VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Gintautas Brimas' publikacijų sąrašas

2023
1 Gerasimovas, Dominykas; Brimas, Gintautas (temos vadovas). Laparoskopijos vieta ir reikšmė pilvo traumos sužalojimų diagnostikoje // Studentų mokslinės veiklos LXXV konferencija Vilnius, 2023 m. gegužės 15–19 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. eISSN 2783-7831. 2023, p. 206. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233). DOI: 10.15388/SMVK.2023.

2022
1 Brimas, Edvardas; Skaudžius, Ramūnas; Brimas, Gintautas; Selskis, Algirdas; Ramanauskas, Rimantas; Kareiva, Aivaras. Three different techniques to reconstruct 3D view of SEM images by using only free available software = Trys skirtingi SEM nuotraukų 3D vaizdo atkūrimo būdai, naudojant tik laisvai prieinamą programinę įrangą // Chemija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademija. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2022, vol. 33, iss. 1, p. 7-11. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.6001/chemija.v33i1.4658> [žiūrėta 2022-02-15]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Chemical Abstracts (CAplus), Scopus, Academic Search Complete] [IF: 0.600; AIF: 6.900; Q4 (2022 InCities JCR SCIE)]

2021
1 Kildušis, Edvinas; Brimas, Gintautas. Edukacijos būdų (metodų) įtaka ruošiant žarnyną kolonoskopijai: sisteminė literatūros apžvalga = Influence of educational methods on bowel preparation for coloncopy: systematic literature review // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2021, t. 20, Nr. 3-4, p. 135-150. DOI: 10.15388/LietChirur.2021.20.47. [DB: Index Copernicus, Dimensions, Scilit]
2 Juozaitytė, Patricija; Brimas, Gintautas (temos vadovas). Laparoskopinė ultrasonoskopija tulžies latakų akmenligės diagnostikoje // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija : Vilnius, 2021 m. gegužės 17-21 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė VU MF Mokslo specialistė dr. Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. ISBN 9786090706244. eISBN 9786090701607. p. 181. (Vilnius University Proceedings, ISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
3 Kravtaitė, Emilija; Ševčenko, Violeta; Brimas, Gintautas (temos vadovas); Andreičik, Juliana (temos vadovas). Gimdos miomų šalinimas histerektomija ir embolizacija. Sisteminė literatūros apžvalga. // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 183. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
4 Buckus, Bronius; Aleksaitė, Akvilė; Brimas, Gintautas. Ûminio komplikuoto apendicito prognoziniai rodikliai = Prognostic factors for diagnosing acute complicated appendicitis // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2021, t. 23, Nr. 1, p. 12-17. [DB: Index Copernicus]
5 Širvys, Artiomas; Brimas, Gintautas (temos vadovas). Chirurginio nutukimo gydymo skrandžio apjuosimo reguliuojama juosta operacija atokūs (10 metų ir daugiau) rezultatai // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17-20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 180. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.

2020
1 Kaminskas, Ąžuolas Algimantas; Brimas, Gintautas (temos vadovas); Stašinskas, Algimantas (temos vadovas). Laparoskopinio kirkšnies išvaržų gydymo rezultatai 2018 m. RVUL apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 85. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 9). DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
2 Brimas, Gintautas; Skaudžius, Ramūnas; Brimienė, Vilma; Vaitkus, Rimantas; Kareiva, Aivaras. Microstructural features of lyophilized adipose – a new concept to estimate the metabolic symptoms for obese patients // Medical hypotheses. Edinburg : Churchill Livingstone. ISSN 0306-9877. eISSN 1532-2777. 2020, vol. 136, art. no. 109526, p. [1-4]. DOI: 10.1016/j.mehy.2019.109526. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.538; AIF: 4.760; Q4 (2020 InCities JCR SCIE)]
3 Petrauskas, Vidas; Brimas, Gintautas (temos vadovas); Varanauskas, Gintaras (temos vadovas). Pooperacinių pilvo sienos išvaržų gydymo fiksuojant ir nefiksuojant sintetinį tinklelį rezultatai // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 86. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
4 Varanauskas, Gintaras; Brimas, Gintautas. Pooperacinių pilvo sienos išvaržų operacinio gydymo, fiksuojant sintetinį tinklelį ir jo nefiksuojant, palyginimas: literatūros apžvalga = Comparison of surgical treatment of postoperative abdominal wall hernias with and without fixation of a synthetic mesh: literature review // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2020, t. 19, Nr. 1-2, p. 20-26. DOI: 10.15388/LietChirur.2020.19.21. [DB: Index Copernicus, DOAJ]

2019
1 Kizalaitė, Agnė; Brimienė, Vilma; Brimas, Gintautas; Kiuberis, Jonas; Tautkus, Stasys; Žarkov, Aleksej; Kareiva, Aivaras. Determination of trace elements in adipose tissue of obese people by microwave-assisted digestion and inductively coupled plasma optical emission spectrometry // Biological trace element research. Totowa : NJ : Humana Press. ISSN 0163-4984. eISSN 1559-0720. 2019, vol. 189, no. 1, p. 10-17. DOI: 10.1007/s12011-018-1450-7. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.639; AIF: 4.506; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Juodeikis, Žygimantas; Brimienė, Vilma; Brimas, Gintautas. A prospective study comparing 5-year results between superobese and non-superobese patients after laparoscopic adjustable gastric banding // Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznań : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. eISSN 2299-0054. 2019, vol. 14, no. 1, p. 79-85. DOI: 10.5114/wiitm.2018.77269. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.061; AIF: 2.558; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Petrauskas, Vidas; Brimas, Gintautas (temos vadovas); Varanauskas, Gintaras (temos vadovas). Blužnies plyšimas. RVUL patirtis 2013–2017 metais // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; Leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 87. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-05-22].
