VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Ieva Jūra Paulavičienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Paulavičienė, Ieva Jūra; Liubšys, Arūnas; Molytė, Alma; Eidukaitė, Audronė; Usonis, Vytautas. Circadian changes in the composition of human milk macronutrients depending on pregnancy duration: a cross-sectional study // International breastfeeding journal. London : BMC. eISSN 1746-4358. 2020, vol. 15, art. no. 49, p. [1-9]. DOI: 10.1186/s13006-020-00291-y. [DB: Embase, Academic Search Premier, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Paulavičienė, Ieva Jūra; Liubšys, Arūnas; Eidukaitė, Audronė; Molytė, Alma; Tamulienė, Laima; Usonis, Vytautas. The effect of prolonged freezing and Holder pasteurization on the macronutrient and bioactive protein compositions of human milk // Breastfeeding medicine. New Rochelle : Mary Ann Liebert, Inc. ISSN 1556-8253. eISSN 1556-8342. 2020, vol. 15, no. 9, p. 583-588. DOI: 10.1089/bfm.2020.0219. [DB: Global Health, PubMed Central, CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 1.817; AIF: 3.019; Q3 (2020 InCities JCR SCIE)]
3 Paulavičienė, Ieva Jūra; Liubšys, Arūnas; Tamulienė, Laima; Vaitkevičienė, Rimutė; Molytė, Alma; Usonis, Vytautas. Laktacijos laikotarpis ir kiti veiksniai,turintys įtakos motinos pieno maistinių medžiagų sudėčiai // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2020, t. 23, Nr. 3, p. 232-239. DOI: 10.37499/LAG.180. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Paulavičienė, Ieva Jūra; Liubšys, Arūnas; Tamulienė, Laima; Vaitkevičienė, Rimutė; Gudaitienė, Rymanta; Srupienė, Laima; Usonis, Vytautas. Using a human milk analyser in clinical practice: circadian changes of human milk composition // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinës medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, T. 20, special suppl. p. S34. Prieiga per internetą: <https://www.balm2018.lt/wp-content/uploads/2018/05/Lab_Med_2018_SPEC.pdf> [žiūrėta 2018-06-19]. [DB: Index Copernicus]
2 Paulavičienė, Ieva Jūra; Liubšys, Arūnas; Usonis, Vytautas. Dynamics of human milk macronutrient composition during a 24-hour period // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 70. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-21]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
3 Garunkštienė, Rasa; Vaitkevičienė, Rimutė; Paulavičienė, Ieva Jūra; Drazdienė, Nijolė; Čerkauskienė, Rimantė. Acute kidney injury in an extremely low birth weight infant with nephrolithiasis: a case report = Ypač mažo gimimo svorio neišnešioto naujagimio su inkstų akmenlige ūmus inkstų pažeidimas: atvejo pristatymas // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, no. 3, p. 166-172. DOI: 10.6001/actamedica.v25i3.3864. [DB: PubMed, Index Academicus, Index Copernicus, Academic Search Complete]

2017
1 Garunkštienė, Rasa; Vaitkevičienė, Rimutė; Paulavičienė, Ieva Jūra; Drazdienė, Nijolė; Čerkauskienė, Rimantė. Acute kidney injury in extremely low birth weight infant with the nephrolithiasis // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, t. 18, Nr. 1, p. 79.
2 Paulavičienė, Ieva Jūra; Liubšys, Arūnas; Usonis, Vytautas. Motinos pienas neišnešiotam naujagimiui: ar tik maistas, ar ir vaistas = Human milk for preterm infant: is it only food or also a remedy? // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2017, T. 20, nr. 4, p. 278-285. Prieiga per internetą: <http://zurnalai.vitaelitera.lt/eb/1658/lietuvos-akuserija-ir-ginekologija-2017-m-nr-4/> [žiūrėta 2018-05-16]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Paulavičienė, Ieva Jūra; Drazdienė, Nijolė; Vaitkevičienė, Rimutė; Vezbergienė, Nijolė; Gudaitienė, Rymanta; Tamulienė, Laima; Strupienė, Laimutė; Duksienė, Laima. Ypač mažos gestacijos naujagimių gydymo rezultatai // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 33-37. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/375> [žiūrėta 2013-04-03]. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Paulavičienė, Ieva Jūra; Narkevičiūtė, Irena; Mudėnienė, Vida; Cirtautas, Saulius. Gripas ar ne? = Influenza or not influenza? // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2007, Nr. 2, p. 97-100.
2 Narkevičiūtė, Irena; Paulavičienė, Ieva Jūra; Mudėnienė, Vida; Cirtautas, Saulius. Diagnostics of children’s influenza B = Vaikų B gripo diagnostika Lietuvoje // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2007, vol. 14, no. 2, p. 95-98. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier]

2004
1 Jakutovič, Marija; Černiauskienė, Vilija; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Lankutienė, Lina; Paulavičienė, Ieva Jūra. Postperikardotominis sindromas = Postpericardiotomy syndrome // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2004, Nr. 2, p. 47-51.