VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Aušra Klimašauskienė' publikacijų sąrašas

2023
1 Pečeliūnienė, Jūratė; Klimašauskienė, Aušra; Norkus, Antanas. Diabetinė periferinė neuropatija // Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai : mokomoji knyga : antras atnaujintas ir papildytas nauja tematika leidinys / recenzentai: Indrė Čeponienė, Giedrė Vasylienė, Germanas Marinskis, Marius Miglinas ; sudarytojas Antanas Norkus ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vilniaus universiteto Medicinos faluktetas. Kaunas : Medicininės informacijos centras, 2023. ISBN 9786098070293. p. 217-238.

2022
1 Masiliūnas, Rytis; Dapkutė, Austėja; Grigaitė, Julija; Lapė, Jokūbas; Valančius, Domantas; Bacevičius, Justinas; Katkus, Rimgaudas; Vilionskis, Aleksandras; Klimašauskienė, Aušra; Ekkert, Aleksandra; Jatužis, Dalius. High prevalence of atrial fibrillation in a Lithuanian stroke patient cohort // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2022, vol. 58, iss. 6, art. no. 800, p. [1-12]. DOI: 10.3390/medicina58060800. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed, Embase] [IF: 2.600; AIF: 6.800; Q3 (2022 InCities JCR SCIE)]

2021
1 Makarevičius, Gytis; Giedraitienė, Nataša; Klimašauskienė, Aušra. Determining the required level of care for patients with acute bacterial meningitis: case reports and literature review = Intensyviosios terapijos reikalingumo įvertinimas pacientams, sergantiems ūminiu bakteriniu meningitu: atvejų aprašymai ir literatūros apžvalga // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2021, t. 25, Nr. 2, p. 107-114. DOI: 10.29014/ns.2021.16. [DB: Academic Search Ultimate]

2020
1 Norkus, Antanas (sudarytojas); Abraitienė, Agnė; Atstupėnaitė, Vaida; Badarienė, Jolita; Bumblytė, Inga Arūnė; Čelutkienė, Jelena; Čeponienė, Indrė; Čeponis, Jonas; Dalinkevičienė, Eglė; Dambrauskas, Žilvinas; Danytė, Evalda; Daugintytė-Petrušienė, Laura; Dženkevičiūtė, Vilma; Francaitė-Daugėlienė, Miglė; Gudaitytė, Rita; Jankauskas, Antanas; Jatužis, Dalius; Kasiulevičius, Vytautas; Kazlauskienė, Laura; Kiudelis, Vytautas; Kiudelis, Gediminas; Kybartienė-Mačiulaitė, Sondra; Klimašauskienė, Aušra; Kušleikaitė-Pere, Neda; Laukaitienė, Jolanta; Lizdenienė, Vita; Maleckas, Almantas; Matijošaitis, Vaidas; Mickevičius, Antanas; Navardauskaitė, Rūta; Norkus, Antanas; Pauliukienė, Renata; Pečeliūnienė, Jūratė; Pentiokinienė, Daiva; Petrulienė, Kristina; Plisienė, Jurgita; Puronaitė, Roma; Radzevičienė, Lina; Ragaišytė, Nijolė; Skarupskienė, Inga; Stankuvienė, Asta; Stankutė, Ingrida; Šapoka, Virginijus; Šimonienė, Diana; Šlapikas, Rimvydas; Trečiokienė, Indrė; Unikas, Ramūnas; Vaičiūnienė, Rūta; Vaitkus, Antanas; Vajauskas, Donatas; Veličkienė, Džilda; Venclauskas, Linas; Verkauskienė, Rasa; Visockienė, Žydrūnė; Ziutelienė, Aristida; Žiginskienė, Edita; Žilaitienė, Birutė. Diabetas ir kardiovaskulinė rizika : monografija / sudarytojas Antanas Norkus. Kaunas : Medicininės informacijos centras, 2020. 386 p. ISBN 9786098070279.
2 Klimašauskienė, Aušra; Bunevičiūtė, Ramunė. Miastenija ir Lambert-Eaton miasteninis sindromas, jų gydymo rekomendacijos ir ypatumai COVID-19 pandemijos metu = Myasthenia gravis and Lambert-Eaton myasthenic syndrome: treatment options and guidance for management during COVID-19 pandemic // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 2, p. 138-144. DOI: 10.29014/ns.2020.20. [DB: Academic Search Ultimate]
3 Bunevičiūtė, Ramunė; Klimašauskienė, Aušra. Uždegiminės demielinizuojančios polineuropatijos ir jų gydymo rekomendacijos COVID – 19 pandemijos metu. Literatūros apžvalga = Inflammatory demyelinating polyneuropathies and patient management during the COVID-19 pandemic. Literature review // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 2, p. 145-151. DOI: 10.29014/ns.2020.21. [DB: Academic Search Ultimate]

