VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Beata Diomšina' publikacijų sąrašas

2017
1 Diomšina, Beata; Rasmussen, Pernille Darling. Profile of the patient in aripiprazol treatment - clinical experiences from child and adolescent psychiatry // WPA inter zonal congress : poster abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, abstract no. Ps13, p. 14. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/sessions/poster-session-ps13-profile-of-the-patient-in-aripiprazol-treatment-clinical-experiences-from-child-and-adolescent-psychiatry/> [žiūrėta 2018-02-05].

2016
1 Meder, David; Haagensen, Brian Numelin; Hulme, Oliver; Morville, Tobias; Gelskov, Sofie; Herz, Damian Marc; Diomšina, Beata; Christensen, Mark Schram; Madsen, Kristoffer Hougaard; Siebner, Hartwig Roman. Tuning the brake while raising the stake: Network dynamics during sequential decision-making // Journal of neuroscience. Washington : Society for Neuroscience. ISSN 0270-6474. eISSN 1529-2401. 2016, vol. 36, iss. 19, p. 5417-5426. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.3191-15.2016. [DB: BIOSIS Previews, Biobase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5.988; AIF: 3.939; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Čepėnaitė, Angelė Danutė; Diomšina, Beata. Vaikų ir paauglių, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimų, ugdymo ypatumai = Education peculiarities of children and teenagers with attention deficit hyperactivity disorder // Socialinė sveikata = Social health. Utena : Reabilitacijos technika. ISSN 2351-6062. 2015, Nr. 1(3), p. 114-128. Prieiga per internetą: <http://www.socialinisdarbas.lt/files/socialinisdarbaslt/SS_31.pdf>.
2 Diomšina, Beata. Klinikinis psichiatrinis vaiko ir paauglio ištyrimas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. 31 p. ISBN 9786094595011.
3 Diomšina, Beata; Rasmussen, Pernille; Danilevičiūtė, Vita. Clinical experience of long-term treatment with aripiprazole (Abilify) in children and adolescents at the child and adolescent psychiatric clinic 1 in Roskilde, Denmark // Acta Poloniae pharmaceutica. Drug research. Warsaw : Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. ISSN 0001-6837. 2015, Vol. 72, no. 3, p. 597-606. Prieiga per internetą: <http://ptfarm.pl/pub/File/Acta_Poloniae/2015/3/597.pdf> [žiūrėta 2015-05-25]. [DB: Embase, Scopus, Chimica, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.877; AIF: 3.039; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]
4 Pakutkaitė, Indrė Kotryna; Dlugauskas, Edgaras; Navickas, Alvydas; Danilevičiūtė, Vita; Diomšina, Beata. Kūno dismorfofobinio sutrikimo epidemiologiniai ir klinikiniai aspektai: literatūros apžvalga = Epidemiological and clinical aspects of body dysmorphic disorder: a literature review // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. 2015, T. 19, nr 2, p. 84-93. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2015_Nr2_084-093.pdf> [žiūrėta 2016-01-13]. [DB: Index Chemicus]

2010
1 Diomšina, Beata; Ribakovienė, Virginija; Čėsnienė, Ilona; Danilevičiūtė, Vita. Dėmesio trūkumo ir padidinto aktyvumo sutrikimas - diagnozė visam gyvenimui = ADHD as lifelong disorder : from childhood into adulthood // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga = Health science : public health, medicine, nursing. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2010, Nr. 2(68), p. 3029-3034. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2010m/2010SM_2Idalisindd.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Diomšina, Beata; Danilevičiūtė, Vita; Adomaitienė, Virginija; Leskauskas, Darius. Paauglių mergaičių valgymo sutrikimų ir šeimos veiksnių sąsajos = : Relationships between eating disorders of adoscent girls and family factors = Relationships between eating disorders of adolescent girls and family factors // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2010, t. 14, Nr. 4, p. 240-244. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Diomšina, Beata. Vaikų ir paauglių nerimo sutrikimai : mokomoji knyga bendrosios praktikos gydytojams, psichiatrams, vaikų ir paauglių psichiatrams, neurologams, rezidentams, psichologams. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 99 p. ISBN 9789955335047.
2 Diomšina, Beata. Analysis of the social and national background of patients with anorexia nervosa in Lithuania // Archives of Psychiatry and Psychotherapy. Kraków : Polish Psychiatric Association. ISSN 1509-2046. 2009, no. 3, p. 57-65. Prieiga per internetą: <https://www.archivespp.pl/pdf-153246-77910?filename=Analysis%20of%20the%20social.pdf> [žiūrėta 2018-10-04]. [DB: Embase, Index Copernicus, PsycInfo]

2002
1 Diomšina, Beata; Vyčinienė, Dalia. Vaikų ir paauglių nerimo sutrikimai. Psichoterapijos kryptys = Anxiety disorders in children and adolescents. Psychotherapeutic interventions // Medicina. ISSN 1010-660X. 2002, t. 38, Nr. 4, p. 466-470. Prieiga per internetą: <https://medicina.lsmuni.lt/med/0204/0204-17l.pdf> [žiūrėta 2008-08-07]. [DB: MEDLINE]

2001
1 Pūras, Dainius; Diomšina, Beata. Adolescent psychiatry in Lithuania in the turn of centuries = Paauglių psichiatrija Lietuvoje tūkstantmečių sandūroje // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, t. 8, Nr. 2, p. 152-156.

2000
1 Diomšina, Beata; Vyčinienė, Dalia. Trichotiolomanija (klinikine patirtis) // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36(1), p. 97-100.