VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jonas Misiūra' publikacijų sąrašas

2019
1 Berūkštis, Andrius; Navickas, Rokas; Neverauskaitė-Piliponienė, Gintarė; Ryliškytė, Ligita; Misiūra, Jonas; Vajauskas, Donatas; Misonis, Nerijus; Laucevičius, Aleksandras. Arterial destiffening starts early after renal artery denervation // International journal of hypertension. London : Hindawi Ltd. ISSN 2090-0384. eISSN 2090-0392. 2019, vol. 2019, art. no. 3845690, p. [1-7]. DOI: 10.1155/2019/3845690. [DB: PubMed, Current Contents, Academic Search Complete, Academic OneFile, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.132; AIF: 4.233; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Čelutkienė, Jelena; Burneikaitė, Greta; Shkolnik, Evgeny; Jakutis, Gabrielius; Vajauskas, Donatas; Čerlinskaitė, Kamilė; Zuozienė, Gitana; Petrauskienė, Birutė; Puronaitė, Roma; Komiagienė, Renata; Butkuvienė, Irena; Steponėnienė, Rima Vitalija; Misiūra, Jonas; Laucevičius, Aleksandras. The effect of cardiac shock wave therapy on myocardial function and perfusion in the randomized, triple-blind, sham-procedure controlled study. // Cardiovascular ultrasound. London : BioMed Central. ISSN 1476-7120. eISSN 1476-7120. 2019, vol. 17, art. no. 13, p. [1-12]. DOI: 10.1186/s12947-019-0163-1. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, MEDLINE, DOAJ] [IF: 2.051; AIF: 4.361; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Čelutkienė, Jelena; Jakštaitė, Aistė Monika; Badarienė, Jolita; Solovjova, Svetlana; Slivovskaja, Ieva; Navickas, Rokas; Kazėnaitė, Edita; Rinkūnienė, Egidija; Čypienė, Alma; Misiūra, Jonas; Ryliškytė, Ligita; Laucevičius, Aleksandras. Detection of early heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) in metabolic syndrome patients detected as part of a National Screening Programme in middle aged subjects // International cardiovascular forum journal. Dubai : Barcaray International Publishing. ISSN 2410-2636. eISSN 2409-3424. 2018, vol. 13, p. 9-15. DOI: 10.17987/icfj.v13i0.550. [DB: Index Copernicus, DOAJ]

2014
1 Šerpytis, Pranas; Misiūra, Jonas; Berūkštis, Egidijus; Pelanytė, Simona; Šerpytis, Rokas; Katliorius, Robertas. Does seasonal variation impacts on acute myocardial infarction induced hospitalization and deaths rates in Lithuania? // Global heart. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 2211-8160. 2014, vol. 9, iss. 1, suppl, p. e214. DOI: 10.1016/j.gheart.2014.03.2000. [DB: Embase, PubMed, Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas)]

2013
1 Misiūra, Jonas. Miokarditai // Interaktyvus kardiologijos vadovas / sudarytojai: A. Laucevičius, V.J. Sirvydis, V. Triponis. Vilnius : e-KardioAngio.com. 2013, p. 50-200.
2 Petrulionienė, Žaneta; Misiūra, Jonas. Arterinio kraujo spaudimo matavimo pagrindai, ambulatorinis 24 val. kraujospūdžio monitoravimas // Interaktyvus kardiologijos vadovas / sudarytojai: A. Laucevičius, V.J. Sirvydis, V. Triponis. Vilnius : e-KardioAngio.com. 2013, p. 80-120.
3 Čelutkienė, Jelena; Grabauskienė, Virginija; Rudys, Alfredas; Misiūra, Jonas. Krūvio echokardiografija // Interaktyvus kardiologijos vadovas / sudarytojai: A. Laucevičius, V.J. Sirvydis, V. Triponis. Vilnius : e-KardioAngio.com. 2013, p. 180-240.
4 Šerpytis, Pranas; Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana; Grebelis, Arimantas; Misiūra, Jonas; Alitoit, Irina; Šmigelskaitė, Akvilė. The tendencies of surgical treatment of infective endocarditis during the period of 2007-2009 years in Vilnius university hospital Santariškių Klinikos // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2013, Vol. 23, nr. 2, p. 85-90. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.050. [DB: Index Copernicus]
5 Šerpytis, Pranas; Misiūra, Jonas; Berūkštis, Egidijus; Pelanytė, Simona. Kardiovaskulinės sistemos biologinis laikrodis: koks cirkadinių ritmų vaidmuo ūminio miokardo infarkto patogenezėje? // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2013, Vol. 23, nr. 2, p. 110-115. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/463> [žiūrėta 2013-06-19]. [DB: Index Copernicus]
6 Šerpytis, Pranas; Misiūra, Jonas; Berūkštis, Egidijus; Pelanytė, Simona. Ar sezoniškumas turi įtakos ūminio miokardo infarkto sergamumui bei mirtingumui? // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2013, Vol. 23, nr. 2, p. 104-109. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/462> [žiūrėta 2013-06-19]. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Čelutkienė, Jelena; Misiūra, Jonas. Kairiojo skilvelio prisipildymo slėgis - šiandien būtina žinoti! // Širdies nepakankamumo žinios. 2009, nr. 20, p. 2-5.

