VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Aušra Beržanskytė' publikacijų sąrašas

2023
1 Jakubauskienė, Marija; Beržanskytė, Aušra; Jakelaitis, Audrius; Gavenavičius, Dovydas; Stanislavovienė, Jelena. Anxiety and depression among young people in Lithuania under the exposure of the war in Ukraine // Population medicine: special issue: 17th World congress on public health, 2023 May 2-6, Rome. Italu\y : abstract book. Crete : European Publishing. eISSN 2654-1459. 2023, vol. 5, suppl., abstract no. A1271, p. 376. DOI: 10.18332/popmed/164056.

2021
1 Drungėlaitė, Odeta; Beržanskytė, Aušra. X miesto mokinių gyvensena ir jų nuomonė apie sveikos gyvensenos skatinimą mokykloje = X city students‘ lifestyle and their opinion on healthy lifestyle education at school // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2021, Nr. 1, p. 71-79. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2021.1(92)/VS%202021%201(92)%20ORIG%20Mokiniu%20gyvensena.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Šmigelskas, Kastytis; Petrikonis, Kęstutis; Kasiulevičius, Vytautas; Kalėdienė, Ramunė; Jakaitienė, Audronė; Kaselienė, Snieguolė; Sauliūnė, Skirmantė; Beržanskytė, Aušra; Stankūnas, Mindaugas. SARS-CoV-2 Seroprevalence in Lithuania: Results of National Population Survey = SARS-COV-2 serologinis paplitimas Lietuvoje: nacionalinio populiacijos tyrimo rezultatai // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2021, vol. 28, no. 1, p. 14-24. DOI: 10.15388/Amed.2020.28.1.2. [DB: Index Copernicus, MEDLINE]

2020
1 Beržanskytė, Aušra; Drungėlaitė, Odeta. Students' attitudes towards the measures of healthy lifestyle promotion in Lithuania // European journal of public health: Supplement: 16th World Congress on Public Health 2020 Public Health for the future of humanity: analysis, advocacy and action. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2020, vol. 30, suppl. 5, art. no. ckaa166.436, p. [v690-v691]. DOI: 10.1093/eurpub/ckaa166.436. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 3.367; AIF: 3.625; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Beržanskytė, Aušra. Public health risk factors at music festivals: "Be Safe Lab" initiative // European journal of public health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2020, vol. 30, suppl. 5, art. no. ckaa165.1188, p. [v438]. DOI: 10.1093/eurpub/ckaa165.1188. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.367; AIF: 3.625; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
3 Jurgilaitė, Mintarė; Beržanskytė, Aušra. People's perceptions of Alzheimer's disease in Lithuania // European journal of public health: 16th World Congress on Public Health 2020. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2020, vol. 30, suppl. 5, p. [v923-v924]. DOI: 10.1093/eurpub/ckaa166.1056. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 3.367; AIF: 3.625; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Stankunas, Mindaugas; Kalediene, Ramune; Valinteliene, Rolanda; Stepukonis, Faustas; Berzanskyte, Ausra. Tackling health inequalities in Lithuania: from research to practice // 7th International interdisciplinary scientific conference „Society health welfare“: Contemporary social dynamics and welfare: urban and rural development perspectives : abstracts : Rīga, 10–12 October, 2018 / Rīga Stradiņš University ; Editor Lolita Vilka. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2018. ISBN 9789934563393. p. 139.
