VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jūratė Armonienė' publikacijų sąrašas

2022
1 Arcimavičienė, Liudmila; Armonienė, Jūratė. Lithuanian adolescents’ identity during the COVID-19 pandemic: correlation patterns between physical and mental health = Jaunimo tapatumas COVID-19 pandemijos metu: fizinės ir psichinės sveikatos sąveika // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2022, t. 32, Nr. 2, p. 78-82. DOI: 10.35988/sm-hs.2022.056. [DB: ERA, Index Copernicus, Academic Search Complete, Academic OneFile]

2019
1 Arcimavičienė, Liudmila; Armonienė, Jūratė; Kriaučiūnienė, Roma. Lithuanian media and young adults’ health perceptions: socio-linguistic approach = Lietuvos medijų įtaka jaunimo sveikatai: sociolingvistinės analizės metodologija // Sporto mokslas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2019, Nr. 2, p. 56-64. DOI: 10.15823/sm.2019.96.7. [DB: Index Copernicus]
2 Arcimavičienė, Liudmila; Armonienė, Jūratė. Young adults, media and health perceptions: socio-linguistic approach // Sport science for sports practice, teacher training and health promotion : 12th conference of Baltic Society of Sport Sciences : abstracts : April 25-26, 2019, Vilnius, Lithuania. Kaunas : Vytautas Magnus University Education Academy, 2019. eISBN 9786094673849. p. 47-48. DOI: 10.7220/9786094673849.

2018
1 Arcimavičienė, Liudmila; Armonienė, Jūratė. Medijų įtaka sveikatingumui: kritinio diskurso analizė ir apklausos metodas // Šimtmečio Lietuva - šimtmečio visuomenės sveikata : III nacionalinė visuomenės sveikatos konferencija, 2018 m. spalio 9 d.: konferencijos tezių knyga / Sudarytojai: Ramunė Kalėdienė, Mindaugas Stankūnas, Paulius Vasilavičius, Vilma Jasiukaitienė, Jurgita Vladičkienė, Gabrielė Rubežiutė-Šakinienė ; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakultetas. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2018. ISBN 9789955155683. p. 33.

2016
1 Armonienė, Jūratė; Gritėnienė, Teresė; Kniukšta, Romualdas; Samsonienė, Laimutė. Physical activity and health of Vilnius university students // Current issues and new ideas in sport science : 9th conference of the Baltic sport science society : abstracts, Kaunas, 27-29 April 2016. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. ISBN 9786098040968. p. 33. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/konferencijos_teziu_rinkinys_2016_05_12_0.pdf> [žiūrėta 2016-09-13].
2 Armonienė, Jūratė. Mokinių fizinio aktyvumo skatinimo veiksniai: patirties analizė = Student's physical activity promotion factors; analysis of the experience // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje - 2016 = Natural science education in a comprehensive schoo l- 2016 : XXII nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Šalčininkai, 2016 m. balandžio mėn. 22-23 d. Šiauliai : Mokslinis metodinis centras Scientia Educologica. ISSN 2335-8408. 2016, p. 5-16.

2015
1 Armonienė, Jūratė; Žilinskienė, Ramunė. Leisure time and physical activity in University // Sport science for sports practice and teacher's training : 8th conference of Baltic society of sport sciences : abstracts : April 22-24, 2015 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955209881. p. 73-75.
2 Armonienė, Jūratė. Mokinių sveikos gyvensenos ugdymo socialiniai higieniniai aspektai // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje-2015 = Natural science education in a comprehensive school-2015 : XXI nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Veisiejai, 2015 m. balandžio mėn. 24-25 d. Šiauliai : Mokslinis metodinis centras Scientia Educologica. ISSN 2335-8408. 2015, p. 4-10.