2008
1 Čelutkienė, Jelena; Grabauskienė, Virginija; Steponėnienė, Rima Vitalija; Misiūra, Jonas; Laucevičius, Aleksandras. Comparative value of NT-BNP and Tei index in the estimating of the severity of congestive heart failure // Circulation: vol. 118, no. 12 : the 2008 World Congress of Cardiology abstracts, Buenos Aires, Argentina, May 18-21. ISSN 0009-7322. 2008, vol. 118, no. 12, p. e262. [DB: BIOSIS Previews, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 14.595; AIF: 4.667; Q1 (2008 InCities JCR SCIE)]
2 Abraitienė, Birutė Valerija; Misiūra, Jonas; Balčiūnaitė, Giedrė. Prieširdžių virpėjimo diagnostika ir medikamentinis gydymas : mokomoji priemonė. Vilnius : Vaistų žinios, 2008. 40 p. ISBN 9789955884101.
3 Čelutkienė, Jelena; Grabauskienė, Virginija; Rudys, Alfredas; Misiūra, Jonas. Krūvio echokardiografija : mokomoji priemonė. Vilnius : Vaistų žinios, 2008. 44 p. ISBN 9789955884125.
4 Misiūra, Jonas; Čelutkienė, Jelena; Abraitienė, Birutė Valerija. Ambulatorinis kraujospūdžio monitoravimas : mokomoji priemonė. Vilnius : Vaistų žinios, 2008. 28 p. ISBN 9789955884132.
5 Holubarsch, Christian J.F.; Colucci, Wilson S.; Meinertz, Thomas; Gaus, Wilhelm; Tendera, Michal; Marcinkevičienė, Jolanta Elena (tyrėjas); Babarskienė, Rūta Marija (tyrėjas); Baltuškevičius, A. (tyrėjas); Berūkštis, Egidijus (tyrėjas); Dambrauskaitė, Aušra (tyrėjas); Jankauskienė, Loreta (tyrėjas); Misiūra, Jonas (tyrėjas); Šimaitis, Audrius (tyrėjas); Steponėnienė, Rima Vitalija (tyrėjas); Valiulis, Arūnas (tyrėjas); Valius, Leonas (tyrėjas). The efficacy and safety of Crataegus extract WS® 1442 in patients with heart failure: the SPICE trial // European Journal of Heart Failure. ISSN 1388-9842. 2008, vol. 10, no. 12, p. 1255-1263. DOI: 10.1016/j.ejheart.2008.10.004. [DB: Embase, Sociedad Iberoamericana de Informacion Cientifica (SIIC) Data Bases, Scopus, MEDLINE, Science Citation Index] [IF: 3.398; AIF: 3.918; Q2 (2008 InCities JCR SCIE)]

