VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Dalia Paškevičienė' publikacijų sąrašas

2019
1 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų vandens ir gėrimų vartojimo ypatumai ir juos lemiantys veiksniai = The peculiarities of water and beverages consumption and their determinants among high performance athletes in Lithuania // Sporto mokslas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2019, Nr. 1, p. 29-38. DOI: 10.15823/sm.2019.95.4. [DB: Index Copernicus]
2 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročius ir maisto papildų vartojimą skatinantys ir ribojantys veiksniai = Promoting and limiting factors of nutritional habits and dietary supplement use among high performance athletes in Lithuania // Sporto mokslas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2019, Nr. 1, p. 39-45. DOI: 10.15823/sm.2019.95.5. [DB: Index Copernicus]
3 Vitkauskienė, Gražvilė; Jablonskienė, Valerija; Paškevičienė, Dalia. Jaunų žmonių aterosklerozės rizikos žymenų paplitimo vertinimas = The investigation of prevalence of the markers of atherosclerosis in young adults // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2019, t. 21, Nr. 3(83), p. 114-127. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Vitkauskienė, Gražvilė; Jablonskienė, Valerija; Paškevičienė, Dalia. The investigation of prevalence of the markers of atherosclerosis in young adults // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinës medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, T. 20, special suppl. p. S40. Prieiga per internetą: <https://www.balm2018.lt/wp-content/uploads/2018/05/Lab_Med_2018_SPEC.pdf> [žiūrėta 2018-06-20]. [DB: Index Copernicus]
2 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Didelio meistriškumo sportininkų ir sporto trenerių ekologiškų maisto produktų vartojimas Lietuvoje = The use of organic food among high performance athletes and coaches in Lithuania // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2018, t. 93, nr. 3-4, p. 69-78. [DB: Index Copernicus, SPOLIT]
3 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročiai = Nutritional profile of Lithuanian high performance athletes // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2018, t. 93, nr. 3-4, p. 79-86. DOI: 10.15823/sm.2018.28. [DB: SPOLIT, Index Copernicus]

2013
1 Paškevičienė, Dalia (sudarytojas). Centrinės nervų sistemos anatomija : mokymo priemonė / Lietuvos edukologijos universitetas. Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Biologijos katedra ; sudarė ir parengė Dalia Paškevičienė. Vilnius : Edukologija, 2013. 71 p.

2011
1 Kiserauskaitė, Renata; Paškevičienė, Dalia. The research of physical condition, physical activity and nutrition of teacher education students // Baltic morphology VI : conference programme, abstracts of presentations, Tartu, september 22-23, 2011. Tartu. 2011, p. 68.
2 Kiserauskaitė, Renata; Paškevičienė, Dalia. The research of physical condition, physical activity and nutrition of teacher education students // Papers on anthropology. ISSN 1406-0140. 2011, [T.] XX, p. 185-198. [DB: CAB, ISI Master Journal List, BIOSIS Previews, Anthropological Index Online, SPORTDiscus, GALE/CENGAGE Learning, Index Copernicus]

2010
1 Kiserauskaitė, Renata; Paškevičienė, Dalia; Semaška, Vytautas. Būsimų pedagogų mitybos, fizinės būklės ir fizinio aktyvumo tyrimai = Analysis of daily diet, physical state and activeness of individuals intending to be pedagogues // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. ISSN 1392-1401. 2010, Nr. 4 (62), p. 33-38. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Paškevičienė, Dalia; Kiserauskaitė, Renata. The analysis of boys who are going to become pedagogues physical development, physical activeness, nutrition ration energetic value and energy expenditure // Baltic morphology : the 5th Biannual Conference : proceedings : August 27-28, 2009, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Lututė, 2009. ISBN 9789955370864. P. 22-23.

2007
1 Paškevičienė, Dalia; Ginevičienė, Valentina; Semaška, Vytautas; Mackevičienė, Renata. Sportinio masažo įtaka lengvaatlečių organizmo morfologiniams ir funkciniams rodikliams = The influence of sports massage on morphological and functional parameters of organisms of athletes // Sporto mokslas = Sport science : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2007, Nr. 4, p. 72-78. Prieiga per internetą: <http://www.sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2007-4.pdf> [žiūrėta 2012-07-19]. [DB: Index Copernicus]
2 Žalgevičienė, Violeta; Paškevičienė, Dalia; Dabužinskienė, Anita; Lasienė, Kristina; Rizgelienė, Renata. Apie dėstytojų mainų vizitą į Ispanijos Valjadolido universiteto Medicinos fakultetą. (Leonardo da Vinci programos projektas "Žmogaus anatomijos studijų tobulinimas") // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0340. 2007, t. 88, p. 155-156.

2006
1 Paškevičienė, Dalia; Kiserauskaitė, Renata. Kai kurių Lietuvos gyventojų grupių maisto skaidulų vartojimas = Dietary fiber and their consumption in the nutrition in some groups of Lithuanian population // Visuomenės sveikata : mokslo darbai. ISSN 1392-2696. 2006, Nr. 4, p. 42-47. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Muliauskaitė, Rasa; Paškevičienė, Dalia. Baltymų reikšmė bei jų vartojimo ypatumai miesto ir kaimo moksleivių mityboje = Consumtion of proteins in the nutrition of pupils attending town and country schools // Mokyklos reforma: patirtis ir problemos : IV respublikinės konferencijos "Bendrojo lavinimo dalykų dėstymas reformuotoje mokykloje" straipsnių rinkinys, [Vilnius, 2002 m. gegužės 30 d.]. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas. 2003, p. 21-24.

2002
1 Paškevičienė, Dalia. Maisto skaidulos augalinės kilmės produktuose = Dietary fiber in vegetables and grains food // Visuomenės sveikata : mokslo darbai. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2002, nr. 4 (23), p. 47-52.