VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jonas Algis Abaravičius' publikacijų sąrašas

2021
1 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Samsonienė, Laimutė; Stukas, Rimantas. Dietary acid-base balance in high-performance athletes // Body composition and physical health in sports practice: printed edition of the Special Issue published in International Journal of Environmental Research and Public Health / editor Stefania Toselli. Basel : MDPI, 2021. ISBN 9783036512013. eISBN 9783036512006. p. 59-77.
2 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas. Sporto fiziologijos ir mitybos pagrindai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. 199 p. ISBN 9786090705780. eISBN 9786090705797.
3 Hartwig, Gabriela Wiktoria; Liutkevičius, Algirdas; Ambrazaitienė, Rūta; Bikulčienė, Inga; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Kaminskas, Arvydas. Papildomai vartojamų skaidulinių medžiagų poveikis jaunų asmenų žarnyno mikrobiotai = The effects of dietary fibres supplementation on the intestinal microbiota of young people // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2021, t. 23, Nr. 4, p. 207-213. [DB: Index Copernicus]
4 Aleksaitė, Justina; Hendrixson, Vaiva; Abaravičius, Jonas Algis. Mitybos įpročių įtaka šlapimo nuosėdų cheminei sudėčiai = Relations between chemical composition of urinary sediment and dietary habits // Medicinos mokslai = Journal of medical sciences. Kėdainiai : VšĮ Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras. eISSN 2345-0592. 2021, vol. 9, no. 3, p. 174-191. Prieiga per internetą: <https://medicsciences.com/f/2021/04-15/20.Relations%20between%20Chemical%20Composition%20of%20Urinary%20Sediment%20and%20Dietary%20Habits.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas. Actual nutrition and dietary supplementation in Lithuanian elite athletes // Medicina. Kaunas, Basel : LSMU ; MDPI AG. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2020, vol. 56, no. 5, art. no. 247, p. [1-14]. DOI: 10.3390/medicina56050247. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 2.430; AIF: 5.182; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Samsonienė, Laimutė; Stukas, Rimantas. Dietary acid-base balance in high-performance athletes // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. eISSN 1660-4601. 2020, vol. 17, iss. 15, art. no. 5332, p. [1-19]. DOI: 10.3390/ijerph17155332. [DB: PubMed Central, MEDLINE, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
3 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas. Cardiorespiratory fitness and diet quality profile of the Lithuanian team of deaf women’s basketball players // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. eISSN 1660-4601. 2020, vol. 17, no. 18, art. no. 6749, p. [1-17]. DOI: 10.3390/ijerph17186749. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
4 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas. Mitybos poveikis Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų raumenų masei = The effect of nutrition on the muscle mass of Lithuanian high performance athletes // Sporto mokslas / Sport Science. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2020, Nr. 1(97), p. 63-69. DOI: 10.15823/sm.2020.97.8. [DB: Index Copernicus]
5 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas. Biomedicinos mokslų studentų patiriamo psichosocialinio streso ypatumai ir sąsajos su miego kokybe = Peculiarities of psychosocial distress experience of biomedical students and their relationships with sleep quality // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2020, Nr. 3, p. 59-65. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020_3/VS%202020%203(90)%20ORIG%20Psichosocialinis%20stresas.pdf> [žiūrėta 2020-12-07]. [DB: Index Copernicus]
6 Baranauskas, Marius; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas; Abaravičius, Jonas Algis; Martinkutė, Toma. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų fizinis aktyvumas ir jį lemiantys veiksniai = Physical activity of Lithuanian higher education students and its determinants // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 50-55. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.042. [DB: Index Copernicus, DOAJ, Academic Search Complete, Academic OneFile]

2019
1 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų vandens ir gėrimų vartojimo ypatumai ir juos lemiantys veiksniai = The peculiarities of water and beverages consumption and their determinants among high performance athletes in Lithuania // Sporto mokslas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2019, Nr. 1, p. 29-38. DOI: 10.15823/sm.2019.95.4. [DB: Index Copernicus]
2 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročius ir maisto papildų vartojimą skatinantys ir ribojantys veiksniai = Promoting and limiting factors of nutritional habits and dietary supplement use among high performance athletes in Lithuania // Sporto mokslas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2019, Nr. 1, p. 39-45. DOI: 10.15823/sm.2019.95.5. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Karčiauskaitė, Dovilė; Kalinskaitė, Vilma; Matuzevičienė, Rėda; Burokienė, Neringa; Mažeikienė, Asta; Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita Aušrelė. The relationship of psychosocial factors and stress with inflammatory markers in healthy men // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, T. 20, Spec. suppl. p. S26. Prieiga per internetą: <https://www.balm2018.lt/wp-content/uploads/2018/05/Lab_Med_2018_SPEC.pdf> [žiūrėta 2018-06-19]. [DB: Index Copernicus]
2 Tutkus, Vytautas; Tutkus, Jonas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Šilovė, Simona; Tutkuvienė, Janina. Tibial part of anterior cruciate : a host for silent foreign body in the knee // Chinese medical journal : Wolters Kluwer ‑ Medknow. ISSN 0366-6999. 2018, vol. 131, no 15, p. 1884-1886. DOI: 10.4103/0366-6999.237410. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 1.555; AIF: 4.542; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Didelio meistriškumo sportininkų ir sporto trenerių ekologiškų maisto produktų vartojimas Lietuvoje = The use of organic food among high performance athletes and coaches in Lithuania // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2018, t. 93, nr. 3-4, p. 69-78. [DB: Index Copernicus, SPOLIT]
4 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročiai = Nutritional profile of Lithuanian high performance athletes // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2018, t. 93, nr. 3-4, p. 79-86. DOI: 10.15823/sm.2018.28. [DB: SPOLIT, Index Copernicus]

2017
1 Aleksaitė, Justina; Hendrixson, Vaiva (temos vadovas); Abaravičius, Jonas Algis (temos vadovas). Kūno svorio ir mitybos įpročių įtaka šlapimo nuosėdų cheminei sudėčiai // Studentų mokslinės veiklos LXIX konferencija : Vilnius, 2017 m. gegužės 18-26 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9786094598395. eISBN 9786094598388. p. 97-98. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/vu_mf_studentu_konferencija_2017_pataisytas.pdf>.

