VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Inga Muntianaitė' publikacijų sąrašas

2021
1 Muntianaitė, Inga; Verbickaitė, Daina; Indriūnienė, Jurga; Jamontaitė, Ieva Eglė. Funkcinių judesių poveikis asmenų, kurie jaučia lėtinį nespecifinį apatinės nugaros dalies skausmą, funkcinio liemens pajėgumo ir judesio baimės rodikliams = Effect of functional movements on trunk functional capacity and kinesiophobia in patients with chronic nonspecific low back pain // Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. eISSN 2538-8673. 2021, Nr. 1, p. 56-65. DOI: 10.33607/rmske.v1i24.1076. [DB: DOAJ, Index Copernicus]
2 Kiškūnaitė, Monika; Muntianaitė, Inga; Sinkevičiūtė, Viltė; Indriūnienė, Jurga. Juosmens -dubens srities tiesimo ir rotacinių judesių kontrolės testų patikimumo tyrimas = Reliability of lumbopelvic extension and rotation movement control tests // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 107-110. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.047. [DB: Index Copernicus]
3 Indriūnienė, Jurga; Nakutavičiūtė, Indrė; Muntianaitė, Inga; Petravičienė, Rūta; Dadelienė, Rūta. The relationship between work-related stress, burnout and aerobic capacity among physiotherapists = Kineziterapeutų darbe patiriamo streso, perdegimo ir aerobinio pajėgumo sąsajos // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 61-64. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.037. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Gorelik, Anton; Muntianaitė, Inga. Skirtingų jėgos lavinimo metodų poveikis sveikų asmenų apatinių galūnių raumenų funkcijoms // Sporto mokslas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2020, Nr. 1, p. 86. DOI: 10.15823/sm.2020.97. [DB: Index Copernicus]
2 Sinkevičiūtė, Viltė; Kiškūnaitė, Monika; Muntianaitė, Inga. Sveikų ir nugaros skausmą jaučiančių paauglių krepšininkų kojos raumenų ilgio bei liemens ir dubens judesių kontrolės palyginimas // Sporto mokslas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2020, Nr. 1, p. 90. DOI: 10.15823/sm.2020.97. [DB: Index Copernicus]
3 Indriūnienė, Jurga; Ramanauskas, Karolis; Muntianaitė, Inga; Petravičienė, Rūta. Statinio ir dinaminio tempimo poveikis blauzdos lenkiamųjų ir tiesiamųjų raumenų sprogstamajai jėgai = The effect of static and dynamic stretching on peak torque of knee flexors and extensors // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 161-165. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.028. [DB: Index Copernicus]
4 Muntianaitė, Inga; Kiškūnaitė, Monika Dorotėja; Sinkevičiūtė, Viltė; Indriūnienė, Jurga; Jamontaitė, Ieva Eglė; Aučynienė, Ligita. Užpakalinių šlaunies raumenų ilgio įtaka sveikų asmenų juosmens ir dubens judesiams bei jų kontrolei = The impact of hamstring muscle length on lumbopelvic movements and motor control in healthy individuals // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 134-138. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.023. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Indriūnienė, Jurga; Juocevičius, Alvydas; Jamontaitė, Ieva Eglė; Muntianaitė, Inga. Izokinetinių ir tradicinių jėgos treniruočių įtaka moterų blauzdos lenkiamųjų raumenų funkcinei būklei = Isokinetic and traditional strength training program influence on women‘s knee flexors functional status // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, Nr. 3, p. 14-20. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.038. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]
2 Muntianaitė, Inga; Blužaitė, Fausta; Indriūnienė, Jurga; Žilinskienė, Ramunė; Nainaitė, Akvilė. Koordinacijos ir pusiausvyros pratimai pagerina senyvo amžiaus asmenų ne tik funkcinį pajėgumą, bet ir kognityvines funkcijas = Balance and coordination exercises improove functional performance as well as cognitive function in older adults // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, Nr. 3, p. 47-52. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.043. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]
3 Muntianaitė, Inga; Šimkutė, Justina; Aučynienė, Ligita; Janonienė, Dainė. Asmenų, jaučiančių lėtinį kaklo skausmą, propriorecepcijos sąsajos su kaklo funkcijomis = Correlation between proprioception and cervical functions in individuals with chronic neck pain // Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. eISSN 2538-8673. 2016, Nr. 2(15), p. 63-71. DOI: 10.33607/rmske.v2i15.708. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Muntianaitė, Inga; Juocevičius, Alvydas. Pečių lanko kineziologija ir kineziterapija : mokomoji knyga / Inga Muntianaitė, Alvydas Juocevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. 192 p. ISBN 9786094594885.
2 Muntianaitė, Inga; Balčius, Tomas; Jamontaitė, Ieva Eglė. Krepšininkų fizinio krūvio dažnumo ir funkcinių judesių sąsajos bei rizika patirti traumą = Relationship between training frequency and functional movements of basketball players. The risk of sport injuries // Krepšininkų fizinio krūvio dažnumo ir funkcinių judesių sąsajos bei rizika patirti traumą. Sporto mokslas : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2015, Nr 1, p. 56-62. Prieiga per internetą: <http://sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2015_1.pdf> [žiūrėta 2015-11-24]. [DB: Index Copernicus]
3 Varnienė, Lina; Aukštikalnis, Tomas; Andrejevaitė, Gabrielė; Sinkevičius, Romualdas; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva; Muntianaitė, Inga. Paauglių apatinės nugaros dalies skausmo sąsaja su liemens propriorecepcija, funkciniu stabilumu, statine liemens raumenų ištverme ir bendrąja bei statine pusiausvyra = Relationship between low back pain and lumbar proprioception, functional stability, static endurance of trunk muscles and balance in adolescents // Reabilitacijos mokslai : slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. 2015, nr. 2, p. 52-56. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/reabilitacija_2015_2_03_17_2.pdf> [žiūrėta 2016-06-16].