2 Beržanskytė, Aušra; Jakubauskienė, Marija; Šedytė, Žydrūnė; Vasiliauskaitė, L. NGO role in healthy living promotion // European journal of public health. Oxford : Oxford University press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2018, vol. 28, suppl. 4, p. 324. DOI: 10.1093/eurpub/cky214.044. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.234; AIF: 2.760; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Stepukonis, Faustas; Butkevičienė, Rūta; Beržanskytė, Aušra; Jakubauskienė, Marija; Kalėdienė, Ramunė; Vladičkienė, Jurgita; Stankūnas, Mindaugas. Administraciniai gebėjimai sveikatos netolygumams nustatyti ir mažinti Lietuvos savivaldybėse: kokybinis požiūris // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2017, t. 27, Nr. 2, p. 87-91. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.030. [DB: Index Copernicus]
2 Stankūnas, Mindaugas; Veryga, Aurelijus; Jakubauskienė, Marija; Stukas, Rimantas; Šurkienė, Genė; Beržanskytė, Aušra; Butikis, Mindaugas; Žagminas, Kęstutis; Navickas, Alvydas; Kriaučionienė, Vilma; Petraitytė, Iveta; Petronytė, Gintarė; Kanapeckienė, Virginija; Štelemėkas, Mindaugas; Liutkutė, Vaida; Joffė, Roza; Janonienė, Raimonda; Radzevičiūtė, Ieva; Pilipavičienė, Lolita; Šiupšinskas, Laimonas; Jurgutis, Arnoldas; Tarvydienė, Neringa; Kalibatas, Vytenis; Šešeikaitė, Neringa; Meščeriakova-Veliulienė, Olga; Stepukonis, Faustas. Sveikatos netolygumų mažinimo praktinės rekomendacijos / Mindaugas Stankūnas, Aurelijus Veryga, Marija Jakubauskienė, Rimantas Stukas, Genė Šurkienė, Aušra Beržanskytė, Mindaugas Butikis, Kęstutis Žagminas, Alvydas Navickas, Vilma Kriaučionienė, Iveta Petraitytė, Gintarė Petronytė, Virginija Kanapeckienė, Mindaugas Štelemėkas, Vaida Liutkutė, Roza Joffė, Raimonda Janonienė, Ieva Radzevičiūtė, Lolita Pilipavičienė, Laimonas Šiupšinskas, Arnoldas Jurgutis, Neringa Tarvydienė, Vytenis Kalibatas, Neringa Šešeikaitė, Olga Meščeriakova-Veliulienė, Faustas Stepukonis ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kaunas : UAB "Arx Reklama", 2017. 253 p. : pav., lent. ISBN 9786094770005.
3 Kalėdienė, Ramunė; Stankūnas, Mindaugas; Šmigelskas, Kastytis; Vaičiūnas, Tomas; Mocevičienė, Reda; Petronytė, Gintarė; Jakubauskienė, Marija; Sauliūnė, Skirmantė; Nedzinskienė, Laura; Valentienė, Jolanta; Liuima, Vincentas; Kaselienė, Snieguolė; Veryga, Aurelijus; Stukas, Rimantas; Šurkienė, Genė; Beržanskytė, Aušra; Butikis, Mindaugas; Žagminas, Kęstutis; Navickas, Alvydas; Kriaučionienė, Vilma; Petraitytė, Iveta; Kanapeckienė, Virginija; Štelemėkas, Mindaugas; Liutkutė, Vaida; Joffė, Roza; Janonienė, Raimonda; Radzevičiūtė, Ieva; Pilipavičienė, Lolita; Šiupšinskas, Laimonas; Jurgutis, Arnoldas; Tarvydienė, Neringa; Kalibatas, Vytenis; Jasiukaitienė, Vilma. Sveikatos netolygumai: patirtis ir perspektyvos : vadovėlis skiriamas visuomenės sveikatos, kitų biomedicinos ir socialinių mokslų sričių studentams ir specialistams bei visiems besidomintiems sveikatos ir jos priežiūros netolygumais / [sudarytota: Ramunė Kalėdienė ; autoriai: Ramunė Kalėdienė, Mindaugas Stankūnas, Kastytis Šmigelskas, Tomas Vaičiūnas, Reda Mocevičienė, Gintarė Petronytė, Marija Jakubauskienė, Skirmantė Sauliūnė, Laura Nedzinskienė, Jolanta Valentienė, Vincentas Liuima, Snieguolė Kaselienė, Aurelijus Veryga, Rimantas Stukas, Genė Šurkienė, Aušra Beržanskytė, Mindaugas Butikis, Kęstutis Žagminas, Alvydas Navickas, Vilma Kriaučionienė, Iveta Petraitytė, Virginija Kanapeckienė, Gintarė Petronytė, Virginija Kanapeckienė, Mindaugas Štelemėkas, Vaida Liutkutė, Roza Joffė, Raimonda Janonienė, Ieva Radzevičiūtė, Lolita Pilipavičienė, Laimonas Šiupšinskas, Arnoldas Jurgutis, Neringa Tarvydienė, Vytenis Kalibatas, Vilma Jasiukaitienė ; Recenzentai: Žemyna Milašauskienė, Abdonas Tamošiūnas ; Redaktorė Rita Malikėnienė] ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kaunas : UAB "Arx Reklama", 2017. 291 p. : pav., lent. ISBN 9786098081978.
