VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Julius Janavičius' publikacijų sąrašas

2020
1 Tijūnėlis, Gytis; Andriejauskaitė, Kamilė; Zinkevičiūtė, Gintarė; Tutkuvienė, Janina (temos vadovas); Janavičius, Julius (temos vadovas). 18-23 metų asmenų Raveno sudėtingų progresuojančių matricų testo rezultatų sąsajos su pėdų fenotipiniais požymiais // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 34. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.

2019
1 Andriejauskaitė, Kamilė; Tijūnėlis, Gytis; Zinkevičiūtė, Gintarė; Janavičius, Julius; Tutkuvienė, Janina. Laterality of human body: is it really related to intelligence? // Medicina: vol. 55, suppl. 2: 10 Scientific Conference Baltic Morphology, October 24–25, 2019, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1648-9233. 2019, vol. 55, suppl 2, p. 245. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/10-scientific-conference-baltic-morphology-october-24-25-2019-kaunas-lithuania/> [žiūrėta 2020-01-10].
2 Andriejauskaitė, Kamilė; Tijūnėlis, Gytis; Zinkevičiūtė, Gintarė; Tutkuvienė, Janina (temos vadovas); Janavičius, Julius (temos vadovas). Jaunų asmenų Raveno sudėtingų progresuojančių matricų (APM) testo rezultatų sąsajos su rankos, kojos bei akies dominavimu. // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 26. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-04-15].
3 Andriejauskaitė, Kamilė; Tijūnėlis, Gytis; Zinkevičiūtė, Gintarė; Tutkuvienė, Janina (temos vadovas); Janavičius, Julius (temos vadovas). Raveno sudėtingų progresuojančių matricų (APM) testo rezultatų ir delno linijų sąsajos (18-23 m. asmenų tyrimas) // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 27. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-04-23].
4 Andriejauskaitė, Kamilė; Tijūnėlis, Gytis; Zinkevičiūtė, Gintarė; Tutkuvienė, Janina (temos vadovas); Janavičius, Julius (temos vadovas). Raveno sudėtingų progresuojančių matricų (APM) testo rezultatų ir 18-23 m. asmenų fenotipinių požymių sąsajos. // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 28. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-04-23].
5 Tijūnėlis, Gytis; Andriejauskaitė, Kamilė; Zinkevičiūtė, Gintarė; Tutkuvienė, Janina (temos vadovas); Janavičius, Julius (temos vadovas). Raveno sudėtingų progresuojančių matricų testo rezultatų sąsajos su jaunų asmenų plaštakų matmenimis. // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 45. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-04-23].

2014
1 Janavičius, Julius; Kocius, Manvilius. Rezultatų vertinimas po hallux valgus korekcijos Lapidus operacijos ir Z-osteotomijos metodais = Evaluation of the results after hallux valgus deformity correction using the Lapidus procedure and Z-osteotomy // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2014, t. 13, Nr. 4, p. 244-248. DOI: 10.15388/LietChirur.2014.5109. [DB: Index Copernicus]