VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Juozas Labokas' publikacijų sąrašas

2023
1 Verbylaitė, Rita; Pliūra, Alfas; Lygis, Vaidotas; Suchockas, Vytautas; Jankauskienė, Jurga; Labokas, Juozas. Genetic diversity of five broadleaved tree species and its spatial distribution in self-regenerating stands // Forests. Basel : MDPI. eISSN 1999-4907. 2023, vol. 14, iss. 2, art. no. 281, p. 1-18. DOI: 10.3390/f14020281. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
2 Ložienė, Kristina; Maskolaitytė, Viktorija; Labokas, Juozas; Būdienė, Jurga; Vaičiulytė, Vaida. Chemical composition of essential oils and local knowledge of Myrica gale in Lithuania // Plants. Basel : MDPI AG. eISSN 2223-7747. 2023, vol. 12, iss. 5, art. no. 1050, p. 1-12. DOI: 10.3390/plants12051050. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, DOAJ]
3 Labokas, Juozas; Karpavičienė, Birutė. On the prospects of in situ conservation of medicinal- and aromatic-plant genetic resources at ancient-hillfort sites: a case study from Lithuania // Plants. Basel : MDPI. eISSN 2223-7747. 2023, vol. 12, iss. 4, art. no. 861, p. 1-12. DOI: 10.3390/plants12040861. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]

2022
1 Ščiukaitė, Agnė; Ložienė, Kristina; Labokas, Juozas; Jurkonienė, Sigita. Contents of some bioactive compounds in Norway spruce needles as affected by short-term storage at different conditions and implications for their industrial use // Industrial crops and products. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0926-6690. eISSN 1872-633X. 2022, vol. 182, art. no. 114919, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.indcrop.2022.114919. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, ScienceDirect] [IF: 5.900; AIF: 5.350; Q1 (2022 InCities JCR SCIE)]

2021
1 Česonienė, Laima; Labokas, Juozas; Jasutienė, Ina; Šarkinas, Antanas; Kaškonienė, Vilma; Kaškonas, Paulius; Kazernavičiūtė, Rita; Pažereckaitė, Aistė; Daubaras, Remigijus. Bioactive compounds, antioxidant, and antibacterial properties of Lonicera caerulea berries: evaluation of 11 cultivars // Plants. Basel : MDPI. ISSN 2223-7747. 2021, vol. 10, iss. 4, art. no. 624, p. 1-15. DOI: 10.3390/plants10040624. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, DOAJ] [IF: 4.658; AIF: 4.226; Q1 (2021 InCities JCR SCIE)]
2 Labokas, Juozas; Karpavičienė, Birutė. Development of a methodology for maintenance of medicinal plant genetic reserve sites: A case study for Lithuania // Plants. Basel : MDPI. eISSN 2223-7747. 2021, vol. 10, iss. 4, art. no. 658, p. [1-19]. DOI: 10.3390/plants10040658. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
3 Kamaitytė-Bukelskienė, Liucija; Ložienė, Kristina; Labokas, Juozas. Dynamics of isomeric and enantiomeric fractions of Pinene in essential oil of Picea abies annual needles during growing season // Molecules. Basel : MDPI. eISSN 1420-3049. 2021, vol. 26, iss. 8, art. no. 2138, p. [1-16]. DOI: 10.3390/molecules26082138. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, DOAJ]