4 Stankūnas, Mindaugas; Kalėdienė, Ramunė; Valintėlienė, Rolanda; Stukas, Rimantas; Veryga, Aurelijus; Beržanskytė, Aušra; Janonienė, Raimonda; Petronytė, Gintarė; Šmigelskas, Kastytis; Radzevičiūtė, Ieva; Šešeikaitė, Neringa; Rimavičienė, Eglė; Jasiukaitienė, Vilma. Norwegian support for tackling health inequalities in Lithuania: the process, pitfalls and results // Journal of Health Inequalities. Poznan : Termedia. ISSN 2450-5927. eISSN 2450-5722. 2017, vol. 3, no. 1, June, p. 5–10 : lent. DOI: 10.5114/jhi.2017.69155.

2016
1 Stankūnas, Mindaugas; Kalėdienė, Ramunė; Valintėlienė, Rolanda; Jurgutis, Arnoldas; Beržanskytė, Aušra; Sauliūnė, Skirmantė; Zolubienė, Eimantė; Stepukonis, Faustas; Veryga, Aurelijus; Kaselienė, Snieguolė; Šmigelskas, Kastytis; Petronytė, Gintarė; Stukas, Rimantas; Vladičkienė, Jurgita; Butkevičienė, Rūta; Luima, Vincentas; Janonienė, Raimonda; Selli, Kristina; Meščeriakova-Veliulienė, Olga; Jakubauskienė, Marija. Monitoring and reducing health inequalities: a case from Lithuania // EHMA annual conference 2016 : New models of care. Reinveinting healthcare: why, what, how : [14-16 June 2016, Porto, Portugal] : abstract book. Porto : European Health Management Association Ltd. 2016, p. 101. Prieiga per internetą: <https://ehma.org/app/uploads/2022/12/EHMA-2016-Abstract-Book.pdf>.
2 Stankūnas, Mindaugas; Kalėdienė, Ramunė; Valintėlienė, Rolanda; Jurgutis, Arnoldas; Beržanskytė, Aušra. Health inequalities reduction in Lithuania: from evidence based practice to policy development // European journal of public health : 9th European Public Health Conference : 9-12 November 2016, Vienna, Austria : abstracts and posters / Guest editors: Thomas Dorner, Walter Ricciardi, Dineke Zeegers Paget ; European public health association - EUPHA. Österreichische Gesellschaft für Public Health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2016, vol. 26, suppl. 1, November, p. 192-192. DOI: 10.1093/eurpub/ckw169.051. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.431; AIF: 2.569; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Jociutė, Aldona; Beržanskytė, Aušra. 13-14 metų vaikų fizinį aktyvumą skatinantys veiksniai vaikų tėvų ir globėjų požiūriu = Factors facilitating 13-14-year-old children physical activity: reflections from their parents and guardians // Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2016, Nr. 4{75), p. 38-45. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2016.4%2875%29/VS%202016%204%2875%29%20ORIG%20Fizinis%20aktyvumas.pdf> [žiūrėta 2017-11-08]. [DB: Index Copernicus]
4 Jociutė, Aldona; Beržanskytė, Aušra. 13-14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai šešiose Lietuvos savivaldybėse = Factors having impact on 13-14 years children physical activity in six municipalities of Lithuania // Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2016, Nr. 3{74), p. 44-52. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2016.3%2874%29/VS%202016%203%2874%29%20ORIG%20Fizinis%20aktyvumas.pdf> [žiūrėta 2017-11-08]. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Stankūnas, Mindaugas; Kalėdienė, Ramunė; Valintėlienė, Rolanda; Jurgutis, Arnoldas; Beržanskytė, Aušra; Sauliūnė, Skirmantė; Stepukonis, Faustas; Zolubienė, Eimantė; Kaselienė, Snieguolė; Šmigelskas, Kastytis; Zaborskis, Apolinaras; Vladičkienė, Jurgita; Butkevičienė, Rūta; Selli, Kristina; Meščeriakova-Veliulienė, Olga; Sabaliauskaitė, Eglė. Capacity building for bringing more evidence based decisions for monitoring and reducing health inequalities in Lithuania // EHMA annual conference 2015 "Evidence-based management: better decisions, netter healthcare" : 15-17 June 2015, Breda, the Netherlands : abstract book. Brussels : European Health Management Association. 2015, p. 104. Prieiga per internetą: <https://ehma.org/app/uploads/2022/12/EHMA-2015-Abstract-Book.pdf>.
