima fizičke sposobnosti i ranoj adolescenciji // Vojnosanitetski pregled. Belgrade : Military Medical Academy. ISSN 0042-8450. eISSN 2406-0720. 2019, vol. 76, no. 12, p. 1209-1216. DOI: 10.2298/VSP170517098S. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Ultimate, Scopus] [IF: 0.152; AIF: 4.391; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Radzevič, Veslava; Jakubauskienė, Marija; Raistenskis, Juozas; Stukas, Rimantas. Psichosocialinių veiksnių įtaka motinos depresiškumui laikotarpiu po gimdymo ir vaiko raidai pirmaisiais gyvenimo metais = The impact of psychosocial factors on the mother‘s depression in the pospartum period and child development during the first year of life // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2019, Nr. 2, p. 15-21. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2019.2(85)/VS%202019%202(85)%20LIT%20A%20Psichosocialiniai%20veiksniai.pdf> [žiūrėta 2020-05-19]. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas; Radžiuvienė, Rima; Strukčinskaitė, Vaiva. Vaikų ir paauglių sveikos gyvensenos veiksniai: fizinio aktyvumo ypatumai : mokomoji knyga / Birutė Strukčinskienė, Juozas Raistenskis, Rima Radžiuvienė, Vaiva Strukčinskaitė. Klaipėda : Druka, 2018. 95 p. ISBN 9786094042584.
2 Aukštikalnis, Tomas; Rašimaitė, Odeta; Šatkutė, Daiva; Budriene, Lina; Raistenskis, Juozas. Relationship between lower limbs proprioception and muscular strength among adolescents with patellofemoral pain syndrome. // 21st European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 1-6 May 2018, Vilnius, Lithuania : abstract book / European Society of PRM, Lithuanian Society of PRM. Vilnius : Lithuanian Society of Physical and Rehabilitation Medicine. 2018, p. 390.

2017
1 Juodytė, A.; Raistenskis, Juozas; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Rascon, Jelena. Influence of posture on knee and ankle joints in patient with haemophilia // Haemophilia. Hoboken : Wiley. ISSN 1351-8216. eISSN 1365-2516. 2017, vol. 23, suppl. 2, abstract no. P001, p. 29. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.768; AIF: 4.528; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Burokienė, Sigita; Kairienė, Ignė; Strička, Marius; Labanauskas, Liutauras; Čerkauskienė, Rimantė; Raistenskis, Juozas; Burokaitė, Emilija; Usonis, Vytautas. Unscheduled return visits to a pediatric emergency department // Medicina. Wrocław : Elsevier. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2017, vol. 53, no. 1, p. 66-71. (Original research article). DOI: 10.1016/j.medici.2017.01.003. [DB: Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus] [IF: 1.429; AIF: 4.640; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Buckus, Raimondas; Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas; Stukas, Rimantas; Šidlauskienė, Aurelija; Čerkauskienė, Rimantė; Isopescu, Dorina Nicolina; Stabryla, Jan Stabryla; Cretescu, Igor. A technical approach to the evaluation of radiofrequency radiation emissions from mobile telephony base stations // International journal of environmental research and public health. Basel : Molecular diversity preservation international (MDPI). ISSN 1660-4601. eISSN 1661-7827. 2017, Vol. 14, no 3, art. no. 244, p. [1-18]. DOI: 10.3390/ijerph14030244. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, Pollution Abstracts, DOAJ] [IF: 2.145; AIF: 3.066; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
4 Buckus, Raimondas; Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas; Stukas, Rimantas; Šidlauskienė, Aurelija; Strukčinskaitė, Vaiva; Cretescu, Igor. Interdisciplinary research: mobile phone's electromagnetic radiation // 12th ORPHEUS conference “PhD training in health sciences and biomedicine from the interdisciplinary perspective” : program & abstract book : May 4th-6th, 2017, Klaipeda, Lithuania. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189459. p. 59-60.
5 Burokienė, Sigita; Raistenskis, Juozas; Burokaitė, Emilija; Čerkauskienė, Rimantė; Usonis, Vytautas. Factors determining parents' decisions to bring their children to the pediatric emergency department for a minor illness // Medical science monitor. New York : International Scientific Information, Inc. ISSN 1643-3750. 2017, Vol. 23, p. 4141-4148. DOI: 10.12659/MSM.902639. [DB: Current Contents, MEDLINE, Chemical abstracts, Index Copernicus, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.894; AIF: 3.035; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
6 Šidlauskienė, Aurelija; Adomavičienė, Aušra; Burokienė, Sigita; Raistenskis, Juozas. Functioning and physical activity after spinal cord injury // Occupational medicine & health affairs. Los Angeles : Occupational Medicine & Health Affairs. eISSN 2329-6879. 2017, Vol. 5, no 3, Art. no 1000305, [p. 1-10]. DOI: 10.4172/2329-6879.1000305. [DB: Index Copernicus]
7 Adomavičienė, Aušra; Šidlauskienė, Aurelija; Raistenskis, Juozas. Recovery of biopsychosocial functions following 15 years after spinal cord injury // Occupational medicine & health affairs. Los Angeles : Occupational Medicine & Health Affairs. eISSN 2329-6879. 2017, Vol. 5, no 2, Art. no 1000264, [p. 1-8]. DOI: 10.4172/2329-6879.1000264. [DB: Index Copernicus]
8 Strukčinskaitė, Vaiva; Raistenskis, Juozas; Šidlauskienė, Aurelija; Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas. Effects of the Schroth method for trunk muscles’ static endurance and spine mobility in girls with idiopathic scoliosis = Schroth metodo poveikis statinei liemens raumenų ištvermei ir stuburo lankstumui gydant mergaites, sergančias idiopatine skolioze // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, t. 27, Nr. 5, p. 71-75. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.081. [DB: Index Copernicus]
9 Raistenskis, Juozas; Sinkevičius, Romualdas; Šidlauskienė, Aurelija. Vaikų reabilitacijos ypatumai Lietuvoje // Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas : Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos medžiaga, Birštonas, 2017 m. spalio 6 d. Kaunas : Morkūnas ir Ko. 2017, p. 14-15.