2020
1 Labokas, Juozas; Karpavičienė, Birutė. National network of genetic reserve sites for medicinal, aromatic plants and CWR conservation in Lithuania // Crop wild relative. Birmingham : University of Birmingham. eISSN 1742-3694. 2020, iss. 12, p. 17-22. Prieiga per internetą: <https://more.bham.ac.uk/farmerspride/wp-content/uploads/sites/19/2020/09/CWR_Newsletter_Issue_12.pdf> [žiūrėta 2024-01-29].
2 Ložienė, Kristina; Labokas, Juozas; Vaičiulytė, Vaida; Švedienė, Jurgita; Raudonienė, Vita; Paškevičius, Algimantas; Šveistytė, Laima; Apšegaitė, Violeta. Chemical composition and antimicrobial activity of fruit essential oils of Myrica gale, a neglected non-wood forest product // Baltic forestry. Girionys (Kauno raj.) : Lithuanian Forest Research Institute. ISSN 1392-1355. eISSN 2029-9230. 2020, vol. 26, iss. 1, art. no. 423, p. 1-8. DOI: 10.46490/BF423. [DB: Scopus, Zoological Record, CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.732; AIF: 2.577; Q4 (2020 InCities JCR SCIE)]
3 Pliūra, Alfas; Bajerkevičienė, Gintarė; Labokas, Juozas; Lygis, Vaidotas; Jankauskienė, Jurga; Suchockas, Vytautas; Verbylaitė, Rita. The effects of different combinations of simulated climate change-related stressors on juveniles of seven forest tree species grown as mono-species and mixed cultures // Baltic forestry. Kaunas : Institute of Forestry LAMMC. ISSN 1392-1355. eISSN 2029-9230. 2020, vol. 26, iss. 1, p. 1-14. DOI: 10.46490/BF326. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 0.732; AIF: 2.577; Q4 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Pliūra, Alfas; Jankauskienė, Jurga; Bajerkevičienė, Gintarė; Lygis, Vaidotas; Suchockas, Vytautas; Labokas, Juozas; Verbylaitė, Rita. Response of juveniles of seven forest tree species and their populations to different combinations of simulated climate change-related stressors: spring-frost, heat, drought, increased UV radiation and ozone concentration under elevated CO2 level // Journal of Plant Research : Springer Japan KK. ISSN 0918-9440. eISSN 1618-0860. 2019, 132, 6, p. 789-811. DOI: 10.1007/s10265-019-01146-2. [DB: Science Citation Index, Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.185; AIF: 3.005; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Labokas, Juozas; Karpavičienė, Birutė. Guidelines for evaluation of seed (genetic) sites of medicinal and aromatic plants in Lithuania = Vaistinių ir aromatinių augalų sėklinių (genetinių) sklypų įvertinimo Lietuvoje metodinės gairės // Botanica. Warsaw : Sciendo. ISSN 2538-8657. 2019, t. 25, Nr. 1, p. 54-64. DOI: 10.2478/botlit-2019-0006. [DB: AGRICOLA, BIOSIS Previews, Biological Abstracts, Scopus]
3 Pliūra, Alfas; Bajerkevičienė, Gintarė; Suchockas, Vytautas; Lygis, Vaidotas; Jankauskienė, Jurga; Labokas, Juozas; Verbylaitė, Rita. Septynių miško medžių rūšių atsakas į su klimato kaita susijusių veiksnių - šalnų, karščio, sausrų, didesnio intensyvumo UV spinduliuotės ir didesnių ozono bei anglies dioksido koncentracijų kompleksinį poveikį jauname amžiuje // Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : mokslinės konferencijos pranešimai. Akademija (Kėdainių raj.) : Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. ISSN 2029-6878. 2019, Nr. 9, p. 45-48.
4 Verbylaitė, Rita; Pliūra, Alfas; Lygis, Vaidotas; Suchockas, Vytautas; Jankauskienė, Jurga; Labokas, Juozas. Genetinė įvairovė ir jos erdvinis pasiskirstymas atsikuriant septynių pagrindinių medžių rūšių medynams // Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : mokslinės konferencijos pranešimai. Akademija (Kėdainių raj.) : Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. ISSN 2029-6878. 2019, Nr. 9, p. 52-54.
5 Pliūra, Alfas; Suchockas, Vytautas; Lygis, Vaidotas; Labokas, Juozas. Miško ekosistemų atkūrimo, būklės stabilizavimo ir atsparumo didinimo, siekiant užtikrinti jų tvarumą kintančio klimato ir susijusių stresorių poveikio sąlygomis, rekomendacijų paketas // Mūsų girios. Vilnius : Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2019, Nr. 4, p. 12-13.
6 Pliūra, Alfas; Suchockas, Vytautas; Lygis, Vaidotas; Labokas, Juozas. Miško ekosistemų atkūrimas, būklės stabilizavimas ir atsparumo didinimas, siekiant užtikrinti jų tvarumą kintančio klimato ir susijusių stresorių poveikio sąlygomis // Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, 2019. Akademija, Kėdainių r. : Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. ISSN 2029-7548. 2019, p. 57-60.

2018
1 Suchockas, Vytautas; Pliūra, Alfas; Labokas, Juozas; Lygis, Vaidotas; Dobrowolska, Dorota; Jankauskienė, Jurga; Verbylaitė, Rita. Evaluation of Early Stage Regeneration of Forest Communities Following Natural and Human-caused Disturbances in the Transitional Zone between Temperate and Hemiboreal Forests // Baltic Forestry. Girionys : Lithuanian Forest Research Institute et all. ISSN 1392-1355. 2018, Vol. 24, N 1, p. 131-147. Prieiga per internetą: <https://www.balticforestry.mi.lt/bf/index.php?option=com_content&view=article&catid=14&id=567> [žiūrėta 2018-08-28]. [DB: CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.754; AIF: 2.020; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Labokas, Juozas; Maxted, Nigel; Kell, Shelagh; Brehm, Joana Magos; Iriondo, José Maria. Development of national crop wild relative conservation strategies in European countries // Genetic resources and crop evolution. Dordrecht : Springer Netherlands. ISSN 0925-9864. eISSN 1573-5109. 2018, vol. 65, iss. 5, p. 1385-1403. DOI: 10.1007/s10722-018-0621-x. [DB: SpringerLink, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.296; AIF: 2.466; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Labokas, Juozas. Paprastoji bruknė (Vaccinium vitis-idea L.) // Mūsų girios. Vilnius. ISSN 1392-6829. 2018, Nr. 5, p. 20-21.
4 Labokas, Juozas. Paprastoji ieva (Prunus padus L.) // Mūsų girios. Vilnius. ISSN 1392-6829. 2018, Nr. 6, p. 20.
5 Labokas, Juozas. Paprastoji mėlynė (Vaccinium myrtilius L.) // Mūsų girios. Vilnius : Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2018, Nr. 2, p. 15.
6 Labokas, Juozas. Paprastasis vaivoras (Vaccinium uliginosum L.) // Mūsų girios. Vilnius : Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2018, Nr. 3, p. 21.
7 Labokas, Juozas. Paprastoji spanguolė (Vaccinium oxycoccos L.) // Mūsų girios. Vilnius : Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2018, Nr. 9, p. 16.
8 Labokas, Juozas. Pajūrinis sotvaras (Myrica gale L.) // Mūsų girios. Vilnius : Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2018, Nr. 10, p. 16.
9 Labokas, Juozas. Paprastasis lazdynas (Corylus avellana L.) // Mūsų girios. Vilnius : Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2018, Nr. 12, p. 16.
10 Labokas, Juozas; Karpavičienė, Birutė. Creation of a network of seed sites for in-situ conservation of medicinal and aromatic plant genetic resources in Lithuani = Sėklinių sklypų tinklo sukūrimas lietuvos vaistinių ir aromatinių augalų genetinių išteklių išsaugojimui in-situ // Botanica. Warsaw. ISSN 2538-8657. 2018, t. 24, Nr. 1, p. 87-97. DOI: 10.2478/botlit-2018-0008. [DB: AGRICOLA, BIOSIS Previews, Biological Abstracts, Scopus]
11 Bajerkevičienė, Gintarė; Pliūra, Alfas; Jankauskienė, Jurga; Lygis, Vaidotas; Suchockas, Vytautas; Labokas, Juozas; Verbylaitė, Rita. Response of juveniles of different forest tree species and populations to the complex of simulated climate change-related stressors-spring-frost, heat, drought, increased UV radiation and ozone concentrations under elevated CO2 level // Environmental and experimental biology: Proceedings of the VII Baltic Genetics Congress, October 24-27, 2018, Riga, Latvia. Riga : University of Latvia. ISSN 2255-9582. 2018, 16, p. 194. DOI: 10.22364/eeb.16.18.