2018
1 Giedraitienė, Nataša; Lisinskaitė, Aistė; Klimašauskienė, Aušra. Neuroboreliozė, imituojanti demielinizuojančius centrinės nervų sistemos susirgimus: klinikiniai atvejai = Neuroborreliosis mimicking demyelinating disease of the central nervous system: case reports // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, Nr. 3(78), p. 219-223. DOI: 10.29014/ns.2018.27. [DB: Index Copernicus]
2 Rutkauskaitė, Gintautė; Klimašauskienė, Aušra. Osmosinės mielinolizės sindromas (centrinė tilto ir ekstrapontininė mielinolizė): literatūros apžvalga ir atvejo pristatymas = Osmotic myelinolysis: literature review and case report // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, Nr. 1(75), p. 5-13. DOI: 10.29014/ns.2018.01. [DB: Index Copernicus]
3 Bunevičiūtė, Ramunė; Masaitienė, R.; Klimašauskienė, Aušra. Miastenija kaip vienas iš paraneoplazinių neurologinių sindromų, susijusių su smulkialąsteliniu plaučių vėžiu. Klinikinis atvejis = Myasthenia gravis as one of paraneoplastic neurological syndromes associated with small cell lung cancer. Case report // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, Nr. 1(75), p. 63-68. DOI: 10.29014/ns.2018.08. [DB: Index Copernicus]
4 Regelskytė, V.; Klimašauskienė, Aušra; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas. Lewis-Sumner sindromas, pasireiškęs poūmiu abipusiu peties rezginio pažeidimu = Lewis-Sumner syndrome: subacute bilateral lesion of brachial plexus // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, Nr. 1(75), p. 69-76. DOI: 10.29014/ns.2018.09. [DB: Index Copernicus]

2017
1 Sereikė, Ieva; Jatužis, Dalius; Klimašauskienė, Aušra; Klimašauskas, Andrius. Klinikinio ir elektroneuromiografijos tyrimų vertė kritinių būklių neuroraumeninio pažeidimo po ilgo gydymo intensyviosios terapijos skyriuje diagnostikai = The value of clinical investigation and electroneuromyography in diagnosing critical illness neuromuscular abnormality after prolonged treatment in the intensive care unit // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2017, T. 21, Nr. 1, p. 15-22. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/04/Neuro_2017_Nr1_015-022.pdf> [žiūrėta 2017-07-07]. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Sereikė, Ieva; Klimašauskienė, Aušra; Jatužis, Dalius; Klimašauskas, Andrius. Neatsakyti klausimai apie kritinių būklių neuroraumeninį pažeidimą = Unanswered questions about the critical illness neuromuscular abnormality // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2015, t. 18, Nr. 4, p. 255-261. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2014_Nr4_255-261.pdf> [žiūrėta 2015-09-28]. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Klimašauskienė, Aušra. Diabetinės polineuropatijos patogenetinio gydymo galimybės // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, nr. 2, p. 92-97. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr2_092-097.pdf> [žiūrėta 2014-12-01]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Parnarauskienė, Regina; Daubaras, Gintautas; Jatužis, Dalius; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kizlaitienė, Rasa; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Liveikienė, Aušra; Mameniškienė, Rūta; Ryliškienė, Kristina; Ročka, Saulius; Sereikė, Ieva; Valaikienė, Jurgita; Budrys, Valmantas (sudarytojas). Urgentinė neurologija / Autoriai : Valmantas Budrys, Gintautas Daubaras, Dalius Jatužis, Rūta Kaladytė-Lokominienė, Gintaras Ferdinandas Kaubrys, Rasa Kizlaitienė, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaščevičius, Aušra Liveikienė, Rūta Mameniškienė, Regina Parnarauskienė, Kristina Ryliškienė, Saulius Ročka, Ieva Sereikė, Jurgita Valaikienė; sudarytojas Valmantas Budrys. Vilnius : Vaistų žinios, 2011. 368 p. ISBN 9789955884453.
2 Klimašauskas, Andrius; Sereikė, Ieva; Klimašauskienė, Aušra; Ivaškevičius, Juozas. Neuroraumeninio pažeidimo įtaka gyvenimo kokybei po ilgo gydymo intensyvios terapijos skyriuje = Influence of neuromuscular disorder on the quality of life in case of long term ICU treatment // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2011, t. 15, nr. 1, p. 31-37. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2011_Nr1_031-037.pdf> [žiūrėta 2011-12-13]. [DB: Index Copernicus]
3 Klimašauskas, Andrius; Sereikė, Ieva; Klimašauskienė, Aušra; Kėkštas, Gintautas; Ivaškevičius, Juozas. The impact of medical conditions on the quality of life of survivors at discharge from intensive care unit = Ligonio būklės iškėlimo iš intensyviosios terapijos skyriaus metu įtaka gyvenimo kokybei // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, nr. 5, p. 270-277. Prieiga per internetą: <https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW45_D4a7WAhXkA5oKHZ0GA04QFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fmedicina.lsmuni.lt%2Fmed%2F1105%2F1105-04e.pdf&usg=AFQjCNHk6Gq85SVWb98AJXTQg-xnkKVGog> [žiūrėta 2012-01-04]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE] [IF: 0.423; AIF: 3.900; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]

