VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jolita Zakarevičienė' publikacijų sąrašas

2023
1 Baglajeva, Jekaterina; Vainauskaitė, Aistė; Zakarevičienė, Jolita. Polimorfinis nėščiųjų išbėrimas. Klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Ppolymorphic eruption of pregnancy. Clinical case and literature review // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2023, t. 26, Nr. 1, p. 22-26. DOI: 10.37499/LAG.1097. [DB: Index Copernicus]

2022
1 Smaliukaitė, Monika; Ramašauskaitė, Diana; Zakarevičienė, Jolita; Volochovič, Jelena. Idiopathic fetal ascites // European journal of obstetrics and gynecology and reproductive biology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0301-2115. eISSN 1872-7654. 2022, vol. 270, p. e22. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2021.11.085. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.600; AIF: 3.350; Q3 (2022 InCities JCR SCIE)]
2 Jugulytė, Nida; Zakarevičienė, Jolita (temos vadovas); Gricius, Rimantas (temos vadovas). Įgimtų gimdos vystymosi ydų įtaka nėštumo eigai po pagalbinio apvaisinimo // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 42-43. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 21). Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.15388/SMVK.2022>.
3 Jugulytė, Nida; Gricius, Rimantas; Laužikienė, Dalia; Zakarevičienė, Jolita. Gimdos vystymosi ydų įtaka nėštumo eigai po pagalbinio apvaisinimo = Impact of congenital uterine anomalies on pregnancy following assisted reproduction // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : UAB "Vitae Litera". ISSN 1392-5091. 2022, t. 25, Nr. 3, p. 200-208. DOI: 10.37499/LAG.994. [DB: Index Copernicus]
4 Jugulytė, Nida; Zakarevičienė, Jolita. Pirminis hiperparatiroidizmas nėštumo laikotarpiu. Klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Primary hyperparathyroidism in pregnancy. Clinical case and literature review // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : UAB "Vitae Litera". ISSN 1392-5091. 2022, t. 25, Nr. 4, p. 322-325. DOI: 10.37499/LAG.1070. [DB: Index Copernicus]

2021
1 Smaliukaitė, Monika; Ramašauskaitė, Diana; Paliulytė, Virginija; Liubšys, Arūnas; Ivanauskaitė Didžiokienė, Ernesta; Garunkštienė, Rasa; Zakarevičienė, Jolita. Įgimta naujagimio H. simplex infekcija. Klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Congenital H. simplex infection. Clinical case and literature review // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-5091. 2021, t. 24, Nr. 3, p. 220-224. DOI: 10.37499/LAG.750. [DB: Index Copernicus]
2 Kindurytė, Austėja; Petkevičiūtė, Justė; Laužikienė, Dalia; Zakarevičienė, Jolita. Multisisteminis lygiųjų raumenų disfunkcijos sindromas. Klinikinis atvejis = Multisystemic smooth muscle dysfunction syndrome. Clinical case report // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2021, t. 24, Nr. 2, p. 167-171. DOI: 10.37499/LAG.657. [DB: Index Copernicus]
3 Smaliukaitė, Monika; Zakarevičienė, Jolita (temos vadovas); Volochovič, Jelena (temos vadovas). Neaiškios kilmės vaisiaus ascitas // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija, Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 1-534. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
4 Jakaitė, Vaidilė; Peštenytė, Aurelija; Zakarevičienė, Jolita; Sniečkuvienė, Vilija; Žitkutė, Viktorija; Ramašauskaitė, Diana; Domža, Gintautas. Predictors of exclusive breastfeeding in the first six months: four consecutive surveys in a tertiary hospital in Lithuania // International breastfeeding journal. London : BMC. eISSN 1746-4358. 2021, vol. 16, art. no. 22, p. [1-9]. DOI: 10.1186/s13006-021-00364-6. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, PubMed]