2017
1 Verbylaitė, Rita; Pliūra, Alfas; Lygis, Vaidotas; Suchockas, Vytautas; Jankauskienė, Jurga; Labokas, Juozas. Genetic diversity and its spatial distribution in self-regenerating Norway spruce and scots pine stands // Forests. ISSN 1999-4907. 2017, Vol. 8, iss. 12, p. 470-486. DOI: 10.3390/f8120470. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, AGRICOLA] [IF: 1.956; AIF: 1.842; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Labokas, Juozas; Ložienė, Kristina; Jurevičiūtė, R. Preconditions for industrial use of foliage as felling by-product of Scots pine for essential oil production // Industrial crops and products. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 0926-6690. 2017, vol. 109, p. 542-547. DOI: 10.1016/j.indcrop.2017.09.011. [DB: ScienceDirect, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.849; AIF: 2.854; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Pliūra, Alfas; Suchockas, Vytautas; Jankauskienė, Jurga; Lygis, Vaidotas; Verbylaitė, Rita; Labokas, Juozas. Response of seven forest tree species to simulated climate change stressors, heat and drough // Proceedings of IUFRO conference "Actions for sustainable forest ecosystems under air pollution and climate change", October 22-26, 2017. Tokyo : Tokyo University of Agriculture and Technology. 2017, p. 40.

2016
1 Venskutonis, Petras Rimantas; Barnackas, Šarūnas; Kazernavičiūtė, Rita; Maždžierienė, Ramutė; Pukalskas, Audrius; Šipailienė, Aušra; Labokas, Juozas; Ložienė, Kristina; Abrutienė, Giedrė. Variations in antioxidant capacity and phenolics in leaf extracts isolated by different polarity solvents from seven blueberry (Vaccinium L.) genotypes at three phenological stages // Acta Physiologiae Plantarum. Heidelberg : Springer. ISSN 0137-5881. eISSN 1861-1664. 2016, vol. 38, iss. 2, art. 33, p. 1-13. DOI: 10.1007/s11738-015-2053-y. [DB: BIOSIS Previews, SpringerLink, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 1.364; AIF: 2.754; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Ložienė, Kristina; Labokas, Juozas; Paškevičius, Algimantas; Levinskaitė, Loreta; Venskutonis, Petras Rimantas; Švedienė, Jurgita; Abrutienė, Giedrė. Variation in the content of total phenolics, anthocyanins and antimicrobial effects in two fractions of blueberries different cultivars = Fenolinių junginių ir antocianinų kiekio bei antimikrobinio poveikio skirtumai dviejose šilauogių veislių uogų frakcijose // Botanica Lithuanica. Warsaw : De Gruyter Open. ISSN 1392-1665. eISSN 2029-932X. 2016, vol. 11, iss. 1, p. 78-86. DOI: 10.1515/botlit-2016-0008. [DB: Scopus, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)]
3 Šveistytė, Laima; Radušienė, Jolita; Labokas, Juozas; Karpavičienė, Birutė; Ložienė, Kristina. P 12: Conservation of medicinal and aromatic plants // 6th International symposium breeding research on medicinal and aromatic plants (breedmap 6): June 19-23, 2016, Quedlinburg, Germany. Berlin, 2016. ISBN 9783955470340. p. 128-130. (Julius-Kuhn-Archiv, ISSN 1868-9892). DOI: 10.5073/jka.2016.453.045. [DB: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)]
4 Labokas, Juozas. Aptarti laukinių augalų genetinių išteklių klausimai // Mūsų girios. Vilnius : Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2016, Nr. 10, p. 20-21.
5 Labokas, Juozas. Lietuvos miškų medžiai: vaistinės žaliavos šaltiniai // Mūsų girios. Vilnius : Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2016, Nr. 2, p. 14-16.

