VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Elita Gruodytė' publikacijų sąrašas

2021
1 Kuzborska, Zyta; Gruodytė, Elita; Albu, Liubov. Hemodializės kateterių priežiūra // XXI-oji nacionalinė mokslinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ : konferencijos pranešimų medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. ISBN 9786094811005. p. 96. Prieiga per internetą: <https://www.ku.lt/svmf/wp-content/uploads/sites/7/2021/04/XXI-konferencija-2021NAUJAS.pdf> [žiūrėta 2022-02-07].

2017
1 Laurinavičius, Arvydas; Bumblytė, Inga Arūnė; Dargevičius, Arvydas; Diržinauskis, Mindaugas; Domarkė, Lina Marija; Gruodytė, Elita; Jankauskienė, Augustina; Kuzminskis, Vytautas; Masalskienė, Jūratė; Miglinas, Marius; Priluckienė, Janina; Sakalauskienė, Marija; Tamošaitis, Algirdas; Ziedina, Ieva. High prevalence and increasing trend over time of crescentic glomerulonehritis in the series of kidney biopsies in Lithuania 1994-2016 and Latvia 2012-2016 // Baltijos šalių reumatologijos konferencija "Lietuvos reumatologų asociacijai 50 metų: kur mes esame ir kur einame?" : tezių rinkinys = Baltic rheumatology conference "Fifty years for Lithuanian Rheumatologists Association: where we stand and where we go? : abstracts : 21-22nd of September, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas. Lietuvos reumatologų asociacija ; [Sudarytoja: Jolanta Dadonienė]. Vilnius : Lietuvos reumatologų asociacija, 2017. ISBN 9786099583624. p. 32-33, no. A12.

2016
1 Kubiliūtė, Dainora; Gruodytė, Elita; Čerkauskaitė, Agnė; Laurinavičius, Arvydas. Fabry liga: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Fabry disease: case report and review of literature // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 382-388. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Kubiliūtė, Dainora; Gruodytė, Elita. Didelio jautrumo troponino padidėjimas tarp dializuojamų pacientų. Vilniaus miesto klinikinės ligoninės duomenys = High specificity troponin increase in hemodialysis patients. Vilnius city clinical hospital data // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 768-772. [DB: Index Copernicus]
2 Brazdžiūtė, Ernesta; Miglinas, Marius; Gruodytė, Elita; Priluckienė, Janina; Tamošaitis, Algirdas; Bumblytė, Inga Arūnė; Kuzminskis, Vytautas; Burbaickaja, Soneta; Sakalauskienė, Marija; Jankauskienė, Augustina; Čerkauskienė, Rimantė; Pundzienė, Birutė; Laurinavičius, Arvydas. Nationwide renal biopsy data in Lithuania 1994–2012 // International urology and nephrology. Dordrecht : Springer. ISSN 0301-1623. eISSN 1573-2584. 2015, Vol. 47, no 4, p. 655-662. DOI: 10.1007/s11255-015-0927-y. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase] [IF: 1.292; AIF: 2.917; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Triponis, Vytautas Jonas; Gruodytė, Elita; Mickevičienė, Lina; Stanevičiūtė, Elvyra; Ščerbinskas, Stasys. Kompiuterinės tomografinės angiografijos ir inkstų arteriografijos indikacijos sergantiems arterine hipertenzija // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 58-62. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_8.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]

2004
1 Žvinklienė, Gražina; Urbelienė, Janina; Gruodytė, Elita; Baležantienė, Gražina. Arterinė hipertenzija ir antrojo tipo cukrinis diabetas = Type II diabetes mellitus and arterial hypertension // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 264-268. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Laurinavičius, Arvydas; Gruodytė, Elita; Priluckienė, Janina; Razukevičienė, Loreta; Supranavičienė, Lilija; Šalkus, Giedrius. Galimos imunokompleksinio membranoproliferacinio glomerulonefrito antigenemijos priežastys Lietuvoje = Potential causes of antigenemia in the patients with an immune complex-mediated membranoproliferative glomerulonephritis in Lithuania // Medicina : Penktasis Lietuvos nefrologijos, dializės ir Transplantacijos asociacijos suvažiavimas : 2003 m. gegužės 24–25 d., Druskininkai. Kaunas. ISSN 1010-660X. 2003, t. 39, 1 priedas, p. 28-32. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12761417> [žiūrėta 2016-11-23]. [DB: Scopus, Index Copernicus, MEDLINE]