2 Beržanskytė, Aušra; Jakubauskienė, Marta; Butkevičienė, Rūta; Stepukonis, Faustas; Butikis, Mindaugas; Kalėdienė, Ramunė. Health policy strategy in local level: experience from the country with high health inequalities // European journal of public health : 8th European Public Health Conference : 14-17 October 2015, Milan, Italy : abstracts and posters / Editor in chief Peter Allebeck ; European public health association - EUPHA. Italian Society of Hygiene [et al.]. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2015, vol. 25, suppl. 3, p. 380-380. DOI: 10.1093/eurpub/ckv176.019. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 2.751; AIF: 2.463; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
3 Aguonytė, Vaida; Beržanskytė, Aušra. Veiksniai, turintys įtakos vaikų fiziniam aktyvumui = Factors that make influence on children’s physical activity // Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2015, Nr. 2{69), p. 16-25. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.2%2869%29/VS%202015%202%2869%29%20LIT%20A%20Fizinis%20aktyvumas.pdf> [žiūrėta 2017-11-08]. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Aguonytė, Vaida; Beržanskytė, Aušra; Valentienė, Jolanta; Nedzinskienė, Laura. Vyresnio amžiaus asmenų mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų netolygumai Lietuvoje // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2014, nr. 3, p. 40-47. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2014.3(66)/VS%202014%203(66)%20ORIG%20Sirdies%20ligos.pdf> [žiūrėta 2014-12-18]. [DB: Index Copernicus]
2 Zolubienė, Eimantė; Beržanskytė, Aušra; Aguonytė, Vaida; Nedzinskienė, Laura. 65 m. ir vyresnių asmenų požiūris į sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2014, nr. 3, p. 109-114. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2014.3(66)/VS%202014%203(66)%20ORIG%20Sveikatos%20prieziura.pdf> [žiūrėta 2014-12-18]. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Aguonytė, Vaida; Beržanskytė, Aušra; Stonienė, Loreta; Narkauskaitė, Laura; Valentienė, Jolanta; Varvuolienė, Rasa. Pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2013, nr. 3, p. 68-75. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2013.3(62)/VS%202013%203(62)%20ORIG%20S%20Smurtas%20pries%20moteris.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Narkauskaitė, Laura; Varvuolienė, Rasa; Valentienė, Jolanta; Aguonytė, Vaida; Beržanskytė, Aušra. Odontologų paslaugų prieinamumas pacientams su judėjimo negalia Lietuvoje // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2013, nr. 2, p. 38-45. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2013.2(61)/VS%202013%202(61)%20ORIG%20S%20Odontologu%20paslaugos.pdf>. [DB: Index Copernicus]