4 Petrauskas, Vidas; Brimas, Gintautas (temos vadovas); Varanauskas, Gintaras (temos vadovas). Izoliuoto blužnies plyšimo dėl uždaros pilvo traumos gydymas. RVUL patirtis 2013 - 2017 metais // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; Leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 88. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-05-22].

2018
1 Brimienė, Vilma; Skaudžius, Ramūnas; Misevičius, Martynas; Brimas, Gintautas; Brimas, Edvardas; Selskis, Algirdas; Kareiva, Aivaras. 3D Reconstruction of SEM Images of Adipose Tissue // Latvijas Universitates 76. starptautiska zinatniska konference: Ḳīmijas sekcija, 2018. gada 9. februaris : tēžu krājums. Riga : Latvijas Universitāte, 2018. ISBN 9789934183058. p. 7.
2 Poškus, Vilius; Vičkačkaitė, Vida; Dargytė, Julita; Brimas, Gintautas. Home-made silver ion solid-phase extraction system for the analysis of trans fatty acids: comparison with commercial Discovery Ag-Ion SPE = Savadarbė sidabro jonų kietafazės ekstrakcijos sistema transriebalų rūgščių analizei: palyginimas su komercine Discovery Ag-Ion kietafaze ekstrakcija // Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2018, T. 29, nr. 1, p. 49-56. DOI: 10.6001/chemija.v29i1.3643. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Chemical abstracts] [IF: 0.424; AIF: 5.878; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Kubilius, Darius; Bradūnaitė, Rasa; Zacharevskij, Ernest; Brimas, Gintautas. The significant outcome of controlled intervention of well-established burns treatment plan: reduced hospital stay and rate of complications // 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : Bratislava, 31. Máj-1. Jún 2018 : kniha abstraktov = 8th central european burn congress : Bratislava, 31st May-1st June 2018. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISBN 9788097228569. p. 16-17.
4 Skaudžius, Ramūnas; Misevičius, Martynas; Brimienė, Vilma; Beniušė, Margarita; Brimas, Gintautas; Kareiva, Aivaras. SEM (EDX) is an indispensable tool for the characterization of subcutaneous, preperitoneal and visceral adipose tissue of obese patients = SEM (EDX) – būtinas įrankis, skirtas apibūdinti nutukusių pacientų poodinį, preperitoninį ir visceralinį riebalinius audinius // Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2018, Vol. 29, no. 2, p. 67-80. DOI: 10.6001/chemija.v29i2.3709. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Chemical abstracts] [IF: 0.424; AIF: 5.878; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]
5 Stašinskas, Algimantas; Brimas, Gintautas. Laparoscopic colostomy reversal after Hartmann procedure // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 94. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-08-28]. [DB: Index Copernicus]
6 Mačiulytė, Rūta; Lagunavičius, Karolis; Grigaliūnas, Aurelijus; Židonis, Žygimantas; Šidlauskaitė, Eglė; Kavaliauskas, Povilas; Brimas, Gintautas. Endoscopic stentation of enterocutaneous fistula in combination with short owel syndrome. Clinical case report // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 130. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-08-29]. [DB: Index Copernicus]
7 Smolskas, Edgaras; Širvinskas, Audrius; Brimas, Gintautas. Transcatheter arterial embolization for upper gastrointestinal tract bleeding // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 161-162. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-09-05]. [DB: Index Copernicus]
8 Tamulis, Sigitas; Brimas, Gintautas. Evaluation of the polytrauma patients // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 162. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-09-05]. [DB: Index Copernicus]
9 Brimas, Gintautas; Širvinskas, Audrius; Jesevičiūtė, Aušra. Percutaneous transhepatic variceal embolization in esophageal variceal bleeding: case report // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 162-163. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-09-05]. [DB: Index Copernicus]
10 Juodeikis, Žygimantas; Brimas, Gintautas. A prospective study comparing 5-year results between diabetic and non-diabetic patients after laparoscopic adjustable gastric banding // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 163. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-09-05]. [DB: Index Copernicus]
11 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas. Adipose tissue distribution and its impact on metabolic disturbancies in obese patients // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 28. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-14]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
12 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas; Tutkuvienė, Janina. Kraujo žymenų ir riebalinio audinio pasiskirstymo reikšmė diagnozuojant metabolinį sindromą // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 3(79), p. 189-198. [DB: Index Copernicus]
13 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas. Riebalinio audinio pasiskirstymo ultragarsinio tyrimo metodikos: sisteminė literatūros apžvalga = Methods of adipose tissue distribution measurement by ultrasound: systematic review // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, t. 17, nr. 3-4, p. 224-233. DOI: 10.15388/LietChirur.2018.3-4.12046. [DB: Index Copernicus]
14 Galkinė, Aistė; Dženkevičiūtė, Vilma; Šapoka, Virginijus; Urbanavičius, Vaidotas; Petrulionienė, Žaneta; Brimas, Gintautas; Laucevičius, Aleksandras. Effects of body weight reduction on arterial stiffness and endothelial function after bariatric surgery in morbidly obese patients: a 4-year clinical study // Acta endocrinologica. Bucharest : Editura Academiei Române. ISSN 1841-0987. eISSN 1843-066X. 2018, vol.14, no. 4, p. 491-497. DOI: 10.4183/aeb.2018.491. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.449; AIF: 4.248; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Brimienė, Vilma; Skaudžius, Ramūnas; Misevičius, Martynas; Brimas, Gintautas; Brimas, Edvardas; Kareiva, Aivaras. SEM characterization of adipose tissue structure // Advanced materials: TechConnect briefs, 2017: proceedings of TechConnect World Innovation Conf. & Expo. Washington : TechConnec, 2017. ISBN 9780997511789. p. 13-16. Prieiga per internetą: <http://www.techconnect.org/proceedings/paper.html?volume=TCB2017v1&chapter=1&paper=879> [žiūrėta 2017-05-30].