2020
1 Varytė, Guoda; Zakarevičienė, Jolita; Ramašauskaitė, Diana; Laužikienė, Dalia; Arlauskienė, Audronė. Pregnancy and multiple sclerosis: an update on the disease modifying treatment strategy and a review of pregnancy’s impact on disease activity // Medicina. Basel : MDPI AG. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2020, vol. 56, iss. 2, art. no. 49, p. [1-10]. DOI: 10.3390/medicina56020049. [DB: DOAJ, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 2.430; AIF: 5.182; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Žitkutė, Viktorija; Sniečkuvienė, Vilija; Zakarevičienė, Jolita; Peštenytė, Aurelija; Jakaitė, Vaidilė; Ramašauskaitė, Diana. Reasons for breastfeeding cessation in the first year after childbirth in Lithuania: a prospective cohort study // Medicina. Kaunas, Basel : LSMU, MDPI AG. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2020, vol. 56, no. 5, art. no. 226, p. [1-11]. DOI: 10.3390/medicina56050226. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.430; AIF: 5.182; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
3 Varytė, Guoda; Zakarevičienė, Jolita. Geležies stokos anemija nėščiosioms: hemo geležies preparatų apžvalga // Ginekologijos aktualijos : žurnalo "Internistas" priedas. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 2424-5283. 2020, Nr. 1(5), p. 26-29.
4 Bartkevičienė, Daiva; Opolskienė, Gina; Bartkevičiūtė, Agnė; Arlauskienė, Audronė; Laužikienė, Dalia; Zakarevičienė, Jolita; Ramašauskaitė, Diana. The impact of ureaplasma infections on pregnancy complications // Libyan journal of medicine. Oxon : Taylor & Francis. ISSN 1993-2820. eISSN 1819-6357. 2020, vol. 15, no. 1, art. no. 1812821, p. [ 1-4]. DOI: 10.1080/19932820.2020.1812821. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 1.657; AIF: 5.182; Q3 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Šakys, Mindaugas; Wojczulis, Dainius; Mačys, Žygimantas; Arlauskienė, Audronė; Ramašauskaitė, Diana; Laužikienė, Dalia; Zakarevičienė, Jolita. The case of fetus neural tube defect: spina bifida with severe hydrocephalus // Annals of pediatrics and child care. Melbourne : GRF Publishers. 2019, vol. 2019, iss. 01, APCC-100002, p. 1-5.
2 Varytė, Guoda; Zakarevičienė, Jolita; Arlauskienė, Audronė; Laužikienė, Dalia. Nėštumas ir išsėtinė sklerozė // Ginekologijos aktualijos : žurnalo "Internistas" priedas. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 2424-5283. 2019, Nr. 1, p. 7-9.
3 Valevičienė, Nomeda Rima; Varytė, Guoda; Zakarevičienė, Jolita; Kontrimavičiūtė, Eglė; Ramašauskaitė, Diana; Rutkauskaitė-Valančienė, Dileta. Use of magnetic resonance imaging in evaluating fetal brain and abdomen malformations during pregnancy // Medicina. Kaunas; Basel : LSMU ; MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2019, vol. 55, no. 2, art. no. 55, p. [1-7]. DOI: 10.3390/medicina55020055. [DB: Scopus, PubMed, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.205; AIF: 4.391; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
4 Varytė, Guoda; Zakarevičienė, Jolita; Volochovič, Jelena; Juršėnas, Romoaldas; Laužikienė, Dalia. Klinikinis atvejis: rektovaginalinė fistulė susiformavusi po gimdymo // Lietuvos akušerių ginekologų draugijos eilinis rinkiminis XII suvažiavimas ir mokslinė konferencija „Profesionalumo iššūkiai“ : 2019 m. balandžio 5-6 d., Klaipėda / Lietuvos akušerių ginekologų draugija. Klaipėda : Lietuvos akušerių ginekologų draugija. 2019, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://eu.eventscloud.com/file_uploads/1d9f1a494a2af529f5511613e5b7af7a_14VarytGuoda_Klinikinisatvejis_rektovaginalinfistulsusiformavusipogimdymo_LAGD2019.pdf> [žiūrėta 2020-04-15].
5 Didžiokaitė, Gabija; Varnelis, Povilas; Volochovič, Jelena; Zakarevičienė, Jolita. Gimdymo sužadinimo išeitys pirmakartėms nėščiosioms, sergančioms gestaciniu ar pregestaciniu diabetu // Lietuvos akušerių ginekologų draugijos eilinis rinkiminis XII suvažiavimas ir mokslinė konferencija „Profesionalumo iššūkiai“ : 2019 m. balandžio 5-6 d., Klaipėda / Lietuvos akušerių ginekologų draugija. Klaipėda : Lietuvos akušerių ginekologų draugija. 2019, poster no 4, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://eu.eventscloud.com/file_uploads/c77d2b03ce75ca1e394ed49504852fea_4DidiokaitGabija_Gimdymosuadinimoieityspirmakartmsniosiomsserganiomsgestaciniuirpregestaciniudiabetu_LAGD2019.pdf> [žiūrėta 2020-05-07].
6 Bogdanovič, Anžela; Zakarevičienė, Jolita (temos vadovas). Nėščiųjų požiūris į gimdymo padėjėją - dulą // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701607. p. 20. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-05-22].

2018
1 Švabienė, Salomėja; Montrimaitė, Margarita; Zakarevičienė, Jolita. Retos nėščiųjų anemijos:folio rūgšties ir vitamino B12 stokos sukelta anemija // Ginekologijos aktualijos : žurnalo "Internistas" priedas. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 2424-5283. 2018, Nr. 1, p. 21-22; 24-25.
2 Valevičienė, Nomeda Rima; Varytė, Guoda; Zakarevičienė, Jolita; Kontrimavičiūtė, Eglė; Ramašauskaitė, Diana; Valančienė, Dileta. Fetus magnetic resonance in pregnancy // 7th Baltic congress of radiology - BCR : 4-6 October, 2018, Kaunas, Lithuania : online abstract book / Editor: Algirdas Edvardas Tamosiunas. Kaunas : Eventas, 2018. eISBN 9786099575063. p. 135-136.
3 Paliulytė, Virginija; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Ramašauskaitė, Diana; Bartkevičienė, Daiva; Zakarevičienė, Jolita; Kurmanavičius, Juozas. Is postpartum uterine involution impacted by instrumental or operative procedures? Ultrasound study // Open journal of obstetrics and gynecology. Wuhan : Scientific Research Publishing. ISSN 2160-8792. eISSN 2160-8806. 2018, vol. 8, no 13, art. no 88289, p. 1289-1304. DOI: 10.4236/ojog.2018.813131. [DB: PubMed, Academic Journals Database]
4 Laužikienė, Dalia; Pavlauskas, Mykolas; Ramašauskaitė, Diana; Arlauskienė, Audronė; Zakarevičienė, Jolita. Massive vulvar edema in a woman with complicated preeclampsia // Medicinos mokslai. Medical sciences. Warszaw : Research center of Health Sciences Virtual office for publication affairs. ISSN 2345-0592. 2018, vol. 1, no 4, p. 1-4. Prieiga per internetą: <http://medicsciences.com/f/2018-May-3/MASSIVE%20VULVAR%20EDEMA%20IN%20A%20WOMAN%20WITH%20COMPLICATED%20PREECLAMPSIA%20(1).pdf> [žiūrėta 2019-01-10]. [DB: Index Copernicus, Index Medicus]
5 Kasilovska, Patrycija; Zakarevičienė, Jolita; Kaunaitė, Jovita; Ramašauskaitė, Diana. HPV prevalence and cervical lesions in the 18-25 years old women population // Preconception to menopause : 1th Athens congress on women’s health and disease, September 6-8, 2018, Athens : final program [and abstracts book]. Athens. 2018, art. no OP-26, p. 37.

