VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Audronė Marcinkutė' publikacijų sąrašas

2019
1 Arasimavicius, J.; Grigaitiene, J.; Šarkunas, M.; Marcinkute, A. The Clinical case of human subcutaneous dirofilaria repens infection in Lithuania // 24th World congress of dermatology "A new ERA for global dermatology" (WCD 2019): 10-15 June, 2019, Milan, Italy : abstract book / International League of Dermatological Societies. Skin Health for the World. Milan : Società Italiana di Dermatologia - SIDeMaST. 2019, p. 1. Prieiga per internetą: <https://www.wcd2019milan-dl.org/abstract-book/documents/abstracts/22-infectious-diseases/the-clinical-case-of-human-4739.pdf> [žiūrėta 2020-04-08].

2018
1 Budrytė, Eglė; Marcinkutė, Audronė. Amebiazė: retos keliautojų įvežtinės infekcijos klinikiniai-epidemiologiniai ypatumai ir diagnostika = Amebiasis: rare traveller's imported infection, it's clinical-epidemiological peculiarities and diagnostics // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinës medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 1, p. 8-12. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/693/2018>. [DB: Index Copernicus]

2017
1 Evengard, Birgitta; Marcinkutė, Audronė; Petersen, Eskild. Northern Europe // Infectious diseases: a geographic guide. 2nd edition / edited by: Eskild Petersen, Lin H. Chen, Patricia Schlagenhauf-Lawlor. Hoboken : Wiley-Blackwell, 2017. ISBN 9781119085720. eISBN 9781119085751. p. 257-268. DOI: 10.1002/9781119085751.