2 Juodeikis, Žygimantas; Brimas, Gintautas. Priešoperacinių veiksnių įtaka prognozuojant kūno masės sumažėjimą praėjus penkeriems metams po nutukimo gydymo skrandžio apjuosimo reguliuojama juosta operacijos: perspektyvusis atsitiktinių imčių tyrimas = Preoperative prognostic factors for weight-loss after adjustable gastric banding: 5-year results of randomized controlled trial // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2017, T. 16, Nr. 1, p. 57-65. DOI: 10.15388/LietChirur.2017.1.10493. [DB: Index Copernicus]
3 Juodeikis, Žygimantas; Abalikšta, Tomas; Brimienė, Vilma; Brimas, Gintautas. Laparoscopic adjustable gastric banding: a prospective randomized clinical trial comparing 5-year results of two different bands in 103 patients // Obesity surgery. New York : Springer. ISSN 0960-8923. eISSN 1708-0428. 2017, Vol. 27, Iss. 4, p. 1024-1030. DOI: 10.1007/s11695-016-2416-5. [DB: Current Contents, Academic Search Complete, MEDLINE, Embase, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.890; AIF: 2.521; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
4 Urbanavičius, Vaidotas; Juodeikis, Žygimantas; Dženkevičiūtė, Vilma; Galkinė, Aistė; Petrulionienė, Žaneta; Šapoka, Virginijus; Brimienė, Vilma; Vitkus, Dalius; Brimas, Gintautas. A prospective 4-year study of insulin resistance and adipokines in morbidly obese diabetic and non-diabetic patients after gastric banding. // Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznań : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. eISSN 2299-0054. 2017, Vol. 12, no 2, p. 1-7. DOI: 10.5114/wiitm.2017.67207. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, DOAJ] [IF: 0.852; AIF: 2.521; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
5 Širvinskas, Audrius; Smolskas, Edgaras; Mikelis, Kipras; Brimienė, Vilma; Brimas, Gintautas. Transcatheter arterial embolization for upper gastrointestinal tract bleeding // Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznań : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. eISSN 2299-0054. 2017, Vol. 12, no 4, p. 385-393. DOI: 10.5114/wiitm.2017.72319. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase] [IF: 0.852; AIF: 2.521; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
6 Brimas, Gintautas; Kontrimavičiūtė, Eglė; Brimienė, Vilma; Juodeikis, Žygimantas; Brimas, Edvardas; Brimas, Gintautas (sudarytojas). Nutukimo gydymo būdai / sudarytojas: Gintautas Brimas; tekstų autoriai: Gintautas Brimas, Eglė Kontrimavičiūtė, Vilma Brimienė, Žygimantas Juodeikis, Edvardas Brimas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 200 p. ISBN 9786094597923.
7 Juodeikis, Žygimantas; Brimas, Gintautas. Long-term results after sleeve gastrectomy: A systematic review // Surgery for obesity and related diseases. New York : Elsevier Science. ISSN 1550-7289. eISSN 1878-7533. 2017, Vol. 13, Iss. 4, p. 693-699. DOI: 10.1016/j.soard.2016.10.006. [DB: Scopus, Embase, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.900; AIF: 2.521; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Dženkevičiūtė, Vilma; Petrulionienė, Žaneta; Šapoka, Virginijus; Urbanavičius, Vaidotas; Brimas, Gintautas; Galkinė, Aistė. A 4-year effects of body weight reduction on arterial function after bariatric surgery in morbidly obese patients. // Endocrine Abstracts. Bristol : BioScientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2016, Vol. 41, p. 371. DOI: 10.1530/endoabs.41.EP802.
2 Karpavičius, Andrius; Dambrauskas, Žilvinas; Gradauskas, Audrius; Samuilis, Artūras; Žvinienė, Kristina; Kupčinskas, Juozas; Brimas, Gintautas; Mečkovski, Artur; Šileikis, Audrius; Strupas, Kęstutis. The Clinical value of adipokines in predicting the severity and outcome of acute pancreatitis // BMC gastroenterology. London : BioMed Central. ISSN 1471-230X. 2016, vol. 16, no. 1, p. 1-8. DOI: 10.1186/s12876-016-0514-4. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Index Copernicus, Scopus] [IF: 2.212; AIF: 4.467; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Poškus, Vilius; Vičkačkaitė, Vida; Brimas, Gintautas. Silver ion solid-phase extraction for the analysis of trans fatty acids in human adipose = Sidabro jonų kietafazė ekstrakcija transriebalų rūgštims žmogaus riebaliniame audinyje nustatyti // Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2016, T. 27, Nr. 3, p. 179-184. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7216/2016/3/179%E2%80%93184.pdf> [žiūrėta 2016-10-24]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Chemical abstracts, Current Abstracts, TOC Premier] [IF: 0.357; AIF: 5.649; Q4 (2016 InCities JCR SCIE)]
4 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas; Kareiva, Aivaras. Evaluation of adipose tissue distribution by ultrasonography and it’s relationship to metabolic disturbances in obese patients // Ultraschall in der Medizin - European Journal of Ultrasound. Stuttgart : Georg Thieme Verlag. ISSN 0172-4614. eISSN 1438-8782. 2016, Vol. 37, Issue S 01, p. S18. DOI: 10.1055/s-0036-1587773. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed, MEDLINE] [IF: 3.892; AIF: 2.475; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas; Smalenskaitė, Aurelija; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. Evaluation of adipose tissue composition by 1H NMR and it’s relationship to ultrasonoscopic measurements in obese patients // Obesity surgery: IFSO15 : 20th world congress, Vienna, Austria, August 26-29 2015. New York : Springer New York LLC. ISSN 0960-8923. 2015, Vol. 25, iss. 1, suppl, p. S265. DOI: 10.1007/s11695-015-1750-3. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Contents, MEDLINE] [IF: 3.346; AIF: 2.233; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Karpavičius, Andrius; Šileikis, Audrius; Gradauskas, Audrius; Dambrauskas, Žilvinas; Brimas, Gintautas; Činčikas, Jonas; Mečkovski, Artur; Narmontas, Deividas; Strupas, Kęstutis. Pirmieji multicentrinės perspektyvinės studijos „Uždegimo žymenų reikšmė skubiam ūminio pankreatito sunkumo įvertinimui“ rezultatai = The First results of the multicenter prospective study „The Significance of inflamation markers to the assessment of acute pancreatitis severity“ // Medicinos teorija ir praktika = Theory and Practice in medicine. Vilnius : Medicinos mintis ; Vilniaus medicinos draugija. ISSN 1392-1312. 2015, t. 21, Nr. 3.2, p. 406-412. [DB: Index Copernicus]
