VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Arūnas Valaika' publikacijų sąrašas

2019
1 Valaikienė, Jurgita; Ryliškytė, Ligita; Valaika, Arūnas; Puronaitė, Roma; Dementavičienė, Jūratė; Vaitkevičius, Arūnas; Badarienė, Jolita; Butkuvienė, Irena; Kalinauskas, Gintaras; Laucevičius, Aleksandras. A high prevalence of intracranial stenosis in patients with coronary artery disease and the diagnostic value of transcranial duplex sonography // Journal of stroke & cerebrovascular diseases. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1052-3057. eISSN 1532-8511. 2019, vol. 28, no. 4, p. 1015-1021. DOI: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.12.023. [DB: Embase, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.787; AIF: 4.137; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Valaikienė, Jurgita; Ryliškytė, Ligita; Valaika, Arūnas; Puronaitė, Roma; Vaitkus, Pranas. External carotid artery plaques are associated with intracranial stenosis in patients with advanced coronary artery disease // Vascular medicine. London : SAGE Publications. ISSN 1358-863X. eISSN 1477-0377. 2019, vol. 24, iss. 4, p. 359-360. DOI: 10.1177/1358863X19849626. [DB: Embase, MEDLINE, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.832; AIF: 4.233; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Aliahmed, Hammad Mohammad Ahmad; Karalius, Rimantas; Valaika, Arūnas; Grebelis, Arimantas; Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana. Efficacy of aortic valve replacement through full sternotomy and minimal invasion (ministernotomy) // Medicina / Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, Vilnius University. Basel : MDPI AG. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2018, vol. 54, iss. 2, art. no. 26, p. [1-12]. DOI: 10.3390/medicina54020026. [DB: Index Copernicus, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.467; AIF: 4.542; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Valaikienė, Jurgita; Ryliškytė, Ligita; Valaika, Arūnas; Puronaitė, Roma. The influence of gender on visualization of intracranial segments by TCCS in patients with severe coronary artery disease // European journal of neurology: 23rd Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral-Hemodynamics (ESNCH), Apr 13-16, 2018, Prague, Czech Republic. Hoboken : Wiley. ISSN 1351-5101. eISSN 1468-1331. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 55-56. Prieiga per internetą: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ene.13635> [žiūrėta 2018-12-19]. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.387; AIF: 3.775; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Valaikienė, Jurgita; Ryliškytė, Ligita; Valaika, Arūnas; Puronaitė, Roma. Are external carotid artery plaques an important finding in patients with advanced coronary artery disease? // International Journal of Stroke : Abstracts for the 22nd Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (ESNCH), 19–21 May 2017, Berlin. London : Sage. ISSN 1747-4930. eISSN 1747-4949. 2017, Vol. 12, suppl. 1, p. 47. DOI: 10.1177/1747493017703913. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, MEDLINE] [IF: 3.859; AIF: 3.802; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Uždavinytė-Gatelienė, Eglė; Uždavinys, Giedrius; Norkūnienė, Jolita; Valaika, Arūnas; Petrulionienė, Žaneta; Kalinauskas, Gintaras; Uždavinytė-Šemetienė, Giedrė. Išeminės kilmės mitralinio nesandarumo chirurginės korekcijos siūlėmis 10 metų rezultatai ir atsinaujinusio vožtuvo nesandarumo prognostiniai žymenys = 10 years results of suture repair for ischemic mitral regurgitation and predictors of recurrent mitral regurgitation // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 1, p. 33-42. [DB: Index Copernicus]
