VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Asta Čekanauskaitė' publikacijų sąrašas

2022
1 Čekanauskaitė, Asta; Jakubauskienė, Marija; Kersnauskaitė, Džiugilė; Krotova, Jelizaveta; Lukošienė, Karolina. Ethical implications of DAMA: Cross-sectional survey of attitudes and intended behaviour among Lithuanian physicians // Diversity and bioethics: 34th European conference on philosophy of medicine and health care, 24-27 August 2022, Warsaw, Poland : abstracts. Warsaw : University of Warsaw. 2022, p. 17-18. Prieiga per internetą: <https://www.espmh.org/wp-content/uploads/Abstract-booklet-final-Warsaw.pdf>.

2021
1 Čekanauskaitė, Asta; Peičius, Eimantas; Urbonas, Gvidas; Lukaševičienė, Vilma. Nebiomedicininių mokslinių tyrimų, kurių objektas yra žmogaus sveikata, etiniai principai : Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos rekomendacijos // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2021, Nr. 2, p. 71-76. Prieiga per internetą: <https://hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2021.2(93)/VS%202021%202(93)%20METOD%20Etiniai%20pricipai.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Kersnauskaitė, Džiugilė; Krotova, Jelizaveta; Čekanauskaitė, Asta. Pilot study of surgeons’ attitude towards patients’ right to refuse treatment // Medicina: Abstracts accepted for the International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, Latvia. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1648-9233. 2021, vol. 57, suppl. 1, p. 66. Prieiga per internetą: <https://medicina.lsmuni.lt/abstracts-accepted-for-the-international-scientific-conference-on-medicine-organized-within-the-frame-of-the-79th-international-scientific-conference-of-the-university-of-latvia-riga-latvia/?fbclid=IwAR07ng3DjTjNjEU6VkSfjW_s_drwFGUEl8XfZiIgUN9qrFcu4mmAtkuU9rs>.

2017
1 Gefenas, Eugenijus; Čekanauskaitė, Asta; Lekstutienė, Jūratė; Lukaševičienė, Vilma. Application challenges of the new EU Clinical Trials Regulation // European journal of clinical pharmacology. Heidelberg : Springer Heidelberg. ISSN 0031-6970. eISSN 1432-1041. 2017, Vol. 73, Iss. 7, p. 795-798. DOI: 10.1007/s00228-017-2267-6. [DB: Current Contents, Biological Abstracts, Embase, Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.679; AIF: 3.148; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Aleknavičius, Eduardas; Atkočius, Vydmantas; Bloznelytė-Plėšnienė, Laima; Briedienė, Rūta; Bružas, Saulius; Bulotienė, Giedrė; Burneckis, Arvydas; Buterlevičiūtė, Janina; Čekanauskaitė, Asta; Didžiapetrienė, Janina; Drobnienė, Monika; Gedminaitė, Jurgita; Gefenas, Eugenijus; Graželytė, Jūratė; Grigienė, Rūta; Gudavičienė, Daiva; Gudlevičienė, Živilė; Inčiūra, Arturas; Janavičius, Ramūnas; Janulionis, Ernestas; Jackevičius, Algirdas; Juozaitytė, Elona; Kazbarienė, Birutė; Kundrotas, Gabrielis; Kuzmickienė, Irena; Lachej, Nadežda; Laurinavičienė, Aida; Matuizienė, Jurgita; Meškauskas, Raimundas; Mudėnas, Algirdas; Norkienė, Laura; Ostapenko, Valerijus; Petraitienė, Vida; Schveigert, Diana; Skorupskienė, Dalia; Smailytė, Giedrė; Steponavičienė, Laura; Steponavičienė, Rita; Strimaitienė, Janina; Sužiedėlis, Kęstutis; Tiškevičius, Sigitas; Trakymas, Mantas; Tutkuvienė, Janina; Ugenskienė, Rasa; Uleckienė, Saulė; Vaitiekūnaitė, Nomeda; Valuckas, Konstantinas Povilas; Žilinskas, Kastytis. Krūties vėžys: moksliniai ir klinikiniai aspektai : mokslinė mokomoji monografija / Eduardas Aleknavičius, Vydmantas Atkočius, Laima Bloznelytė-Plėšnienė, Rūta Briedienė, Saulius Bružas, Giedrė Bulotienė, Arvydas Burneckis, Janina Buterlevičiūtė, Asta Čekanauskaitė, Janina Didžiapetrienė, Monika Drobnienė, Jurgita Gedminaitė, Eugenijus Gefenas, Jūratė Graželytė, Rūta Grigienė, Daiva Gudavičienė, Živilė Gudlevičienė, Arturas Inčiūra, Ramūnas Janavičius, Ernestas Janulionis, Algirdas Jackevičius, Elona Juozaitytė, Birutė Kazbarienė, Gabrielis Kundrotas, Irena Kuzmickienė, Nadežda Lachej, Aida Laurinavičienė, Jurgita Matuizienė, Raimundas Meškauskas, Algirdas Mudėnas, Laura Norkienė, Valerijus Ostapenko, Vida Petraitienė, Diana Schveigert, Dalia Skorupskienė, Giedrė Smailytė, Laura Steponavičienė, Rita Steponavičienė, Janina Strimaitienė, Kęstutis Sužiedėlis, Sigitas Tiškevičius, Mantas Trakymas, Janina Tutkuvienė, Rasa Ugenskienė, Saulė Uleckienė, Nomeda Vaitiekūnaitė, Konstantinas Povilas Valuckas, Kastytis Žilinskas. Vilnius : Nacionalinis vėžio institutas, 2016. 547, [1] p. ISBN 9789986784999.