2015
1 Labokas, Juozas. Kultūrinių augalų laukiniai gentainiai Lietuvos floroje // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2015, Nr. 5, p. 12-13.
2 Labokas, Juozas. Paprastoji tekšė - unikalus ledynmečio reliktas // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2015, Nr. 3, p. 16-17.

2014
1 Labokas, Juozas. Nemedieniniai naudojamieji augalai - taip pat miško ištekliai // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2014, Nr. 11, p. 14-15.

2013
1 Labokas, Juozas; Ložienė, Kristina. Variation of essential oil yield and relative amounts of enantiomers of α-pinene in leaves and unripe cones of Juniperus communis L. growing wild in Lithuania // Journal of essential oil research. ISSN 1041-2905. 2013, Vol. 25, iss. 4, p. 244-250. DOI: 10.1080/10412905.2013.775678. [DB: Scopus, Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Compendex] [IF: 0.815; AIF: 2.277; Q3 (2013 InCities JCR SCIE)]
2 Grigaliūnaitė, Banga; Matelis, Antanas; Labokas, Juozas. Ąžuolų lapų kenkėjai - galai // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2013, Nr. 11, p. 13.
3 Labokas, Juozas. Quantitative evaluation of leaflet shape in Fragaria vesca and F. viridis using image analysis and elliptic Fourier descriptors // Baltic forestry. ISSN 1392-1355. 2013, Vol. 19, no. 1, p. 22-30. Prieiga per internetą: <http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2013-19[1]/Labokas%20Juozas.pdf>. [DB: Zoological Record, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts] [IF: 0.304; AIF: 1.605; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Ložienė, Kristina; Šipailienė, Aušra; Maždžierienė, Ramutė; Labokas, Juozas; Venskutonis, Petras Rimantas. Composition of essential oil, radical scavenging and antibacterial properties of interspecific hybrid Thymus × oblongifolius Opiz // Records of Natural Products. Gebze-Kocaeli : Academy of Chemistry Globe Publications. ISSN 1307-6167. 2012, Vol. 6, iss. 1, p. 84-88. Prieiga per internetą: <http://www.acgpubs.org/RNP/2012/Volume%206/Issue%201/12-RNP-1101-474.pdf> [žiūrėta 2012-01-20]. [DB: Embase, Scopus, Index Copernicus, CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.560; AIF: 2.549; Q2 (2012 InCities JCR SCIE)]
2 Venskutonis, Petras Rimantas; Kraujalytė, Vilma; Stackevičienė, Elicija; Labokas, Juozas; Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus. Phytochemical characterisation of highbush blueberry (vaccinium × covilleanum) and European cranberry bush (viburnum opulus) accessions grown in Lithuania // Pharmaceutical biology. London : Taylor & Francis. ISSN 1388-0209. eISSN 1744-5116. 2012, vol. 50, iss. 5, p. 551. DOI: 10.3109/13880209.2012.658723. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, MEDLINE] [IF: 1.206; AIF: 2.599; Q3 (2012 InCities JCR SCIE)]
3 Bagdonaitė, Edita; Janulis, Valdimaras; Ivanauskas, Liudas; Labokas, Juozas. Between Species Diversity of Hypericum perforatum and H. maculatum by the Content of Bioactive Compounds // Natural product communications. Westerville, OH : Natural product communications. ISSN 1934-578X. 2012, vol. 7, iss. 2, p. 199-200. [DB: Journal Citation Reports/Science Edition, Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.956; AIF: 2.305; Q3 (2012 InCities JCR SCIE)]
4 Bagdonaitė, Edita; Mártonfi, Pavol; Repčák, Miroslav; Labokas, Juozas. Variation in concentrations of major bioactive compounds in Hypericum perforatum L. from Lithuania // Industrial crops and products. ISSN 0926-6690. 2012, Vol. 35, iss. 1, p. 302-308. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, CAB Abstracts, AGRICOLA] [IF: 2.468; AIF: 2.321; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]
5 Bagdonaitė, Edita; Janulis, Valdimaras; Ivanauskas, Liudas; Labokas, Juozas. Between species diversity of Hypericum perforatum and H. maculatum by by the contents of bioactive compounds // Natural product communications. ISSN 1934-578X. 2012, Vol. 7, iss. 2, p. 199-200. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences, MEDLINE] [IF: 0.956; AIF: 2.305; Q3 (2012 InCities JCR SCIE)]
6 Ložienė, Kristina; Labokas, Juozas. Effects of abiotic environmental conditions on amount and enantiomeric composition of alpha-pinene in Juniperus communis L // Biochemical systematics and ecology. ISSN 0305-1978. 2012, Vol. 44, p. 36-43. DOI: 10.1016/j.bse.2012.04.003. [DB: BIOSIS Previews, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Elsevier Biobase] [IF: 1.153; AIF: 3.918; Q3 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Gelvonauskis, Bronislovas; Labokas, Juozas; Žilinskaitė, Silva; Gelvonauskienė, Dalia; Česonienė, Laima. Conservation and use of fruit genetic resources in Lithuania // Eucarpia 2011: 13th Eucarpia symposium on fruit breeding and genetics, Warsaw, Poland September 11-15, 2011, abstracts book. Warsaw : Warsaw university of life sciences (WULS – SGGW); Polish Academy of Sciences. 2011, p. 136-136.
2 Maxted, N.; Akparov, Z.I.; Aronsson, M.; Asdal, A.; Avagyan, A.; Bartha, B.; Labokas, Juozas. Current and future threats and opportunities facing European crop wild relative and landrace diversity // Agrobiodiversity conservation : securing the diversity of crop wild relatives and landraces. Wallingford : CABI publishing, 2011. ISBN 9781845938512. P. 333-353. [DB: Scopus, CAB Abstracts]
3 Iriondo, J.M.; Maxted, N.; Kell, S.P.; Ford-Lloyd, B.V.; Lara-Romero, C.; Labokas, Juozas; Magos Brehm, J. Quality standards for genetic reserve conservation of crop wild relatives // Agrobiodiversity conservation : securing the diversity of crop wild relatives and landraces. Wallingford : CABI publishing, 2011. ISBN 9781845938512. P. 72-77. [DB: Scopus, CAB Abstracts]
4 Labokas, Juozas; Karpavičienė, Birutė; Šveistytė, Laima; Radušienė, Jolita; Ložienė, Kristina. Towards in situ conservation of crop wild relatives in Lithuania // Agrobiodiversity conservation : securing the diversity of crop wild relatives and landraces. Wallingford : CABI publishing, 2011. ISBN 9781845938512. P. 91-95. [DB: Scopus, CAB Abstracts]
5 Ložienė, Kristina; Labokas, Juozas. Enantiomeric composition of alpha-pinene in essential oils of leaves and unripe cones of Juniperus communis L // Planta medica. ISSN 0032-0943. 2011, Vol. 77, iss. 12, p. 1295. [DB: Embase, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Contents / Life Sciences] [IF: 2.153; AIF: 2.780; Q2 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Ložienė, K.; Labokas, J.; Venskutonis, P.R.; Maždžierienė, R. Chromatographic evaluation of the composition of essential oil and α-pinene enantiomers in Juniperus communis L. Berries during ripening // Journal of essential oil research. Philadelphia, PA : Taylor & Francis. ISSN 1041-2905. eISSN 2163-8152. 2010, vol. 22, iss. 5, p. 453-458. DOI: 10.1080/10412905.2010.9700370. [DB: Compendex, Food Science & Technology Abstracts (IFIS), Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 0.643; AIF: 2.001; Q3 (2010 InCities JCR SCIE)]
2 Bagdonaitė, Edita; Mártonfi, Pavel; Repčák, Miroslav; Labokas, Juozas. Variation in the contents of pseudohypericin and hypericin in Hypericum perforatum from Lithuania // Biochemical systematics and ecology. ISSN 0305-1978. 2010, Vol. 38, iss. 4, p. 634-640. DOI: 10.1016/j.bse.2010.08.005. [DB: BIOSIS Previews, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Elsevier Biobase] [IF: 1.110; AIF: 3.721; Q3 (2010 InCities JCR SCIE)]
3 Labokas, Juozas; Patamsytė, Jolanta; Balčiūnienė, Laimutė. Evaluation of field collection of wild Rubus idaeus = Paprastosios avietės (Rubus idaeus L.) lauko kolekcijos įvertinimas // Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-3714. 2010, T. 14, p. 91-97.