3 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas; Juodeikis, Žygimantas; Smalenskaitė, Aurelija; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. Evaluation of adipose tissue composition by 1H NMR and its relationship with ultrasonoscopic measurements in obese patients. // Eesti Arst: 2015, Supplement 2 : 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons. Tallin, Estonia, 10.09-12.09.2015. Abstracts. Tartu : Eesti Arstide Liit. ISSN 0235-8026. 2015, Supplement 2, p. 48. Prieiga per internetą: <http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/12288/7391> [žiūrėta 2015-11-02]. [DB: INIS Collection Search]
4 Juodeikis, Žygimantas; Brimas, Edvardas; Straukas, Jordanas; Brimas, Gintautas. Vėlyvieji laparoskopinės vertikalios skrandžio rezekcijos gydymo rezultatai = Long-term results after laparoscopic sleeve gastrectomy // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. 2015, T. 14, nr. 2, p. 88-96. DOI: 10.15388/LietChirur.2015.2.8247. [DB: Index Copernicus]
5 Kuliešius, Žygimantas; Grigaliūnas, Aurelijus; Šydeikienė, Raminta; Brimas, Gintautas; Lunevičius, Raimundas. Trauminio skrandžio plyšimo sepsinių komplikacijų gydymas minimaliai invaziniais metodais: klinikinis atvejis = Management of septic complications related to traumatic gastric injury using minimal invasive surgical techniques: case report // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2015, T. 14, nr. 2, p. 123-127. DOI: 10.15388/LietChirur.2015.2.8252. [DB: Index Copernicus]
6 Lunevičius, Raimundas; Dulskas, Audrius; Grigaliūnas, Aurelijus; Židonis, Žygimantas; Baušys, Augustinas; Maneikytė, Justė; Fenwick, Stephen; Shahzad, Khalid; Šydeikienė, Raminta; Laužikas, Giedrius; Brazauskas, Kazimieras; Šileikienė, Nijolė; Klimovskij, Michail; Rinkūnas, Rolandas; Stašinskas, Algimantas; Brimas, Gintautas; Pamerneckas, Algimantas; Stanaitis, Juozas. Infundibulinės laparoskopinės cholecistektomijos metodika turi kokybiškai atsinaujinti: 18 metų 13 274 cholecistektomijų analizė, 45 jatrogeninių tulžies latakų sužalojimų aptarimas ir įvertinimas = Infundibular laparoscopic cholecystectomy method requires a quality renewal: 18 year 13 274 cholecystectomy analysis with assessment of 45 iatrogenic bile duct injuries // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2015, T. 14, nr. 1, p. 14-30. DOI: 10.15388/LietChirur.2015.1.5328. [DB: Index Copernicus]
7 Karpavičius, Andrius; Dambrauskas, Žilvinas; Samuilis, Artūras; Gradauskas, Audrius; Žvinienė, Kristina; Brimas, Gintautas; Činčikas, Jonas; Mečkovski, Artur; Šileikis, Audrius; Strupas, Kęstutis. Klinikinių ir radiologinių skalių vertė prognozuojant ūminio pankreatito eigą ir komplikacijas. Perspektyvinio daugiacentrio kohortinio tyrimo rezultatai = The value of clinical and radiological scores for acute pancreatitis severity and complications assessment. The results of the multicenter prospective study // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 814-821. [DB: Index Copernicus]
8 Karpavičius, Andrius; Šileikis, Audrius; Dambrauskas, Žilvinas; Gradauskas, Audrius; Brimas, Gintautas; Činčikas, Jonas; Mečkovski, Artur; Narmontas, Deividas; Strupas, Kęstutis. The Value of C-reactive protein and hematocrit in predicting the severity of acute pancreatitis. The first results of the multicenter prospective study // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology : (the 12-14th of November, 2015, Vilnius, Lithuania) / Lithuanian Academy of Sciences and Faculty of Medicine, Vilnius University. Vilnius : Vilnius University. 2015, p. 96-96.
9 Dulskas, Audrius; Varanauskas, Gintaras; Stašinskas, Algimantas; Brimas, Gintautas. De Garengeot hernia: does the time to operation matters? An analysis of our experience // International journal of colorectal disease. Heidelberg : Springer. ISSN 0179-1958. 2015, Vol. 30, iss. 1, p. 141-142. DOI: 10.1007/s00384-014-1956-1. [DB: Embase, Biological Abstracts, Scopus, BIOSIS Previews, Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 2.383; AIF: 3.158; Q2 (2015 InCities JCR SCIE)]
10 Smalenskaitė, Aurelija; Buckus, Bronius; Tautkus, Stasys; Beganskienė, Aldona; Brimas, Gintautas; Kareiva, Aivaras. Determination of fatty acid composition of adipose tissue by 1H NMR spectroscopy // Chemistry and chemical technology 2015 : international conference of Lithuanian Chemical Society, dedicated to Professor Vitas Daukšas on his 80th birth anniversary, Vilnius, Lithuania, January 23, 2015 : programme and proceedings of the international conference. Vilnius : Vilnius University, 2015. ISBN 9786094594618. p. 137-139. Prieiga per internetą: <http://www.chf.vu.lt/wp-content/uploads/2015/01/cct2015_proceeding_book.pdf> [žiūrėta 2015-02-25].