3 Aguonytė, Vaida; Valentienė, Jolanta; Nedzinskienė, Laura; Beržanskytė, Aušra; Zolubienė, Eimantė. Vyresnio amžiaus asmenų sveikatos netolygumai. Literatūros apžvalga // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2013, nr. 4, p. 13-19. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/VS%204%2863%29%20LIT%20A%20Sveikatos%20netolygumai.pdf> [žiūrėta 2015-02-26]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Jurkevičienė, Asta; Valintėlienė, Rolanda; Beržanskytė, Aušra; Rudaitis, Kęstutis. Antibiotikų suvartojimas ir jį lemiantys veiksniai Lietuvos ligoninėse = Antibiotic consumption and influencing factors in Lithuanian hospitals // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2012, nr. 1, p. 41-48. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2012.1(56)/VS_2012_1(56)_Valinteliene.pdf> [žiūrėta 2012-05-23]. [DB: Index Copernicus]
2 Sinotova, Jekaterina; Miciulevičienė, Jolanta; Beržanskytė, Aušra. Antimikrobiniams vaistams atsparių invazinių bakterijų paplitimo dinamika Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninėse // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2012, nr. 3, p. 34-43. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2012.3(58)/VS%202012_3(58)_Miciuleviciene.pdf> [žiūrėta 2018-01-03]. [DB: Index Copernicus]
3 Narkauskaitė, Laura; Varvuolienė, Rasa; Beržanskytė, Aušra. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turinties psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų, Lietuvoje // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2012, nr. 2, p. 78-83. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2012.2(57)/VS_2012_2(57)_Varvuoliene.pdf> [žiūrėta 2018-01-10]. [DB: Index Copernicus]
4 Valintėlienė, Rolanda; Gailienė, Greta; Beržanskytė, Aušra. Prevalence of healthcare-associated infections in Lithuania // Journal of hospital infection. London : W.B. Saunders Co. ISSN 0195-6701. 2012, vol. 80, no. 1, p. 25-30. DOI: 10.1016/j.jhin.2011.09.006. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, BIOSIS Previews, Biological Abstracts, Embase] [IF: 2.855; AIF: 3.646; Q2 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Aguonytė, Vaida; Beržanskytė, Aušra. Vilniaus universiteto studentų požiūris į natūralius gydymo metodus = Attitudes towards natural therapies among Vilnius university students // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2011, nr. 4, p. 126-135. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2011.4(55)/VS_2011_4(55)_Aguonyte.pdf> [žiūrėta 2012-01-02]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Miciulevičienė, Jolanta; Stirbienė, Ilona; Valintėlienė, Rolanda; Kasiulevičius, Vytautas; Beržanskytė, Aušra. Viršutinių kvėpavimo takų infekcijų diagnostika ir gydymas antibiotikais : metodinės rekomendacijos / metodines rekomendacijas parengė: Jolanta Maciulevičienė, Ilona Stirbienė, Rolanda Valintėlienė, Vytautas Kasiulevičius, Aušra Beržanskytė. Vilnius : LĮ "Kriventa", 2010. 16 p. ISBN 9789955526643.
