VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Deimantė Ivanauskaitė' publikacijų sąrašas

2022
1 Aidukaitė, Greta; Ivanauskaitė, Deimantė. Osteoporozės diagnostikos galimybės odontologinėje praktikoje // Stominfo. Kaunas : UAB „Vitae Litera“. ISSN 1822-3087. 2022, Nr. 5, p. 24-30. Prieiga per internetą: <http://zurnalai.vitaelitera.lt/eb/3097/stominfo-2022-m-nr-5/>.

2021
1 Ivanauskaitė, Deimantė; Kubiliūtė, Deimantė; Janavičienė, Daiva; Brukienė, Vilma. Prevalence of pulp stones in molars based on bitewing and periapical radiographs // Stomatologija. Kaunas : VšĮ "Odontologijos studija". ISSN 1392-8589. eISSN 1822-301X. 2021, vol. 23, no. 1, p. 9-15. Prieiga per internetą: <https://sbdmj.com/211/211-02.pdf>. [DB: Scopus, MEDLINE]

2020
1 Sadauskienė, Ugnė; Antanavičienė, Guostė; Almonaitienė, Rūta; Ivanauskaitė, Deimantė. Gydymo planavimas, netekus pirmųjų nuolatinių krūminių dantų: į ką atkreipti dėmesį siekiant geriausio gydymo rezultato? = Early loss of permanent first molar: what factors should be evaluated to achieve best treatment results? // Journal of medical sciences. Kėdainiai : Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras. eISSN 2345-0592. 2020, vol. 8, no. 16, p. 53-71. Prieiga per internetą: <http://medicsciences.com/early-loss-of-permanent-first-molar-what-factors-should-be-evaluated-to-achieve-best-treatment-results/> [žiūrėta 2020-05-25]. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Ivanauskaitė, Deimantė. Pacientų gaunama apšvita tūrinės kompiuterinės tomografijos tyrimų metu // Medicininės apšvitos aktualijos : Konferencija, pranešimų medžiaga, Vilnius 2016. Vilnius : LĮ "Kriventa", 2016. ISBN 9786094620676. p. 30.

2014
1 Pauwels, Ruben; Cockmartin, Lesley; Ivanauskaitė, Deimantė; Urbonienė, Aušra; Gavala, Sophia; Donta, Catherine; Tsilakis, Kostas; Jacobs, Reinhilde; Bosmans, Hilde; Bogaerts, Ria; Homer, Keith. Estimating cancer risk from dental cone-beam CT exposures based on skin dosimetry // Physics in medicine and biology. Bristol : Institute of Physics Publishing Ltd. ISSN 0031-9155. 2014, vol. 59, no. 14, p. 3877-3891. DOI: 10.1088/0031-9155/59/14/3877. [DB: VINITI, MEDLINE, INSPEC, PubMed, Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas), IBZ - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur, CABI Abstracts Databases, ISI Web of Science (nenaudotinas)] [IF: 2.761; AIF: 2.934; Q2 (2014 InCities JCR SCIE)]
2 Ivanauskaitė, Deimantė; Bernotienė, Akvilė; Banevičiūtė, Miglė; Grigaitė, Gailutė. Visual diagnostic template for prediction of treatment difficulty of impacted maxillary canine // The 14th Congress of the European Academy of dento-maxillofacial radiology, 25-28 June, 2014, Cluj-Napoca, Romania : abstract book. Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu”. 2014, p. 39.
3 Bernotienė, Akvilė; Banevičiūtė, Miglė; Ivanauskaitė, Deimantė; Grigaitė, Gailutė; Linkevičienė, Laura. Validation of tretment difficulty prediction of impacted maxxilary canine // The 14th Congress of the European Academy of dento-maxillofacial radiology, 25-28 June, 2014, Cluj-Napoca, Romania : abstract book. Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu”. 2014, p. 126.