2017
1 Paliulytė, Virginija; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Ramašauskaitė, Diana; Bartkevičienė, Daiva; Zakarevičienė, Jolita; Kurmanavičius, Juozas. Physiological uterine involution in primiparous and multiparous women: ultrasound study // Obstetrics and gynecology international. London : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1687-9589. eISSN 1687-9597. 2017, Vol. 2017, Article ID 6739345. DOI: 10.1155/2017/6739345. [DB: Scopus, PubMed, Emerging Sources Citation Index (Web of Science), CINAHL Plus with Full Text, Academic Search Complete]
2 Janulaitienė, Miglė; Paliulytė, Virginija; Grincevičienė, Švitrigailė; Zakarevičienė, Jolita; Vladišauskienė, Alma; Marcinkutė, Agnė; Plečkaitytė, Milda. Prevalence and distribution of Gardnerella vaginalis subgroups in women with and without bacterial vaginosis // BMC infectious diseases. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1471-2334. 2017, Vol. 17, Art. No. 394. DOI: 10.1186/s12879-017-2501-y. [DB: Academic OneFile, Embase, Scopus, PubMed Central, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.620; AIF: 3.582; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Janulaitienė, Miglė; Paliulytė, Virginija; Grincevičienė, Švitrigailė; Zakarevičienė, Jolita; Vladišauskienė, Alma; Marcinkutė, Agnė; Plečkaitytė, Milda. Prevalence and distribution of Gardnerella vaginalis subgroups in women with and without bacterial vaginosis // 14th Congress of the BADV. 2nd Vilnius summit on communicable diseases, October 4-7, 2017 Vilnius : final program and abstract book. Vilnius : Vilnius. 2017, p. 61.

2016
1 Opolskienė, Gina; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Bartkevičienė, Daiva; Ramašauskaitė, Diana; Radžvilaitė, Simona; Zakarevičienė, Jolita. Pain experience during Saline-contrast sonohysterography differs between premenopausal and postmenopausal women // Journal of clinical ultrasound. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc. ISSN 0091-2751. eISSN 1097-0096. 2016, Vol. 44, Iss. 5, p. 267-271. DOI: 10.1002/jcu.22291. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 0.906; AIF: 2.475; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Arlauskienė, Audronė; Ramašauskaitė, Diana; Zakarevičienė, Jolita; Basys, Vytautas; Kazėnaitė, Edita; Drąsutis, Jonas; Sakalauskaitė, Indrė; Sniečkuvienė, Vilija. Trends in maternal health in Lithuania 1995–2014 = Lietuvos nėščiųjų ligų dinamika 1995–2014 metais // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2016, Vol. 23, no. 2, p. 117-125. DOI: 10.6001/actamedica.v23i2.3328. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier]
3 Sukovas, Artūras; Gedgaudaitė, Miglė; Simaitienė, Marija; Minkauskienė, Meilė; Nadišauskienė, Rūta Jolanta; Ramašauskaitė, Diana; Arlauskienė, Audronė; Zakarevičienė, Jolita; Laužikienė, Dalia; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Arti netekties atvejų analizė LSMUL KK Akušerijos ir ginekologijos klinikoje ir VUL SK Akušerijos ir ginekologijos centre // Lietuvos akušerių ginekologų draugijos 11-asis suvažiavimas "Kontraversijos akušerijoje ir ginekologijoje" : 2016 10 07–08, Vilnius, Lietuva / Lietuvos akušerių ginekologų draugija (LAGD). Vilnius : LAGD. 2016, p. 1-2.
4 Janulaitienė, Miglė; Paliulytė, Virginija; Grincevičienė, Švitrigailė; Zakarevičienė, Jolita; Vladišauskienė, Alma; Marcinkutė, A.; Plečkaitytė, Milda. Distribution of Gardnerella vaginalis subtypes in characterized vaginal samples of Lithuanian women // 3rd Congress of Baltic Microbiologists 2016 (CBM2016), October 18-21 Vilnius, Lithuania : book of abstracts. Vilnius, 2016. ISBN 9486094597459. p. 53. Prieiga per internetą: <http://www.cbm2016.gf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/10/BOOK_OF_ABSTRACTS_CBM2016.pdf> [žiūrėta 2016-12-19].
5 Nadišauskienė, Rūta Jolanta (sudarytojas); Drąsutienė, Gražina Stanislava (sudarytojas); Kliučinskas, Mindaugas (sudarytojas); Abraitis, Vytautas; Aldakauskienė, Ilona; Arlauskienė, Audronė; Bagušytė, Laima; Bartusevičienė, Eglė; Bartusevičius, Arnoldas; Bartkevičienė, Daiva; Biržietis, Tomas; Brinkis, Rasa; Bumbulienė, Žana; Drazdienė, Nijolė; Drejerienė, Eglė; Drejerienė, Violeta; Jasinauskas, Rimantas; Kačkauskienė, Danguolė; Kregždienė, Rita; Kudrevičienė, Aušrelė; Laužikienė, Dalia; Machtejevienė, Eglė; Mačiulevičienė, Regina; Maleckiene, Laima; Mečėjus, Gediminas; Milašienė, Laimutė; Mockutė, Ingrida; Navickienė, Julija; Petruškevičienė, Zita; Poškienė, Ingrida; Prapuolenienė, Žydrūnė; Ramašauskaitė, Diana; Rovas, Linas; Stonienė, Dalia; Šilkūnas, Mindaugas; Šlepikienė, Rita; Valkerienė, Gintarė; Zakarevičienė, Jolita. Perinatologijos praktikos vadovas : Praktikos vadovo dalys: Pirmoji knyga. Normalus nėštumas ir gimdymas; Antroji knyga. Skubioji akušerinė pagalba; Trečioji knyga. Nėštumo patologija ir gretutinės ligos; Ketvirtoji knyga. Skubioji neonatologinė pagalba; Penktoji knyga. Naujagimių ligos ir patologinės būklės / Sudarytojai ir moksliniai redaktoriai: Rūta Nadišauskienė, Gražina Drąsutienė, Mindaugas Kliučinskas (I, II, III, IV, V) ; [Metodikų rengėjai: V. Abraitis, I. Aldauskienė, A. Arlauskienė, L. Bagušytė, E. Barčaitė, D. Bartkevičienė, T. Biržietis, R. Brinkis, Ž. Bumbulienė, N. Drazdienė, E. Drejerienė, V. Drejerienė, R. Jasinauskas, D. Kačkauskienė, R. Kregždienė, A. Kudrevičienė, D. Laužikienė, E. Machtejevienė, R. Mačiulevičienė, L. Maleckienė, G. Mečėjus, L. Milašienė, I. Mockutė, J. Navickienė, Z. Petruškevičienė, I. Poškienė, Ž. Prapuolenienė, D. Ramašauskaitė, L. Rovas, D. Stonienė, M. Šilkūnas, R. Šlepikienė, G. Valkerienė, J. Zakarevičienė]. Vilnius : UAB "Tarptautinė skubiosios medicinos akademija", 2016. 488 p. ISBN 9786098191080.
6 Narušaitė, Gintarė; Zakarevičienė, Jolita; Kasiulevičius, Vytautas. Gimdos kaklelio vėžys: tinkamo informavimo ir ištyrimo svarba // Ginekologijos aktualijos : žurnalo "Internistas" priedas. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 2424-5283. 2016, Nr. 1, p. 37-48; 40; 14.

