VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Audrius Gradauskas' publikacijų sąrašas

2021
1 Aliukonis, Vygintas; Lasinskas, Marius; Pilvelis, Algirdas; Gradauskas, Audrius. Pathological discrepancy: simple mesenteric cyst vs. mesenteric lymphangioma // Case reports in surgery. London : Hindawi Ltd. ISSN 2090-6900. eISSN 2090-6919. 2021, vol. 2021, art. no. 8848462, p. [1-5]. DOI: 10.1155/2021/8848462. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), PubMed Central, ProQuest Central]

2020
1 Aliukonis, Vygintas; Lasinskas, Marius; Pilvelis, Algirdas; Gradauskas, Audrius. Intrauterine device migration into the lumen of large bowel: A case report // International journal of surgery case reports. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2210-2612. 2020, vol. 72, p. 306-308. DOI: 10.1016/j.ijscr.2020.06.011. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2019
1 Aglinskas, Marius; Platkevičius, Gediminas; Stulpinas, Rokas; Miklyčiūtė, Lina; Anglickienė, Giedrė; Keina, Vytautas; Štarolis, Edmundas; Gradauskas, Audrius. Giant prostatic hyperplasia and its causes = Gigantinė prostatos hiperplazija ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2019, vol. 26, no. 4, p. 237-243. DOI: 10.6001/actamedica.v26i4.4209. [DB: Index Copernicus, Index Academicus, MEDLINE]

2018
1 Druskytė, Živilė; Gradauskas, Audrius; Rimantas, Augis; Dasevičius, Darius. Skrandžio gleivinės ektopija tulžies pūslėje: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = A Case report of ectopic gastric mucosa in the gallbladder. Literature review // Medicinos mokslai. Medical sciences. Warszawa : Research center of Health Sciences Virtual office for publication affairs. eISSN 2345-0592. 2018, vol. 6, no. 8, p. 1-7. Prieiga per internetą: <http://medicsciences.com/f/2018-May-3/A%20case%20report%20of%20ectopic%20gastric%20mucosa%20in%20the%20gallbladder.%20Literature%20review.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Gradauskas, Audrius; Venclauskas, Linas; Pažusis, Matas; Karpavičius, Andrius; Maleckas, Almantas. Comparison of the different treatment strategies for patients with rectus sheath haematoma // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1010-660X. 2018, vol. 54, no. 3, 38, p. 1-7. DOI: 10.3390/medicina54030038. [DB: DOAJ, Scopus, Index Copernicus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.467; AIF: 4.542; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Smolskas, Edgaras; Dulskas, Audrius; Činčikas, Jonas; Gradauskas, Audrius; Samalavičius, Narimantas Evaldas. Porezekcinio tiesiosios žarnos sindromo gydymo galimybės // Sveikatos mokslai : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, 28, 5, p. 94-99. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/2018%20SM5(Internetui).pdf> [žiūrėta 2019-01-29].

2017
1 Druskytė, Živilė; Rimantas, Augis; Dasevičius, Darius; Gradauskas, Audrius. Ektopinė skrandžio gleivinė tulžies pūslėje: klinikinio atvejo aprašymas ir literatūros apžvalga // Internistas. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1648-3839. 2017, Nr. 9(176), p. 9-10.