10 Strukčinskaitė, Vaiva; Raistenskis, Juozas; Šidlauskienė, Aurelija; Darasevič, Karol. Idiopatinės skoliozės gydymo Schroth metodu efektyvumas = The effectiveness of the Schroth method treatment for girls with idiopathic scoliosis // Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas : Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos medžiaga : Birštonas, 2017 m. spalio 6 d. / Lietuvos reabilitologų asociacija ; [mokslinis redaktorius: Aleksandras Krikščiūnas]. Kaunas : Naujasis lankas. ISSN 2345-0673. 2017, p. 102-105.

2016
1 Raistenskis, Juozas; Sidlauskiene, Aurelija; Strukcinskiene, Birute; Uǧur Baysal, Serpil; Buckus, Raimondas. Physical activity and physical fitness in obese, overweight, and normal-weight children // Turkish journal of medical sciences. Ankara : Scientific and Technical Research Council of Turkey. ISSN 1300-0144. eISSN 1303-6165. 2016, vol. 46, no. 2, p. 443-450. DOI: 10.3906/sag-1411-119. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Ultimate, CAB Abstracts] [IF: 0.710; AIF: 4.449; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Varnienė, Lina; Raistenskis, Juozas; Sinkevičius, Romualdas; Dudonienė, Vilma; Satkutė, Daiva; Juškėnienė, Giedrė; Strukčinskaitė, Vaiva. Effectiveness of different physiotherapy programs for adolescents with low back pain // European journal of physical and rehabilitation medicine : 20th European congress of physical and rehabilitation medicine, 23-28 April 2016, Lisbon, Portugal : abstracts. Torino : Edizioni Minerva Medica. ISSN 1973-9087. 2016, vol. 52, no. 2, suppl. 1, p. 449. [DB: Scopus, Current Contents / Clinical Medicine, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.827; AIF: 1.931; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Buckus, Raimondas; Strukcinskiene, Birute; Raistenskis, Juozas; Stukas, Rimantas. Modelling and assessment of the electric field strength caused by mobile phone to the human head = Modelovanje i procena jačine električnog polja mobilnog telefona u predelu glave // Vojnosanitetski pregled. Belgrade : Military Medical Academy. ISSN 0042-8450. eISSN 2406-0720. 2016, vol. 73, no. 6, p. 538-543. DOI: 10.2298/VSP141221044B. [DB: Academic Search Complete, DOAJ, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 0.367; AIF: 4.449; Q4 (2016 InCities JCR SCIE)]
4 Dudonienė, Vilma; Varnienė, Lina; Aukštikalnis, Tomas; Lendraitienė, Eglė; Čerkauskas, Justas; Raistenskis, Juozas. Effect of vibroacoustic therapy on pain management in adolescents with low back pain // Journal of vibroengineering : JVE. Kaunas : JVE International Ltd. ISSN 1392-8716. 2016, vol. 18, iss. 7, p. 4729-4735. DOI: 10.21595/jve.2016.17165. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), INSPEC, Scopus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), TOC Premier, Computers & Applied Sciences Complete, Current Abstracts] [IF: 0.398; AIF: 2.527; Q4 (2016 InCities JCR SCIE)]
5 Adomaitienė, Irina; Sinkevičius, Romualdas; Stašienė, Eglė; Samuilis, Artūras; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva. Torakaliumbalinės fascijos pakitimų vertinimas ultragarso tyrimo pagalba esant paauglių idiopatinei skoliozei - bandomasis tyrimas = Ultrasound examination of thoracolumbar fascia in adolescents with idiopathic scoliosis - pilot study // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, Nr. 2, p. 72-77. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.030. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]
6 Aukštikalnis, Tomas; Raistenskis, Juozas; Sinkevičius, Romualdas; Varnienė, Lina; Strukčinskaitė, Vaiva; Dudonienė, Vilma; Aukštikalnienė, Kristina; Janeliauskas, Emilis; Šinkūnienė, Emilija. Izokinetinės treniruotės reikšmė paauglių apatinės nugaros dalies skausmų reabilitacijoje = Isokinetic training for adolescents low back pain rehabilitation // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, t. 26, Nr. 2, p. 104-110. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.035. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]

2015
1 Buckus, Raimondas; Strukčinskienė, Birutė; Stukas, Rimantas; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva; Šidlauskienė, Aurelija. Elektromagnetinės spinduliuotės tyrimai gyvenamojoje aplinkoje = Electromagnetic radiation research in living environment // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2015, priedas Nr. 1, p. 122-126. Prieiga per internetą: <https://sena.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.priedas1/VS%20priedas%202015%20Nr1%20ORIG%20Elektromagnetine%20spinduliuote.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Ališauskaitė, Ieva; Ruževičienė, Danguolė; Raistenskis, Juozas; Svetikienė, Valdereza. Lėtinis vaikų skausmas biopsichosocialiniu požiūriu: samprata, įvertinimo ir gydymo strategija = Biopsychosocial approach to pediatric chronic pain: conception, assessment and treatment strategy // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, nr. 3.1, p. 298-306. [DB: Index Copernicus]