2009
1 Labokas, Juozas; Balčiūnienė, Laimutė. Leaflet shape evaluation in Rubus idaeus by image analysis and elliptic fourier descriptors // Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов : материалы Международной научно-практической конференции и X зоологической конференции, 18-20 ноября 2009 г. Часть 1. Минск, 2009. ISBN 9789856473190. p. 148-150.
2 Bagdonaitė, Edita; Janulis, Valdimaras; Ivanauskas, Liudas; Labokas, Juozas. Variation in contents of hypericin and flavonoids in Hypericum maculatum (Hypericaceae) from Lithuania // Acta botanica Hungarica. Budapest : Akadémiai Kiadó. ISSN 0236-6495. 2009, vol. 51, iss. 3-4, p. 237-244. DOI: 10.1556/ABot.51.2009.3–4.1. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Chemical abstracts, Global Health, Scopus]
3 Bagdonaitė, Edita; Janulis, Valdimaras; Ivanauskas, Liudas; Labokas, Juozas. Between species diversity of Hypericum perforatum and H. maculatum by by the contents of bioactive compounds // 5th international conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic region" : Daugavpils, 22-24 April, 2009 : book of abstracts. Daugavpils : Saule, 2009. ISBN 9789984144337. p. 11. Prieiga per internetą: <http://www.biology.lv/conferences/biodiversity5th/BookOfAbstract.pdf>.
4 Ložienė, Kristina; Labokas, Juozas; Valiukonytė, Toma. Phenotypic diversity of Juniperus communis as influenced by different light conditions // 5th international conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic region" : Daugavpils, 22-24 April, 2009 : book of abstracts. Daugavpils : Saule, 2009. ISBN 9789984144337. p. 82.
5 Labokas, Juozas. Evaluation of leaf morphology in Corylus avellana using image analysis and elliptic Fourier descriptors // Botanica Lithuanica. ISSN 1392-1665. 2009, T. 15, Nr. 4, p. 227-235. [DB: Biological Abstracts, VINITI, TOC Premier, BIOSIS Previews, CAB Abstracts]

