VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Emilis Subata' publikacijų sąrašas

2023
1 Subata, Emilis. Substance use disorder treatment quality standards in Lithuania 1992–2022: from grassroots initiatives to nationwide strategies // Adiktologie. Třebotov – Solopisky : SCAN, z.s. ISSN 1213-3841. 2023, vol. 23, iss. 1, p. 31-39. DOI: 10.35198/01-2023-002-0002. [DB: Scopus]

2021
1 Thanki, Danica; Mravčík, Viktor; Běláčková, Vendula; Mačiulytė, Dovilė; Zábranský, Tomáš; Širvinskienė, Aušra; Subata, Emilis; Lorenzo-Ortega, Rocio. Prevalence of high-risk drug use and coverage of opioid substitution treatment and needle and syringe programs in Lithuania in 2015–2016: A multi-method estimation study // Journal of substance abuse treatment. Kidlington : Elsvier. ISSN 0740-5472. eISSN 1873-6483. 2021, vol. 122, p. [1-8]. DOI: 10.1016/j.jsat.2020.108229. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]

2017
1 Čėnaitė, Neringa; Lesinskaitė, Augė; Mineikytė, Kamilė; Subata, Emilis; Lesinskienė, Sigita. Substance addicted patients: a survey of childhood adverse experiences // WPA inter zonal congress : oral session abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, abstract no. SZ15-3, p. 123. Prieiga per internetą: <http://docplayer.net/48848341-Wpa-inter-zonal-congress-vilnius-lithuania-3-6-may-2017-oral-session-abstracts-book.html> [žiūrėta 2018-02-08].

2016
1 De Jong, Cornelis AJ; Goodair, Christine; Crome, Ilana; Jokūbonis, Darius; el-Guebaly, Nady; Dom, Geert; Schellekens, Arnt; Broers, Barbara; Subata, Emilis; Welle-Strand, Gabrielle Katrine; Luycks, Lonneke; Wolters, Michel; Schoof, Tamara. Substance misuse education for physicians: why older people are important // The Yale journal of biology and medicine. New Haven, CT : Yale Journal of Biology and Medicine. ISSN 0044-0086. 2016, vol. 89, no. 1, p. 97-103. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27505022>. [DB: Scopus, MEDLINE]