2013
1 Janavičienė, Daiva; Ivanauskaitė, Deimantė; Drukteinis, Saulius; Pečiulienė, Vytautė. Dens invaginatus. Diagnostika ir gydymas // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2013, T. 15, nr. 1, p. 26-30. [DB: Scopus, MEDLINE]
2 Krukonis, Giedrius; Žekonienė, Jūratė; Ivanauskaitė, Deimantė. Kaulinių defektų rentgeninis vertinimas // Stominfo. Kaunas : UAB „Vitae Litera“. ISSN 1822-3087. 2013, nr. 3, p. 26-30.
3 Laktionkinienė, Ieva; Ivanauskaitė, Deimantė; Linkevičienė, Laura. Viršutinio žandikaulio retinuotos ilties radiologinės diagnostikos galimybės, planuojant ortodontinį gydymą // Stominfo. Kaunas : UAB „Vitae Litera“. ISSN 1822-3087. 2013, nr. 2, p. 33-39.

2012
1 Horner, Keith; Ivanauskaitė, Deimantė; Žiliukas, Julius; Urbonienė, Aušra. Cone beam CT for dental and maxillofacial radiology : evidence based guidelaines / European Commission; Keith Horner, ...Deimantė Ivanauskaitė, Julius Žiliukas, Aušra Urbonienė, ... et all. Luxembourg : European Commission, 2012. 154 p. (Radiation protection ; no 172).
2 Porchun, Natalija; Ivanauskaitė, Deimantė; Brukienė, Vilma. Viršutinio žandikaulio pieninių kandžių išnirimo radiologinė diagnostika // Stominfo : informacinis leidinys stomatologams. Kaunas : UAB „Vitae Litera“. 2012, nr. 1, p. 7-18.
3 Jakubaitytė, Inga; Ivanauskaitė, Deimantė; Almonaitis, Vytenis. Dantų implantacijos planavimas ir anatominių atruktūrų vertinimas atliekant tūrinės kompiuterinės tomografijos tyrimą // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2012, Vol. 14, no. 1, suppl. p. 23-30. [DB: Scopus, MEDLINE]
4 Lindh, Christina; Horner, Keith; Ellfors, H.; Ivanauskaitė, Deimantė; Petersson, A.; Rohlin, Medeleine. CBCT versus conventional radiography for assessment of the maxillary canine // XIIIth European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 13th-16th June 2012, Leipzig, Germany. Leipzig : EADMFR. 2012, p. 77.
5 Pauwels, Ruben; Beinsberger, Jilke; Stamatakis, Harry; Tsilakis, Kostas; Walker, Adrian; Bosmans, Hilde; Bogaerts, Ria; Jacobs, Reinhilde; Horner, Keith; Ivanauskaitė, Deimantė (tyrėjas); Urbonienė, Aistė (tyrėjas). Comparison of spatial and contrast resolution for cone-beam computed tomography scanners // Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 2212-4403. 2012, vol. 114, iss. 1, p. 127-135. DOI: 10.1016/j.oooo.2012.01.020. [DB: Embase, MEDLINE, ProQuest (nenaudotinas), GALE (nenaudotinas), PubMed, Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas), CABI Abstracts Databases, ISI Web of Science (nenaudotinas)] [IF: 1.495; AIF: 1.739; Q2 (2012 InCities JCR SCIE)]
6 Christell, H.; Birch, S.; Hedesiu, M.; Ivanauskaitė, Deimantė; Nackaerts, O.; Rohlin, M.; Lindh, C. Variation in costs of cone beam CT examinations among healthcare systems // Dentomaxillofacial radiology. London : British Institute of Radiology. ISSN 0250-832X. 2012, vol. 41, no. 7, p. 571-577. DOI: 10.1259/dmfr/22131776. [DB: Embase, Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.148; AIF: 2.277; Q3 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Ivanauskaitė, Deimantė. Periodonto ligų diagnozavimas: dantinės ataugos pokyčių analizė, taikant skirtingus rentgeninio tyrimo metodus // Odontologų rūmų žinios. Vilnius : Lietuvos Respublikos odontologų rūmai. ISSN 1822-2501. 2011, nr. 3, p. 8-13.

2010
1 Ivanauskaitė, Deimantė; Lindh, Christina; Rohlin, Medeleine. Visual grading analysis and assessment of marginal bone tissue in panoramic radiography. A systematic review // 12th European Congress of Dento-Maxillo Facial Radiology, 2-5 June, 2010, Istanbul, Turkey : abstract book. Istanbul. 2010, p. 14-15.