2 Valaikienė, Jurgita; Ryliškytė, Ligita; Valaika, Arūnas; Dementavičienė, Jūratė; Puronaitė, Roma; Vaitkevičius, Arūnas; Butkuvienė, Irena; Badarienė, Jolita; Kalinauskas, Gintaras. TCCS: high prevalence of intracranial stenosis in patients with severe coronary artery disease // Cerebrovascular diseases. Basel : S. Karger. ISSN 1015-9770. eISSN 1421-9786. 2015, Vol. 39, Suppl 1, p. 47. Prieiga per internetą: <https://www.karger.com/Article/Pdf/430972> [žiūrėta 2015-06-25]. [DB: TOC Premier, CAB Abstracts, Science Citation Index (Web of Science) (nenaudotinas)] [IF: 3.359; AIF: 3.630; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Butkuvienė, Irena; Ivaškevičienė, Loreta; Nogienė, Giedrė; Semėnienė, Palmyra; Valaika, Arūnas. Kairiojo skilvelio remodeliacija: chirurginė revaskuliarizacija (apžvalga) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 1, p. 49-55. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP19-8_str.pdf> [žiūrėta 2013-03-07]. [DB: Index Copernicus]
2 Valaika, Arūnas; Kalinauskas, Gintaras; Samalavičius, Robertas Stasys; Ivaškevičienė, Loreta; Butkuvienė, Irena; Uždavinys, Giedrius. Daugybinė vainikinių arterijų revaskuliarizacija su šešiomis ir daugiau aortovainikinėmis jungtimis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 1, p. 11-16. [DB: Index Copernicus]
3 Samalavičius, Narimantas Evaldas; Ringaitienė, Donata; Urbonas, Karolis; Misiūrienė, Irina; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Kalinauskas, Gintaras. Mortality prediction following CABG surgery: comparison of EuroSCORE vs general risk scoring systems // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2013, vol. 20, nr. 1, p. 61-66. DOI: 10.6001/actamedica.v20i1.2628. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
4 Ryliškytė, Ligita; Valaikienė, Jurgita; Badarienė, Jolita; Laucevičius, Aleksandras; Valaika, Arūnas; Dementavičienė, Jūratė; Puronaitė, Roma; Butkuvienė, Irena; Vaitkevičius, Arūnas. Presence of intracranial stenosis in coronary patients is associated with deterioration of endothelial function // Artery research. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1872-9312. 2013, Vol. 7, no 3-4, p. 116. DOI: 10.1016/j.artres.2013.10.051. [DB: Embase, Scopus, TOC Premier, Current Abstracts, PubMed]

2012
1 Samalavičius, Robertas Stasys; Urbonas, Karolis; Norkienė, Ieva; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Kalinauskas, Gintaras. Impact of metabolic syndrome on outcomes of patients undergoing CABG surgery // 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911. p. 57-58.
2 Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Samalavičius, Robertas. Off pump coronary artery by-pass grafting versus on pump surgery. The first experience of Vilnius Heart Surgery Center // 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911. p. 78.

2011
1 Valaika, Arūnas; Kalinauskas, Gintaras; Ivaškevičienė, Loreta; Samalavičius, Robertas Stasys; Butkuvienė, Irena; Norkūnas, Gediminas; Uždavinys, Giedrius. Treatment of radial artery graft spasm after coronary artery bypass grafting // Kardiochirurgia i torakochirurgia Polska. Poznań : Termedia sp. z o.o. ISSN 1731-5530. 2011, vol. 8, no. 3, p. 336-339. Prieiga per internetą: <https://www.termedia.pl/Treatment-of-radial-artery-graft-spasm-after-coronary-artery-bypass-grafting,40,17424,1,1.html>. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus] [IF: 0.135; AIF: 2.091; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Kalinauskas, Gintaras; Samalavičius, Robertas Stasys; Valaika, Arūnas; Misūrienė, I. Surgical treatment of patients with acute MI: risk factors and outcomes // Interactive cardiovascular and thoracic surgery. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2010, vol. 10, suppl. 1, p. S154. DOI: 10.1510/icvts.2010.0000S1.