11 Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas; Stašinskas, Algimantas; Smalenskaitė, Aurelija; Tautkus, Stasys; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. Analytical characterization of adipose tissue structure and composition: a novel approach towards diagnosis of metabolic disturbances in the human body = Riebalinio audinio struktūros ir sudėties analizinis apibūdinimas: naujas požiūris diagnozuojant žmogaus apykaitos sutrikimus // Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2015, T. 26, nr. 2, p. 98-106. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7216/2015/2/98%E2%80%93106.pdf> [žiūrėta 2015-07-02]. [DB: Current Abstracts, TOC Premier, CAplus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.547; AIF: 5.586; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Buckus, Bronius; Varanauskas, Gintaras; Stašinskas, Lukas; Brimas, Gintautas. Kolorektaliniai svetimkūniai - klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2014, t. 13, nr. 2, p. 131. Prieiga per internetą: <http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/LIETUVOS%20CHIRURGIJA/Lietuvos%20chirurgija%202014%20Nr.%202%2013%20tomas/131-147_abstracts.pdf> [žiūrėta 2014-05-12]. [DB: Index Copernicus]
2 Smalenskaitė, Aurelija; Buckus, Bronius; Tautkus, Stasys; Beganskienė, Aldona; Brimas, Gintautas; Kareiva, Aivaras. Analytical characterization of ddipose structure and composition: a novel approach towards diagnostics and therapeutics // EcoBalt 2014 : 19th international scientific conference, Riga, Latvia, October 8-10, 2014 : book of abstracts. Riga : University of Latvia Press, 2014. ISBN 9789984458793. p. 56.
3 Lasinskas, Marius; Baušys, Augustinas; Stašinskas, Lukas; Sologubovas, Šarūnas; Mečkovski, Artur; Brimas, Gintautas. Ūminio komplikuoto divertikulito gydymo protokolas = Treatment protocol of acute complicated diverticulitis // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2014, t. 13, Nr. 4, p. 229-233. DOI: 10.15388/LietChirur.2014.5105. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Urbanavičius, Vaidotas; Abalikšta, Tomas; Brimas, Gintautas; Abraitienė, Agnė; Gogelienė, Laima; Strupas, Kęstutis. Comparison of changes in blood glucose, insulin resistance indices, and adipokine levels in diabetic and nondiabetic subjects with morbid obesity after laparoscopic adjustable gastric banding // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2013, t. 49, nr. 1, p. 9-14. Prieiga per internetą: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=Retrieve&list_uids=23652711&dopt=abstractplus> [žiūrėta 2013-05-02]. [DB: MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.508; AIF: 4.036; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]
2 Brimas, Edvardas; Abalikšta, Tomas; Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas. Dviejų skrandį apjuosiančių reguliuojamų juostų palyginimas: perspektyvinis atsitiktinių imčių tyrimas lyginant vienerių metų po operacijos rezultatus // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 64. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>. [DB: Index Copernicus]
3 Brimas, Edvardas; Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas; Vysockienė, Lyra. Metaboliniai pokyčiai pacientams, sergantiems patologiniu nutukimu, praėjus vieneriems metams po laparoskopinės skrandžio apjuosimo reguliuojama juosta operacijos // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 64-65. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>. [DB: Index Copernicus]
4 Daktaras, Karolis; Brimas, Edvardas; Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas. Bariatrinė chirurgija mega nutukimu sergančių pacientų gydyme // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 65. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>. [DB: Index Copernicus]
5 Daktaras, Karolis; Brimas, Edvardas; Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas. Skrandį apjuosiančios reguliuojamos juostos penetracijos gydymas // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 65-66. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>. [DB: Index Copernicus]
6 Brimas, Edvardas; Puluikis, E.; Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas. Gastroezofaginio refliukso liga ir kūno masės rodiklių tarpusavio ryšys // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 66-67. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>. [DB: Index Copernicus]
7 Daktaras, Karolis; Brimas, Edvardas; Buckus, Bronius; Abalikšta, Tomas; Brimas, Gintautas. Skrandį apjuosiančių reguliuojamų juostų palyginimas: sisteminė literatūros apžvalga // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 67. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>. [DB: Index Copernicus]
8 Brimas, Edvardas; Šiaudinytė, Ieva; Buckus, Bronius; Brimas, Gintautas. Pacientų gyvenimo kokybės rodiklių vertinimas po chirurginio nutukimo gydymo skrandžio apjuosimo reguliuojama juosta operacijos // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 68-69. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>. [DB: Index Copernicus]
9 Čekas, Karolis; Brimas, Gintautas; Barakauskienė, Aušrinė. Kepenų histologiniai pokyčiai morbidiniu nutukimu sergantiems pacientams // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, t. 12, nr. 1-2, p. 78-79. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>. [DB: Index Copernicus]
10 Visockienė, Žydrūnė; Brimas, Gintautas; Abalikšta, Tomas; Šiaulienė, Laura; Liakina, Valentina; Strupas, Kęstutis. Metabolic changes one year after laparoscopic adjustable gastric banding operation in morbidly obese subjects // Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznan : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. 2013, Vol. 8, no. 1, p. 13-21. DOI: 10.5114/wiitm.2011.30828. [DB: Embase, Scopus, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.092; AIF: 2.166; Q3 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Abalikšta, Tomas; Brimas, Gintautas; Beiša, Virgilijus; Brimienė, Vilma; Strupas, Kęstutis. Comparison of SAGB and minimizer extra adjustable gastric bands // The 7th congress of the Baltic association of surgeons : abstracts, Latvia, September 27th-29th, 2012. Riga. 2012, p. 33.
2 Brimas, Gintautas; Visockienė, Žydrūnė; Strupas, Kęstutis. Metabolic changes one year after laparoscopic adjustable gastric banding operation in morbidly obese subjects // The 7th congress of the Baltic association of surgeons : abstracts, Latvia, September 27th-29th, 2012. Riga. 2012, p. 34.
