VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jonas Grincevičius' publikacijų sąrašas

2023
1 Mažrimaitė, Andra; Lapis, Vilius; Rimkevičiūtė, Ūla; Vienažindytė, Jevgenija (temos vadovas); Grincevičius, Jonas (temos vadovas); Pumputienė, Rūta (temos vadovas). The distinctive nature of covid-19 vaccines: compensation for potential damages under the legal framework of Lithuanian state in the context of global examples = Covid-19 vakcinų išskirtinumas: kompensacija už galimai patirta žalą pagal Lietuvos valstybės teisinį pobūdį globalių pavyzdžių kontekste // Teisės mokslo pavasaris 2022 / Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studentų mokslinė draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2345-0878. eISSN 2538-8916. 2023, p. 16-39. (Vilnius University Open Series, eISSN 2669-0535). DOI: 10.15388/TMP.2022.2. [DB: Dimensions, DOAJ]

2022
1 Grincevičienė, Švitrigailė; Vaitkienė, Daiva; Kanopienė, Daiva; Vansevičiūtė, Rasa; Tykvart, Jan; Sukovas, Artūras; Celiešiūtė, Joana; Ivanauskaitė Didžiokienė, Ernesta; Čižauskas, Arvydas; Laurinavičienė, Aida; Král, Vlastimil; Hlavačková, Anna; Zemanová, Jitka; Stravinskienė, Dovilė; Sližienė, Aistė; Petrošiūtė, Agnė; Petrauskas, Vytautas; Balsytė, Renata; Grincevičius, Jonas; Navratil, Vaclav; Jahn, Ullrich; Konvalinka, Jan; Žvirblienė, Aurelija; Matulis, Daumantas; Matulienė, Jurgita. Factors, associated with elevated concentration of soluble carbonic anhydrase IX in plasma of women with cervical dysplasia // Scientific reports : Nature Research. eISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, no. 1, art. no. 15397, p. [1-10]. DOI: 10.1038/s41598-022-19492-y. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE]

2019
1 Grincevičienė, Vilija; Barevičiūtė, Jovilė; Asakavičiūtė, Vaida; Grincevičius, Jonas. Inclusive education as a value: philosophical and socio-educational approaches = Инклюзивное образование как ценность: философские и социообразовательные подходы. // Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science = Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. Tomsk : Tomsk State University. ISSN 1998-863X. eISSN 2311-2395. 2019, № 50, p. 47-54. DOI: 10.17223/1998863X/50/5. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]

2018
1 Grincevičienė, Švitrigailė; Vaitkienė, Daiva; Sukovas, Artūras; Grincevičius, Jonas; Celiešiūtė, Joana. Experience of community pharmacists in providing advice about vulvo-vaginal complaints // World Meeting on Sexual Medicine - 20th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ISSM) and 21st World Meeting of the International Society for Sexual Medicine (ESSM) : February 28 - March 3, 2018, Lisbon, Portugal : abstracts / ISSM. ESSM. Lisbon : ISSM. ESSM. 2018, p. 1-1, no 585.
2 Grincevičienė, Švitrigailė; Vaitkienė, Daiva; Sukovas, Artūras; Grincevičius, Jonas; Celiešiūtė, Joana. Experience of community pharmacists in providing advice about vulvo-vaginal complaints // Journal of sexual medicine: Proceedings of the 21st World Meeting on Sexual Medicine, 28 February 2018 - 03 March 2018. Oxford : Elsevier. ISSN 1743-6095. eISSN 1743-6109. 2018, vol. 15, iss. 7, suppl. 3, art. no. 585, p. S345. DOI: 10.1016/j.jsxm.2018.04.491. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.649; AIF: 3.292; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Costa, Filipa A; Scullin, Claire; Al-Taani, Ghaith; Hawwa, Ahmed F.; Anderson, Claire; Bezverhni, Zinaida; Binakaj, Zahida; Cordina, Maria; Foulon, Veerle; de Bikuña, Borja Garcia; de Gier, Han; Granas, Anne Gerd; Grinstova, Olga; Griese-Mammen, Nina; Grincevičius, Jonas; Grincevičienė, Švitrigailė; Kaae, Susanne; Kubilienė, Loreta; Marino, Eduardo L.; Martins, Silvia; Modamio, Pilar; Nadin, Giancarlo; Nørgaard, Lotte Stig; Obarcanin, Emina; Tadic, Ivana; McElnay, James C.; Hersberger, Kurt E.; Westerlund, Tommy. Provision of pharmaceutical care by community pharmacists across Europe: is it developing and spreading? // Journal of evaluation in clinical practice. Hoboken : Wiley. ISSN 1356-1294. eISSN 1365-2753. 2017, vol. 23, no. 6, p. 1336-1347. DOI: 10.1111/jep.12783. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, MEDLINE, PsycInfo] [IF: 1.483; AIF: 3.292; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Baranauskas, Algirdas; Radžiūnas, Raimondas; Skyrius, Vaidas; Grincevičius, Jonas; Mikalauskienė, Rita; Stankūnienė, Aurima. Socialinės farmacijos klausimai : mokomoji knyga / Algirdas Baranauskas, Raimondas Radžiūnas, Vaidas Skyrius, Jonas Grincevičius, Rita Mikalauskienė, Aurima Stankūnienė ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Farmacijos akademija. Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra ; [Recenzentai: Arūnas Savickas, Zita Barsteigienė]. Antroji pataisyta ir papildyta laida. Pirmoji laida 2008 m. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2017. 199 p. ISBN 9789955154778.