2 Nogienė, Giedrė; Ivaškevičienė, Loreta; Butkuvienė, Irena; Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Uždavinys, Giedrius. Late outcomes of on-pump and off- pump redo coronary artery bypass grafting // Heart surgery forum : a cardiothoracic multimedia journal. Charlottesville : Forum Multimedia Publishing. ISSN 1522-6662. 2010, vol. 13, suppl. 2, p. s75. [DB: MEDLINE]

2009
1 Uždavinys, Giedrius; Valaika, Arūnas; Kalinauskas, Gintaras; Samalavičius, Robertas Stasys; Ivaškevičienė, Loreta. Complete heart revascularization with six and more bypasses // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: Abstracts for the European Society for Cardiovascular Surgery, 58th International Congress, Warsaw, Poland, April 30 - May 2, 2009. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2009, vol. 8, suppl. 1, p. 61. DOI: 10.1510/icvts.2009.0000S1. [DB: ScienceDirect]
2 Kalinauskas, Gintaras; Samalavičius, Robertas Stasys; Valaika, Arūnas; Uždavinys, Giedrius. Evaluation of risk factors for adverse outcomes of patients undergoing left ventricular restoration procedures // Interactive cardiovascular and thoracic surgery. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2009, vol. 8, suppl. 1, p. s116. DOI: 10.1510/icvts.2009.0000S1. [DB: ScienceDirect]
3 Samalavičius, Robertas Stasys; Kalinauskas, Gintaras; Misiūrienė, Irina; Valaika, Arūnas; Norkūnas, Gediminas; Baublys, Alis; Uždavinys, Giedrius. Ūminis miokardo infarktas ir kardiogeninis šokas: chirurginio gydymo galimybės ir rezultatai // Lithuanian journal of cardiology. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1392-1339. 2009, vol. 16, no. 1, p. 72-73.
4 Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Gaižauskas, Edvinas; Ivaškevičienė, Loreta; Samalavičius, Robertas Stasys; Kalinauskas, Gintaras; Sipavičius, Remigijus; Verižnikovas, Jurgis; Šemetienė, Giedrė; Uždavinys, Giedrius. Skilvelių pertvaros plyšimo po miokardo infarkto chirurginio gydymo patirtis Vilniaus universiteto širdies chirurgijos centre // Lithuanian journal of cardiology. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1392-1339. 2009, vol. 16, no. 1, p. 70.
5 Valaika, Arūnas; Kalinauskas, Gintaras; Ivaškevičienė, Loreta; Samalavičius, Robertas Stasys; Norkūnas, Gediminas; Uždavinys, Giedrius. Aortos-vainikinių arterijų jungčių pooperacinio spazmo gydymas // Lithuanian journal of cardiology. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1392-1339. 2009, vol. 16, no. 1, p. 74-75.
6 Kalinauskas, Gintaras; Samalavičius, Robertas Stasys; Valaika, Arūnas; Norkūnas, Gediminas; Urbonas, Karolis; Baublys, Alis; Uždavinys, Giedrius. Acute MI and cardiogenic shock: results of surgical treatment // 19th Word Congress World Society of Cardio-thoracic surgeons : abstract book. Buenos Aires, November 4-6, 2009. Buenos Aires. 2009, p. 261.
7 Ivaškevičienė, Loreta; Nogienė, Giedrė; Butkuvienė, Irena; Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Verižnikovas, Jurgis; Uždavinys, Giedrius. Pakartotinių aortos vainikinių arterijų jungčių suformavimo operacijų su (be) dirbtine kraujo apytaka vėlyvieji pooperaciniai rezultatai = Late outcomes of on-pump and off-pump redo coronary artery bypass grafting // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2009, t. 45, nr. 11, p. 848-854. DOI: 10.3390/medicina45110110. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE] [IF: 0.506; AIF: 4.099; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Verižnikovas, Jurgis; Ivaškevičienė, Loreta; Samalavičius, Robertas Stasys; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Misiūrienė, Irina; Uždavinys, Giedrius. Outcome after redo coronary artery bypass grafting with and without cardiopulmonary bypass // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: vol. 7, suppl. 1: abstracts for the European Society for Cardiovascular Surgery, 57th International Congress, Barcelona, Spain, April 24-27, 2008. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2008, vol. 7, suppl. 1, p. s72. [DB: ScienceDirect]
2 Samalavičius, Robertas Stasys; Radikas, Povilas; Urbonas, Karolis; Misiūrienė, Irina; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Baublys, Alis. Emergency reinstitution of cardiopulmonary bypass during coronary artery bypass grafting surgery: risk factors and outcomes // Heart surgery forum: vol. 11, suppl. 1: 18th World Congress - World Society of Cardio-Thoracic Surgeons Kos Island - Greece April 30 - May 3, 2008. ISSN 1522-6662. 2008, vol. 11, suppl. 1, p. s336. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