3 Kaklauskas, Artūras; Kuzminskė, Agnė; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Daniūnas, Alfonsas; Kaklauskas, Gabrielius; Seniut, Mark; Raistenskis, Juozas; Safonov, Andrej; Kliukas, Romualdas; Juozapaitis, Algirdas; Radzevičienė, Asta; Čerkauskienė, Rimantė. Affective tutoring system for built environment management // Computers & education. Oxford : Elsevier. ISSN 0360-1315. 2015, vol. 82, p. 202-216. DOI: 10.1016/j.compedu.2014.11.016. [DB: ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.881; AIF: 2.056; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
4 Indriulionis, Tomas; Raistenskis, Juozas; Saniukas, Kęstutis; Garšvienė, Rūta; Zacharenko, Viktorija; Vaičikauskas, Viktoras; Kamandulis, Sigitas; Sniečkus, Audrius; Česnaitienė, Vida; Kielė, Dovilė; Baranauskienė, Neringa; Eimantas, Nerijus; Solianik, Rima; Mickevičius, Mantas; Skurvydas, Albertas; Streckis, Vytautas; Žumbakytė-Šermukšnienė, Renata. Efficiency of orthopaedic brace with laser on knee joint function, pain and swelling // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2015, vol. 3, no. 98, p. 13-21. DOI: 10.33607/bjshs.v3i98.89. [DB: Index Copernicus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), SPORTDiscus with Full Text]
5 Raistenskis, Juozas; Sidlauskiene, Aurelija; Cerkauskiene, Rimante; Burokiene, Sigita; Strukcinskiene, Birute; Buckus, Raimondas. Physical activity and sedentary screen time in obese and overweight children living in different environments // Central European journal of public health. Prague : National Institute of Public Health. ISSN 1210-7778. eISSN 1803-1048. 2015, vol. 23, suppl. p. S37-S43. DOI: 10.21101/cejph.a4184. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Complete, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Current Contents / Social & Behavioral Sciences, Current Contents / Clinical Medicine, BIOSIS Previews] [IF: 0.525; AIF: 2.463; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]
6 Varnienė, Lina; Aukštikalnis, Tomas; Andrejevaitė, Gabrielė; Sinkevičius, Romualdas; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva; Muntianaitė, Inga. Paauglių apatinės nugaros dalies skausmo sąsaja su liemens propriorecepcija, funkciniu stabilumu, statine liemens raumenų ištverme ir bendrąja bei statine pusiausvyra = Relationship between low back pain and lumbar proprioception, functional stability, static endurance of trunk muscles and balance in adolescents // Reabilitacijos mokslai : slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. 2015, nr. 2, p. 52-56. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/reabilitacija_2015_2_03_17_2.pdf> [žiūrėta 2016-06-16].
7 Žalimas, Algirdas; Pošiūnas, Gintas; Strupas, Sigitas; Raugalas, Ramūnas; Raistenskis, Juozas; Verkauskas, Gilvydas. Cloacal reconstruction after a complex treatment of perineal haemangioma in a variant of PELVIS syndrome // BMC pediatrics. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1471-2431. 2015, Vol. 15, art. no 150 [p. 1-3]. DOI: 10.1186/s12887-015-0469-6. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 1.813; AIF: 2.009; Q2 (2015 InCities JCR SCIE)]
8 Buckus, Raimondas; Raistenskis, Juozas; Stukas, Rimantas; Šidlauskienė, Aurelija; Strukčinskienė, Birutė. Elektromagnetinės spinduliuotės tyrimai gyvenamojoje aplinkoje // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija : Šeimos sveikata : konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955188421. p. 98.

2014
1 Varnienė, Lina; Kazlauskaitė, Lina; Raistenskis, Juozas; Mikulėnaitė, Laima; Aukštikalnis, Tomas; Dudonienė, Vilma. Kineziterapijos efektyvumas taikant Atlanto kostiumą cerebriniu paralyžiumi sergantiems vaikams // Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija / Lietuvos sporto universitetas, Klaipėdos universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. 2014, Nr. 2(11), p. 30-36. DOI: 10.33607/rmske.v2i11.840. [DB: Index Copernicus]
2 Strukčinskienė, Birutė; Baysal, Serpil Uğur; Raistenskis, Juozas. Traffic injury mortality trends in children and adolescents in Lithuania among road users // The Turkish journal of pediatrics. Ankara. ISSN 0041-4301. 2014, vol. 56, iss. 3, p. 285-290. [DB: Scopus, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.429; AIF: 1.954; Q4 (2014 InCities JCR SCIE)]
3 Machaczka, Maciej; Lorenz, Fryderyk; Kleinotienė, Gražina; Bulanda, Agnieszka; Markuszewska-Kuczynska, Alicija; Raistenskis, Juozas; Klimkowska, Monika. Recurrent pulmonary aspergillosis and mycobacterial infection in an unsplenectomized patient with type 1 Gaucher disease // Upsala journal of medical sciences. London. ISSN 0300-9734. eISSN 2000-1967. 2014, vol. 119, no. 1, p. 44-49. DOI: 10.3109/03009734.2013.857373. [DB: MEDLINE, BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.980; AIF: 4.198; Q2 (2014 InCities JCR SCIE)]