2 Jurkevičienė, Asta; Valentėlienė, Rolanda; Beržanskytė, Aušra. Sveikatos priežiūros darbuotojų požiūris į antibakterinių vaistų vartojimą ir jį lemiančius veiksnius Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninėse = Health care professionals attitude towards antibiotic use and it influencing factors in Lithuanian acute hospitals // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2010, nr. 4, p. 72-79. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2010.4(51)/VS%202010_4(51)_Jurkeiciene.pdf> [žiūrėta 2011-05-18]. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Beržanskytė, Aušra; Valintelienė, Rolanda; Gurevičius, Romualdas. Antibiotikų vartojimas. Kai kurių kvėpavimo takų infekcijų gydymas antibiotikais = Antibiotic use. Aspects of antibacterial treatment of some respiratory tract infections // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2009, nr. 1, p. 9-18. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/VS%202009%201(44).pdf> [žiūrėta 2019-01-28]. [DB: Index Copernicus]
2 Kanapeckienė, Virginija; Valintelienė, Rolanda; Beržanskytė, Aušra; Kėvalas, Rimantas; Supranowicz, Piotr. Health of Roma children in Vilnius and Ventspils = Vilniaus ir Ventspilio romų vaikų sveikata // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2009, t. 45, nr. 2, p. 153-161. Prieiga per internetą: <https://www.mdpi.com/1010-660X/45/2/153/pdf> [žiūrėta 2009-12-21]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE, Scopus] [IF: 0.506; AIF: 4.099; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]
3 Palekauskaitė, Asta; Valintelienė, Rolanda; Beržanskytė, Aušra. Adult respiratory tract infections and their treatment with antibiotics in Lithuanian primary health care = Suaugusių žmonių kvėpavimo takų infekcijos ir jų gydymas antibiotikais Lietuvos pirminės sveikatos priežiūros įstaigose // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2009, nr. 3, p. 115-120. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2009.3(46)/vs3%20115-120.pdf> [žiūrėta 2009-12-22]. [DB: Index Copernicus]
4 Beržanskytė, Aušra; Valintėlienė, Rolanda; Gurevičius, Romualdas; Palekauskaitė, Asta. Antibioti kų vartojimas Lietuvos slaugos ligoninėse = Antibiotic use in Lithuanian nursing hospitals // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2009, Nr. 3, p. 97-106. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/vs3%2097-106.pdf> [žiūrėta 2009-10-26]. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Beržanskytė, Aušra; Valintėlienė, Rolanda; Palekauskaitė, Asta. Influence of rapid antigen detection test use to antibiotic prescribing for tonsillopharyngitis // 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases [19/04/2008, Barcelona, Spain] :, 2008. 2008, p. s363. Prieiga per internetą: <http://www.blackwellpublishing.com/eccmid18/abstract.asp?id=69188> [žiūrėta 2008-04-11].
2 Palekauskaitė, Asta; Valintėlienė, Rolanda; Beržanskytė, Aušra; Bagdonaitė, R. Antibiotic use in Lithuanian general hospitals // Escaide : the 2008 European scientific conference on applied infectious disease epidemiology : abstract book, Berlin, Germany, 19-21 November 2008. 2008, p. 121. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/antibiotiku%20suvartojimas.pdf> [žiūrėta 2009-01-12].

2006
1 Stefanovič, Anna; Kalibatas, Julius; Palekauskaitė, Asta; Beržanskytė, Aušra. Antibakterinės terapijos pokyčiai Lietuvos pirminės sveikatos priežiūros įstaigose 1997 ir 2004 m = Changes in antimicrobial use in Lithuanian outpatient clinics in 1997 and 2004 // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2006, Nr. 2, p. 15-19. [DB: Index Copernicus]
2 Beržanskytė, Aušra; Valintelienė, Rolanda; Haaijer-Ruskamp, Flora M.; Gurevičius, Romualdas; Grigoryan, Larissa. Self-medication with antibiotics in Lithuania // International journal of occupational medicine and environmental health. ISSN 1232-1087. 2006, Vol. 19, no. 4, p. 246-253. Prieiga per internetą: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17402220/> [žiūrėta 2023-03-30]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Premier]
3 Supranowicz, Piotr; Beržanskytė, Aušra; Czart, Margaret; Valintelienė, Rolanda; Wysocki, Mirosław J. Risk behaviors in mid-adolescence: attitudinal and social determinats // Advances in pshychology research. Vol. 45. New York : Nova Science Publishers, Inc, 2006. ISBN 1600211526. p. 85-120.
4 Supranowicz, Piotr; Wysocki, Mirosław J.; Beržanskytė, Aušra; Valintelienė, Rolanda. Zmiany w zakresie picia alkoholu przez młodzież towarzyszące przystąpieniu do Unii Europejskiej: doświadczenia Polski ir Litwy = Changes in adolescents' alcohol drinking in the time of accesion to European Union: Polish and Lithuanian experimences // Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. ISSN 0035-7715. 2006, T. 57, suppl, p. 113-120.