2012
1 Gefenas, Eugenijus; Dranseika, Vilius; Šerepkaitė, Jūratė; Čekanauskaitė, Asta; Caenazzo, Luciana; Gordijn, Bert; Pegoraro, Renzo; Yuko, Elizabeth. Turning residual human biological materials into research collections: playing with consent // Journal of medical ethics. London : BMJ Group. ISSN 0306-6800. 2012, Vol. 38, no. 6, p. 351-355. DOI: 10.1136/medethics-2011-100113. [DB: MEDLINE, The Philosopher's Index, PsycInfo, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.419; AIF: 1.190; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]
2 Čekanauskaitė, Asta; Gefenas, Eugenijus. Gydymo ir mokslinio tyrimo painiavos problema klinikiniuose tyrimuose = Therapeutic misconception in clinical research: is it possible to overcome the misunderstanding of the difference between research and clinical practice? // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2012, nr. 1, p. 11-21. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2012.1(56)/VS_2012_1(56)_Cekanauskaite.pdf> [žiūrėta 2012-05-23]. [DB: Index Copernicus]
3 Gefenas, Eugenijus; Čekanauskaitė, Asta; Tuzaitė, Eglė; Dranseika, Vilius; Characiejus, Dainius. New ethical paradigm in preventive, predictive and personalised medicine // Advances in predictive, preventive and personalised medicine / edited by Olga Golubnitschaja. - Monographic series. Dordrecht : Springer Netherlands. ISSN 2211-3495. 2012, p. 471-484.