2014
1 Muntianaitė, Inga; Juocevičius, Alvydas; Varnienė, Lina; Matulevič, Ruslan. Skirtingų kineziterapijos metodų efektyvumas kaklinės dalies skausmą patiriantiems biuro darbuotojams = Effectiveness of different kinesitherapeutic methods in removing the neck area pain of office employees // Gerontologija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2014, T. 15, Nr. 3, p. 177-183. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files/File/pdf/2014/nr_3/2014_177_183.pdf> [žiūrėta 2015-11-24]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Bardauskienė, Sandra; Daunoravičienė, Algė; Vainoras, Alfonsas; Venskaitytė, Eurelija; Muntianaitė Dulkinienė, Inga. Influence of short-term fasting on the changes in women’s cardiovascular functional parameters // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2011, Nr. 2(81), p. 11-16. DOI: 10.33607/bjshs.v2i81.325. [DB: SPORTDiscus with Full Text, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), SPORTDiscus, Index Copernicus]
2 Muntianaitė, Inga; Poškaitis, Vytautas; Vainoras, Alfonsas; Poderys, Jonas; Bardauskienė, Sandra. Evaluation of cardiovascular system reactions when different muscle groups are activated // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2011, Nr. 2(81), p. 31-37. DOI: 10.33607/bjshs.v2i81.328. [DB: SPORTDiscus with Full Text, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), SPORTDiscus, Index Copernicus]

2009
1 Muntianaitė, Dulkinienė Inga; Poškaitis, Vytautas; Vainoras, Alfonsas; Jurevičius, Jonas; Bikulčienė, Liepa; Navickas, Zenonas. Cointegration of different ECG parametres for various physical tasks // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. eISSN 2029-5731. 2009, Nr. 6, p. 77-80. Prieiga per internetą: <https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10111> [žiūrėta 2022-10-14]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, INSPEC, Computers & Applied Sciences Complete, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)] [IF: 0.439; AIF: 1.459; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Muntianaitė, Dulkinienė Inga. Griaučių raumenų sistemos funkcijų įvertinimas : paskaitų konspektas / Inga Muntianaitė-Dulkinienė. Kaunas : Vitae Litera, 2008. 27, [1] p. ISBN 9789955686910.
2 Muntianaitė, Dulkinienė Inga; Zaveckas, Vidmantas; Poderys, Jonas; Vainoras, Alfonsas; Berškienė, Kristina. Assessment of tapping test results of people with low back pain // Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos : pranešimų tezės. II tarptautinė mokslinė konferencija : 2008 m. spalio 16-17 d. Kaunas, Lietuva=Current issues and new ideas in sport science : abstracts. 2-nd International Scientific Conference : 16-17 October, 2008 Kaunas, Lithuania / Lietuvos kūno kultūros akademija/Lithuanian academy of physical education. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008. ISBN 9789955622680. p. 88-89.
3 Muntianaitė, Dulkinienė Inga; Berškienė, Kristina; Vainoras, Alfonsas; Poderys, Jonas. Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių vertinimas taikant alometrinės analizės metodą = Allometric analysis of functional indicators of cardiovascular system // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d., Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 119-121.
4 Miuntianaitė-Dulkinienė, Inga; Zaveckas, Vidmantas; Vainoras, Alfonsas; Berškienė, Kristina. Sveikų ir nugaros skausmą jaučiančių asmenų tepingo testo duomenų vertinimas naudojant alometrinės analizės metodą // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport. ISSN 1392-5644. 2008, Nr. 4(71), p. 85-89. Prieiga per internetą: <http://www.lkka.lt/sites/default/files/dokuumentai/mokslas/kka_zurnalas_2008-4.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Zaveckas, Vidmantas; Vainoras, Alfonsas; Mauricienė, Vilma; Sinickienė, V.; Muntianaitė, Dulkinienė Inga. Moksleivių juosmens – dubens srities raumenų tiesėjų pajėgumo įvertinimas = Assessment of musculosceletal system functions in preadolescents // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Biomedical engineering : Proceedings of International Conference / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955251514. p. 184-187.