3 Valaika, Arūnas; Uždavinys, Giedrius; Kalinauskas, Gintaras; Samalavičius, Robertas Stasys; Norkūnas, Gediminas; Ivaškevičienė, Loreta; Verižnikovas, Jurgis; Šemetienė, Giedrė. Surgical treatment of radial artery spasm // Heart surgery forum: vol. 11, suppl. 1: 18th World Congress - World Society of Cardio-Thoracic Surgeons Kos Island - Greece April 30 - May 3, 2008. ISSN 1522-6662. 2008, vol. 11, suppl. 1, p. s336. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
4 Gatelienė, Eglė; Uždavinys, Giedrius; Valaika, Arūnas; Latvėnienė, Lidija; Ivaškevičienė, Loreta; Butkuvienė, Irena; Šemetienė, Giedrė; Nogienė, Giedrė; Verižnikovas, Jurgis. Ring-free mitral valve repair with concomitan coronary artery bypass grafting // Heart surgery forum: vol. 11, suppl. 1: 18th World Congress - World Society of Cardio-Thoracic Surgeons Kos Island - Greece April 30 - May 3, 2008. ISSN 1522-6662. 2008, vol. 11, suppl. 1, p. s337. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
5 Valaika, Arūnas; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Nogienė, Giedrė; Verižnikovas, Jurgis; Uždavinys, Giedrius; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Krūtinės aortos apeinamųjų jungčių suformavimo operacijos = Extra-anatomic thoracic aortic bypass operations // Medicina. ISSN 1010-660X. 2008, t. 44, nr. 5, p. 373-377. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0805/0805-05e.htm> [žiūrėta 2008-06-27]. [DB: Thomson Web of Science (nenaudotinas), MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2007
1 Valaika, Arūnas; Kalinauskas, Gintaras; Samalavičius, Robertas Stasys; Ivaškevičienė, Loreta; Norkūnas, Gediminas; Verižnikovas, Jurgis; Šemetienė, Giedrė; Uždavinys, Giedrius. Radial artery for CABG // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: vol. 1, suppl. 1: abstracts for the European Society for Cardiovascular Surgery, 56th International Congress, Venice, Italy, 2007, May 17-20. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2007, vol. 6, suppl. 1, p. 152. [DB: ScienceDirect]
2 Verižnikovas, Jurgis; Ivaškevičienė, Loreta; Samalavičius, Robertas Stasys; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Nogienė, Giedrė; Uždavinys, Giedrius. The place of coronary endarterectomy in single heart surgery center // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: vol. 6, suppl. 1: abstracts for the European Society for Cardiovascular Surgery, 56th International Congress, Venice, Italy, 2007, May 17-20. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2007, vol. 6, suppl. 1, p. 164. [DB: ScienceDirect]
3 Kalinauskas, Gintaras; Samalavičius, Robertas Stasys; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Verižnikovas, Jurgis; Ivaškevičienė, Loreta; Misiūrienė, Irina; Uždavinys, Giedrius. Redo coronary artery bypass grafting with and without cardiopulmonary bypass: single center experience // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: vol. 6, supll. 1: abstracts for the European Society for Cardiovascular Surgery, 56th International Congress, Venice, Italy, 2007, May 17-20. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2007, vol. 6, suppl. 1, p. 157. [DB: ScienceDirect]
4 Samalavičius, Robertas Stasys; Urbonas, Karolis; Misiūrienė, Irina; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Baublys, Alis. ICU readmission after coronary artery bypass grafting: risk factors and outcomes // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: vol. 6, suppl. 1: abstracts for the European Society for Cardiovascular Surgery, 56th International Congress, Venice, Italy, 2007, May 17-20. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2007, vol. 6, suppl. 1, p. 156-157. [DB: ScienceDirect]
5 Valaika, Arūnas; Kalinauskas, Gintaras; Samalavičius, Robertas Stasys; Ivaškevičienė, Loreta; Norkūnas, Gediminas; Verižnikovas, Jurgis; Uždavinys, Giedrius. Stipininės arterijos naudojimas vainikinių jungčių chirurgijoje - vėlyvesnio laikotarpio rezultatai = The usage of radial artery in coronary artery bypass surgery midterm results // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 305-309. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2198. [DB: Index Copernicus]