2009
1 Ambrozaitis, Arvydas; Broslavskis, Eugenijus; Budrys, Valmantas; Daubaras, Gintautas; Endzinienė, Milda; Gleiznienė, Rymantė; Jaržemskas, Egidijus; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kizlaitienė, Rasa; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Laiškonis, Alvydas Pranas; Liesienė, Vanda; Mameniškienė, Rūta; Marcinkutė, Audronė; Obelienienė, Diana; Parnarauskienė, Regina; Pauza, Valerijus; Petrikonis, Kęstutis; Prasauskienė, Audronė; Rastenytė, Daiva; Ryliškienė, Kristina; Ročka, Saulius; Skerlienė, Birutė; Ščiupokas, Arūnas; Ulozienė, Ingrida; Vaičienė-Magistris, Nerija; Vaitkus, Antanas. Klinikinė neurologija / Sudarytojas ir mokslinis redaktorius: Valmantas Budrys ; [Autoriai: Arvydas Ambrozaitis, Eugenijus Broslavskis, Valmantas Budrys, Gintautas Daubaras, Milda Endzinienė, Rymantė Gleiznienė, Egidijus Jeržemskas, Dalius Jatužis, Gintaras Ferdinandas Kaubrys, Rasa Kizlaitienė, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaševičius, Alvydas Laiškonis, Vanda Liesienė, Rūta Mameniškienė, Audronė Marcinkutė, Diana Obelienėnė, Regina Parnaranauskienė, Valius Pauza, Kęstutis Petrikonis, Audronė Prasauskienė, Daiva Rastenytė, Kristina Ryliškienė, Saulius Ročka, Birutė Skerlienė, Arūnas Ščiupokas, Ingrida Ulozienė, Nerija Vaičienė-Magistris, Antanas Vaitkus]. 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : Vaistų žinios, 2009. 989 p. ISBN 9789955884248.
2 Sereikė, Ieva; Klimašauskienė, Aušra; Klimašauskas, Andrius. Clinical and electrophysiological signs of critical illness neuropathy // 6th Baltic congress of neurology (BALCONE), 13-16th May, 2009, Vilnius. Vilnius. 2009, p. s63.
3 Sereikė, Ieva; Klimašauskienė, Aušra; Klimašauskas, Andrius. Peripheral nerve damage after treatment in intensive care unit // 6th Baltic congress of neurology (BALCONE), 13-16th May, 2009, Vilnius. Vilnius. 2009, p. s63.
4 Klimašauskas, Andrius; Sereikė, Ieva; Kėkštas, Gintautas; Klimašauskienė, Aušra; Ivaškevičius, Juozas. Determinants of critical illness polyneuropathy in the case of long-term ICU treatment // Critical care. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1364-8535. 2009, vol. 13, suppl. 1, p. p109. DOI: 10.1186/cc7273. [DB: Scopus, CAB Abstracts, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2008
1 Liutkienė, Justina; Budrys, Valmantas; Parnarauskienė, Regina; Klimašauskienė, Aušra. Miastenija, asocijuota su kitomis autoimuninėmis ligomis: klinikinis atvejis = Myasthenia gravis associated with other autoimmune disorders: a case report // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2008, t. 12, nr. 3(37), p. 167-169. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2008_Nr3_167-169.pdf> [žiūrėta 2009-02-14]. [DB: Academic Search Complete, Index Copernicus]