2016
1 Grincevičienė, Švitrigailė; Volochovič, Jelena; Grincevičius, Jonas. Lack of pharmacist-physician communication associated with nimesulide-induced oligohydramnios during pregnancy // International journal of clinical pharmacy. Dordrecht : Springer. ISSN 2210-7703. 2016, vol. 38, no. 2, p. 196-198. DOI: 10.1007/s11096-016-0267-8. [DB: Embase, Scopus, International Pharmaceutical Abstracts, Global Health, AGRICOLA, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.555; AIF: 3.102; Q4 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Grincevičienė, Vilija; Valatka, Vytis; Grincevičius, Jonas; Grincevičienė, Švitrigailė. Ethical aspects of pharmacogenetics: a need for creativity = Farmakogenetikos etiniai aspektai: kūrybingumo poreikis // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2015, T. 26, Nr. 3, p. 230-238. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2015/3/230%E2%80%93238.pdf> [žiūrėta 2018-06-22]. [DB: Scopus, Social Sciences Citation Index (Web of Science), CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
2 Grincevičienė, Švitrigailė; Kubilienė, Loreta; Ivanauskas, Kostas; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Ramašauskaitė, Diana; Grincevičius, Jonas; Bernatonienė, Jurga; Savickas, Arūnas. Experiences of community pharmacists advising pregnant women // International journal of clinical pharmacy. Dordrecht : Springer. ISSN 2210-7703. eISSN 2210-7711. 2015, vol. 37, no. 4, p. 636-644. DOI: 10.1007/s11096-015-0111-6. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, AGRICOLA, Global Health, International Pharmaceutical Abstracts, Scopus] [IF: 1.339; AIF: 3.039; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]
3 Daunys, Dovydas; Babonienė, Edita; Grincevičius, Jonas; Motienė, Regina; Daukšienė, Jurgita; Sepp, Alar. Education of pharmacy technicians and their role in community pharmacies in Lithuania and Estonia - comparative analysis // International journal of clinical pharmacy : Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference & The Nordic Networking Group of Clinical Pharmacy "Innovative, Integrated and Individualised Care" : June 3–5, 2015, Tartu, Estonia : Abstracts / Editor-in-Chief J.W.F. van Mil. Dordrecht : Springer. ISSN 2210-7703. 2015, vol. 37, suppl. 1, June, p. 13-13, no. PP II-5. DOI: 10.1007/s11096-015-0121-4. [DB: Embase, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, International Pharmaceutical Abstracts, Global Health, AGRICOLA, MEDLINE] [IF: 1.339; AIF: 3.039; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]
4 Grincevičienė, Švitrigailė; Grincevičius, Jonas; Savickas, Arūnas; Bernatonienė, Jurga; Kubilienė, Loreta. Is physician–pharmacist interaction important for advising pregnant and breastfeeding women in pharmacies? // International journal of clinical pharmacy : Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference & The Nordic Networking Group of Clinical Pharmacy "Innovative, Integrated and Individualised Care" : June 3–5, 2015, Tartu, Estonia : Abstracts / Editor-in-Chief J.W.F. van Mil. Dordrecht : Springer. ISSN 2210-7703. 2015, vol. 37, suppl. 1, June, p. 29-29, no. OP VI-1. DOI: 10.1007/s11096-015-0121-4. [DB: Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Global Health, AGRICOLA, MEDLINE] [IF: 1.339; AIF: 3.039; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Kubilienė, Loreta; Naudžiūnas, Albinas; Radžiūnas, Raimondas; Daukšienė, Jurgita; Grincevičius, Jonas; Jankauskienė, Laima; Kalinauskienė, Eglė; Leišytė, Palmira; Mašanauskienė, Edita; Kubilius, Raimondas; Sadauskas, Saulius; Unikauskas, Alvydas. Farmacinės paslaugos klinikiniai konsultavimo pagrindai : universiteto vadovėlis / [Sudarytojai: Loreta Kubilienė, Albinas Naudžiūnas ; Autoriai: Loreta Kubilienė, Albinas Naudžiūnas, Raimondas Radžiūnas, Jurgita Daukšienė, Jonas Grincevičius, Laima Jankauskienė, Eglė Kalinauskienė, Palmira Leišytė, Edita Mašanauskienė, Raimondas Kubilius, Saulius Sadauskas, Alvydas Unikauskas ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija ; Recenzentai : Vita Lesauskaitė, Rimantas Stukas]. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2014. 362 p. ISBN 9789955153573.
2 Grincevičienė, Švitrigailė; Bernatonienė, Jurga; Savickas, Arūnas; Grincevičius, Jonas; Kubilienė, Loreta. Association between frequency of maternity care advices and pharmacy location // The 5th International Conference On Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to 145th Anniversary of prof. Petras Raudonikis : November 22, 2014 Kaunas, Lithuania : Book of abstracts / Faculty of Pharmacy of Lithuanian university of Health Sciences. LSMU FF Alumni Association. Lithuanian Pharmaceutical Association. Lithuanian Pharmacists’ Society ; Edited by: Indrė Šveikauskaitė. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2014. ISBN 9789955153726. p. 90-91.
3 Grincevičienė, Vilija; Grincevičius, Jonas. Aspect of life quality in secondary socialization: experience of learners’ parents = Gyvenimo kokybės aspektas antrinės socializacijos erdvėje: mokinių tėvų patirtys // Pedagogika : mokslo darbai. ISSN 1392-0340. 2014, [T.] 116, Nr. 4, p. 159-169. DOI: 10.15823/p.2014.055. [DB: Education Research Complete, Scopus, C.E.E.O.L, Index Copernicus, MLA]