6 Samalavičius, Robertas Stasys; Misiūrienė, Irina; Urbonas, Karolis; Norkienė, Ieva; Kalinauskas, Gintaras; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Baublys, Alis. Padidėjusi laktatų koncentracija plazmoje kaip prognostinis didesnio mirštamumo ir komplikacijų po miokardo revaskuliarizavimo operacijų rodiklis = Serum lactate level as predictor of mortality and morbidity followlng coronary artery bypass grafting // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 288-292. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2195. [DB: Index Copernicus]
7 Kalinauskas, Gintaras; Samalavičius, Robertas Stasys; Valaika, Arūnas; Norkūnas, Gediminas; Verižnikovas, Jurgis; Uždavinys, Giedrius. Kairiojo skilvelio geometrijos ir tūrio atkūrimo operacija: priešoperaciniai ir operaciniai rizikos veiksniai = Left ventricular reconstruction: preoperative and operative risk factors // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 402-405. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2215. [DB: Index Copernicus]
8 Uždavinys, Giedrius; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Uždavinytė-Gatelienė, Eglė; Samalavičius, Robertas. New annulus sparing techniques to correct mitral and tricuspid regurgitation caused by ischemic or degenerative valve disease // 17th World congress World Society of Cardio-Thoracic Surgeons and 20th annual meeting of Japan chapter, Kyoto, Japan, 2007, July 12-13: program and abstracts. Kyoto. 2007, p. 89.

2006
1 Verižnikovas, Jurgis; Ivaškevičienė, Loreta; Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Nogienė, Giedrė. Coronary reoperations: peculiarities and difficulties // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: Abstracts for The European Society for Cardiovascular Surgery 55th International Congress, St Petersburg, Russian Federation, May 11-14, 2006. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. eISSN 1569-9285. 2006, vol. 5, suppl. 1, art. no. P-146, p. 166-167. Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.1510/icvts.2006.0000S1> [žiūrėta 2020-04-22].
2 Uždavinys, Giedrius; Miniauskas, Saulius; Valaika, Arūnas; Norkienė, Ieva. Dilema of intraortic ballon insertion: downstream versus upstream (Lithuanian experience) // 16th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (WSCTS 2006), August 16-20, 2006 / Medical Devices Centre of the University of Ottawa Heart Institute. Ottawa. 2006, p. 208-209.

2005
1 Uždavinys, Giedrius; Valaika, Arūnas; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Samalavičius, Robertas Stasys; Šemetienė, Giedrė; Verižnikovas, Jurgis; Ivaškevičienė, Loreta; Voluckienė, Elvyra; Gatelienė, Eglė; Butkuvienė, Irena. Total heart revascularisation with 6 to 12 bypasses // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 3. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
2 Kalinauskas, Gintaras; Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Ivaškevičienė, Loreta. Surgical restoration of the left ventricular: Vilnius experience // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 10. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
3 Valaika, Arūnas; Kalinauskas, Gintaras; Norkūnas, Gediminas; Ivaškevičienė, Loreta; Verižnikovas, Jurgis; Uždavinys, Giedrius. The usage of radial artery for CABG. Vilnius heart surgery centre experience // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 24. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
4 Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Verižnikovas, Jurgis; Šemetienė, Giedrė. Video presentation: arterial revascularization of the heart using different arterial conduits // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 147. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]

2004
1 Valaika, Arūnas; Barisaitė, Ona; Norkūnas, Gediminas; Ivaškevičienė, Loreta; Šemetienė, Giedrė; Uždavinys, Giedrius. The usage of radial artery for CABG: early and midterm results // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: suppl. 1: 53rd international congress of the European Society for cardiovascular surgery, June 2-5, 2004: abstracts. ISSN 1569-9293. 2004, vol. 3, suppl. 1, p. s38.
