VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Aurelija Šidlauskienė' publikacijų sąrašas

2022
1 Buckus, Raimondas; Chlebnikovas, Aleksandras; Strukčinskienė, Birutė; Stukas, Rimantas; Austys, Donatas; Caban, Jacek; Bogucki, Marcin; Šidlauskienė, Aurelija; Selevičienė, Vaiva; Kilikevičius, Artūras; Matijošius, Jonas; Kilikevičienė, Kristina; Vainorius, Darius. Simulating the dispersion of the energy flux density of the electromagnetic field generated by antennas for mobile communications // Electronics. Basel : MDPI. eISSN 2079-9292. 2022, vol. 11, iss. 15, art. no. 2431, p. 1-16. DOI: 10.3390/electronics11152431. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
2 Aukštikalnis, Tomas; Sinkevičius, Romualdas; Rašimaitė, Odeta; Šidlauskienė, Aurelija; Aukštikalnytė, Aurelija Emilija; Dulskas, Audrius; Jasiūnas, Eugenijus; Raistenskis, Juozas. The effect of comprehensive rehabilitation on Lithuanian adolescent’s nonspecific low back pain, depending on the duration: nonrandomized single-arm trial // Medicine. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0025-7974. eISSN 1536-5964. 2022, vol. 101, iss. 41, art. no. e30940, p. [1-12]. DOI: 10.1097/MD.0000000000030940. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 1.600; AIF: 6.800; Q3 (2022 InCities JCR SCIE)]

2021
1 Juškėnienė, Giedrė; Šidlauskienė, Aurelija; Raistenskis, Juozas; Žižienė, Jurgita; Daunoravičienė, Kristina. Skirtingų reabilitacijos metodų poveikis vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, motorinėms funkcijoms bei eisenai = Effects of different rehabilitation methods on children with cerebral palsy, motor functions and gait // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 96-101. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.045. [DB: Index Copernicus, DOAJ, ERA, Gale's Academic OneFile, Academic Search Complete]

2020
1 Strukčinskaitė, Vaiva; Raistenskis, Juozas; Šidlauskienė, Aurelija; Strukčinskienė, Birutė. Mergaičių idiopatinės skoliozės gydymas schroth metodu, naudojant diers 3D diagnostikos sistemą = Treatment of idiopathic scoliosis in girls by schroth method using diagnostic diers 3D device // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 79-85. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.047. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Šidlauskienė, Aurelija; Strukcinskiene, Birute; Raistenskis, Juozas; Stukas, Rimantas; Strukčinskaitė, Vaiva; Buckus, Raimondas. The association between the level of physical activity with spinal posture and physical fitness parameters in early adolescence = Udruženost nivoa fizičke aktivnosti sa stavom kičmenog stuba i parametrima fizičke sposobnosti i ranoj adolescenciji // Vojnosanitetski pregled. Belgrade : Military Medical Academy. ISSN 0042-8450. eISSN 2406-0720. 2019, vol. 76, no. 12, p. 1209-1216. DOI: 10.2298/VSP170517098S. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Ultimate, Scopus] [IF: 0.152; AIF: 4.391; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Strukčinskaitė, Vaiva; Trijonytė, Skaistė; Strukčinskienė, Birutė; Strazdienė, Neringa; Šidlauskienė, Aurelija; Griškonis, Sigitas. Antsvorio turinčių ir nutukimu sergančių vaikų laikysena ankstyvojoje paauglystėje = Posture of overweight and obese children in early adolescence // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2019, t. 29, Nr. 5, p. 11-18. DOI: 10.35988/sm-hs.2019.073. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Blaževičius, Justinas; Šidlauskienė, Aurelija. Ergoterapijos užsiėmimų efektyvumas vaikų, sergančių ūmine limfoblastine leukemija, kasdienei veiklai ir gyvenimo kokybei = The influence of occupational therapy activities on daly living and quality of life of children having acute lymphoblastic leukaemia // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 1, p. 52-56. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.009. [DB: DOAJ, ERA, Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]
2 Juškėnienė, Giedrė; Miliškevičiūtė, Karina; Šidlauskienė, Aurelija. Kineziterapijos namų programos poveikis leukemija sergančių vaikų fizinei ir funkcinei būklei = The influence of physiotherapy home program on physical and functional condition in pediatric patients with leukemia // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 1, p. 47-51. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.008. [DB: ERA, DOAJ, Index Copernicus, Academic Search Complete, Academic OneFile]