2001
1 Misiūra, Jonas. Dviburis aortos vožtuvas // Kardiologijos seminarai. Vilnius. ISSN 1392-0790. 2001, t. 7, Nr. 1, p. 20-24.
2 Abraitienė, Birutė Valerija; Aganauskienė, Jūratė; Aidietis, Audrius; Aidietienė, Sigita; Aržanauskienė, Reda; Babarskienė, Marija Rūta; Bandzaitienė, Regina Danutė; Barauskienė, Vilija; Benetis, Rimantas; Beresnevaitė, Margarita; Bloznelienė, Kamilė Laimutė; Blužaitė, Ina; Blužas, Juozas; Braždžionytė, Julija; Davidavičius, Giedrius; Dedelienė, Vaiva; Dobkevičienė, Aldona Birutė; Dobkevičienė, Virginija; Domarkienė, Stanislava; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Eviltis, Algimantas; Grabauskienė, Virginija; Grebelis, Arimantas; Grižas, Vytautas; Grybauskas, Pranas; Ivaškevičienė, Loreta; Janėnaitė, Jūratė; Jankauskienė, Loreta; Jaruševičius, Gediminas; Jonkaitienė, Regina; Jurkevičius, Renaldas; Kavoliūnienė, Aušra; Kazakevičius, Tomas; Kibarskis, Aleksandras; Kosinskas, Eugenijus; Kriščiūnas, Aleksandras; Laucevičius, Aleksandras; Latvėnienė, Lidija; Linonienė, Leonarda; Lukšienė, Dalia; Lukoševičiūtė, Aldona; Marinskis, Germanas; Mickevičienė, Audronė Antanina; Medzevičius, Petras Algimantas; Miliauskas, Skaidrius; Irena, Milvidaitė; Misiūra, Jonas; Mockevičienė, Ramutė; Naudžiūnas, Albinas; Navickas, Ramūnas; Pangonytė, Dalia; Pečiulienė, Irena Liucija; Petrauskienė, Birutė; Petrulionienė, Žaneta; Puodžiukynas, Aras; Putelis, Rimantas; Raugalienė, Rasa; Reingardienė, Dagmara Ona; Ragaišytė, Nijolė; Rasimavičius, Gintaras; Revienė, Sigita; Rimdeikienė, Rita; Rudys, Alfredas; Sakalnikienė, Margarita; Sakalnikas, Rapolas Gediminas; Samėnienė, Jūratė; Satkienė, Genovaitė Danutė; Sirvydis, Vytautas; Stalioraitytė, Elena; Stankevičius, Haroldas; Stankevičienė, Irena; Statkevičienė, Eugenija Audronė; Stirbys, Petras; Sutkienė, Stasė; Šakalytė, Gintarė; Šerpytis, Pranas; Šileikis, Vytautas; Šlapikienė, Birutė; Rimvydas, Šlapikas; Talijūnienė, Laima; Vaitkus, Antanas; Vaicekavičius, Edvardas; Vainoras, Alfonsas; Vasiliauskas, Donatas; Vidugiris, Albinas; Vidugirienė, Ramutė; Zabiela, Petras; Zakarkaitė, Diana; Zikarienė, Danguolė Zofija; Žaliūnas, Remigijus; Žvironaitė, Vida. Širdies ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Kaunas : Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institutas, 2001. 308 p. ISBN 9986902371.

2000
1 Misiūra, Jonas. Teigiami inotropikai lėtiniam širdies nepakankamumui gydyti // Kardiologijos seminarai. ISSN 1392-0790. 2000, t. 6, nr. 1, p. 52-56.

1999
1 Misiūra, Jonas. Mitralinių ydų diagnostika ir gydymo taktikos parinkimas // Kardiologijos seminarai. ISSN 1392-0790. 1999, t. 5, Nr. 1, p. 26-41.

1989
1 Laucevičius, Aleksandras; Bartusevičienė, A.; Paliuščinskaja, N.; Montvila, Z.; Misiūra, Jonas; Gurevičius, J.; Aidietienė, Sigita; Žiriakov, O. Computer-assisted two-dimensional echocardiography in preoperative evaluation of left ventricular function in patients with aortic valve disease // Cor et vasa. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0010-8650. 1989, vol. 4, no 31, p. 272-280. [DB: Scopus, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]