2 Uždavinys, Giedrius; Barisaitė, Ona; Valaika, Arūnas; Verižnikovas, Jurgis; Gatelienė, Eglė; Ivaškevičienė, Loreta; Butkuvienė, Irena; Voluckienė, Elvyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas. End stage coronary artery disease: results of 100 cases of jatene - dor and concomitant procedure // WSCTS : the 14th world congress, October 14-17 2004, Beijing, China : abstracts. Beijing. 2004, p. 405.

2003
1 Verižnikovas, Jurgis; Uždavinys, Giedrius; Ivaškevičienė, Loreta; Norkūnas, Gediminas; Barisaitė, Ona; Valaika, Arūnas; Rosenas, Rytis; Šemetienė, Giedrė. Kartotinė miokardo revaskuliarizacija = Coronary reoperations // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2003, Nr. 1, p. 28-29. [DB: Index Copernicus]
2 Kalinauskas, Gintaras; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Šemetienė, Giedrė; Samalavičius, Robertas Stasys; Uždavinys, Giedrius; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Off pump coronary surgery: Vilnius experience // Cardiovascular surgery: 52nd International congress of the European Society for Cardiovascular surgery. ISSN 0967-2109. 2003, vol. 11, suppl. 2, p. 189. [IF: 0.872; AIF: 2.484; Q3 (2003 InCities JCR SCIE)]
3 Uždavinys, Giedrius; Miniauskas, Saulius; Valaika, Arūnas. New alternative approach in intraaortic balloon counterpulsation // Cardiovascular surgery: 52nd International congress of the European Society for Cardiovascular surgery. ISSN 0967-2109. 2003, vol. 11, suppl. 2, p. 195. [IF: 0.872; AIF: 2.484; Q3 (2003 InCities JCR SCIE)]
4 Valaika, Arūnas; Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Ivaškevičienė, Loreta; Nogienė, Giedrė; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Decision making and surgery results in ventricular septal rupture // Cardiovascular surgery: 52nd International congress of the European Society for Cardiovascular surgery. ISSN 0967-2109. 2003, vol. 11, suppl. 2, p. 205. [IF: 0.872; AIF: 2.484; Q3 (2003 InCities JCR SCIE)]
5 Uždavinys, Giedrius; Kalinauskas, Gintaras; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Verižnikovas, Jurgis; Gatelienė, Eglė; Ivaškevičienė, Loreta; Butkuvienė, Irena; Voluckienė, Elvyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas. End stage coronary disease and Jatene-Dor procedure: outcome and late results // Cardiovascular surgery: 52nd International congress of the European Society for Cardiovascular surgery. ISSN 0967-2109. 2003, vol. 11, suppl. 2, p. 134. [IF: 0.872; AIF: 2.484; Q3 (2003 InCities JCR SCIE)]

2002
1 Verižnikovas, Jurgis; Uždavinys, Giedrius; Ivaškevičienė, Loreta; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Rosenas, Rytis; Šemetienė, Giedrė. Pakartotinė miokardo revaskulizacija = Coronary reoperations // Medicina. ISSN 1010-660X. 2002, t. 38, priedas Nr. 2, p. 131-133. [DB: MEDLINE]
2 Kalinauskas, Gintaras; Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Verižnikovas, Jurgis; Rosenas, Rytis; Šemetienė, Giedrė; Nogienė, Giedrė. Vainikinių arterijų revaskulizacija nenaudojant dirbtinės kraujo apytakos = Coronary artery revascularization without cardiopulmonary bypass // Medicina. ISSN 1010-660X. 2002, t. 38, priedas Nr. 2, p. 139-142. [DB: MEDLINE]
3 Valaika, Arūnas; Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Ivaškevičienė, Loreta; Šemetienė, Giedrė; Rosenas, Rytis; Verižnikovas, Jurgis. Visiška ir dalinė arterinė revaskulizacija = Total and partial arterial revascularization // Medicina. ISSN 1010-660X. 2002, t. 38, priedas Nr. 2, p. 124-126. [DB: MEDLINE]