2013
1 Vasiljevienė, Inga; Danilevičiūtė, Vita; Subata, Emilis; Navickas, Alvydas. Alkoholinės abstinencijos sindromas: klinikinis įvertinimas ir gydymo taktika // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, nr. 1, p. 5-12. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2013_Nr1_005-012.pdf> [žiūrėta 2013-12-13]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Amass, Leslie; Pukelevičienė, Vilma; Subata, Emilis; Rocha Almeida, Antonio; Pieri, Maria Chiara; D'Egidio, Pietro; Strankova, Zdenka; Costa, Antonio; Smyth, Bobby P.; Sakoman, Slavko; Wei, Yan; Strang, John. A prospective, randomized, multicenter acceptability and safety study of direct buprenorphine/naloxone induction in heroin-dependent individuals // Addiction. Oxford : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. ISSN 0965-2140. 2012, vol. 107, no. 1, p. 142-151. DOI: 10.1111/j.1360-0443.2011.03577.x. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Chemical abstracts, MEDLINE, Scopus, Biological Abstracts] [IF: 4.746; AIF: 3.026; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Subata, Emilis; Lesinskienė, Sigita; Strautnikaitė, Ilona. Lakiųjų medžiagų vartojimo sukelti paauglių psichoziniai sutrikimai: klinikinis atvejis = Psychotic disorders induced by inhalant use among adolescents: a case report // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 1, p. 111-121. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA_TP-2010-Nr.111-121.pdf> [žiūrėta 2018-03-02]. [DB: Index Copernicus]
2 Subata, Emilis; Malinauskaitė, Aušra; Astrauskienė, Audronė. Teisėsaugos ir sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimas ir jo veiksmingumas, sprendžiant opioidų vartotojų problemas = Cooperation of law enforcement and health care institutions and its effectiveness in addressing problems of opioid users // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2011, nr. 2, p. 36-45. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2011.2(53)/VS_2011_2(53)_Subata.pdf> [žiūrėta 2011-06-16]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Subata, Emilis; Danilevičiūtė, Vita; Adomaitienė, Virginija; Matulionytė, Raimonda; Naujokienė, Stefa; Malinauskaitė, Aušra. Priklausomybės nuo opioidų gydymo metadonu metodika / Emilis Subata, Vita Danilevičiūtė, Virginija Adomaitienė, Raimonda Matulionytė, Stefa Naujokienė, Aušra Malinauskaitė ; [recenzavo: Algirdas Dembinskas] ; United Nations Office on Drugs and Crime, Lietuvos psichiatrų asociacija. Vilnius : UAB "Ex Arte", 2010. 32 p. ISBN 9789955957966. Prieiga per internetą: <http://www.unodc.org/documents/balticstates//Library/PharmacologicalTreatment/GydymoMetadonuMetodika.pdf>.
2 Dūdonis, Mindaugas; Veryga, Aurelijus; Subata, Emilis; Valius, Leonas. Pirminės sveikatos priežiūros specialistų vaidmuo mažinant alkoholinius gėrimus vartojančiųjų skaičių (metodikos santrauka) = Primary health care specialist in reducting the number of patients consuming alcohol (summary of the methodology) // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-3218. 2010, t. 14, nr. 7, p. 512-524. [DB: Index Copernicus]
3 Subata, Emilis; Danilevičiūtė, Vita; Adomaitienė, Virginija; Matulionytė, Raimonda; Kuznecova, Jelena; Malinauskaitė, Aušra; Naujokienė, Stefa; Šinkūnienė, Neringa; Zamkovaja, Svetlana; Zikaras, Tautvydas. Priklausomybės nuo opioidų gydymo buprenorfinu ir buprenorfinu/naloksonu metodika / Emilis Subata, Vita Danilevičiūtė, Virginija Adomaitienė, Raimonda Matulionytė, Jelena Kuznecova, Aušra Malinauskaitė, Stefa Naujokienė, Neringa Šinkūnienė, Svetlana Zamkovaja, Tautvydas Zikaras ; Lietuvos psichiatrų asociacija. Vilnius : Lietuvos psichiatrų asociacijos darbo grupė, 2010. 33 p. ISBN 9789955957973.
4 Schaub, Michael; Chtenguelov, Victor; Subata, Emilis; Weiler, Gundo; Uchtenhagen, Ambros. Feasibility of buprenorphine and methadone maintenance programmes among users of home made opioids in Ukraine // International journal of drug policy. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 0955-3959. 2010, vol. 21, no. 3, p. 229-233. DOI: 10.1016/j.drugpo.2009.10.005. [DB: Embase, Sociological Abstracts, Scopus, MEDLINE, Elsevier Biobase, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2009
1 Subata, Emilis; Moller, Lars; Karymbaeva, Saliya. Evaluation of opioid substitution therapy in the Kyrgyz Rebulic. [s.l] : [s.n.], 2009. 19 p.
2 Moller, Lars; Karymbaeva, Saliya; Subata, Emilis; Kiaer, Tina. Evaluation of patients in opioid substitution therapy in the Kyrgyz Rebulic. [s.l] : [s.n.], 2009. 18 p.
3 Schaub, Michael; Subata, Emilis; Chenguelov, Victor; Weiler, Gundo; Uchtenhagen, Ambros. Feasibility of buprenorphine maintenance therapy programs in the Ukraine: first promising treatment outcomes // European addiction research. Basel : Karger. ISSN 1022-6877. 2009, vol. 15, no. 3, p. 157-162. DOI: 10.1159/000217586. [DB: MEDLINE, PsycInfo, Social Sciences Citation Index (Web of Science)]