3 Kontrimavičiūtė, Eglė; Šipylaitė, Jūratė; Aksionova, Diana; Cincilevičiūtė, Giedrė; Brimas, Gintautas. Comparison of Different Anesthetic Regimens in Patients Undergoing Laparoscopic Adjustable Gastric Banding Operations: A Prospective Randomized Trial // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2012, t. 48, nr. 12, p. 613-618. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1212/1212-e.htm> [žiūrėta 2013-04-10]. [DB: Scopus, MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.550; AIF: 3.934; Q3 (2012 InCities JCR SCIE)]
4 Čekas, Karolis; Brimas, Gintautas; Laurinavičius, Arvydas; Barakauskienė, Aušrinė. Patologiniu nutukimu sergančių pacientų kepenų histologinių pokyčių vertinimas = The histological liver evaluation in morbidly obese subjects // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2012, t. 11, Nr. 3-4, p. 79-88. DOI: 10.15388/LietChirur.2012.3.2865. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Abalikšta, Tomas; Brimas, Gintautas; Strupas, Kęstutis. Metabolic syndrome after laparoscopic adjustable gastric banding: one year results // Obesity surgery. New York : Springer. ISSN 0960-8923. 2011, vol. 21, no. 8, p. 1070-1071. Prieiga per internetą: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11695-011-0435-9.pdf>. [DB: Embase, MEDLINE, Academic Search Complete, Current Contents / Clinical Medicine, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.286; AIF: 2.091; Q1 (2011 InCities JCR SCIE)]
2 Laurinavičius, Alfredas; Mažeika, Romas; Vaiškūnaitė, Rasa; Brimas, Gintautas; Milašius, Šarūnas. Possibilities for the use of chemicals materials alternative to chlorides for decreasing road slipperiness in winter // The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. 2011, Vol. 6, no. 4. DOI: 10.3846/bjrbe.2011.35. [DB: Index Copernicus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Computers & Applied Sciences Complete, Scopus, INSPEC, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.610; AIF: 1.644; Q1 (2011 InCities JCR SCIE)]
3 Brimienė, Vilma; Brimas, Gintautas; Strupas, Kęstutis. Differential diagnosis between chronic pancreatitis and pancreatic cancer: a prospective study of 156 patients = Lėtinio pankreatito ir kasos vėžio diferencinė diagnostika: perspektyvusis 156 pacientų tyrimas // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, nr. 3, p. 154-162. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1103/1103-03e.pdf> [žiūrėta 2011-09-08]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE] [IF: 0.423; AIF: 3.900; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]
4 Abalikšta, Tomas; Brimas, Gintautas; Kuliavas, Justas; Strupas, Kęstutis. Skrandį apjuosiančių reguliuojamų juostų palyginimas: sisteminė literatūros apžvalga = Comparison of the adjustable gastric bands: systematic review // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 3, p. 332-344. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_3_str09.pdf>. [DB: Index Copernicus]
5 Abalikšta, Tomas; Brimas, Gintautas; Strupas, Kęstutis. Reguliuojamos skrandžio apjuosimo juostos: lyginamųjų studijų apžvalga : lyginamųjų studijų apžvalga = Adjustable gastric bands: review of comparative studies // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2011, T. 9, nr. 1-2, p. 25-34. DOI: 10.15388/LietChirur.2011.1.2090. [DB: Index Copernicus]
6 Abalikšta, Tomas; Brimas, Gintautas; Strupas, Kęstutis. Laparoscopic adjustable gastric banding. A prospective randomized study comparing the Swedish Adjustable Gastric Band and the MiniMizer Extra: one-year results // Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznan : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. 2011, Vol. 6, no 4, p. 207-216. DOI: 10.5114/wiitm.2011.26254. [DB: Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.000; AIF: 2.091; Q3 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Samuilis, Artūras; Juodeikis, Žygimantas; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Brimas, Gintautas. Kepenų pseudotumoro gydymas radiodažnumine termodestrukcija: klinikinis atvejis = Inflammatory pseudotumor of the liver treated by radiofrequency induced thermotherapy: a case report // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 2, p. 196-200. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/88_MTP_2010_II_.pdf> [žiūrėta 2010-09-30]. [DB: Index Copernicus]
2 Abalikšta, Tomas; Brimas, Gintautas; Brimienė, Vilma; Strupas, Kęstutis. Laparoscopic adjustable gastric banding: a prospective randomized study comparing the minimizer extra and the sagb: initial results // Obesity surgery. New York : Springer. ISSN 0960-8923. 2010, vol. 20, no. 8, p. 1037. [DB: Embase, MEDLINE, Academic Search Complete, Current Contents / Clinical Medicine, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.078; AIF: 2.105; Q1 (2010 InCities JCR SCIE)]

2009
1 Paškonis, Marius; Jurgaitis, Jonas; Sokolovas, Vitalijus; Samuilis, Artūras; Rutkauskaitė, Dileta; Marcinkutė, Audronė; Barakauskienė, Aušrinė; Brimas, Gintautas; Brimienė, Vilma. Surgical treatment of hydatid liver disease: study based on the data of Lithuanian echinococcosis register // The 6th Meeting of the Baltic Association of Surgeons - BAS : abstract book, May 24-26, 2009, Druskininkai, Lithuania. Druskininkai. 2009, p. 16.
2 Brimas, Gintautas; Brimienė, Vilma; Strupas, Kęstutis. Differential diagnosis between chronic pancreatitis and pancreatic cancer: prospective study of 156 patients // The 6th Meeting of the Baltic Association of Surgeons - BAS : abstract book, May 24-26, 2009, Druskininkai, Lithuania. Druskininkai. 2009, p. 154-162. Prieiga per internetą: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21822037> [žiūrėta 2018-10-29].