2007
1 Vaitkevičius, Arūnas; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Klimašauskienė, Aušra; Budrys, Valmantas. Kognityvinių sukeltųjų potencialų tyrimai: P300 potencialo svarba klinikinei praktikai = Cognitive event-related potentials: P300 potential in clinical practise // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2007, t. 11, Nr. 2, p. 86-94. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2007_Nr2_086-094.pdf> [žiūrėta 2008-04-24]. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Klimašauskienė, Aušra; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Budrys, Valmantas. Early involvement of central nervous system in diabetic patients and its relationship to diabetic neuropathy // 5th Baltic congress of neurology, June 1-3, 2006, Riga, Latvia : final programme and abstracts. Riga. 2006, p. 36.

2004
1 Klimašauskienė, Aušra; Budrys, Valmantas; Keris, V.; Supe, I. Botulino toksino veiksmingumas ir saugumas gydant idiopatinę kaklinę distoniją = The principles of treatment of epilepsy in adults // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2004, Nr. 2, p. 40-44. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2004_Nr2_40-44.pdf> [žiūrėta 2010-03-30].
2 Klimašauskienė, Aušra; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Budrys, Valmantas. Involvement of the central nervous system in diabetic patients with short duration of disease and diabetic neuropathy // European journal of neurology: suppl. 2: abstracts of the 8th congress of the European Federation of Neurological Societies. ISSN 1351-5101. 2004, vol. 11, suppl. 2, p. 133. [IF: 2.225; AIF: 2.990; Q2 (2004 InCities JCR SCIE)]
3 Ambrozaitis, Arvydas; Budrys, Valmantas; Endzinienė, Milda; Jaržemskas, Egidijus; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Laiškonis, Alvydas Pranas; Liesienė, Vanda; Mameniškienė, Rūta; Marcinkutė, Audronė; Obelienienė, Diana; Parnarauskienė, Regina; Pauza, Valerijus; Prasauskienė, Audronė; Skerlienė, Birutė; Ščiupokas, Arūnas; Ulozienė, Ingrida; Vaičienė, Nerija; Zakarevičius, Žilvinas. Neurologijos vadovas gydytojui praktikui / Autoriai: Arvydas Ambrozaitis, Valmantas Budrys, Milda Endzinienė, Egidijus Jaržemskas, Dalius Jatužis, Gintaras Kaubrys, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaščevičius, Alvydas Laiškonis, Vanda Liesienė, Rūta Mameniškienė, Audronė Marcinkutė, Diana Obelienienė, Regina Parnarauskienė, Valius Pauza, Audronė Prasauskienė, Birutė Skerlienė, Arūnas Ščiupokas, Ingrida Ulozienė, Nerija Vaičienė, Žilvinas Zakarevičius ; sudarytojas ir mokslinis vadovas: Valmantas Budrys. Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2004. 552 p. ISBN 9955511370.

2003
1 Klimašauskienė, Aušra; Maciulevičienė, I.; Budrys, Valmantas. Ankstyvas periferinių nervų pažeidimas, sergant neilgos trukmės cukriniu diabetu = Early involvement of peripheral nerves in diabetic patients with short duration of diabetes // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2003, Nr. 2, p. 32-38.

2000
1 Klimašauskienė, Aušra; Budrys, Valmantas; Parnarauskienė, Regina; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas. Patologiniai kalcifikatai smegenyse // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2000, Nr. 2, p. 67-71.

1998
1 Budrys, Valmantas; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Klimašauskienė, Aušra; Parnarauskienė, Regina; Valaikienė, Jurgita. Neurologijos kursų paskaitos bendrosios praktikos gydytojams. Vilnius : Vilniaus universiteto Neurologijoa klinika, 1998. 70 p. ISBN 9986895049.