VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Ernestas Janulionis' publikacijų sąrašas

2018
1 Janulionis, Ernestas; Samerdokienė, Vitalija; Valuckas, Konstantinas Povilas; Atkočius, Vydmantas; Rivard, Mark J. Second primary malignancies after high-dose-rate 60Co photon or 252Cf neutron brachytherapy in conjunction with external-beam radiotherapy for endometrial cancer // Brachytherapy : American Brachytherapy Society. Published by Elsevier Inc. ISSN 1538-4721. 2018, Vol. 17, Nr. 5, p. 768-774. DOI: 10.1016/j.brachy.2018.05.004. [DB: ScienceDirect, Scopus, MEDLINE] [IF: 2.030; AIF: 3.823; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Ulinskas, Karolis; Janulionis, Ernestas. Perkutaninė kepenų brachiterapija: literatūros apžvalga // Onkologija : žurnalo "Internistas" priedas : "Baltijos ir idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1822-8623. 2017, 2, 21, p. 22-24.