2015
1 Bartkevičienė, Daiva; Pilypienė, Ingrida; Ramašauskaitė, Diana; Zakarevičienė, Jolita; Laužikienė, Dalia; Šilkūnas, Mindaugas; Vankevičiūtė, Rasa Aurelija; Vaigauskaitė, Brigita; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Dumalakienė, Irena. Significance of C-reactive protein in predicting fetal inflammatory response syndrome // Ginekologia Polska. Kiekrz, Poland : studio K - Krzysztof Molenda. ISSN 0017-0011. 2015, Vol. 86, iss. 12, p. 926-931. DOI: 10.17772/gp/57864. [DB: Scopus, Index Copernicus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.609; AIF: 2.426; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Bumbulienė, Žana; Klimašenko, Jelena; Šragytė, Diana; Zakarevičienė, Jolita; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Uterine size and ovarian size in adolescents with functional hypothalamic amenorrhoea // Archives of disease in childhood. London : BMJ Publishing Group. ISSN 0003-9888. 2015, Vol. 100, no 10, p. 948-951. DOI: 10.1136/archdischild-2014-307504. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, BIOSIS Previews, Embase, MEDLINE] [IF: 3.231; AIF: 2.009; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
3 Zakarevičienė, Jolita; Ramašauskaitė, Diana; Arlauskienė, Audronė; Šiaudinytė, Ieva. Kritinės būklės akušerijoje: plaučių arterijos trombembolija, embolija vaisiaus vandenimis, eklampsija, kraujavimas nėštumo, gimdymo metu ir pogimdyminiu laikotarpiu // Mokslinė praktinė intensyvios kardiologijos ir skubios medicinos konferencija, 2015 gegužės 29-30 d. Alytus : pranešimų medžiaga. Vilnius. 2015, p. 85.

2014
1 Zakarevičienė, Jolita. Nėštumas ir PATE // 13-oji kardiologų vasaros stovykla : pranešimų medžiaga, Tauragė, 2014 m. birželio 27-29 d. [Vilnius] : Lietuvos širdies asociacija, 2014. ISBN 9786099524269. p. 48-49.

