VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Dalia Laužikienė' publikacijų sąrašas

2022
1 Stuopelytė, Raminta; Laužikienė, Dalia (temos vadovas). Netipinis sifilio pasireiškimas nėštumo metu // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 37-38. (Vilnius University Proceedings, ISSN 2669-0233 ; vol. 21). DOI: 10.15388/SMVK.2022.
2 Jugulytė, Nida; Gricius, Rimantas; Laužikienė, Dalia; Zakarevičienė, Jolita. Gimdos vystymosi ydų įtaka nėštumo eigai po pagalbinio apvaisinimo = Impact of congenital uterine anomalies on pregnancy following assisted reproduction // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : UAB "Vitae Litera". ISSN 1392-5091. 2022, t. 25, Nr. 3, p. 200-208. DOI: 10.37499/LAG.994. [DB: Index Copernicus]
3 Stuopelytė, Raminta; Laužikienė, Dalia; Šumila, Algirdas. A case report of delayed syphilis diagnosis in pregnancy // International STD research & reviews. Hooghly : Sciencedomain International. ISSN 2347-5196. 2022, vol. 11, no. 2, p. 57-61. DOI: 10.9734/ISRR/2022/v11i2150. [DB: Index Copernicus]

2021
1 Kindurytė, Austėja; Petkevičiūtė, Justė; Laužikienė, Dalia; Zakarevičienė, Jolita. Multisisteminis lygiųjų raumenų disfunkcijos sindromas. Klinikinis atvejis = Multisystemic smooth muscle dysfunction syndrome. Clinical case report // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2021, t. 24, Nr. 2, p. 167-171. DOI: 10.37499/LAG.657. [DB: Index Copernicus]
2 Riškutė, Monika; Kiaulakytė, Roberta; Laužikienė, Dalia (temos vadovas). Preeklampsijos įtaka nėščiajai ir vaisiui // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 41-42. (Vilnius University Proceedings, ISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
3 Savukynė, Eglė; Liubinienė, Laura; Strelcovienė, Zita; Nadišauskienė, Rūta Jolanta; Vabolienė, Edita; Machtejevienė, Eglė; Kaupas, Rytis Stasys; Laužikienė, Dalia. Experience of managing suspected placenta accreta spectrum with or without internal iliac artery balloon occlusion in two Lithuanian University hospitals // Medicina. Basel : MDPI. eISSN 1648-9144. 2021, vol. 57, iss. 4, art. no. 345, p. [1-8]. DOI: 10.3390/medicina57040345. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
4 Kindurytė, Austėja; Petkevičiūtė, Justė; Laužikienė, Dalia (temos vadovas). Multisystemic smooth muscle dysfunction syndrome: clinical case report // Juvenes Pro Medicina 2021 : 17th international and 59th Polish conference, 14-16th May 2021, Łódź, Poland : the book of abstract. Łódź : Medical University of Łódź, 2021. eISBN 9788394762742. p. 244. Prieiga per internetą: <http://jpm.umed.pl/pliki/abstractbook/JPM2021.pdf>.

