VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jelena Stanislavovienė' publikacijų sąrašas

2023
1 Jakubauskienė, Marija; Beržanskytė, Aušra; Jakelaitis, Audrius; Gavenavičius, Dovydas; Stanislavovienė, Jelena. Anxiety and depression among young people in Lithuania under the exposure of the war in Ukraine // Population medicine: special issue: 17th World congress on public health, 2023 May 2-6, Rome. Italu\y : abstract book. Crete : European Publishing. eISSN 2654-1459. 2023, vol. 5, suppl., abstract no. A1271, p. 376. DOI: 10.18332/popmed/164056.

2021
1 Dreskinytė, Skaistė; Stanislavovienė, Jelena. Occupational burnout among Vilnius University residents // Medicina: Abstracts accepted for the International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, Latvia. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1648-9233. 2021, vol. 57, suppl. 1, p. 75. Prieiga per internetą: <https://medicina.lsmuni.lt/abstracts-accepted-for-the-international-scientific-conference-on-medicine-organized-within-the-frame-of-the-79th-international-scientific-conference-of-the-university-of-latvia-riga-latvia/?fbclid=IwAR07ng3DjTjNjEU6VkSfjW_s_drwFGUEl8XfZiIgUN9qrFcu4mmAtkuU9rs>.
2 Barkovska, Agata; Stanislavovienė, Jelena. Assessment and analysis of psychological abuse in the information technology (IT) sector // Medicina: Abstracts accepted for the International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, Latvia. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1648-9233. 2021, vol. 57, suppl. 1, p. 140. Prieiga per internetą: <https://medicina.lsmuni.lt/abstracts-accepted-for-the-international-scientific-conference-on-medicine-organized-within-the-frame-of-the-79th-international-scientific-conference-of-the-university-of-latvia-riga-latvia/>.

2020
1 Kornilenko, Liubov; Stanislavovienė, Jelena; Arechvo, Irina. Behavior of divers and recommendations of otolaryngologists concerning diving: pilot study = Nardytojų elgesys ir otorinolaringologų rekomendacijos: bandomasis tyrimas // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 48-55. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.007. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete]

2019
1 Jankovskaja, Diana; Stanislavovienė, Jelena; Butikis, Mindaugas. Psichosocialinės darbo aplinkos tyrimas Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose = Research of psychosocial work environment in Vilnius pre-school institutions // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 3(86), p. 19-28. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2019_3/VS%202019%203(86)%20ORIG%20Psichosocialine%20aplinka.pdf> [žiūrėta 2020-02-07]. [DB: Index Copernicus]
2 Dreskinytė, Skaistė; Stanislavovienė, Jelena. Profesinio perdegimo sindromo paplitimas tarp Vilniaus universiteto rezidentų = Occupational burnout prevalence among Vilnius University residents // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 4(87), p. 52-57. Prieiga per internetą: <http://hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2019%204/VS%202019%204(87)%20ORIG%20Profesinis%20perdegimas.pdf> [žiūrėta 2020-02-07]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Stanislavovienė, Jelena; Pajarskienė, Birutė; Jankauskas, Remigijus; Veniūtė, Marija. The psychosocial factors at work related to depression among female white-collar workers in Vilnius (Lithuania) // International journal of occupational medicine and environmental health. Lodz : Versita. ISSN 1232-1087. 2011, vol. 24, no. 2, p. 166-176. DOI: 10.2478/s13382-011-0018-y. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Index Medicus, BIOSIS Previews, Scopus] [IF: 1.227; AIF: 2.279; Q3 (2011 InCities JCR SCIE)]

2009
1 Jankauskas, Remigijus; Jasiukevičiūtė, Toma; Pajarskienė, Birutė; Stanislavovienė, Jelena. Restruktūrizavimo poveikis sveikatai // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2009, Nr. 2, p. 7-14. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/45-7%20psl.pdf> [žiūrėta 2009-09-01]. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Stanislavovienė, Jelena; Pajarskienė, Birutė; Jankauskas, Remigijus. Protinį darbą dirbančių vyrų psichosocialinių darbo veiksnių ir depresijos sąryšis: atvejo ir kontrolės tyrimas = Psychosocial job environment and depression relation among white-collar male workers. case-control study // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2008, Nr. 4, p. 3-8. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/VS%20(43)%202008.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Stanislovienė, Jelena; Pajarskienė, Birutė; Jankauskas, Remigijus; Miliajevienė, J. Vilniaus miesto dirbančiųjų depresinių būsenų paplitimas = The prevalence of the depressive state among working Vilnius residets // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2006, T. 12, Nr. 2, p. 169-175. [DB: Index Copernicus]
2 Pajarskienė, Birutė; Stanislavovienė, Jelena; Jankauskas, Remigijus. Protinį ir fizinį darbą dirbančių Vilniaus gyventojų intensyvūs psichosocialiniai darbo veiksniai = The intensity of phychosocial work factors among mental and physical work employees in Vilnius // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2006, Nr. 4, p. 23-29. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Šurkienė, Genė; Žagminas, Kęstutis; Veniūtė, Marija; Raskatovas, Dmitrijus; Stanislavovienė, Jelena. Visuomenės sveikatos specialistų profesinių žinių poreikiai = The professional needs of knowledges public health specialists // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2005, Nr. 1, p. 45-51. [DB: Index Copernicus]
2 Pajarskienė, Birutė; Stanislavovienė, Jelena; Jankauskas, Remigijus; Miliajevienė, J. Psichosocialinių darbo stresorių ir moterų depresinės būsenos ryšys = The relationship between psichosocial work stressors and depressive state of females // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2005, Nr. 1, p. 55-60. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Pūras, Dainius; Povilaitis, Robertas; Stanislavovienė, Jelena. Skurdas kaip rizikos veiksnys psichikos sveikatos problemoms atsirasti = Poverty as a risk factor of mental health problems // Psichologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0359. eISSN 2345-0061. 2003, t. 28, p. 50-64. DOI: 10.15388/Psichol.2003..4367.
2 Jankauskas, Remigijus; Pajarskienė, Birutė; Stanislavovienė, Jelena; Staniulytė, Jūratė. Töökeskonnas esinevate stressorite möju depresiooni ja depressiivsete seisundite väljakujunemisel // Occupational health 21 : Quo vadis, Estonia? : 3rd international symposium : 31.01-01.02.2003, Tartu, Estonia. Tartu. 2003.