2009
1 Theodorakou, C.; Walker, A.; Horner, K.; Bogaerts, R.; Lindh, C.; Baciut, M.; Tsilakis, K.; Ivanauskaitė, Deimantė; Valker, A. Risk from dental cone beam computed tomography and risk rediction-SEDENTEXCT project // Joint congress between the British Institute of Radiology, the College of Radiographers, the Institute of Physics and Engineering in Medicine and the Royal College of Radiologists, 8-10 June, 2009, Manchester. Manchester. 2009, [p. 1].
2 Ivanauskaitė, Deimantė; Kačergius, Tomas; Rimkuvienė, Jūratė; Repčytė, Vaida. Infekcijos kontrolė, atliekant vidines burnos radiogramas // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2009, vol. 11, no. 2, suppl, p. 8-12. [DB: Scopus, MEDLINE]
3 Žiūrys, Arūnas; Ivanauskaitė, Deimantė. Dantų rentgeno nuotraukos : mokomoji knyga. Vilnius : Senoja, 2009. 148 p. ISBN 9789986959427.
4 Dumbrytė, Irma; Ivanauskaitė, Deimantė; Linkevičienė, Laura. Įprastinio radiologinio tyrimo metodai mesiodens padėčiai nustatyti // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2009, vol. 11, no. 3, p. 17-23. [DB: Scopus, MEDLINE]
5 Janulytė, Vilija; Ivanauskaitė, Deimantė; Pūrienė, Alina; Grigaitė, Gailutė. Ortodontiškai gydomo periodonto liga sergančio paciento radiologinis kraštinio kaulo ištyrimas bei rentgeno atvaizdas = Radiographic examination and radiographic image of the marginal bone of periodontal patients undergoing orthodontic treatment // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 6, p. 2806-2811. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_6Visasnumerisindd.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Ivanauskaitė, Deimantė; Lindh, Christina; Rohlin, Medeleine. Observer performance based on marginal bone tissue visibility in Scanora® panoramic radiography and posterior bitewing radiography // Stomatologija. ISSN 1392-8589. 2008, t. 10, Nr. 1, p. 36-43. Prieiga per internetą: <http://www.sbdmj.com/081/081-06.pdf> [žiūrėta 2008-05-27]. [DB: MEDLINE]
2 Baseckas, Mindaugas; Čepulis, Vytautas; Grybauskas, Simonas; Ivanauskaitė, Deimantė; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Linkevičienė, Laura; Pavilonis, Salezijus; Purlienė, Ineta; Rimkuvienė, Jūratė; Rizgelienė, Renata; Šileikis, Petras; Vaičiūnas, Renaldas; Zaleckas, Linas; Olekas, Juozas (sudarytojas). Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija : vadovėlis / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Juozas Olekas ; Aut.: Mindaugas Baseckas, Vytautas Čepulis, Simonas Grybauskas, Deimantė Ivanauskaitė, Rūta Kaladytė-Lokominienė, Laura Linkevičienė, Juozas Olekas, Salezijus Pavilonis, Irena Purlienė, Jūratė Rimkuvienė, Renata Rizgelienė, Petras Šileikis, Renaldas Vaičiūnas, Linas Zaleckas. Vilnius : Vaistų žinios, 2008. 710 p. ISBN 9789955884095.
3 Žekonienė, Jūratė; Ivanauskaitė, Deimantė; Pūrienė, Alina. Kraštinis periodontas ir jo patologija : mokymo priemonė skirta: odontologijos specialybės studentams, gydytojams rezidentams, gydytojams odontologams, gydytojams periodontologams, burnos higienistams. Vilnius : Progretus, 2008. 172 p. ISBN 9789955781219.
4 Pūrienė, Alina; Budginaitė, Ramutė; Bendinskaitė, Rūta; Kairienė, Elena; Matulienė, Giedrė; Rimkuvienė, Jūratė; Žostautienė, Diana; Andrulienė, Jurgita; Adomaitienė, Rima; Linkevičius, Tomas; Rutkūnas, Vygandas; Brukienė, Vilma; Grigaitė, Gailutė; Gaigalaitė, Iliuminata; Purlienė, Ineta; Ivanauskaitė, Deimantė. Burnos higienisto veikla: teorija ir praktika : vadovėlis / sudarytoja Alina Pūrienė ; Aut.: Alina Pūrienė, Ramutė Budginaitė, Rūta Bendinskaitė, Elena Kairienė, Giedrė Matulienė, Jūratė Rimkuvienė, Diana Žostautienė, Jurgita Andrulienė, Rima Adomaitienė, Tomas Linkevičius, Vygandas Rutkūnas, Vilma Brukienė, Gailutė Grigaitė, Iliuminata Gaigalaitė, Ineta Purlienė. Vilnius : Vaistų žinios, 2008. 672 p. ISBN 9789955884064.
5 Kaušylienė, Angelė (sudarytojas); Čepukas, Raimundas (sudarytojas); Kaušylienė, A.; Elijošaitienė, V.; Kairienė, E.; Rudėnienė, V.; Prelgauskienė, S.; Naruševičienė, O.; Mameniškis, V.; Šapkauskas, K.; Ivanauskaitė, Deimantė; Gečiauskienė, K.; Bendinskaitė, Rūta; Janulevičiūtė, I.; Maciulevičius, D.; Rutkūnas, Vygandas; Griškaitė-Šatkauskienė, R.; Žekonienė, Jūratė; Brukienė, Vilma; Linkevičienė, Laura; Baseckas, Mindaugas; Gaigalaitė, I.; Pečiulienė, Vytautė; Druktenis, Saulius. Gydytojo odontologo padėjėjo veikla: teorija ir praktika : vadovėlis / sudarytojai: Angelė Kaušylienė, Raimundas Čepukas ; [autoriai: A. Kaušylienė ... [et al.]. Vilnius : Vaistų žinios, 2008. 960 p. ISBN 9789955884088.