2013
1 Grincevičienė, Švitrigailė; Grincevičius, Jonas; Kubilienė, Loreta; Baranauskas, Algirdas. Counseling of pregnant and breastfeeding women in Lithuanian pharmacies: structural equitation modeling approach // The 4th international conference on pharmaceutical sciences and pharmacy practice dedicated to the 75th anniversary of Lithuanian Pharmacopoeia : Book of abstracts : November 23, 2013, Kaunas, Lithuania / Faculty of Pharmacy of Lithuanian Health Sciences University. Lithuanian Pharmaceutical Association. LSMU FF Alumni Association ; Congerence organizers: Vitalis Briedis, Vilma Petrikaitė, Antanas Tauras, [et al.]. Kaunas : Lithuanian Health Sciences University, 2013. ISBN 978-9955-15-309-2. p. 26-28.

2012
1 Grincevičienė, Vilija; Grincevičienė, Švitrigailė; Grincevičius, Jonas. Nuolatinis mokymasis kaip vertybė: farmacijos specialistų vertinimai = Continuous education as professional value: perceptions of pharmacy specialists // Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2012, Vol. 20, nr. 2, p. 154-163. [DB: ProQuest Central, MLA, Index Copernicus, MLA: International Bibliography]
2 Grincevičienė, Švitrigailė; Grincevičius, Jonas; Peičius, Eimantas. Safe use of herbal medicines in pregnancy : perceptions about community pharmacist consultation // International journal of clinical pharmacy : the 40th ESPC symposium on clinical pharmacy "Connecting care and ouctomes" : Dublin, Ireland, 19-21 October 2011 / European Society of Clinical Pharmacy - ESCP. ISSN 2210-7703. 2012, vol. 34, no. 1, p. 165-166. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.859; AIF: 2.959; Q4 (2012 InCities JCR SCIE)]
3 Grincevičiūtė, Nora; Grincevičienė, Švitrigailė; Grincevičius, Jonas. Ekstemporalūs vaistai. Didžiųjų Lietuvos miestų vaistinių vadovų nuomonė = : Extemporaneus/Compounding drugs. Opinion of Lithuania pharmacy managers // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2012, t. 16, Nr. 6, p. 352-356. [DB: Index Copernicus]
4 Grincevičienė, Švitrigailė; Kubilienė, Loreta; Grincevičius, Jonas; Baranauskas, Algirdas. The association between mother consultation at the pharmacy about primary prevention of diseases and pharmacy specialist - physician interaction // Achievements and development perspectives of pharmaceutical chemistry and other sciences : the international conference on pharmaceutical sciences and pharmacy practice dedicated to 125th Birth Anniversary of prof. Benediktas Šiaulis : book of abstracts : November 24, 2012 Kaunas, Lithuania / conference organizers : Vitalis Briedis, Eduardas Tarasevičius, Vilma Petrikaitė et al. ; Lithuanian University of Health Sciences. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2012. ISBN 978-9955-15-254-5. p. 15.