2016
1 Bartulienė, Aušra; Marcinkutė, Audronė; Virbalienė, Regina; Malakauskas, Alvydas; Šarkūnas, Mindaugas; Čaplinskas, Saulius. Trichineliozės epidemiologinės ir epizootologinės priežiūros metodinės rekomendacijos / A. Bartulienė, A. Marcinkutė, R. Virbalienė, A. Malakauskas, M. Šarkūnas, S. Čaplinskas ; Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. Vilnius : Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, 2016. 17 p. Prieiga per internetą: <https://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/TRICHINELIOZ%C4%96S%20EPIDEMIOLOGIN%C4%96S%20IR%20EPIZOOTOLOGIN%C4%96S%20PRIE%C5%BDI%C5%AAROS%20METODIN%C4%96S%20REKOMENDACIJOS.pdf> [žiūrėta 2017-02-13].
2 Kvaščevičius, Robertas; Lapteva, Ona; Al Awar, Omar; Audronytė, Eglė; Neverauskienė, Laura; Kvaščevičienė, Eleonora; Sokolovas, Vitalijus; Strupas, Kęstutis; Marcinkutė, Audronė; Deplazes, Peter; Müllhaupt, Beat. Fatal liver and lung alveolar echinococcosis with newly developed neurologic symptoms due to the brain involvement // Surgery journal. New York : Thieme Medical Publ Inc. ISSN 2378-5136. eISSN 2378-5128. 2016, Vol. 2, no 3, p.e 83-e88. DOI: 10.1055/s-0036-1592122. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2015
1 Marcinkutė, Audronė; Šarkūnas, Mindaugas; Moks, Epp; Saarma, Urmas; Jokelainen, Pikka; Bagrade, Guna; Laivacuma, Sniedze; Strupas, Kęstutis; Sokolovas, Vitalijus; Deplazes, Peter. Echinococcus infections in the Baltic region // Veterinary parasitology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0304-4017. 2015, vol. 213, iss. 3-4, p. 121-131. DOI: 10.1016/j.vetpar.2015.07.032. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Elsevier Biobase, Helminthological Abstracts, Index Veterinarius, ProtoZoological Abstracts, BIOSIS Previews] [IF: 2.242; AIF: 2.206; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Šarkūnas, Mindaugas; Marcinkutė, Audronė; Moks, Epp; Saarma, Urmas; Jokelainen, Pikka; Bagrade, Guna; Laivacuma, Sniedze; Deplazes, Peter. Echinococcus multilocularis in the Baltic countries – indication of favourable conditions for the transmission // 6th Conference of the Scandinavian-Baltic Society for parasitology "Current Trends in Parasitology" : Uppsala, Sweden, 23-24 April, 2015 : abstract book /Swedish University of Agricultural Sciences. Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (SBSP) [et al.]. Uppsala : National Veterinary Institute. 2015, p. 1-1. Prieiga per internetą: <http://www.trippus.se/eventus/userfiles/60638.pdf>.
3 Gottstein, Bruno; Stojkovic, Marija; Vuitton, Dominique A.; Millon, Laurence; Marcinkutė, Audronė; Deplazes, Peter. Threat of alveolar echinococcosis to public health - a challenge for Europe // Trends in parasitology. Oxford : Elsevier. ISSN 1471-4922. eISSN 1471-5007. 2015, Vol. 31, no 9, p. 407-412. DOI: 10.1016/j.pt.2015.06.001. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 7.295; AIF: 3.156; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
4 Laurinavičienė, Irena; Marcinkutė, Audronė; Laurinavičiūtė, Guoda. Laboratorinės diagnostikos vaidmuo nustatant akių toksoplazmozę: klinikinis atvejis = The role of laboratory analysis in diagnostics of ocular toxoplasmosis: a case report // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2015, T. 17, nr. 2, p. 72-76. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/13400811144d2f8483146b14be8b05c631ebf52579.pdf> [žiūrėta 2018-01-23]. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Paškonis, Marius; Juodeikis, Žygimantas; Sokolovas, Vitalijus; Jurgaitis, Jonas; Rutkauskaitė, Dileta; Marcinkutė, Audronė; Strupas, Kęstutis. Kepenų echinokokozės gydymas: VUL Santariškių klinikų Pilvo chirurgijos centro patirtis // Lietuvos chirurgų asociacijos suvažiavimas: Lietuvos chirurgijos aktualijos : programa ir tezių knyga, gegužės 24-25, 2013, Druskininkai. Vilnius. 2013, p. 30.
2 Paškonis, Marius; Juodeikis, Žygimantas; Sokolovas, Vitalijus; Jurgaitis, Jonas; Rutkauskaitė, Dileta; Marcinkutė, Audronė; Strupas, Kęstutis. Kepenų echinokokozės gydymas: VUL Santariškių klinikų Pilvo chirurgijos centro patirtis // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2013, T. 12, Nr. 1-2, p. 72-73. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1574/946>. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Ambrozaitis, Arvydas; Aukštuolienė, Eglė; Bareišienė, Vida Marija; Broslavskis, Eugenijus; Davidavičienė, Edita; Gulbinovič, Jolanta; Jančorienė, Ligita; Laiškonis, Alvydas Pranas; Marcinkutė, Audronė; Marčiukaitienė, Irena Ona; Matulionytė, Raimonda; Mickienė, Auksė; Pukenytė, Evelina; Ūsaitis, Juozas; Vagoras, Andrius; Valintėlienė, Rolanda; Vėlyvytė, Daiva; Žagminas, Kęstutis; Žlabys, Pranas. Infekcinių ligų vadovas / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Arvydas Ambrozaitis ; [autoriai: Arvydas Ambrozaitis, Eglė Aukštuolienė, Marija Vida Bareišienė, Eugenijus Broslavskis, Edita Davidavičienė, Jolanta Gulbinovič, Ligita Jančorienė, Alvydas Laiškonis, Audronė Marcinkutė, Irena Marčiukaitienė, Raimonda Matulionytė, Auksė Mickienė, Evelina Pukenytė, Juozas Ūsaitis, Andrius Vagoras, Rolanda Valintėlienė, Daiva Vėlyvytė, Kęstutis Žagminas, Pranas Žlabys ; recenzentai: Jonas Valantinas, Leonas Valius ; moksliniai redaktoriai: Arvydas Ambrozaitis, Alvydas Laiškonis. Vilnius : Vaistų žinios, 2010. 824 p. ISBN 9789955884378.
2 Šarkūnas, Mindaugas; Bružinskaitė-Schmidhalter, Rasa; Marcinkutė, Audronė; Strupas, Kęstutis; Sokolovas, Vitalijus; Mathis, Alexander; Deplazes, P. Emerging alveolar echinococcosis (AE) in humans and high prevalence of Echinococcus multilocularis in foxes and raccoon dogs in Lithuania // Acta veterinaria Scandinavica. London : BioMed Central Ltd. ISSN 0065-1699. 2010, vol. 52, suppl. 1, p. s11. DOI: 10.1186/1751-0147-52-S1-S11. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus, Curent contents (EBSCO), CABI Abstracts Databases, Embase]
3 Šarkūnas, Mindaugas; Bružinskaitė, Rasa; Marcinkutė, Audronė; Mathis, Alexander; Deplazes, Peter. Echinococcus granulosus (‘pig strain’, G6/7) in Southwestern Lithuania // Acta veterinaria Scandinavica. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1751-0147. 2010, vol. 52, suppl. 1, p. s14. DOI: 10.1186/1751-0147-52-S1-S14. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus, Curent contents (EBSCO), CABI Abstracts Databases, Embase]