2008
1 Dvaranauskaitė, Asta; Venskutonis, Petras Rimantas; Labokas, J. Comparison of quercetin derivatives in ethanolic extracts of red raspberry (Rubus idaeus l.) leaves // Acta Alimentaria. Budapest : Akademiai Kiado. ISSN 0139-3006. 2008, Vol. 37, no. 4, p. 449-461. DOI: 10.1556/AAlim.2008.0012. [DB: Chemical Abstracts (CAplus), Food Science & Technology Abstracts (IFIS), BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, CAB Abstracts] [IF: 0.441; AIF: 2.192; Q4 (2008 InCities JCR SCIE)]
2 Patamsytė, Jolanta; Žvingila, Donatas; Balčiūnienė, Laimutė; Baliuckas, Virgilijus; Labokas, Juozas; Kleizaitė, Violeta; Rančelis, Vytautas Petras. Genotyping of wild raspberry (Rubus idaeus L.) accessions with RAPD markers // Proceedings of the international symposium on new researches in biotechnology. Serie F : special volume : Biotechnology. Bucharest. ISSN 1224-7774. 2008, p. 470-478.
3 Bagdonaitė, Edita; Janulis, Valdimaras; Ivanauskas, Liudas; Labokas, Juozas. Variation in concentrations of major bioactive compounds of Hypericum perforatum L // 22nd Expedition. of the Baltic Botanists : Daugavpils, Latvia, July 14-17, 2008 : abstracts and excursion guides / Daugavpils University, Society of Botanists of Latvia, Institute of Biology University of Latvia; edited by Liene Salmiņa. Daugavpils : Daugavpils University Academic Press "Saule". 2008, p. 8.
4 Patamsytė, Jolanta; Žvingila, Donatas; Labokas, Juozas; Baliuckas, Virgilijus; Balčiūnienė, Laimutė; Kleizaitė, Violeta; Rančelis, Vytautas Petras. Study of genetic diversity in wild raspberry (Rubus idaeus L.) germplasm collection using morphological characters and RAPD markers = Paprastosios avietės (Rubus ideaus L.) kolekcijos genetinės įvairovės tyrimas naudojant morfologinius požymius ir RAPD žymenis // Biologija. ISSN 1392-0146. 2008, Nr. 2, p. 66-74. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-0146/2008/2/66-74.pdf>. [DB: Current Abstracts, CAB Abstracts, TOC Premier, Zoological Record, Current Abstracts (EBSCO)]
5 Radušienė, Jolita; Labokas, Juozas. Population performance of Arnica montana L. in different habitats // Crop wild relative conservation and use. Wallingford : CABI publishing, 2008. ISBN 9781845930998. P. 380-388. [DB: Scopus, CAB Abstracts, BIOSIS Previews]
6 Valiukonytė, Toma; Ložienė, Kristina; Labokas, Juozas. Juniperus communis L. spyglių fenotipinis įvairavimas // Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga. ISSN 1822-2781. 2008, T. 3, P. 45-50.

2007
1 Venskutonis, Petras Rimantas; Dvaranauskaitė, Asta; Labokas, Juozas. Radical scavenging activity and composition of raspberry (Rubus idaeus) leaves from different locations in Lithuania // Fitoterapia. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0367-326X. eISSN 0367-326X. 2007, Vol. 78, iss. 2, p. 162-165. DOI: 10.1016/j.fitote.2006.10.001. [DB: Academic Search Premier, CAB Abstracts, Chemical Abstracts (CAplus), MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 1.106; AIF: 2.652; Q3 (2007 InCities JCR SCIE)]
2 Ložienė, Kristina; Venskutonis, Petras Rimantas; Šipailienė, Aušra; Labokas, Juozas. Radical scavenging and antibacterial properties of the extracts from different Thymus pulegioides L. chemotypes // Food chemistry. Oxford : Elsevier Science. ISSN 0308-8146. 2007, vol. 103, no. 2, p. 546-559. DOI: 10.1016/j.foodchem.2006.08.027. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Premier, AGRICOLA, Food Science & Technology Abstracts (IFIS), ScienceDirect, CAB Abstracts, Chemical abstracts, Scopus] [IF: 3.052; AIF: 2.002; Q1 (2007 InCities JCR SCIE)]
3 Bagdonaitė, Edita; Janulis, Valdimaras; Ivanauskas, Liudas; Labokas, Juozas. Ex situ studies on chemical and morphological variability of Hypericum perforatum L. in Lithuania = Lietuvoje augančios paprastosios jonažolės (Hypericum Perforatum L.) cheminis ir morfologinis įvairavimas Ex situ // Biologija = Biology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2007, t. 53, Nr. 3, p. 63-70. [DB: Zoological Record, TOC Premier, CAB Abstracts, Current Abstracts, CAB, VINITI]