2016
1 Liutkevičius, Algirdas; Speičienė, Vilma; Vaičiulytė-Funk, Lina; Mieželienė, Aldona; Alenčikienė, Gitana; Abaravičius, Jonas Algis; Bagdonaitė, Loreta; Jablonskienė, Valerija; Kaminskas, Arvydas. An inulin-enriched soy drink and its lowering effect on oxidized low density lipoproteins in healthy volunteers // Polish journal of food and nutrition sciences. Warsaw : De Gruyter Open. ISSN 1230-0322. eISSN 2083-6007. 2016, vol. 66, iss. 1, p. 37-41. DOI: 10.1515/pjfns-2015-0056. [DB: CAB Abstracts, Academic Search Complete, Chemical Abstracts (CAplus), BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 1.276; AIF: 2.326; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Liutkevičius, Algirdas; Speičienė, Vilma; Alenčikienė, Gitana; Mieželienė, Aldona; Narkevičius, Raimondas; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Vitkus, Dalius; Jablonskienė, Valerija; Sekmokienė, Dalia. Fermented buttermilk-based beverage: impact on young volunteers’ health parameters // Czech Journal of Food Sciences. Prague : Czech Academy of Agricultural Sciences. ISSN 1212-1800. eISSN 1805-9317. 2016, Vol. 34, Iss. 2, p. 143-148. DOI: 10.17221/344/2015-CJFS. [DB: Scopus, CAB Abstracts, Current Contents, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.787; AIF: 2.326; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Kučinskienė, Zita Aušrelė; Abaravičius, Jonas Algis. Prisiminimai apie fiziologą, dėstytoją, mokslininką Julių Juršą = Reminiscences about lecturer and colleague Julius Jurša // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2016, T. 18, nr. 4, p. 201-202. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/612/2016> [žiūrėta 2017-05-05]. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Tubelis, Linas; Žagminas, Kęstutis; Šurkienė, Genė; Švedas, Edmundas; Giedraitis, Vincentas Rolandas; Dobrovolskij, Valerij; Abaravičius, Jonas Algis. Nutritional habits among high-performance endurance athletes // Medicina. Kaunas, Basel : LSMU ; MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2015, t. 51, Nr. 6, p. 351-362. DOI: 10.1016/j.medici.2015.11.004. [DB: Index Copernicus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.609; AIF: 4.104; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Mažeikienė, Asta; Jakaitienė, Audronė; Karčiauskaitė, Dovilė; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Abaravičius, Jonas Algis; Kaminskas, Arvydas; Kučinskas, Vaidutis. Dietary lycopene and cardiovascular health in ethnic Lithuanians = Likopeno suvartojimo ypatumai ir poveikis sergamumui širdies ir kraujagyslių ligomis etninių lietuvių grupėje // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2015, vol. 22, no 4, p. 179-187. DOI: 10.6001/actamedica.v22i4.3236. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
3 Liutkevičius, Algirdas; Speičienė, Vilma; Alenčikienė, Gitana; Mieželienė, Aldona; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis. Beta gliukano įtaka rauginto pieno gėrimo kokybės rodikliams bei žmonių sveikatai // Nuo lauko iki stalo - inovatyvūs maisto ir technologijų sprendimai : konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2015 m. spalio 16 d. / Kauno technologijos universitetas. Maisto institutas, Lietuvos mokslų akademija. Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. Kaunas : KTU Maisto institutas, 2015. ISBN 9789955675051. p. 17-18.
4 Liutkevičius, Algirdas; Speičienė, Vilma; Alenčikienė, Gitana; Mieželienė, Aldona; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Vitkus, Dalius; Jablonskienė, Valerija. Oat β-glucan in milk products: impact on human health // Agriculture and Food. Sofia : Info Invest. ISSN 1314-8591. 2015, vol. 3, p. 74-81. Prieiga per internetą: <http://www.scientific-publications.net/get/1000010/1432394476142902.pdf> [žiūrėta 2015-06-25].

