VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Daiva Brogienė' publikacijų sąrašas

2013
1 Kutkaitė, Sandra; Brogienė, Daiva. Vilniaus universiteto vyresniųjų medicinos kursų studentų ir vyresniųjų gydytojų rezidentų žinios ir nuomonė apie klaidą medicinoje // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2013, nr. 1, p. 67-77. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2013.1(60)/VS%202013%201(60)%20ORI%20S%20Klaida%20medicinoje.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Brogienė, Daiva; Gurevičius, Romualdas. Pacientų nuomonė apie stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę = Inpatients’ opinion on quality of health care // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2009, t. 45, nr. 3, p. 226-237. DOI: 10.3390/medicina45030030. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE] [IF: 0.506; AIF: 4.099; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Brogienė, Daiva; Gurevičius, Romualdas. Veiksniai, sąlygojantys pacientų nuomonę apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę = Factors determining inpatients opinion about quality of care // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2008, Nr. 3, p. 36-45. [DB: Index Copernicus]