2011
1 Grincevičienė, Šarūnė; Grincevičius, Jonas; Peičius, Eimantas. Safe use of herbal medicines in pregnancy: perceptions about community pharmacist consultation // Connecting care & outcomes : 40th ESCP symposium on clinical pharmacy : [abstractbook] : Dublin, Ireland 18-21, October 2011. Dublin. 2011, p. 68. Prieiga per internetą: <http://www.escpweb.org/cms/Dublin> [žiūrėta 2011-12-06].
2 Kubilienė, Loreta; Skyrius, Vaidas; Gerbutavičienė, Rima Jūratė; Kaselienė, Snieguolė; Daukšienė, Jurgita; Grincevičius, Jonas. Survey and assessment of quality of pharmaceutical services rendered in Kaunas' community pharmacies // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, t. 21, Nr. 2(74), p. 121-124. [DB: Index Copernicus]
3 Grincevičienė, Vilija; Radžiūnas, Raimondas; Grincevičienė, Švitrigailė; Grincevičius, Jonas. Profesinės sąveikos vaistininkas – gydytojas ypatumai: situacijos analizė ir pacientų lūkesčiai // Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos l-kla. ISSN 0235-7186. 2011, t. 22, Nr. 2. [DB: Scopus, TOC Premier, Sociological Abstracts, SocINDEX with Full Text, SocIndex, The Philosopher's Index, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), CEEOL – Central and Eastern European Online Library, Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science)]
4 Kubilienė, Loreta; Skyrius, Vaidas; Gerbutavičienė, Rima Jūratė; Daukšienė, Jurgita; Grincevičius, Jonas; Radžiūnas, Raimondas. Lietuvos farmacijos specialistų veiksmai nustačius netikslumus receptuose // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, t. 21, Nr. 5, p. 66-69. Prieiga per internetą: <http://www.sam.lt/go.php/lit/Moksliniai_straipsniai_Zurnalas_Sveikato/531>. [DB: Index Copernicus]
5 Grincevičienė, Vilija; Grincevičius, Jonas; Grincevičienė, Švitrigailė. Antikos pedagoginių idėjų recepcija dabarties edukacinėse erdvėse // Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos l-kla. ISSN 0235-7186. 2011, t. 22, Nr. 3, p. 278-285. [DB: Scopus, TOC Premier, Sociological Abstracts, SocINDEX with Full Text, SocIndex, The Philosopher's Index, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), CEEOL – Central and Eastern European Online Library, Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science)]
6 Grincevičienė, Vilija; Grincevičiūtė, Nora; Grincevičius, Jonas. Education and training of pharmacists in Lithuania and Italy: a comparative analysis // 9th International JTEFS/BBCC Conference "Sustainable Development. Culture. Education" [elektroninis išteklius - CD-ROM] : BBC Mission - Reorientation of Teacher Education and Research in Education for Sustainable Development : Conference proceedings : Abstract book : May 18-21, 2011, Siauliai, Lithuania / Continuing Studies Institute. Siauliai university ; [Editorial board: Ilga Salīte [et al.] ; Language editors: Inga Gedžūne, Ginta Gedžūne]. Šiauliai : VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2011. ISBN 9786094300776. 1 skelb., p. 217-230.
7 Radžiūnas, Raimondas; Baranauskas, Algirdas; Gudienė, Vilma; Skyrius, Vaidas; Mikalauskienė, Rita; Davalgienė, Julija; Pečiūra, Rimantas; Kubilienė, Loreta; Gerbutavičienė, Rima Jūratė; Grincevičius, Jonas. Socialinės farmacijos praktikos dienynas : metodinė priemonė [ V kurso studentams] / [parengė: Raimondas Radžiūnas, Algirdas Baranauskas, Vilma Gudienė, Vaidas Skyrius, Rita Mikalauskienė, Julija Davalgienė, Rimantas Pečiūra, Loreta Kubilienė, Rima Jūratė Gerbutavičienė, Jonas Grincevičius ; recenzentai: Arūnas Savickas, Zenona Kalvėnienė] ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Farmacijos fakultetas. Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra. 5-oji papild. ir patais. laida. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Spaudos namai, 2011. 78, [1] p. ISBN 978-9955-15-054-8.