2014
1 Liutkevičius, Algirdas; Speičienė, Vilma; Mieželienė, Aldona; Alenčikienė, Gitana; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis. Gėrimai, papildyti sojos baltymų izoliatu ir inulinu // Maisto mokslas ir technologijos, naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas m., spalio 17 d. Kaunas : KTU, 2014. ISBN 9786090211038. p. 21-22.
2 Nikolić, Marina; Glibetić, Maria; Gurinović, Mirjana; Milešević, Jelena; Khokhar, Santosh; Chillo, Stefania; Abaravičius, Jonas Algis; Bordoni, Alessandra; Capozzi, Francesco. Identifying critical nutrient intake in groups at risk of poverty in Europe: fhe CHANCE project approach // Nutrients. Basel : M D P I AG. ISSN 2072-6643. 2014, vol. 6, no 4, p. 1374-1393. DOI: 10.3390/nu6041374. [DB: Embase, Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas), CABI Abstracts Databases, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.270; AIF: 3.009; Q2 (2014 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Hendrixson, Vaiva; Valiūnienė, Jūratė; Abaravičius, Jonas Algis; Jablonskienė, Valerija. Žmogaus fiziologijos laboratoriniai darbai. D. 2. Vilnius : Laboratorinė medicina, 2013. 71 p. ISBN 9789955936435.
2 Abaravičiūtė, Lina; Šurkienė, Genė; Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas. Oro drėgnio, temperatūros ir CO2 koncentracijos kaita studentų auditorijoje // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 4, p. 327-332. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-2.pdf> [žiūrėta 2014-02-04]. [DB: Index Copernicus]
3 Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Liutkevičius, Algirdas; Jablonskienė, Valerija; Valiūnienė, Jūratė; Bagdonaitė, Loreta; Andrikonytė, Justė; Hendrixson, Vaiva; Sekmokienė, Dalia. Quality of yoghurt enriched by inulin and its influence on human metabolic syndrome = Inulinu papildyto jogurto kokybė, jo įtaka svarbiausiems žmonių, sergančių metaboliniu sindromu, sveikatos rodikliams // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas : Lietuvos veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2013, t. 64(86), p. 23-28. Prieiga per internetą: <http://vetzoo.lva.lt/data/vols/2013/64/pdf/kaminskas.pdf> [žiūrėta 2017-04-27]. [DB: CAB Abstracts, Academic Search Premier, Index Copernicus, Index Veterinarius, Animal Breeding Abstracts, Scopus]
4 Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Liutkevičius, Algirdas. The effect of functional food with inulin on metabolic syndrome // Annals of nutrition and metabolism. Basel : Karger. ISSN 0250-6807. 2013, vol. 63, suppl. 1, p. 1141. Prieiga per internetą: <http://www.karger.com/Article/Pdf/354245> [žiūrėta 2013-12-16]. [DB: Current Contents / Life Sciences, MEDLINE, Biobase, Scopus, Biological Abstracts, Embase] [IF: 2.747; AIF: 3.573; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]
5 Hendrixson, Vaiva; Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Masliukaitė, Ieva; Andrikonytė, Justė; Deduchova, Simona; Jablonskienė, Valerija; Kaminskas, Arvydas; Stukas, Rimantas; Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Levulienė, Rūta. Food consumption survey in a group of adults at risk of poverty in Lithuania: daily intake of energy and nutrients // Annals of nutrition and metabolism. Basel : Karger. ISSN 0250-6807. 2013, vol. 63, suppl. 1, p. 1427. Prieiga per internetą: <http://www.karger.com/Article/Pdf/354245> [žiūrėta 2013-12-16]. [DB: Embase, Biological Abstracts, Scopus, Biobase, MEDLINE, Current Contents / Life Sciences, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.747; AIF: 3.573; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Abaravičius, Jonas Algis; Kaminskas, Arvydas; Jablonskienė, Valerija; Valiūnienė, Jūratė; Bagdonaitė, Loreta; Hendrixson, Vaiva; Kučinskienė, Zita Aušrelė. The effect of inulin intake on metabolic syndrome // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, sp. suppl. p. 24. [DB: Index Copernicus]
2 Hendrixson, Vaiva; Šablinskas, Valdas; Abaravičius, Jonas Algis; Jablonskienė, Valerija; Lisovskaja, Elvira; Jankevičius, Feliksas; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Investigation of the relationship between type of kidney stone and the prevalence of metabolic syndrome using infrared spectroscopy // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, sp. suppl. p. 32. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Abaravičius, Jonas Algis; Kaminskas, Arvydas; Jablonskienė, Valerija; Valiūnienė, Jūratė; Bagdonaitė, Loreta; Andrikonytė, Justė; Hendrixson, Vaiva; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Jogurto su inulinu poveikio metaboliniu sindromu sergančių asmenų kai kuriems medžiagų apykaitos rodikliams tyrimas ir vertinimas = The effect of yogurt with inulin on some metabolic parameters of patients with metabolic syndrome // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 2, p. 203-207. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA_TP-2011-Nr.2_203-2072.pdf> [žiūrėta 2018-03-02]. [DB: Index Copernicus]
2 Astrauskienė, Audronė; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma; Barzda, Albertas; Bulotaitė, Laima; Klumbienė, Jūratė; Petkevičienė, Janina; Stukas, Rimantas. Sveikos gyvensenos rekomendacijos : (Metodinės rekomendacijos. Mokomoji knyga) / [Parengė: Audronė Astrauskienė, Algis Abaravičius, Roma Bartkevičiūtė, Albertas Barzda, Laima Bulotaitė, Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Rimantas Stukas ; recenzentai: Genė Šurkienė, Rima Vaitkienė] ; Vilniaus universitetas. Narkotikų kontrolės Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. 99 p. ISBN 9789955786238.