2011
1 Gefenas, Eugenijus; Čekanauskaitė, Asta; Tuzaitė, Eglė; Dranseika, Vilius; Characiejus, Dainius. Does the “new philosophy” in predictive, preventive and personalised medicine require new ethics? // The EPMA Journal. Dordrecht : Springer-Verlag. ISSN 1878-5077. 2011, vol. 2, no. 2, p. 141-147. DOI: 10.1007/s13167-011-0078-x. [DB: Scopus, Embase, PubMed, SpringerLink]
2 Gefenas, Eugenijus; Dranseika, Vilius; Čekanauskaitė, Asta; Šerepkaitė, Jūratė. Research on human biological materials: what consent is needed, and when // Biobanks and tissue research: the public, the patient and the regulation /Christian Lenk, Judit Sándor, Bert Gordijn (Eds.). - Series: The international library of ethics, law and technology. Vol. 8. Part 2. Dordrecht : Springer, 2011. ISBN 9789400716728. p. 95-110. [DB: SpringerLink]
3 Dranseika, Vilius; Gefenas, Eugenijus; Čekanauskaitė, Asta; Hug, Kristina; Mezinska, Signe; Peičius, Eimantas; Silis, Vents; Soosaar, Andres; Strosberg, Martin. Twenty years of human research ethics committees in the Baltic States // Developing world bioethics. Oxford ; Malden, MA : Blackwell. ISSN 1471-8731. 2011, vol. 11, iss. 1, p. 48-54. DOI: 10.1111/j.1471-8847.2010.00288.x. [DB: MEDLINE, Biological Sciences Database, Ecology Abstracts, Taylor & Francis: Educational Research Abstracts Online, IBSS: International Bibliography of the Social Sciences, Multicultural Education Abstracts, Psychological Abstracts/PsycINFO, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Complete] [IF: 0.816; AIF: 1.264; Q3 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Čekanauskaitė, Asta; Gefenas, Eugenijus. Informuoto asmens sutikimas: ką turėtų žinoti ir ką iš tiesų žino biomedicininių tyrimų dalyviai? = Informed consent: what should the research participants know and what do they really understand about research? // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2010, nr. 4, p. 45-52. [DB: Index Copernicus]
2 Ruyter, Knut W.; Louk, Kristi; Jorqui, Maria; Kvalheim, Vigdis; Čekanauskaitė, Asta; Townend, David. From research exemption to research norm: recognising an alternative to consent for large scale biobank research // Medical law international. London : Sage Publications Ltd. ISSN 0968-5332. 2010, vol. 10, no 4, p. 287-313. DOI: 10.1177/096853321001000403. [DB: Current Law Index]
3 Gefenas, Eugenijus; Dranseika, Vilius; Čekanauskaitė, Asta; Hug, K; Mezinska, S; Peičius, Eimantas; Silis, V; Soosaar, A; Strosberg, M. Non-equivalent stringency of ethical review in the Baltic States: a sign of a systematic problem in Europe? // Journal of medical ethics. London : BMJ Publishing Group. ISSN 0306-6800. 2010, vol. 36, iss. 7, p. 435-439. DOI: 10.1136/jme.2009.035030. [DB: Embase, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), PsycInfo, The Philosopher's Index] [IF: 1.391; AIF: 1.311; Q2 (2010 InCities JCR SCIE)]

2006
1 Gefenas, Eugenijus; Čekanauskaitė, Asta; Veniūtė, Marija; Noreika, Saulius. Medicinos etikos raida Vilniaus universiteto Medicinos fakultete 1993-2005 metais = The development of medical ethics at the Faculty of Medicine, Vilnius University, throughout 1993-2005 // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. T. 2. Vilnius. ISSN 1392-0030. 2006, p. 298-304.

2005
1 Čekanauskaitė, Asta; Gefenas, Eugenijus. Research ethics committees in Lithuania // Research ethics committees, data protection and medical research in Europe. Aldershot : Ashgate, 2005. ISBN 0754643506. p. 219-228.

2004
1 Čekanauskaitė, Asta; Gefenas, Eugenijus. The implementation of directive 95/46/EC in relation to medical research in Lithuania // Implementation of the data protection directive in relation to medical research in Europe. Aldershot : Ashgate, 2004. ISBN 0754623696. p. 219-228.

2003
1 Gefenas, Eugenijus; Čekanauskaitė, Asta. Tyrimų etikos reglamentavimas Lietuvoje. Liuksemburgas : [s.n.], 2003. 18 p. ISBN 9289466960.

2000
1 Gefenas, Eugenijus; Navickienė, V.; Čekanauskaitė, Asta. Hospital, ethics committees in Lithuania // Medicine, health care and philosophy. ISSN 1386-7423. 2000, vol. 3, no. 3: ESPMH Conference, p. 342.
2 Čekanauskaitė, Asta. Mirtis ir gyvybės nutraukimo problemos modernioje visuomenėje = Death and the problems of life ending in modern society // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2000, t. 57, p. 66-75. DOI: 10.15388/Problemos.2000.57.6822.