2016
1 Karpavičius, Andrius; Dambrauskas, Žilvinas; Gradauskas, Audrius; Samuilis, Artūras; Žvinienė, Kristina; Kupčinskas, Juozas; Brimas, Gintautas; Mečkovski, Artur; Šileikis, Audrius; Strupas, Kęstutis. The Clinical value of adipokines in predicting the severity and outcome of acute pancreatitis // BMC gastroenterology. London : BioMed Central. ISSN 1471-230X. 2016, vol. 16, no. 1, p. 1-8. DOI: 10.1186/s12876-016-0514-4. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Index Copernicus, Scopus] [IF: 2.212; AIF: 4.467; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Jakubauskas, Matas; Jagminas, Džiugas; Tamulis, Sigitas; Gradauskas, Audrius. Transabdominalinės preperitoninės (TAPP) ir totaliai ekstraperitoninės (TEP) laparoskopinių kirkšninių išvaržų plastikos ankstyvojo ir vėlyvojo pooperacinių periodų įvertinimas = Early and long-term outcomes following transabdominal preperitoneal (TAPP) and totally extraperitoneal (TEP) laparoscopic inguinal hernia repair // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 309-315. [DB: Index Copernicus]
3 Dailidėnas, Šarūnas; Trusov, Sergej; Činčikas, Jonas; Gradauskas, Audrius. Špigelio išvarža: literatūros apžvalga ir vilniaus miesto klinikinės ligoninės patirtis = Spigelian hernia: literature review and experience of vilnius city clinical hospital // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 287-290. [DB: Index Copernicus]
4 Baltrūnaitė, Jūratė; Norkūnas, Rimantas; Karpavičius, Andrius; Gradauskas, Audrius. Blužnies cistos: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Splenic cysts: case report and review of thr literature // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 408-412. [DB: Index Copernicus]
5 Kazbaraitė, Gintarė; Norkūnas, Rimantas; Gradauskas, Audrius. Chirurginis pūlingo hidradenito gydymas: klinikinis atvejis = Surgical treatment of hidradenitis suppurativa: case report // Medicinos teorija ir praktika = Theory and practice in medicine. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 393-398. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Karpavičius, Andrius; Šileikis, Audrius; Gradauskas, Audrius; Dambrauskas, Žilvinas; Brimas, Gintautas; Činčikas, Jonas; Mečkovski, Artur; Narmontas, Deividas; Strupas, Kęstutis. Pirmieji multicentrinės perspektyvinės studijos „Uždegimo žymenų reikšmė skubiam ūminio pankreatito sunkumo įvertinimui“ rezultatai = The First results of the multicenter prospective study „The Significance of inflamation markers to the assessment of acute pancreatitis severity“ // Medicinos teorija ir praktika = Theory and Practice in medicine. Vilnius : Medicinos mintis ; Vilniaus medicinos draugija. ISSN 1392-1312. 2015, t. 21, Nr. 3.2, p. 406-412. [DB: Index Copernicus]
2 Karpavičius, Andrius; Dambrauskas, Žilvinas; Samuilis, Artūras; Gradauskas, Audrius; Žvinienė, Kristina; Brimas, Gintautas; Činčikas, Jonas; Mečkovski, Artur; Šileikis, Audrius; Strupas, Kęstutis. Klinikinių ir radiologinių skalių vertė prognozuojant ūminio pankreatito eigą ir komplikacijas. Perspektyvinio daugiacentrio kohortinio tyrimo rezultatai = The value of clinical and radiological scores for acute pancreatitis severity and complications assessment. The results of the multicenter prospective study // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 814-821. [DB: Index Copernicus]
3 Karpavičius, Andrius; Šileikis, Audrius; Dambrauskas, Žilvinas; Gradauskas, Audrius; Brimas, Gintautas; Činčikas, Jonas; Mečkovski, Artur; Narmontas, Deividas; Strupas, Kęstutis. The Value of C-reactive protein and hematocrit in predicting the severity of acute pancreatitis. The first results of the multicenter prospective study // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology : (the 12-14th of November, 2015, Vilnius, Lithuania) / Lithuanian Academy of Sciences and Faculty of Medicine, Vilnius University. Vilnius : Vilnius University. 2015, p. 96-96.