2012
1 Armonienė, Jūratė; Gulbinienė, Fausta. Sveikos gyvensenos įgūdžių pamokos = Lessons about healthy lifestyle skills // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2012 : XVIII nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys : Plungė, 2012 m. balandžio 27–28 d. Šiauliai : Mokslinis metodinis centras Scientia Educologica, 2012. ISBN 9786099521923. p. 5-11.
2 Lamanauskas, Vincentas; Armonienė, Jūratė. Aukštesniųjų klasių moksleivių sveikos gyvensenos samprata = Upper-secondary school students understanding of the concept of a healthy way of life // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje-2012 = Natural science education at a general school-2012 : XVIII nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Plungė, 2012 m. balandžio mėn. 27-28 d. Šiauliai : Mokslinis metodinis centras Scientia Educologica, 2012. ISBN 9786099521923. p. 75-83.
3 Lamanauskas, Vincentas; Armonienė, Jūratė. Healthy lifestyle in comprehensive school: Lithuanian upper secondary school students’ position // European journal of health and biology education. Prague : Charles University in Prague. ISSN 2165-8722. 2012, vol. 1, iss. 1-2, p. 53-73. DOI: 10.20897/lectito.201204. [DB: Genamics Journal Seek]
4 Samsonienė, Laimutė; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Stukas, Rimantas; Saplinskas, Juozas; Armonienė, Jūratė. Life quality domans of physically active people and their addictions // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos = Current issues and new ideas in sport science [Elektroninis išteklius] : 5-oji tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2012 m. balandžio 18-19 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. ISBN 9786098040708. p. 187.

2011
1 Lamanauskas, Vincentas; Armonienė, Jūratė. Fizinis aktyvumas kaip sveikatą sąlygojantis veiksnys: socioedukaciniai aspektai = Physical activity as a factor determining health: socioeducational aspects // Gamtamokslinis ugdymas = Natural science education. Šiauliai : Scientia Educologica. ISSN 1648-939X. 2011, Nr. 1, p. 18-29. Prieiga per internetą: <http://oaji.net/articles/2014/514-1400757113.pdf> [žiūrėta 2016-03-01]. [DB: Index Copernicus]
2 Lamanauskas, Vincentas; Armonienė, Jūratė. Sveika gyvensena bendrojo lavinimo mokykloje: Lietuvos aukštesniųjų klasių moksleivių pozicija = Healthy way of living in comprehensive school: Lithuanian upper school students' position // Gamtamokslinis ugdymas. Šiauliai : Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica". ISSN 1648-939X. 2011, nr. 3, p. 6-18. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Armonienė, Jūratė. Ugdymo ir socialinių sąlygų įtaka mokinių sveikatai // Gamtamokslinis ugdymas. Šiauliai : Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica". ISSN 1648-939X. 2010, Nr. 3, p. 28-34. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Armonienė, Jūratė. Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata = Pupils' physical activity and health // Pedagogika. ISSN 1392-0340. 2007, t. 85, p. 116-121. [DB: TOC Premier, Educational Research Complete, Current Abstracts (EBSCO), CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
2 Jankauskas, Jonas Petras; Armonienė, Jūratė. Kūno kultūra ir įvadas į sveiką gyvenseną. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 147 p. ISBN 9789955330233.
3 Samsonienė, Laimutė; Baubinas, Algirdas; Saplinskas, Juozas; Armonienė, Jūratė; Gritėnienė, Teresė; Bliumkinienė, Aleksandra; Kaminskas, Rimantas. Impact of psychosocial factors on the self-actualization of athletes in the aspect of equal possibilities // Studentų sportas - viso sporto šerdis : tarptautinė mokslinė konferencija studentams ir mokslininkams, Kaunas, 2007, gegužės 16 d. Kaunas. 2007, p. 15-16.

2006
1 Armonienė, Jūratė; Butkienė, Margarita. Kūno kultūros vieta ugdymo procese // Metodika "Gera pradžia" Lietuvos pradiniame ugdyme. Dabartis ir perspektyvos : respublikinės konferencijos medžiaga. Vilnius. 2006, p. 21-22.