2009
1 Ambrozaitis, Arvydas; Broslavskis, Eugenijus; Budrys, Valmantas; Daubaras, Gintautas; Endzinienė, Milda; Gleiznienė, Rymantė; Jaržemskas, Egidijus; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kizlaitienė, Rasa; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Laiškonis, Alvydas Pranas; Liesienė, Vanda; Mameniškienė, Rūta; Marcinkutė, Audronė; Obelienienė, Diana; Parnarauskienė, Regina; Pauza, Valerijus; Petrikonis, Kęstutis; Prasauskienė, Audronė; Rastenytė, Daiva; Ryliškienė, Kristina; Ročka, Saulius; Skerlienė, Birutė; Ščiupokas, Arūnas; Ulozienė, Ingrida; Vaičienė-Magistris, Nerija; Vaitkus, Antanas. Klinikinė neurologija / Sudarytojas ir mokslinis redaktorius: Valmantas Budrys ; [Autoriai: Arvydas Ambrozaitis, Eugenijus Broslavskis, Valmantas Budrys, Gintautas Daubaras, Milda Endzinienė, Rymantė Gleiznienė, Egidijus Jeržemskas, Dalius Jatužis, Gintaras Ferdinandas Kaubrys, Rasa Kizlaitienė, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaševičius, Alvydas Laiškonis, Vanda Liesienė, Rūta Mameniškienė, Audronė Marcinkutė, Diana Obelienėnė, Regina Parnaranauskienė, Valius Pauza, Kęstutis Petrikonis, Audronė Prasauskienė, Daiva Rastenytė, Kristina Ryliškienė, Saulius Ročka, Birutė Skerlienė, Arūnas Ščiupokas, Ingrida Ulozienė, Nerija Vaičienė-Magistris, Antanas Vaitkus]. 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : Vaistų žinios, 2009. 989 p. ISBN 9789955884248.
2 Paškonis, Marius; Jurgaitis, Jonas; Sokolovas, Vitalijus; Samuilis, Artūras; Rutkauskaitė, Dileta; Marcinkutė, Audronė; Barakauskienė, Aušrinė; Brimas, Gintautas; Brimienė, Vilma. Surgical treatment of hydatid liver disease: study based on the data of Lithuanian echinococcosis register // The 6th Meeting of the Baltic Association of Surgeons - BAS : abstract book, May 24-26, 2009, Druskininkai, Lithuania. Druskininkai. 2009, p. 16.
3 Alekna, Vidmantas; Andrejevaitė, Viktorija; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas; Aranauskas, Ramūnas; Blažienė, Audra; Bylaitė, Matilda; Butrimienė, Irena; Dadonienė, Jolanta; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Jankevičius, Feliksas; Jatužis, Dalius; Jurgutis, Arnoldas; Kasiulevičius, Vytautas; Kiverytė, Silvija; Kučinskas, Vaidutis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Laucevičius, Aleksandras; Lesinskas, Eugenijus; Matuzevičius, Audrius; Mameniškienė, Rūta; Mastavičiūtė, Asta; Marcinkutė, Audronė; Matuzevičienė, Rėda; Miglinas, Marius; Morozovas, Valerijus; Paulauskienė, Skaidrė; Petrauskienė, Birutė; Petrulionienė, Žaneta; Piličiauskienė, Rima; Ryliškienė, Kristina; Ramonas, Henrikas; Razgauskas, Eduardas; Rusakevičiūtė, Indrė; Simanauskas, Kazys; Samuilienė, R.; Simanauskienė, E.; Sokolovas, Vitalijus; Strazdienė, Virginija; Stropuvienė, Sigita; Šapoka, Virginijus; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Triponis, Vytautas Jonas; Triponienė, Dalia; Urbanavičius, Vaidotas; Varvuolytė, Sonata; Venalis, Algirdas; Vingras, Algimantas Alfonsas; Žėbienė, Eglė. Šeimos medicina. Vilnius : NMMC, 2009. 569 p. ISBN 9786099507903.