4 Uždavinys, Giedrius; Barisaitė, Ona; Valaika, Arūnas; Šemetienė, Giedrė; Rosenas, Rytis. Jatene-Dor procedure: Lithuanian experience // Cardiovascular surgery: vol. 10, suppl. 1: 51st International Congress of the European Society for cardiovascular Surgery, June 29-July 1, Helsinki: abstracts. ISSN 0967-2109. 2002, Vol. 10, suppl. 1, p. 119. [IF: 0.822; AIF: 0.000; Q3 (2002 InCities JCR SCIE)]
5 Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Šemetienė, Giedrė; Verižnikovas, Jurgis; Rosenas, Rytis; Nogienė, Giedrė. Off pump coronary surgery in Vilnius heart surgery clinic // Cardiovascular surgery: vol. 10,suppl. 1: 51st International Congress of the European Society for cardiovascular Surgery, June 29-July 1, Helsinki: abstracts. ISSN 0967-2109. 2002, Vol. 10, suppl. 1, p. 101. [IF: 0.822; AIF: 0.000; Q3 (2002 InCities JCR SCIE)]
6 Valaika, Arūnas; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Šemetienė, Giedrė; Rosenas, Rytis; Verižnikovas, Jurgis; Uždavinys, Giedrius. Arterial revascularisation - early and midterm results // Cardiovascular surgery: vol. 10, suppl. 1: 51st International Congress of the European Society for cardiovascular Surgery, June 29-July 1, Helsinki: abstracts. ISSN 0967-2109. 2002, vol. 10, suppl. 1, p. 31. [IF: 0.822; AIF: 0.000; Q3 (2002 InCities JCR SCIE)]

2001
1 Kalinauskas, Gintaras; Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Our experience of left ventricular remodeling // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 157.
2 Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Voluckienė, Elvyra; Grebelis, Arimantas; Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Ivaškevičienė, Loreta; Sirvydis, Vytautas-Jonas. A new surgical correction of mitral and tricuspid valve insufficiency // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 160.
3 Valaika, Arūnas; Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Sirvydis, Vytautas-Jonas. The use of harmonic scalpel for radial artery havesting // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 160.
4 Turkevičius, Gintaras; Valaika, Arūnas; Žurauskas, Edvardas; Žemaitis, Kęstutis Eidimuntas. Torakotomija Rubino lazeriu (eksperimentinis modelis) // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, Nr. 11, p. 1221-1224.
5 Valaika, Arūnas; Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras. Stipininės arterijos atidalijimas ultragarsiniu skalpeliu ir įprastine metodika // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, Nr. 11, p. 1204-1207.
6 Uždavinys, Giedrius; Voluckienė, Elvyra; Uždavinytė-Gatelienė, Eglė; Valaika, Arūnas. Ankstyvieji ir vėlyvieji rezultatai po triburio nesandarumo korekcijos centrinės burių koaptacijos metodu // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, Nr. 11, p. 1161-1163.
7 Valaika, Arūnas; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Ivaškevičienė, Loreta; Uždavinys, Giedrius. Arterinė miokardo revaskuliarizacija - ankstyvieji ir vėlyvieji rezultatai // Kardiologijos seminarai : oficialus Lietuvos širdies asociacijos leidinys. Vilnius. ISSN 1392-0790. 2001, t. 7, Nr. 4, p. 7-10.
8 Kalinauskas, Gintaras; Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Ivaškevičienė, Loreta; Uždavinytė-Gatelienė, Eglė; Voluckienė, Elvyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Kairiojo skilvelio remodeliavimo operacijos - efektyvus širdies nepakankamumo gydymas pacientams su poinfarktine kairiojo skilvelio aneurizma // Kardiologijos seminarai. Vilnius. ISSN 1392-0790. 2001, t. 7, Nr. 4, p. 11-14.