2013
1 Adutavičienė, Aistė; Zakarevičienė, Jolita; Labanauskaitė, Ingrida. Įsivaizduojamo ir patiriamo skausmo gimdymo metu skirtumai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 22-26. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_3.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Zakarevičienė, Jolita; Barčaitė, Eglė; Minkauskienė, Meilė; Vaitkienė, Daiva; Rimaitis, Kęstutis; Gerbutavičius, Rolandas; Kryžauskaitė, Lina; Paliulytė, Virginija; Daunoravičienė, Ieva; Jančiauskienė, Rasa; Vaitiekus, Domas; Arlauskienė, Audronė; Remeikienė, Diana. Ginekologinėmis ligomis sergančių moterų anemija: diagnostikos ir gydymo metodika = : Anaemia in gynecological disorders: diagnostic and treatment guidelines // Lietuvos akušerija ir ginekologija = Lithuanian obstetrics & gynecology. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2013, t. 16, Nr. 4, p. 318-326.
3 Liutkevičienė, Rūta; Bumbulienė, Žana; Zakarevičienė, Jolita. Density of nerve fibres in eutopic endometrium in women with endometriosis // Central European journal of medicine. Warsaw : Versita. ISSN 1895-1058. 2013, vol. 8, no. 2, p. 141-145. DOI: 10.2478/s11536-012-0122-9. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLink, AGRICOLA, Chemical abstracts, Scopus] [IF: 0.209; AIF: 4.036; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Vrotniakaitė, Kristina; Jacevičiūtė, Rūta; Šimkūnaitė-Rizgelienė, Renata; Zakarevičienė, Jolita; Laužikienė, Dalia; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Embriono ir vaisiaus osteogenezės tyrimai (literatūros apžvalga) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 376-385. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_4-376–385p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11]. [DB: Index Copernicus]
2 Paliulytė, Virginija; Juršėnas, Romoaldas; Zakarevičienė, Jolita. Įaugusi placenta ir gausus kraujavimas po gimdymo: klinikinis atvejis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 508-513. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_25-508–513p.pdf> [žiūrėta 2012-12-12]. [DB: Index Copernicus]
3 Laužikienė, Dalia; Ramašauskaitė, Diana; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Arlauskienė, Audronė; Zakarevičienė, Jolita. Prevention of neonatanal group B streptococcal infection: an experience of Vilnius University department of obstetrics and gynecology // International Journal of Gynecology & Obstetrics. Shannon : Elsevier Ireland Ltd. ISSN 0020-7292. 2012, Vol. 119, suppl. 3, p. S725-S726. Prieiga per internetą: <http://ac.els-cdn.com/S0020729212617895/1-s2.0-S0020729212617895-main.pdf?_tid=8e4f473c-1da2-11e2-b678-00000aacb35d&acdnat=1351059658_c616b79bfbe7f8de784752f572297c1d> [žiūrėta 2012-10-24]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CABI Abstracts Databases, Scopus, MEDLINE, Embase] [IF: 1.836; AIF: 2.326; Q2 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Parastajeva, Jekaterina; Tumlovskaja, Ala; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Ramašauskaitė, Diana; Zakarevičienė, Jolita. Gimdos kaklelio konizacijos įtaka nėštumo baigčiai = The influence of cervical colonization on pregnancy outcome // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 4, p. 519-524. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str15.pdf> [žiūrėta 2012-02-13]. [DB: Index Copernicus]
2 Kraulaidytė, Valentina; Puškova, Inga; Zakarevičienė, Jolita; Juršėnas, Romoaldas; Laužikienė, Dalia; Ramašauskaitė, Diana. Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikoje atliktų cezario pjūvio operacijų analizė pagal M. Robsono klasifikaciją = Analysis of caesarean section deliveries in the year 2009 at the Clinic of Obstetrics and Gynaecology of Vilnius City University Hospital using M. Robson classification // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2011, t. 14, nr. 2, p. 114-121.
3 Bartkevičienė, Daiva; Dumalakienė, Irena; Šilkūnas, Mindaugas; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Arlauskienė, Audronė; Zakarevičienė, Jolita. Bacterial vaginosis: risk factors and vaginal lavage cytokines IL-1βB, IL-1ra = Bakterinė vaginozė: rizikos faktoriai ir makšties nuoplovų citokinai IL-1β, IL-1ra // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, vol. 21, nr. 6, p. 10-15. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/169> [žiūrėta 2012-01-04]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Abraitienė, Agnė; Ališauskas, Jonas; Ambrozaitis, Arvydas; Arlauskienė, Audronė; Bagdžiūnienė, Airida Audronė; Biliukas, Mykolas; Byčkova, Jekaterina; Budrys, Valmantas; Dačkauskaitė, Alvydė; Danila, Edvardas; Domža, Bronius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Dubakienė, Rūta; Endzinienė, Milda; Gražulevičiūtė, Edita; Irnius, Algimantas; Jakutovič, Marija; Jankauskienė, Augustina; Jatužis, Dalius; Kairevičiūtė, Diana; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kemežys, Robertas; Laiškonis, Alvydas Pranas; Mečėjus, Gediminas; Miglinas, Marius; Miltinienė, Dalia; Misonis, Nerijus; Narkevičiūtė, Irena; Naskauskienė, Gintarė; Obelienienė, Diana; Ožeraitienė, Violeta; Parnarauskienė, Regina; Pauza, Valius; Račkauskienė, Olga; Ragelienė, Lina; Rauba, Darius; Razukas, Vytautas-Stepas; Samalavičius, Narimantas Evaldas; Saniukas, Kęstutis; Stanaitis, Juozas; Ščiupokas, Arūnas; Trečiokaitė, Ilona; Ulozienė, Ingrida; Urbonas, Gintaras; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vaičienė, Nerija; Valantinas, Jonas; Vingras, Algimantas Alfonsas; Zakarevičienė, Jolita; Žiobakas, Rolandas. Šeimos gydytojo vadovas. Antrasis leidimas. Vilnius : Vaistų žinios, 2010. 796 p. ISBN 9789955884262.
2 Ališauskas, Jonas; Arlauskienė, Audronė; Balčiūnienė, Irena; Benušienė, Eglė; Bylaitė, Matilda; Budrys, Valmantas; Bumbulienė, Žana; Dembinskas, Algirdas; Domža, Bronius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Dubakienė, Rūta; Jamontaitė, Ieva Eglė; Juocevičius, Alvydas; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Kalibatienė, Danutė; Kasiulevičius, Vytautas; Kašinskas, Romas; Kocius, Manvilius; Krikštopaitytė, Rita; Kučinskas, Vaidutis; Mačiulienė, Kornelija; Manelienė, Rasmutė; Marčiukaitienė, Irena Ona; Mečėjus, Gediminas; Ožeraitienė, Violeta; Pūrienė, Alina; Račkauskienė, Olga; Raugalė, Algimantas; Rizgelienė, Renata; Šilkūnas, Mindaugas; Strupas, Kęstutis; Stukas, Rimantas; Triponienė, Dalia; Triponis, Vytautas Jonas; Tutkuvienė, Janina; Usonienė, Audronė; Utkus, Algirdas; Valevičienė, Nomeda; Vasjanova, Vilma; Vitkus, Kęstutis; Venalis, Algirdas; Zakarevičienė, Jolita; Žiobakas, Rolandas. Akušerija ginekologija šeimos gydytojo praktikoje : antrasis pataisytas ir papildytas leidimas / sudarytoja Gražina Drąsutienė. Vilnius : Vaistų žinios, 2010. 794 p. ISBN 9789955884330.