2010
1 Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Stukas, Rimantas; Šatkutė, Rima; Abaravičius, Jonas Algis. Lietuvos suaugusių gyventojų mitybos tendencijos per pastarąjį dešimtmetį = Lithuanian adult population nutrition trends during the past decade // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2010, nr. 1, p. 2831-2835. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2010m/2010SM_1Idalisindd.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Mikalauskaitė, Domicelė; Abaravičius, Jonas Algis. Šiuolaikinis požiūris į riebalų rūgštis // Internistas. Vilnius : Lijarida. ISSN 1648-3839. 2010, nr. 1, p. 55.
3 Bartkevičiūtė, Roma (sudarytojas); Barzda, Albertas (sudarytojas); Stukas, Rimantas (sudarytojas); Abaravičius, Jonas Algis (sudarytojas); Petkevičienė, Janina (sudarytojas); Klumbienė, Jūratė (sudarytojas). Sveikos mitybos rekomendacijos : (metodinės rekomendacijos) / Kauno medicinos universitetas, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, VU Medicinos fakultetas ; parengė Roma Bartkevičiūtė, Albertas Barzda, Rimantas Stukas, Algis Abaravičius, Janina Petkevičienė, Jūratė Klumbienė. Vilnius : Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, 2010. 38 p. ISBN 9955947640.
4 Abaravičius, Tomas; Vasarevičius, Saulius; Abaravičius, Jonas Algis. Sunkiųjų metalų koncentracijų nustatymas ir vertinimas kombinuotosios pakuotės pelenuose = Ashes analysis for heaw metals in combined packaging // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2010, nr. 6, p. 3610-3615. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2010m/2010SM_6Idalisindd.pdf> [žiūrėta 2017-04-21]. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Kučinskienė, Zita Aušrelė; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Hendrixson, Vaiva; Valatkaitė, Aldona; Bagdonaitė, Loreta; Jablonskienė, Valerija; Liutkevičius, Algirdas; Šarkinas, Antanas; Šapokaitė, Violeta. Konjuguota linolo rūgštimi ir probiotikais praturtintų rauginto pieno produktų poveikis jaunų asmenų kraujo biocheminiams rodikliams ir kūno masės indeksui = Effects of sour milk enriched with conjugated linoleic acid and probiotics on different biochemical blood tests and the body mass index of young people // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 1, p. 59-63. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/59_63_MTP_.pdf> [žiūrėta 2018-10-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas; Šatkutė, Rima. Suaugusių Lietuvos žmonių faktinės mitybos tyrimas ir vertinimas = Flood consumption survey in adult Lithuanian population // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 1, p. 53-58. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/53_62_MTP_.pdf> [žiūrėta 2018-10-04]. [DB: Index Copernicus]
3 Barzda, Albertas; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma; Šatkutė, Rima; Stukas, Rimantas. Nacionalinių maisto sudėties lentelių ir duomenų bazių sudarymo patirties apibendrinimas = National food composition tables and databases in the summary of experience // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 3, p. 2430-2432. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_3IIIdalisindd.pdf> [žiūrėta 2018-10-15]. [DB: Index Copernicus]
4 Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Stukas, Rimantas; Šatkutė, Rima; Abaravičius, Jonas Algis. Lietuvos gyventojų kūno masės indekso pokyčiai 1997-2007 metais = Lithuanian residents body mass index changes within 1997-2007 // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 3, p. 2406-2410. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_3IIIdalisindd.pdf> [žiūrėta 2018-10-15]. [DB: Index Copernicus]
5 Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Šatkutė, Rima; Stukas, Rimantas; Abaravičius, Jonas Algis; Berniukevičiūtė, Liucija. Suaugusių Lietuvos gyventojų maisto produktų vartojimo ypatumai = Food consumption patterns in adult Lithuanian population // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 3, p. 2388-2394. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_3IIdalisindd.pdf> [žiūrėta 2018-10-15]. [DB: Index Copernicus]
6 Jablonskienė, Valerija; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Abaravičius, Jonas Algis; Hendrixson, Vaiva; Valatkaitė, Aldona; Šapokaitė, Violeta; Pliuškys, Jurgis Algirdas. Mineralinio vandens poveikio žmogaus kraujo elektrolitų sudėčiai tyrimas = Influence of mineral water on electrolytes in human blood // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinės diagnostikos centras. ISSN 1392-6470. 2009, t. 11, nr. 1, p. 12-20. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/44/2009> [žiūrėta 2019-02-18]. [DB: Index Copernicus]
7 Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas; Šatkutė, Rima. Food consumption survey in adult Lithuanian population: nutrient daily intake // Annals of nutrition & metabolism. Basel : Karger. ISSN 0250-6807. 2009, vol. 55, suppl. 1, p. 184. [DB: Biological Abstracts, MEDLINE, Current Contents / Life Sciences] [IF: 1.970; AIF: 3.376; Q2 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Kaminskas, Arvydas; Bagdonaitė, Loreta; Šarkinas, Antanas; Liutkevičius, Algirdas; Kulikauskienė, Meilutė Marija. Padidintos biologinės vertės maisto produktų poveikio žmonių sveikatai tyrimai = Studies on the effects of high biological value foods on human health // Maisto mokslo ir praktikos aktualijos - tendencijos, kokybė, rinka, vartotojas : tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos KTU Maisto instituto 50-čiui, pranešimų medžiaga = Topicalities of food science and practice: tendencies, quality, market, consumer / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas, Lietuvos mokslų akademijos ŽŪMMS. Kaunas : KTU Maisto institutas, 2008. ISBN 9789955675044. p. 3-4.
2 Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita; Valiūnienė, Jūratė; Hendrixson, Vaiva; Barzda, A.; Dikčiūtė, Ramunė. Nutritional patterns in the diet of 50-year-old and 60-year-old Vilnius men: a 10-year comparative study = Penkiasdešimtmečių ir šešiasdešimtmečių Vilniaus miesto vyrų mitybos raciono ypatumai: lyginamasis dešimties metų tyrimas // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2008, vol. 15, no. 2, p. 104-108. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-0138/2008/2/104-108.pdf> [žiūrėta 2008-10-17]. [DB: TOC Premier, Index Copernicus, Current Abstracts]
3 Hendrixson, Vaiva; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Abaravičius, Jonas Algis; Jablonskienė, Valerija; Valatkaitė, Aldona; Kaminskas, Arvydas; Vaičekonienė, Neringa; Liutkevičius, Algis; Šarkinas, Antanas. A study of the effects of sour milk product enriched with conjugated linoleic acid on young people's health // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, special suppl. : 9th Baltic congress of laboratory medicine, September 18-20, 2008, p. 28. [DB: Index Copernicus]
4 Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Hendrixson, Vaiva; Valatkaitė, Aldona; Pliuškys, Jurgis Algirdas; Vaičekonienė, Neringa; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Influence of mineral water on electrolytes in human blood serum // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, special suppl. p. 29. [DB: Index Copernicus]
5 Valiūnienė, Jūratė; Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Hendrixson, Vaiva. Nutritional patterns in the diet of Vilnius men: a ten-year comparative study // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, special suppl. p. 38. [DB: Index Copernicus]
6 Petraitis, Robertas; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Bagdonaitė, Loreta; Olsson, Anders G; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Ageing and prevalence changes of coronary heart disease risk factors among Vilnius men: the LiVicordia-V10 study = Vyresnio amžiaus Vilniaus m. vyrų koronarinės širdies ligos rizikos veiksnių pokyčiai : LiVicordia V-10 studija // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2008, vol. 15, nr. 3, p. 150-155. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
7 Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Kaminskas, Arvydas. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto fiziologijos, biochemijos ir laboratorinės medicinos katedros patyrimas bendradarbiaujant su Lietuvos maisto pramonės įmonėmis, valstybės ir mokslo institucijomis = Опыт сотрудничества кафедры физиологии, биохимии и лабораторной медицины медицинского факультета Вильнюсского университета с государственными организациями, предприятиями пищевой промышленности и научными учреждениями литвы по вопросам питания = Collaboration experience between the department of physiology, biochemistry and laboratory medicine (Medical faculty of Vilnius university) and the Lithuanian food industry, governmental and scientific institutions // Maisto chemija ir technologija. ISSN 1392-0227. 2008, t. 42, nr. 2, p. 5-8. [DB: Index Copernicus, CAB Abstracts]
8 Jablonskienė, Valerija; Valiūnienė, Jūratė; Abaravičius, Jonas Algis; Hendrixson, Vaiva. Žmogaus fiziologijos laboratoriniai darbai. D. 1 : mokomoji priemonė. [Pakartotas leidimas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 52 p. ISBN 9789955330004.