2020
1 Varytė, Guoda; Zakarevičienė, Jolita; Ramašauskaitė, Diana; Laužikienė, Dalia; Arlauskienė, Audronė. Pregnancy and multiple sclerosis: an update on the disease modifying treatment strategy and a review of pregnancy’s impact on disease activity // Medicina. Basel : MDPI AG. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2020, vol. 56, iss. 2, art. no. 49, p. [1-10]. DOI: 10.3390/medicina56020049. [DB: DOAJ, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 2.430; AIF: 5.182; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Bartkevičienė, Daiva; Opolskienė, Gina; Bartkevičiūtė, Agnė; Arlauskienė, Audronė; Laužikienė, Dalia; Zakarevičienė, Jolita; Ramašauskaitė, Diana. The impact of ureaplasma infections on pregnancy complications // Libyan journal of medicine. Oxon : Taylor & Francis. ISSN 1993-2820. eISSN 1819-6357. 2020, vol. 15, no. 1, art. no. 1812821, p. [ 1-4]. DOI: 10.1080/19932820.2020.1812821. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 1.657; AIF: 5.182; Q3 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Špiliauskaitė, Sabina; Šiaudinytė, Ieva; Laužikienė, Dalia; Arlauskienė, Audronė; Ramašauskaitė, Diana. Rapid growth of a giant intra-abdominal desmoid tumour diagnosed during pregnancy // European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology. Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 0301-2115. eISSN 1872-7654. 2019, vol. 234, abstract no A1613SS, p. e207. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2018.08.087. [DB: MEDLINE, Scopus, Embase, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.868; AIF: 2.819; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Šakys, Mindaugas; Wojczulis, Dainius; Mačys, Žygimantas; Arlauskienė, Audronė; Ramašauskaitė, Diana; Laužikienė, Dalia; Zakarevičienė, Jolita. The case of fetus neural tube defect: spina bifida with severe hydrocephalus // Annals of pediatrics and child care. Melbourne : GRF Publishers. 2019, vol. 2019, iss. 01, APCC-100002, p. 1-5.
3 Varytė, Guoda; Zakarevičienė, Jolita; Arlauskienė, Audronė; Laužikienė, Dalia. Nėštumas ir išsėtinė sklerozė // Ginekologijos aktualijos : žurnalo "Internistas" priedas. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 2424-5283. 2019, Nr. 1, p. 7-9.
4 Varytė, Guoda; Zakarevičienė, Jolita; Volochovič, Jelena; Juršėnas, Romoaldas; Laužikienė, Dalia. Klinikinis atvejis: rektovaginalinė fistulė susiformavusi po gimdymo // Lietuvos akušerių ginekologų draugijos eilinis rinkiminis XII suvažiavimas ir mokslinė konferencija „Profesionalumo iššūkiai“ : 2019 m. balandžio 5-6 d., Klaipėda / Lietuvos akušerių ginekologų draugija. Klaipėda : Lietuvos akušerių ginekologų draugija. 2019, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://eu.eventscloud.com/file_uploads/1d9f1a494a2af529f5511613e5b7af7a_14VarytGuoda_Klinikinisatvejis_rektovaginalinfistulsusiformavusipogimdymo_LAGD2019.pdf> [žiūrėta 2020-04-15].
5 Šiaudinytė, Ieva; Špiliauskaitė, Sabina; Arlauskienė, Audronė; Laužikienė, Dalia; Ramašauskaitė, Diana. Rapid growth of a giant intra-abdominal desmoid tumor diagnosed during pregnancy // American surgeon. Thousand Oaks : Southeastern Surgical Congress. ISSN 0003-1348. eISSN 1555-9823. 2019, vol. 85, iss. 4, p. 204-207. DOI: 10.1177/000313481908500407. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 0.531; AIF: 2.558; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Laužikienė, Dalia; Vosylius, Saulius; Šiaudinytė, Ieva; Laužikas, Emilis; Ramašauskaitė, Diana; Bartkevičienė, Daiva. Placenta percreta complicated by uterine rupture and thrombotic microangiopathy = Peraugusi placenta, komplikuota savaiminio gimdos plyšimo ir trombinės mikroangiopatijos // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, t. 25, nr. 2, p. 61-65. DOI: 10.6001/actamedica.v25i2.3758. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
2 Klimašenko, Jelena; Šiaudinytė, Ieva; Ramašauskaitė, Diana; Laužikienė, Dalia. The clinical benefit of magnetic resonance imaging for the diagnosis and treatment of invasive placenta // 7th Baltic congress of radiology - BCR : 4-6 October, 2018, Kaunas, Lithuania : online abstract book / Editor: Algirdas Edvardas Tamosiunas. Kaunas : Eventas, 2018. eISBN 9786099575063. p. 95-96.