2006
1 Gaižauskienė, Asta; Venskutonis, Petras Rimantas; Labokas, Juozas. Radical scavenging activity of raspberry (Rubus idaeus L.) fruit extracts // Acta alimentaria. Budapest : Akademiai Kiado. ISSN 0139-3006. 2006, Vol. 35, no. 1, p. 73-83. DOI: 10.1556/AAlim.35.2006.1.9. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Chemical Abstracts (CAplus), Food Science & Technology Abstracts (IFIS), BIOSIS Previews, Scopus] [IF: 0.253; AIF: 2.071; Q4 (2006 InCities JCR SCIE)]
2 Labokas, Juozas; Balčiūnienė, Laimutė. The use of correlation tests for studying natural diversity in Rubus idaeus // Плодоводство. ISSN 0134-9759. 2006, t. 18, ч. 2, p. 214-218.
3 Balčiūnienė, Laimutė; Labokas, Juozas; Patamsytė, Jolanta. Field performance of wild Rubus idaeus // Baltic botanical gardens in 2004-2006: Estonia, Latvia, Lithuania. Kaunas : VDU, 2006. ISBN 9985568575. p. 51-56.
4 Bagdonaitė, Edita; Geszprych, A.; Labokas, Juozas; Przybył, J.; Rosłon, W.; Węglarz, Z. Ex situ studies on chemical variability of St. John's wort (Hypericum perforatum L.) growing wild in Lithuania // Herba Polonica. ISSN 0018-0599. 2006, Vol. 52, iss. 4, p. 32-38. [DB: Index Copernicus, CAB Abstracts]
5 Bagdonaitė, Edita; Labokas, Juozas. Morphological variability of the field accessions of Hypericum perforatum = Hypericum perforatum morfologinis įvairavimas lauko kolekcijoje // Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai. ISSN 1392-3714. 2006, [T.] 11, p. 8-13.

2005
1 Balčiūnienė, Laimutė; Labokas, Juozas; Čanovienė, Renata. Коллекция малины обыкновенной Rubus idaeus L. в ботаническом саду Вильнюсского университета = The Rubus idaeus L. collection in Botanical Garden of Vilnius university // Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и рационального использования растительных ресурсов : материалы международной конференции, посвященной 60-летию главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Ран, 5-7 июля, Москва. Москва, 2005. ISBN 5201145477. p. 47-48.
2 Balčiūnienė, Laimutė; Labokas, Juozas; Radaitienė, Dalia. Primary evaluation of field collection of wild "Rubus idaeus" = "Rubus idaeus" lauko kolekcijos pirminis įvertinimas // Botanica Lithuanica. ISSN 1392-1665. 2005, t. 11(1), p. 3-15. [DB: VINITI, CAB Abstracts]
3 Labokas, Juozas; Bagdonaitė, Edita. Phenotypic diversity of Fragaria vesca and F. viridis in Lithuania = Fragaria vesca ir F. viridis fenotipinė įvairovė Lietuvoje // Biologija. ISSN 1392-0146. 2005, Nr. 3, p. 19-22. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Bio53/Bio_019_022NN.pdf> [žiūrėta 2005-10-10]. [DB: VINITI, CAB Abstracts]