2014
1 Gradauskas, Audrius; Lapinskas, Mindaugas K.; Narmontas, Deividas; Daunoravičius, Ričardas; Činčikas, Jonas. Riestinės žarnos perforacija dėl ektopinės deciduozės // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2014, t. 13, nr. 2, p. 134. Prieiga per internetą: <http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/LIETUVOS%20CHIRURGIJA/Lietuvos%20chirurgija%202014%20Nr.%202%2013%20tomas/131-147_abstracts.pdf> [žiūrėta 2014-05-12]. [DB: Index Copernicus]
2 Narmontas, Deividas; Gradauskas, Audrius. Lazerinė proktologija Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2014, t. 13, nr. 2, p. 138-139. Prieiga per internetą: <http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/LIETUVOS%20CHIRURGIJA/Lietuvos%20chirurgija%202014%20Nr.%202%2013%20tomas/131-147_abstracts.pdf> [žiūrėta 2014-05-12]. [DB: Index Copernicus]
3 Šilinis, Darius; Sabalys, Juozas; Štarolis, Edmundas; Gradauskas, Audrius; Andreika, Linas; Mocevičienė, Sandra. Laparoscopic ureterolithotomy and pyelolithotomy: 6 years experience in Vilnius city clinical hospital // European urology supplements. Amsterdam : Elsevier science BV. ISSN 1569-9056. 2014, vol. 13, iss. 2, p. e1191. DOI: 10.1016/S1569-9056(14)50045-0. [DB: EBSCOHost (nenaudotinas), Scopus, ScienceDirect, ISI Web of Science (nenaudotinas)] [IF: 4.783; AIF: 2.904; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]
4 Šilinis, Darius; Sabalys, Juozas; Štarolis, Edmundas; Gradauskas, Audrius; Andreika, Linas. Laparoskopinių nefrektomijų, nefrureterektomijų ir inksto rezekcijų rezultatų analizė // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 333-339. [DB: Index Copernicus]
5 Narmontas, Deividas; Gradauskas, Audrius. Lazerinė proktologija: mūsų patirtis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 356-360. [DB: Index Copernicus]
6 Lasinskas, Marius; Gradauskas, Audrius; Činčikas, Jonas; Kuliavas, Justas. Įgytų diafragminių išvaržų įstrigimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 365-369. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Šilinis, Darius; Sabalys, Juozas; Štarolis, Edmundas; Gradauskas, Audrius; Andreika, Linas. Laparoskopinės ureterolitotomijos ir pielolitotomijos: 6 metų patirtis Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 160-165. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_26.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Karpavičius, Andrius; Gradauskas, Audrius; Činčikas, Jonas; Šileikis, Audrius; Strupas, Kęstutis. Ūminio pankreatito eigos prognozavimo galimybės (literatūros apžvalga) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 128-134. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_20.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
3 Petrėtis, Vilius; Gradauskas, Audrius; Činčikas, Jonas. Laparoskopijos reikšmė gydant ūminį komplikuotą apendicitą // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 76-81. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_11.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
4 Ulys, Albertas; Grigienė, Rūta; Šlaitas, D.; Gradauskas, Audrius; Selickaja, Sandra; Žalimas, Algirdas. Prolonged survival after treatment of metastatic renal cell cancer: a case report // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2013, t. 14, nr. 3, p. 141-145. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files/File/pdf/2013/nr_3/2013_141_145.pdf> [žiūrėta 2014-04-10]. [DB: Index Copernicus]
5 Samalavičius, Narimantas Evaldas; Kazanavičius, Darius; Lunevičius, Raimundas; Poškus, Tomas; Valantinas, Jonas; Stanaitis, Juozas; Grigaliūnas, Aurelijus; Gradauskas, Audrius; Venskutonis, Donatas; Samuolis, Remigijus; Šniuolis, Pranas; Gajauskas, Mindaugas; Kaselis, Nerijus; Leipus, Raimundas; Radžiūnas, Gintautas. Incidence, risk, management, and outcomes of iatrogenic full-thickness large bowel injury associated with 56,882 colonoscopies in 14 Lithuanian hospitals // Surgical endoscopy. New York : Springer. ISSN 0930-2794. 2013, vol. 27, no. 5, p. 1628-1635. DOI: 10.1007/s00464-012-2642-4. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus, Current Contents / Clinical Medicine, PubMed Central] [IF: 3.313; AIF: 2.166; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Tumas, Jaroslav; Gradauskas, Audrius; Kačinskas, Robertas. Ligonių, gydytų dėl kraujavimo iš viršutinės virškinamojo trakto dalies, gydymo rezultatai ir literatūros apžvalga // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 486-491. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_21-486–491p.pdf> [žiūrėta 2012-12-12]. [DB: Index Copernicus]
2 Šilinis, Darius; Sabalys, Juozas; Štarolis, Edmundas; Gradauskas, Linas; Andreika, Linas. Laparoskopinių pieloplastikų patirtis ir rezultatų analizė Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 492-497. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_22-492–497p.pdf> [žiūrėta 2012-12-12]. [DB: Index Copernicus]
3 Narmontas, Deividas; Gradauskas, Audrius. Įstrigusių pilvo sienos išvaržų diagnostika ir gydymas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 514-518. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_26-514–518p.pdf> [žiūrėta 2012-12-12]. [DB: Index Copernicus]
4 Gradauskas, Audrius; Činčikas, Jonas; Daunoravičius, Ričardas; Mickys, Ugnius; Mazarevičius, Giedrius; Šataitė, Ieva; Jotautas, Valdemaras; Rutkauskaitė, Dileta; Strupas, Kęstutis. Ectopic decidua presenting with a Sigmoid Bowel perforation: a case report // Journal of clinical case reports. Los Angeles : Omics Publishing Group. ISSN 2165-7920. 2012, Vol. 2, Iss. 10, Art. No. 1000168. DOI: 10.4172/2165-7920.1000168.