3 Laužikienė, Dalia; Pavlauskas, Mykolas; Ramašauskaitė, Diana; Arlauskienė, Audronė; Zakarevičienė, Jolita. Massive vulvar edema in a woman with complicated preeclampsia // Medicinos mokslai. Medical sciences. Warszaw : Research center of Health Sciences Virtual office for publication affairs. ISSN 2345-0592. 2018, vol. 1, no 4, p. 1-4. Prieiga per internetą: <http://medicsciences.com/f/2018-May-3/MASSIVE%20VULVAR%20EDEMA%20IN%20A%20WOMAN%20WITH%20COMPLICATED%20PREECLAMPSIA%20(1).pdf> [žiūrėta 2019-01-10]. [DB: Index Copernicus, Index Medicus]

2016
1 Ramašauskaitė, Diana; Sniečkuvienė, Vilija; Žitkutė, Viktorija; Vankevičienė, Ramunė; Laužikienė, Dalia; Drąsutienė, Gražina Stanislava. A rare case report of thoracic Ectopia cordis: an obstetrician’s point of view in multidisciplinary approach // Case reports in pediatrics. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 2090-6803. eISSN 2090-6811. 2016, Vol. 2016, Article ID 5097059. DOI: 10.1155/2016/5097059. [DB: PubMed, ProQuest Central, Emerging Sources Citation Index (Web of Science), CINAHL Plus with Full Text, Academic Search Complete, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Sukovas, Artūras; Gedgaudaitė, Miglė; Simaitienė, Marija; Minkauskienė, Meilė; Nadišauskienė, Rūta Jolanta; Ramašauskaitė, Diana; Arlauskienė, Audronė; Zakarevičienė, Jolita; Laužikienė, Dalia; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Arti netekties atvejų analizė LSMUL KK Akušerijos ir ginekologijos klinikoje ir VUL SK Akušerijos ir ginekologijos centre // Lietuvos akušerių ginekologų draugijos 11-asis suvažiavimas "Kontraversijos akušerijoje ir ginekologijoje" : 2016 10 07–08, Vilnius, Lietuva / Lietuvos akušerių ginekologų draugija (LAGD). Vilnius : LAGD. 2016, p. 1-2.
3 Ramašauskaitė, Diana; Minkauskienė, Meilė; Adomaitienė, Lina; Ulevičius, Jonas; Laužikienė, Dalia. Priešlaikinis nėštumo nutrūkimas // Lietuvos akušerija ir ginekologija = Lithuanian obstetrics & gynecology. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2016, t. 19, Nr. 4, p. 316-318.
4 Nadišauskienė, Rūta Jolanta (sudarytojas); Drąsutienė, Gražina Stanislava (sudarytojas); Kliučinskas, Mindaugas (sudarytojas); Abraitis, Vytautas; Aldakauskienė, Ilona; Arlauskienė, Audronė; Bagušytė, Laima; Bartusevičienė, Eglė; Bartusevičius, Arnoldas; Bartkevičienė, Daiva; Biržietis, Tomas; Brinkis, Rasa; Bumbulienė, Žana; Drazdienė, Nijolė; Drejerienė, Eglė; Drejerienė, Violeta; Jasinauskas, Rimantas; Kačkauskienė, Danguolė; Kregždienė, Rita; Kudrevičienė, Aušrelė; Laužikienė, Dalia; Machtejevienė, Eglė; Mačiulevičienė, Regina; Maleckiene, Laima; Mečėjus, Gediminas; Milašienė, Laimutė; Mockutė, Ingrida; Navickienė, Julija; Petruškevičienė, Zita; Poškienė, Ingrida; Prapuolenienė, Žydrūnė; Ramašauskaitė, Diana; Rovas, Linas; Stonienė, Dalia; Šilkūnas, Mindaugas; Šlepikienė, Rita; Valkerienė, Gintarė; Zakarevičienė, Jolita. Perinatologijos praktikos vadovas : Praktikos vadovo dalys: Pirmoji knyga. Normalus nėštumas ir gimdymas; Antroji knyga. Skubioji akušerinė pagalba; Trečioji knyga. Nėštumo patologija ir gretutinės ligos; Ketvirtoji knyga. Skubioji neonatologinė pagalba; Penktoji knyga. Naujagimių ligos ir patologinės būklės / Sudarytojai ir moksliniai redaktoriai: Rūta Nadišauskienė, Gražina Drąsutienė, Mindaugas Kliučinskas (I, II, III, IV, V) ; [Metodikų rengėjai: V. Abraitis, I. Aldauskienė, A. Arlauskienė, L. Bagušytė, E. Barčaitė, D. Bartkevičienė, T. Biržietis, R. Brinkis, Ž. Bumbulienė, N. Drazdienė, E. Drejerienė, V. Drejerienė, R. Jasinauskas, D. Kačkauskienė, R. Kregždienė, A. Kudrevičienė, D. Laužikienė, E. Machtejevienė, R. Mačiulevičienė, L. Maleckienė, G. Mečėjus, L. Milašienė, I. Mockutė, J. Navickienė, Z. Petruškevičienė, I. Poškienė, Ž. Prapuolenienė, D. Ramašauskaitė, L. Rovas, D. Stonienė, M. Šilkūnas, R. Šlepikienė, G. Valkerienė, J. Zakarevičienė]. Vilnius : UAB "Tarptautinė skubiosios medicinos akademija", 2016. 488 p. ISBN 9786098191080.

2015
1 Laužikienė, Dalia; Ramašauskaitė, Diana; Lūža, Tomas; Lenkutienė, Rūta. Pregnancy induced autoimmune warm antibodies hemolytic anemia: a case report // Geburtshilfe und Frauenheilkunde. Stuttgart : Georg Thieme Verlag. ISSN 0016-5751. eISSN 1438-8804. 2015, Vol. 75, no. 11, p. 1167-1171. DOI: 10.1055/s-0035-1558131. [DB: Embase, PubMed/Medline (nenaudotinas), SocINDEX with Full Text, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.931; AIF: 2.426; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Bartkevičienė, Daiva; Pilypienė, Ingrida; Ramašauskaitė, Diana; Zakarevičienė, Jolita; Laužikienė, Dalia; Šilkūnas, Mindaugas; Vankevičiūtė, Rasa Aurelija; Vaigauskaitė, Brigita; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Dumalakienė, Irena. Significance of C-reactive protein in predicting fetal inflammatory response syndrome // Ginekologia Polska. Kiekrz, Poland : studio K - Krzysztof Molenda. ISSN 0017-0011. 2015, Vol. 86, iss. 12, p. 926-931. DOI: 10.17772/gp/57864. [DB: Scopus, Index Copernicus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.609; AIF: 2.426; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Ramašauskaitė, Diana; Kiverytė, Silvija; Opolskienė, Gina; Laužikienė, Dalia; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Kučinskienė, Zita Aušrelė. The initial experience with GBS intrapartum testing management // Journal of maternal - fetal and neonatal medicine. London : Informa Healthcare. ISSN 1476-4954. 2014, Vol. 27, no S1, p. 188-189. [DB: Embase, Scopus, Biobase, EBSCOHost (nenaudotinas), ProQuest (nenaudotinas), MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.367; AIF: 2.328; Q3 (2014 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Arlauskienė, Audronė; Bartkutė, Karolina; Laužikienė, Dalia. Vaisiaus inkstų cistiniai dariniai: prenatalinė diagnostika ir intervencinis gydymas // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2013, t. 12, Nr. 3, p. 171-175. DOI: 10.15388/LietChirur.2013.3.1835. [DB: Index Copernicus]
2 Navickienė, Viktorija; Sniečkuvienė, Vilija; Domža, Bronius; Laužikienė, Dalia. Retrospektyvi gimdymų po buvusios Cezario pjūvio operacijos analizė Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 89-93. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_13.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Ramašauskaitė, Diana; Tumlovskaja, Ala; Parastajeva, Jekaterina; Laužikienė, Dalia. Priešlaikinio gimdymo profilaktika // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 370-375. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_3-370-375p.pdf> [žiūrėta 2012-12-10]. [DB: Index Copernicus]
