VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Ingrida Sapagovaitė' publikacijų sąrašas

2022
1 Kasiulevičiūtė, Ieva; Sapagovaitė, Ingrida; Burokienė, Sigita. Vaikų iki 3 metų amžiaus galvos traumų epidemiologija ir gydymo rezultatai tretinio lygio vaikų traumų centre = Traumatic brain injury in children under 3-year-old: epidemiology and treatment in Vilnius University hospital Santaros Clinics Children’s hospital // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-3218. 2022, t. 26, Nr. 4, p. 227-231. DOI: 10.37499/LBPG.937. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Burokienė, Sigita; Pažus, Alicija; Vaičiūnienė, Daiva; Sapagovaitė, Ingrida; Usonis, Vytautas. Pediatrinių skubios pagalbos pirmumo vertinimo skalių palyginamasis prospektyvinis stebėjimo tyrimas = Prospective comparative observational study of the paediatric emergency triage scales // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, nr. 3.1, p. 292-297. [DB: Index Copernicus]