5 Žalimas, Algirdas; Gradauskas, Audrius; Narmontas, Deividas; Štarolis, Edmundas; Selickaja, Sandra. Laparoskopinė urachus cistų ir sinuso šalinimo operacija: du klinikiniai atvejai ir literatūros apžvalga = Laparoscopic excision of urachal cysts and sinus: report of two casesand review of the literature // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2012, t. 11, Nr. 3-4, p. 93-100. DOI: 10.15388/LietChirur.2012.3.2863. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Gradauskas, Audrius; Ryliškytė, Ramunė; Kudriavcev, Vsevolod. Perforuotas apendicitas = Perforated appendicitis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 4, p. 536-540. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str18.pdf> [žiūrėta 2012-02-13]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Narmontas, Deividas; Gradauskas, Audrius. Laparoskopinė hernioplastika Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje = Laparoscopic hernioplasty in Vilnius city university hospital // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 4, p. 424-430. [DB: Index Copernicus]
2 Šilinis, Darius; Sabalys, Juozas; Andreika, Laimutis; Gradauskas, Audrius. Retrokavalinio šlapimtakio laparoskopine transpozicija atliekant uretero-uretero anastomoze (klinikinio atvejo pristatymas) = Laparoscopic transposition of retrocaval ureter by ureter-ureter anastomosis (clinical case report) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, T. 16, nr. 4, p. 394-398. [DB: Index Copernicus]
3 Narmontas, Deividas; Gradauskas, Audrius. Aloplastika kirkšnies išvaržų chirurgijoje Lietuvoje = Aloplasty in inguinal hernia repair in Lithuania // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2010, T. 8, nr. 4, p. 222-132. DOI: 10.15388/LietChirur.2010.4.2097. [DB: Index Copernicus]
4 Barisienė, Marija; Štarolis, Edmundas; Gradauskas, Audrius; Glinskis., G. Urachus karcinoma: diagnostikos problemos ir gydymo galimybės. Klinikinio atvejo aprašymas = Urachal carcinoma: diagnostic problems and treatment possibilities // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2010, T. 11, nr. 3, p. 180-184. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2010/nr_3/2010_180_184.pdf> [žiūrėta 2011-12-21]. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Lipnickas, Vytautas; Kiudelis, Mindaugas; Gradauskas, Audrius; Kaselis, Nerijus; Narmontas, Deividas; Strupas, Kęstutis. Shouldice, Lichtensteino ir laparoskopinių TAPP kirkšninių išvaržų operacijų lyginamasis daugiacentris perspektyvus atsitiktinių imčių klinikinis tyrimas: lėtinis skausmas ir gyvenimo kokybės pokyčiai = Randomized multicenter prospective clinical trial of Shouldice vs Lichtenstein vs laparoscopic TAPP inguinal hernia repair: chronic pain and health-related changes of quality of life // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 1, p. 33-44. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.1.2244. [DB: Index Copernicus]
2 Šilinis, Darius; Gatelis, Egidijus; Gradauskas, Audrius; Keina, V. Pirmoji laparoskopinių spermatinių venų ligacijų operacijų patirtis Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje = First experience of laparoscopic spermatic vein ligation operations in Vilnius City University Hospital // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 2, p. 197-201. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-2-15-SILIN.pdf> [žiūrėta 2008-08-06]. [DB: Index Copernicus]
3 Butėnas, Tomas; Gradauskas, Audrius; Skorupskas, Arvydas. Nušalimų gydymas Vilniuje 2000–2005 metais = Frostbite injury treatment in Vilnius in 2000–2005 // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2007, t, 5, Nr. 4, p. 524-531. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.4.2175. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Lipnickas, Vytautas; Kiudelis, Mindaugas; Gradauskas, Audrius; Kaselis, Nerijus; Strupas, Kęstutis. Shouldice, Lichtensteino ir laparaskopinių transabdominalinių preperitoninių kirkšninių išvaržų operacijų ankstyvieji rezultatai: daugiacentrinis atsitiktinių imčių klinikinis tyrimas = = Early results of Shouldice vs Lichtenstein vs laparoscopic transabdominal preperitoneal inguinal hernia repair: multicenter randomized clinical trial // Lietuvos chirurgija = Lithuanian surgery. ISSN 1392-0995. 2006, t. 4, Nr. 4, p. 247-258. DOI: 10.15388/LietChirur.2006.4.2251. [DB: Index Copernicus]
2 Šilinis, Darius; Gradauskas, Audrius; Mičelytė, Stasė. Šlapimtakio akmenų chirurginis gydymas laparoskopiniu ir retroperitoneoskopiniu būdais: literatūros apžvalga ir pirmieji rezultatai = Laparoscopic and retroperitoneoscopic surgical treatment of ureteral stones: literature review and the first results // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2006, t. 4, Nr. 4, p. 259-268. DOI: 10.15388/LietChirur.2006.4.2252. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Gradauskas, Audrius; Lipnickas, Vytautas; Kiudelis, Mindaugas. Kirkšninių išvaržų gydymo standartas : Lietuvos chirurgų asociacijos ir Lietuvos išvaržų registro rekomendacijos = Groin hernia treatment standard : recommendations of Lithuanian association of surgeons and groin hernia register of Lithuania // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2005, t. 3, Nr. 1, p. 55-59. DOI: 10.15388/LietChirur.2005.1.2333. [DB: Index Copernicus]
2 Šilinis, Darius; Gradauskas, Audrius; Mičelytė, Stasė. Retroperitoneoskopinė ureterolitotomija: pirmojo atvejo aprašymas = Retroperitoneoscopic ureterolithotomy: presentation of the first case // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2005, t. 3, nr. 4, p. 355-360. DOI: 10.15388/LietChirur.2005.4.2304. [DB: Index Copernicus]
3 Plevokas, Povilas; Mikaliūkštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Pooperacinis enterodrenažas: principai ir slaugos veiksmai // Lietuvos chirurgija: Sąauginis žarnų nepraeinamumas: šiuolaikinė diagnostika ir gydymas. Chirurginės slaugos naujovės: mokslinė-praktinė konferencija. ISSN 1392-0995. 2005, t. 3, nr. 2, p. 160. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2324/1548>. [DB: Index Copernicus]
4 Plevokas, Povilas; Mikaliūkštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Plonosios žarnos operacinė intubacija: teigiami ir neigiami aspektai // Lietuvos chirurgija: Sąauginis žarnų nepraeinamumas: šiuolaikinė diagnostika ir gydymas. Chirurginės slaugos naujovės: mokslinė-praktinė konferencija. ISSN 1392-0995. 2005, t. 3, nr. 2, p. 160-161. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2324/1548>. [DB: Index Copernicus]

