VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Dalius Matkevičius' publikacijų sąrašas

2022
1 Raubaitė, Radvilė; Šukytė-Raubė, Donata (temos vadovas); Matkevičius, Dalius (temos vadovas). Endoscopic removal of an intranasal ectopic tooth in an adult: a case report // 17th WIMC: Warsaw international medical congress, 6th - 8th May 2022, Warsaw, Poland : abstract book. Warsaw : Medical University of Warsaw. 2022, p. 85. Prieiga per internetą: <https://wimc.wum.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/17th-WIMC-Abstract-Book.pdf>.
2 Rakauskaitė, Akvilė; Raubaitė, Radvilė; Rauba, Darius; Šukytė-Raubė, Donata; Matkevičius, Dalius. Recalcitrant sinusitis of odontogenic origin // ER-IADR Oral Health Research Congress, September 15, 2022. Marseille. 2022, p. 204. Prieiga per internetą: <https://per-iadr2020.com/docs/Abstract_Book.pdf>.

2019
1 Blažys, Deividas; Kulpavičiūtė, Monika; Matkevičius, Dalius (temos vadovas). Trečiojo krūminio danties šalinimo iš vienpusio apatinio žandikaulio lūžio linijos gijimo eiga // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 184-841. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-06-12].
2 Blažys, Deividas; Matkevičius, Dalius. Predisposing factors for post-traumatic osteomyelitis in the mandible. A retrospective study. // Community dental health: Abstracts Presented At the EADPH Annual Congress on 13 September 2019. Suffolk : FDI World Dental press Ltd. ISSN 0265-539X. 2019, vol. 36, p. S49. Prieiga per internetą: <https://www.eadph.org/download/eadph-congress-abstracts-2019> [žiūrėta 2020-06-03]. [DB: ISI Master Journal List, MEDLINE] [IF: 0.679; AIF: 2.240; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Matkevičius, Dalius; Blažys, Deividas; Kulpavičiūtė, Monika. Healing determinants after tooth extraction from the angle of the mandible fracture // Community dental health: Abstracts Presented At the EADPH Annual Congress on 13 September 2019. Suffolk : FDI World Dental press Ltd. ISSN 0265-539X. 2019, vol. 36, p. S49. Prieiga per internetą: <https://www.eadph.org/download/eadph-congress-abstracts-2019> [žiūrėta 2020-06-03]. [DB: ISI Master Journal List, MEDLINE] [IF: 0.679; AIF: 2.240; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
4 Blažys, Deividas; Matkevičius, Dalius (temos vadovas). Pacientų, stacionarizuotų VUL Žalgirio klinikoje dėl abipusio apatinio žandikaulio lūžio, gydymo metodų analizė // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701607. p. 186. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-06-04].
5 Blažys, Deividas; Kulpavičiūtė, Monika; Matkevičius, Dalius (temos vadovas); Rastenienė, Rūta (temos vadovas). Pacientų, kuriems atlikta cistektomija, kaulo atsistatymo ir gydymo sėkmės įvertinimas // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701607. p. 185. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-06-03].
6 Blažys, Deividas; Matkevičius, Dalius. The analysis of the methods for treatment of patients hospitalized in Zalgiris clinic of Vilnius university hospital due to bilateral fracture of the lower jaw // Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний" Международная научно-практическая конференция, Минск, 17 мая 2019 г. Минск. 2019, p. 273. Prieiga per internetą: <http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/23920/237.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2020-06-03].
7 Blažys, Deividas; Matkevičius, Dalius. Predisposing factors for post-traumatic osteomyelitis. the retrospective study. // Patient-centered care: multi-sectoral approach to improving oral health : 24th Congress of the European Association of Dental Public Health, 12-14 September, 2019, Ghent : EADPH. 2019, p. 101.
8 Blažys, Deividas; Kulpavičiūtė, Monika; Matkevičius, Dalius. Healing determinants after tooth extraction from lower jaw angle fracture line // Patient-centered care: multi-sectoral approach to improving oral health : 24th Congress of the European Association of Dental Public Health, 12-14 September, 2019, Ghent. Ghent : EADPH. 2019, p. 102.

2017
1 Jankauskaitė, Dainora; Henriksen, Tomas; Matkevičius, Dalius; Pūrienė, Alina. Sifilio simptomatika ir diagnostika minkštuose audiniuose bei kietuosiuose veido ir burnos audiniuose // Stomatologija. Kaunas : VšĮ "Odontologijos studija". ISSN 1392-8589. 2017, T. 19, nr. 4, p. 9-13.

2012
1 Rastenienė, Rūta; Zykutė, Indrė; Matkevičius, Dalius; Pūrienė, Alina. Maxillofacial infections of odontogenic origin. Treatment outcomes // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2012, Vol. 14, suppl. 8, p. 45. [DB: Scopus, MEDLINE]