3 Abalikšta, Tomas; Brimas, Gintautas; Brimienė, Vilma; Lipnickas, Vytautas; Strupas, Kęstutis. Laparoscopic adjustable gastric banding in Vilnius University hospital "Santariškių klinikos" // The 6th Meeting of the Baltic Association of Surgeons - BAS : abstract book, May 24-26, 2009, Druskininkai, Lithuania. Druskininkai. 2009, [p. 1].
4 Strupas, Kęstutis; Simutis, Gintaras; Brimas, Gintautas; Šileikis, Audrius; Beiša, Virgilijus. Minimally invasive endocrine surgery in Vilnius University Hospital "Santariškių klinikos" // The 6th Meeting of the Baltic Association of Surgeons - BAS : abstract book, May 24-26, 2009, Druskininkai, Lithuania. Druskininkai. 2009, p. 98.

2008
1 Brimas, Gintautas; Barzda, Albertas; Lipnickas, Vytautas; Valiukėnas, Valmontas; Brimienė, Vilma; Strupas, Kęstutis. Prevalence of obesity and the first experience of laparoscopic adjustable gastric banding in Lithuania // Chirurgische Gastroenterologie. ISSN 0177-9990. 2008, vol. 24, no. 1, p. 45-50. DOI: 10.1159/000108951. [DB: Genamics, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.071; AIF: 2.947; Q4 (2008 InCities JCR SCIE)]
2 Strupas, Kęstutis; Sokolovas, Vitalijus; Jurgaitis, Jonas; Paškonis, Marius; Brimas, Gintautas; Marcinkutė, Audronė; Baranauskienė, Aušrinė. Surgical treatment of hydatid liver disease. Study based on the data of Lithuanian echinococcus register // HPB : Wiley Blackwell. ISSN 1365-182X. 2008, vol. 10, suppl. 1, p. 29. DOI: 10.1080/13651820701867935. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), PubMed Central]
3 Pivoriūnas, Jonas; Jurgaitis, Jonas; Paškonis, Marius; Juška, Agnius; Didžiapetrienė, Janina; Stratilatovas, Eugenijus; Samalavičius, Narimantas Evaldas; Sokolovas, Vitalijus; Brimas, Gintautas; Strupas, Kęstutis. Hepatoceliulinės karcinomos prognostinės sistemos = Prognostic scores of hepatocellular carcinoma // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2008, t. 6, Nr. 3, p. 189-204. DOI: 10.15388/LietChirur.2008.3.2148. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Brimas, Gintautas; Gavelienė, Edita; Lipnickas, Vytautas; Valiukėnas, Valmantas; Brimienė, Vilma; Strupas, Kęstutis. Nutukimo gydymas = Treatment of obesity // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, Nr. 2, p. 120-132. [DB: Index Copernicus]
2 Valiukėnas, Valmantas; Adomavičiūtė, Jurgita; Lipnickas, Vytautas; Brimas, Gintautas; Strupas, Kęstutis. Laporascopic surgery or pneumatic dilatation for esophageal achalasia = Kardijos achalazijos gydymas: laparoskopinė miotomija ar plėtimas balionu // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2007, t. 14, nr. 4, p. 252-256. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
3 Strupas, Kęstutis; Sokolovas, Vitalijus; Brimas, Gintautas; Paškonis, Marius; Jurgaitis, Jonas; Valantinas, Jonas; Buivydienė, Arida; Brimienė, Vilma; Dementavičienė, Jūratė; Samuilis, Artūras; Nepomniaščis, Dimitrijus; Marcinkutė, Audronė; Barakauskienė, Aušrinė. Echinokokozė. Lietuvos echinokokozės registro pirmieji duomenys = Echinococcosis. First results of Lithuania Echinococcosis Registry // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, T. 5, Nr. 2, p. 119-129. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2235. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Brimienė, Vilma; Brimas, Gintautas; Strupas, Kęstutis. Kasos galvos vėžio ir lėtinio pankreatito diagnostikos keblumai = Diagnostic difficulties in pancreas head cancer and chronic pancreatitis // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2006, t. 4, Nr. 3, p. 177-191. DOI: 10.15388/LietChirur.2006.3.2261. [DB: Index Copernicus]
2 Brimas, Gintautas; Bilkis, Valdas; Čibiras, Sigitas Vladas; Brimienė, Vilma; Strupas, Kęstutis. Liver alveococcus : combined arterial and portal vein embolisation before resection // Baltic association of surgeons 5th congress, 5-7 October 2006. Pärnu. 2006, p. 22.
3 Brimas, Gintautas; Lipnickas, Vytautas; Valiukėnas, Valmantas; Brimienė, Vilma; Strupas, Kęstutis. Laparoscopic adjustable gastric banding : initial experience in 50 patients // Baltic association of surgeons 5th congress, 5-7 October 2006. Pärnu. 2006, p. 43.
4 Brimas, Gintautas; Brimienė, Vilma. Liver biochemistry and morphology changes in patients before and after gastric banding operation for morbid obesity // Baltic association of surgeons 5th congress, 5-7 October 2006. Pärnu. 2006, p. 71.