2004
1 Strupas, Kęstutis; Lipnickas, Vytautas; Gradauskas, Audrius; Kiudelis, Gediminas; Kaselis, A. Prospective randomized multicenter clinical study of laparoscopic TAPP VS Lichtenstein VS Shouldice inguinal hernia repair: early results // 4th congress of Baltic association of surgeons : abstracts volume, May 27-29, 2004 Liepaja, Latvia. Liepaja. 2004, p. 17.
2 Strupas, Kęstutis; Lipnickas, V.; Gradauskas, Audrius; Kiudelis, M.; Kaselis, N.; Busrys, D.; Dominauskas, D. Kirkšnies išvaržų operacijų prospektyvios daugiacentrės atsitiktinių imčių klinikinės studijos ankstyvieji rezultatai // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2004, t. 2, Nr. 1, p. 69. DOI: 10.15388/LietChirur.2004.1.2385. [DB: Index Copernicus]
3 Gradauskas, Audrius; Činčikas, Jonas; Petrėtis, Vilius. Diabetinės pėdos sindromo epidemiologijos, diagnostikos ir gydymo aspektai Vilniaus miesto universitetinės ligoninės chirurgijos klinikoje = Aspects of epidemiology, diagnostics and treatment of diabetic foot syndrome at Vilnius University hospital clinic of surgery // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 269-275. [DB: Index Copernicus]
4 Plevokas, Povilas; Kalibatienė, Danutė; Mikaliūkštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Sergančiųjų cukriniu diabetu chirurginės slaugos problemos = Surgical nursing problems in the diabetes mellitus // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 298-300. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Žemaitaitienė, R.; Gradauskas, Audrius; Oleka, Gintautas; Rimantas, A. Mechaninės geltos gydymas Vilniaus miesto universitetinės ligoninės chirurgijos klinikoje = Treatment of obstructive jaundice in surgical clinic of Vilnius city university hospital // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2003, t. 36, priedas 4, p. 15-21. [DB: Index Copernicus]
2 Leimonas, R.; Žemaitaitienė, R; Gradauskas, Audrius; Bankauskaitė, V. Endoskopinė retrogradinė cholangiopankreatografija diagnozuojant ir gydant tulžies ligas = Endoscopic retrograde cholangiopancreatography in the diagnosis and treatment of the diseases of biliary ducts and pancreas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2003, t. 36, priedas 4, p. 22-28. [DB: Index Copernicus]
3 Petrėtis, Vilius; Gradauskas, Audrius; Činčikas, Jonas. Diabetinė pėda: epidemiologija, klasifikacija, simptomatika = Diabetic foot: epidemiology, classification, symptoms // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2003, t. 1, Nr. 2, p. 122-135. DOI: 10.15388/LietChirur.2003.2.2417. [DB: Index Copernicus]
4 Petrėtis, Vilius; Činčikas, Jonas; Gradauskas, Audrius. Diabetinės pėdos gydymo patirtis Vilniaus miesto universitetinės ligoninės bendrosios chirurgijos skyriuose = Experience of treatment of diabetic foot at Vilnius city university hospital departments of general surgery // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2003, t. 1, Nr. 4, p. 347-362. DOI: 10.15388/LietChirur.2003.4.2392. [DB: Index Copernicus]