2007
1 Jablonskienė, Valerija; Valiūnienė, Jūratė; Abaravičius, Jonas Algis; Hendrixson, Vaiva. Žmogaus fiziologijos laboratoriniai darbai. D.1 : mokomoji priemonė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 52 p. ISBN 9789955330004.
2 Stukas, Rimantas; Bartkevičiūtė, Roma; Valiulis, Arūnas; Abaravičius, Jonas Algis; Barzda, Albertas; Šurkienė, Genė. Influence of the levels of polychlorinated biphenyls in human milk on the health of Lithuanian breastfed infants = Polichlorintų bifenilų koncentracijos motinos piene įtaka žindomiems kūdikiams Lietuvoje // Ekologija. ISSN 0235-7224. 2007, t. 53, Nr. 4, p. 1-6. [DB: Zoological Record, Biological Sciences Database, CSA Environmental Sciences & Pollution Management Database, ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts selective, Environment Complete, ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts]
3 Bartkevičiūtė, Roma; Barzda, Albertas; Stukas, Rimantas; Vingras, Algimantas Alfonsas; Abaravičius, Jonas Algis. Kūdikių išimtinio žindymo trukmė ir jai įtakos turinčių veiksnių tyrimas = Research of infants' exlusive breastfeeding and that influencing factors in Lithuania // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2007, Nr. 1, p. 21-25. [DB: Index Copernicus]
4 Barzda, Albertas (sudarytojas); Bartkevičiūtė, Roma (sudarytojas); Viseckienė, Virginija (sudarytojas); Abaravičius, Algis Jonas (sudarytojas); Stukas, Rimantas (sudarytojas). Maisto produktų ir patiekalų porcijų nuotraukų atlasas : faktiškos mitybos tyrimo vaizdinė metodinė medžiaga visuomenės sveikatos specialistams, gydytojams dietologams ir dietistams : mokomoji knyga visuomenės sveikatos studijų programos studentams ir gydytojams rezidentams. Vilnius : Respublikinis mitybos centras, 2007. 42 p. ISBN 9789955947660.
5 Petraitis, Robertas; Razinkovienė, Laima; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Olsson, Anders G. Ten years changes of CHD traditional risk factors among middle-aged Vilnius men: the LiVicordia-V10 study // Atherosclerosis supplements. ISSN 1567-5688. 2007, vol. 8, no. 1, p. 132. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect] [IF: 4.935; AIF: 4.626; Q1 (2007 InCities JCR SCIE)]
6 Mikalauskaitė, Domicelė; Abaravičius, Jonas Algis. N-3 ilgų grandinių polinesočiosios riebalų rūgštys žmogaus mityboje // Internistas. ISSN 1648-3839. 2007, Nr. 6, p. 23.
7 Hendrixson, Vaiva; Abaravičius, Jonas Algis; Bagdonaitė, Loreta; Kaminskas, Arvydas; Kučinskienė, Zita Aušrelė. A study of the effects of high value foods produced in Lithuania on human health // 4th Baltic atherosclerosis congress, Tallinn, 2007, September 27-29. Tallinn. 2007, p. 56.
8 Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Abaravičius, Algis Jonas; Stukas, Rimantas. Joduotos druskos suvartojimo Lietuvos gyventojų namų ūkiuose ypatumai = Consumption of iodizided salt by Lithuania's population // Padidintos biologinės vertės ir aukštos vartotojiškos kokybės maisto produktų kūrimas ir jų poveikio žmonių sveikatai tyrimai = Development of foods with higher quality and biological value and investigation of their impact on the human health: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas. 2007, p. 5-7.
9 Liutkevičius, Algirdas; Narkevičius, Raimondas; Speičienė, Vilma; Zaborskienė, Gintarė; Sekmokienė, Dalia; Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Study of milk and whey beverages with flaxseed oil = Pieno ir išrūgų gėrimų su sėmenų aliejaus priedu tyrimai = Исследование напитков из молока и сыворотки с добавкой льняного масла // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи : mokslo darbai. Kaunas : KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2007, t. 41, Nr. 2, p. 29-36. [DB: CAB Abstracts]

2006
1 Barzda, Albertas; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma; Stukas, Rimantas. Dietary macronutrient intake in Lithuanian population // Laboratorinė medicina: 8th Baltic Congress of laboratory medicine, Vilnius 2006. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija; Lietuvos žmogaus genetikos draugija; Nacionalinė laboratorijų tiekėjų asociacija (NLTA). ISSN 1392-6470. 2006, Nr. 1, p. 18. [DB: Index Copernicus]
2 Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Masiliūnaitė, Asta; Liutkevičius, Algirdas; Kulikauskienė, Meilutė Marija; Šarkinas, Antanas. Lietuvoje sukurtų padidintos biologinės vertės kokybiškų maisto produktų poveikio žmonių sceikatai tyrimai // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2006, Nr. 4, p. 3-6. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/en> [žiūrėta 2021-10-20].