4 Grubliauskas, Raimondas; Strukcinskiene, Birute; Raistenskis, Juozas; Strukcinskaite, Vaiva; Buckus, Raimondas; Januševičius, Tomas; da Silva Pereira, Paulo Alexandre. Effects of urban rail noise level in a residential area // Journal of vibroengineering. Kaunas : JVE International. ISSN 1392-8716. eISSN 2538-8460. 2014, vol. 16, no. 2, p. 987-996. Prieiga per internetą: <https://www.jvejournals.com/article/14612/pdf>. [DB: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Current Abstracts, INSPEC, BIOSIS Previews, TOC Premier, VINITI, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Ultimate, Scopus] [IF: 0.617; AIF: 2.310; Q3 (2014 InCities JCR SCIE)]
5 Strukčinskienė, Birutė; Giedraitis, Vincentas Rolandas; Raistenskis, Juozas; Martinkėnas, Arvydas; Strukčinskaitė, Vaiva; Stukas, Rimantas; Baysal, Serpil Ugur. Similarities between self-reported road safety behavior of teenage drivers and their perceptions concerning road safety behavior of their parents // Transportation research. Part F: Traffic psychology and behaviour. Oxford : Elsevier. ISSN 1369-8478. eISSN 1873-5517. 2014, vol. 24, p. 8-16. DOI: 10.1016/j.trf.2014.02.003. [DB: Scopus, ScienceDirect, PsycInfo, CIS: Current Index to Statistics, Compendex, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
6 Kancevičiūtė, Eglė; Raistenskis, Juozas. Effectiveness of the creative methods in occupational therapy for children 4 to 6 years old with hand function disorders // International conference of young researchers 2014, 2nd May, Klaipėda. Klaipėda : Klaipėda university. 2014, p. 47-49.
7 Varnienė, Lina; Sinkevičius, Romualdas; Raistenskis, Juozas; Cirtautas, Alma; Puišienė, Jolanta; Jorgensen, Inga. 11-13 metų amžiaus vaikų nugaros skausmų dažnis ir jų sąsajos su psichosocialiniais veiksniais // Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija / Lietuvos sporto universitetas, Klaipėdos universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. 2014, nr 1(10), p. 29-33. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/pdf/reabilitacijos_mokslai__110.pdf> [žiūrėta 2014-06-27].
8 Kowalski, Ireniusz M.; Protasiewicz-Fałdowska, Halina; Dwornik, Michał; Pierożyński, Bogusław; Raistenskis, Juozas; Kiebzak, Wojciech. Objective parallel-forms reliability assessment of 3 dimension real time body posture screening tests // BMC pediatrics. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1471-2431. 2014, vol. 14, Art. No. 221. DOI: 10.1186/1471-2431-14-221. [DB: Embase, Scopus, MEDLINE, ISI Web of Science (nenaudotinas)] [IF: 1.930; AIF: 1.954; Q2 (2014 InCities JCR SCIE)]
9 Buckus, Raimondas; Strukcinskiene, Birute; Raistenskis, Juozas. The assessment of electromagnetic field radiation exposure for mobile phone users = Odreÿivanje izloženosti korisnika mobilnih telefona zraþenju elektromagnetnog polja // Vojnosanitetski pregled. Belgrade : Military Medical Academy. ISSN 0042-8450. eISSN 2406-0720. 2014, vol. 71, no. 12, p. 1138-1143. DOI: 10.2298/VSP140119013B. [DB: Scopus, Academic Search Ultimate, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Embase] [IF: 0.292; AIF: 4.198; Q4 (2014 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva; Tarvydienė, Neringa. Klaipėdos rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir fizinio aktyvumo ypatumai = Lifestyle and physical activity in preschool children in Klaipeda district // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2013, t. 23, Nr. 3, p. 16-19. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.067. [DB: Index Copernicus]
2 Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Seniut, Mark; Stankevič, Voitech; Raistenskis, Juozas; Šimkevičius, Česlovas; Stankevič, Tomaš; Matuliauskaitė, Agnė; Bartkienė, Lina; Žemeckytė, Lina; Pališkienė, Rasa; Čerkauskienė, Rimantė; Gribniak, Viktor. Recommender system to analyze student’s academic performance // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier. ISSN 0957-4174. 2013, Vol. 40, iss. 15, p. 6150-6165. DOI: 10.1016/j.eswa.2013.05.034. [DB: Scopus, ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.965; AIF: 1.782; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
3 Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Lapinskienė, Vilūnė; Šliogerienė, Jūratė; Gudauskas, Renaldas; Raistenskis, Juozas; Čerkauskienė, Rimantė; Jackutė, Ieva; Kumžaitė, Sigita. Multiple-criteria analysis of life cycle of energy-efficient built environment // Nearly zero energy building refurbishment : a multidisciplinary approach / editors : Fernando Pacheco Torgal, Marina Mistretta, Artūras Kaklauskas, Claes G. Granqvist, Luisa F. Cabeza. London : Springer, 2013. ISBN 9781447155225. p. 299-324. DOI: 10.1007/978-1-4471-5523-2_12. [DB: SpringerLink]
4 Raistenskis, Juozas; Doveikienė, Judita; Meškaitė, Aurelija. Development of services in children's hospital children's physical medicine and rehabilitation center // A modern approach to children's physical medicine and rehabilitation : international scientific-practical conference : [abstracts], Vilnius, May 13th-14, 2013. Vilnius. 2013, p. 10.