2 Vrotniakaitė, Kristina; Jacevičiūtė, Rūta; Šimkūnaitė-Rizgelienė, Renata; Zakarevičienė, Jolita; Laužikienė, Dalia; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Embriono ir vaisiaus osteogenezės tyrimai (literatūros apžvalga) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 376-385. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_4-376–385p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11]. [DB: Index Copernicus]
3 Laužikienė, Dalia; Ramašauskaitė, Diana; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Arlauskienė, Audronė; Zakarevičienė, Jolita. Prevention of neonatanal group B streptococcal infection: an experience of Vilnius University department of obstetrics and gynecology // International Journal of Gynecology & Obstetrics. Shannon : Elsevier Ireland Ltd. ISSN 0020-7292. 2012, Vol. 119, suppl. 3, p. S725-S726. Prieiga per internetą: <http://ac.els-cdn.com/S0020729212617895/1-s2.0-S0020729212617895-main.pdf?_tid=8e4f473c-1da2-11e2-b678-00000aacb35d&acdnat=1351059658_c616b79bfbe7f8de784752f572297c1d> [žiūrėta 2012-10-24]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CABI Abstracts Databases, Scopus, MEDLINE, Embase] [IF: 1.836; AIF: 2.326; Q2 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Arlauskienė, Audronė; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Amšiejienė, Andrė; Lištvanienė, Danutė; Laužikienė, Dalia. Antibiotikų terapija ir akušerinė taktika priešlaikinio neišnešioto vaisiaus vandenų nutekėjimo metu = Antibiotics treatment and management of women with preterm premature rupture of the membranes // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, T. 17, nr. 4, p. 553-556. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str21.pdf> [žiūrėta 2012-02-13]. [DB: Index Copernicus]
2 Ramašauskaitė, Diana; Skreblienė, Aušra; Laužikienė, Dalia; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drejerienė, Violeta; Klimienė, Rūta. Nėštumo ir gimdymo veiksnių ryšys su neišnešiotų naujagimių ankstyvąja infekcija = Risk factors of pregnancy and labour related to neonatal early-onset infection // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, T. 17, nr. 4, p. 487-494. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str10.pdf> [žiūrėta 2012-02-13]. [DB: Index Copernicus]
3 Laužikienė, Dalia; Ramašauskaitė, Diana; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Arlauskienė, Audronė; Puškova, Inga; Labanauskaitė, Ingrida; Parastajeva, Jekaterina; Dauksevičienė, Valentina; Laužikas, Emilis. Naujagimių kolonizacijos B grupės β hemoliziniu streptokoku profilaktika: Vilniaus miesto universitetinės ligoninės akušerijos ir ginekologijos klinikos patirtis = Prevention of neonatal group B streptococcal colonization: an experoence of Vilnius University Clinic of Obstetrics and Gynecology // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 4, p. 468-472. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str07.pdf> [žiūrėta 2012-02-13]. [DB: Index Copernicus]
4 Kraulaidytė, Valentina; Puškova, Inga; Zakarevičienė, Jolita; Juršėnas, Romoaldas; Laužikienė, Dalia; Ramašauskaitė, Diana. Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikoje atliktų cezario pjūvio operacijų analizė pagal M. Robsono klasifikaciją = Analysis of caesarean section deliveries in the year 2009 at the Clinic of Obstetrics and Gynaecology of Vilnius City University Hospital using M. Robson classification // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2011, t. 14, nr. 2, p. 114-121.