2005
1 Barzda, Albertas (sudarytojas); Olechnovič, Maura (sudarytojas); Bartkevičiūtė, Roma (sudarytojas); Abaravičius, Jonas Algis (sudarytojas); Stukas, Rimantas (sudarytojas); Viseckienė, Virginija (sudarytojas). Patiekalų sudėtis, maistinė ir energinė vertė : metodiniai nurodymai gydytojams dietologams, dietistams, visuomenės sveikatos specialistams, maisto įmonių specialistams : mokomoji knyga visuomenės sveikatos, slaugos ir medicinos programų studentams ir gydytojams rezidentams. Vilnius : Respublikinis mitybos centras, 2005. 227 p. ISBN 9955947632.
2 Barzda, Albertas; Kučinskas, Vaidutis; Bartkevičiūtė, Roma; Abaravičius, Jonas Algis; Krasauskienė, Audronė; Olechnovič, Maura. Iodine dietary patterns in Lithuanian population // Annals of nutritions & metabolism: abstracts of 18th international congress of nutrition, September 19-23, 2005, South Africa. Basel : Karger. 2005, p. 155.
3 Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Abaravičius, Jonas Algis; Markūnienė, Eglė; Stukas, Rimantas. Breast feeding status in Lithuania // Annals of nutritions & metabolism: abstracts of 18th international congress of nutrition, September 19-23, 2005, South Africa. Basel : Karger. 2005, p. 324.
4 Petkevičienė, Janina; Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Abaravičius, Jonas Algis. Sveikos mitybos rekomendacijos : (metodinė priemonė) / parengė: Janina Petkevičienė, Albertas Barzda, Roma Bartkevičiūtė, Algis Abaravičius ; Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, Kauno medicinos universitetas, Respublikinis mitybos centras, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ; recenzavo: Rimantas Stukas, Jūratė Klumbienė. Vilnius : Respublikinis mitybos centras, 2005. 16 p. ISBN 9955947640.

2004
1 Vaask, Sirje; Pomerleau, Joceline; Pudule, Iveta; Grinberga, Daiga; Abaravičius, Jonas Algis; Robertson, Aileen; McKee, Martin. Comparison of the micro-nutrica nutritional analysis program and the Russian food composition database using data from the Baltic nutrition surveys // European journal of clinical nutrition. London : Springer Nature. ISSN 0954-3007. 2004, vol. 58, no. 4, p. 573-579. DOI: 10.1038/sj.ejcn.1601848. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 2.132; AIF: 2.240; Q2 (2004 InCities JCR SCIE)]
2 Barzda, Albertas; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma; Stukas, Rimantas; Olechnovič, Maura. Suaugusių Lietuvos gyventojų maisto produktų suvartojimo ypatumai 2001-2002 metais = Food consumption patterns in adult Lithuanian population 2001-2002 // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2004, nr. 4, p. 23-30.
3 Barzda, Albertas; Brimas, Gintautas; Bartkevičiūtė, Roma; Abaravičius, Jonas Algis; Olechnovič, Maura. Suaugusių Lietuvos gyventojų kūno masė: vertinimas ir pokyčių tendencijos = Body mass index in adult Lithuanian population: evaluation and tendencies // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, nr. 3(39), p. 182-184. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Abaravičius, Jonas Algis. Kai kurių vitaminų ir mineralų funkcijos, jų poreikis esant karštam orui // Programos "Atėnai-2004" įgyvendinimas : Lietuvos olimpinės rinktinės trenerių, sporto mokslininkų, gydytojų, masažuotojų ir vadybininkų kursų medžiaga, 2003 m. lapkričio 4-6 d., Druskininkai. Vilnius. 2003, p. 12.
2 Pudule, Iveta; Hasunen, K.; Steingrimsdottir, L.; Braznevica, V.; Rimestad, A.; Hoelund, U.; Abaravičius, Jonas Algis; Deikina, J.; Sohlström, A.; Robertson, A. Food and nutrition policies in Nordic and Baltic countries // Annals of nutrition & metabolism. ISSN 0250-6807. 2003, vol. 47, p. 377. [IF: 1.810; AIF: 2.852; Q2 (2003 InCities JCR SCIE)]
3 Olechnovič, Maura; Barzda, Albertas; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma. Consumption of vegetables in Lithuanian population // Annals of nutrition & metabolism. ISSN 0250-6807. 2003, vol. 47, p. 452-453. [IF: 1.810; AIF: 2.852; Q2 (2003 InCities JCR SCIE)]
4 Barzda, Albertas (sudarytojas); Bartkevičiūtė, Roma (sudarytojas); Abaravičius, Jonas Algis (sudarytojas); Stukas, Rimantas (sudarytojas); Krasauskienė, Audronė (sudarytojas); Astrauskienė, Audronė (sudarytojas). Ką reikia žinoti apie jodą ir jo įtaką sveikatai : metodiniai nurodymai gydytojams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, studentams medikams ir gydytojams rezidentams / LR Sveikatos apsaugos ministerija ; parengė Albertas Barzda, Roma Bartkevičiūtė, Algis Abaravičius, Rimantas Stukas, Aurelija Krasauskienė, Audronė Astrauskienė. Vilnius : [Respublikinis mitybos centras], 2003. 12 p. ISBN 9955947616.
5 Barzda, Albertas; Olechnovič, Maura; Bartkevičiūtė, Roma; Abaravičius, Jonas Algis. Lietuvos gyventojų mitybos problemos = Problems of human nutrition in Lithuania = Проблемы питания в Литве // Maisto chemija ir technologija. Kaunas : Lietuvos veterinarijos akademija. ISSN 1392-0227. 2003, t. 37, Nr. 3, p. 13-19.