2009
1 Maleckienė, Laima; Zakarevičienė, Jolita; Juršėnas, Romoaldas; Ramašauskaitė, Diana; Balčiūnienė, Jurgita; Kaupaitė, Neringa. Kraujavimas vėlyvuoju nėštumo laikotarpiu, gimdymo metu ir ankstyvuoju laikotarpiu po gimdymo = : Obstetric haemorrhage // Lietuvos akušerija ir ginekologija = Lithuanian obstetrics & gynecology. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2009, t. 12, Nr. 2, p. 156-162.

2008
1 Žiobakas, Rolandas; Mečėjus, Gediminas; Zakarevičienė, Jolita; Laužikienė, Dalia; Ališauskas, Jonas; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Gimdos gleivinės patologijos diagnostikos ir gydymo gairės pomenopauzės laikotarpio moterims = Guidelines for the management of postmenopausal women with endometrial pathology // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 18-24. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_18-241.pdf> [žiūrėta 2008-04-18]. [DB: Index Copernicus]
2 Laužikienė, Dalia; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Stankevičienė, Marina; Žiobakas, Rolandas; Zakarevičienė, Jolita. Nėščiosios mirtis nuo A grupės hemolizinio streptokoko sukelto sepsinio-toksinio šoko = Maternal death due to a streptococcal toxic shock syndrome // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 131-137. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_131-1321.pdf> [žiūrėta 2008-04-18]. [DB: Index Copernicus]
3 Šilkūnas, Mindaugas; Bartkevičienė, Daiva; Dumalakienė, Irena; Zakarevičienė, Jolita; Arlauskienė, Audronė; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Vaisiaus fibronektino sąsaja su gimdos kraujotaka = The coherence of fetal fibronectin with uterine circulation // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2008, Nr. 3, p. 1687-1693. [DB: Index Copernicus]
4 Domža, Bronius; Ramašauskaitė, Diana; Zakarevičienė, Jolita. Internatūros studijų akušerijos ginekologijos programa. Vilnius : UAB "Greita spauda", 2008. 67 p. ISBN 9789955330769.
5 Zakarevičienė, Jolita. Dermatologijos rezidentūros studijų akušerijos ginekologijos programa. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2008. 54 p. ISBN 9789955332893.
6 Zakarevičienė, Jolita. Vidaus ligų rezidentūros studijų akušerijos ginekologijos programa. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2008. 59 p. ISBN 9789955332916.
7 Zakarevičienė, Jolita. Teismo medicinos rezidentūros studijų akušerijos ginekologijos programa. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2008. 41 p. ISBN 9789955332909.
8 Zakarevičienė, Jolita; Juršėnas, Romualdas; Paliulytė, Virginija; Mečėjus, Gediminas; Laužikienė, Dalia; Stankevičienė, M. Šiuolaikinės rekomendacijos gimdant sėdmenų pirmeigos vaisių = The management of breech delivery // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, nr. 1, priedas, p. 105-108. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_105-1081.pdf> [žiūrėta 2010-03-08]. [DB: Index Copernicus]
9 Ališauskas, Jonas; Arlauskienė, Audronė; Benušienė, Eglė; Bumbulienė, Žana; Daunoravičius, Ričardas; Domža, Bronius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Jatužienė, Diana; Klimas, Vytautas; Krikštopaitytė, Rita; Kučinskas, Vaidutis; Mačiulienė, Kornelija; Mečėjus, Gediminas; Petraitienė, Vida; Ramašauskaitė, Diana; Raugalė, Algimantas; Rizgelienė, Renata; Rudaitis, Vilius; Šilkūnas, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė; Tutkuvienė, Janina; Zakarevičienė, Jolita; Žiobakas, Rolandas. Akušerijos ir ginekologijos praktikos vadovas / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas ; [autorių kolektyvas: Jonas Ališauskas ... et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 542 p. ISBN 9789955331889.