9 Valaika, Arūnas; Uždavinys, Giedrius; Kalinauskas, Gintaras; Norkūnas, Gediminas; Misiūrienė, Irina; Ivaškevičienė, Loreta; Šemetienė, Giedrė; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Применение артериальных кондуитов при реваскуляризации миокарда // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. ISSN 0236-2791. 2001, № 2, p. 8-13.
10 Kalinauskas, Gintaras; Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Verižnikovas, Jurgis. Left ventricular aneurysm repair // 5th Baltic Sea Conference on Cardiac Interventions, Gdansk, Poland June 1-3, 2001. Gdansk. 2001, p. [1].
11 Valaika, Arūnas; Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Ultrasonic dissection for radial artery harvesting // Cardiovascular surgery: vol. 9, suppl. 1: 50th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, June 20-23, Budapest: abstracts. ISSN 0967-2109. 2001, vol. 9, suppl. 1, p. 138. [IF: 0.776; AIF: 0.000; Q3 (2001 InCities JCR SCIE)]

2000
1 Kalinauskas, Gintaras; Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Valaika, Arūnas; Ivaškevičienė, Loreta; Voluckienė, Elvyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Kairiojo skilvelio remodeliavimo operacijos // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1290-1296.
2 Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Ivaškevičienė, Loreta; Šemetienė, Giedrė; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Rosenas, Rytis. Mitralinio vožtuvo nesandarumo korekcija Jatene-Alfieri būdu // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1311-1316.
3 Valaika, Arūnas; Uždavinys, Giedrius; Barisaitė, Ona; Ivaškevičienė, Loreta; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Rosenas, Rytis; Verižnikovas, Jurgis; Šemetienė, Giedrė; Butkuvienė, Irena; Voluckienė, Elvyra. Arterinių konduitų paieškos revaskuliarizuojant širdies vainikines arterijas // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1340-1348.
4 Uždavinys, Giedrius; Verižnikovas, Jurgis; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Valaika, Arūnas; Rosenas, Rytis; Šemetienė, Giedrė; Butkuvienė, Irena; Ivaškevičienė, Loreta; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Endarterektomijos reikšmė esant okliuzinei koronarinių arterijų patologijai // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1567-1571.

1999
1 Valaika, Arūnas; Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Ivaškevičienė, Loreta; Samalavičius, Robertas Stasys; Butkuvienė, Irena; Nogienė, Giedrė; Rosenas, Rytis; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Ūminio miokardo infarkto mechaninių komplikacijų gydymas // Lithuanian journal of cardiology. ISSN 1392-1339. 1999, vol. 6, no. 3, p. 572-576.
2 Uždavinys, Giedrius; Valaika, Arūnas; Norkūnas, Gediminas; Kalinauskas, Gintaras; Verižnikovas, Jurgis; Ručinskas, Kęstutis; Ivaškevičienė, Loreta; Butkuvienė, Irena; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Arterinė širdies revaskuliarizacija - dabartis ir perspektyvos // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 34-40.
3 Norkūnas, Gediminas; Uždavinys, Giedrius; Kalinauskas, Gintaras; Grebelis, Arimantas; Valaika, Arūnas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Kombinuotų širdies vožtuvų ir koronarų operacijų dabartis ir perspektyvos // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 129-136.
4 Uždavinys, Giedrius; Verižnikovas, Jurgis; Valaika, Arūnas. Išplėstinė vainikinių arterijų endarterektomija // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 149-153.
5 Kalinauskas, Gintaras; Uždavinys, Giedrius; Norkūnas, Gediminas; Ivaškevičienė, Loreta; Valaika, Arūnas; Butkuvienė, Irena; Voluckienė, Elvyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Operacijų ypatumai ir rezultatai esant blogai kairiojo skilvelio funkcijai // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 154-159.
6 Ivaškevičienė, Loreta; Voluckienė, Elvyra; Valaika, Arūnas; Kosinskas, Eugenijus. Arterinių jungčių funkcija nustatyta dobutamino stress echoskopijos būdu // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. ISSN 1392-0502. 1999, t. 15, p. 627-634.