VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jaroslav Tumas' publikacijų sąrašas

2020
1 Tumas, Jaroslav; Jasiūnas, Eugenijus; Strupas, Kęstutis; Šileikis, Audrius. Effects of immunonutrition on comprehensive complication index in patients undergoing pancreatoduodenectomy // Medicina. Kaunas; Basel : LSMU ; MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2020, t. 56, no. 2, art. no. 52, p. 1-17. DOI: 10.3390/medicina56020052. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.430; AIF: 5.182; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Tumas, Jaroslav; Tumienė, Birutė; Jurkevičienė, Jolita; Jasiūnas, Eugenijus; Šileikis, Audrius. Nutritional and immune impairments and their effects on outcomes inearly pancreatic cancer patients undergoing pancreatoduodenectomy // Clinical nutrition : Elsevier. ISSN 0261-5614. eISSN 1532-1983. 2020, vol. 39, no. 11, p. 3385-3394. DOI: 10.1016/j.clnu.2020.02.029. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 7.325; AIF: 4.896; Q1 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Tumas, Jaroslav; Baškirova, Inga; Petrėnas, Tomas; Norkūnienė, Jolita; Strupas, Kęstutis; Šileikis, Audrius. Towards a personalized approach in pancreatic cancer diagnostics through plasma amino acid analysis // Anticancer research. Athens : International Institute of Anticancer Research. ISSN 0250-7005. eISSN 1791-7530. 2019, vol. 39, no. 4, p. 2035-2042. DOI: 10.21873/anticanres.13314. [DB: MEDLINE, FLUIDEX, Embase, PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.994; AIF: 4.840; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Šileikis, Audrius; Misonis, Nerijus; Kurminas, Marius; Tumas, Jaroslav; Strupas, Kęstutis. Kraujavimo po pankreatoduadeninių rezekcijų gydymo algoritmas // Lietuvos chirurgija: Lietuvos chirurgų asociacijos suvažiavimas 2019, 2019 10 11-12, Klaipėda. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2019, t. 18, Nr. 3, p. 151-152. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/16303/15491> [žiūrėta 2020-04-08]. [DB: Index Copernicus, DOAJ]

2018
1 Tumas, Jaroslav; Navickas, Gediminas; Valančienė, Dileta; Šileikis, Audrius. Nutritional evaluation and surgical outcome measures in patients scheduled for pancreatoduodenal resection // 7th Baltic congress of radiology - BCR : 4-6 October, 2018, Kaunas, Lithuania : online abstract book / Editor: Algirdas Edvardas Tamosiunas. Kaunas : Eventas, 2018. eISBN 9786099575063. p. 103.

2016
1 Tumas, Jaroslav; Kvederavičiūtė, Kotryna; Petrulionis, Marius; Kurlinkus, Benediktas; Rimkus, Arnas; Sakalauskaitė, Greta; Cicėnas, Jonas; Šileikis, Audrius. Metabolomics in pancreatic cancer biomarkers research // Medical oncology. New York : Springer. ISSN 1357-0560. eISSN 1559-131X. 2016, Vol. 33, Iss. 12, art. no. 133, p. [1-7]. DOI: 10.1007/s12032-016-0853-6. [DB: CINAHL Plus with Full Text, Biological Abstracts, Biobase, Scopus, PubMed, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.634; AIF: 4.469; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Tumas, Jaroslav; Gradauskas, Audrius; Kačinskas, Robertas. Ligonių, gydytų dėl kraujavimo iš viršutinės virškinamojo trakto dalies, gydymo rezultatai ir literatūros apžvalga // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 486-491. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_21-486–491p.pdf> [žiūrėta 2012-12-12]. [DB: Index Copernicus]