2008
1 Strupas, Kęstutis; Sokolovas, Vitalijus; Jurgaitis, Jonas; Paškonis, Marius; Brimas, Gintautas; Marcinkutė, Audronė; Baranauskienė, Aušrinė. Surgical treatment of hydatid liver disease. Study based on the data of Lithuanian echinococcus register // HPB : Wiley Blackwell. ISSN 1365-182X. 2008, vol. 10, suppl. 1, p. 29. DOI: 10.1080/13651820701867935. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), PubMed Central]

2007
1 Drazdienė, Nijolė; Arlauskienė, Audronė; Marcinkutė, Audronė; Dembickaja, Regina. Risk of adaptation disorders in neonates with diabetic fetopathy // 8th World Congress of Perinatal Medicine : Florence, Italy, September 9-13 2007 : proceedings. Bologna : Medimond, 2007. ISBN 9788875873875. p. 425-429. [DB: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science), Curent contents (EBSCO)]
2 Arlauskienė, Audronė; Drazdienė, Nijolė; Marcinkutė, Audronė; Dembickaja, Regina. Risk of Adaptation Disorders in Neonates with Diabetic Fetopathy // Journal of perinatal medicine. Berlin. ISSN 0936-174X. 2007, vol. 35, suppl. II, p. S107-S108. DOI: 10.1515/JPM.2007.106. [DB: Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2006
1 Ambrozaitis, Arvydas; Barakauskienė, Aušrinė; Bartulienė, Aušra; Jasulaitienė, Viktorija; Marcinkutė, Audronė; Morkūnas, Bronius; Sokolovas, Vitalijus; Strupas, Kęstutis; Šarkūnas, Mindaugas; Valantinas, Jonas; Virbalienė, Regina. Echinokokozės ir alveokokozės epidemiologija, diagnostika, klinika, gydymas ir profilaktika : (metodinės rekomendacijos) / Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras. Vilniaus universiteto Infekcinių ligų, dermatovenerologijos ir mikrobiologijos klinika ; [parengė: A. Ambrozaitis, A. Barakauskienė, A. Bartulienė, V. Jasulaitienė, A. Marcinkutė, B. Morkūnas, V. Sokolovas, K. Strupas, M. Šarkūnas, J. Valantinas, R. Virbalienė]. Vilnius : Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras ; Vilniaus universitetas, 2006. 19 p. Prieiga per internetą: <https://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/ECHINOKOKOZ%C4%96S%20IR%20ALVEOKOKOZ%C4%96S%20EPIDEMIOLOGIJA%2C%20DIAGNOSTIKA%2C%20KLINIKA%2C%20GYDYMAS%20IR%20PROFILAKTIKA%2C%202006.pdf> [žiūrėta 2016-12-08].
2 Marcinkutė, Audronė; Bareišienė, Vida Marija; Bružinskaitė, Rasa; Šarkūnas, Mindaugas; Tamakauskienė, Rūta; Vėlyvytė, Daiva. Cistinė echinokokozė Lietuvoje = : Cystic echinococcosis in the Lithuania // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas: mokslinė-praktinė konferencija Zoonozės, 2006 m. spalio 5d. Medikų frankofonų diena. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2006, t. 10, Nr. 10, p. 8-11. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Strupas, Kęstutis; Sokolovas, Vitalijus; Marcinkutė, Audronė; Barakauskienė, Aušrinė; Valantinas, Jonas; Dementavičienė, Jūratė; Brimienė, Vilma; Virbalienė, Regina; Dumašienė, S.; Paškonis, Marius. Echinokokozės tyrimo ir gydymo algoritmas // Gastroenterologija 2005: mokslinė praktinė konferencija, Druskininkai, 2005 lapkričio 18-19 d. Vilnius : Petro ofsetas. 2005, p. 72-73.