5 Brimas, Gintautas; Brimienė, Vilma. Type 2 diabetes in morbid obese patients after bariatric surgery : long-term effects // Langenbeck's archives of surgery. ISSN 1435-2443. 2006, vol. 391, no. 3, p. 295. DOI: 10.1007/s00423-006-0059-z. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLink] [IF: 1.496; AIF: 1.921; Q2 (2006 InCities JCR SCIE)]
6 Valiukėnas, Valmantas; Lipnickas, Vytautas; Brimas, Gintautas; Strupas, Kęstutis. Laparoscopic surgery or pneumatic dilatation for esophageal achalasia // Journal of clinical gastroenterology. ISSN 0192-0790. 2006, vol. 40, suppl. 4, p. S216. [IF: 2.403; AIF: 3.608; Q2 (2006 InCities JCR SCIE)]
7 Brimas, Gintautas; Maleckas, A.; Kaselis, N. Bariatric surgery in Lithuania: status quo // Obesity surgery. New York : Springer. ISSN 0960-8923. 2006, vol. 16, no. 8, p. 975-976. DOI: 10.1381/096089206778026406. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Ingenta Connect] [IF: 3.723; AIF: 1.921; Q1 (2006 InCities JCR SCIE)]
8 Brimas, Gintautas; Lipnickas, Vytautas; Valiukėnas, Valmantas; Brimienė, Vilma; Strupas, Kęstutis. Laparoscopic adjustable gastric banding in Lithuania // Obesity surgery. New York : Springer. ISSN 0960-8923. 2006, vol. 16, no. 8, p. 997. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Ingenta Connect] [IF: 3.723; AIF: 1.921; Q1 (2006 InCities JCR SCIE)]
9 Valiukėnas, Valmantas; Lipnickas, Vytautas; Brimas, Gintautas; Strupas, Kęstutis. Laparoscopic surgery or pneumatic dilation for esophageal achalasia // OESO : 8th world congress, September 3-6, 2006, France. Avignon. 2006, p. [p78].
10 Jurgaitis, Jonas; Paškonis, Marius; Samuilis, Artūras; Volf, Ivo; Schöbinger, Maks; Brimas, Gintautas; Strupas, Kęstutis. Trimatės kompiuterinės vizualizacijos taikymas kepenų chirurgijoje = Three-dimensional visualization: applications in liver surgery // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2006, t. 4, Nr. 4, p. 283-291. DOI: 10.15388/LietChirur.2006.4.2255. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Brimas, Gintautas (autorius, išradimo). Skrandžio juosta : Patentas Nr. LT 5192 B, 2005-01-25. Nr. LT 5192 B. 2005-01-25.
2 Brimas, Gintautas (autorius, išradimo). Skrandžio juosta : Patentas Nr. LT 5190 B, 2005-01-25. Nr. LT 5190 B. 2005-01-25.
3 Brimas, Gintautas (autorius, išradimo). Skrandžio juosta : Patentas Nr. LT 5191 B, 2005-01-25 / išradėjas: Gintautas Brimas ; pareiškėjas: Gintautas Brimas. Nr. LT 5191 B. 2005-01-25.
4 Brimas, Gintautas. Chirurginis nutukimo gydymas : mokslinė monografija. Vilnius : Ciklonas, 2005. 352 p. ISBN 995549784X.
5 Denapienė, Goda; Barakauskienė, Aušrinė; Brimas, Gintautas; Trečiokaitė, Ilona; Valantinas, Jonas. Neaiškios pirminės lokalizacijos melanomos metastazavimas į kepenis. Klinikinis atvejis // Gastroenterologija 2005: mokslinė praktinė konferencija, Druskininkai, 2005 lapkričio 18-19 d. Vilnius : Petro ofsetas. 2005, p. 80-81.

2004
1 Sokolovas, Vitalijus; Barakauskienė, Aušrinė; Dementavičienė, Jūratė; Brimas, Gintautas; Strupas, Kęstutis; Janušauskaitė, R. Kepenų angiosarkoma = Liver angiosarcoma // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 2, p. 130-134. [DB: Index Copernicus]
2 Brimas, Gintautas; Simutis, Gintaras. Implants complication in morbid obesity surgery: band erosion // 4th congress of Baltic association of surgeons : abstracts volume, May 27-29, 2004 Liepaja, Latvia. Liepaja. 2004, p. 16.
3 Noreika, Leonas Algirdas; Brimas, Gintautas; Sokolovas, V. Polytrauma: the diagnostic problems of blunt abdominal trauma: (the analysis of 320 patients) // 4th congress of Baltic association of surgeons : abstracts volume, May 27-29, 2004 Liepaja, Latvia. Liepaja. 2004, p. 26.
4 Brimas, Gintautas; Brimienė, Vilma. Long-term effects of obesity surgery for type 2 non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) and impaired glucose tolerance (IGT) in morbid obese patients // 4th congress of Baltic association of surgeons : abstracts volume, May 27-29, 2004 Liepaja, Latvia. Liepaja. 2004, p. 32.
5 Brimas, Gintautas. Patologinio nutukimo gydymo laparoskopine "mažo skrandžio" formavimo operacija rezultatai // Lietuvos chirurgija : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2004, t. 2, Nr. 1, p. 70. DOI: 10.15388/LietChirur.2004.1.2385. [DB: Index Copernicus]
6 Strupas, Kęstutis; Simutis, Gintaras; Bubnys, Algimantas Justinas; Brimas, Gintautas; Poškus, Egidijus. Experience with laparoscopic splenectomy // 4th congress of Baltic association of surgeons (with participation of Operation theatre nurses) : May 27-29, 2004, Liepaja, Latvia : abstracts volume. Liepaja. 2004, p. 5-6.
7 Barzda, Albertas; Brimas, Gintautas; Bartkevičiūtė, Roma; Abaravičius, Jonas Algis; Olechnovič, Maura. Suaugusių Lietuvos gyventojų kūno masė: vertinimas ir pokyčių tendencijos = Body mass index in adult Lithuanian population: evaluation and tendencies // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, nr. 3(39), p. 182-184. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Brimas, Gintautas. Long-term effects of obesity surgery for type II non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM) and impaired glucose tolerance (IGT) in morbid obese patients = Operuotų nuo morbidinio nutukimo ligonių ilgalaikiai II tipo cukrinio diabeto ir gliukozės toleravimo sutrikimo gydymo rezultatai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2003, nr. 4(36), p. 304-305. [DB: Index Copernicus]
2 Brimas, Gintautas; Brimienė, Vilma. Antropometriniai kūno riebalų kiekio matavimo metodai ir jų klinikinė reikšmė = Clinical evaluation of anthropometric body fat measurements // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2003, nr. 4(36), p. 309-313. [DB: Index Copernicus]