2004
1 Juškelienė, Vida; Armonienė, Jūratė. Moksleivių fizinio aktyvumo psichologiniai ir socialiniai veiksniai = Psychological and social factors of physical activity of schoolchildren // Gamtamokslinis ugdymas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-939X. 2004, [t.] 10, p. 33-45.

2003
1 Juškelienė, Vida; Proškuvienė, Regina; Armonienė, Jūratė; Butkus, Valentas. Studentų ir moksleivių socialiniai ir higieniniai fizinio aktyvumo aspektai // Dvasinės vertybės žinių visuomenėje : mokslo darbai : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimai, Kaunas, 2003. Kaunas : Akademija, 2003. ISBN 9955448202. p. 407-411.

2002
1 Armonienė, Jūratė; Samsonienė, Laimutė; Liepinaitienė, Džiuljeta; Butkus, Valentas. Jaunimo kūno kultūros problemos reformuojamoje švietimo sistemoje // Edukologija: raida, aktualijos, perspektyvos : respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta Klaipėdos miesto 750-ies metų jubiliejui, Klaipėda, 2002 rugpjūčio 27. D. 1: Mokslo darbai, D. 2: Pranešimai ir tezės. Klaipėda, 2002. ISBN 9955456698. p. 28-30.

2001
1 Armonienė, Jūratė; Jankauskas, Jonas Petras; Kalvaitis, Albinas. Moksleivių sveikos gyvensenos ugdymo, kūno kultūros problemos reformuojamoje švietimo sistemoje // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje : VII respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys : (mokslo darbai, pranešimai). Šiauliai : Šiaulių univ. l-kla, 2001. ISBN 9986382386. p. 8-14.
2 Jankauskas, Jonas Petras; Armonienė, Jūratė. Bendroji kūno kultūros programa // Sveikatos ir sporto centro nuostatai ir bendroji kūno kultūros programa : [patvirtinta VU Senate 2000 m. birželio 22 d.]. Vilnius : VU l-kla. 2001, p. 7-16.
3 Vengris, Saulius; Jankauskas, Jonas Petras; Armonienė, Jūratė; Pikturna, Aleksas. Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centro nuostatai // Sveikatos ir sporto centro nuostatai ir bendroji kūno kultūros programa : [patvirtinta VU Senate 2000 m. birželio 22 d.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2001, p. [1].
4 Armonienė, Jūratė; Jankauskas, Jonas; Butkus, Valentas. Kūno kultūros problemos reformuojamoje švietimo sistemoje = Problems of physical training reform in educational system // Šiuolaikinės kultūrinės dvasinės plėtros problemos : mokslo darbai : V tarpt. moksl. konf. pranešimai, Kaunas, 2001, lapkričio 15-17. Kaunas : Akademija, 2001. ISBN 9955448075. p. 298-300.

2000
1 Jankauskas, Jonas Petras; Armonienė, Jūratė; Kanclerienė, D. Olimpinio judėjimo Darbotvarkės 21 nuostatų realizavimas švietimo įstaigose // Ekologija: socialinis ir pedagoginis aspektai : respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2000. ISBN 9986382289. p. 16-21.
2 Armonienė, Jūratė. Profilinio mokymo rekomendacijos // Kūno kultūra. Vilnius : Švietimo aprūpinimo centras. 2000, p. 137-138.

1999
1 Jadzinskaitė, Milda; Vepštienė, Ona; Armonienė, Jūratė. Sveikatos ugdymas bendrojo lavinimo mokyklos gamtamokslinio ciklo dalykuose // V respublikinės mokslinės konferencijos mokslo darbai. Vilnius. 1999, p. 7-9.

1998
1 Armonienė, Jūratė. Vilniaus universiteto studentų fizinis aktyvumas ir sveikata // Pedagogikos versmėse. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 1998. ISBN 9986381444. p. [1].