5 Meškaitė, Aurelija; Stukas, Rimantas; Raistenskis, Juozas. The prevention of overweight and obesity in children: the role of physical activity and nutrition // A modern approach to children's physical medicine and rehabilitation : international scientific-practical conference : [abstracts], Vilnius, May 13th-14, 2013. Vilnius. 2013, p. 22-23.
6 Juršaitienė, Dalia; Jankauskienė, Jūratė; Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas; Imbrasienė, Daiva. Diagnostic value of ultrasonography in juvenile patients with Graves' disease // A modern approach to children's physical medicine and rehabilitation : international scientific-practical conference : [abstracts], Vilnius, May 13th-14, 2013. Vilnius. 2013, p. 32-33.
7 Juršaitienė, Dalia; Jankauskienė, Jūratė; Strukčinskaitė, Vaiva; Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas. Ocular signs and proptosis in children and young patients with Graves’ disease using low frequency magnetotherapy // A modern approach to children's physical medicine and rehabilitation : international scientific-practical conference : [abstracts], Vilnius, May 13th-14, 2013. Vilnius. 2013, p. 34-35.
8 Blaževičius, J.; Cirtautas, Alma; Raistenskis, Juozas; Doveikienė, Judita. Relation of occupation and quality of life for children with oncological diseases // Rehabilitation in Baltic states 2020: policy and practice : 8th congress of Baltic association for rehabilitation : abstract book, Riga, 18-19 September, 2013. Riga. 2013, p. 12-13.
9 Varnienė, Lina; Raistenskis, Juozas; Cirtautas, Alma; Pacevičiūtė, Rimantė. Relations bewteen parents and children's physical activity // Rehabilitation in Baltic states 2020: policy and practice : 8th congress of Baltic association for rehabilitation : abstract book, Riga, 18-19 September, 2013. Riga. 2013, p. 33-34.
10 Raistenskis, Juozas; Varnienė, Lina; Sinkevičius, Romualdas; Meškaitė, Aurelija; Leišytė, Raminta. Plokščiapėdystės, pusiausvyros ir laikysenos ryšiai // Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas : Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos medžiaga, Birštonas, 2013 m. spalio 4-5 d. Birštonas : Lietuvos reabilitologų sąjunga. ISSN 2345-0673. 2013, p. 37-40.
11 Kowalski, Ireneusz M.; Protasiewicz-Fałdowska, Halina; Zaborowska-Sapeta, Katarzyna; Siwik, Piotr; Dąbrowska, Aneta; Kluszczynski, Marek; Raistenskis, Juozas. Assessment of influence of body position on kyphosis and lordosis in female patients with diagnosed idiopathic Laevo-scoliosis // Journal of rehabilitation medicine. Uppsala : Stiftelsen Rehabiliteringsinformation. ISSN 1650-1977. 2013, Vol. 45, no 9, p. 963. DOI: 10.2340/16501977-1223. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 1.895; AIF: 1.960; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]
12 Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva; Tarvydienė, Neringa. Mokyklinio amžiaus vaikų eismo saugos ypatumai Klaipėdos rajone = Road safety in schoolchildren in Klaipeda district // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2013, t. 23, Nr. 3, p. 20-23. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.068. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete]
13 Czaprowski, Dariusz; Leszczewska, Justyna; Kolwicz, Aleksandra; Pawłowska, Paulina; Kędra, Agnieszka; Kriščiūnas, Aleksandras; Raistenskis, Juozas; Kowalski, Ireniusz M. The influence of self-stretching based on postisometrical relaxation, static stretching combined with stabilizing exercises, and stabilizing exercises only on the flexibility of one-joint and two-joint hip flexors // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2013, t. 49, nr. 10, p. 439-446. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1310/1310-03e.pdf> [žiūrėta 2014-04-14]. [DB: Scopus, MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.508; AIF: 4.036; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]
14 Griškonis, Sigitas; Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva; Griškonytė, Ieva. Traumų dėl nukritimų ypatumai pagyvenusių žmonių grupėje Lietuvoje = Injuries after falls in elderly in Lithuania // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2013, t. 23, Nr. 3, p. 12-15. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.066. [DB: Index Copernicus]
15 Radzevič, Veslava; Raistenskis, Juozas; Ragelienė, Lina; Kowalski, Ireneusz M. Relationship between physical activity and functional ability in school-aged children with hemophilia // Polish annals of medicine. Warsaw : Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o. ISSN 1230-8013. 2013, vol. 20, no 1, p. 13-18. DOI: 10.1016/j.poamed.2013.07.004. [DB: Embase, Academic Search Premier, Academic Search Complete]
16 Kowalski, Ireneusz M.; Protasiewicz-Fałdowska, Halina; Siwick, Piotr; Zaborowska-Sapeta, Katarzyna; Dąbrowska, Aneta; Kluszczynski, Marek; Raistenskis, Juozas. Analysis of the sagittal plane in standing and sitting position in girls with left lumbar idiopathic scoliosis // Polish annals of medicine. Warsaw : Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o. ISSN 1230-8013. 2013, vol. 20, no 1, p. 30-34. DOI: 10.1016/j.poamed.2013.07.001. [DB: Embase, Academic Search Premier, Academic Search Complete]