2007
1 Zakarevičienė, Jolita; Bumbulienė, Žana; Drazdienė, Nijolė; Mečėjus, Gediminas; Domža, Bronius; Drąsutis, Romanas Kęstutis; Šipylaitė, Jūratė. Akušerijos ginekologijos rezidentūros studijų programa. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2007. 311 p. ISBN 9789955331513.
2 Laužikienė, Dalia; Mečėjus, Gediminas; Ramašauskaitė, Diana; Zakarevičienė, Jolita. Medicinos vientisųjų studijų akušerijos ir ginekologijos programa. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2007. 216 p. ISBN 9789986199915.
3 Drąsutienė, Gražina Stanislava; Tutkuvienė, Janina; Zakarevičienė, Jolita; Ramašauskaitė, Diana; Kasilovskienė, Žaneta; Laužikienė, Dalia; Drazdienė, Nijolė; Barkus, Arūnas; Arlauskienė, Audronė; Drąsutis, Jonas. Nėščiųjų antropometrinių rodiklių, medžiagų apykaitos ir naujagimių fizinės būklės pokyčiai per pastaruosius dešimtmečius = Changes in anthropometric and metabolic parameters in pregnancy and neonatal physical development during last decades // Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 1, p. 10-26. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0701/0701-02l.pdf> [žiūrėta 2008-06-16]. [DB: DOAJ, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2006
1 Adomavičiūtė, Dalia; Ališauskas, Jonas; Ambrozaitis, Arvydas; Arlauskienė, Audronė; Bagdžiūnienė, Airida Audronė; Baltrūnas, Jonas; Byčkova, Jekaterina; Budrys, Valmantas; Dačkauskaitė, Alvydė; Danila, Edvardas; Domža, Bronius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Dubakienė, Rūta; Endzinienė, Milda; Gaižauskas, Andrius; Gražulevičiūtė, Edita; Irnius, Algimantas; Jakutovič, Marija; Janavičienė, Silvija; Jatužis, Dalius; Juknevičius, Irmantas; Kairevičiūtė, Diana; Kaltenis, Petras; Kaubrys, Gintaras; Laiškonis, Alvydas Pranas; Mečėjus, Gediminas; Miglinas, Marius; Misonis, Nerijus; Naskauskienė, Gintarė; Narkevičiūtė, Irena; Obelienienė, Diana; Ožeraitienė, Violeta; Parnarauskienė, Regina; Pauza, Valius; Račkauskienė, Olga; Radikaitė, Gražina; Ragelienė, Lina; Rauba, Darius; Razukas, Vytautas; Samalavičius, Narimantas Evaldas; Stanaitis, Juozas; Ščiupokas, Arūnas; Šubkovas, Eduardas; Šukys, Deimantas; Trečiokaitė, Ilona; Ulozienė, Ingrida; Urbonas, Gintaras; Urbonas, Vaidotas; Vaičienė, Nerija; Valantinas, Jonas; Vingras, Algimantas Alfonsas; Zakarevičienė, Jolita; Žekonis, Mindaugas; Žiobakas, Rolandas. Šeimos gydytojo vadovas. Vilnius : Vaistų žinios, 2006. 776 p. ISBN 9955511567.
2 Dubakienė, Rūta; Vaicekauskaitė, Dalia; Židanavičiūtė, Jurgita; Joneliūnienė, Ilona; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Arlauskienė, Audronė; Zakarevičienė, Jolita; Kondrotas, Anatolijus Juozas. Human ecology studies: the role of environmental factors in pregnancy // Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. 2006, Nr. 4, p. 18-21. [DB: Zoological Record]
3 Bartkevičienė, D.; Šilkūnas, Mindaugas; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Dumalakienė, Irena; Ališauskas, Jonas; Zakarevičienė, Jolita. Bakterinė vaginozė, makšties-gimdos kaklelio citokinai ir priešlaikinis gimdymas = Bacterial vaginosis, cervicovaginal cytokines and preterm delivery // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis; Vilniaus medicinos draugija. ISSN 1392-1312. 2006, t. 12, Nr. 2, p. 109-113. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Ališauskas, Jonas; Arlauskienė, Audronė; Balčiūnienė, Irena; Benušienė, Eglė; Budrys, Valmantas; Bumbulienė, Žana; Dembinskas, Algirdas; Domža, Bronius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Dubakienė, Rūta; Jamontaitė, Ieva Eglė; Juocevičius, Alvydas; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Kalibatienė, Danutė; Kašinskas, Romas; Kocius, Manvilius; Krikštopaitytė, Rita; Kučinskas, Vaidutis; Mačiulienė, Kornelija; Manelienė, Rasmutė; Marčiukaitienė, Irena Ona; Mečėjus, Gediminas; Ožeraitienė, Violeta; Pūrienė, Alina; Račkauskienė, Olga; Raugalė, Algimantas; Rizgelienė, Renata; Šilkūnas, Mindaugas; Strupas, Kęstutis; Stukas, Rimantas; Triponienė, Dalia; Triponis, Vytautas Jonas; Tutkuvienė, Janina; Usonienė, Audronė; Utkus, Algirdas; Valevičienė, Nomeda; Vasjanova, Vilma; Venalis, Algirdas; Zakarevičienė, Jolita; Žiobakas, Rolandas. Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje : mokomoji knyga. Vilnius : Vaistų žinios, 2005. 928 p. ISBN 9955511419.
2 Abraitis, Vytautas; Abramavičienė, Margarita; Arlauskienė, Audronė; Armonavičienė, Aušrutė; Bagušytė, L.; Baliutavičienė, Dalia; Barakauskienė, Jūratė; Benušienė, Eglė; Biržietis, Tomas; Blauzdžiūnienė, Ona; Daunoravičius, Ričardas; Mečėjus, Gediminas; Gintautas, Vladas; Jaržemskienė, Milda; Jatužienė, Diana; Lorentzen, Bjorg; Juršėnas, Romualdas; Kriūnienė, Živilė; Laužikienė, Aiva; Lištvanienė, Danutė; Mačiulevičienė, Regina; Maleckienė, Laima; Miliuvienė, Regina; Minkauskienė, Meilė; Nadišauskienė, Rūta; Norkienė, Regina; Paškonienė, Ona; Railaitė, Dalia; Ramašauskaitė, Diana; Rauba, Vytautas; Simanavičiūtė, Daiva; Šilkūnas, Mindaugas; Vaidotienė, Laima; Vaitkienė, Daiva; Valikonytė, Regina; Vasjanova, Vilma; Zakarevičienė, Jolita; Žilinskas, Kąstytis; Makari, Said Daoud; Endzinienė, Milda; Kliučinskas, Mindaugas. Geros akušerinės praktikos gairės = / sudarė/editors: R. Nadišauskienė, Babill Stray-Pedersen. Kaunas : Vitae litera, 2005. 224 p. ISBN 9955959681.

2004
1 Juršėnas, R.; Zakarevičienė, Jolita; Staponkutė, Ž. Naujagimių kaklo trauma gimdymo metu // Lietuvos akušerija ir ginekologija. ISSN 1392-5091. 2004, t. 7, Nr. 3, p. 207.