2002
1 Sučilienė, Sigita (sudarytojas); Abaravičius, Jonas Algis (sudarytojas); Kadziauskienė, Kamelija (sudarytojas); Barzda, Albertas (sudarytojas); Bartkevičiūtė, Roma (sudarytojas); Kranauskas, Almantas (sudarytojas); Stukas, Rimantas (sudarytojas). Maisto produktų sudėtis : metodiniai nurodymai gydytojams dietologams, dietistams, visuomenės sveikatos specialistams, maisto įmonių specialistams : mokomoji knyga visuomenės sveikatos ir medicinos programų studentams ir gydytojams rezidentams / [parengė] Sigita Sučilienė, Algis Abaravičius, Kamelija Kadziauskienė, Albertas Barzda, Roma Bartkevičiūtė, Almantas Kranauskas, Rimantas Stukas. Vilnius : Respublikinis mitybos centras, 2002. 323 p. ISBN 9955947608.
2 Verger, P.; Ireland, J.; Moller, A.; Abaravičius, Jonas Algis; Henauw, A.; Naska, A. Improvement of comparability of dietary intake assessment using currently available individual food consumption surveys // European journal of clinical nutrition. ISSN 0954-3007. 2002, vol. 56, suppl. 2, p. S18-S24. DOI: 10.1038/sj.ejcn.1601425. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.943; AIF: 0.000; Q2 (2002 InCities JCR SCIE)]
3 Pomerleau, Joceline; McKee, Martin; Robertson, Aileen; Vaask, Sirje; Pudule, Iveta; Grinberga, Daiga; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma. Food security in the Baltic Republics // Public health nutrition. ISSN 1368-9800. 2002, vol. 5, no. 3, p. 397-404. DOI: 10.1079/PHN2001265. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
4 Abaravičius, Jonas Algis; Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Olechnovič, Maura; Žebrauskas, Petras Povilas. Lietuvos žmonių mitybos ir gyvensenos ypatumai = Nutrition behaviour among Lithuanian adult population // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2002, Nr. 3, p. 5-8.

2001
1 Pomerleau, Joceline; McKee, Martin; Robertson, Aileen; Kadziauskienė, Kamelija; Abaravičius, Jonas Algis; Vaask, Sirje; Pudule, Iveta; Grinberga, Daiga. Macronutrient and food intake in the Baltic republics // European journal of clinical nutrition. London : Springer. ISSN 0954-3007. eISSN 1476-5640. 2001, vol. 55, p. 200-207. DOI: 10.1038/sj.ejcn.1601146. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.765; AIF: 0.000; Q2 (2001 InCities JCR SCIE)]
2 Olechnovič, Maura; Kadziauskienė, Kamelija; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma; Laurinavičius, V. Enzymatic determination of cholesterol in foodstuffs // New trends in the management and uses of food databases : programme and abstracts : Fourth international food data conference, Bratislava, Slovak Republik, 24-26 August, 2001. Bratislava : s. n. 2001, p. 34-35.
3 Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma; Stukas, Rimantas; Kranauskas, Almantas; Olechnovič, Maura. Valstybinė maisto saugos, kokybės ir gyventojų mitybos gerinimo veiksmų strategija // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2001, nr. 2 (14), p. 41-46.
4 Elwing, Brigitta; Kullberg, Carin; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Bjoregren, Marianne; Abaravičius, Jonas Algis; Kristenson, Margareta. A comparative study of food intake between Lithuanian and Swedish middle-aged men: the LiVicordia study // Scandinavian journal of nutrition. ISSN 1102-6480. 2001, vol. 45, p. 126-130. DOI: 10.3402/fnr.v45i0.1793.
5 Pomerleau, Joceline; McKee, Martin; Robertson, Aileen; Kadziauskienė, Kamelija; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma; Vaask, Sirje; Pudule, Iveta; Grinberga, Daiga. Dietary beliefs in the Baltic republics // Public health nutrition. ISSN 1368-9800. 2001, vol. 4, iss. 2, p. 217-225. DOI: 10.1079/PHN200056. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
6 Abaravičius, Jonas Algis. Lietuvoje vartojamų maisto produktų vertė // Lietuvos olimpiečių medicininės priežiūros aspektai : kursai Lietuvos olimpinės rinktinės gydytojams, Kaunas, 2001 m. lapkričio 7-9. Vilnius : LTOK l-kla. 2001, p. 14-16.

2000
1 Pomerleau, Joceline; McKee, Martin; Robertson, Aileen; Vaask, Sirje; Pudule, Iveta; Grinberga, Daiga; Kadziauskienė, Kamelija; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma. Nutrition and lifestyle in the Baltic republics : summary report. London : European centre on health of societies in transistion & World health organization Regional office for Europe, 2000. 60 p.
2 Kadziauskienė, Kamelija; Bartkevičiūtė, Roma; Olechnovič, Maura; Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas; Vingras, Algimantas Alfonsas. Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos // Sveikatos aplinka. ISSN 1392-4176. 2000, priedas Nr. 1, p. 5-15.
3 Sučilienė, Sigita; Kadziauskienė, Kamelija; Olechnovič, Maura; Abaravičius, Jonas Algis. Nacionalinis maisto sudėties duomenų bankas: dabartinė situacija ir perspektyvos // Sveikatos aplinka. ISSN 1392-4176. 2000, priedas Nr. 1, p. 15-19.
4 Kadziauskienė, Kamelija; Bartkevičiūtė, Roma; Olechnovič, Maura; Stukas, Rimantas; Abaravičius, Jonas Algis. Vilniaus apskrities gyventojų faktiškos mitybos būklė // Sveikatos aplinka. ISSN 1392-4176. 2000, priedas Nr. 1, p. 19-23.
5 McKee, Martin; Pomerleau, Joceline; Robertson, Aileen; Pudule, Iveta; Grinberga, Daiga; Kadziauskienė, Kamelija; Abaravičius, Jonas Algis; Vaask, Sirje. Alcohol consumption in the Baltic Republics // Journal of epidemiology and community health. ISSN 0143-005X. 2000, vol. 54, p. 361-366. DOI: 10.1136/jech.54.5.361. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.827; AIF: 0.000; Q2 (2000 InCities JCR SCIE)]
6 Pomerleau, Joceline; Pudule, Iveta; Grinberga, Daiga; Kadziauskienė, Kamelija; Abaravičius, Jonas Algis; Vaask, Sirje; Bartkevičiūtė, Roma; Robertson, Aileen; McKee, Martin. Patterns of body weight in the Baltic Republics // Public health nutrition. ISSN 1368-9800. 2000, vol. 3, no. 1, p. 3-10.
7 Kadziauskienė, Kamelija; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma; Olechnovič, Maura; Stukas, Rimantas. Tam tikri Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai // Aplinka ir sveikata : mokslo darbų rinkinys, skirtas profesoriaus Jono Šopausko 100-sioms gimimo metinėms paminėti. Kaunas : KMU. 2000, p. 90-93.
8 Pomerleau, Joceline; McKee, Martin; Pobertson, A.; Vaask, Sirje; Kadziauskienė, Kamelija; Abaravičius, Jonas Algis; Bartkevičiūtė, Roma; Pudule, Iveta; Grinberga, Daiga. Physical inactivity in the Baltic countries // Preventive medicine. ISSN 0091-7435. 2000, vol. 31, iss. 6, p. 665-672. DOI: 10.1006/pmed.2000.0761. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.557; AIF: 0.000; Q2 (2000 InCities JCR SCIE)]