17 Meškaitė, Aurelija; Raistenskis, Juozas; Stukas, Rimantas; Kowalski, Ireneusz M. Daily food intake in adolescents: relation to parameters of physical fitness and weight status // Polish annals of medicine. Warsaw : Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o. ISSN 1230-8013. 2013, vol. 20, no 1, p. 8-12. DOI: 10.1016/j.poamed.2013.06.001. [DB: Embase, Academic Search Premier, Academic Search Complete]
18 Kleinotienė, Gražina; Pošiūnas, Gintas; Raistenskis, Juozas; Žurauskas, Edvardas; Stankevičienė, Sigita; Daugelavičienė, V.; Machaczka, Maciej. Liposomal amphotericin B and surgery as successful therapy for pulmonary Lichtheimia corymbifera zygomycosis in a pediatric patient with acute promyelocytic leukemia on antifungal prophylaxis with posaconazole // Medical oncology. Totowa : Humana Press. ISSN 1357-0560. 2013, vol. 30, no 1, Art. no. 433 [p. 1-7]. DOI: 10.1007/s12032-012-0433-3. [DB: Embase, Scopus, Elsevier Biobase, MEDLINE, BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.058; AIF: 4.321; Q3 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva. Ikimokyklinio amžiaus Lietuvos vaikų fizinio aktyvumo ypatumai = Physical activity in preschool children in Lithuania // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2012, t. 22, Nr. 4, p. 10-14. Prieiga per internetą: <https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2019/02/320-1164-1-PB.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas; Raistenskis, Juozas. Kompiuteriu dirbančių specialistų fizinio aktyvumo ir sveikatos ypatumai = The physical activity and health of specialists working with computers // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2012, t. 22, Nr. 4, p. 19-22. DOI: 10.5200/sm-hs.2012.077. [DB: Index Copernicus]
3 Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas. Lietuvos pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo ypatumai = Physical activity in primary schoolchildren in Lithuania // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2012, priedas Nr. 1, p. 101-105. Prieiga per internetą: <https://sena.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2012.priedas1/VS_1priedas_2012_Strukcinskiene.pdf>. [DB: Index Copernicus]
4 Juocevičius, Alvydas; Raistenskis, Juozas; Zalumskytė, Kristina; Molytė, Jolita; Valiulis, Algirdas. Vaikų, sergančių neurologinėmis ligomis stacionarinės ir ambulatorinės reabilitacijos efektyvumas = Rehabilitation Organization Specifics for Children With Neurological Diseases in Inpatient and Outpatient Rehabilitation Departments // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 3, p. 5-7. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/281> [žiūrėta 2012-10-15]. [DB: Index Copernicus]
5 Juocevičius, Alvydas; Raistenskis, Juozas; Zalumskytė, Kristina; Molytė, Jolita; Valiulis, Algirdas. Vaikų, sergančių judėjimo-atramos sistemos ligomis, stacionarinės ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų organizavimo ypatumai = Rehabilitation Organization Specifics for Children With Musculoskeletal Diseases in Inpatient and Outpatient Rehabilitation Departments // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 3, p. 8-10. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/282> [žiūrėta 2012-10-15]. [DB: Index Copernicus]
6 Raistenskis, Juozas; Sinkevičius, Romualdas; Varnienė, Lina; Doveikienė, Judita. Vaikų nugaros skausmų ir fizinio išsivystymo sąsajos = Association between back pain and physical development in children // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 3, p. 11-16. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/283> [žiūrėta 2012-10-15]. [DB: Index Copernicus]
7 Janovič, Veslava; Ragelienė, Lina; Juocevičius, Alvydas; Raistenskis, Juozas; Doveikienė, Judita. Vaikų, sergančių hemofilija, fizinis aktyvumas ir gyvenimo kokybė = The Influence of Physical Activity to the Quality of Life in Pediatric with Haemophilia // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 3, p. 17-21. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/284> [žiūrėta 2012-10-15]. [DB: Index Copernicus]
8 Svetikienė, Valdereza; Raistenskis, Juozas; Raugalas, Ramūnas. Kognityviniai ir emociniai sutrikimai vaikams po galvos smegenų traumų, jų pokyčiai reabilitacijos procese // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 3, p. 22-26. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/285> [žiūrėta 2012-10-15]. [DB: Index Copernicus]
9 Indriūnienė, Jurga; Marcinkevičienė, Judita; Jamontaitė, Ieva Eglė; Juocevičius, Alvydas; Raistenskis, Juozas. Skirtingų kineziterapijos priemonių įtaka pacientų judamojo aparato būklei po kelio sąnario priekinio kryžminio raiščio rekonstrukcinės operacijos = Effect of different physical therapy programs on patiens’ musculoskeletal function after anterior cruciate ligament reconstructive operation // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 3, p. 27-30. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/286> [žiūrėta 2012-10-15]. [DB: Index Copernicus]
10 Miklaševičienė, Erika; Raistenskis, Juozas; Jamontaitė, Ieva Eglė. Sveikos rankos judesių ribojimo įtaka pacientų, persirgusių galvos smegenų insultu, savarankiškumui = Influence of non- paretic hand constraint- induced movement for patient‘s after stroke independence // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 3, p. 36-39. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/288> [žiūrėta 2012-10-15]. [DB: Index Copernicus]