5 Beržanskytė, Aušra; Valintėlienė, Rolanda; Haaijer-Ruskamp, F.M. Attitudes of population to antibiotic use in Lithuania: analysis of face-to-face interviews = Gyventojų požiūris į antibiotikų vartojimą Lietuvoje: interviu analizė // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2006, Nr. 4, p. 54-58. [DB: Index Copernicus]
6 Beržanskytė, Aušra; Valintelienė, Rolanda; Haaijer-Ruskamp, F.M.; Stefanovič, Anna; Kanapeckienė, Virginija. Attitudes of population to antibiotic use in country with high self-medication: analysis of 103 face-to-face interviews // 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) : Nice/France, April 1–4, 2006, 2006. 2006, p. r2036. Prieiga per internetą: <http://registration.akm.ch/einsicht.php?XNABSTRACT_ID=18090&XNSPRACHE_ID=2&XNKONGRESS_ID=26&XNMASKEN_ID=900> [žiūrėta 2007-03-26].

2005
1 Supranowicz, Piotr; Wysocki, Mirosław J.; Beržanskytė, Aušra; Valintėlienė, Rolanda; Kondratavičiūtė, Giedrė. Reliability and predictive validity of PMSW18-Ad scale (Physical, Mental and Social Wellbeing scale-Adolescent version): Polish and Lithuanian experiences // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina. ISSN 0066-2240. 2005, Vol. 60, suppl. 16, p. 284-287.

2004
1 Beržanskytė, Aušra; Valintėlienė, Rolanda. Self-medication with antibiotics in Lithuanian population // 6th Nordic-Baltic congress on infectious diseases : abstracts book : 3-6 June 2004, Palanga. [S. l.]. 2004, p. 75.
2 Beržanskytė, Aušra; Šakelytė, Rasa; Valintėlienė, Rolanda. Lietuvos gyventojų savigyda antibiotikais = Self-medication with antibiotics among Lithuanian population // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2004, Nr. 4, p. 13-18. [DB: Index Copernicus]

1999
1 Petrauskienė, Jadvyga; Kalėdienė, Ramunė; Gurevičius, Romualdas; Gaižauskienė, Aldona; Kurtinaitis, Juozas; Beržanskytė, Aušra. Žmonių sveikatingumo pokyčiai ir jų ryšys su antropogeniniais veiksniais // Lietuvos ekologinis tvarumas istoriniame kontekste = Ecological sustainability of Lithuania in a historical perspective / Valstybinės mokslo programos "Regiono vystymosi ekologinis tvarumas istoriniame kontekste : Lietuvos Pavyzdžiu" (ECOSLIT, 1992-1997) taryba, Tarptautinio mokslinės kultūros centro - Pasaulinės laboratorijos Lietuvos skyrius, Lietuvos mokslų akademija ; leidėjai: L. Kairiūkštis, Z. Rudzikas. Vilnius : Tarptautinio mokslinės kultūros centro - Pasaulinės laboratorijos Lietuvos skyrius, 1999. ISBN 9986911338. p. 608-666.

1998
1 Petrauskienė, Jadvyga; Kurtinaitis, Juozas; Gurevičius, Romualdas; Kalėdienė, Ramunė; Gaižauskienė, Aldona; Beržanskytė, Aušra. Žmonių sveikatingumo pokyčiai ir ryšys su antropogeniniais veiksniais = Ecological sustainability of region in the historical context // Regiono ekologinis tvarumas istoriniame kontekste / Valstybinės mokslo programos "Regiono vystymosi ekologinis tvarumas istoriniame kontekste: Lietuvos pavyzdžiu (ECOSLIT, 1992-1997)" Taryba, Lietuvos Mokslų akademija, Tarptautinio mokslinės kultūros centro - Pasaulinės laboratorijos Lietuvos skyrius; atsakingi leidėjai: L. Kairiūkštis, Z. Rudzikas. Vilnius ; Kaunas : Tarptautinio mokslinės kultūros centro - Pasaulinės laboratorijos Lietuvos skyrius [TMKC-PLLS], 1998. ISBN 9986911311. p. 127-135.