2004
1 Ambrozaitis, Arvydas; Gulbinovič, Jolanta; Marcinkutė, Audronė. Infekcijos ir priešinfekciniai vaistai : [vadovas]. Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2004. 446, [1] p. ISBN 995551132X.
2 Laucevičius, Aleksandras; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Čelutkienė, Jelena; Marcinkutė, Audronė; Žurauskas, Edvardas; Geboes, Karel; Malickaitė, Radvilė; Čibiras, Sigitas Vladas; Jurkuvėnas, Vaclovas; Bubulis, Rimantas; Balčiūnas, Mindaugas; Kibarskis, Aleksandras; Valavičienė, Audronė; Skripkauskienė, Irena. Heart failure in a young woman due to toxoplasmic myocarditis // Seminars in cardiology. ISSN 1648-7966. 2004, vol. 10, no. 4, p. 217-224. [DB: Index Copernicus]
3 Ambrozaitis, Arvydas; Budrys, Valmantas; Endzinienė, Milda; Jaržemskas, Egidijus; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Laiškonis, Alvydas Pranas; Liesienė, Vanda; Mameniškienė, Rūta; Marcinkutė, Audronė; Obelienienė, Diana; Parnarauskienė, Regina; Pauza, Valerijus; Prasauskienė, Audronė; Skerlienė, Birutė; Ščiupokas, Arūnas; Ulozienė, Ingrida; Vaičienė, Nerija; Zakarevičius, Žilvinas. Neurologijos vadovas gydytojui praktikui / Autoriai: Arvydas Ambrozaitis, Valmantas Budrys, Milda Endzinienė, Egidijus Jaržemskas, Dalius Jatužis, Gintaras Kaubrys, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaščevičius, Alvydas Laiškonis, Vanda Liesienė, Rūta Mameniškienė, Audronė Marcinkutė, Diana Obelienienė, Regina Parnarauskienė, Valius Pauza, Audronė Prasauskienė, Birutė Skerlienė, Arūnas Ščiupokas, Ingrida Ulozienė, Nerija Vaičienė, Žilvinas Zakarevičius ; sudarytojas ir mokslinis vadovas: Valmantas Budrys. Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2004. 552 p. ISBN 9955511370.

2003
1 Ambrozaitis, Algimantas; Budrys, Valmantas; Daubaras, Gintautas; Endzinienė, Milda; Jaržemskas, Egidijus; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Laiškonis, Alvydas Pranas; Liesienė, Vanda; Marcinkutė, Audronė; Obelienienė, Diana; Parnarauskienė, Regina; Pauza, Valerijus; Prasauskienė, Audronė; Skerlienė, Birutė; Ščiupokas, Arūnas; Ulozienė, Ingrida; Vaičienė, Nerija; Zakarevičius, Žilvinas. Klinikinė neurologija / [autoriai: Algimantas Ambrozaitis, Valmantas Budrys, Gintautas Daubaras, Milda Endzinienė, Egidijus Jaržemskas, Dalius Jatužis, Gintaras Kaubrys, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaščevičius, Alvydas Laiškonis, Vanda Liesienė, Audronė Marcinkutė, Diana Obelinienė, Regina Parnarauskienė, Valius Pauza, Audronė Prasauskienė, Birutė Skerlienė, Arūnas Ščiupokas, Ingrida Ulozienė, Nerija Vaičienė, Žilvinas Zakarevičius] ; sudarytojas ir mokslinis redaktorius Valmantas Budrys. Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2003. 775 p. ISBN 995551101X.