2003
1 Drąsutienė, Gražina Stanislava; Ališauskas, Jonas; Arlauskienė, Audronė; Daunoravičius, Ričardas; Domža, Bronius; Drazdienė, Nijolė; Jagminaitė, Aušra; Kriščiūnas, Algimantas; Lištvanienė, Danutė; Masiliūnienė, Jūratė Liucija; Mečėjus, Gediminas; Ramašauskaitė, Diana; Šilkūnas, Mindaugas; Zakarevičienė, Jolita; Žiobakas, Rolandas. Akušerijos ir ginekologijos praktikos vadovas / Vilniaus universitetas ; [sudarytojai Gražina Drąsutienė ir Aleksandras Venckauskas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003. 512 p. ISBN 998619573X.
2 Bagušytė, Laima; Kriūnienė, Živilė; Zakarevičienė, Jolita. Management of multiple pregnancy (twins) = Daugiavaisio nėštumo (dvyniai) priežiūros taktika // Medicinos teorija ir praktika = Theory and practice in medicine. Vilnius : SK-IMPEX LTD filialas. ISSN 1392-1312. 2003, Nr. 3(35), p. 206-208. [DB: Index Copernicus]
3 Laužikienė, Dalia; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Mečėjus, Gediminas; Zakarevičienė, Jolita. Serum folate and homocysteine concentrations in women with the first early spontaneous pregnancy loss = Nėščių moterų, kurioms įvyko pirmas ankstyvas savaiminis persileidimas, homocisteino ir folatų koncentracija kraujo serume // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2003, Vol. 10, no. 4, p. 207-212. Prieiga per internetą: <http://elibrary.lt/resursai/LMA/Acta%20medica%20Lituanica/A-207.pdf> [žiūrėta 2021-07-02]. [DB: Index Copernicus]

2001
1 Laužikienė, Dalia; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Zakarevičienė, Jolita. Folatų ir homocisteino metabolizmo įtaka ankstyvam nėštumo nutrūkimui // Lietuvos akušerija ir ginekologija. ISSN 1392-5091. 2001, T. 4, nr. 3, p. 288.
2 Zakarevičienė, Jolita; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Laužikienė, Dalia. Nėščiųjų geležies atsargų įvertinimas // Lietuvos akušerija ir ginekologija. ISSN 1392-5091. 2001, t. 4, nr. 3, p. 288.
3 Zakarevičienė, Jolita; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Laužikienė, Dalia. Anemijos įtaka medžiagų apykaitos rodikliams nėštumo metu // Lietuvos akušerija ir ginekologija. ISSN 1392-5091. 2001, t. 4, nr. 3, p. 289.
4 Zakarevičienė, Jolita; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Jučaitė, Aurelija; Stukas, Rimantas. Polichlorintų bifenijų koncentracija virkštelės kraujo serume ir motinos piene // Lietuvos akušerija ir ginekologija. ISSN 1392-5091. 2001, t. 4, nr. 3, p. 289.
5 Laužikienė, Dalia; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Zakarevičienė, Jolita. Folatų ir homocisteino apykaitos sutrikimai nėštumo metu // Lietuvos akušerija ir ginekologija. ISSN 1392-5091. 2001, t. 4, nr. 3, p. 196-200.
6 Zakarevičienė, Jolita; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Nėščiųjų geležies stokos anemija : metodinės rekomendacijos. Vilnius : [s.n.], 2001. 37 p. ISBN 9986479762.
7 Zakarevičienė, Jolita; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Nėščiųjų anemija : mokomoji knyga. Vilnius : VU l-kla, 2001. 90 p. ISBN 9986194245.
8 Zakarevičienė, Jolita. Nėščiųjų anemijos profilaktikos ir gydymo principai // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2001, nr. 4 (28), p. 11-13.

2000
1 Laužikienė, Dalia; Daunoravičius, Ričardas; Zakarevičienė, Jolita. Dirbtinai sukeltas gimdymas: gimdos kaklelio paruošimas prostaglandinu E2 // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, nr. 36, p. 270-274.

1999
1 Valatkaitė, Aldona; Budrionienė, Regina; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Zakarevičienė, Jolita. Laktatdehidrogenazės izofermentai nėščiųjų kraujo serume // Aktualūs medžiagų apykaitos klausimai : šeštosios mokslinės konferencijos, įvykusios 1999 m. gegužės 25-27 d. Vilniaus pedagoginiame universitete, medžiaga. Vilnius : UAB "Akstis", 1999. ISBN 9986759099. p. 335-338.
2 Zakarevičienė, Jolita; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Laužikienė, Dalia. Nėščiųjų geležies atsargos // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 1999, Nr. 3, p. 166-167.

1998
1 Jučaitė, Aurelija; Zakarevičienė, Jolita; Stukas, Rimantas; Valiulis, Arūnas; Kadziauskienė, Kamelija; Drazdienė, Nijolė; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Perinatalinė rizika, polichlorinti bifenilai ir naujagimio išsivystymas // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34, nr. 5, p. 479-486.
2 Zakarevičienė, Jolita. Anemijos ir geležies stokos įtaka nėštumo ir gimdymo trukmei, naujagimio geležies atsargoms ir kūno masei // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34, Nr. 9, p. 857-863.
3 Zakarevičienė, Jolita; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Nėščiųjų kūno masės indeksas, svorio prieaugis ir mitybos ypatumai // Lietuvos akušerija ir ginekologija. ISSN 1392-5091. 1998, t. 1, Nr. 3, p. 218-222.
4 Drąsutienė, Gražina Stanislava; Zakarevičienė, Jolita. Iron stores and anaemia in pregnant women and their newborns // Fetal diagnosis and therapy. ISSN 1015-3837. 1998, vol. 13, p. [1]. [IF: 0.707; AIF: 0.000; Q3 (1998 InCities JCR SCIE)]