11 Griškonis, Sigitas; Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas; Griškonytė, Ieva. Kompiuteriu dirbančių specialistų darbo aplinka ir sveikata = The working environment and health of specialists working with computers // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, t. 22, Nr. 4, p. 15-18. Prieiga per internetą: <https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2019/02/321-1166-1-PB.pdf>. [DB: Index Copernicus]
12 Skvarciany, Zdislavas; Juocevičius, Alvydas; Raistenskis, Juozas. Ligonių, sergančių plaučių bei prostatos vėžiais, su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimas // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 1, p. 113-117. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/258/pdf> [žiūrėta 2013-09-17]. [DB: Index Copernicus]
13 Jadzevičiūtė, Monika; Skvarciany, Zdislavas; Raistenskis, Juozas; Šatkutė, Daiva. Mokyklinio amžiaus vaikų veiklų ir dalyvumo vertinimas pagal tarptautinę funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikaciją vaikams ir jaunimui // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 11-14. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/370/pdf> [žiūrėta 2013-09-17]. [DB: Index Copernicus]
14 Skvarciany, Zdislavas; Raistenskis, Juozas; Gurevičius, Romualdas; Mituzienė, Irma; Vainioriūtė, Lijana; Jadzevičiūtė, Monika. Pirmą kartą pripažintos vaikų negalios paplitimas 2007-2011 m. Lietuvos savivaldybėse // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 15-19. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/371/pdf> [žiūrėta 2013-09-17]. [DB: Index Copernicus]
15 Barčytė, Rasa; Raistenskis, Juozas; Juocevičius, Alvydas; Palšytė, Teresė. 9-13 metų vaikų ergonomikos mokymų programų efektyvumas // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 26-28. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/373/pdf> [žiūrėta 2013-09-17]. [DB: Index Copernicus]
16 Petrulytė, Jovita; Mikulėnaitė, Laima; Akinytė-Žalienė, Skaistė; Audronytė, Eglė; Raistenskis, Juozas; Juocevičius, Alvydas. Tėvų požiūris į vaikų maitinimo problemas ir šeimos poreikiai // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 41-44. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/377/pdf> [žiūrėta 2013-09-17]. [DB: Index Copernicus]
17 Meškaitė, Aurelija; Dadelienė, Rūta; Kowalski, Ireneusz M.; Burokienė, Sigita; Doveikienė, Judita; Juocevičius, Alvydas; Raistenskis, Juozas. 11-15 metų mokinių fizinio aktyvumo ir fizinės būklės tyrimas // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 49-53. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/379/pdf> [žiūrėta 2013-09-17]. [DB: Index Copernicus]
18 Juocevičius, Alvydas; Raistenskis, Juozas; Būtėnaitė, Lina; Kilkutė, Sigita; Žigarienė, Dina; Valiulis, Algirdas. Pacientų po nugaros smegenų pažeidimo emocinės būklės sąsajos su kūno funkcijomis ir dalyvumu // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 170-174. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/408/pdf> [žiūrėta 2013-09-18]. [DB: Index Copernicus]
19 Peseckienė, Zita; Meškaitė, Aurelija; Raistenskis, Juozas; Juodžbalienė, Vilma. Kineziterapijos poveikis paauglių apatinės nugaros dalies skausmui, liemens raumenų statinei ištvermei, stuburo paslankumui ir šių rodiklių tarpusavio ryšiai // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 179-183. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/410/pdf> [žiūrėta 2013-09-18]. [DB: Index Copernicus]
20 Tamošiūnaitė, Irma; Mikulėnaitė, Laima; Petrulytė, Jovita; Raistenskis, Juozas; Juocevičius, Alvydas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, sergančių autizmo spektro sutrikimais, savarankiškumo įgūdžių raidos ypatumai // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 188-193. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/412/pdf> [žiūrėta 2013-09-18]. [DB: Index Copernicus]
21 Burokienė, Sigita; Čerkauskienė, Rimantė; Sausarytė, Gintarė; Raistenskis, Juozas. Retosios ligos Vaikų ligoninėje: problemos ir perspektyvos // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2012, nr. 1, p. 9-10.
22 Meškaitė, Aurelija; Raistenskis, Juozas; Varnienė, Lina. Associations between physical activity, eating habits and body mass index of adolescents // The Baltic rehabilitation asociation conference on physical and rehabilitation medicine : [abstracts], Vilnius, November 30-December 1, 2012. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, p. 37-38.
23 Jadzevičiūtė, Monika; Raistenskis, Juozas; Meškaitė, Aurelija. Evaluation of activities and participations for school-age children using international classification of functioning, disabilty and health - children and youth version ICF-CY // The Baltic rehabilitation asociation conference on physical and rehabilitation medicine : [abstracts], Vilnius, November 30-December 1, 2012. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, p. 38-39.
24 Raistenskis, Juozas; Sinkevičius, Romualdas; Molytė, Jolita; Žeimys, Eimantas. Back evaluation of the children and adolescence patients during rehabilitation using diers formetric 4D surface topography measurement system // The Baltic rehabilitation asociation conference on physical and rehabilitation medicine : [abstracts], Vilnius, November 30-December 1, 2012. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, p. 22.