2017
1 Buckus, Raimondas; Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas; Stukas, Rimantas; Šidlauskienė, Aurelija; Čerkauskienė, Rimantė; Isopescu, Dorina Nicolina; Stabryla, Jan Stabryla; Cretescu, Igor. A technical approach to the evaluation of radiofrequency radiation emissions from mobile telephony base stations // International journal of environmental research and public health. Basel : Molecular diversity preservation international (MDPI). ISSN 1660-4601. eISSN 1661-7827. 2017, Vol. 14, no 3, art. no. 244, p. [1-18]. DOI: 10.3390/ijerph14030244. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, Pollution Abstracts, DOAJ] [IF: 2.145; AIF: 3.066; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Buckus, Raimondas; Strukčinskienė, Birutė; Raistenskis, Juozas; Stukas, Rimantas; Šidlauskienė, Aurelija; Strukčinskaitė, Vaiva; Cretescu, Igor. Interdisciplinary research: mobile phone's electromagnetic radiation // 12th ORPHEUS conference “PhD training in health sciences and biomedicine from the interdisciplinary perspective” : program & abstract book : May 4th-6th, 2017, Klaipeda, Lithuania. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9789955189459. p. 59-60.
3 Šidlauskienė, Aurelija; Adomavičienė, Aušra; Burokienė, Sigita; Raistenskis, Juozas. Functioning and physical activity after spinal cord injury // Occupational medicine & health affairs. Los Angeles : Occupational Medicine & Health Affairs. eISSN 2329-6879. 2017, Vol. 5, no 3, Art. no 1000305, [p. 1-10]. DOI: 10.4172/2329-6879.1000305. [DB: Index Copernicus]
4 Adomavičienė, Aušra; Šidlauskienė, Aurelija; Raistenskis, Juozas. Recovery of biopsychosocial functions following 15 years after spinal cord injury // Occupational medicine & health affairs. Los Angeles : Occupational Medicine & Health Affairs. eISSN 2329-6879. 2017, Vol. 5, no 2, Art. no 1000264, [p. 1-8]. DOI: 10.4172/2329-6879.1000264. [DB: Index Copernicus]
5 Strukčinskaitė, Vaiva; Raistenskis, Juozas; Šidlauskienė, Aurelija; Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas. Effects of the Schroth method for trunk muscles’ static endurance and spine mobility in girls with idiopathic scoliosis = Schroth metodo poveikis statinei liemens raumenų ištvermei ir stuburo lankstumui gydant mergaites, sergančias idiopatine skolioze // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, t. 27, Nr. 5, p. 71-75. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.081. [DB: Index Copernicus]
6 Buckus, Raimondas; Šidlauskienė, Aurelija. Aplinkos ir veiklų modeliavimas: ergonominiai sprendimai : mokomoji knyga / Raimondas Buckus, Aurelija Šidlauskienė ; Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto laidykla, 2017. 145 p. ISBN 9786094598708.
7 Raistenskis, Juozas; Sinkevičius, Romualdas; Šidlauskienė, Aurelija. Vaikų reabilitacijos ypatumai Lietuvoje // Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas : Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos medžiaga, Birštonas, 2017 m. spalio 6 d. Kaunas : Morkūnas ir Ko. 2017, p. 14-15.
8 Strukčinskaitė, Vaiva; Raistenskis, Juozas; Šidlauskienė, Aurelija; Darasevič, Karol. Idiopatinės skoliozės gydymo Schroth metodu efektyvumas = The effectiveness of the Schroth method treatment for girls with idiopathic scoliosis // Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas : Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos medžiaga : Birštonas, 2017 m. spalio 6 d. / Lietuvos reabilitologų asociacija ; [mokslinis redaktorius: Aleksandras Krikščiūnas]. Kaunas : Naujasis lankas. ISSN 2345-0673. 2017, p. 102-105.

2016
1 Raistenskis, Juozas; Sidlauskiene, Aurelija; Strukcinskiene, Birute; Uǧur Baysal, Serpil; Buckus, Raimondas. Physical activity and physical fitness in obese, overweight, and normal-weight children // Turkish journal of medical sciences. Ankara. ISSN 1300-0144. eISSN 1303-6165. 2016, vol. 46, no. 2, p. 443-450. DOI: 10.3906/sag-1411-119. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Ultimate, CAB Abstracts] [IF: 0.710; AIF: 4.449; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Buckus, Raimondas; Strukčinskienė, Birutė; Stukas, Rimantas; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva; Šidlauskienė, Aurelija. Elektromagnetinės spinduliuotės tyrimai gyvenamojoje aplinkoje = Electromagnetic radiation research in living environment // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2015, priedas Nr. 1, p. 122-126. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.priedas1/VS%20priedas%202015%20Nr1%20ORIG%20Elektromagnetine%20spinduliuote.pdf> [žiūrėta 2015-10-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Raistenskis, Juozas; Sidlauskiene, Aurelija; Cerkauskiene, Rimante; Burokiene, Sigita; Strukcinskiene, Birute; Buckus, Raimondas. Physical activity and sedentary screen time in obese and overweight children living in different environments // Central European journal of public health. Prague : National Institute of Public Health. ISSN 1210-7778. eISSN 1803-1048. 2015, vol. 23, suppl. p. S37-S43. DOI: 10.21101/cejph.a4184. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Complete, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Current Contents / Social & Behavioral Sciences, Current Contents / Clinical Medicine, BIOSIS Previews] [IF: 0.525; AIF: 2.463; Q4 (2015 InCities JCR SCIE)]
3 Buckus, Raimondas; Raistenskis, Juozas; Stukas, Rimantas; Šidlauskienė, Aurelija; Strukčinskienė, Birutė. Elektromagnetinės spinduliuotės tyrimai gyvenamojoje aplinkoje // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija : Šeimos sveikata : konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955188421. p. 98.

2014
1 Dudonienė, Vilma; Šidlauskienė, Aurelija; Varnienė, Lina; Žiupsnienė, Augustė. Relationship between neck and back pain, physical activity and handgrip strenght in sedentary job employees // International Conference "Move for Health 2014" : Book of Abstracts, [Kaunas], 4th of December 2014 / Lithuanian University of Health Sciences, Institute of Sports. Kaunas : Technologija, 2014. ISBN 9789955153733. p. 43-45.

2012
1 Slivovskaja, Ieva; Juocevičius, Alvydas; Kargina, Galina; Meškaitė, Aurelija. Fizinio aktyvumo vaidmuo mažinant metabolinio sindromo sukeltą širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto riziką. = Role of physical activity in reduction of metabolic syndrome elicted risk of cardiovascular disease and diabetes // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, T. 22, nr. 6, p. 5-10. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/369> [žiūrėta 2018-03-07]. [DB: Index Copernicus]