2007
1 Pečiulienė, Vytautė; Manelienė, Rasmutė; Rimkuvienė, Jūratė; Drukteinis, Saulius; Klimaitė, Rasa; Ivanauskaitė, Deimantė; Pletkus, Rolandas. Klinikinė endodontija : vadovėlis, skirtas gydytojams odontologams, endodontologams, gydytojams odontologams specialistams ir odontologijos specialybės studentams. Vilnius : Sapnų sala, 2007. 283 p. ISBN 9789955611103.
2 Ivanauskaitė, Deimantė; Rimkuvienė, Jūratė; Pečiulienė, Vytautė. Radiographic and clinical evaluation of ratio between roots of maxillary molars and periapical lesions associated with maxillary molars // The 16th international Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, June 26-30, 2007, Beijing, China: abstracts and program. Beijing. 2007, p. 70.

2006
1 Ivanauskaitė, Deimantė; Lindh, Christina; Rangne, K.; Rohlin, Medeleine. Comparison between Scanora® panoramic tadiography and bitewing radiography in the assessment of marginal bone tissue // Stomatologija. Kaunas : Odontologijos studija. ISSN 1392-8589. eISSN 1822-301X. 2006, vol. 8, no. 1, p. 9-15. Prieiga per internetą: <http://www.sbdmj.com/061/061-02.pdf> [žiūrėta 2008-09-09]. [DB: MEDLINE]
2 Pečiulienė, Jolita; Ivanauskaitė, Deimantė. Galvos šoninės radiogramos, skirtos cefalometriniam tyrimui, kokybės veiksniai = Quality factors of lateral skull radiograph for cephalometric analysis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis : Vilniaus medicinos draugija. ISSN 1392-1312. 2006, Nr. 1, p. 20-28. [DB: Index Copernicus]
3 Ivanauskaitė, Deimantė; Tulaitė, Raimonda; Rimkuvienė, Jūratė. Evaluation of radiological cone beam CT images of the border of the maxillary sinus for the surgical treatment planning of the periapical lesions in the maxilla: a pilot study // The 10th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 31 May - 3 June 2006, Leuven, Belgium : programme and abstracts. Leuven. 2006, p. 140.
4 Ivanauskaitė, Deimantė; Tulaitė, Raimonda; Rimkuvienė, Jūratė. The planing of the surgical treatment of the perapical lesion in the maxilla according radiographic examination // Stomatologija. Kaunas : Odontologijos studija. ISSN 1392-8589. 2006, vol. 8, suppl. 2, p. 27. [DB: MEDLINE]
5 Pečiulienė, Vytautė; Rimkuvienė, Jūratė; Manelienė, Rasmutė; Ivanauskaitė, Deimantė. Apical periodontitis in root filled teeth associated with the quality of root fillings // Stomatologija. ISSN 1392-8589. 2006, vol. 8, no. 4, p. 122-126. [DB: MEDLINE]