2008
1 Žiobakas, Rolandas; Mečėjus, Gediminas; Zakarevičienė, Jolita; Laužikienė, Dalia; Ališauskas, Jonas; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Gimdos gleivinės patologijos diagnostikos ir gydymo gairės pomenopauzės laikotarpio moterims = Guidelines for the management of postmenopausal women with endometrial pathology // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 18-24. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_18-241.pdf> [žiūrėta 2008-04-18]. [DB: Index Copernicus]
2 Laužikienė, Dalia; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Stankevičienė, Marina; Žiobakas, Rolandas; Zakarevičienė, Jolita. Nėščiosios mirtis nuo A grupės hemolizinio streptokoko sukelto sepsinio-toksinio šoko = Maternal death due to a streptococcal toxic shock syndrome // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 131-137. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_131-1321.pdf> [žiūrėta 2008-04-18]. [DB: Index Copernicus]
3 Zakarevičienė, Jolita; Juršėnas, Romualdas; Paliulytė, Virginija; Mečėjus, Gediminas; Laužikienė, Dalia; Stankevičienė, M. Šiuolaikinės rekomendacijos gimdant sėdmenų pirmeigos vaisių = The management of breech delivery // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, nr. 1, priedas, p. 105-108. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_105-1081.pdf> [žiūrėta 2010-03-08]. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Laužikienė, Dalia; Mečėjus, Gediminas; Ramašauskaitė, Diana; Zakarevičienė, Jolita. Medicinos vientisųjų studijų akušerijos ir ginekologijos programa. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2007. 216 p. ISBN 9789986199915.
2 Drąsutienė, Gražina Stanislava; Tutkuvienė, Janina; Zakarevičienė, Jolita; Ramašauskaitė, Diana; Kasilovskienė, Žaneta; Laužikienė, Dalia; Drazdienė, Nijolė; Barkus, Arūnas; Arlauskienė, Audronė; Drąsutis, Jonas. Nėščiųjų antropometrinių rodiklių, medžiagų apykaitos ir naujagimių fizinės būklės pokyčiai per pastaruosius dešimtmečius = Changes in anthropometric and metabolic parameters in pregnancy and neonatal physical development during last decades // Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 1, p. 10-26. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0701/0701-02l.pdf> [žiūrėta 2008-06-16]. [DB: DOAJ, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2006
1 Laužikienė, Dalia; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Savaiminį persileidimą patyrusių nėščiųjų kraujo serumo bendrojo homocisteino kiekis = Total serum homocysteine concentrations in pregnant woman with spontaneous miscarriage // Pediatrija. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1648-4630. 2006, Nr. 1, p. 20-23.

2005
1 Basys, Vytautas (sudarytojas); Drazdienė, Nijolė (sudarytojas); Vezbergienė, Nijolė (sudarytojas); Laužikienė, Dalia (sudarytojas). Naujagimių registro duomenys 2004 = Data of medical birth register 2004 / sudarė: V. Basys, N. Drazdienė, N. Vezbergienė, D. Laužikienė, J. Isakova. Vilnius : Lietuvos sveikatos informacijos centras, 2005. 80 p.

2004
1 Basys, Vytautas (sudarytojas); Drazdienė, Nijolė (sudarytojas); Vezbergienė, Nijolė (sudarytojas); Laužikienė, Dalia (sudarytojas). Naujagimių registro duomenys 2003 = Data of medical birth register 2003 / sudarė: V. Basys, N. Drazdienė, N. Vezbergienė, D. Laužikienė, J. Isakova. Vilnius : Lietuvos sveikatos informacijos centras, 2004. 78 p.

1999
1 Zakarevičienė, Jolita; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Laužikienė, Dalia. Nėščiųjų geležies atsargos // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 1999, Nr. 3, p. 166-167.