1999
1 Abaravičius, Jonas Algis; Černiauskienė, L.; Varškevičienė, Z.; Domarkienė, S.; Kadziauskienė, Kamelija; Maskeliūnas, Jeronimas. Nutritional status of Kaunas city inhabitants // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 1999, t. 6, Nr. 2, p. 91-96.
2 Dikčiūtė, Ramunė; Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Grigaliūnienė, Irena; Vaitkevičienė, Zita; Petraitis, Robertas. Apie E ir A vitaminų nustatymo metodus bei LIVICORDIA studijos rezultatus // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 1999, Nr. 4, p. 14-17.
3 Dikčiūtė, Ramunė; Abaravičius, Jonas Algis; Petraitis, Robertas; Vaitkevičienė, Zita; Grigaliūnienė, Irena; Kučinskienė, Zita Aušrelė. E ir A vitaminų tyrimas 50-mečių Vilniaus vyrų kraujo serume - LIVICORDIA studija // Aktualūs medžiagų apykaitos klausimai : šeštosios mokslinės konferencijos, įvykusios 1999 m. gegužės 25-27 d. Vilniaus pedagoginiame universitete, medžiaga. Vilnius : UAB "Akstis", 1999. ISBN 9986759099. p. 111-114.
4 Žebrauskas, Petras Povilas; Abaravičius, Jonas Algis; Hendrixson, Vaiva; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Vilniaus miesto vyrų mitybos ir energijos eikvojimo ypatumai // Aktualūs medžiagų apykaitos klausimai : šeštosios mokslinės konferencijos, įvykusios 1999 m. gegužės 25-27 d. Vilniaus pedagoginiame universitete, medžiaga. Vilnius : UAB "Akstis", 1999. ISBN 9986759099. p. 363-365.
5 Kadziauskienė, Kamelija; Stukas, Rimantas; Bartkevičiūtė, Roma; Abaravičius, Jonas Algis; Kranauskas, Almantas. Energiją tiekiančių maisto medžiagų kiekiai Lietuvos gyventojų mityboje // Aktualūs medžiagų apykaitos klausimai : šeštosios mokslinės konferencijos, įvykusios 1999 m. gegužės 25-27 d. Vilniaus pedagoginiame universitete, medžiaga. Vilnius : UAB "Akstis", 1999. ISBN 9986759099. p. 407-409.
6 Kaminskas, Arvydas; Zieden, B.; Elving, B.; Kristenson, M.; Abaravičius, Jonas Algis; Begdahl, B.; Olsson, A.G.; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Adipose tissue fatty acids in men from two populations with different cardiovascular risk: LiVicordia study // Scandinavian journal of clinical &laboratory investigation. Abingdon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 0036-5513. 1999, vol. 59, no. 3, p. 227-232. DOI: 10.1080/00365519950185751. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.253; AIF: 0.000; Q2 (1999 InCities JCR SCIE)]
7 Pudule, Iveta; Grinberga, Daiga; Kadziauskienė, Kamelija; Abaravičius, Jonas Algis; Vaask, Sirje; Robertson, Aileen; McKee, Martin. Patterns of smoking in the Baltic Republics // Journal of epidemiology and community health. London : BMJ Publishing Group. ISSN 0143-005X. 1999, vol. 53, no. 5, p. 277-282. DOI: 10.1136/jech.53.5.277. [IF: 1.698; AIF: 0.000; Q2 (1999 InCities JCR SCIE)]
8 Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas; Bartkevičiūtė, Roma; Kadziauskienė, Kamelija. Lietuvos gyventojų faktiškos mitybos tyrimų raida // Sveikatos aplinka. ISSN 1392-4176. 1999, nr. 3, p. 52.

1998
1 Abaravičius, Jonas Algis. Pacientų, sergančių širdies kraujagyslių ligomis, mitybos būklė // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34, p. 701-705.
2 Mikalauskaitė, Domicelė; Žebrauskas, Petras Povilas; Grigaliūnienė, Irena; Abaravičius, Jonas Algis. Apie kai kurių Lietuvos gyventojų profesinių grupių energijos eikvojimą // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 1998, nr. 3, p. 101-102.
3 Stukas, Rimantas; Abaravičius, Jonas Algis; Kadziauskienė, Kamelija; Bartkevičiūtė, Roma. Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai ir jų įtaka sveikatai // Respublikinės konferencijos, dalyvaujant užsienio specialistams, "Slaugos studijos ir praktika 98" moksliniai darbai. Vilnius : UAB "Proksima". 1998, p. 121-125.
4 Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Songailienė, Jurgita; Žebrauskas, Petras Povilas. Study of nutritional behavior in a group of Lithuanian men // Zeitschrift für Ernährungswissenschaf. Darmstadt : Steinkopff. ISSN 0044-264X. 1998, vol. 37, suppl. 1, p. 136-138. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)] [IF: 0.476; AIF: 0.000; Q3 (1998 InCities JCR SCIE)]
5 Kadziauskienė, K.; Kranauskas, A.; Stukas, Rimantas; Abaravičius, Jonas Algis; Kučingis, Šarūnas; Petraitis, J. Lietuvos gyventojų mitybos problemos - Respublikinio mitybos centro mokslinių programų taikinys // Lietuvos medicina. 1998, nr. 1, p. 26-30.