2004
1 Žvingila, Donatas; Patamsytė, Jolanta; Kleizaitė, Violeta; Labokas, Juozas; Balčiūnienė, Laimutė; Rančelis, Vytautas Petras. Molekulinių žymenų taikymas paprastosios avietės (Rubus idaeus L.) tyrimuose // Mokslas Gamtos mokslų fakultete : fakulteto trečiosios mokslinės konferencijos, vykusios 2004 balandžio 22-23 d., pranešimai. Vilnius : Vilniaus universiteto l-kla, 2004. ISBN 9986196213. p. 182-189.
2 Balčiūnienė, Laimutė; Labokas, Juozas. Rubus idaeus L. kolekcijos kaupimas = The Rubus idaeus L. collection // Lietuvos botanikos sodų veikla ir plėtros problemos : 2004 m. kovo 16 d. konferencijos pranešimai. Vilnius. 2004, p. 60-64.
3 Patamsytė, Jolanta; Žvingila, Donatas; Labokas, Juozas; Baliuckas, Virgilijus; Kleizaitė, Violeta; Balčiūnienė, Laimutė; Rančelis, Vytautas Petras. Diversity assessment of wild raspberries (Rubus idaeus L.) in Lithuania // Protection of genetic resources of pomological plants and selection of genitors with traits valuable for sustainable fruit production : international workshop, 23-25 August 2004, Skierniewice, Poland. Skierniewice. 2004, p. 43.
4 Patamsytė, Jolanta; Žvingila, Donatas; Kleizaitė, Violeta; Rančelis, Vytautas Petras; Labokas, Juozas; Balčiūnienė, Laimutė. Изучение генетической изменчивости Rubus idaeus L. в коллекции Ботанического сада Вильнюсского университета // Роль ботанических садов в сохранении и обогащении биологического разнообразия видов : тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 100-летию ботанического сада Калининградского государственного университета, Калининград, 14-18 сентября 2004. Калининград, 2004. ISBN 5888745146. p. 229-231.
5 Žvingila, Donatas; Patamsytė, Jolanta; Kleizaitė, Violeta; Labokas, Juozas; Baliuckas, Virgilijus; Balčiūnienė, Laimutė; Rančelis, Vytautas Petras. A study of genetic variability and adaptation in wild Rubus idaeus L. using molecular markers = Molekulinių žymenų panaudojimas paprastosios avietės (Rubus idaeus L.) adaptyvaus kintamumo tyrimams // Biologija. ISSN 1392-0146. 2004, Nr. 3, p. 21-26. [DB: CAB Abstracts]
6 Patamsytė, Jolanta; Žvingila, Donatas; Labokas, Juozas; Baliuckas, Virgilijus; Kleizaitė, Violeta; Balčiūnienė, Laimutė; Rančelis, Vytautas Petras. Assessment of diversity of wild raspberries (Rubus idaeus L.) in Lithuania // Journal of fruit and ornamental plant research. ISSN 1231-0948. 2004, Vol. 12, spec. ed, p. 195-206. [DB: CAB Abstracts]
7 Jakštas, Valdas; Janulis, Valdimaras; Labokas, Juozas. Flavonoidų kiekio tyrimas vienapiestės gudobelės pumpuruose = Research of the amounts of flavonoids accumulated in the buds of single-styled hawthorn // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 8, p. 750-752. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15299992> [žiūrėta 2016-12-01]. [DB: Scopus, Index Copernicus, MEDLINE]
8 Labokas, Juozas; Bandzaitienė, Zita. Characteristics of lingonberry (Vaccinium vitis-idaea) morphotypes selected for cultivation = Kultivuoti atrinktų bruknės (Vaccinium vitis-idaea) morfotipų charakteristika // Botanica Lithuanica. ISSN 1392-1665. 2004, T. 10, Nr. 1, p. 13-17.

2003
1 Jakštas, Valdas; Labokas, Juozas; Benetis, Raimondas. Flavonoidų ir jų glikozidų kiekio įvertinimas skirtingų Lietuvos regionų vienapiestės gudobelės vaistinėje žaliavoje // Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga) : respublikinės konferencijos programa ir pranešimų santraukos, Vilnius, 2003 m. rugsėjo 25-26. Vilnius, 2003. ISBN 995557514X. p. 30 - 31.
2 Bandzaitienė, Zita; Labokas, Juozas. Švediškų bruknės veislių 'Sanna' ir 'Sussi' auginimas Lietuvoje // Floristinių tyrimų perspektyvos Vakarų Lietuvos regione : KU Botanikos sodo 10-mečiui skirtos konferencijos pranešimų santraukos : 2003 m. birželio 6-7, Klaipėda. Klaipėda, 2003. ISBN 9955585005. P. 17-18.
3 Bandzaitienė, Zita; Labokas, Juozas. Bruknės (Vaccinium vitis-idaea L.) morfotipų stabilumas // Lietuvos biologinė įvairovė : (būklė, struktūra, apsauga) : [respublikinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos] : Vilnius, 2003 m. rugsėjo 25-26 d. Vilnius, 2003. ISBN 995557514X. P. 13-14.
4 Bandzaitienė, Zita; Labokas, Juozas. Švediškų veislių 'Sanna' ir 'Sussi' bruknių fenologija ir auginimas Lietuvoje = The phenology and cultivation of Sweedish lingonberry cultivars ‘Sanna’ and ‘Sussi’ in Lithuania // Botanica Lithuanica. ISSN 1392-1665. 2003, Suppl. 5, p. 11-18.

2002
1 Labokas, Juozas; Balčiūnienė, Laimutė; Rančelis, Vytautas Petras. Накапливание генетического разнообразия Rubus idaeus L // Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования биологического разнообразия растительного мира : тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 70-летию со дня основания ЦБС, Минск, 30-31 мая 2002. Минск. 2002, p. 161-162.
2 Labokas, Juozas. Properties of common hawthorn (Crataegus monogyna Jasq.) populations = Vienapiestės gudobelės (Crataegus monogyna Jacq.) populiacijų savybės // Biologija. ISSN 1392-0146. 2002, Nr. 1, p. 59-61.
3 Bandzaitienė, Zita; Labokas, Juozas; Radaitienė, Dalia. Bruknės / Zita Bandzaitienė, Juozas Labokas, Dalia Radaitienė. Vilnius : Valstiečių laikraštis, 2002. 29 p. ISBN 9986847591.
4 Labokas, Juozas. Fruit phenotypic variation in Crataegus monogyna = Crataegus monogyna vaisių fenotipinis varijavimas // Biologija. ISSN 1392-0146. 2002, Nr. 4 (priedas), p. 51-53.
5 Labokas, Juozas. Gudobelė // Sodo kraitė. ISSN 1648-1534. 2002, Nr. 1 (5).
6 Labokas, Juozas. Paprastoji avietė (Rubus Ideaeus L.) // Sodo kraitė. ISSN 1648-1534. 2002, Nr. 3 (7), p. 6.