2010
1 Grincevičius, Jonas; Grincevičienė, Švitrigailė. Intention of pharmaceutical specialist to contact with physician in the cases of prescription inaccuracies = Veiksniai, turintys įtakos farmacijos specialistų siekiui konsultuotis su gydytoju dėl netikslumų recepte // The International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to 225th Anniversary of Pharmaceutical education in Lithuania in connection with 25th Congress of Lithuanian Pharmaceutical Association. Main Theme: Bringing Innovations into Pharmacy : Abstract book : October 15-17, 2010 Kaunas, Lithuania / [Org. Commitee: Vitalis Briedis (Chairman), Eduardas Tarasevičius, Zita Barsteigienė et al.]. Kaunas : LSMU Spaudos namai. 2010, p. 47-49.
2 Radžiūnas, Raimondas; Baranauskas, Algirdas; Gudienė, Vilma; Skyrius, Vaidas; Mikalauskienė, Rita; Davalgienė, Julija; Pečiūra, Rimantas; Kubilienė, Loreta; Gerbutavičienė, Rima Jūratė; Grincevičius, Jonas. Socialinės farmacijos praktikos dienynas : metodinė priemonė [V kurso studentams] / [parengė: Raimondas Radžiūnas, Algirdas Baranauskas, Vilma Gudienė, Vaidas Skyrius, Rita Mikalauskienė, Julija Davalgienė, Rimantas Pečiūra, Loreta Kubilienė, Rima Jūratė Gerbutavičienė, Jonas Grincevičius ; recenzentai: Arūnas Savickas, Zenona Kalvėnienė] ; Kauno medicinos universitetas. Farmacijos fakultetas. Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra. 4-oji papild. ir patais. laida. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2010. 83, [1] p. ISBN 978-9955-15-054-8.

2009
1 Daukšienė Šaškovaitė, Jurgita; Radžiūnas, Raimondas; Grincevičius, Jonas. Medication adherence and the use of different sources of medicine information // ACCP/ESCP International Congress on Clinical Pharmacy : April 24-28, 2009 Orlando, Florida / American College of Clinical Pharmacy. Orlando. 2009.
2 Daukšienė Šaškovaitė, Jurgita; Radžiūnas, Raimondas; Grincevičius, Jonas. Pacientų iš gydytojo ir vaistininko gaunama su vaistais susijusi informacija // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, t. 19, Nr. 5(65), p. 2485-2488. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Grincevičius, Jonas; Radžiūnas, Raimondas. Nuolatinio mokymosi ypatumai: farmacijos specialistų įžvalgos profesinės kvalifikacijos kėlimo atžvilgiu // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0340. 2007, t. 86, p. 105-110. [DB: Sociological Abstracts, EBSCO Publishing (nenaudotinas), MLA: Modern Language Association International Bibliography, CEEOL – Central and Eastern European Online Library]

2006
1 Grincevičius, Jonas; Radžiūnas, Raimondas; Skyrius, Vaidas. The analysis of the behaviour of Lithuanian pharmacists during the patient counselling // 6th ESCP Spring Conference on Clinical Pharmacy - "Chronic Disease Management: The Role of the Pharmacist" : Vilnius, Lithuania 25-27 May, 2006 : scientific programme; book of abstracts / European Society of Clinical Pharmacy (ESCP). Vilnius. 2006, p. 15-16, poster PC-214.
2 Grincevičius, Jonas; Radžiūnas, Raimondas. Lietuvos vaistininkų elgesys konsultuojant pacientą // Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai = Études de L'Academie Lituanienne catholique des sciences / red.: Juozas Eretas; Katalikų akademija. Vilnius : Katalikų akademija. ISSN 1392-0499. 2006, t. 20, p. 101-107.

2003
1 Skyrius, Vaidas; Radžiūnas, Raimondas; Barsteigienė, Zita; Baranauskas, Algirdas; Grincevičius, Jonas. Farmacinės rūpybos elementų įgyvendinimo Lietuvos visuomenės vaistinėse galimybių analizė = Analysis of possibilities of pharmaceutical care elements implementation in Lithuanian community pharmacies // Medicina : Tarptautinė mokslinė konferencija „Farmacija šiuolaikinėje visuomenėje“ 2003 m. lapkričio 21 d. Kaunas. ISSN 1392-3218. 2003, t. 39, pr. 2, p. 143-147. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14617876>. [DB: Scopus, MEDLINE]