2008
1 Lawrinson, Peter; Ali, Robert; Buavirat, Aumphornpun; Chiamwongpaet, Sithisat; Dvoryak, Sergey; Habrat, Boguslaw; Jie, Shi; Mardiati, Ratna; Mokri, Azarakhsh; Moskalewicz, Jacek; Newcombe, David; Poznyak, Vladimir; Subata, Emilis; Uchtenhagen, Ambrose; Utami, Diah S.; Vial, Robyn; Zhao, Chengzheng. Key findings from the WHO collaborative study on substitution therapy for opioid dependence and HIV/AIDS // Addiction. ISSN 0965-2140. 2008, vol. 103, no. 9, p. 1484-1492. DOI: 10.1111/j.1360-0443.2008.02249.x. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Chemical abstracts, MEDLINE, Scopus, Biological Abstracts] [IF: 4.244; AIF: 3.073; Q1 (2008 InCities JCR SCIE)]
2 Auglytė, Živilė; Dragūnevičius, Kęstutis; Litvinienė, Jurgita; Krikščiukaitytė, Rita; Narmontienė, Jurgita; Skučienė, Daiva; Subata, Emilis; Radžiūnienė, Lina; Žalimienė, Laimutė. Asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, reintegracija į visuomenę ir į darbo rinką: socialinės atskirties problemų sprendimas : darbo su priklausomais nuo narkotinių medžiagų asmenims metodika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 233 p. ISBN 9789955986744.
3 Subata, Emilis. Priklausomybės ligos: rūkymas, alkoholis, narkotikai, azartiniai lošimai // Šeimos sveikatos enciklopedija. Vilnius, 2008. ISBN 9785430047900. p. 422-430.
4 Subata, Emilis; Pincevičiūtė, Eglė. Priklausomybės nuo opioidų gydymo naltreksonu metodika. Vilnius : Vilniaus priklausomybės ligų centras, 2008. 13 p. ISBN 9789955957959.
5 Subata, Emilis. Evaluation of opioid substitution therapy in the Republic of Moldova. [s.l] : [s.n.], 2008. 19 p.

2007
1 Subata, Emilis. Evaluation of methadone maintenance therapy program in Estonia. [s.l] : [s.n.], 2007. 21 p.
2 Padaiga, Žilvinas; Subata, Emilis; Vanagas, Giedrius. Outpatient methadone maintenance treatment program. Quality of life and health of opioid-dependent persons in Lithuania = Pakaitinio gydymo metadonu ambulatorinė programa Lietuvoje. Asmenų, sergančių priklausomybe opioidams, gyvenimo kokybė ir sveikata // Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 3, p. 235-241. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17413253> [žiūrėta 2023-04-03]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Index Copernicus, Scopus, DOAJ]

2006
1 Paskočinaitė, Jurgita; Subata, Emilis. Metadono programos ryšys su priklausomų nuo opioidų žmonių gyvenimo kokybe // III pasaulio lietuvių psichologų konferencija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986199069. p. 166-168.

2004
1 Vanagas, Giedrius; Padaiga, Žilvinas; Subata, Emilis. Pakaitinio gydymo metadonu ekonominis efektyvumas ir jam įtakos turintys veiksniai = Economic efficiency of methadone maintenance and factors affecting it // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, Nr. 7, p. 607-613. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15252223> [žiūrėta 2016-12-06]. [DB: Scopus, Index Copernicus, MEDLINE]

2002
1 Subata, Emilis; Bulotaitė, Laimutė; Grimalauskienė, Ona. Psichoaktyviųjų medžiagų poveikio vertinimas // Narkotikų vartojimo prevencija bendruomenėje : pirminės sveikatos priežiūros darbuotojo žinynas. Vilnius : Sveikata, 2002. ISBN 9986777119. p. 71-82.
2 Subata, Emilis. Narkotinių ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pirminė ir antrinė prevencija bei pirminė sveikatos priežiūra // Narkotikų vartojimo prevencija bendruomenėje : pirminės sveikatos priežiūros darbuotojo žinynas. Vilnius : Sveikata, 2002. ISBN 9986777119. p. 121-150.

1999
1 Subata, Emilis. Nelegalių narkotikų ir alkoholio vartojimas // Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje, 1999, 1999. ISBN 9986639131. p. 157-163.
2 Subata, Emilis. Priklausomybės ligos ir destigmatizacija // Destigmatizacija psichiatrijoje - problemos ir sprendimai : konferencijos medžiaga. Kaunas. 1999, p. 66-69.
3 Subata, Emilis. Pakaitinio gydymo metalonu rezultatai 1998 m // Destigmatizacija psichiatrijoje - problemos ir sprendimai : konferencijos medžiaga. Kaunas. 1999, p. 2-8.
4 Subata, Emilis. Drug treatment in the Baltic countries // European addiction reseach. Basel. ISSN 1022-6877. 1999, vol. 5, p. 138-144.