2005
1 Manelienė, Rasmutė; Ivanauskaitė, Deimantė; Povilaitytė, Jurgita. Endodontinių užpildų citotoksiškumas // Stomatologija. ISSN 1392-8589. 2005, vol. 7, no. 4, suppl, p. 25-28. [DB: MEDLINE]

2004
1 Ivanauskaitė, Deimantė; Rohlin, Medeleine; Lindh, Christina. Subjective image quality in panoramic radiography using Scanora® and posterior bitewing radiography in the assessment of marginal bone tissue // The 9th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology : programme and abstracts, 17-19 of June, 2004, Malmö, Sweden. Malmö : Malmö University. 2004, p. 46.

2003
1 Pūrienė, Alina; Balčiūnienė, Irena; Ivanauskaitė, Deimantė. Oral status of patients with untreated periodontitis. A clinical-radiological analysis = Pacientų, negydytų dėl periodontito, burnos būklė, klinikinis-radiologinis tyrimas // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2003, t. 10, nr. 2, p. 95-100. [DB: Index Copernicus]
2 Ivanauskaitė, Deimantė. Kodėl gydytojai stomatologai daro dantų radiogramas? // Sveikata : medicinos mokslo, sveikos gyvensenos, sveikatos kultūros propagavimo žurnalas. ISSN 1392-4907. 2003, nr. 11-12, p. 13-14.
3 Ivanauskaitė, Deimantė; Gricienė, Birutė. Status of individual dosimetry for dentists in Lithuania in year 1996-2001 // Stomatologija. ISSN 1392-8589. 2003, t. 5, Nr. 4, p. 149-150. Prieiga per internetą: <http://www.sbdmj.com/034/034-07.pdf> [žiūrėta 2008-09-09].

2002
1 Rangne, K.; Ivanauskaitė, Deimantė; Lindh, C.; Rohlin, M. Assessment of marginal bone tissue in panoramic radiography - a systematic review // 8th European Congress of dentomaxillofacial radiology, 6-8 June 2002, Cracow - Poland : programme and abstracts. Cracow. 2002, p. 37.
2 Ivanauskaitė, Deimantė; Gricienė, Birutė. Current status of personal dosimetry for dentist in Lithuania // 8th European Congress of dentomaxillofacial radiology, 6-8 June 2002, Cracow - Poland : programme and abstracts. Cracow. 2002, p. 67.
3 Ivanauskaitė, Deimantė. Intraoralinių radiogramų technikos // Stominfo. 2002, nr. 3, p. 10-14.

2001
1 Ivanauskaitė, Deimantė; Lindh, Christina; Rangne, KLara; Rohlin, Madeleine. Panoramic radiography using Scanora and posterior bitewing radiography for the assessment of the marginal bone tissue // Dentomaxillofacial radiology. ISSN 0250-832X. 2001, vol. 30, suppl. 1, p. [1]. [IF: 0.776; AIF: 0.000; Q3 (2001 InCities JCR SCIE)]

2000
1 Pūrienė, Alina; Matulienė, Giedrė; Ivanauskaitė, Deimantė. Periodonto ligos: periodontologinis tyrimas, diagnozė, gydymo planavimas ir prognozė : mokymo priemonė stomatologijos specialybės studentams bei besitobulinantiems gydytojams stomatologams. Vilnius : Vilniaus univiversiteto stomatologijos klinika, 2000. 55 p.

1999
1 Pūrienė, Alina; Matulienė, Giedrė; Ivanauskaitė, Deimantė. Klinikinis aloplasto HTR-40 panaudojimas // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas 4, p. 220-223.