2002
1 Plevokas, Povilas; Mikaliukštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Plonosios žarnos judros norminimasis po laparotomijos = Self-normalization of small intestine motility after laparotomy // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 4(32) priedas, p. 13-17. [DB: Index Copernicus]
2 Plevokas, Povilas; Kalibatienė, Danutė; Gradauskas, Audrius. Slaugytojo chirurgija : mokymo knyga slaugos specialybės studentams, rezidentams, ir slaugytojams. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 275 p. ISBN 9986195349.

2001
1 Plevokas, Povilas; Mikaliukštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Diagnosis of small intestinal peristalsis recovery after intestinal operation // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 110.
2 Plevokas, Povilas; Mikaliukštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius. Operative closed tube entero-intubation with post-operative entero-drainage // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 110.
3 Gradauskas, Audrius; Žemaitaitienė, Rima. Laparoscopic cholecystectomy in pregnant women // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 125.
4 Gradauskas, Audrius; Žemaitaitienė, Rima; Oleka, Gintautas; Rimantas, A. Laparoscopic cholecystectomy in Vilnius city' University hospital // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 146.
5 Gradauskas, Audrius; Žemaitaitienė, Rima. Laparoscopic cholecystectomy and herniorrhaphy of big umbilical or paraumbilical hernias // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 147.
6 Gradauskas, Audrius. Relaparoscopy after laparoscopic cholecystectomy // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 147.
7 Plevokas, Povilas; Mikaliukštienė, Aldona; Gradauskas, Audrius; Oleka, Gintautas. Neoperacinė enterodekompresija su Aboto-Milerio zondu (chirurginės slaugos nuorodos) // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2001, Nr. 2, priedas, p. 43-45.
8 Gradauskas, Audrius; Žemaitaitienė, Rima. Laparoskopinė cholecistektomija nėščioms ligonėms // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2001, Nr. 2, priedas, p. 41-42.
9 Andreika, Laimutis; Gradauskas, Audrius; Mikaliukštienė, Aldona; Kalibatienė, Danutė; Plevokas, Povilas. Urologinių ligonių priežiūros aspektai // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2001, Nr. 3-4, p. 56-59.

2000
1 Plevokas, Povilas; Gradauskas, Audrius. Chirurgijos pradmenys : metodinė medžiaga slaugos specialybės studentams, rezidentams ir slaugytojams. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2000. 167 p.

1999
1 Gradauskas, Audrius. Asmeninė penkių šimtų laparoskopinių cholecistektomijų patirtis // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 1999, Nr. 3, p. 177-178.