25 Burokienė, Sigita; Raistenskis, Juozas; Strička, Marius; Usonis, Vytautas. Pagalba vaikams priėmimo- skubios pagalbos skyriuose Lietuvos ligoninėse: ligonių srautai ir naudojimosi paslaugomis tendencijos // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, t. 22, Nr. 3, p. 54-57. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/292> [žiūrėta 2012-10-15]. [DB: Index Copernicus]
26 Binkiewicz-Glinska, Anna; Bakuła, Stanisław; Kusiak-Kaczmarek, Małgorzata; Kowalski, Ireneusz M.; Zaborowska-Sapeta, Katarzyna; Protasiewicz-Fałdowska, Halina; Raistenskis, Juozas. Obesity prevention in children and adolescents : current recommendations // Polish annals of medicine. Warsaw : Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o. ISSN 1230-8013. 2012, vol. 19, no 2, p. 158-162. DOI: 10.1016/j.poamed.2012.07.003. [DB: Embase, Academic Search Premier, Academic Search Complete]
27 Miciński, Jan; Zwierzchowski, Grzegorz; Kowalski, Ireneusz M.; Szarek, Jozef; Pierożyński, Bogusław; Raistenskis, Juozas. The effects of bovine milk fat on human health // Polish annals of medicine. Warsaw : Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o. ISSN 1230-8013. 2012, vol. 19, no 2, p. 170-175. DOI: 10.1016/j.poamed.2012.07.004. [DB: Embase, Academic Search Premier, Academic Search Complete]

2011
1 Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas; Raistenskis, Juozas. 10-14 metų amžiaus vaikų traumų mokykloje ypatumai ir prevencijos galimybės = Injures at school in children aged 10 to 14 yars: the characteristics and possibilities for prevention // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. Vilnius. ISSN 1392-6373. 2011, t. 21, Nr. 4, p. 16-19. Prieiga per internetą: <https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2019/02/102-334-1-PB.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas. 0-19 metų Lietuvos vaikų ir paauglių mirtingumas nuo eismo traumų per dešimtmetį pagal eismo dalyvių kategorijas = Traffic deaths in children and adolescents aged 0 to 19 years in Lithuania during decade: pattern by road users // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2011, t. 21, Nr. 7, p. 51-55. Prieiga per internetą: <https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2019/02/194-683-1-PB.pdf>. [DB: Index Copernicus]
3 Skvarciany, Zdislava; Juocevičius, Alvydas; Raistenskis, Juozas; Povilaitienė, R. Sergančiųjų krūties ir gimdos kaklelio vėžiu gyvenimo kokybė pirmaisiais metais po diagnozės nustatymo = Quality of life of women with breast and cervical cancer in the first year after diagnosis // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2011, t. 12, nr. 4, p. 230-234. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2011/nr_4/2011_230_234.pdf> [žiūrėta 2012-03-29]. [DB: Index Copernicus]
4 Varnienė, Lina; Sinkevičius, R.; Raistenskis, Juozas; Doveikienė, J.; Janovič, V. Įvairių veiksnių poveikio paauglių laikysenai įvertinimas = The effect of various factors on adolescents posture // Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas : Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos medžiaga, Kaunas, 2011 m. rugsėjo 9 d. Kaunas, 2011. ISBN 9789955036838. p. 264-267.
5 Raistenskis, Juozas; Doveikienė, Judita; Žeimys, Eimantas; Sinkevičius, Romualdas; Varnienė, Lina. Comparison of effects between an aquatic group and an non-aquatic individual physiotherapy group in lumbar disc herniation treatment // Journal of rehabilitation medicine. Uppsala : Stiftelsen Rehabiliteringsinformation. ISSN 1650-1977. 2011, vol. 43, no. 9, p. 866. Prieiga per internetą: <https://www.medicaljournals.se/jrm/content/abstract/10.2340/16501977-0869>. [DB: MEDLINE, BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.049; AIF: 1.926; Q1 (2011 InCities JCR SCIE)]
6 Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas; Raistenskis, Juozas. Lietuvos miestų vyresniųjų klasių mokinių mitybos ypatumai // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, t. 21, Nr. 4, p. 36-41. Prieiga per internetą: <https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2019/02/99-431-1-PB.pdf>. [DB: Index Copernicus]
7 Strukčinskienė, Birutė; Kurlys, Darius; Griškonis, Sigitas; Raistenskis, Juozas. Mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos ypatumai fizinio aktyvumo aspektu = Healthy lifestyle in schoolchildren: focus on physical activity // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, t. 21, Nr. 7, p. 46-50. Prieiga per internetą: <https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2019/02/193-680-1-PB.pdf>. [DB: Lituanistika, Index Copernicus]
8 Šopagienė, Diana; Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas; Griškonis, Sigitas; Stasiuvienė, Dalija. Pakartotinės reabilitacijos poveikis pacientų, persirgusių galvos smegenų insultu, kasdieninio gyvenimo kokybei = The effect of repeated rehabilitation in stroke survivors for their quality of casual life // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, t. 21, Nr. 7, p. 168-171. Prieiga per internetą: <https://sm-hs.eu/wp-content/uploads/2019/02/232-768-1-PB.pdf>. [DB: Index Copernicus]
9 Varnienė, Lina; Doveikienė, J.; Raistenskis, Juozas; Sinkevičius, R. Factors associated with juvenile osteochondrosis of spine // European journal of physical and rehabilitation medicine. Turin : Edizioni Minerva Medica. ISSN 1973-9087. 2011, vol. 47, suppl. 1, no. 2, p. 44. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Contents / Clinical Medicine, MEDLINE, Embase] [IF: 1.402; AIF: 1.753; Q2 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Urbonas, Vincas; Eidukaitė, Audronė; Tamulienė, Indrė; Ragelienė, Lina; Burokienė, Sigita; Raistenskis, Juozas; Tamošiūnas, Vincas. Interleukinų vertė febrilinės neutropenijos metu nustatant vaikų, sergančių onkohematologinėmis ligomis, mažos bakteriemijos rizikos grupę // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 2, p. 117-123. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/9_MTP_2010_II_.pdf> [žiūrėta 2013-09-18]. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Bartkutė, Lina; Leišys, R.; Raistenskis, Juozas. Rehabilitation services for patients after amputees in Vilnius county // Conference "Comprehensive rehabilitation and 4th congress of the Baltic spinal cord society, September 7-9, 2006, Vilnius : abstract book. Vilnius. 2006, p. 73.